bel

bel

bel

Links en bronnen

Als beginnend genealoog verzamel je in het wilde weg. Op een bepaald moment weet je "dit kan niet langer zo" en ga je materiaal rubriceren. Dan is het ook handig om van het verzamelde materiaal de herkomst of de bron nog te weten. Dit is een probleem dat later opduikt, zo ook bij ons bij het voorbereiden van onze website.  

We hebben veel materiaal, maar weten niet meer van wie we het gekregen hebben of waar we het zelf vandaan hebben. Daarom willen we globaal de bronnen vermelden, waar wij ons materiaal ophaalden of bestudeerden en tevens verwijzen naar voor u belangrijke archieven en websites als u zelf verder wilt speuren.  


Archieven 

Dordrechts gemeente archief
Fries archief
Noord-Beveland gemeente archief
Rijksarchiefdienst
Utrechts archief
Zeeuws archief
Zierikzee gemeente archief
Erfgoedhuis Kortenberg, Erps-Kwerps, België  


Internet

Ook door middel van internet is veel informatie in te winnen en dit aanbod groeit nog dagelijks, doordat veel archieven hun materiaal liever laten zien dan bewaren in stoffige kasten. Hieronder een aantal interessante links.

De Stichting Verenigde Booten is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze website naar websites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de Stichting Verenigde Booten gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat de Stichting Verenigde Booten de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.  

 

www.amersfoort.digitalestamboom.nl Archief Eemland (Amersfoort)
www.archiefnet.nl archiefnet.nl
www.archieven.nl archieven.nl
www.cbg.nl Centraal Bureau voor Genealogie
www.delft.digitalestamboom.nl Archief Delft
www.digitalestamboom.nl Digitale Stamboom
www.dordrecht.nl Stadsarchief Dordrecht
www.eindhoven.digitalestamboom.nl Archief Eindhoven
www.erfgoedhuis-kortenberg.be Archief Kortenberg, Erps-Kwerps, België
www.genealogie.pagina.nl Genealogische Startpagina
www.geneanet.org Geneanet
www.wiewaswie.nl  WieWasWie is een landelijke database van een groot aantal samenwerkende archiefinstellingen in Nederland (voorheen Genlias)
www.haarlem.digitalestamboom.nl Archief Kennemerland (Haarlem)
www.hetutrechtsarchief.nl Het Utrechts Archief
www.hogeraadvanadel.nl/Jan%20van%20Lockhorst.htm Uit de Collecties van de Hoge Raad van Adel
www.joodsmonument.nl    Digitaal Monument Joodse Gemeentschap in Nederland
http://www.leidenarchief.nl Archief Leiden
http://www.meertens.knaw.nl/cms/ Nederlandse Familienamen Databank - Meertens Instituut
www.nationaalarchief.nl Nationaal Archief
www.ngv.nl Nederlandse Genealogische Vereniging
www.ogs.nl OorlogsGravenStichting
www.bhic.nl Brabants Historisch Informatiecentrum
www.regionaalarchiefwestbrabant.nl Regionaal Archief West-Brabant
www.rotterdam.digitalestamboom.nl Archief Rotterdam
http://www.schouwen-duiveland.nl Archief Schouwen-Duiveland
www.tresoar.nl Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum
www.zeeuwengezocht.nl Zeeuws Archief
www.zeeuwsarchief.nl/strijdtegenhetwater/ramp/slachtoffers-lijst.htm Slachtofferlijst Watersnood 1953
www.zoekakten.nl   Overzicht akten Nederland
www.hvobl.nl Historische Vereniging Oud-Beijerland

Verwante Digitale Stambomen

Genealogie site van Cees Boot  

Informatie over een tak van de Schouwse familie Boot, die enige generaties in de buurt van Rengerskerke heeft geboerd. En over de familie van zijn partner Truus Step, zijn moeder Gree Eversdijk van Zuid-Beveland, en grootouders Cornelis Eversdijk en Aaltje Schellevis uit Sommelsdijk.  


Diverse Links

Al speurend op het internet zijn we een aantal websites tegengekomen met namen van en mogelijke verwantschappen aan de personen die in de door ons getoonde parentelen voorkomen.
Het lijkt ons goed ook deze aan u door te geven, zodat u zelf op deze sites verder kunt zoeken. Wij stellen het ook op prijs, wanneer u onze website aan anderen doorgeeft.

 


Waar wonen uw naamgenoten en met hoeveel zijn ze? 

Op de website http://www.familienaam.nl/ kunt u de geografische spreiding van uw familienaam in Nederland nagaan.
Op de website http://www.familienaam.be/ kunt u de geografische spreiding van uw familienaam in België nagaan.
Beide websites werden gemaakt door Besite in samenwerking met Ann Marynissen (Universiteit Keulen) en Paul Bijnens.
De Nederlandse kaart is gebaseerd op een bestand van telefoonabonnees uit 1993.
De Belgische kaarten zijn gebaseerd op het rijksregister van 1998.  


Kasteel van Horst 


Oproep 

Heeft u zelf materiaal waarvan u denkt dat het eigenlijk op deze website hoort te staan, neem dan contact met ons op.

 

stuurlinks stuurrechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.