bel

bel

bel

Jan Boot

Jan Boot is geboren op vrijdag 11-12-1857 in Den Helder, zoon van Jan Boot en Neeltje Hoedjes. Beroep: zeeman, arbeider, los werkman. Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12-08-1880 in Den Helder [bron: akte 81] met Margaretha Cornelia Peters, ongeveer 20 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: voogd van de bruid: Albert Abraham de Ruijter, toeziend voogd: Petrus Kwant. Margaretha Cornelia is geboren omstreeks 1860 in Den Helder. Margaretha Cornelia: dochter van Peter Conrad Peters en Magdalena Huiskes Scholten.
Kinderen van Jan en Margaretha Cornelia:

1 Peter Coenraad Boot, geboren omstreeks 1885 in Den Helder. Beroep: veldarbeider. Peter Coenraad trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 15-06-1910 in Texel [bron: akte 31] met Dirkje Maria Koopman, ongeveer 19 jaar oud. Dirkje Maria is geboren omstreeks 1891 in Texel. Dirkje Maria: dochter van Jan Koopman, veldarbeider, en Antje Duinker.
2 Cornelia Boot, geboren omstreeks 1888 in Den Helder. Cornelia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 24-06- 1908 in Texel [bron: akte 25] met Arie Koopman, ongeveer 27 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1881 in Texel. Arie: zoon van Jacob Koopman, werkman, en Trijntje Kikkert. Beroep: werkman.
3 Arie Boot, geboren omstreeks 1890 in Den Helder. Beroep: korporaal torpedist. Arie trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 21-09-1916 in Den Helder [bron: akte 184] met Sophia Louisa Cecilia Kooijman, ongeveer 32 jaar oud. Sophia Louisa Cecilia is geboren omstreeks 1884 in Den Helder. Sophia Louisa Cecilia: dochter van Roelof Kooijman en Maartje van Nuijsenburg, weduwe van Jan Fredrik Franken.
4 Margaretha Cornelia Boot, geboren op zaterdag 24-09-1892 in Den Helder. Woonplaats: Haarlem, Amsterdan, Haarlem. Religie: N.H.. Margaretha Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 10-07-1913 in Texel [bron: akte 27] met Bernardus Halsema, ongeveer 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 30-11-1933 (echtscheiding). Bernardus is geboren omstreeks 1892 in Texel. Bernardus: zoon van Lambertus Halsema, veldarbeider, en Pietertje Brouwer. Beroep: veldarbeider.
5 Cornelis Boot, geboren omstreeks 1897 in Den Helder. Beroep: veldarbeider. Cornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 12-03-1920 in Texel [bron: akte 8] met Adriana Riemens, ongeveer 17 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1903 in Hoek. Adriana: dochter van Jan Pieter Riemens, veldarbeider, en Janneke Overdulve.

 logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2


stuurlinks stuurrechts

 

.

Justus Hermanusz Boot

Justus Hermanusz Boot werd op 5 mei 1763 tot Kapitein ter Zee benoemd en bevond zich in 1781 als zodanig op de Beverwijk, een schip van 56 stukken, onder het eskader bij Curaçao, toen de oorlog tussen Engeland en ons Vaderland uitbarstte. Hij nam een der Engelse kapers, die zich op de hoogte van dat eiland vertoonde, zette er een Hollandse vlag en enige manschap onder zijn Luitenant De Richemont op, en zond hem ten kruistocht rondom het eiland, teneinde dit tegen een onverhoedse aanval van de Engelsen te beveiligen. In 1782 met zijn schip in de haven van Curaçao liggende, was hij de eerste der zich daar bevindende Kapiteins, die zich gereed maakte om de Hoeker de Vrouw Machtelijne gekommandeerd door Christiaan Geerman, welke met het Engelse fregat de Diamant, Kapitein Parker, in gevecht was, te hulp te snellen, doch werd daarin verhinderd door de Schout bij Nacht Hendrik Rietveld, wiens schip de Nassau hem dwars in de weg schoot. Van 1785-1787 voerde Boot het bevel over een eskader in de Middellandse Zee, en werd in 1788 tot Schout bij Nacht bij de Admiraliteit te Amsterdam bevorderd.

Bron: Biografisch Woordenboek der Nederlanden. Auteur: A.J. van der AA, Lid van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden. Uitgegeven in 1852 te Haarlam door J.J. van Brederode.


Justus Hermanusz Boot kwam uit een voornaam en oud Edams geslacht dat vele burgemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders heeft voortgebracht. Zij waren onder andere houthandelaren, maar zijn eveneens actief geweest in de walvisvaart op Groenland. Belangrijke familiestukken van de familie Boot zijn als bruikleen in het Edams Museum te bezichtigen, waaronder een schaalmodel van een driemaster van de Hoornse zilversmid J. Verhoogt. Een ander curieus object is de gouden ovale guilloche snuifdoos met miniatuurportretje van Emanuel Prins de Rohan, grootmeester van Malta, die het op 24 maart 1786 aan Justus Boot schonk. 

Justus Boot.01 Justus Boot.02

 © Foto`s geplaatst met toestemming (2015) van Edams Museum. Waarvoor hartelijk dank. 

 


Justus Hermanusz Boot is geboren op zondag 16-08-1739 in Edam, zoon van Hermanus Roelofs Boot en Reynoutje Leoninus. Justus Hermanusz Boot (Vaderlandse Historien, vervolg op Wagenaar deel 3 blz. 270) werkte in 1781 krachtig mede aan het behoud van Curaçao. Van 1785-1787 verving hij den Schout bij Nacht van Rinsbergen in het bevel over de Middellandsche Zee-eskader. In 1786 bezocht hij Malta om den grootmeester namens de Staten te begroeten en hem een geschenk aan te bieden (zie het op het rijksarchief berustende oorspronkelijke journaal van den kapitein Justus Boot, wegens zijne reize en commandanten over `s lands eskader in de Middellandsche Zee, en zijne brieven aan den griffier van H.H. Mog., tenslotte: De reize naar de Middellandsche Zee, door C. de Jong, als kapitein het bevel voerende over `s lands kotter de Brak 1e deel). Van den grootmeester van Malta Prins Emanuel de Rohan ontving hij op 24-03-1786 een gouden met juweelen ingelegden snuifdoos, met in het midden een op ivoor geschilderd miniatuurportret van den schenker. Verder een gedreven gouden ponjaard, aan alle zijden bezet met diamanten en robijnen. Deze ponjaard was afkomstig van de galjoen Sultana aan boord waarvan zich Safira, een der vrouwen van den Grooten Heer Ibrahim en van zonderlinge schoonheid met haar zoontje Osman, oud 30 maanden, bevonden op weg naar Mekka. Dit schip werd op 28-09-1644 door 6 galeien van Malta onder bevel van den generaal de Bois Boudron gewonnen, 70 mijlen van Rhodos, na een bloedig gevecht dat 7 uur duurde en waarbij de Generaal en vele ridders sneuvelden.
Aan Justus Boot behoorde van 1764-1769, toen hij als Kapitein ter Zee en Schepen in Monnickendam woonde, het tegenwoordige zeer fraaie Monnickendamse Raadhuis.

Raadhuis Monnickendam

Raadhuis Monnickendam

Foto uit: Wikipedia


Justus is overleden op vrijdag 08-11-1793, 54 jaar oud (oorzaak: verdronken), zie hierna.

Justus Boot.03

© Foto geplaatst met toestemming (2015) van Edams Museum. Waarvoor hartelijk dank. 


Beroep: vice-admiraal van Holland en West-Friesland, burgemeester van Monnickendam.
Justus trouwde met Margaretha Cloribus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 03-11-1761 in Edam. Notitie bij het huwelijk: welk huwelijk door de dificulteiten op pretext van hare jonkheid door hare voogden den Heeren Oostenbroek en de drie gebroeders Teengs gemaakt, veel vertragingen heeft ontmoet, doch door de wijze schikking van mijn vader (Hermanus Boot) en door een adres aan het Hof, na een gehouden compartitie ten huize der Heeren commissarissen en ten verzoeke van mijn vader gehouden, alwaar mijne aanstaande vrouw present was, is iedere zwarigheid opgeheven, hebbende de Heren voogden schriftelijk concent verleend tot ons huwelijk hetwelk voor ons beiden en lieve ouders zeer aangenaam was. De Heer Hermanus Boot was blijkbaar met zijne schoondochter ingenomen, hij schrijft: welk huwelijk om het aangename humeur en de verdere omstandigheden voor ons is geweest een zeer aangenaam geval.
Zij is gedoopt op dinsdag 13-04-1745 in Edam. Margaretha is overleden op donderdag 06-11-1788 in Edam, 43 jaar oud. Margaretha: dochter van Abraham Cloribus en Cornelia Teengs.
Kinderen van Justus en Margaretha:

1 Cornelia Justus Boot, geboren op vrijdag 26-01-1770 in Edam. Cornelia Justus is overleden op maandag 28-02-1831 in Edam, 61 jaar oud. Cornelia Justus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 11-12-1796 in Edam met William Pietersz Pont, 30 jaar oud. William Pietersz is geboren op maandag 23-06-1766 in Edam. William Pietersz is overleden op donderdag 04-03-1802 in Edam, 35 jaar oud (oorzaak: na een ziekte van 8 dagen). William Pietersz: zoon van Pieter Frans Pont, burgemeester van Edam, en Catharina Williamsdr Costerus. Beroep: president-schepen, raad en burgemeester van Edam, kapitein der burgerij.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 10-05-1803 met Lubertus Cornelis van Bommel, 39 jaar oud. Lubertus Cornelis is geboren in 1764 in Leiden. Lubertus Cornelis is overleden op maandag 13-05-1811 in Utrecht, 47 jaar oud. Lubertus Cornelis: zoon van Carel van Bommel en Bartha Johanna Steurman.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 27-07-1814 in Utrecht [bron: akte 163] met Daniël Pieter Hofmeister, 40 jaar oud. Daniël Pieter is geboren op vrijdag 26-11-1773 in Utrecht. Daniël Pieter: zoon van H. Hofmeister en Sara Margaretha de Mauregnault. Beroep: kapitein in dienst der Staten, vrederechter te Edam.
2 Hermanus Boot, geboren op dinsdag 19-02-1771 in Edam. Hermanus is overleden op zaterdag 30-09-1809 in Edam, 38 jaar oud. Beroep: vroedschap op recommandatie van den Prins.
3 Abraham Boot, geboren op donderdag 26-03-1778 in Edam. Abraham is overleden op dinsdag 26-10-1830 in Edam, 52 jaar oud. Beroep: notaris, burgemeester te Edam. Abraham trouwde, 37 jaar oud, op maandag 10-04-1815 in Edam [bron: akte 7] met Clasina Catharina Teengs, 35 jaar oud. Clasina Catharina is geboren op zaterdag 14-08-1779 in Edam. Clasina Catharina is overleden op vrijdag 08-09-1843 in Edam, 64 jaar oud. Clasina Catharina: dochter van Jacob Teengs en Elisabeth Margaretha van Sanen.
4 Reijna Boot, geboren op maandag 04-09-1780 in Edam. Reijna is overleden op woensdag 30-10-1811 in Edam, 31 jaar oud (oorzaak: na een zeer moeilijke verlossing van een dochter). Reijna trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16-05-1802 in Edam met Pieter Williamsz Pont, 20 jaar oud. Pieter Williamsz is geboren op dinsdag 11-09-1781 in Edam, zoon van William Pietersz Pont en Cornelia Homma. Pieter Williamsz is overleden op maandag 21-12-1846 in Edam, 65 jaar oud. Pieter Williamsz: door Napoleon tot Maire benoemd doch bedankt. Beroep: raadslid en wethouder van Edam.
5 Jacob Justus Boot, geboren op vrijdag 27-01-1786 in Edam. Jacob Justus: met zijn neef William Pont geassocieerd in den Noorschen en Oostzeeschen Houthandel. Jacob Justus is overleden op zondag 19-05-1844 in Edam, 58 jaar oud. Beroep: houtkoper en reder. Jacob Justus trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 15-05-1829 in Edam [bron: akte 14] met Magdalena Petronella Versteeg(h), ongeveer 22 jaar oud. Magdalena Petronella is geboren omstreeks 1807 in Edam, dochter van Fredrik Hendrik Versteeg(h) en Alida Maria Haring(h). Magdalena Petronella: gescheiden van Marten Andries Vroom.

logoaldfaer Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2


pagina_ledenblad_Vereniging_Oud_Edam

Met toestemming overgenomen uit het ledenblad van de Vereniging Oud Edam en het Waterlands Archief, waarvoor onze dank.


 Klik hier voor meer gegevens over de afstamming van Justus Hermanusz Boot.

 

stuurlinks stuurrechts

.

Siebe Boot

Siebe Ages (Boot) is geboren omstreeks 1722 in Terschelling, zoon van Age Siebes Boot en Trijntje Cornelis. Siebe Ages is overleden omstreeks 1772, ongeveer 50 jaar oud. Siebe Ages:

Ook zijn voorvaderen komen als schepen voor in Terschellinger aktes. Hij heeft zich nooit Boot genoemd, zijn zoon Age Siebes noemde zich als eerste Boot. In de bijgehouden boeken van walvisvaarders wordt hij als Siebe Agesz vermeld, zelf schrijft hij steevast Sibe Agesz en ook zijn zoon schrijft aanvankelijk Sibes. Dochter Grietje schrijft daarentegen al in 1779 wel Siebes. Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.

Beroep: commandeur (walvisvaarder). Functie: schepen van Oost-Terschelling. Siebe Ages trouwde met Neeke Gauwes (Posma), nadat zij op zondag 12-02-1747 in Midsland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 26-02-1747 in Amsterdam. met attestatie elders getrouwd. Neeke Gauwes is geboren omstreeks 1722. Neeke Gauwes: dochter van Gauwe Posma en Claaske Reins.


 

Huwelijksakte Siebe Agesz en Neeke Gauwes
Huwelijksakte Siebe Agesz en Neeke Gauwes

Kinderen van Siebe Ages en Neeke Gauwes:

1 Gauwes Siebes Boot. Gauwes Siebes is gedoopt op zondag 19-05-1748 in Midsland. Beroep: arbeider. 2 Grietje Siebes Boot. Grietje Siebes is gedoopt op zondag 13-07-1749 in Midsland. Grietje Siebes is overleden vóór 1790, hoogstens 41 jaar oud. Grietje Siebes trouwde op zondag 15-11-1772 in Midsland met Klaas Lieuwes Lieuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 15-11-1772 in Midsland. Klaas Lieuwes is gedoopt op zondag 26-02-1741 in Midsland. Klaas Lieuwes is overleden omstreeks 1809, ongeveer 68 jaar oud. Beroep: schipper. Klaas Lieuwes: zoon van Lieuwe Cornelis Lieuwen en Sjoukje Cornelis;
getrouwd (2) voor het gerecht op 20-12-1789 in Terschelling met Tietje Wouters Spin (ca 1762 Hindelopen - voor 1811), dochter van Wouter Tjerks Spin. Tietje was de zuster van Tjerk Wouters Spin, die getrouwd was met de oudste dochter van Klaas en Grietje, Neeltje Klaas Lieuwen. Aangezien Tietje de zuster is van de schoonzoon van Klaas, lijkt het aannemelijk dat Klaas haar via zijn dochters huwelijk heeft leren kennen. 1790: testament van Klaas Lieuwes, waarin wordt gesproken over de kinderen uit het huwelijk van Klaas Lieuwes en wijlen Grietje Siebes. Klaas laat in zijn testament opnemen, dat alle kinderen uit het eerste huwelijk – opgesomd: Neeltje, Lieuwe, Siebe, Cornelis, Japke (Jacoba) en Gauwe (dochter Grietje moet dan dus ook al overleden zijn) – bij het overlijden van Klaas door zijn tweede vrouw Tietje onderhouden dienen te worden en ieder een egale portie van de nalatenschap dienen te krijgen. De jongste twee kinderen, Japke en Gauwe, krijgen daarbovenop nog 100 gulden extra per persoon. Als Tietje onverwijld eveneens mocht komen te overlijden, dan worden de kinderen toegewezen aan haar vader, Wouter Tjerks Spin; in geval hij dan nog in leven is. Mocht ook hij reeds overleden zijn, dan worden Klaas zijn zwager, Age Siebes Boot, en Klaas zijn neef, Cornelis Daniels Bos, als voogden aangewezen. Tevens wordt vermeld, dat hetzelfde geldt voor alle eventuele kinderen die nog verwekt mogen worden uit het huwelijk tussen Klaas en Tietje, en dat werden er uiteindelijk nog acht! Met dank aan Jeffrey P. Lieuwen voor deze aanvulling.
3 Claaske Siebes Boot. Claaske Siebes is gedoopt op zondag 26-05-1754 in Midsland. Claaske Siebes is overleden vóór 1789, hoogstens 35 jaar oud. Claaske Siebes trouwde op zondag 14-01-1781 in Midsland met Cornelis Lammerts Swart. Cornelis Lammerts is gedoopt op zondag 11-11-1753 in Midsland. Cornelis Lammerts: zoon van Lammert Swart en Baukjen Cornelis; getrouwd op 24-10-1789 in Midsland met Grietje Sjoerds (24-09-1752 Midsland). 4 Neeke Siebes Boot. Neeke Siebes is gedoopt op zondag 21-05-1758 in Midsland. 5 Age Siebes Boot, geboren op zondag 23-05-1762 in Midsland. Age Siebes is overleden op maandag 27-02-1809 in Midsland, 46 jaar oud. Age Siebes: (1) trouwde met R(e)insje Cornelis Bos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 20-01-1788 in Midsland. R(e)insje Cornelis is gedoopt op zondag 20-10-1765 in Midsland. R(e)insje Cornelis is overleden op zondag 29-03-1801 in West-Terschelling, 35 jaar oud. R(e)insje Cornelis: dochter van Cornelis Daniels Bos en Neeke Pieters; weduwe van Jan Jongboer Schaap. (2) trouwde, 40 jaar oud, op dinsdag 25-05-1802 in Midsland met Maamke Pieters Sorgdrager. Maamke Pieters("Hij;Zij;Het") is een dochter van Pieter Gerrits Sorgdrager en Trijntje Andries Pals. Maamke Pieters is gedoopt op zondag 26-11-1769 in Midsland. Maamke Pieters is overleden op donderdag 16-01-1845 in Midsland, 75 jaar oud.

 logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-02-2013

 

stuurlinks stuurrechts

.

Jacob Boot

Jacob Hermanusz Boot is geboren op vrijdag 10-11-1741 in Edam, zoon van Hermanus Roelofs Boot en Reynoutje Leoninus. Jacob is overleden op donderdag 06-10-1768 in Suriname, 26 jaar oud.
Bij het overlijden van Jacob: "op de rede van Suriname aan boord van het schip van oorlog in kwaliteit als commandeur, na met den kapitein de Mey een reis te hebben gemaakt naar alle forten aan de kust van Guyana".
Beroep: luitenant ter zee.
Jacob Hermanusz Boot was een jongere broer van de vice-admiraal Justus Boot.

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2


stuurlinks stuurrechts

 

.