Terug

Zeeland - Schouwen
Nageslacht van Jan Boot

Verder

Index  Nederlands  Engels

Zoekargument: 

RAZE: Rechterlijke Archieven der Zeeuwse Eilanden.
Van de RAZE inventarisnummers 3811-5143a, die in onderstaand overzicht worden genoemd als bron, worden de originele archiefstukken bewaard in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.


In de Poorterboeken van Zierikzee wordt al op 30-01-1366 een Hanne Boot vermeld en op 04-02-1377 een Jan Boot.
Bron: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee. Archief stad Zierikzee, Poorterboek, 1302-1429.

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

I Jan Boot is geboren vóór 1470 in Rengerskerke.
De naam van de vader van Cornelis Jansz Boot en Wisse Jansz Boot moet wel Jan Boot geweest zijn en als Cornelis en Wisse omstreeks 1490/1491 zijn geboren dan zal Jan mogelijk vóór 1470 geboren zijn.
Het is ook mogelijk dat Jan niet onder de naam "Boot" bekend is maar alleen onder een patroniem.
Een patroniem is een achternaam die is afgeleid van de voornaam van de vader, zoals hieronder Jansz.
Kinderen van Jan uit een onbekende relatie:
1 Cornelis Jansz Boot, geboren omstreeks 1490. Volgt II-a.
2 Wisse Jansz Boot, geboren na 1491. Volgt II-b.
II-a Cornelis Jansz Boot is geboren omstreeks 1490, zoon van Jan Boot.
Kinderen van Cornelis Jansz uit een onbekende relatie:
1 Jan Cornelisse Boot, geboren omstreeks 1520. Volgt III-a.
2 Crijn Cornelisse Boot, geboren omstreeks 1540. Volgt III-b.
II-b Wisse Jansz Boot is geboren na 1491, zoon van Jan Boot.
Kinderen van Wisse Jansz uit een onbekende relatie:
1 Stoffel Wisse Jansse Boot. Volgt III-c.
2 Jan Wisse Jansz Boot, geboren omstreeks 1522 in Burgh. Volgt III-d.
3 Marinus Wisse Boot, geboren omstreeks 1523. Marinus Wisse: op 17-07-1607 genoemd "out omtrent 84 jaren".
III-a Jan Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1520, zoon van Cornelis Jansz Boot. Woonplaats: Rengerskerke. Beroep: bouwman.
Kinderen van Jan Cornelisse uit een onbekende relatie:
1 Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot, geboren omstreeks 1550 in Rengerskerke. Volgt IV-a.
2 Pieter Boot, geboren omstreeks 1565 in Hulst. Volgt IV-b.
III-b Crijn Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1540, zoon van Cornelis Jansz Boot. Crijn Cornelisse is overleden omstreeks 1597 in Westenschouwen, ongeveer 57 jaar oud. Crijn Cornelisse:
mogelijk geboren rond 1540 (schatting);
getrouwd vóór 1581;
overleden omstreeks 1597, want in het Register van Schepenen van den Westeren Ban van den Duyne in Haamstede, beginnend in april 1596 (Genealogisch Centrum, Goes) wordt onder 09-07-1597 gesproken van de voogd van Crijn Cornelis Boot's kinderen.
Kinderen van Crijn Cornelisse uit een onbekende relatie:
1 Maeyke Crijnse Boot. Volgt IV-c.
2 Cornelis Crijnse Boot, geboren omstreeks 1575. Volgt IV-d.
III-c Stoffel Wisse Jansse Boot, zoon van Wisse Jansz Boot.
Kind van Stoffel Wisse Jansse uit een onbekende relatie:
1 N.N. Boot. N.N. is overleden op 03-04-1562.
III-d Jan Wisse Jansz Boot is geboren omstreeks 1522 in Burgh, zoon van Wisse Jansz Boot. Jan Wisse Jansz is overleden op 23-05-1566, ongeveer 44 jaar oud. Jan Wisse Jansz: vermeld in het Poorterboek van Zierikzee.
Kinderen van Jan Wisse Jansz uit een onbekende relatie:
1 N.N. Boot. N.N. is overleden op 30-09-1549 in Zierikzee.
2 Stoffel Jan Wissez Boot. Stoffel Jan Wissez is overleden op 18-03-1569 in Zierikzee.
IV-a Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1550 in Rengerskerke, zoon van Jan Cornelisse Boot. Errian (Adriaen) Jan Cornelisse is overleden na 1600, minstens 50 jaar oud. Woonplaats: Rengerskerke. Beroep: molenaar. Errian (Adriaen) Jan Cornelisse trouwde, hoogstens 28 jaar oud, vóór 1578 met Mayken Stoffelsdr.
In 1572 gingen de stad Zierikzee en geheel Schouwen over tot de hervorming. Tijdens het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden in 1575-1576 en nog enige jaren daarna woonde hij te Zierikzee, omdat de polder Schouwen onder water was gezet.

In het doopregister van Zierikzee vinden we opeenvolgende doopdata van kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen voor die van Errian Jan Cornelisse Boot:
- Errian (Adriaan) Jan Cornelisse Boot(h),
- Adrian Jans,
- Errian Jans,
- Errian Janso Boot,
- Adrian Janso,
- Adrian Janso Both,
- Arrian Janso,
- Errian Janso.
In principe kunnen alle 8 dezelfde persoon zijn. We hebben echter de Janso-vaders voorlopig niet opgenomen. We vonden daarvoor de volgende huwelijken:
- Adrian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 30-10-1583 met Nielken Pieters, jongedochter van Bruinisse,
- Errian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 29-06-1586 met Jobghen Lieverts, jongedochter van Zierikzee.
Van deze echtparen zouden de volgende kinderen kunnen zijn:
- Stoffel Adrian Janso Boot, van Rengerskerke, gedoopt te Zierikzee op 09-10-1584,
- N.N. Booth, gedoopt te Zierikzee op 27-10-1587,
- Catalina Errian Janso Boot, gedoopt te Zierikzee op 02-09-1590,
- Boudewijn Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 01-09-1591,
- Nielghen Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 03-05-1592,
- Nielghen Adrian Janso Both, gedoopt te Zierikzee op 13-06-1593,
- Durftghen Arrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 16-04-1595,
- Cornelis Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 10-03-1596,
- Jacob Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 29-06-1597.
Mayken is overleden na 1600.
Kinderen van Errian (Adriaen) Jan Cornelisse en Mayken:
1 Jan Adriaensse Boot, geboren vóór 1585 in Zierikzee. Volgt V-a.
2 Michielghen Boot. Zij is gedoopt op 22-01-1589 in Zierikzee. gedoopt als dochter van Adrian Jans.
3 Errian (Adriaan) Boot. Hij is gedoopt op 27-09-1589 in Zierikzee. gedoopt als zoon van Errian Jans.
4 Cornelis Adriaense Boot, geboren in Rengerskerke. Volgt V-b.
5 Rochus Boot. Hij is gedoopt op 07-09-1599 in Zierikzee. gedoopt als zoon van Errian Jans, molenaar.
6 Anneken Boot. Zij is gedoopt op 08-10-1600 in Zierikzee. gedoopt als dochter van Errian Jans.
7 Adriaen Adriaense Boot, geboren vóór 1615. Volgt V-c.
IV-b Pieter Boot is geboren omstreeks 1565 in Hulst, zoon van Jan Cornelisse Boot. Woonplaats: Zierikzee. Beroep: soldaat. Pieter trouwde met Catelijne N.N., nadat zij op 28-08-1588 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan [DTB Ba1]. Catelijne is geboren omstreeks 1565 in Mechelen, Antwerpen, België.

IV-c Maeyke Crijnse Boot, dochter van Crijn Cornelisse Boot. Maeyke Crijnse trouwde met Leendert Hagese.
Kind van Maeyke Crijnse en Leendert:
1 Adriaen Hagese. Hij is gedoopt op 15-08-1609 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Beele, Jan Pieterse.
IV-d Cornelis Crijnse Boot is geboren omstreeks 1575, zoon van Crijn Cornelisse Boot. vermoedelijk geboren tussen 1570 en 1580 (schatting). Cornelis Crijnse is overleden omstreeks 1623, ongeveer 48 jaar oud [RAZE 4981 dd 09-01-1623]. Cornelis Crijnse:
Op pag. 84 in "29 verhalen uit de historie van Schouwens Westhoek" door W.P. de Vrieze wordt Cornelis Krijnsz Boot genoemd als bewoner en eigenaar van de hofstede 'Flora', de huidige boerderij 'Nieuwe Leven': in 1611 is Cornelis Krijnsz Boot bewoner en eigenaar van deze boerderij aan de Kloosterweg.
Omstreeks 1612 wordt hij genoemd als Schepen van den Westerenban van den Duyne van Haemstede.
Op 08-10-1612 wordt Cornelis Crijnse Boot genoemd en 4 minderjarige wezen, waarvan Mayken Marinusdr de moeder was, de 4 kinderen waren dus kennelijk halfwezen.
Op 04-06-1615 vinden we de verkoop van 3 stukken hayman aan Cornelis Crijnse Boot door: Job Pieter Wittens, secretaris, Witte Pieter Wittens, Jacob Pieter Wittens, Aechtken Pieter Wittens, Abram Lauris als getrouwd met de weduwe van Pieter Wittens, Dingenken Pieter Wittens, Pieternella Pieter Wittens en Phlip Willemse, als vader van zijn weeskind gewonnen bij Stoffelijne Pieter Wittens, allen als erfgenamen in de nagelaten goederen van wijlen Maijken Pieter Wittens (Register van Schepenen van den Westeren Ban).
Cornelis Crijnse:
(1) trouwde met Maeyke Marinusse. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1602. zie RAZE 5143 op dato, waarin 4 kinderen uit dit huwelijk met hun leeftijden worden genoemd. Maeyke is overleden vóór 09-11-1612 in Haamstede.
(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1612 met Loonken Willemsdr. Loonken is overleden na 1631.
Loonken: vermeld als weduwe van Cornelis Crijnse Boot in RAZE 4981, dd. 09-01-1623 en alsdan
(1) hertrouwde met Cornelis Jan Adriaense, die de boedelrekening opstelde betreffende de nalatenschap van wijlen Cornelis Crijnse Boot.
(2) hertrouwde met Adriaen Cornelis Machielse, die wordt vermeld in RAZE 4984, folio 12v, dd. 21-06-1631 als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Jan Adriaense.
Vermoedelijk is ze kort na 1631 overleden, omdat in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld wordt de boedelrekening van Adriaen Cornelis Michielsz als voogd en Crijn Boot als broeder van Willem en Jan, kinderen van Cornelis Boot en Loonken Willemts (zaliger), van zijn beheer sedert de rekening van 17-05-1629.
Kinderen van Cornelis Crijnse en Maeyke:
1 Crijn Cornelisz Boot(h), geboren in 1603 in Haamstede. Volgt V-d.
2 Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot, geboren omstreeks 1606. Volgt V-e.
3 Adriaenken Boot, geboren omstreeks 1608. Adriaenken: was 4 jaar oud in 1612 volgens RAZE 5143 d.d. 09-11-1612.
4 Marinus Cornelisz Boot, geboren omstreeks 1610. Volgt V-f.
Kinderen van Cornelis Crijnse en Loonken:
1 Willem Boot, geboren na 1612. Willem is overleden vóór 1650, hoogstens 38 jaar oud. Willem:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Jan een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
als doopgetuige te Haamstede vermeld op 08-02-1643, vermoedelijk overleden voor 1650, wanneer Loonken Sijmons de boedelinventaris overbrengt (zie RAZE 4981A, nr. 2, dd. 09-03-1650)
2 Cornelia Boot. Zij is gedoopt op 28-04-1615 in Haamstede.
3 Jan Boot. Hij is gedoopt op 16-10-1616 in Haamstede. Doopgetuigen: Heynderick de Smit, Huybrecht Stoffelse, Jannetje Domus, Willem Jans. Jan:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Willem een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
4 Leendert Cornelisse Crijnse, geboren omstreeks 1618 in Haamstede. Volgt V-g.
V-a Jan Adriaensse Boot is geboren vóór 1585 in Zierikzee, zoon van Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot en Mayken Stoffelsdr. Woonplaats: Zierikzee. Jan Adriaensse:
(1) trouwde, minstens 20 jaar oud, op 23-01-1605 in Zierikzee met Pauline Willems, minstens 19 jaar oud. Pauline is geboren vóór 1586 in Bergen op Zoom. Pauline is overleden vóór 1613.
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, op 08-04-1613 in Zierikzee met Dingenken Tonis. Dingenken is geboren in Rengerskerke.
Kinderen van Jan Adriaensse en Dingenken:
1 Adriaan Janse Boot, geboren vóór 1635 in Zierikzee. Volgt VI-a.
2 Adriana Jansdr Boot, geboren vóór 1648. Volgt VI-b.
3 Bastiaen Adriaense Boot. Hij is gedoopt op 02-06-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Adrie van de Vere, Cathalina Bastiaens.
V-b Cornelis Adriaense Boot is geboren in Rengerskerke, zoon van Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot en Mayken Stoffelsdr. Hij is gedoopt op 02-09-1590 in Zierikzee. Cornelis Adriaense is overleden op 20-10-1650 in Colijnsplaat. Woonplaats: Colijnsplaat. Beroep: bouwman. Cornelis Adriaense:
(1) trouwde omstreeks 1610 met Neelken Bastiaensdr. geboren tussen 1567 en 1594. Neelken is overleden vóór 1637.
(2) trouwde omstreeks 1637 met Lijsbeth Thomasdr Maes, ongeveer 22 jaar oud.
De datum van het huwelijk wordt door Moermond aangegeven als omstreeks 1621.
Lijsbeth Tonisdr wordt volgens Zeeuwse Kwart. mei 1995, pag.160/1 Lijsbeth Thomasdr Maes genoemd met geboorteplaats Oost-Duyveland.
Lijsbeth Thomasdr is geboren omstreeks 1615 in Zierikzee, dochter van Thomas (Tonis) Maes. Lijsbeth Thomasdr is overleden op 22-01-1655 in Colijnsplaat, ongeveer 40 jaar oud.
Kinderen van Cornelis Adriaense en Neelken:
1 Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt), geboren omstreeks 1612 in Rengerskerke. Volgt VI-c.
2 Dingeman Cornelisse Boot, geboren vóór 1630. Volgt VI-d.
3 Bastiaan Cornelisse Boot, geboren vóór 1637. Volgt VI-e.
Kinderen van Cornelis Adriaense en Lijsbeth Thomasdr:
1 Leendert Cornelisse Boot. Volgt VI-f.
2 Adriaen Cornelisse Boot. Volgt VI-g.
V-c Adriaen Adriaense Boot is geboren vóór 1615, zoon van Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot en Mayken Stoffelsdr. geboren tussen 1600 en 1615.
Kinderen van Adriaen Adriaense uit een onbekende relatie:
1 Jan Adriaense, geboren vóór 1638. Volgt VI-h.
2 Job Adriaense, geboren vóór 1639. Volgt VI-i.
3 Jobken Adriaense, geboren vóór 1639. Volgt VI-j.
4 Simon Adriaense, geboren vóór 1640. Volgt VI-k.
5 Maetje Adriaense, geboren vóór 1641. Volgt VI-l.
6 Jochem Adriaense, geboren vóór 1645. Volgt VI-m.
7 Tanneken Adriaense, geboren vóór 1646.
V-d Crijn Cornelisz Boot(h) is geboren in 1603 in Haamstede, zoon van Cornelis Crijnse Boot en Maeyke Marinusse. Crijn Cornelisz is overleden omstreeks 1650, ongeveer 47 jaar oud [zie RAZE 4981, nr. 4]. Crijn Cornelisz:
was 9 jaar oud in 1612;
als doopgetuige te Haamstede vermeld op 21-04-1631 en 29-04-1648, als voogd vermeld van de wezen van Jacob Marinus Tonis in RAZE 4981, dd. 14-12-1636, 27-02-1638, 07-07-1639, 26-02-1643, 19-06-1643 en 24-05-1647, als getuige vermeld in RAZE 4985, nr. 280, dd. 02-09-1648.
Crijn Cornelisz trouwde met Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 1636. Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse is geboren vóór 1617. Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse is overleden na 1664, minstens 47 jaar oud. Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse: Ida hertrouwde later met Cornelis Jaspers volgens RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
Kinderen van Crijn Cornelisz en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse:
1 Crijntje Boot. Crijntje: vermoedelijk Crijntje Boot: als een van de weeskinderen vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
2 Maijken Boot. Zij is gedoopt op 21-06-1636 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Dingene Cornelis, Maijken Jorisse, Anneke Leenders, Adriaen Cornelisz Machielse.
3 Cornelis Crijnse Boot(h). Volgt VI-n.
4 Simon Crijnse Boot, geboren vóór 1638. Volgt VI-o.
5 Nicolaes Crijnsse Boot(h), geboren vóór 1639. Volgt VI-p.
6 Marinus Crijnsz Boot. Hij is gedoopt op 08-09-1641 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Chielse, Job Leendert Florisse, Willemijntje Leendertse, Cornelis Vlaems.
7 Neeltje Crijnsse Boot(h). Volgt VI-q.
V-e Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot is geboren omstreeks 1606, dochter van Cornelis Crijnse Boot en Maeyke Marinusse. Leenken (Neelken) Cornelisdr is overleden vóór 14-02-1675, hoogstens 69 jaar oud. Bij het overlijden van Leenken (Neelken) Cornelisdr: tussen 24-02-1669, toen nog doopgetuige, en 14-02-1675, zie RAZE 5143a, folio 69, op dato, waarin haar erfgenamen Cornelis (Cornelisse? of Adriaense?) en Jacobus de Bruijne in huwelijk hebbende Jacomijntje Adriaens, een stuk haeyman gelegen in het Crijn Boots bevang verkopen aan Heijndrick Beije, getrouwd met Leentje Frans van den Berge. Leenken (Neelken) Cornelisdr:
was 6 jaar oud in 1612;
vermeld als doopgetuige te Haamstede op 11-03-1635, 14-05-1650, 20-05-1650, 10-10-1660 en 24-02-1669;
verscheen in juli 1668 voor de schepenen van Burgh, als weduwe, geassisteerd met Marinus Michielse, i.v.m. een schuldbekentenis aan Lieven van Couwenburch, onder hypotheekverband van een stuk korenland onder Burgh in het Adriaen Straijersbevang, (RAZE 4846).
Eén bron gebruikt als familienaam voor haar kinderen BOOT, een andere naar de vader MACHIELSE. Haar kleinzoon Leendert Cornelisz Boot en verdere nazaten dragen wel de familienaam BOOT.
Leenken (Neelken) Cornelisdr trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1633 met Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen), ongeveer 23 jaar oud. Adriaen Cornelisz is geboren omstreeks 1610, zoon van Cornelis Machielse (Michiels(en), Chielsen). Adriaen Cornelisz is overleden vóór 07-1668, hoogstens 58 jaar oud [zie RAZE 4846 op dato]. Adriaen Cornelisz:
landman onder Renesse en als schepen aldaar vermeld in RAZE 5057 van 05-02-1620 tot 05-08-1624;
ook vermeld met zijn broeder Michiel Cornelis Michielse als duinmeier van den Grooten Derryhoek in RAZE 4985, dd. 15-10-1646;
weduwnaar van Loonken Willemsdr, in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld als voogd en boedelbeheerder van de kinderen Willem en Jan, minderjarige kinderen van Cornelis Crijnse Boot en zijn 2e vrouw Loonken Willemsdr, tesamen met zijn zwager Crijn Cornelisse Boot.
Kinderen van Leenken (Neelken) Cornelisdr en Adriaen Cornelisz:
1 Marinus Machielse (Michiels(en), Chielsen). Hij is gedoopt op 17-04-1634 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Stoffel Stoffelse, Jan Marinusse, Leentje Cornelisse.
2 Cornelis Adriaense (Arentse) Boot, geboren omstreeks 1635 in Renesse. Volgt VI-r.
3 Maeijken Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). Zij is gedoopt op 21-06-1637 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieterse, Stoffelijntje Stoffelse, Pieter Andriesz Taerde.
4 Jacob Machielse (Michiels(en), Chielsen). Hij is gedoopt op 21-04-1641 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Vlaems, Marinus Jacobsz, Marinus Machielsz, Mayken Adriaanse.
5 Neeltje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). Zij is gedoopt op 05-07-1643 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Cornelisse, Cornelis Adriaense van Oosten, Loontje Sijmonse.
6 Jacomijntje Machielse (Michiels(en), Chielsen). Volgt VI-s.
7 Adriaentje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). Zij is gedoopt op 01-03-1648 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Adriaentje Cornelisse, Abraham Jacobse Vloo, Marinus Cornelisse Boot.
V-f Marinus Cornelisz Boot is geboren omstreeks 1610, zoon van Cornelis Crijnse Boot en Maeyke Marinusse. Marinus Cornelisz is overleden na 1662, minstens 52 jaar oud. Marinus is getrouwd voor de kerk vóór 1634.
vermeld als 2 jaar oud in 1612, volgens RAZE 5143 d.d. 09-11-1612;
verzocht ontslag van het toezicht der weeskamer in 1637 (zie RAZE 4981);
was doopgetuige te Haamstede op 25-12-1637, 01-03-1648 en 26-11-1662;
als wedervoogd vermeld in de boedelinventaris van zijn broeder Crijn Cornelisz Boot in 1650 (zie RAZE 4981A, nr.4);
als ontvanger van de goederen aankomende de minderjarige kinderen van zijn broeder Crijn (zaliger) en Ida Pieters vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
Kind van Marinus Cornelisz uit een onbekende relatie:
1 Cornelis Boot, geboren vóór 1635. Volgt VI-t.
V-g Leendert Cornelisse Crijnse is geboren omstreeks 1618 in Haamstede, zoon van Cornelis Crijnse Boot en Loonken Willemsdr. Leendert Cornelisse:
(1) trouwde met Maatje (Maijken) Cornelisse. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1658. Maatje (Maijken) is geboren omstreeks 1619 in Haamstede. Maatje (Maijken): ook Maatje (Maijken) Cornelisdr Krepel.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 11-04-1662 in Haamstede met Maetje Jans.
Kinderen van Leendert Cornelisse en Maatje (Maijken):
1 Cornelis Leendert Crijnsen. Hij is gedoopt op 15-06-1642 in Haamstede.
2 Hubrecht Leenderts Crijnsen. Volgt VI-u.
3 Meerten Leenderts Crijnsen. Hij is gedoopt op 22-09-1647 in Haamstede.
4 Martijntje Leenderts Crijnsen. Zij is gedoopt op 24-05-1653 in Haamstede.
5 Loontje Leenderts Crijnsen. Zij is gedoopt op 15-08-1655 in Haamstede.
6 Cornelia Leendertse Crijnsen. Volgt VI-v.
Kind van Leendert Cornelisse en Maetje:
1 Jan Crijnsse. Hij is gedoopt op 05-11-1662 in Haamstede. Doopgetuigen: Jan Leendert Crijnsse, Ariaentje Cornelis Crepel, Paulijntje Jans.
VI-a Adriaan Janse Boot is geboren vóór 1635 in Zierikzee, zoon van Jan Adriaensse Boot en Dingenken Tonis. Beroep: landman. Religie: Waals Gereformeerd. Adriaan Janse:
(1) trouwde met Marie Sellier, nadat zij op 29-08-1655 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-09-1655 in Zierikzee [ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)]. Marie is geboren in Sedan. Religie: Waals Gereformeerd. Marie: weduwe van Jean Hanaut.
(2) trouwde, minstens 32 jaar oud, op 01-09-1667 in Zierikzee met Jorisje Hoogestrooms. Jorisje is geboren in Zierikzee. Jorisje: weduwe.
(3) trouwde, minstens 42 jaar oud, op 23-09-1677 in Zierikzee met Magdalena van der Heyde. Magdalena is geboren in Zierikzee.
Kind van Adriaan Janse en Marie:
1 Crijn Adriaanse Boot, geboren in Zierikzee. Volgt VII-a.
VI-b Adriana Jansdr Boot is geboren vóór 1648, dochter van Jan Adriaensse Boot en Dingenken Tonis. Adriana Jansdr trouwde met Jean Doucy, nadat zij op 15-05-1667 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan [ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)]. Jean: weduwnaar van W.kerke, Vlaanderen.

VI-c Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1612 in Rengerskerke, zoon van Cornelis Adriaense Boot en Neelken Bastiaensdr. Heijndrick Cornelisse is overleden vóór 06-05-1677, hoogstens 65 jaar oud. Bij het overlijden van Heijndrick Cornelisse: vermoedelijk overleden vóór 06-05-1677, wanneer zijn zoon Adriaan Boodt als ontvanger uit de sele van zijn vader betaling eist van koopsommen door diverse kopers en/of hun borgen. Woonplaats: (woonde onder Rengerskerke, dat samen met Zuidland (Schouwen) destijds één parochie vormde). Functie: schepen (25-04-1656 tot 27-10-1662), schout van Rengerskerke en Zuidland (31-01-1663 tot 1677) [RAZE 5081]. Heijndrick Cornelisse trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1632 met Leentgen Adriaensdr. Leentgen is overleden na 1654.
Kinderen van Heijndrick Cornelisse en Leentgen:
1 Adrijaen Heijndricksz Boodt. Volgt VII-b.
2 Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt), geboren in Rengerskerke. Volgt VII-c.
VI-d Dingeman Cornelisse Boot is geboren vóór 1630, zoon van Cornelis Adriaense Boot en Neelken Bastiaensdr.
Kinderen van Dingeman Cornelisse uit een onbekende relatie:
1 Claes Dingemanse Boot, geboren in Looperskapelle. Volgt VII-d.
2 Hendrick Boot, geboren vóór 1654. Volgt VII-e.
VI-e Bastiaan Cornelisse Boot is geboren vóór 1637, zoon van Cornelis Adriaense Boot en Neelken Bastiaensdr. tussen 1625 en 1650. Woonplaats: Rengerskerke. Beroep: landman. Bastiaan Cornelisse trouwde met Adriaantje Willems, nadat zij op 11-02-1683 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan [ZA DTB 1651-1700 NG 4B (index De Vos)]. 2 x getrouwd. Adriaantje is geboren vóór 1667. tussen 1640 en 1667.
Kind van Bastiaan Cornelisse en Adriaantje:
1 Maria (Maaike) Bastiaansdr Boot. Volgt VII-f.
VI-f Leendert Cornelisse Boot, zoon van Cornelis Adriaense Boot en Lijsbeth Thomasdr Maes. Hij is gedoopt op 03-10-1637 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Adriaan Hendriks, Maycken Jans, Grietken Jans. Hij is begraven op 19-11-1675 te Colijnsplaat. Beroep: bouwman. Leendert Cornelisse trouwde op 25-04-1658 in 's-Gravenpolder met Neeltje Cornelisse Heere, ongeveer 17 jaar oud, nadat zij op 29-03-1658 in 's-Gravenpolder in ondertrouw zijn gegaan. met attestatie van Goes. Neeltje Cornelisse is geboren omstreeks 1641 in Biezelinge. Neeltje Cornelisse: dochter van Cornelis Heere.
Kinderen van Leendert Cornelisse en Neeltje Cornelisse:
1 Cornelis Leendertsen Boot. Hij is gedoopt op 29-06-1659 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Boudewijn Boone, Balten van Meerenburg, Willem Samuels, Christiaan 's-Gravenmoer, Louisa Happarts.
2 Elisabeth Leenders (de) Boot(s), geboren omstreeks 1661. Volgt VII-g.
3 Maria (Mary) Boot. Zij is gedoopt op 25-02-1663 in Colijnsplaat. DoopgetuigenL: Adriaan Swaen, Aert Houtsager, Maria van Clootwijck.
4 Cornelia Leenderse Boot. Volgt VII-h.
5 Petronella Leenderse Boot. Volgt VII-i.
6 Janneken Leenderts Boot. Volgt VII-j.
7 Helena Leenderts (Lena) Boot. Volgt VII-k.
VI-g Adriaen Cornelisse Boot, zoon van Cornelis Adriaense Boot en Lijsbeth Thomasdr Maes. Hij is gedoopt op 11-05-1642 in Colijnsplaat. Doopgetuige: Lijsbeth Gillis. Hij is begraven op 19-06-1676 te Colijnsplaat. Adriaen Cornelisse trouwde omstreeks 1666 met Susanna Jacobsdr Block. Zij is een dochter van Jacob Block en Cathalijnken Jans Goeman(s). Zij is gedoopt op 18-10-1648 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Abraham Keelant, Grietken Theunis. Zij is begraven op 07-05-1676 te Colijnsplaat. Woonplaats: vanaf 1667 tot 1671 Voorstraat, Colijnsplaat. Religie: Gereformeerd, deed op 29-03-1665 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat.
Kinderen van Adriaen Cornelisse en Susanna Jacobsdr:
1 Cornelis Adriaensz Boot. Volgt VII-l.
2 Jacob(us) Adriaensen Boot. Volgt VII-m.
3 Joannes Adriaensen (Jan) Boot. Volgt VII-n.
4 Catelijntje Boot, geboren op 22-10-1673 in Colijnsplaat. Zij is gedoopt op 29-10-1673 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Swaan, Catelijntje Goemans.
5 Elisabeth Boot. Volgt VII-o.
VI-h Jan Adriaense is geboren vóór 1638, zoon van Adriaen Adriaense Boot. Jan trouwde met Grietken Bastiaense.
Kinderen van Jan en Grietken:
1 Adriaantje Adriaense. Zij is gedoopt op 28-07-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Jacob Costaense, Angenis Cornelisse, Tanneken Adriaense, Magdalena Rijcx.
2 Bastiaan Adriaense. Hij is gedoopt op 02-06-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Adrie van de Vere, Cathalina Bastiaens.
VI-i Job Adriaense is geboren vóór 1639, zoon van Adriaen Adriaense Boot. Job trouwde met Aechden Cornelis.
Kind van Job en Aechden:
1 Marinis Adriaense. Hij is gedoopt op 08-02-1660 in Haamstede.
VI-j Jobken Adriaense is geboren vóór 1639, dochter van Adriaen Adriaense Boot. Jobken trouwde, minstens 19 jaar oud, omstreeks 1658 met Simon Crijnse Boot, minstens 20 jaar oud. Simon Crijnse is geboren vóór 1638, zoon van Crijn Cornelisz Boot(h) en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus.
Kind van Jobken en Simon Crijnse:
1 Martijntje Crijnse. Zij is gedoopt op 01-12-1658 in Haamstede. Doopgetuige: Claesje Davidts.
VI-k Simon Adriaense is geboren vóór 1640, zoon van Adriaen Adriaense Boot. Simon trouwde met Neeltje Lambrechts.
Kind van Simon en Neeltje:
1 Adriaen Adriaense. Hij is gedoopt op 18-04-1660 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Ariaense, Cornelis Leendertse Stoffelse, Robrecht Mattheusse Schoondanck, Cornelia Leendertse Beije, Crintje Jans.
VI-l Maetje Adriaense is geboren vóór 1641, dochter van Adriaen Adriaense Boot. Maetje: getuige bij de doop van Maatje, dochter van Jochem Adriaense. Maetje trouwde met Lucas Derdeine. Lucas is geboren vóór 1640.
Kind van Maetje en Lucas:
1 Lucas Derdeine. Hij is gedoopt op 17-04-1661 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Booth, Tannetje Jans.
VI-m Jochem Adriaense is geboren vóór 1645, zoon van Adriaen Adriaense Boot. Jochem trouwde met Christina Marinis.
Kinderen van Jochem en Christina:
1 Marinus Adriaense. Hij is gedoopt op 01-02-1665 in Haamstede. Doopgetuigen: Job Marinusse, Neeltje Jans.
2 Maatje Adriaense. Zij is gedoopt op 03-11-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Leendert Imantse, Maetje Adriaens, Neeltje Leenderts Jobse.
VI-n Cornelis Crijnse Boot(h), zoon van Crijn Cornelisz Boot(h) en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Hij is gedoopt op 30-12-1637 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Maijken Cornelisse, Lenaert Tonisz, Marinus Cornelisz Boot. Cornelis Crijnse is overleden in 1673 in Haamstede. Cornelis Crijnse trouwde met Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus, nadat zij op 26-08-1662 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-09-1662 in Haamstede. Zij is gedoopt op 30-08-1637 in Haamstede. Doopgetuige: Krijn Marinusz Stelleman. Janneken (Jannetje) Lievense: dochter van mr. Lieven Sijsmus en Lijsbeth (Elisabeth) Simonse.
Kinderen van Cornelis Crijnse en Janneken (Jannetje) Lievense:
1 Krijntje Cornelisse Boot(h). Volgt VII-p.
2 Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse Boot(h). Volgt VII-q.
3 Krijn Boot(h). Hij is gedoopt op 12-12-1666 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievense Cijsmus, Neeltje Crijnse Booth. Krijn: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
4 Quirijn Boot(h). Hij is gedoopt op 29-11-1670 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Lucas Jacobse Moorkant, Tanneke Jacobs. Quirijn: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
5 Cornelia Boot(h). Zij is gedoopt op 15-10-1673 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Oole Dagh, Maetje Lievense, Ida Pieterse.
VI-o Simon Crijnse Boot is geboren vóór 1638, zoon van Crijn Cornelisz Boot(h) en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Simon Crijnse trouwde, minstens 20 jaar oud, omstreeks 1658 met Jobken Adriaense, minstens 19 jaar oud. Jobken is geboren vóór 1639, dochter van Adriaen Adriaense Boot.
Kind van Simon Crijnse en Jobken:
1 Martijntje Crijnse. Zij is gedoopt op 01-12-1658 in Haamstede. Doopgetuige: Claesje Davidts.
VI-p Nicolaes Crijnsse Boot(h) is geboren vóór 1639, zoon van Crijn Cornelisz Boot(h) en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Nicolaes Crijnsse trouwde, minstens 20 jaar oud, omstreeks 1659 met Anneken (Antje) Willems (Wilms), minstens 19 jaar oud. Anneken (Antje) is geboren vóór 1640.
Kinderen van Nicolaes Crijnsse en Anneken (Antje):
1 Maetje Boot(h). Zij is gedoopt op 14-09-1659 in Haamstede. Doopgetuigen: Pieter Cornelisse, Maetje Pieters.
2 Crijn Boot(h). Hij is gedoopt op 04-03-1668 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Crijnsse, Cornelia Willems.
VI-q Neeltje Crijnsse Boot(h), dochter van Crijn Cornelisz Boot(h) en Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Zij is gedoopt op 10-06-1647 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Loontje Simonse, Mayken Janse (of Franse). Neeltje Crijnsse trouwde op 27-03-1668 in Haamstede met Adriaen Isaackse, nadat zij op 21-01-1668 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Adriaen is geboren in Oostkapelle.

VI-r Cornelis Adriaense (Arentse) Boot is geboren omstreeks 1635 in Renesse, zoon van Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen) en Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot. Cornelis Adriaense (Arentse) is overleden vóór 05-06-1701 in Haamstede, hoogstens 66 jaar oud. Woonplaats: 1669 Haamstede. Cornelis Adriaense (Arentse):
ook vermeld als Cornelis Arentse.
In RAZE 5143A, fol. 69, d.d. 14-02-1675 wordt hij (als Cornelis Cornelisse?) als mede-erfgenaam vermeld van Leentje Boodts, weduwe van Adriaen Cornelis Mighiels, beijde zaliger, bij de overdracht van een stuk haeijman gelegen in het Crijn Boots bevang, aan Heijndrick Beije in huwelijk hebbende Leentje Frans van den Berge.
Cornelis Adriaense, zoon van Adriaen Cornelis Michielse getrouwd met Leenken Cornelis Boot, neemt de naam van zijn moeder BOOT aan. Na veel onderzoek is dhr. Triest de Jonge tot deze conclusie gekomen.
Cornelis Adriaense (Arentse):
(1) trouwde met Pieternella Matthijs, nadat zij op 22-04-1656 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1656 in Haamstede. "getrouwt den 13 may 1656: Cornelis Arjaens jm van Renesse met Pernelletje Matheys jd van Burgt". Pieternella is geboren in Burgh, dochter van Mattijs Cornelisse en Aegtjen Pieters. Zij is gedoopt op 08-02-1637 in Haamstede. Doopgetuigen: Jan Bartelmeeusz, Loontje Janse. Pieternella is overleden vóór 1687.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 17-06-1687 in Haamstede met Pauwlijntje Janse, nadat zij op 22-05-1687 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-06-1687 in Haamstede [DTB].Ondertrout op den 22 Meij 1687
Cornelis Arentse weduwnaar van Pieternella
Matthijs
met
Pauwlijntie Jans weduwe van Carel Christi-
aense.
getrout den
17 Junij 1687
Bron: Trouwboek Haamstede
Pauwlijntje is overleden na 05-06-1701. Pauwlijntje: weduwe van Carel Christiaense, ondertrouwd op 12-09-1671 in Burgh, getrouwd op 09-10-1671 in Haamstede.
Kinderen van Cornelis Adriaense (Arentse) en Pieternella:
1 Arjaantje Boot. Zij is gedoopt op 19-08-1657 in Haamstede. Doopgetuigen: Maatje Adriaense, Pieter Cornelisse, Michiel Cornelisse. Bij het overlijden van Arjaantje: jong overleden.
2 Aagken Boot. Zij is gedoopt op 03-11-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Gijsbrecht Matthijsse, Loontje Vlaems. Bij het overlijden van Aagken: jong overleden.
3 Adriaentje Boot. Zij is gedoopt op 01-08-1660 in Haamstede. Doopgetuigen: Neeltje Adriaense, Cornelis Cornelisse en Neeltje Marinusse.
4 Leendert Cornelisse Boot (Boodt). Volgt VII-r.
5 Aagje Boot. Zij is gedoopt op 09-11-1670 in Haamstede. Doopgetuigen: Jacobus Gilliaemse, Gijsbrecht Matthijsse, Adriaentje Machielse. Bij het overlijden van Aagje: jong overleden.
6 Adriaan Boot, geboren omstreeks 1671 in Schouwen. Adriaan: op 18-04-1698 vermeld in het Poorterboek van Zierikzee: '28 jr. uit Schouwen'.
7 Aagje Boot. Zij is gedoopt op 29-05-1672 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Maatje Cornelisse, Cathalina Marinusse.
8 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 18-04-1677 in Haamstede. Doopgetuige: Jannetje Lievens Cijsmus, vrouw van Cornelis Crijnsz Boot.
VI-s Jacomijntje Machielse (Michiels(en), Chielsen), dochter van Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen) en Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot. Zij is gedoopt op 28-05-1645 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Adriaense, Jasper Cornelisse, Helena Ellepoele. Jacomijntje trouwde [RAZE 5143A dd 14-02-1675 folio 69] met Jacobus de Bruijne.

VI-t Cornelis Boot is geboren vóór 1635, zoon van Marinus Cornelisz Boot.
Kind van Cornelis uit een onbekende relatie:
1 Marinus Boot.
VI-u Hubrecht Leenderts Crijnsen, zoon van Leendert Cornelisse Crijnse en Maatje (Maijken) Cornelisse. Hij is gedoopt op 22-01-1644 in Haamstede. Hubrecht Leenderts trouwde op 16-06-1676 in Haamstede met Adriana Cornelisdr, ongeveer 27 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1649 in Haamstede.

VI-v Cornelia Leendertse Crijnsen, dochter van Leendert Cornelisse Crijnse en Maatje (Maijken) Cornelisse. Zij is gedoopt op 17-11-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Berbel Hubrechse, Maiken Pieters, Maerten Corn. Creupele. Cornelia Leendertse trouwde met Maarten Janse Dartig, nadat zij op 16-04-1683 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-05-1683 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 222]. Hij is een zoon van Jan Adriaense Dartig en Lena Maertensdr (Leentje) Bouff. Hij is gedoopt op 17-11-1658 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 217]. Doopgetuigen: Bartholomeus Cornelisz, Pieter Finson, Adriaan Kommersz, Jannetje Maartense, Mayken Klaasse Tonisse. Maarten Janse: ook Maerten Jansz Dertigh.
Kinderen van Cornelia Leendertse en Maarten Janse:
1 Cornelia Maartens Dartig. Volgt VII-s.
2 Maria Maartense Dartig. Volgt VII-t.
VII-a Crijn Adriaanse Boot is geboren in Zierikzee, zoon van Adriaan Janse Boot en Marie Sellier. Crijn Adriaanse trouwde met Sara Lievens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-09-1703 in Zierikzee [ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)]. Sara is geboren in Zierikzee.

VII-b Adrijaen Heijndricksz Boodt, zoon van Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) en Leentgen Adriaensdr. Adrijaen Heijndricksz is overleden vóór 09-04-1698. Bij het overlijden van Adrijaen Heijndricksz: vermoedelijk overleden vóór 09-04-1698 wanneer zijn koopdag wordt gehouden [zie RAZE 5046 dd 09-04-1698]. Adrijaen Heijndricksz:
RAZE 5081 dd 06-03-1659: kocht een hoeve 'staende int bevanch daer de watermolen placht te staen' van de toenmalige schout Lowijs Janse Joncker, als last- en procuratie hebbende van de heer Reijnbrant Verboom, belenders waren: oost - de coolwegt, zuid - de heer Matheus Cocq, west - Job de Backer's weduwe, noord - de weduwe van Jan Nagtegaal voor £66;
werd in 1671 door Susanna Jobs den Backer gemaand betaling te doen ingevolge een accoord dd 19-11-1670 (RAZE 1580 dd 02-12-1671);
kocht in 1676 en stuk weiland, groot 9 gemet en 138 roeden, van de heer Leendert Gaenders (RAZE 5081 dd 18-11-1676);
trad op 06-05-1677 op als ontvanger uit de sele van zijn vader (RAZE 5081 dd 06-05-1677);
werd op 28-09-1678 door schout Govert Cornelisz Beije beschuldigd van het maken van een weg en het menne van gluy op een (RAZE 5081 dd 28-09-1678).
Kind van Adrijaen Heijndricksz uit een onbekende relatie:
1 Adrijaen Adrijaense Boodt, geboren omstreeks 1670. Adrijaen Adrijaense:
vermeld als schepen van Nieuwerkerke van 11-06-1697 tot 24-11-1697 (RAZE 5037);
verkocht op 13-02-1698 een huis, schuur en gevolgen met 92 roeden land, zijnde de herberge genaemt Moorjaens hooft aan Cornelis van der Werve (ook een der schepenen van Nieuwerkerke) voor 800 gulden (RAZE 5038 dd 13-02-1698);
op 18-04-1698 vermeld als poorter van Zierikzee, toen 28 jaar oud en afkomstig van Schouwen;
op 18-02-1705 genoemd terzake van een schuldbekentenis door Gerdt Jansen aan hem (RAZE 5081).
VII-c Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke, zoon van Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) en Leentgen Adriaensdr. Hij is gedoopt op 20-04-1639 in Zierikzee. Marijnis Heijndrickse is overleden vóór 27-05-1716 in Rengerskerke. Woonplaats: Rengerskerke (woonde na de watervloed van 26-01-1682 tijdelijk in Zierikzee). Beroep: landbouwer. Functie: vanaf ±1681 tot 1705 schepen van Rengerskerke en Zuidland op Schouwen. Marijnis Heijndrickse:
vermeld als borg voor Renger Janse Locker in de verkoopceel van Adriaan Jobse Backer (RAZE 5081 dd 04-06-1676);
kocht op 25-10-1678 een stuk korenland, groot 1 gemet en 75 roeden in het Poortambacht (RAZE 5037) en wilde dit op 21-06-1679 weer verkopen aan Jan Marinusse, maar deze verkoop werd teniet gedaan op 28-06-1679 (RAZE 5037);
op 30-07-1681 vermeld als sequestor in de boedel van Crijn Cornelisz Swaeger (RAZE 5081);
op 22-04-1694 vermeld als mede-erfgenaam van zijn schoonvader Cornelis Pietersz Verseput zaliger (RAZE 4996);
op 28-04-1694 kreeg hij een huis met bijbehoren aangeleverd door de erfgenamen van Claesken Abrahams (RAZE 5081);
overleden vóór 27-05-1716, want vanaf die datum werd zijn weduwe vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke (RAZE 5082);
Kerkwerve-RAZE, 5025-1707: 17-02-1707 Besteding van de kinderen van Johannes Boudewijnse en Geertje Cornelisse, beiden zaliger, van mei 1707 tot mei 1708:
1. Lijsbeth Johannisse, 15 jr., bij Marijnus Bodt's vrouw;
2. Neelken Johannisse, 14 jr., bij Olivier Jans.
Marijnis Heijndrickse trouwde vóór 22-02-1674 in Kerkwerve [RAZE 5025 dd 22-02-1674] met Adriaentje Cornelisse Verseput. Zij is gedoopt op 13-12-1651 in Kerkwerve. Adriaentje Cornelisse is overleden vóór 01-07-1722 in Rengerskerke. Bij het overlijden van Adriaentje Cornelisse: RAZE 5082 dd 01-07-1722: zonen Cornelis en Leendert ondertekenden een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie. Adriaentje Cornelisse: dochter van Kornelis Pieterse Verseput en Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisse Wouters.
De naam Verseput is een zeer Schouwse naam evenals Bij de Vaate. De naam kan ontstaan zijn naar aanleiding van de zoete drinkwaterputten, die in de zoute Zeeuwse omgeving erg belangrijk waren voor veehouders en schaapherders. Nu nog bekend zijn de koeienputten de Vaten, in het Zeeuwse dialect is een vaete een drinkwaterput. Ook de naam Hollestelle is afgeleid van zoiets, maar dan een put/holte op een stelle/hil/terp/vluchtheuvel, maar dan met een waterreservoir, zodat bij hoogwater de dieren toch zoet water hadden als ze moesten vluchten op de vliedberg.
Kinderen van Marijnis Heijndrickse en Adriaentje Cornelisse:
1 Cornelis Marinusse Boot. Cornelis Marinusse:
op 14-01-1721 kocht hij diverse goederen uit de nalatenschap van Jacob van Damme (RAZE 5085);
op 01-07-1722 ondertekende hij samen met zijn broer Leendert een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie.
2 Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt), geboren in 1680 in Rengerskerke. Volgt VIII-a.
3 Leendert Marinusse Boot, geboren vóór 1709. Volgt VIII-b.
VII-d Claes Dingemanse Boot is geboren in Looperskapelle, zoon van Dingeman Cornelisse Boot. Woonplaats: 1690 Kapelle. Claes Dingemanse:
(1) trouwde met Barendje Jans Schat(te)mans, nadat zij op 21-04-1679 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. ondertrouwd (1) vóór 1679; trouwt als weduwnaar van Looperskapelle met zijn 2e vrouw. Barendje Jans is geboren in Noordgouwe. Barendje Jans: weduwe.
(2) trouwde met Lijsbet Gillis Scholier, nadat zij op 09-04-1682 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbet Gillis is geboren in Renesse. plaats juist?.
(3) trouwde op 23-11-1690 in Elkerzee met Cornelia Cornelis, nadat zij op 04-11-1690 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia: weduwe van Jac. Cornelisse, woonde in Kapelle.
(4) trouwde met Soetje Huijgens, nadat zij op 23-06-1702 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-07-1702 in Zierikzee [ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)]. trouwden met attest in de Mennistenkerk te Zierikzee. Soetje: weduwe.
Kind van Claes Dingemanse uit een onbekende relatie:
1 Aarjaentje Klaas Boot, geboren in Kapelle. Volgt VIII-c.
VII-e Hendrick Boot is geboren vóór 1654, zoon van Dingeman Cornelisse Boot. Hendrick: getrouwd vóór 1673.
Kind van Hendrick uit een onbekende relatie:
1 Willem Hendricksz Boot, geboren vóór 1673. Volgt VIII-d.
VII-f Maria (Maaike) Bastiaansdr Boot, dochter van Bastiaan Cornelisse Boot en Adriaantje Willems. Zij is gedoopt op 22-05-1685 in Zierikzee. Maria (Maaike) Bastiaansdr trouwde met Boudewijn van der Ende, nadat zij op 20-11-1708 in Zierikzee in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 16-09-1685 in Zierikzee. Boudewijn: zoon van Aert (Adriaen) van der Ende (23-02-1653 Zierikzee) en Gelijntje Pieters.

VII-g Elisabeth Leenders (de) Boot(s) is geboren omstreeks 1661, dochter van Leendert Cornelisse Boot en Neeltje Cornelisse Heere. Religie: Gereformeerd, deed op 16-01-1682 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat. Elisabeth Leenders trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1681 met Cornelis Dirksz Brijman. Cornelis Dirksz: bij huwelijk: Cornelis Dirksz Brijman, bij doop zoon Leendert 1: Cornelis Dircksen, bij doop dochter Marij: Cornelis Dircksen, bij doop zoon Adriaen: Cornelis Willemsen Brijman.
Kinderen van Elisabeth Leenders en Cornelis Dirksz:
1 Leendert Dircksen. Hij is gedoopt op 24-12-1684 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Adriaansen Biersteker, Marijnis Meertissen Geelhoet, Cornelia Boots.
2 Leendert Brijman. Hij is gedoopt op 26-01-1687 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Gillissen van Koster, Willem den Biersteker, Marijnis Geelhoet, Pieternella Leendersen Boot.
3 Marij Dircksen. Zij is gedoopt op 22-05-1689 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boots, Jacob Stamper, Janneken Boots.
4 Adriaen Brijman. Hij is gedoopt op 11-11-1691 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Kempe Geelhoet, Jacob Boot, Clasinje Dircks.
5 Cornelia Brijman. Zij is gedoopt op 31-03-1694 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Isaak Lameer, Pieter van Havere, Helena Boots.
VII-h Cornelia Leenderse Boot, dochter van Leendert Cornelisse Boot en Neeltje Cornelisse Heere. Zij is gedoopt op 29-04-1665 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaen Boot, Cornelia Pieters Heere. Cornelia Leenderse: ook Boots. Cornelia Leenderse trouwde op 27-11-1685 in Colijnsplaat met Willem Gillisse Koster. Hij is een zoon van Gillis Willemsz Koster en Suzanna Robrechts de Rinck. Hij is gedoopt op 27-05-1663 in Colijnsplaat. Willem Gillisse is overleden na 1697. Willem Gillisse: ook Kosten.
Kinderen van Cornelia Leenderse en Willem Gillisse:
1 Neelken Koster. Zij is gedoopt op 17-01-1686 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. tweeling, doopgetuigen: Jan Marijnissen van Eis, Marijnis Brouwer, Cornelis Dircksen Brijman, Cornelis Visch.
2 Suzanna Koster. Zij is gedoopt op 17-01-1686 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. tweeling, doopgetuigen: Jan Marijnissen van Eis, Marijnis Brouwer, Cornelis Dircksen Brijman, Cornelis Visch. Suzanna is overleden vóór 12-01-1687.
3 Suzanna Willemse Koster. Volgt VIII-e.
4 Leendert Koster. Hij is gedoopt op 28-08-1689 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Marijnis Brouwer, Marij Leendersen Boot.
5 Cornelis Koster. Hij is gedoopt op 21-10-1691 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Anthonij van Havere, Isaak Lameer, Jacob Boot, Cornelia Heere.
6 Helena (Lena) Koster, geboren op 31-10-1694 in Colijnsplaat. Zij is gedoopt op 07-11-1694 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pieter van Havere, Lena Leenders Boot.
7 Pieter Koster, geboren omstreeks 1696 in Colijnsplaat.
8 Gillis Koster. Volgt VIII-f.
VII-i Petronella Leenderse Boot, dochter van Leendert Cornelisse Boot en Neeltje Cornelisse Heere. Zij is gedoopt op 22-05-1667 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: jonkvrouw Margareta Brouweerts, Pieter Anemaet. Petronella Leenderse: ook Pieternella. Petronella Leenderse trouwde met Isaäck Robrechts Lameer (Lamain). Hij is gedoopt op 25-01-1664 in Axel. Woonplaats: Oud-Vossemeer. Beroep: bouwer. Isaäck Robrechts: ook Isaack Robbersen Lameer, Lamere, La Moor, zoon van Robbert Johansz Lameer en Elisabeth Noutsen.
Kinderen van Petronella Leenderse en Isaäck Robrechts:
1 Elisabeth Lameer. Zij is gedoopt op 29-10-1690 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Koster, Cornelis Brijman, Janneken Boots.
2 Leendert Lamere. Hij is gedoopt op 19-02-1693 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pieter van Havere, Lena Boots.
3 Robbert Lameer. Hij is gedoopt op 17-04-1695 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Marijnis Cornelisse, Lijntje Geelhoed.
VII-j Janneken Leenderts Boot, dochter van Leendert Cornelisse Boot en Neeltje Cornelisse Heere. Zij is gedoopt op 22-06-1670 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Klaas Swaan, Pieter Seppen, Susanna Block. Janneken Leenderts: ook Boots. Janneken Leenderts trouwde in 1692 in Colijnsplaat met Pieter Andriessen van Haver(en). Hij is een zoon van Andries van Haver(en) en Cornelia Taselaar. Hij is gedoopt op 09-11-1670 in Colijnsplaat.
Kinderen van Janneken Leenderts en Pieter Andriessen:
1 Cornelia van Havere. Zij is gedoopt op 14-12-1692 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Adriaensen, Pieter Keest, Elena Boots.
2 Cornelia van Havere. Zij is gedoopt op 15-05-1695 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Andries van Havere, Pieter Keest, Cornelia Pieters Taselaar.
3 Andries van Haver(en). Hij is gedoopt op 07-10-1696 in Colijnsplaat.
4 Lena van Havere. Zij is gedoopt op 25-01-1699 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Pieter Ketelaar, Aert Houtsaeger, Isaak Lameere, Lena Boots.
5 Cornelis van Havere. Hij is gedoopt op 21-11-1701 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Pieter Abrahamsen van de Voorde, Kempe Geelhoet, Hendrica van Havere.
6 Leendert van Haver. Hij is gedoopt op 28-01-1703 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Marinus Anderiesse Viva, Dirck Brijman, Cornelia Boot(s).
7 Cornelia van Haver(en). Zij is gedoopt op 29-03-1705 in Colijnsplaat.
8 Leendert van Haver(en). Hij is gedoopt op 06-12-1706 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Pieter N.N., Klaas Brouwer, Pieternella Boot.
9 Hendrica van Haver(en). Zij is gedoopt op 03-02-1709 in Colijnsplaat.
10 Andries van Haver(en). Hij is gedoopt op 04-04-1713 in Colijnsplaat.
VII-k Helena Leenderts (Lena) Boot, dochter van Leendert Cornelisse Boot en Neeltje Cornelisse Heere. Zij is gedoopt op 16-04-1673 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaan Verschellink, Maatje Jansen. Helena Leenderts is overleden op 13-08-1762. Lena:
(1) trouwde omstreeks 1701 met Pieter Abrahamse van de Voorde.
(2) trouwde na 1701 met Pieter Gillisse Koster. Pieter Gillisse: zoon van Gillis Willemsz Koster en Janneken Cents.
Kinderen van Lena en Pieter Abrahamse:
1 Abraham van de Voorde. Hij is gedoopt op 26-02-1701 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Isaäk la Moors, Jan Lindock, Mary van de Voorde.
2 Leendert van de Voorde. Hij is gedoopt op 12-01-1705 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Pieter van Haver, Adriaan Biersteker, Cornelia Boot.
3 Antoni van de Voorde. Hij is gedoopt op 29-10-1709 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Iman Janze, Adriaan Post, Catalijntje Van de Voorde.
4 Huychje van de Voorde. Zij is gedoopt op 23-12-1714 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Cornelis Brijman, Isaak Kempe, Lena Wilms.
VII-l Cornelis Adriaensz Boot, zoon van Adriaen Cornelisse Boot en Susanna Jacobsdr Block. Hij is gedoopt op 16-01-1667 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Leendert Boot, Maerten Cluijfhooft, Jan Goeman, Cornelia Heerde. Cornelis Adriaensz is overleden vóór 27-08-1715 in Wissenkerke. Cornelis Adriaensz: ook Boots. Cornelis Adriaensz trouwde omstreeks 1689 met Lijntje Maertens Geelhoed, ongeveer 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Colijnsplaat. Lijntje Maertens is geboren omstreeks 1670 in Colijnsplaat, dochter van Maerten Marinussen Geelhoet en Janneke Kempesdr Hecte. Lijntje Maertens is overleden na 27-08-1715 in Wissenkerke, minstens 45 jaar oud. Bij het overlijden van Lijntje Maertens: vóór 1748. Religie: in 1706 aangenomen als lidmaat te Wissenkerke.
Kinderen van Cornelis Adriaensz en Lijntje Maertens:
1 Catharina (Caatie) Boot. Volgt VIII-g.
2 [waarschijnlijk] Pieter Boot, geboren in Wissenkerke. Volgt VIII-h.
3 Johannes Boot. Hij is gedoopt op 12-02-1690 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, schout en dijkgraaf, Jan Kempe, Cornelis Dircksen, Tanneken (of Laurens?) Marijnis de Vos.
4 Janneken Boot. Volgt VIII-i.
5 Susanna Boot. Volgt VIII-j.
6 Maria Cornelisse (Marije) Boot. Volgt VIII-k.
7 Adriaen Cornelisse Boot, geboren op 06-04-1698 in Colijnsplaat. Volgt VIII-l.
8 Maarten Cornelisz Boot(h), geboren op 10-01-1700 in Colijnsplaat. Volgt VIII-m.
VII-m Jacob(us) Adriaensen Boot, zoon van Adriaen Cornelisse Boot en Susanna Jacobsdr Block. Hij is gedoopt op 27-01-1669 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Abraham Block, Jan van de Voorde, Cornelia Arijsen, Judith Coornmans. Jacob(us) Adriaensen trouwde met Barbara Cornelisse Ketelaar. Zij is een dochter van Cornelis Ketelaer en Aegtje Huybrechtse. Zij is gedoopt op 27-02-1678. Barbara Cornelisse: getrouwd (1) in 1698 met Jacobus Pieter Klein; getrouwd (2) in 1699 met Jan Pieter Taselaar.
Kind van Jacob(us) Adriaensen en Barbara Cornelisse:
1 [waarschijnlijk] Cornelis Jacobse Boot. Volgt VIII-n.
VII-n Joannes Adriaensen (Jan) Boot, zoon van Adriaen Cornelisse Boot en Susanna Jacobsdr Block. Hij is gedoopt op 30-03-1671 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Samuelsen, Aart den Boer, Pieternella Voorwinde. Joannes Adriaensen is overleden vóór 01-1706 in Wissenkerke. Jan trouwde in 1695 met Pieternella Cornelisse Ketelaer. Zij is een dochter van Cornelis Ketelaer en Aegtje Huybrechtse. Zij is gedoopt op 05-02-1673 in Wissenkerke. Pieternella Cornelisse is overleden na 01-1706 in Wissenkerke.
Kinderen van Jan en Pieternella Cornelisse:
1 Susanna Boot. Religie: lidmatenlijst 1706-1715 Wissenkerke.
2 Adriaen Janse Boot. Volgt VIII-o.
VII-o Elisabeth Boot, dochter van Adriaen Cornelisse Boot en Susanna Jacobsdr Block. Zij is gedoopt op 05-04-1676 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelia Goeman, Adriaan Haak (Haeck). Elisabeth trouwde in 1696 met Isaäc Cornelisse Hogerheide.

VII-p Krijntje Cornelisse Boot(h), dochter van Cornelis Crijnse Boot(h) en Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus. Zij is gedoopt op 26-11-1662 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieters, Marinus Cornelisz Boot. Krijntje Cornelisse is overleden vóór 21-04-1694. Krijntje Cornelisse: Krijntje was doopgetuige in Haamstede op 17-10-1688, 07-11-1688 en 10-09-1690. Krijntje Cornelisse trouwde op 30-04-1688 in Haamstede met Rogier (Legier) Cornelisse de Wever (War), ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op 13-03-1688 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Rogier (Legier) Cornelisse is geboren omstreeks 1664 in Burgh. tussen 1663 en 1665. Rogier (Legier) Cornelisse is overleden in 1733 in Haamstede, ongeveer 69 jaar oud. Rogier (Legier) Cornelisse: hertrouwd op 19-11-1694 in Haamstede met Cornelia Pieters Vinson (12-02-1659 Haamstede - 27-03-1731), dochter van Pieter Janse Vinson en Catelijntje Jobs.
Kinderen van Krijntje Cornelisse en Rogier (Legier) Cornelisse:
1 Josijna de Wever. Zij is gedoopt op 09-01-1689 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Adolf Marinusz, Prijntje Rogierse.
2 Jannetje de Wever. Zij is gedoopt op 05-08-1691 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Cornelis Prijs, Jannetje Lievens.
3 Cornelia de Wever. Zij is gedoopt op 26-10-1692 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Cornelis Wever, Marinus Bal, Sara Cornelisse Wever.
VII-q Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse Boot(h), dochter van Cornelis Crijnse Boot(h) en Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus. Zij is gedoopt op 21-09-1664 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievens Cijsmus, Anneke Lievens Cijsmus, Oole Lievens Cijsmus. Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse is overleden vóór 20-03-1706. Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse: Lijsbeth was doopgetuige in Haamstede op 31-08-1687, 06-06-1688, 13-08-1690, 30-06-1697 en 22-10-1702. Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse:
(1) trouwde met Marinus Maartensz Bal. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-07-1687 in Haamstede. Hij is gedoopt op 18-10-1654 in Haamstede. Marinus Maartensz is overleden vóór 1694. Beroep: schepen van Haamstede. Marinus Maartensz: zoon van Maarten Marinusz Bal, schoolmeester, en Jacomijntje Cornelisse Bijsters; weduwnaar van Neeltje Abrahamsdr Schijmer.
(2) trouwde met Adam Landsheer (Lanshere), nadat zij op 02-04-1694 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-04-1694 in Haamstede. Adam is geboren in Noordgouwe. Beroep: schoolmeester. Adam: zoon van Jacob Landsheer; weduwnaar van Catharina Cornelisse.
Kinderen van Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse en Marinus Maartensz:
1 Meerten Bal. Hij is gedoopt op 02-10-1689 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Jan Dag, Cornelia Bal, vrouw van Jacob Parre, Jannetje Bal.
2 Meerten Bal. Hij is gedoopt op 11-02-1691 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: David Bal, Cornelis Prijs, Pieternella Davids, Jannetje Lievense.
3 Cornelis Bal. Hij is gedoopt op 04-10-1693 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Jacob van Morcant, Jannetje Lievens, huisvrouw van Cornelis Prijs, Thona van Morcant.
Kinderen van Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse en Adam:
1 Leendert Landsheer. Hij is gedoopt op 20-02-1695 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: echtpaar Pieter Visch en Jannetje Bal.
2 Quirijn Landsheer. Hij is gedoopt op 09-09-1696 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Jacob Landsheer, Jannetje Lievense.
3 Jacomina Landsheer. Zij is gedoopt op 02-03-1698 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuige: Jannetje Lievense.
4 Jacomijna Landsheer. Zij is gedoopt op 10-05-1699 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuige: Willemijntje Telle.
5 Jacomijntje Landsheer. Zij is gedoopt op 02-02-1701 in Haamstede [DTB 218].
6 Jan Lansheer. Hij is gedoopt op 09-03-1704 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuige: Cornelia Stevens, vrouw van Jan Janse Beenhakker.
VII-r Leendert Cornelisse Boot (Boodt), zoon van Cornelis Adriaense (Arentse) Boot en Pieternella Matthijs. Hij is gedoopt op 24-02-1669 in Haamstede. Doopgetuigen: Job Aalbrechtsz, Leentje Boot, Kommertje Janse. Leendert Cornelisse:
ook Leendert Cornelisse Ariaenssen;
kleinzoon van Adriaen Cornelis Machielse en Leenken Cornelisdr Boot; verdere nazaten dragen de familienaam BOOT.
RAZE-Kerkwerve 5094-1732: Besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: 4e kind: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt.
Leendert Cornelisse:
(1) trouwde met Heijnwijf Aelbregtse, nadat zij op 06-04-1697 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Aelbregt Adriaense Gast en Jobje Leendertse den Boer. Zij is gedoopt op 22-04-1668 in Ellemeet. Doopgetuige: Jacomijntje Leenders. Heijnwijf is overleden in 1699 in Haamstede.
(2) trouwde met Maria (Mary) Jobse Doxs, nadat zij op 14-04-1700 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Maria (Mary) Jobse is geboren in Burgh.
Kinderen van Leendert Cornelisse en Heijnwijf:
1 Cornelis Leendertse Boot. Hij is gedoopt op 28-01-1698 in Haamstede. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Cornelia Dag.
2 Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)). Volgt VIII-p.
Kind van Leendert Cornelisse en Maria (Mary) Jobse:
1 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 05-06-1701 in Haamstede [DTB 218]. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Paulijntje Janse, weduwe van Cornelis Arentsz.
VII-s Cornelia Maartens Dartig, dochter van Maarten Janse Dartig en Cornelia Leendertse Crijnsen. Cornelia Maartens trouwde met Jakob Engelsz van Hulle. Religie: diaken in Haamstede (1734).
Kinderen van Cornelia Maartens en Jakob Engelsz:
1 Engel van Hulle, geboren op 17-12-1721 in Haamstede. Hij is gedoopt op 21-12-1721 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Willem Philipsz en Dana Engelse van Hulle.
2 Cornelia van Hulle, geboren op 04-05-1723 in Haamstede. Zij is gedoopt op 09-05-1723 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Lieven Cornelisz van Orisant en Maria Maartense Dartig.
3 Cornelis van Hulle, geboren op 13-05-1726 in Haamstede. Hij is gedoopt op 19-05-1726 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Willem Philipsz en Dana Engelse van Hulle.
4 Maarten van Hulle, geboren op 08-08-1727 in Haamstede. Hij is gedoopt op 10-08-1727 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Lieven Cornelisz van Orisant en Maria Maartense Dartig.
5 Maarten van Hulle, geboren op 14-12-1728 in Haamstede. Hij is gedoopt op 19-12-1728 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Janna Maartense, vrouw van Cornelis van Burg.
6 Maarten van Hulle, geboren op 24-06-1731 in Haamstede. Hij is gedoopt op 01-07-1731 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Maria Maartense Dartig, vrouw van Lieven Cornelisz van Orisant.
7 Jacob van Hulle, geboren op 25-10-1734 in Haamstede. Hij is gedoopt op 31-10-1734 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Dana Engelse van Hulle, vrouw van Willem Philipsz, te Burgh.
8 Lena van Hulle, geboren op 20-12-1736 in Haamstede. Zij is gedoopt op 23-12-1736 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Maria Maartense Dartig, weduwe van Lieven Cornelisz van Orisant.
9 Johanna van Hulle, geboren op 04-10-1740 in Haamstede. Zij is gedoopt op 09-10-1740 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Dana Engelse van Hulle, vrouw van Willem Philipsz, te Burgh.
10 Jacob van Hulle, geboren op 07-03-1744 in Haamstede. Hij is gedoopt op 08-03-1744 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Dana Engelse van Hulle, vrouw van Willem Philipsz, te Burgh.
VII-t Maria Maartense Dartig, dochter van Maarten Janse Dartig en Cornelia Leendertse Crijnsen. Zij is gedoopt op 29-10-1690 in Haamstede. Maria Maartense is overleden op 28-06-1748 in Haamstede. Maria Maartense: ook Maria Maartens Dertigh. Maria Maartense:
(1) trouwde met Cornelis Pieterse 't Gilde, nadat zij op 18-04-1705 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [atlantis RBS inv.nr. 222]. Cornelis Pieterse is geboren in Haamstede. Cornelis Pieterse is overleden vóór 1713.
(2) trouwde met Lieven Cornelisz van Orizant, nadat zij op 22-04-1713 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [atlantis RBS inv.nr. 222]. Hij is een zoon van Cornelis Lievense van Orisant en Geertruyt (Geertje) Pieterse Fokker. Hij is gedoopt op 23-04-1685 in Dreischor. Lieven Cornelisz is overleden in 1741 in Haamstede.
Kinderen van Maria Maartense en Cornelis Pieterse:
1 Pieter 't Gilde. Hij is gedoopt op 14-02-1706 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: Bartel Marinusz Krepel en zijn vrouw Sara Pieterse 't Gilde.
2 Cornelia 't Gilde. Zij is gedoopt op 08-05-1707 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: echtpaar Maarten Jansz Dartig en Cornelia Leendertse (grootouders).
Kinderen van Maria Maartense en Lieven Cornelisz:
1 Geertruijt van Orizant. Zij is gedoopt op 11-03-1714 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuige: Grietje Cornelisse van Orisant, vrouw van Jacobus Tak.
2 Marij van Orizant. Zij is gedoopt op 14-07-1715 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: Maarten Jansz Dartig, Janna Maartense Dartig.
3 Janna van Orizant. Zij is gedoopt op 19-12-1717 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: Pieter Pieterse Braber, Maatje Trompers.
4 Martijntje van Orizant. Zij is gedoopt op 31-03-1720 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuige: Cornelia Maartense.
5 Grietje van Orizant. Zij is gedoopt op 18-05-1721 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuige: Jannetje van Orisant.
6 Jan van Orizant, geboren op 19-01-1723 in Haamstede. Hij is gedoopt op 24-01-1723 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Janna Janse Fokker, vrouw van Jan Gerritse Bakker.
7 Adriana van Orizant, geboren op 07-02-1726 in Haamstede. Zij is gedoopt op 10-02-1726 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Jacob Engelsz van Hulle en Cornelia Maartense.
8 Grietje van Orizant, geboren op 19-06-1728 in Haamstede. Zij is gedoopt op 20-06-1728 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Leentje Cornelisse Braber, vrouw van Cornelis Lievensz van Orisant.
VIII-a Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) is geboren in 1680 in Rengerskerke, dochter van Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) en Adriaentje Cornelisse Verseput. Zij is gedoopt op 07-05-1682 in Serooskerke, Schouwen. Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse is overleden na 03-04-1767 in Rengerskerke, minstens 87 jaar oud. Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse:
RAZE 5040: op 10-01-1732 is er sprake van een schuldbekentenis aan haar door Govert Cornelisz Beije van £ 50 Vlaams tegen 5% rente per jaar met als onderpand 7 gemet en 108 roeden en nog 3 gemet en 175 roeden weiland, beide gelegen in 't Wanne bevang;
RAZE 5082 dd 05-07-1736: Adriaen Maertense is schuldig aan Lijsabeth Marijnisse Boodt over geleend geld £50, op 12-06-1738 afbetaald;
RAZE 4918: op 13-06-1737 verkoopt ze als weduwe van Willem Pieters een hofstede met 48 gemet, 150 roeden weiland in het Prunjebevang voor 875 gulden aan Crijn Willemsz Pelle;
ook later leende ze geld aan diverse personen, o.a.:
RAZE 5082 dd 13-11-1755: Pieter Janse Oudbeen is haar schuldig £200 Vlaams,
RAZE 5082 dd 05-01-1758: Job Krijnse is haar £ 350 Vlaams schuldig, betaald 22-05-1794 aan de erfgenamen,
RAZE 5084 dd 16-01-1760 (20-10-1760?): Willem Jacobse Fransman is haar 950 gulden schuldig,
RAZE 5084 dd 03-06-1763: Wouter Jansz de Bruijne is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%,
RAZE 5084 dd 03-04-1767 (01-05-1766?): haar zoon Hendrik Willemsz Boot is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%.
Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse trouwde met Willem Pietersz Wolfertse, nadat zij op 14-04-1703 in Serooskerke, Schouwen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-05-1703 in Elkerzee. RAZE 5082 dd 14-04-1750: akte over Pieter Cornelisse Jonker x Lijsabeth Marijnisse, 2 kinderen Thona 5 jaar en Maerten 3 jaar: is Lijsabeth hertrouwd?. Willem Pietersz is geboren in Ellemeet. Hij is gedoopt op 17-05-1676 in Serooskerke, Schouwen. Willem Pietersz is overleden vóór 13-06-1737 in Rengerskerke. Bij het overlijden van Willem Pietersz: overleden 20-06-1743?. Woonplaats: Rengerskerke. Beroep: landbouwer. Willem Pietersz: zoon van Pieter Pieters Wolfertse en Grietje Willemse.
Kinderen van Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse en Willem Pietersz:
1 Leendert Boot (Boodt), geboren omstreeks 1703 in Kerkwerve. Volgt IX-a.
2 Pieter Boot, geboren vóór 1705 in Serooskerke, Schouwen. Pieter is overleden vóór 1708. Pieter: Pieter Wolfertse.
3 Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt), geboren op 14-10-1706 in Kerkwerve. Volgt IX-b.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 12-08-1708 in Serooskerke, Schouwen. Pieter is overleden vóór 1712. Pieter: ook Pieter Wolfertse.
5 Adriaentje Boot. Zij is gedoopt op 30-08-1711 in Serooskerke, Schouwen. Adriaentje is overleden vóór 1717. Adriaentje: ook Adriaentje Wolfertse.
6 Pieter Willemse Boot. Volgt IX-c.
7 Adriaentje Boot. Zij is gedoopt op 12-09-1717 in Serooskerke, Schouwen. Adriaentje: ook Adriaentje Wolfertse.
VIII-b Leendert Marinusse Boot is geboren vóór 1709, zoon van Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) en Adriaentje Cornelisse Verseput. Leendert Marinusse is overleden omstreeks 1749, minstens 40 jaar oud. Woonplaats: Nieuwerkerke (Schouwen). Leendert Marinusse:
RAZE 5082: vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke van 1718 tot 1728;
RAZE 5082 dd 22-04-1728: akte over verkoop bezit van overleden Claes Willemse Fransman voor 2/3 part aan Pieter Janse Pet, Leendert Boodt is schoonzoon;
RAZE 5082 dd 29-03-1729: Leendert Marinusse Boodt verkocht aan Heijndrick Willemse een huijs, schuere en buere en de noemer van 23 gem 108 roeden vrije moeren in de ban van Zuijdland voor £ 70 Vlaams te bezitten meij 1729;
RAZE 5094 in mei 1732 werd Jacob Cornelisz Gertse, 10 jaar, besteed bij Leendert Boodt, die daarvan moet trekken de somma van £ 6.13.4 Vlaams;
RAZE 5095 vermeld op 07-02-1737 in een boedelrekening onder uitgaven: betaelt op den 9e meij 1733 aen Leendert Marijnisse Boodt de somma van £ 6.13.4 over een jaer houdenisse van Jacob Cornelisz Gertse, verschenen meij 1733.
Leendert Marinusse trouwde met Grietje Claes Fransman. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1729. Grietje Claes is geboren vóór 1710.
Kinderen van Leendert Marinusse en Grietje Claes:
1 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 06-11-1729 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis is overleden vóór 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen.
2 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen [DTB].
3 Willem Boot. Hij is gedoopt op 31-08-1738 in Serooskerke, Schouwen [DTB].
VIII-c Aarjaentje Klaas Boot is geboren in Kapelle, dochter van Claes Dingemanse Boot. Aarjaentje Klaas trouwde op 27-03-1696 in Elkerzee met Lieven Marinusse de Koeyer, nadat zij op 02-03-1696 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Lieven Marinusse is geboren in Oosterland.

VIII-d Willem Hendricksz Boot is geboren vóór 1673, zoon van Hendrick Boot. Woonplaats: Serooskerke, Schouwen. Willem Hendricksz:
(1) trouwde met Geertje Laurens. Geertje is overleden vóór 1716.
(2) trouwde met Anthonia Mispelblom, nadat zij op 02-07-1716 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-07-1716 in Elkerzee. Anthonia is geboren in Serooskerke, Schouwen.

VIII-e Suzanna Willemse Koster, dochter van Willem Gillisse Koster en Cornelia Leenderse Boot. Zij is gedoopt op 12-01-1687 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Jan Marijnissen van Eis, Cornelis Dircksen Brijman, Robberecht Gillissen, Susanna Robberechs. Suzanna Willemse is overleden omstreeks 1710. Bij het overlijden van Suzanna Willemse: tussen 1708 en 1711. Suzanna Willemse: ook Susannetje Willems Kosten. Suzanna Willemse trouwde omstreeks 1708 met Iman Janse Haringman. Hij is een zoon van Jan Imanse Haringman en Elisabeth Jansdr Bakker. Hij is gedoopt op 27-01-1686 in Colijnsplaat. Iman Janse is overleden op 01-04-1749 in Colijnsplaat. Beroep: landbouwer op een domeinhoeve in de Frederikspolder. Iman Janse: eerder getrouwd ca 1711 met Cornelia Faye (11-06-1690 Colijnsplaat - overleden vóór 15-02-1714), dochter van Jacob Cornelisse Fay en Pieternella Gijsbrechtse Bouman.
Kind van Suzanna Willemse en Iman Janse:
1 Flip Imanse. Volgt IX-d.
VIII-f Gillis Koster, zoon van Willem Gillisse Koster en Cornelia Leenderse Boot. Hij is gedoopt op 21-04-1697 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1788 NG 4]. Doopgetuigen: Robberecht Koster, Lucas Janse, Marij Theunis Zierevelt. Gillis:
(1) trouwde met Cornelia Mortier.
(2) trouwde met Jannetje Noordendorp.
Kind van Gillis en Jannetje:
1 Geertrui(jd) Koster, geboren op 22-08-1751 in Colijnsplaat. Volgt IX-e.
VIII-g Catharina (Caatie) Boot, dochter van Cornelis Adriaensz Boot en Lijntje Maertens Geelhoed. Caatie trouwde met Jacob de Ruyser. 9 kinderen.
Kind van Caatie en Jacob:
1 [waarschijnlijk] Adriaan (de) Ruster. Volgt IX-f.
VIII-h Pieter Boot is geboren in Wissenkerke, zoon van [waarschijnlijk] Cornelis Adriaensz Boot en [waarschijnlijk] Lijntje Maertens Geelhoed. 14-02-1727?.
Kinderen van Pieter uit een onbekende relatie:
1 Cornelis Pieterse Boot. Volgt IX-g.
2 Marinus Pieterse Boot, geboren in Wissenkerke. Volgt IX-h.
3 Lijntje Pieterse Boot. Volgt IX-i.
4 Pieter Boot, geboren in Wissenkerke.
5 Jacob Pieterse Boot, geboren omstreeks 1740 in Wissenkerke. Volgt IX-j.
VIII-i Janneken Boot, dochter van Cornelis Adriaensz Boot en Lijntje Maertens Geelhoed. Zij is gedoopt op 10-02-1692 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, Jacob Boot, Kempe Geelhoet, Tanneken (of Cornelis?) Marijnis de Vos. Janneken is overleden vóór 01-07-1746 in Wissenkerke. Janneken trouwde met Adam Kuypers.

VIII-j Susanna Boot, dochter van Cornelis Adriaensz Boot en Lijntje Maertens Geelhoed. Zij is gedoopt op 21-04-1694 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pieter Geelhoet, Jan Boot, Catalijntje Boot. Susanna:
(1) trouwde met Jacob Minnaard. Jacob is overleden vóór 04-1723.
(2) trouwde op 09-07-1753 in Wissenkerke met Jan Cornelisse de Moor. Jan Cornelisse: weduwnaar van Jannetje Haver.
Kind van Susanna en Jacob:
1 Tannetje Minnaart. Volgt IX-k.
VIII-k Maria Cornelisse (Marije) Boot, dochter van Cornelis Adriaensz Boot en Lijntje Maertens Geelhoed. Zij is gedoopt op 08-04-1696 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Davit Geelhoet, Adriaen Haringman, Magdalijntje Vis. Maria Cornelisse is overleden op 21-12-1769 in Wissenkerke. Marije trouwde met Michiel Vermeule. Hij is gedoopt op 12-09-1694 in Breskens. Michiel is overleden vóór 21-12-1769 in Wissenkerke. Michiel: ook Machiel, mogelijk zoon van Machiel Vermeule en Cornelia Lauwers, gebaseerd op vernoemingen.
Kinderen van Marije en Michiel:
1 Cornelia Vermeule, geboren in Wissenkerke. Volgt IX-l.
2 Lijntje Vermeule, geboren in Wissenkerke. Volgt IX-m.
3 Cornelis Vermeule, geboren in Wissenkerke. Religie: belijdenis op 12-03-1759 in Wissenkerke.
4 Machalijna Vermeule, geboren in Wissenkerke. Volgt IX-n.
5 Pieter Vermeule, geboren in Wissenkerke. Volgt IX-o.
6 Tannetje Vermeule. Volgt IX-p.
VIII-l Adriaen Cornelisse Boot is geboren op 06-04-1698 in Colijnsplaat, zoon van Cornelis Adriaensz Boot en Lijntje Maertens Geelhoed. Hij is gedoopt op 19-04-1698 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Jacob Boot, Jacob Zuijdland, Jan Kempe, Marij Stevens. Adriaen Cornelisse is overleden na 1764, minstens 66 jaar oud. Adriaen Cornelisse:
18-03-1743 borger 6 m 20 r.;
28-03-1753, 5e perceel land gelegen Dijkage 's-Heer Janspolder 6 m 20 r, borger ervan 26-05-1757, 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m 206 roeden, idem, borger ervan 1764 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m, 206 r.
Adriaen Cornelisse trouwde met Cornelia van den Band. 3 kinderen. Cornelia is geboren op 25-11-1703 in Biervliet. Cornelia: dochter van Jan van den Bant, overleden in 1712 in Biervliet, getrouwd ca 1678 met Janneke van de Putte, gedoopt op 07-11-1660 in Biervliet.

VIII-m Maarten Cornelisz Boot(h) is geboren op 10-01-1700 in Colijnsplaat, zoon van Cornelis Adriaensz Boot en Lijntje Maertens Geelhoed. Hij is gedoopt op 17-01-1700 in Colijnsplaat [ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Adriaen Hoogerheije, Andries Munter, Lijntje Kempe. Maarten Cornelisz is overleden op 14-12-1778, 78 jaar oud. Beroep: landbouwer in de Heerjanspolder. Maarten Cornelisz: ook Meerten Boots. Maarten Cornelisz trouwde met Bastiana Polderdijk, nadat zij op 25-04-1724 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-05-1724 in Wissenkerke. Bastiana is geboren omstreeks 1700 in Wissenkerke. voorkind, aangegeven als Bastiana de Moor. Bastiana is overleden vóór 08-07-1778 in Wissenkerke, hoogstens 78 jaar oud. Bastiana: ook Bastiaantje, dochter van Ary Centse Polderdijk, landbouwer in Sint Joosland, en Maria Cornelis de Moor.
Kinderen van Maarten Cornelisz en Bastiana:
1 Lijntje Maartense Boot. Volgt IX-q.
2 Joris Maartens Boot. Volgt IX-r.
3 Marinus Maartens Boot, geboren vóór 1738 in Wissenkerke. Volgt IX-s.
VIII-n Cornelis Jacobse Boot, zoon van [waarschijnlijk] Jacob(us) Adriaensen Boot en [waarschijnlijk] Barbara Cornelisse Ketelaar. Cornelis Jacobse is overleden in 01-1751 in Wissenkerke. Cornelis Jacobse:
(1) trouwde met Josina Derthoge. Josina is overleden vóór 29-04-1746 in Wissenkerke. Josina: dochter van Jan Gabriëls Derthoge.
(2) trouwde vóór 1748 met Adriaentje Arens Wagenaar. 2 kinderen. Adriaentje Arens is overleden na 1751. Woonplaats: (woonde in 1748 "op de dijk" volgens inwonerlijst Wissenkerke).
Kinderen van Cornelis Jacobse en Josina:
1 Jacob Cornelisse Boot, geboren omstreeks 1735 in Wissenkerke. Volgt IX-t.
2 [waarschijnlijk] Barbara Cornelisse Boot, geboren omstreeks 1743. Volgt IX-u.
3 Gabriël Cornelisse Boot, geboren vóór 1746 in Wissenkerke.
VIII-o Adriaen Janse Boot, zoon van Joannes Adriaensen (Jan) Boot en Pieternella Cornelisse Ketelaer. Hij is gedoopt op 25-09-1695 in Colijnsplaat [ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Huberecht Kelaer, Catalijna Boot. Adriaen Janse is overleden vóór 04-11-1752 in Wissenkerke. Adriaen Janse: ook Adriaan
"Adriaan Janse Boot alhier woonachtig schuldig te weesen aan momseigneur Marijnis van de Putte, schipper, beurtman van Zierikzee op Rotterdam, somma van 66 ponden dertien schelling en 4 grooten vlaams geleend geld hypotheek te verbinden sijn huys en erve schuure staande en gelegen in de Voorstraat van de dorpe Wissenkerke zijnde no 4 tussen de 4 gemerken, oost de Voorstraat, west een achterweg zuyden het huys Anthony van den Meule en noorden het huys van Adriaan Cornelisse Boot, yder van dien aldernaast.".
Adriaen Janse trouwde met Neeltje van der Putte. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-07-1723 in Wissenkerke.
vermoedelijke kinderen:
1. Adriaan: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
2. Leena: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
3. Leendert: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
4. Neeltje: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
5. Cornelis: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
6. Samson: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
7. Marinus: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
8. Janna: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091).
Neeltje is geboren vóór 14-06-1706. Neeltje is overleden na 07-08-1770 in Wissenkerke, minstens 64 jaar oud. Neeltje:
(vermoedelijk) Sampson van de Putte, gedoopt op 14-11-1677 in Wissenkerke, overleden vóór 22-08-1741, getrouwd op 06-05-1705 in Wissenkerke met Cornelia Corenman, gedoopt op 23-04-1673 in Colijnsplaat, overleden vóór 14-06-1706, dochter van Pieter Gillissen Corenman en Maatje Jansen Vliegenthart (of van Boudewijn Coreman en Maria Fortuin?).
Neeltje van der Putte verkocht in 1773 een moeshof in Wissenkerke en Geersdijk aan haar zoon Sampson Boodt.
Bron: Transporten onroerend goed Noord-Beveland 1757-1805.
Kinderen van Adriaen Janse en Neeltje:
1 Johanna Adriaans Boodt. Volgt IX-v.
2 Jacob Boot. Religie: belijdenis in 1761 in Wissenkerke.
3 Cornelis Adriaanse Boot, geboren omstreeks 1731 in Wissenkerke. Volgt IX-w.
4 Aagata Adriaans (Aagtje) Boot, geboren omstreeks 1742 in Wissenkerke. Volgt IX-x.
5 Samson Adriaens Boot (Boodt), geboren vóór 1748 in Wissenkerke. Volgt IX-y.
VIII-p Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)), zoon van Leendert Cornelisse Boot (Boodt) en Heijnwijf Aelbregtse. Hij is gedoopt op 15-03-1699 in Haamstede. Doopgetuige: Jobje Keppel. Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse is overleden na 1742. Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse:
(1) trouwde met Crina Dignusse (Dingemans), nadat zij op 19-04-1724 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1724 in Haamstede [atlantis RBS inv.nr. 222]. Zij is gedoopt op 20-03-1704 in Haamstede. Doopgetuige: Elisabeth Willemse. Crina is overleden in 02-1729 in Haamstede (oorzaak: in het kraambed). Crina: dochter van Dignus Domisse en Jacomijntje Maartense (Meertens).
(2) trouwde met Janna (Johanna) Hubregtse, nadat zij op 08-04-1729 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-04-1729 in Haamstede. Zij is gedoopt op 08-10-1702 in Haamstede. Doopgetuigen: Aagje van Zuijen, Marinus van Zuijen. Janna (Johanna) is overleden vóór 1732. Janna (Johanna): dochter van Huibrecht Willemse en Pieternella Cornelisse van Zuijen, had een zoon van een onbekende man.
(3) trouwde met Adriaentje Cornelisse Krommenboom, nadat zij op 17-05-1732 in Renesse in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1732 in Haamstede. met attestatie van Renesse. Zij is een dochter van Cornelis Janse (Kromboom) Bolle en Willemijna Frans. Zij is gedoopt op 06-04-1698 in Haamstede [lds]. Adriaentje Cornelisse: weduwe van Lieven Simonsze Blom (overleden vóór 17-05-1732); ze was doopgetuige op 08-12-1754 in Haamstede.
Kinderen van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse en Crina:
1 Leendert Boot, geboren op 14-01-1725 in Haamstede. Hij is gedoopt op 14-01-1725 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Leendert Cornelisz Boot, Elisabeth Sijmense Kok, vrouw van Willem Cornelisse van Westen. Bij het overlijden van Leendert: jong overleden.
2 Dignus Boot, geboren op 20-04-1726 in Haamstede. Hij is gedoopt op 21-04-1726 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn.
3 Dyngnus Boot, geboren op 31-08-1727 in Haamstede. Hij is gedoopt op 31-08-1727 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: echtpaar Marinus Cornelisz Bakker en Geertruid Dignusse. Bij het overlijden van Dyngnus: jong overleden.
4 Krijn Boot, geboren op 04-01-1729 in Haamstede. Hij is gedoopt op 09-01-1729 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn. Bij het overlijden van Krijn: jong overleden.
Kind van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse en Janna (Johanna):
1 Cornelia Boot, geboren op 13-02-1730 in Haamstede. Zij is gedoopt op 19-02-1730 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Cornelia Hubrechtse. Bij het overlijden van Cornelia: jong overleden.
Kinderen van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse en Adriaentje Cornelisse:
1 Cornelis Aalbrechtse Boot, geboren op 02-03-1733 in Haamstede. Hij is gedoopt op 08-03-1733 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis Aalbrechtse is overleden vóór 1737, hoogstens 4 jaar oud.
2 Cornelia Aalbrechtse Boot, geboren op 09-10-1734 in Haamstede. Volgt IX-z.
3 Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)), geboren op 04-07-1737 in Haamstede. Volgt IX-aa.
4 Lena Aalbrechtse Boot, geboren op 24-04-1740 in Haamstede. Volgt IX-ab.
5 Bartel Aalbrechtse Boot (Bood), geboren op 03-06-1743 in Haamstede. Volgt IX-ac.
IX-a Leendert Boot (Boodt) is geboren omstreeks 1703 in Kerkwerve, zoon van Willem Pietersz Wolfertse en Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt). Leendert: nam de achernaam van zijn moeder aan; RAZE 5094 dd mei 1732 en 1733: betreft besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt voor £6.13.4 Vlaams.
Kind van Leendert uit een onbekende relatie:
1 Jacomijntje Leendertse Boot, geboren in Noordwelle. Volgt X-a.
IX-b Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) is geboren op 14-10-1706 in Kerkwerve, zoon van Willem Pietersz Wolfertse en Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt). Hij is gedoopt op 24-10-1706 in Serooskerke, Schouwen. Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) is overleden vóór 06-04-1786 in Rengerskerke, hoogstens 79 jaar oud. Woonplaats: (in 1755 verhuisd naar Serooskerke). Beroep: landbouwer onder Rengerskerke. Religie: belijdenis op 16-04-1745 in Kerkwerve.
Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse): nam de geslachtsnaam van zijn moeder aan.
RAZE 5094 dd 03-11-1745: Heyndrick Willemse Boodt; weduwnaar van Lena Adriaanse Kister, batig saldo der nalatenschap £ 5.0.0;
RAZE 5083 dd 19-08-1751: kocht van Gerrit Jacobse een huis, schuur met bijbehoren met 252 roeden weiland in de ban van Zuidland (Schouwen) en 1 gemet en 150 roeden vrije moeren belast met erfpacht van £ 1 Vlaams jaarlijks, voor de koopsom van £ 40 Vlaams;
RAZE 5090 dd 17-04-1759: kocht van Claas Roelantse Steur 7 gemeten en 35 roeden weiland;
RAZE 5084 dd 08-03-1760 (08-04-1761?): erkende een schuld te hebben aan Thomas van Doeselaar van £ 50 Vlaams;
RAZE 5087 dd 14-04-1762: verkocht in het openbaar, vermoedelijk noodgedwongen ter delging van schulden, een groot gedeelte van zijn roerende goederen met als kopers ondermeer zijn zonen Pieter en Leendert;
RAZE 5084 dd 03-04-1767: erkende een schuld te hebben aan zijn moeder van £ 150;
op 06-04-1786 verkopen zijn kinderen zijn hofstede en landerijen aan zijn zoon Pieter (RAZE 5083);
op 06-04-1786 verkopen zijn erfgenamen hun portie in een huis aan hun broer Pieter voor £ 160 Vlaams (RAZE 5090).
Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse):
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1729 in Kerkwerve met Leena Adriaense Kister(s), ongeveer 24 jaar oud. Leena Adriaense is geboren omstreeks 1705 in Kerkwerve, dochter van Adriaen (Arean) Kister en Neeltje Michiels. Leena Adriaense is overleden op 24-04-1745 in Rengerskerke, ongeveer 40 jaar oud. Leena Adriaense: RAZE 5026 dd 21-09-1734 boedelinventaris van Aren Kister, overleden Kerkwerve 29-06-1734, weduwe is Neeltje Michiels. Batig saldo bedraagt £ 5.0.2 Vlaams. Kinderen: Machelijntje, Neeltje, Lena, Mary, Grietje, Leendert 24 jr., Trijntje en Janna Adriaanse Kister, minderjarig. RAZE 5094 dd 24-04-1745: staat en inventaris na overlijden van Lena Adrijaanse Kister, huijsvrouw van Heijdrick Willemse Boodt, 6 kinderen: Willem 15 jaar, Adrijana 12 jaar, Janna 11 jaar, Lijsebeth 8 jaar, Pieter 5 jaar, Leendert 2 jaar; RAZE 5094 dd 09-12-1745: batig saldo der nalatenschap £ 5 Vlaams. De Kisters (Lena) en de Booten (Henderick) moeten bijna naast elkaar hebben gewoond. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steeds de "Kistersinlaag" en 500 m. verder is de Bootsweg en op een steenworp afstand lag Rengerskerke er tussenin.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 13-03-1757 in Serooskerke, Schouwen met Marijtje (Maria) Laurens, ongeveer 50 jaar oud. Marijtje (Maria) is geboren omstreeks 1707. Marijtje (Maria): weduwe van Leendert Willemsz van Schraegen, Marijtje was eerder weduwe van Willem Jacobse Walling en Leendert was eerder weduwnaar van Lena Ymanse.
Kinderen van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) en Leena Adriaense:
1 Willem Heyndricksz Boot, geboren omstreeks 1730 in Kerkwerve.
2 Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr Boot, geboren omstreeks 1733 in Kerkwerve. Volgt X-b.
3 Janna Heyndricksdr Boot, geboren omstreeks 1734 in Zuidland, Schouwen. Volgt X-c.
4 Elisabeth Heyndricksdr Boot, geboren in Rengerskerke. Volgt X-d.
5 Pieter Hendrikse Boot (Boodt), geboren in Zuidland, Schouwen. Volgt X-e.
6 Leendert Hendrikse Boot (Boodt), geboren op 08-01-1743 in Rengerskerke. Volgt X-f.
IX-c Pieter Willemse Boot, zoon van Willem Pietersz Wolfertse en Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt). Hij is gedoopt op 11-09-1712 in Serooskerke, Schouwen. Pieter Willemse: ook Pieter Wolfertse. Pieter Willemse trouwde op 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen met Maijke Pieters. Maijke is geboren in Serooskerke, Schouwen. Maijke: weduwe van Marinus Cornelisse Kloet.

IX-d Flip Imanse, zoon van Iman Janse Haringman en Suzanna Willemse Koster. Hij is gedoopt op 13-08-1719 in Colijnsplaat. Flip is overleden omstreeks 1785. Bij het overlijden van Flip: Overleden tussen 07-1778 en 20-06-1792. Woonplaats: (woonde in 1762 op een hoeve bij Colijnsplaat oostwaarts, in 1773 in de Frederikspolder, in juli 1778 in Colijnsplaat oostwaarts, op 12-01-1780 onder Colijnsplaat). Flip: liet op 05-03-1773 in Colijnsplaat zijn testament verlijden "gesond naarden lichame" woonde in de Frederikspolder. Flip trouwde omstreeks 1742 met Pieternella de Ridder. Zij is een dochter van Pieter de Ridder en Hendrica Taselaar. Zij is gedoopt op 18-05-1721 in Kortgene. Pieternella is overleden op 20-06-1792 in Colijnsplaat. Bij het overlijden van Pieternella: op de Hofstede in de FrederiksPolder. Woonplaats: (woonde in 1773 in de Frederikspolder, in juli 1778 in Colijnsplaat oostwaarts). Pieternella: liet op 05-03-1773 in Colijnsplaat haar testament maken "siekelijk te bedde leggende", woonde in de Frederikspolder, toch in staat om te testeren.
Kinderen van Flip en Pieternella:
1 Pieternella Flipse, geboren op 10-05-1746 in Wissenkerke. Volgt X-g.
2 Adriana Flipse, geboren op 01-12-1747 in Colijnsplaat. Volgt X-h.
IX-e Geertrui(jd) Koster is geboren op 22-08-1751 in Colijnsplaat, dochter van Gillis Koster en Jannetje Noordendorp. Zij is gedoopt op 29-08-1751 in Colijnsplaat. Geertrui(jd) is overleden op 23-10-1813 in Sint Annaland, 62 jaar oud. Geertrui(jd) trouwde met Jan van der Klooster, nadat zij in Colijnsplaat in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-08-1772 in Sint Annaland. Jan is geboren op 18-11-1747 in Sint Annaland, zoon van Cornelis van der Clooster en Pieternella Cat. Hij is gedoopt op 17-12-1747 in Sint Annaland. Jan is overleden op 29-10-1816 in Sint Annaland, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: schipper.
Kinderen van Geertrui(jd) en Jan:
1 Cornelis van der Klooster, geboren op 31-08-1774 in Sint Annaland. Volgt X-i.
2 Maria Adriana van der Klooster. Volgt X-j.
IX-f Adriaan (de) Ruster, zoon van [waarschijnlijk] Jacob de Ruyser en [waarschijnlijk] Catharina (Caatie) Boot. Adriaan is overleden vóór 1811. Adriaan trouwde met Barbara Cornelisse Boot. Barbara Cornelisse is geboren omstreeks 1743, dochter van [waarschijnlijk] Cornelis Jacobse Boot en [waarschijnlijk] Josina Derthoge. Barbara Cornelisse is overleden op 28-01-1811 in Geersdijk (Wissenkerke), ongeveer 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].
Kinderen van Adriaan en Barbara Cornelisse:
1 Jozina Ruster, geboren omstreeks 1765 in Wissenkerke. Volgt X-k.
2 Jacob Ruster, geboren op 17-01-1769 in Wissenkerke. Beroep: dagloner. Jacob: inwoner in 1813 Wissenkerke en Geersdijk Burgerlijke staat: Weduwnaar Aantal kinderen: 1.
IX-g Cornelis Pieterse Boot, zoon van Pieter Boot. Cornelis Pieterse is overleden vóór 31-07-1769. Cornelis Pieterse trouwde met Cornelia Knokkaard, nadat zij op 30-10-1762 in Colijnsplaat in ondertrouw zijn gegaan [N.H. diaconierekeningen deel 45]. Cornelia: ook Knockaart.
Kind van Cornelis Pieterse en Cornelia:
1 Pieter Boot.
IX-h Marinus Pieterse Boot is geboren in Wissenkerke, zoon van Pieter Boot. Religie: belijdenis op 25-01-1761. Marinus Pieterse:
(1) trouwde met Janna Willemse Heijstek. Zij is gedoopt op 16-12-1739 in Colijnsplaat. Janna Willemse: dochter van Willem Janse Heijstek (1703) en Cornelia Heijman.
(2) trouwde op 09-02-1783 in Wissenkerke met Maria de Vos, 53 jaar oud. Maria is geboren op 18-09-1729 in Kortgene. Maria: getrouwd (1) op 24-04-1758 in Wissenkerke met Abraham Iemanse; getrouwd (2) op 02-05-1779 in Kortgene met Louis Wisse; dochter van Marinus Marinusse de Vos en Engeltje Meulenberg; Maria de Vos, weduwe van Marinus Boot, de comparanten: Jacob Pieterse Boot, Pieter Boot, Sara de Smit, voor de minderjartige Adriaan Boot.
Kinderen van Marinus Pieterse en Janna Willemse:
1 Janna Boot, geboren op 27-01-1776 in Colijnsplaat. Zij is gedoopt op 01-02-1776 in Colijnsplaat. dezelfde als Janna Boot, geboren 27-01-1777, gedoopt 02-02-1777?.
2 Janna Boot, geboren op 27-01-1777 in Colijnsplaat. Zij is gedoopt op 02-02-1777 in Colijnsplaat [ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Jacob Pieterse Boot, Tannetje Zegers.
3 Cornelia Boot, geboren op 17-02-1778 in Colijnsplaat. Hij is gedoopt op 22-02-1778 in Colijnsplaat [ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Willem Heijstek, Cornelia Heijmans (grootouders).
4 Pieter Boot, geboren op 01-04-1779 in Colijnsplaat. Hij is gedoopt op 04-04-1779 in Colijnsplaat [ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Jacobus Boot, Maria van Nispe.
Kind van Marinus Pieterse en Maria:
1 Adriaan Boot, geboren in Wissenkerke.
IX-i Lijntje Pieterse Boot, dochter van Pieter Boot. Lijntje Pieterse is overleden vóór 07-04-1769 in Wissenkerke. Bij het overlijden van Lijntje Pieterse: waarschijnlijk. Lijntje Pieterse trouwde met Adriaan Gijsbregt de Smit. Adriaan Gijsbregt is geboren op 07-09-1732 in Wissenkerke. Colijnsplaat?. Adriaan Gijsbregt: (mogelijk) zoon van Gijsbregt de Smit en Sara de Ridder.
Kind van Lijntje Pieterse en Adriaan Gijsbregt:
1 Sara Adriaanse de Smit, geboren op 07-04-1769 in Wissenkerke. geboren na overlijden van de moeder? "7 April 1769 Verweesing gedaan door Adriaan Gijsbregt de Snit aan zijn minderjarige dochter Sara de Smit geprocreerd bij Lijntje Boot".
IX-j Jacob Pieterse Boot is geboren omstreeks 1740 in Wissenkerke, zoon van Pieter Boot. Jacob Pieterse is overleden vóór 1813, hoogstens 73 jaar oud. Religie: als lidmaat aangenomen op 25-01-1761. Jacob Pieterse: is Jacob Boot hertrouwd of zijn de twee huwelijken elk met een andere Jacob Boot?. Jacob Pieterse:
(1) trouwde met Maria van der Guchte. Maria is overleden vóór 1813. Maria: ook van der Gugte; dochter van Aernout van der Gugte.
(2) trouwde met Maria van Nispen. Maria is geboren in Colijnsplaat, dochter van Lambert(us) Johannisz van Nispen en Maria Cornelisdr Boot. Zij is gedoopt in 1755 in Colijnsplaat. Maria: ook van IJspen?.
Kind van Jacob Pieterse en Maria:
1 Aarnout Jacobse Boot, geboren op 24-10-1773 in Wissenkerke. Volgt X-l.
Kinderen van Jacob Pieterse en Maria:
1 Levina Boot, geboren omstreeks 1778. Levina is overleden op 01-01-1829 in Colijnsplaat, ongeveer 51 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeidster.
2 Pieter Boot, geboren op 28-08-1779 in Wissenkerke. Volgt X-m.
IX-k Tannetje Minnaart, dochter van Jacob Minnaard en Susanna Boot. Tannetje trouwde met Pieter Wilderom.

IX-l Cornelia Vermeule is geboren in Wissenkerke, dochter van Michiel Vermeule en Maria Cornelisse (Marije) Boot. Cornelia trouwde met Marinus Husson. Marinus is overleden vóór 21-12-1769.

IX-m Lijntje Vermeule is geboren in Wissenkerke, dochter van Michiel Vermeule en Maria Cornelisse (Marije) Boot. Religie: belijdenis op 12-03-1759 in Wissenkerke. Lijntje trouwde met Matheus Gijsel.

IX-n Machalijna Vermeule is geboren in Wissenkerke, dochter van Michiel Vermeule en Maria Cornelisse (Marije) Boot. Religie: belijdenis op 12-03-1759 in Wissenkerke. Machalijna trouwde met Christoffel Hartwijck.

IX-o Pieter Vermeule is geboren in Wissenkerke, zoon van Michiel Vermeule en Maria Cornelisse (Marije) Boot. Pieter is overleden vóór 21-12-1769 in Wissenkerke. Pieter trouwde met Jakomina Clement.

IX-p Tannetje Vermeule, dochter van Michiel Vermeule en Maria Cornelisse (Marije) Boot. Tannetje is overleden vóór 21-12-1769 in Wissenkerke. Tannetje trouwde met Joan Cooman.

IX-q Lijntje Maartense Boot, dochter van Maarten Cornelisz Boot(h) en Bastiana Polderdijk. Lijntje Maartense is overleden vóór 1813. Lijntje Maartense trouwde met Cornelis Jaspersz de Waal. Cornelis Jaspersz is overleden vóór 1813. Cornelis Jaspersz: Datum: 15-03-1793 Koper: Cornelis de Waal Verkoper: S. Boot, diens erven Locatie: Wissenkerke en Geersdijk Object 1: land Prijs: £ 279:12:8 Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71651 Bron: Zeeuws Archief, Transporten onroerend goed Noord-Beveland 1757-1805.
Kinderen van Lijntje Maartense en Cornelis Jaspersz:
1 Bastiaantje de Waal.
2 Maarten de Waal, geboren op 19-11-1756 in Wissenkerke. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Kortgene). Maarten: in 1813 weduwnaar, 2 kinderen.
3 Cornelis de Waal, geboren op 10-12-1758 in Geersdijk (Wissenkerke). Woonplaats: (in 1813 inwoner van Wissenkerke). Beroep: landbouwer. Cornelis: in 1813: getrouwd, 1 kind.
4 Adriaan de Waal, geboren op 22-08-1766 in Geersdijk (Wissenkerke). Beroep: dagloner. Adriaan: moeder vermeld als Neeltje Boot.
IX-r Joris Maartens Boot, zoon van Maarten Cornelisz Boot(h) en Bastiana Polderdijk. Joris Maartens: getrouwd.
Kind van Joris Maartens uit een onbekende relatie:
1 Maarten Boot.
IX-s Marinus Maartens Boot is geboren vóór 1738 in Wissenkerke, zoon van Maarten Cornelisz Boot(h) en Bastiana Polderdijk. Marinus Maartens is overleden op 14-08-1775 in Kampens Nieuwland, minstens 37 jaar oud. Beroep: landbouwer. Religie: belijdenis in 1758 in Wissenkerke. Marinus Maartens trouwde met Helena Marinusse (Lena) Hoogerheijde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 1765. Helena Marinusse is geboren omstreeks 1735 in 's-Gravenhoek, dochter van Marinus Marinusz Hoogerheijde (Hoogeheide) en Pieternella Jacobse Polderdijk. Zij is gedoopt op 29-01-1736 in Colijnsplaat. Helena Marinusse is overleden op 21-10-1811 in Wissenkerke, ongeveer 76 jaar oud.
Kinderen van Marinus Maartens en Lena:
1 Maarten Boot.
2 Pieternella Marinusse Boot, geboren op 10-02-1765 in Wissenkerke. Volgt X-n.
IX-t Jacob Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1735 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Jacobse Boot en Josina Derthoge. Jacob Cornelisse is overleden op 10-06-1797, ongeveer 62 jaar oud. Jacob Cornelisse trouwde met Tannetje Merison. Tannetje is overleden vóór 1798. Tannetje: dochter van Adriaan Merison en Elisabeth Kervinck; of dochter of zuster van Marinus Merison en Maria Crijns de Wit.
Kinderen van Jacob Cornelisse en Tannetje:
1 Cornelis Jacobse Boot, geboren op 22-09-1759 in Kampens Nieuwland. Volgt X-o.
2 Marinus Jacobse Boot, geboren op 04-08-1774 in Geersdijk (Wissenkerke) [ZA]. Volgt X-p.
IX-u Barbara Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1743, dochter van [waarschijnlijk] Cornelis Jacobse Boot en [waarschijnlijk] Josina Derthoge. Barbara Cornelisse is overleden op 28-01-1811 in Geersdijk (Wissenkerke), ongeveer 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Barbara Cornelisse trouwde met Adriaan (de) Ruster. Hij is een zoon van [waarschijnlijk] Jacob de Ruyser en [waarschijnlijk] Catharina (Caatie) Boot. Adriaan is overleden vóór 1811.
Kinderen van Barbara Cornelisse en Adriaan:
1 Jozina Ruster, geboren omstreeks 1765 in Wissenkerke. Volgt X-k.
2 Jacob Ruster, geboren op 17-01-1769 in Wissenkerke. Beroep: dagloner. Jacob: inwoner in 1813 Wissenkerke en Geersdijk Burgerlijke staat: Weduwnaar Aantal kinderen: 1.
IX-v Johanna Adriaans Boodt, dochter van Adriaen Janse Boot en Neeltje van der Putte. Johanna Adriaans is overleden vóór 17-01-1781 in Wissenkerke. Johanna Adriaans trouwde met Marinus Pz Koole. Marinus Koole, weduwnaar van Johanna Adriaans Boot, nagelaten 3 kinderen, Pieter 9 jaar, Neeltje 8 jaar en Adriaan 3 jaar, als voogd aangesteld Samson Boot te Wissenkerke. [weesakte Wissenkerke van 17-01-1781].
Kinderen van Johanna Adriaans en Marinus Pz:
1 Pieter Marinusse Koole, geboren op 20-04-1772 in Wissenkerke. Pieter Marinusse: getrouwd, 5 kinderen.
2 Neeltje Marinusse Koole, geboren omstreeks 1773.
3 Adriaan Marinusse Koole, geboren op 12-07-1776 in Wissenkerke. Beroep: landbouwersknecht. Adriaan Marinusse: getrouwd, 5 kinderen.
IX-w Cornelis Adriaanse Boot is geboren omstreeks 1731 in Wissenkerke, zoon van Adriaen Janse Boot en Neeltje van der Putte. Cornelis Adriaanse is overleden op 08-03-1786 in Wissenkerke, ongeveer 55 jaar oud. Bij het overlijden van Cornelis Adriaanse: Overleden tussen 29-12-1770 en 08-03-1786?. Religie: op 12-03-1759 als lidmaat aangenomen in Wissenkerke. Cornelis Adriaanse:
Hij wordt ook wel als Cornelis Adriaans Janse Boot vermeld, omdat er in dezelfde tijd nog een Cornelis Adriaans Boot in Wissenkerke woonde.
In 1759 kocht hij van zijn vader Adriaan Janse Boot een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 88:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71321.
In 1760 kocht hij van Pieter jr Clement een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 59:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71331.
In 1762 kocht hij een huis te Wissenkerke en Geersdijk.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71351.
Op 20-12-1770 liet hij te Wissenkerke zijn testament maken, gezond van verstand en memorie.
Weesakte van 06-03-1779 in Wissenkerke: Cornelis Adriaanse Boot, weduwnaar van Elisabeth Verhoef, kind Josina Verhoef, voogd oom Marijnis Verhoef.
Cornelis Adriaanse:
(1) trouwde met Lijntje de Koeijer. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-05-1755. Lijntje is geboren omstreeks 1734 in Colijnsplaat, dochter van Jan de Koeijer en Lena Boots. Lijntje is overleden vóór 07-09-1782, hoogstens 48 jaar oud. Lijntje: ook Lientje, Leuntje Koeijers.
(2) trouwde, minstens 25 jaar oud, na 1756 met Suzanna de Smit. Zij is een dochter van Adriaan Gerardse de Smit en Jannetje Pieters van der Lisse. Zij is gedoopt op 01-07-1736 in Colijnsplaat. Suzanna is overleden na 20-12-1770 in Wissenkerke. Suzanna: haar testament verleden te Wissenkerke woonachtig: ziekelijk te bed liggende doch met haar verstand en memorie.
(3) trouwde, minstens 39 jaar oud, na 1770 met Maria Hoogerheide. Zij is een dochter van Marinus Marinusz Hoogerheijde (Hoogeheide) en Pieternella Jacobse Polderdijk. Maria is overleden vóór 1813. Maria: weduwe van Pieter Noordhoek.
Kinderen van Cornelis Adriaanse en Lijntje:
1 Neeltje Boot, geboren op 20-03-1756 in Geersdijk (Wissenkerke). Volgt X-q.
2 Lena Cornelisse Boot. Volgt X-r.
3 Adriaan Cornelisse Boot, geboren op 01-09-1758 in Wissenkerke. Volgt X-s.
4 Johanna Cornelisse (Janna) Boot, geboren omstreeks 1765 in Wissenkerke. Volgt X-t.
5 Johannes Cornelisse (Janus) Boot, geboren op 08-09-1767 in Wissenkerke [lds]. Volgt X-u.
6 Willemijntje Cornelisse Boot, geboren op 16-09-1772 in Wissenkerke. Volgt X-z.
Kinderen van Cornelis Adriaanse en Suzanna:
1 Cornelis Boot, geboren omstreeks 1769 in Wissenkerke. Volgt X-v.
2 Geerard Cornelisse Boot. Volgt X-w.
3 Adriaan Cornelisz Boot, geboren omstreeks 1771 in Wissenkerke. Volgt X-x.
4 Cornelia Cornelisse Boot, geboren omstreeks 1772 in Wissenkerke. Volgt X-y.
Kind van Cornelis Adriaanse en Maria:
1 Johannis Boot, geboren in 04-1782 in Wissenkerke. Johannis is overleden op 26-06-1814 in Wissenkerke, 32 jaar oud. Aangifte [akte 35]. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Kortgene). Beroep: landbouwersknecht, boerenknecht, arbeider.
IX-x Aagata Adriaans (Aagtje) Boot is geboren omstreeks 1742 in Wissenkerke, dochter van Adriaen Janse Boot en Neeltje van der Putte. Zij is gedoopt in Wissenkerke. Aagata Adriaans is overleden op 10-08-1817 in Wissenkerke, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [akte 73]. Beroep: arbeidster. Religie: belijdenis 02-03-1763 in Wissenkerke. Aagtje: ook Agatha. Aagtje trouwde in Wissenkerke met Christiaan Schrier. Christiaan is geboren in 1737 in Kats. Hij is gedoopt op 02-02-1738 in Kats. Christiaan is overleden in 1793 in Wissenkerke, 56 jaar oud. Christiaan: zoon van Janus Christiaanz Schrier (1718-1758) en Pieternella Bouman.
Kinderen van Aagtje en Christiaan:
1 Pieternella Schrier, geboren in 1762.
2 Neeltje Schrier, geboren in 1763.
3 Johanna Schrier, geboren in 1765. Johanna is overleden in 1817, 52 jaar oud.
4 Adriaan Schrier, geboren in 1767.
5 Janis Schrier, geboren in 1768.
6 Pieternella Schrier, geboren in 1770.
7 Neeltje Schrier, geboren in 1773.
8 Adriaan Schrier, geboren in 1775. Adriaan is overleden in 1808, 33 jaar oud.
9 Janus Schrier, geboren op 08-03-1776 in Wissenkerke. Volgt X-aa.
IX-y Samson Adriaens Boot (Boodt) is geboren vóór 1748 in Wissenkerke, zoon van Adriaen Janse Boot en Neeltje van der Putte. ouders vermeld als Adriaan Janse Boot en Neeltje van der Putte in de kwartierstaat Huissoon. Beroep: landbouwer. Samson Adriaens: ook Samuel Samsons erven zijn Lena Boot, Neeltje Boot, Marinus Boot en Janis Boot [Cohier Noord-Beveland 1793]. Samson Adriaens trouwde, minstens 22 jaar oud, omstreeks 1770 met Dina Olivierse, ongeveer 13 jaar oud. getrouwd tussen 10-04-1768 en 03-01-1772. Dina is geboren omstreeks 1757. Dina: dochter van Leendert Olivierse en Clasina de Vos.
Kinderen van Samson Adriaens en Dina:
1 Neeltje Boot, geboren in Wissenkerke.
2 Janus Boot, geboren in Wissenkerke.
3 Lena Boot, geboren omstreeks 1771 in Wissenkerke. Volgt X-ab.
4 Marinus Boot, geboren in 1775 in Wissenkerke. Marinus is overleden op 04-09-1829 in Wissenkerke, 54 jaar oud. Aangifte [akte 70].
5 Leendert Samsomse Boot. Volgt X-ac.
6 Samson Boot, geboren omstreeks 1783 in Wissenkerke. Volgt X-ad.
7 Marinus Boodt (Boot), geboren omstreeks 1785 in Zierikzee. Volgt X-ae.
IX-z Cornelia Aalbrechtse Boot is geboren op 09-10-1734 in Haamstede, dochter van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) en Adriaentje Cornelisse Krommenboom. Zij is gedoopt op 10-10-1734 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelia Aalbrechtse trouwde met Stoffel Cornelisz Kister, nadat zij op 19-08-1757 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-09-1757 in Haamstede. Stoffel Cornelisz is geboren in Kerkwerve. Stoffel Cornelisz: ook Kitsar of Koster, zoon van Cornelis Kisser. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steeds de "Kistersinlaag".
Kinderen van Cornelia Aalbrechtse en Stoffel Cornelisz:
1 Aalbrecht Kister, geboren op 13-05-1759 in Haamstede. Hij is gedoopt op 13-05-1759 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Tona Lievense Blom, huisvrouw van Bartel van der Velde, Janna Lievense Blom. Aalbrecht: tweeling.
2 Cornelis Kister, geboren op 13-05-1759 in Haamstede. Hij is gedoopt op 13-05-1759 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuigen: Tona Lievense Blom, huisvrouw van Bartel van der Velde, Janna Lievense Blom. Cornelis: tweeling.
3 Adriaentje Kister, geboren op 20-07-1761 in Haamstede. Zij is gedoopt op 26-07-1761 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Adriaantje Crommeboom.
4 Grietje Kister, geboren op 20-05-1764 in Haamstede. Zij is gedoopt op 27-05-1764 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Stoffelina Cornelisse Kister.
5 Grietje Kister, geboren op 26-06-1765 in Haamstede. Volgt X-af.
6 Aaltje Kister, geboren op 07-10-1768 in Haamstede. Zij is gedoopt op 09-10-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Lena Aelbrechtse Boot.
7 Cornelis Kister, geboren op 05-10-1771 in Haamstede. Hij is gedoopt op 06-10-1771 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Maria Centse Kooijman.
8 Cornelis Kister, geboren op 04-11-1775 in Haamstede. Hij is gedoopt op 12-11-1775 in Haamstede [DTB 220].
IX-aa Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) is geboren op 04-07-1737 in Haamstede, zoon van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) en Adriaentje Cornelisse Krommenboom. Hij is gedoopt op 07-07-1737 in Haamstede. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis Aalbrechtse is overleden op 22-01-1802 in Burgh, 64 jaar oud. Beroep: dagloner, landman. Cornelis Aalbrechtse:
(1) trouwde met Maria Centedr Kooijman, nadat zij op 11-06-1762 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-07-1762 in Burgh. Zij is een dochter van Cente Jacobsz Coijman (Kooijman) en Lijsbeth Lodewijkse. Zij is gedoopt op 30-05-1734 in Burgh. Doopgetuige: Grietje Jacobse Coijman. Maria Centedr is overleden in 1777 in Burgh.
(2) trouwde met Tona Dirksdr Beuns, nadat zij op 17-09-1779 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan [atlantis RBS inv.nr. 125].
"Voor eenigen tijd gewoond hebbende onder Haamstede. Attestatie gegeven naar Burgh"
1779 den 17 September zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Aalbregtze Boot weduwenaar van Maria Kooyman met Tona Beuns j[onge]d[ochter] geboren onder Burgt beyde daar wonende.
Tona Dirksdr is geboren op 01-03-1759 in Burgh, dochter van Dirk Izaksz Beuns en Krina Tonisse Montaan. Zij is gedoopt op 04-03-1759 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Tona Paulusse Krijgsman. Tona Dirksdr is overleden op 07-11-1797 in Burgh, 38 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1779 onder Burgh en in 1783 in Burgh). Beroep: dagloonster. Tona Dirksdr: ook Antoinette Dirkse Buijns (Buise, Bui(n)s, Buijze).
Kinderen van Cornelis Aalbrechtse en Maria Centedr:
1 Adriana Boot (Boodt), geboren op 07-12-1762 in Haamstede. Zij is gedoopt op 08-12-1762 in Haamstede. Doopgetuige: Lena Aelbrechtse Boot. Adriana is overleden vóór 1777, hoogstens 15 jaar oud.
2 Cente Cornelisz Boot (Boodt), geboren op 10-12-1763 in Haamstede. Volgt X-ag.
3 Aalbrecht Cornelisz Boot, geboren op 09-07-1770 in Burgh. Volgt X-ah.
4 Lijsebeth Boot. Zij is gedoopt op 02-05-1773 in Burgh [DTB 124]. Doopgetuige: Adriaantje (Adriana) Kooyman.
5 Adriana Boot (Boodt). Volgt X-ai.
Kinderen van Cornelis Aalbrechtse en Tona Dirksdr:
1 Dirk Boot. Hij is gedoopt op 13-02-1780 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk is overleden vóór 1781 in Burgh.
2 Dirk Cornelisz Boot (Boodt). Volgt X-aj.
3 Bartel Cornelisz Boot, geboren op 07-09-1783 in Burgh. Volgt X-ak.
4 Krijn Cornelisz Bood. Volgt X-al.
5 Krijna Boot, geboren op 04-03-1789 in Burgh. Zij is gedoopt op 15-03-1789 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen.
IX-ab Lena Aalbrechtse Boot is geboren op 24-04-1740 in Haamstede, dochter van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) en Adriaentje Cornelisse Krommenboom. Zij is gedoopt op 01-05-1740 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Elisabeth Simonse Kok. Lena Aalbrechtse is overleden op 01-01-1809 in Haamstede, 68 jaar oud. Aangifte op 01-01-1809 [DTB 223a]. Woonplaats: (op 15-04-1797 inwoner van Haamstede). Beroep: arbeidster. Lena Aalbrechtse trouwde, 25 jaar oud, op 25-10-1765 in Haamstede met Pieter Maartensz Vis, 33 jaar oud, nadat zij op 03-10-1765 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieter Maartensz is geboren op 22-01-1732 in Haamstede. Hij is gedoopt op 27-01-1732 in Haamstede. Doopgetuige: Cornelia Pieters, vrouw van Lieven Visch. Pieter Maartensz is overleden na 1775, minstens 43 jaar oud. Pieter Maartensz: zoon van Maarten Visch (ca 1701) en Marietje Pieters Rodoe (Rodou, Redou).
Kinderen van Lena Aalbrechtse en Pieter Maartensz:
1 Maria Vis, geboren op 12-05-1766 in Haamstede. Volgt X-am.
2 Adriana Vis, geboren op 10-12-1768 in Haamstede. Volgt X-an.
3 Pieternella Vis, geboren op 21-08-1774 in Haamstede. Zij is gedoopt op 28-08-1774 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Pieternella Maartense Vis.
IX-ac Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) is geboren op 03-06-1743 in Haamstede, zoon van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) en Adriaentje Cornelisse Krommenboom. Hij is gedoopt op 09-06-1743 in Haamstede [DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Bartel Aalbrechtse is overleden vóór 1780, hoogstens 37 jaar oud. Woonplaats: 1768 Haamstede (woonde op de Oudendijk). Bartel Aalbrechtse trouwde met Janna (Joanna) Cornelisse Beije, nadat zij op 13-02-1765 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-03-1766 in Haamstede. Janna (Joanna) Cornelisse is geboren op 13-03-1745 in Haamstede. Zij is gedoopt op 14-03-1745 in Haamstede. Doopgetuige: Janna de Glopper, vrouw van Leendert de Oude. Janna (Joanna) Cornelisse is overleden op 22-06-1807 in Haamstede, 62 jaar oud. Janna (Joanna) Cornelisse: dochter van Cornelis Adriaansz Beije en Maatje Leendertse de Oude dochter van Cornelis Jansz Beije en Lena Cornelisse Quant?.
Kinderen van Bartel Aalbrechtse en Janna (Joanna) Cornelisse:
1 Adriaantje (Adriana) Bartelse Boot, geboren op 16-12-1766 in Haamstede. Volgt X-ao.
2 Maatje Bartelse Boot, geboren op 05-03-1768 in Haamstede. Volgt X-ap.
3 Tona Bartelse Boot, geboren op 27-03-1772 in Haamstede. Zij is gedoopt op 29-03-1772 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Tona Blom.
X-a Jacomijntje Leendertse Boot is geboren in Noordwelle, dochter van Leendert Boot (Boodt). Jacomijntje Leendertse: ook Jacomijna. Jacomijntje Leendertse trouwde met Jan Janse Hoogenboom. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen. Jan Janse is geboren in Ellemeet.
Kinderen van Jacomijntje Leendertse en Jan Janse:
1 Grietje Hoogenboom, geboren omstreeks 1756 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XI-a.
2 Maria Hoogenboom, geboren omstreeks 1768. Volgt XI-b.
X-b Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr Boot is geboren omstreeks 1733 in Kerkwerve, dochter van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) en Leena Adriaense Kister(s). Woonplaats: Nieuwerkerke (Schouwen). Religie: in 1766 lidmaat te Noordwelle. Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr: ook Boots. Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-04-1758 in Kerkwerve met Jan Gerritse Valkenburg, nadat zij op dezelfde datum in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan. Jan Gerritse is geboren in Serooskerke, Schouwen. Jan Gerritse is overleden vóór 1765. Woonplaats: Nieuwerkerke (Schouwen).
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 23-04-1765 in Noordwelle met Herman Padmoes, nadat zij op 22-03-1765 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. ook ondertrouwd op 29-03-1765 in Serooskerke, Schouwen. Herman is overleden vóór 07-10-1779. Bij het overlijden van Herman: RAZE 5123 nr 515 dd 07-10-1779. Woonplaats: Noordwelle. Herman: weduwnaar van Maria van der Zande.
Kinderen van Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr en Herman:
1 Andries Padmoes, geboren op 26-01-1766 in Renesse. Hij is gedoopt op 02-02-1766 in Renesse. Doopgetuige: Jacomijntje Imansdr Bakker.
2 Leendert Padmoes, geboren op 19-08-1767 in Renesse. Hij is gedoopt op 23-08-1767 in Renesse. Doopgetuige: Elisabeth Hendrikse Boot.
3 Maarten Padmoes, geboren op 06-03-1769 in Renesse. Hij is gedoopt op 12-03-1769 in Renesse. Doopgetuige: Jacomijntje Imansdr Bakker.
4 Lena Padmoes, geboren op 03-04-1771 in Renesse. Zij is gedoopt op 07-04-1771 in Renesse. Doopgetuige: Janna Hendriks Boot.
X-c Janna Heyndricksdr Boot is geboren omstreeks 1734 in Zuidland, Schouwen, dochter van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) en Leena Adriaense Kister(s). Woonplaats: (woonde in 1764 in Noordwelle, attestatie op 17-05-1764 naar Haamstede). Janna Heyndricksdr trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 17-05-1764 in Renesse met Johannis (Janus) Lievense, 23 jaar oud, nadat zij op 19-04-1764 in Welland in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Johannis is geboren op 02-05-1741 in Haamstede. Hij is gedoopt op 07-05-1741 in Haamstede. Doopgetuige: Krina Marinusse de Oude, vrouw van Willem Beije. Woonplaats: Haamstede. Janus: zoon van Lieven Gillisse en Maria Marinusse IJserman.
Kinderen van Janna Heyndricksdr en Janus:
1 Maria Lievense, geboren op 15-03-1765 in Haamstede. Zij is gedoopt op 24-03-1765 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Lydia Krijnse.
2 Lieven Lievensze, geboren op 01-06-1767 in Haamstede. Hij is gedoopt op 07-06-1767 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Geertruydt Dignisse, huisvrouw van Lieven Jilliszn (ouders van Johannes Lievenszn?).
3 Lena Lievense, geboren op 14-12-1768 in Haamstede. Zij is gedoopt op 18-12-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Elisabeth Hendrikse Boot.
4 Lieven Lievensze, geboren op 20-03-1771 in Haamstede. Hij is gedoopt op 28-03-1771 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Anna Pietersen Moenzaad.
5 Leenderd Lievense Boot, geboren op 05-04-1775 in Haamstede. Volgt XI-c.
X-d Elisabeth Heyndricksdr Boot is geboren in Rengerskerke, dochter van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) en Leena Adriaense Kister(s). Zij is gedoopt op 01-09-1737 in Serooskerke, Schouwen [DV 33]. Doopgetuige: Lijsbeth Boot. Elisabeth Heyndricksdr is overleden op 01-10-1812 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte [akte 8]. Zij is begraven op 11-10-1812 te Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Elisabeth Heyndricksdr: ook Lijsbeth, Lijsebet, Bood, Boodt. Elisabeth Heyndricksdr trouwde met Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se). Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1762 in Serooskerke, Schouwen [trouwboek verloren gegaan]. Hij is een zoon van Cornelis Maartense (Meertens) Costense en Maria Cornelisse de Glopper. Hij is gedoopt op 27-03-1740 in Serooskerke, Schouwen. Jakob (Jacob) Cornelisse is overleden op 15-04-1817 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte [ZA akte 2].
Kinderen van Elisabeth Heyndricksdr en Jakob (Jacob) Cornelisse:
1 Cornelis Jacobse Kosten. Volgt XI-d.
2 Leendert Kosten, geboren omstreeks 1765 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XI-e.
3 Cornelia Kosten. Zij is gedoopt op 31-07-1768 in Serooskerke, Schouwen [DV 34].
4 Marinus Kosten, geboren in 1770 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XI-f.
5 Maria Kosten. Zij is gedoopt op 21-03-1773 in Serooskerke, Schouwen [DV 34].
6 Jan Kosten, geboren op 11-09-1776 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XI-g.
7 Johannis Kosten, geboren op 06-03-1779 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XI-h.
8 Johanna Kosten. Zij is gedoopt op 27-02-1780 in Serooskerke, Schouwen [DV 34].
X-e Pieter Hendrikse Boot (Boodt) is geboren in Zuidland, Schouwen, zoon van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) en Leena Adriaense Kister(s). Hij is gedoopt op 11-10-1739 in Serooskerke, Schouwen [ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Oude Zuidland, Zeeland. Pieter Hendrikse is overleden op 08-02-1813 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: vanaf 1777 tot 1803 schepen van Rengerskerke en Zuidland (Schouwen). Pieter Hendrikse:
RAZE 5095 dd 13-01-1785: genoemd in de boedel van Johannis Janse en Cornelia Janse;
RAZE 5083 dd 06-04-1786: kocht van zijn broer Leendert, zijn zusters Adrijaantje en Jannetje, zijn zwager Jacob Cornelisz Kosten een hofstede bestaande uit huis, schuur, wagenhuis en in totaal 28 gemeten, 28 roeden vrij moeren en 252 roeden schatbaar land, waar het huis in staat, gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor £ 200;
RAZE 5090 dd 06-04-1786: kocht van de erfgenamen van zijn vader hun portie in een huis voor £ 160 Vlaams;
deze onroerende goederen kwamen uit de nalatenschap van zijn vader en bleven lange tijd in het bezit van de familie;
RAZE 5092 dd 22-06-1786: vermeld als voogd van de kinderen van Maarten Adriaanse Hanse, zijn weduwe Jacomijntje Cornelisse Wolfertse maakte de boedelinventaris op. Er waren 4 kinderen. Het batig saldo der nalatenschap was £ 2.0.7½ Vlaams, waarvan voor elk kind £ 0.8.10 bestemd was;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: verkocht aan zijn schoondochter Neeltje Gertse Zwager een huis no 16 met 28 gemeten 28 roede moerland en 252 roeden schatbaar daar het huis op staat in Zuidland, Schouwen, voor 1000 gulden.
Pieter Hendrikse trouwde met Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-02-1760 in Serooskerke, Schouwen. Maatje Jacobse is geboren in Duivendijke, dochter van Jacob Maartense Hanse en Grietje Laurusse Doezelaar. Zij is gedoopt op 11-07-1734 in Serooskerke, Schouwen. gedoopt op 21-10-1736 in Duivendijke?. Woonplaats: tot 04-02-1760 Zuidland, Schouwen.
Kinderen van Pieter Hendrikse en Maatje Jacobse:
1 Leena Pieterse Boot, geboren in Zuidland, Schouwen. Volgt XI-i.
2 Jakob Pieterse Boot, geboren in Zuidland, Schouwen. Volgt XI-j.
3 Willem Pieterse Boot. Hij is gedoopt op 06-02-1763 in Serooskerke, Schouwen.
4 Grietje Pieterse Boot (Boodt), geboren in Rengerskerke. Volgt XI-k.
5 Pieter Pieterse Boot (Bood(t)), geboren in Rengerskerke. Volgt XI-l.
6 Maarten Pieterse Boot (Bood). Hij is gedoopt op 20-11-1768 in Serooskerke, Schouwen. Maarten Pieterse is overleden omstreeks 1805. Woonplaats: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke). Beroep: onderwijzer te Nieuwerkerke. Maarten Pieterse: RAZE 5044 dd 16-05-1804: kocht een huis op het dorp bij de molen; RAZE 5044 dd 31-12-1805: na zijn overlijden verkochten zijn broers Jan en Pieter als mede-erfgenamen het huis.
7 Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt), geboren in Rengerskerke. Volgt XI-m.
8 Jan Pieterse Boot (Boodt), geboren in Zuidland, Schouwen. Volgt XI-n.
X-f Leendert Hendrikse Boot (Boodt) is geboren op 08-01-1743 in Rengerskerke, zoon van Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) en Leena Adriaense Kister(s). Hij is gedoopt op 13-01-1743 in Serooskerke, Schouwen. Doopgetuige: Elisabet Boot. Leendert Hendrikse is overleden op 08-03-1827 in Duivendijke, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Woonplaats: Kerkwerve. Beroep: landbouwer, melkboer (1797) (onder Zuidland, Schouwen, vanaf 1758 Duivendijke). Leendert Hendrikse trouwde, 27 jaar oud, op 26-10-1770 in Kerkwerve met Janna (Johanna) Jacobse Hanse, nadat zij op 25-10-1770 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Janna (Johanna) Jacobse is geboren in Duivendijke, dochter van Jacob Maartense Hanse en Grietje Laurusse Doezelaar. Zij is gedoopt op 15-03-1733 in Serooskerke, Schouwen. Janna (Johanna) Jacobse is overleden op 04-09-1817 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 129]. Janna (Johanna) Jacobse: weduwe van Pieter Jansz de Bruine, ondertrouwd op 25-01-1754 en getrouwd op 23-02-1754 in Elkerzee.
Kinderen van Leendert Hendrikse en Janna (Johanna) Jacobse:
1 Lena Leendertse Boot. Zij is gedoopt op 17-08-1771 in Serooskerke, Schouwen.
2 Jan Leendertse Boot (Bood), geboren in Duivendijke. Volgt XI-o.
3 Lijsbeth Leendertse Boot, geboren in Duivendijke. Volgt XI-p.
X-g Pieternella Flipse is geboren op 10-05-1746 in Wissenkerke, dochter van Flip Imanse en Pieternella de Ridder. Zij is gedoopt op 27-11-1746 in Colijnsplaat. Pieternella is overleden op 10-02-1826 om 04:00 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Woonplaats: (woonde in Kats, Colijnsplaat, Kortgene, Wissenkerke). Pieternella:
liet op 08-07-1771 te Wissenkerke haar testament maken, woonachtig onder Kats, "gesond naar den lichame, gaande en staande, haar verstand en memorie volkomen machtig en gebruikende";
getrouwd (2) 25-12-1775 te Kats met Adriaan Cornelis de Vos, geboren op 13-05-1749 te Wissenkerke, gedoopt op 18-05-1749 te Wissenkerke, overleden op 24-05-1799 te Kats, zoon van Cornelis de Vos en Martha van Haver;
getrouwd (3) 24-09-1803 te Kats met Adriaan Korre, geboren te Colijnsplaat, gedoopt op 03-05-1744 te Colijnsplaat, overleden op 08-08-1813 te Kats, weduwnaar van Janna Adriaans Slimme.
Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 06-12-1767 in Kats met Adriaan van Goudswaard, ongeveer 27 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1740 in Kats, zoon van Marinus van Goudswaard en Jacoba de Boo. Adriaan is overleden na 05-04-1772 in Kats, minstens 32 jaar oud. Adriaan: liet op 08-07-1771 in Wissenkerke zijn testament maken, woonde onder Kats, "gesond van de lichame, zijn verstand en memorie volkomen machtig en gebruikende".
Kinderen van Pieternella en Adriaan:
1 Philippus (Flip) Goudswaard, geboren op 08-03-1769 in Kats. Volgt XI-q.
2 Marinus van Goudswaard, geboren op 04-05-1770 in Kats. Volgt XI-r.
3 Pieter van Goudswaard, geboren op 24-05-1771 in Kats. Beroep: dagloner. Pieter: getrouwd, 3 kinderen.
X-h Adriana Flipse is geboren op 01-12-1747 in Colijnsplaat, dochter van Flip Imanse en Pieternella de Ridder. Zij is gedoopt op 03-12-1747 in Colijnsplaat. Adriana is overleden op 20-01-1816 om 14:00 in Kampens Nieuwland, 68 jaar oud. Woonplaats: (op 27-03-1768 van Colijnsplaat naar Wissenkerke, in 1815 onder Campensnieuwland). Adriana trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1769 met Wouter Olivier. Hij is een zoon van Leendert Olivier(se) en Clasina de Vos. Hij is gedoopt op 25-02-1742 in Wissenkerke. Hij is begraven op 14-10-1805 te Wissenkerke.
Kind van Adriana en Wouter:
1 Wouter Olivier, geboren in 1782 in Wissenkerke. Volgt XI-s.
X-i Cornelis van der Klooster is geboren op 31-08-1774 in Sint Annaland, zoon van Jan van der Klooster en Geertrui(jd) Koster. Hij is gedoopt op 04-09-1774 in Sint Annaland. Doopgetuigen: Andries van der Klooster, Pieternella Kas. Cornelis is overleden op 29-07-1851 in Sint Annaland, 76 jaar oud. Aangifte op 30-07-1851 [ZA akte 41]. Beroep: schipper. Cornelis: ook Kornelis. Cornelis trouwde met Janna van Dongen, nadat zij op 21-04-1797 in Sint Annaland in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren op 02-02-1773 in Sint Annaland, dochter van Adriaan van Dongen en Willemijntje Jans van den Boogert. Zij is gedoopt op 07-02-1773 in Sint Annaland. vermeld als Janna van Dommele. Janna is overleden op 01-12-1854 in Sint Annaland, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38].
Kinderen van Cornelis en Janna:
1 Geertruij van de(r) Klooster, geboren op 24-12-1797 in Sint Annaland. Volgt XI-t.
2 Adriaan van der Klooster, geboren op 20-04-1800 in Sint Annaland. Volgt XI-u.
3 Willemina van der Klooster, geboren op 20-02-1803 in Sint Annaland. Willemina is overleden vóór 02-1807, hoogstens 3 jaar oud.
4 Johannes (Jan) van der Klooster, geboren omstreeks 1804 in Sint Annaland. Volgt XI-v.
5 Willemina van der Klooster, geboren op 26-02-1807 in Sint Annaland.
6 Willem van der Klooster, geboren op 24-04-1808 in Sint Annaland. Volgt XI-w.
7 Janna van der Klooster, geboren op 03-11-1817 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 38]. moeder vermeld als Janna van Dommele. Janna is overleden op 08-05-1821 in Sint Annaland, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18].
X-j Maria Adriana van der Klooster, dochter van Jan van der Klooster en Geertrui(jd) Koster. Zij is gedoopt op 18-02-1776 in Sint Annaland. Maria Adriana is overleden op 27-05-1841 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: arbeidster. Maria Adriana trouwde met Jan Siebes, nadat zij op 16-03-1797 in Sint Annaland in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Jan is geboren omstreeks 1753 in Nispen (Roosendaal). 1758? in de huwelijksaantekening is als geboorteplaats vermeld: "Wijckel in Friesland", bij het overlijden is als geboorteplaats vermeld: "Nispen, prov. Vriesland". Jan is overleden op 03-09-1830 in Sint Annaland, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24]. Beroep: arbeider (1797), schipper. Jan: ook Sijbes, zoon van Simon Siebens en N.N. Feij.
Kinderen van Maria Adriana en Jan:
1 Jan Siebus, geboren omstreeks 1800 in Sint Annaland. Jan is overleden op 25-08-1822 in Sint Annaland, ongeveer 22 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: schipper.
2 Antje Siebes, geboren omstreeks 1804 in Sint Annaland. Volgt XI-x.
3 Geertrui Siebes, geboren omstreeks 1807 in Sint Annaland. Volgt XI-y.
4 Feijtske Sijbes, geboren omstreeks 1810 in Sint Annaland. Volgt XI-z.
5 Cornelis Siebes, geboren op 11-02-1813 in Sint Annaland. Volgt XI-aa.
6 Maatje Siebes, geboren op 05-06-1816 om 13:00 in Sint Annaland. Volgt XI-ab.
7 Jakob Siebes, geboren op 17-12-1819 in Sint Annaland. Volgt XI-ac.
X-k Jozina Ruster is geboren omstreeks 1765 in Wissenkerke, dochter van Adriaan (de) Ruster en Barbara Cornelisse Boot. Jozina is overleden op 22-01-1840 in Colijnsplaat, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Jozina trouwde met Jan Vroonland.

X-l Aarnout Jacobse Boot is geboren op 24-10-1773 in Wissenkerke, zoon van Jacob Pieterse Boot en Maria van der Guchte. Aarnout Jacobse is overleden op 01-05-1839 in Colijnsplaat, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Woonplaats: (vanaf 1790 inwoner van Colijnsplaat). Beroep: dagloner, arbeider. Aarnout Jacobse: ook Adriaan. Aarnout Jacobse trouwde met Lena Pieterse Verschelling, nadat zij op 26-10-1794 in Colijnsplaat in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Lena Pieterse is geboren omstreeks 1770. Lena Pieterse is overleden op 13-11-1840 in Colijnsplaat, ongeveer 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 48]. Beroep: arbeidster. Lena Pieterse: ook Leena Pieterze Verschelling, dochter van Pieter Verschelling en Dina Bouwman.
Kind van Aarnout Jacobse en Lena Pieterse:
1 Maria Boot, geboren omstreeks 1799 in Colijnsplaat. Volgt XI-ad.
X-m Pieter Boot is geboren op 28-08-1779 in Wissenkerke, zoon van Jacob Pieterse Boot en Maria van Nispen. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Colijnsplaat). Beroep: dagloner. Pieter: getrouwd, 3 kinderen.
Kind van Pieter uit een onbekende relatie:
1 Jacob Boot, geboren in 1803 in Wissenkerke.
X-n Pieternella Marinusse Boot is geboren op 10-02-1765 in Wissenkerke, dochter van Marinus Maartens Boot en Helena Marinusse (Lena) Hoogerheijde. 11-06-1765?. Pieternella Marinusse is overleden op 19-02-1825 in Wissenkerke, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: dagloonster, (land)arbeidster. Pieternella Marinusse trouwde met Pieter Leendertse de Vos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-06-1784 in Wissenkerke [ZA Verzameling De Vos]. Pieter Leendertse is geboren op 03-04-1764 in Wissenkerke. Hij is gedoopt op 08-04-1764 in Wissenkerke. Pieter Leendertse is overleden op 03-12-1838 in Wissenkerke, 74 jaar oud. Beroep: dagloner, arbeider. Pieter Leendertse: zoon van Leendert Cornelisse de Vos (ca 1730), getrouwd op 24-05-1761 in Kortgene met Heijndrika Hendrikse Basting (24-08-1738 Kortgene).
Kinderen van Pieternella Marinusse en Pieter Leendertse:
1 Catharina Pieterse de Vos, geboren omstreeks 1785 in Kampens Nieuwland. Volgt XI-ae.
2 Marinus Pieters de Vos, geboren op 07-06-1788 in Nieuw- en Sint Joosland. Volgt XI-af.
3 Helena Pieterse (Lena) de Vos. Volgt XI-ag.
X-o Cornelis Jacobse Boot is geboren op 22-09-1759 in Kampens Nieuwland, zoon van Jacob Cornelisse Boot en Tannetje Merison. Cornelis Jacobse is overleden op 14-06-1817 in Wissenkerke, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 41]. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Geersdijk (Wissenkerke)). Beroep: dagloner, arbeider. Cornelis Jacobse trouwde met Cornelia Wilderom. Cornelia is geboren omstreeks 1767 in Wissenkerke. Cornelia is overleden op 17-06-1817 in Wissenkerke, ongeveer 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42]. Beroep: arbeidster. Cornelia: dochter van Pieter Wilderom en Adriana Hoogerheijde.
Kind van Cornelis Jacobse en Cornelia:
1 Pieter Boot, geboren op 10-02-1788 in Colijnsplaat. Hij is gedoopt op 17-02-1788 in Colijnsplaat [ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Gerard Freek, Susanna Wilroms. Pieter is overleden op 04-10-1814 in Wissenkerke, 26 jaar oud. Aangifte [ZA akte 47]. Beroep: boerenknecht.
X-p Marinus Jacobse Boot is geboren op 04-08-1774 in Geersdijk (Wissenkerke) [ZA], zoon van Jacob Cornelisse Boot en Tannetje Merison. Marinus Jacobse is overleden op 04-09-1829 in Wissenkerke, 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 70]. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Geersdijk (Wissenkerke)). Beroep: smidsknecht (1795), koopman (1813), (hoef)smid (1816). Marinus Jacobse trouwde met Adriana van Halst, nadat zij op 03-12-1795 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Adriana is geboren op 28-03-1774 in Wissenkerke, dochter van Lambrecht van Halst en Santina Versluis. Adriana is overleden op 15-12-1827 om 15:00 in Wissenkerke, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 69]. Beroep: kleermakersdochter (1795).
Kinderen van Marinus Jacobse en Adriana:
1 Jacob(us) Boot, geboren op 01-05-1796 in Wissenkerke. Volgt XI-ah.
2 Susanna Boot, geboren in 1797 in Wissenkerke. Volgt XI-ai.
3 Centina Boot, geboren omstreeks 1798 in Wissenkerke. Volgt XI-aj.
4 Tannetje Boot, geboren op 28-12-1804 in Wissenkerke. Tannetje is overleden op 23-01-1830 in Wissenkerke, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: boerendienstmeid.
5 Jacomina Boot, geboren op 09-04-1813 in Wissenkerke. Aangifte op 10-04-1813 [ZA akte 21]. Zij is gedoopt op 18-04-1813 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Machiel van Halst, Jakemina Semeyn. Jacomina is overleden op 13-06-1813 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 26].
6 Adriana Boot, geboren op 08-06-1814 in Wissenkerke. Volgt XI-ak.
7 Marinus Boot, geboren op 24-04-1816 in Wissenkerke. Aangifte op 25-04-1816 [ZA akte 27]. Hij is gedoopt op 28-04-1816 in Wissenkerke. Marinus is overleden op 09-05-1816 in Wissenkerke, 15 dagen oud. Aangifte op 10-05-1816 [ZA akte 19].
X-q Neeltje Boot is geboren op 20-03-1756 in Geersdijk (Wissenkerke), dochter van Cornelis Adriaanse Boot en Lijntje de Koeijer. Zij is gedoopt op 21-03-1756 in Wissenkerke. Neeltje is overleden op 10-11-1836 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 80]. Bij het overlijden van Neeltje: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Beroep: arbeidster. Neeltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1780 met Gerard Clement. Gerard en Neeltje komen voor op de lidmaten lijst Wissenkerke 1803 en 1808 ("buiten het dorp"). Las. 3726-33 dd. 19-03-1785: Gerard Leendertse Clement wordt voogd over de kinderen van Lijntje Koejens. Hij is gedoopt op 26-04-1757 in Geersdijk (Wissenkerke). Gerard is overleden op 11-05-1837 in Geersdijk (Wissenkerke). Aangifte [ZA akte 43]. Bij het overlijden van Gerard: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Beroep: dagloner, arbeider, broodbakker. Gerard: ook Geerard, zoon van Leendert Clement en Francina Verburg.
Kinderen van Neeltje en Gerard:
1 Willemina Clement. Willemina is overleden op 27-08-1820.
2 Leendert Clement, geboren op 08-12-1780 in Geersdijk (Wissenkerke). Volgt XI-al.
3 Cornelis Gerards Clement, geboren op 10-11-1781 in Geersdijk (Wissenkerke). Volgt XI-am.
4 Lientje Gerardse Clement, geboren op 11-01-1787 in Geersdijk (Wissenkerke). Volgt XI-an.
5 Frans Clement, geboren na 1788 [kohier 50e penning 1793 Wissenkerke-Geersdijk].
6 Francina Clement, geboren na 1789 [kohier 50e penning 1793 Wissenkerke-Geersdijk].
X-r Lena Cornelisse Boot, dochter van Cornelis Adriaanse Boot en Lijntje de Koeijer. Zij is gedoopt op 29-08-1757 in Wissenkerke. Lena Cornelisse is overleden op 14-10-1795 in Wissenkerke. Zij is begraven op 17-10-1795 te Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Religie: belijdenis in 1777 in Wissenkerke. Lena Cornelisse trouwde met Maarten Pietersz Geelhoed. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-11-1781 in Wissenkerke. Maarten Pietersz is geboren omstreeks 1754 in Wissenkerke, zoon van Pieter Maartensz Geelhoed en Suzanna Jacobusdr de Jonge. in de Camperlandpolder. Maarten Pietersz is overleden op 08-01-1808 in Wissenkerke, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven op 11-01-1808 te Wissenkerke. Woonplaats: Heer Janspolder. Beroep: landman, landbouwer. Maarten Pietersz: zoon van Pieter Geelhoed en Maria Hendriksdr Van Strien?.
Kinderen van Lena Cornelisse en Maarten Pietersz:
1 Susanna Geelhoed. Volgt XI-ao.
2 Leijntje Geelhoed, geboren op 03-01-1787 in Wissenkerke. Volgt XI-ap.
3 Pieternella Geelhoed, geboren omstreeks 1791. Pieternella is overleden op 12-09-1836 in Colijnsplaat, ongeveer 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: dienstmeid.
X-s Adriaan Cornelisse Boot is geboren op 01-09-1758 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Adriaanse Boot en Lijntje de Koeijer. Hij is gedoopt op 23-09-1758 in Wissenkerke. op de inwonerslijst 1813 Geerwdijk (Wissenkerke) akls geboortedatum vermeld 24-10-1773. Adriaan Cornelisse is overleden op 14-03-1832 in Wissenkerke, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Beroep: dagloner, landman (1811), arbeider, vrachtrijder (1824). Adriaan Cornelisse: moeder vermeld als Leuntje Koeijers. Adriaan Cornelisse trouwde met Geertruid Adriaans Noordhoek, nadat zij op 25-04-1794 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Geertruid Adriaans is geboren omstreeks 1770 in Wissenkerke. Kortgene?. Geertruid Adriaans is overleden op 21-11-1837 in Wissenkerke, ongeveer 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 82]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Geertruid Adriaans: dochter van Adriaan Noordhoek.
Kinderen van Adriaan Cornelisse en Geertruid Adriaans:
1 Leentje Adriaans Boot, geboren omstreeks 1793 in Wissenkerke. Volgt XI-aq.
2 Adriana Boot, geboren omstreeks 1797 in Wissenkerke. Volgt XI-ar.
3 Adriaan Boot, geboren op 02-03-1804 in Wissenkerke. Woonplaats: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika). Beroep: landmansknecht.
4 Maria Boot, geboren omstreeks 1811 in Wissenkerke. Volgt XI-as.
5 Willemina Boot, geboren op 07-11-1812 in Wissenkerke. Aangifte op 07-11-1812 [ZA akte 56]. Zij is gedoopt op 15-11-1812 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Cornelis van der Velde, Willemijntje Boot. Willemina is overleden op 28-06-1813 in Wissenkerke, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 32]. Bij het overlijden van Willemina: vermeld als Willemientje.
X-t Johanna Cornelisse (Janna) Boot is geboren omstreeks 1765 in Wissenkerke, dochter van Cornelis Adriaanse Boot en Lijntje de Koeijer. Johanna Cornelisse is overleden op 08-04-1852 in Wissenkerke, ongeveer 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 39]. Beroep: arbeidster. Janna trouwde met Adriaan Tazelaar. Adriaan is geboren op 04-07-1760 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 09-08-1829 in Wissenkerke, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 63]. Beroep: arbeider.
Kind van Janna en Adriaan:
1 Catharina Tazelaar, geboren omstreeks 1786 in Wissenkerke. Catharina is overleden op 22-08-1816 in Wissenkerke, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: arbeidster.
X-u Johannes Cornelisse (Janus) Boot is geboren op 08-09-1767 in Wissenkerke [lds], zoon van Cornelis Adriaanse Boot en Lijntje de Koeijer. Johannes Cornelisse is overleden op 11-10-1846 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 132]. Beroep: dagloner, boerenknecht, arbeider. Janus: ook Johannis. Janus trouwde, 29 jaar oud, op 13-11-1796 in Kortgene [lds] met Sara Pieterse Liefbroer, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 21-10-1796 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Sara Pieterse is geboren omstreeks 1775 in Kortgene, dochter van Pieter Johannesz Liefbroer en Jacoba Cornelisdr Koeman. mogelijk dochter van Pieter Liefbroer en Jacoba Koeman, nog niet bewezen. Sara Pieterse is overleden op 09-10-1846 in Wissenkerke, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 130]. Beroep: dienstmeid, arbeidster.
Kinderen van Janus en Sara Pieterse:
1 Lijntje Boot. Volgt XI-at.
2 Pieter Boot. Volgt XI-au.
3 Jacoba Boot. Zij is gedoopt op 17-08-1800 in Kortgene. Doopgetuige: Jacoba Koeman.
4 Cornelis Boot. Hij is gedoopt in 11-1801 in Kortgene. Doopgetuigen: Adriaan Boot, Geertrui Noordhoek. Cornelis is overleden op 21-02-1812 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 10]. Bij het overlijden van Cornelis: aangevers: Janus Boot, 43 jaar, vader, en Pierre Liefbroer, 74 jaar, grootvader.
5 Jacoba Boot. Volgt XI-av.
6 Willemina Boot, geboren op 01-05-1804 in Kortgene. Zij is gedoopt op 17-05-1804 in Kortgene. Doopgetuigen: Gerard Taselaar, Willemina Boot.
7 Johannes Boot, geboren op 02-04-1805 in Kortgene. Hij is gedoopt op 07-04-1805 in Kortgene. Doopgetuigen: Joannes Liefbroer, Joanna Liefbroer. Johannes is overleden op 25-07-1881 in Wissenkerke, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: arbeider (dienstplichtig schutter vanaf 1831 [ZA Zeeuwse Mobiele Schutterij 1830-1839]).
8 Willemina Boot, geboren op 04-05-1807 in Kortgene. Zij is gedoopt op 17-05-1807 in Kortgene. Doopgetuigen: Gerard Taselaar, Willemina Boot.
9 Josina Boot, geboren op 16-?-1808 in Kortgene. Zij is gedoopt op 18-?-1808 in Kortgene. Doopgetuigen: Aernout Rademaker, Josina Liefbroer.
10 Iman Boot, geboren op 10-09-1811 in Kortgene. Volgt XI-aw.
11 Cornelis Boot, geboren op 29-08-1814 in Kortgene. Volgt XI-ax.
X-v Cornelis Boot is geboren omstreeks 1769 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Adriaanse Boot en Suzanna de Smit. 1772?. Cornelis is overleden op 13-04-1848 in Wissenkerke, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 35]. Woonplaats: (Wissenkerke (1811), Goes (1813)). Beroep: dagloner, arbeider. Cornelis trouwde met Magrieta de Smit, nadat zij op 16-08-1805 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Magrieta is geboren omstreeks 1766 in Wissenkerke. Magrieta is overleden op 10-01-1841 in Wissenkerke, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeidster. Magrieta: ook Margaretha.

X-w Geerard Cornelisse Boot, zoon van Cornelis Adriaanse Boot en Suzanna de Smit. Hij is gedoopt op 24-01-1770 in Wissenkerke. 24-01-1769?. Geerard Cornelisse is overleden op 26-04-1825 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 25]. Woonplaats: Geersdijk (Wissenkerke). Beroep: boerenknecht, dagloner, arbeider. Geerard Cornelisse trouwde op 30-08-1789 in Wissenkerke met Pieternella Filius, 22 jaar oud, nadat zij op 14-08-1789 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieternella is geboren op 17-04-1767 in Wissenkerke. Pieternella is overleden op 08-10-1819 in Wissenkerke, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 51]. Beroep: arbeidster. Pieternella: dochter van Adriaan Filius (ca 1734 - 1817) en Jacoba Flipse (1743 - 1780).
Kinderen van Geerard Cornelisse en Pieternella:
1 Susanna Boot, geboren omstreeks 1789 in Wissenkerke. Volgt XI-ay.
2 Cornelis Gerardse Boot, geboren op 23-08-1798 in Wissenkerke. Volgt XI-az.
3 Jacoba Boot, geboren omstreeks 1801 in Wissenkerke. Volgt XI-ba.
4 Jannetje (Janna) Boot, geboren omstreeks 1803 in Wissenkerke. Volgt XI-bb.
X-x Adriaan Cornelisz Boot is geboren omstreeks 1771 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Adriaanse Boot en Suzanna de Smit. Adriaan Cornelisz is overleden op 12-07-1811 om 14:30 in Wissenkerke, ongeveer 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Bij het overlijden van Adriaan Cornelisz: vermeld als Adriaan Gerardse Boot. Beroep: boerenknecht, arbeider. Adriaan Cornelisz trouwde met Elisabeth Gerardse de Smit, nadat zij op 16-12-1791 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Elisabeth Gerardse is geboren op 05-03-1772 in Wissenkerke, dochter van Gerard Gerardse de Smit en Cornelia Maartens Beveland. Zij is gedoopt op 08-03-1772 in Wissenkerke. Elisabeth Gerardse is overleden op 03-02-1861 om 04:00 in Kortgene, 88 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Woonplaats: (woonde in 1803 in Wissenkerke, 1808 buiten Wissenkerke, 1815 Wissenkerke, 1833 Wissenkerke, 04-07-1851 vestiging in Kortgene, woonde bij haar dochter Jannetje Boot en schoonzoon Johannis Lindon, vertrok in 1855 van Kortgene naar Wissenkerke, woonde bij haar zoon Gerard Boot en schoondochter Maria Huiszoon). Beroep: dienstmeid, dagloonster, arbeidster.
Kinderen van Adriaan Cornelisz en Elisabeth Gerardse:
1 Susanna Boot, geboren in 1794 in Wissenkerke. Volgt XI-bc.
2 Gerard Boot, geboren op 22-11-1796 in Wissenkerke. Volgt XI-bd.
3 Cornelia Boot, geboren omstreeks 1798 in Wissenkerke. Volgt XI-be.
4 Jannetje Boot, geboren op 22-09-1802 in Wissenkerke. Volgt XI-bf.
5 Adriana Boot, geboren omstreeks 1806 in Wissenkerke. Volgt XI-bg.
6 Jasperina (Prientje) Boot, geboren op 06-11-1809 in Wissenkerke. Volgt XI-bh.
7 Cornelis Boot, geboren op 18-01-1811 in Wissenkerke. Volgt XI-bi.
X-y Cornelia Cornelisse Boot is geboren omstreeks 1772 in Wissenkerke, dochter van Cornelis Adriaanse Boot en Suzanna de Smit. Cornelia Cornelisse is overleden op 18-01-1847 in Wissenkerke, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: arbeidster, naaister. Cornelia Cornelisse trouwde met Jacobus van Haver, nadat zij op 15-04-1796 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Jacobus is geboren op 21-09-1774 in Wissenkerke. Jacobus is overleden op 01-02-1830 in Wissenkerke, 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeider. Jacobus: zoon van Cornelis Cornelisse van Haver en Francina Markusse Liefbroer.
Kinderen van Cornelia Cornelisse en Jacobus:
1 Andries van Haver, geboren op 14-09-1797 in Wissenkerke. Volgt XI-bj.
2 Cornelis van Haver, geboren op 18-11-1801 in Wissenkerke. Volgt XI-bk.
3 Susanna van Haver, geboren omstreeks 1805 in Wissenkerke. Volgt XI-bl.
4 Jacobus van Haver, geboren op 03-03-1811 in Wissenkerke. Aangifte op 11-03-1811 [ZA akte 12]. Jacobus is overleden op 28-08-1811 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 32].
X-z Willemijntje Cornelisse Boot is geboren op 16-09-1772 in Wissenkerke, dochter van Cornelis Adriaanse Boot en Lijntje de Koeijer. Willemijntje Cornelisse is overleden op 09-07-1863 in Wissenkerke, 90 jaar oud. Aangifte [ZA akte 65]. Beroep: arbeidster. Willemijntje Cornelisse: ook Willemina. Willemijntje Cornelisse:
(1) trouwde met Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer), nadat zij op 04-04-1794 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Wissenkerke. Gerard Hendriksz is geboren omstreeks 1770 in Wissenkerke, zoon van Hendrik Adriaans Taselaar en Bastiaantje Kramer. Colijnsplaat?. Gerard Hendriksz is overleden op 10-06-1809 in Wissenkerke, ongeveer 39 jaar oud. Beroep: landbouwer. Gerard Hendriksz: zoon van Hendrik Adriaans Taselaar en Bastiaantje Kramer.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 04-04-1810 in Wissenkerke met Cornelis van de(r) Velde, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 06-01-1786 in Breskens. Hij is gedoopt op 15-01-1786 in Breskens. Cornelis is overleden op 04-07-1867 in Wissenkerke, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 51]. Beroep: arbeider. Cornelis: zoon van Johannes van der Velde en Pieternella Geerings.
Kinderen van Willemijntje Cornelisse en Gerard Hendriksz:
1 Bastiaantje Gerardse Tazelaar, geboren in 1789. Volgt XI-bm.
2 Lena Gerardse Tazelaar, geboren omstreeks 1795 in Wissenkerke. Volgt XI-bn.
3 Cornelis Tazelaar, geboren op 02-06-1798 in Wissenkerke. Cornelis is overleden op 23-12-1821 in Wissenkerke, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 69]. Beroep: landbouwknecht, arbeider.
4 Hendrik Tazelaar, geboren in 1800 in Wissenkerke.
5 Adriaan Tazelaar, geboren op 03-04-1802 in Wissenkerke. 21-04-1802?. Adriaan is overleden op 30-04-1837 in Wissenkerke, 35 jaar oud. Aangifte [ZA akte 39]. Beroep: landmansknecht.
6 Leijntje Tazelaar. Volgt XI-bo.
7 Gerard Tazelaar, geboren op 30-03-1806 in Wissenkerke. Volgt XI-bp.
Kinderen van Willemijntje Cornelisse en Cornelis:
1 Jan van de Velde, geboren op 31-01-1812 in Wissenkerke. Volgt XI-bq.
2 Pieternella Cornelia van de Velde, geboren op 15-06-1813 in Wissenkerke. Aangifte op 15-06-1813 [ZA akte 31]. Zij is gedoopt op 20-06-1813 in Wissenkerke. Pieternella Cornelia is overleden op 14-07-1814 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37].
3 Willemina van de Velde, geboren op 09-05-1815 in Wissenkerke. Volgt XI-br.
X-aa Janus Schrier is geboren op 08-03-1776 in Wissenkerke, zoon van Christiaan Schrier en Aagata Adriaans (Aagtje) Boot. Janus is overleden in 1853, 77 jaar oud. Beroep: dagloner, arbeider. Janus trouwde, 27 jaar oud, in 1803 met Catharina Pouwer, 20 jaar oud. Catharina is geboren in 1783 in Kortgene. Catharina is overleden in 1865, 82 jaar oud. Beroep: arbeidster.
Kind van Janus en Catharina:
1 Christiaan Schrier, geboren op 07-11-1822 in Wissenkerke. Volgt XI-bs.
X-ab Lena Boot is geboren omstreeks 1771 in Wissenkerke, dochter van Samson Adriaens Boot (Boodt) en Dina Olivierse. Lena is overleden op 01-01-1826 in Wissenkerke, ongeveer 55 jaar oud. Aangifte [akte 1]. Lena trouwde met Anthonie van Driel. Anthonie is geboren in 1771 in Wissenkerke. Beroep: molenaar.
Kind van Lena en Anthonie:
1 Dina van Driel, geboren in 1798 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid.
X-ac Leendert Samsomse Boot, zoon van Samson Adriaens Boot (Boodt) en Dina Olivierse. Hij is gedoopt op 02-03-1777 in Wissenkerke. Leendert Samsomse is overleden op 11-04-1834 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 18]. Bij het overlijden van Leendert Samsomse: getrouwd met Dina van Drielen?. Beroep: dagloner, winkelier (1834). Leendert Samsomse trouwde met Neeltje Lokkers, nadat zij op 01-10-1799 in Noordgouwe in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. bruidegom woonde in Zonnemaire. Neeltje is geboren in 1780 in Noordgouwe. Beroep: winkelierster (1834).

X-ad Samson Boot is geboren omstreeks 1783 in Wissenkerke, zoon van Samson Adriaens Boot (Boodt) en Dina Olivierse. Samson is overleden op 28-06-1838 in Middelburg, ongeveer 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 246]. Beroep: koetsier, daggelder, dagloner. Samson: ook Samsom. Samson trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 15-09-1813 in Oost-Souburg [akte 6] met Adriana van Egem, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1790 in Middelburg. Adriana is overleden op 03-01-1831 in Middelburg, ongeveer 41 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: dienstbode, dagloner, schuurster. Adriana: ook Egern, Eghem, dochter van Cornelis van Egern, dagloner, en Maatje Guinter.
Kinderen van Samson en Adriana:
1 Samson Boot, geboren op 20-03-1814 in Middelburg. Aangifte op 21-03-1814 [ZA akte 123]. Samson is overleden op 17-09-1837 in Residentie Weltevreden, Batavia, Java, Ned. Indië, 23 jaar oud. Woonplaats: Middelburg. Beroep: marinier 3e klas aan boord van het fregatschip "De Belona".
2 Cornelis Boot, geboren op 28-01-1815 in Middelburg. Aangifte op 30-01-1815 [ZA akte 55].
3 Dina Boot, geboren op 19-10-1816 in Middelburg. Aangifte op 21-10-1816 [ZA akte 389]. Dina is overleden op 28-10-1816 in Stads-Ambachten (Middelburg), 9 dagen oud. Aangifte [ZA akte 342].
4 Jacob Boot, levenloos geboren zoon op 20-10-1816 in Middelburg. Aangifte [ZA akte 459].
5 Dina Boot, geboren op 04-08-1819 in Middelburg. Volgt XI-bt.
6 Maatje Boot, geboren op 25-10-1820 in Middelburg. Volgt XI-bu.
7 Lena Boot, geboren op 18-03-1825 in Middelburg. Aangifte op 19-03-1825 [ZA akte 118]. Lena is overleden op 06-11-1829 in Middelburg, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 513].
X-ae Marinus Boodt (Boot) is geboren omstreeks 1785 in Zierikzee, zoon van Samson Adriaens Boot (Boodt) en Dina Olivierse. Wissenkerke?. Marinus is overleden op 24-01-1864 in Zierikzee, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Bij het overlijden van Marinus: vader vermeld als Samuel Boot. Beroep: tuinier, hovenier. Marinus:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, in 1806 met Neeltje Dirkse de Vin, ongeveer 33 jaar oud. Neeltje Dirkse is geboren omstreeks 1773 in Dreischor. Neeltje Dirkse is overleden op 21-04-1820 in Zierikzee, ongeveer 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 65]. Neeltje Dirkse: dochter van Dirk de Vin en Dina Zuigen.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 04-03-1821 in Ouwerkerk [akte 2] met Jozina Ronquist (Rondkwist). Zij is gedoopt op 20-02-1774 in Ouwerkerk. Jozina is overleden op 02-11-1852 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 201]. Jozina: dochter van Andries Joosse Ronquist, ondertrouwd op 02-05-1762 in Ouwerkerk met Jacomijntje Maartense Vaane (1731 Sirjansland - 1810); weduwe van Jan Janse Bevelander; Jozina trouwde in 1802 met Albertus van Haaften; weduwe van Cornelis Bakker en Anthonie (?) van Haaften, overleden in Frankrijk.
Kinderen van Marinus en Neeltje Dirkse:
1 Samson Boot, geboren op 11-12-1807. Hij is gedoopt op 13-12-1807 in Dreischor [DTB 162]. Doopgetuige: Lena Boot.
2 Dingenus Boot, geboren op 04-05-1814 in Dreischor. Volgt XI-bv.
X-af Grietje Kister is geboren op 26-06-1765 in Haamstede, dochter van Stoffel Cornelisz Kister en Cornelia Aalbrechtse Boot. Zij is gedoopt op 30-06-1765 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Stoffelina Cornelisse Koster. Grietje is overleden op 03-02-1842 in Noordwelle, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Grietje trouwde met Willem van Valkenburg. Willem is overleden vóór 1842.

X-ag Cente Cornelisz Boot (Boodt) is geboren op 10-12-1763 in Haamstede, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) en Maria Centedr Kooijman. Hij is gedoopt op 11-12-1763 in Haamstede [DTB 217]. Doopgetuige: Adriana Cooijman. Cente Cornelisz is overleden op 03-09-1836 in Burgh, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Woonplaats: vanaf 1791 Westenschouwen. Beroep: landman, landbouwer. Functie: schepen, gemeenteraadslid en commissielid der Liefdadigheid in Westenschouwen (1812,1813). Cente Cornelisz:
verhuisd met attest van Haamstede naar Zierikzee op 24-06-1790.
Cente was schepen en weigerde op 10-06-1796 (na de Franse revolutie) de eed van "getrouwheid" aan de toen geldende orde van zaken in de gerechtkamer af te leggen. Hij werd op 25-11-1831 door de rechtbank te Zierikzee veroordeeld tot een geldboete van 30 Francs of 14 Gulden en 25 Cents en de kosten van de rechtzaak, zijnde 3 Gulden en 36 Cents, wegens het op 05-11-1831 laten grazen van een zijner koeien aan de binnenzijde van de zeedijk onder Burgh. Dit was in strijd met art. 18 en 50 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en met art. 52 van het Peenale Wetboek en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 612, volgnr. 1618).
Cente Cornelisz trouwde met Maria Jacobse, nadat zij op 08-04-1790 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1790 in Elkerzee [ZA DTB 1751-1810 NG 5B (index De Vos)]. attestatie 25-04-1790 Elkerzee. Maria is geboren op 06-03-1766 in Elkerzee, dochter van Jacobus Danielse en Jacomijntje (Jacomina) Jacobs van 't Noordende. Zij is gedoopt op 16-03-1766 in Elkerzee. Doopgetuige: Bartolijntje Jacobs. Maria is overleden op 02-06-1831 in Burgh, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landvrouw, landbouwster. Maria: ook Jacobusse.
Kinderen van Cente Cornelisz en Maria:
1 Maria Boot (Boodt). Volgt XI-bw.
2 Jacobus Centse Boot, geboren op 20-02-1793 in Burgh. Volgt XI-bx.
3 Cornelis Boot, geboren op 28-08-1794 in Burgh. Hij is gedoopt op 31-08-1794 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Tona Burg. Cornelis is overleden vóór 1797, hoogstens 3 jaar oud.
4 Cornelia Boot, geboren op 07-01-1796 in Westenschouwen. Volgt XI-by.
5 Jacomijntje Boot, geboren op 07-01-1796 in Westenschouwen. Zij is gedoopt op 10-01-1796 in Burgh. tweeling, doopgetuigen: Tona Burg, Jacomijntje van 't Noordende. Jacomijntje is overleden vóór 1804, hoogstens 8 jaar oud.
6 Cornelis Centse Boot, geboren op 03-11-1797 in Burgh. Volgt XI-bz.
7 Jacob Centse Boot, geboren op 29-01-1802 in Burgh. Volgt XI-ca.
8 Adriaan Boot, geboren op 25-10-1803 in Burgh. Hij is gedoopt op 30-10-1803 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriana Boot. Adriaan is overleden vóór 1808, hoogstens 5 jaar oud.
9 Jacomijntje Boot, geboren op 10-11-1804 in Burgh. Volgt XI-cb.
10 Adriaan Boot, geboren op 09-05-1808 in Burgh. Hij is gedoopt op 15-05-1808 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriaantje Boot. Adriaan is overleden op 04-10-1829 in Burgh, 21 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: boerenzoon.
X-ah Aalbrecht Cornelisz Boot is geboren op 09-07-1770 in Burgh, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) en Maria Centedr Kooijman. Hij is gedoopt op 15-07-1770 in Burgh. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot. Aalbrecht Cornelisz is overleden op 26-04-1851 in Burgh, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwer, dagloner, arbeider. Aalbrecht Cornelisz: ook Aalbregt, Albrecht, Albregt. Aalbrecht Cornelisz trouwde met Cornelia Fransdr Waalbeke, nadat zij op 19-04-1810 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan [DTB 127-125]. Cornelia Fransdr is geboren op 16-03-1784 in Haamstede, dochter van Frans Willemsz Waalbeke en Jacomijntje Stoel (Bolle). Zij is gedoopt op 21-03-1784 in Haamstede. Doopgetuige: Kornelia Aalbregtse Boot; een andere bron vermeldt: geboren in 1779 in Burgh. Cornelia Fransdr is overleden op 14-10-1833 in Burgh, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19]. Bij het overlijden van Cornelia Fransdr: moeder vermeld als Jacomina Bolle. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Aalbrecht Cornelisz en Cornelia Fransdr:
1 Cornelis Boot, geboren op 06-07-1811 in Burgh. Aangifte op 07-07-1811 [ZA akte 8]. Cornelis is overleden op 13-02-1813 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Cornelis: Cornil.
2 Cornelis Boot, geboren op 27-10-1813 in Burgh. Volgt XI-cc.
3 Jacob Boot, geboren op 03-08-1816 in Burgh. Volgt XI-cd.
4 Marinus Boot, geboren op 02-11-1819 in Burgh. Aangifte op 04-11-1819 [ZA akte 21]. Woonplaats: (emigreerde naar de U.S.A.).
5 Jacomijntje Boot, geboren op 09-09-1826 in Burgh. Volgt XI-ce.
X-ai Adriana Boot (Boodt), dochter van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) en Maria Centedr Kooijman. Zij is gedoopt op 30-03-1777 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Lena Aelbrechtse Boot. Adriana is overleden op 06-06-1833 in Burgh. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: arbeidster. Adriana:
(1) trouwde met Willem Marinusse (van de) Heule, nadat zij op 12-04-1804 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 21-08-1774 in Elkerzee. Willem Marinusse is overleden op 04-07-1813 in Burgh. Woonplaats: Burgh. Willem Marinusse: zoon van Marinus Jacobse en Maria Willemsdr Staalpinne.
(2) trouwde op 08-07-1814 in Burgh [akte 1] met Jan Dag. Hij is gedoopt op 30-10-1785 in Burgh. Jan is overleden op 11-01-1835 in Burgh. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: arbeider. Jan: zoon van Cornelis Johannesz Dag en Kaatje Antonisse van Lookeren.
Kinderen van Adriana en Willem Marinusse:
1 Marinus Marinusse, geboren op 06-12-1804 in Burgh. Hij is gedoopt op 16-12-1804 in Burgh. Doopgetuige: Lijsebeth Boot.
2 Maria Marinusse, geboren op 08-11-1806 in Burgh. Zij is gedoopt op 16-11-1806 in Burgh. Doopgetuige: Maria Jacobusse.
Kind van Adriana en Jan:
1 Kaatje Dag, geboren op 15-01-1815 in Burgh. Volgt XI-cf.
X-aj Dirk Cornelisz Boot (Boodt), zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) en Tona Dirksdr Beuns. Hij is gedoopt op 13-01-1782 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk Cornelisz is overleden op 12-12-1835 in Burgh. Aangifte [ZA akte 17]. Bij het overlijden van Dirk Cornelisz: moeder vermeld als Tona Buins. Beroep: dagloner, arbeider. Dirk Cornelisz trouwde op 03-05-1811 in Burgh [akte 1] met Neeltje van de Velde(n), 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Burgh. Dirk trouwde op dezelfde dag als broer Krijn. Neeltje is geboren op 26-09-1786 in Haamstede. Zij is gedoopt op 01-10-1786 in Haamstede. Neeltje is overleden op 07-12-1854 in Burgh, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: arbeidster. Neeltje: dochter van Jan Bartelsz van de Velde (voor 1771), dagloner, en Cornelia Stoffelse Fon(d)se (voor 1773).
Kinderen van Dirk Cornelisz en Neeltje:
1 N.N. Boot, levenloos geboren kind op 09-03-1812 in Burgh. Aangifte [ZA akte 8].
2 Cornelia Boot, geboren op 30-07-1813 in Burgh. Volgt XI-cg.
3 Janna Boot, geboren op 29-08-1816 in Burgh. Volgt XI-ch.
4 Cornelis Boot, geboren op 07-12-1819 in Burgh. Aangifte op 09-12-1819 [ZA akte 23]. Cornelis is overleden op 23-11-1843 in Burgh, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: arbeider.
5 Bartelina (Bartelijntje) Boot, geboren op 16-09-1822 in Burgh. Volgt XI-ci.
6 Toontje Boot, geboren op 02-10-1826 in Burgh. Aangifte op 03-10-1826 [ZA akte 25]. Toontje is overleden op 04-04-1828 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
X-ak Bartel Cornelisz Boot is geboren op 07-09-1783 in Burgh, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) en Tona Dirksdr Beuns. Hij is gedoopt op 14-09-1783 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Cornelia Boot. Bartel Cornelisz is overleden op 15-05-1840 in Westenschouwen (Burgh), 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: boerenknecht (1815), landbouwer. Bartel Cornelisz:
Hij werd op 07-05-1830 veroordeeld tot een geldboete van 32 Francs, of 15 Gulden en 20 Cents, benevens de kosten van het proces van 2 Gulden en 89 Cents, desnoods bij gijzeling te innen, daar 16 stuks hoornvee, hem toebehorende, in de duinen bij Westenschouwen waren aangetroffen op 16-04-1830, hoewel hij daarvan onwetend was. Dit was in strijd met art. 21 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en art. 52 der Peenale Wet en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie
Bron: Rechterlijke Archieven 1796-1838, strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inventarisnummer: 609, vonnisnummer 1407.
Bartel Cornelisz:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 26-04-1815 in Westenschouwen [akte 1] met Elisabeth Kooijman, 41 jaar oud.
dit huwelijk was het enige en laatste huwelijk dat in 1815 in de rechtkamer van de gemeente Westenschouwen werd gesloten, voordat de gemeente samengevoegd werd met Burgh.
Elisabeth is geboren op 31-08-1773 in Haamstede. Zij is gedoopt op 05-09-1773 in Haamstede. Elisabeth is overleden op 27-07-1820 in Burgh, 46 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landvrouw (1815), landbouwster. Elisabeth: dochter van Jacob Kooijman, landman, en Lena Bakker; getrouwd (1) 23-11-1797 te Noordwelle met Willem Lemsom (1772-1809); getrouwd (2) 28-11-1811 te Westenschouwen met Jan Hendrikze Braber (ca 1767-1814).
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 30-08-1822 in Kerkwerve [akte 4] met Maatje Bartelse bij de Vaate, 24 jaar oud. Maatje Bartelse is geboren op 11-09-1797 in Kerkwerve, dochter van Bartel bij de Vaate en Janna Pieterse Ger(t)se. Zij is gedoopt op 17-09-1797 in Kerkwerve. Maatje Bartelse is overleden op 08-05-1858 in Burgh, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: landbouwster.
Kinderen van Bartel Cornelisz en Elisabeth:
1 Cornelis Boot, geboren op 25-10-1815 in Westenschouwen. Cornelis is overleden op 26-10-1815 in Burgh, 1 dag oud.
2 Cornelis Bartelsz Boot, geboren op 07-04-1817 in Burgh. Volgt XI-cj.
Kinderen van Bartel Cornelisz en Maatje Bartelse:
1 Jan Bartelsz Boot, geboren op 28-05-1824 in Burgh. Volgt XI-ck.
2 Anthonie Boot, geboren op 03-12-1825 in Burgh. Aangifte op 05-12-1825 [ZA akte 22]. Anthonie is overleden op 07-08-1826 in Burgh, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
3 Tonis Boot, geboren op 24-03-1828 in Burgh. Aangifte op 25-03-1828 [ZA akte 5]. Tonis is overleden op 29-08-1897 in Burgh, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landbouwer.
4 Bartel Bartelsz Boot, geboren op 11-04-1831 in Burgh. Volgt XI-cl.
5 Neeltje Boot, geboren op 17-02-1836 in Burgh. Volgt XI-cm.
X-al Krijn Cornelisz Bood, zoon van Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) en Tona Dirksdr Beuns. Hij is gedoopt op 08-01-1786 in Burgh [atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen. Krijn Cornelisz is overleden op 30-04-1845 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 8]. Bij het overlijden van Krijn Cornelisz: moeder vermeld als Tona Buijze. Woonplaats: vanaf 1808 Haamstede. Beroep: landbouwer, dagloner, arbeider. Krijn Cornelisz trouwde op 03-05-1811 in Haamstede [akte 3] met Catelijntje de Weelde, 25 jaar oud. Krijn trouwde op dezelfde dag als broer Dirk. Catelijntje is geboren op 02-05-1786 in Haamstede, dochter van Leendert Cornelisz de Weelde en Krina Cornelisse van Zuijen. Zij is gedoopt op 07-05-1786 in Haamstede. Doopgetuige: Tona Blom, lidmaat te Renesse. Catelijntje is overleden op 25-11-1843 in Haamstede, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 28]. Beroep: dagloonster. Catelijntje: ook Catalina, Katalina, Katolina.
Kinderen van Krijn Cornelisz en Catelijntje:
1 Cornelis Krijnsz Boot, geboren op 23-11-1811 in Haamstede. Volgt XI-cn.
2 Krina Boot, geboren op 19-02-1814 in Haamstede. Aangifte op 20-02-1814 [ZA akte 5]. Krina is overleden op 07-05-1814 in Haamstede, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
3 Leendert Krijnsz Boodt, geboren op 08-04-1815 in Haamstede. Volgt XI-co.
4 Toontje Boodt, geboren op 21-12-1816 in Haamstede. Aangifte op 23-12-1816 [ZA akte 21]. Toontje is overleden op 13-05-1829 om 20:00 in Haamstede, 12 jaar oud. Aangifte op 14-05-1829 [ZA akte 8].
5 Krina Boodt, geboren op 30-09-1818 in Haamstede. Aangifte op 01-10-1818 [ZA akte 14]. Krina is overleden op 01-12-1818 in Haamstede, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 17].
6 Krijn Bood, geboren op 05-12-1819 in Haamstede. Aangifte op 06-12-1819 [ZA akte 33]. Krijn is overleden op 13-01-1820 in Haamstede, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 1].
7 Krijn Bood, geboren op 05-07-1821 in Haamstede. Aangifte op 16-07-1821 [ZA akte 15]. Krijn is overleden op 21-04-1857, 35 jaar oud. Bij het overlijden van Krijn: overleden op zee, aankomst op 23-04-1857 in New York met de "Gaston". Woonplaats: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika). Beroep: arbeider.
8 Dirk Bood, geboren op 18-09-1824 in Haamstede. Aangifte op 18-09-1824 [ZA akte 25]. Dirk is overleden op 28-10-1829 in Haamstede, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
9 Iman Krijnsz Bood, geboren op 06-02-1828 in Haamstede. Volgt XI-cp.
10 Toontje Bood, geboren op 11-02-1833 in Haamstede. Aangifte op 11-02-1833 [ZA akte 5]. Toontje is overleden op 25-09-1833 in Haamstede, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 25].
X-am Maria Vis is geboren op 12-05-1766 in Haamstede, dochter van Pieter Maartensz Vis en Lena Aalbrechtse Boot. Zij is gedoopt op 18-05-1766 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Janna Maartense Vis. Maria is overleden op 17-11-1827 in Burgh, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 28]. Beroep: landbouwster. Maria trouwde met Maarten Roedoe.

X-an Adriana Vis is geboren op 10-12-1768 in Haamstede, dochter van Pieter Maartensz Vis en Lena Aalbrechtse Boot. Zij is gedoopt op 11-12-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Tona Leendertse Blom. Adriana is overleden op 01-10-1831 in Haamstede, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Beroep: dagloonster. Adriana trouwde, 29 jaar oud, op 12-04-1798 in Haamstede met Dirk Fokker, 45 jaar oud. Dirk is geboren in 1753 in Haamstede, zoon van Klaas Fokker en Stoffelina Verdijk. Dirk is overleden op 23-01-1814 in Haamstede, 61 jaar oud. Beroep: arbeider.
Kinderen van Adriana en Dirk:
1 Klaas Fokker, geboren op 13-03-1799 in Haamstede. Volgt XI-cq.
2 Pieter Fokker, geboren op 22-02-1807 in Haamstede.
X-ao Adriaantje (Adriana) Bartelse Boot is geboren op 16-12-1766 in Haamstede, dochter van Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) en Janna (Joanna) Cornelisse Beije. Zij is gedoopt op 21-12-1766 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot, vrouw van Stoffel Kister. Adriaantje (Adriana) Bartelse is overleden op 31-07-1841 in Renesse, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: arbeidster. Religie: N.G. gedoopt. Adriaantje (Adriana) Bartelse:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 03-05-1804 in Haamstede met Marinus Jansz Onasse, 41 jaar oud, nadat zij op 11-04-1804 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Marinus Jansz is geboren op 06-04-1763 in Nieuwerkerk. Hij is gedoopt op 10-04-1763 in Kerkwerve. Marinus Jansz is overleden op 04-06-1814 in Haamstede, 51 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1804 in Haamstede). Beroep: arbeider. Marinus Jansz: zoon van Jan Jansz Onasse en Lijsabeth (Bregtje) Pieterse Oudbeen; eerder ondertrouwd op 29-09-1797 in Kerkwerve met Elisabeth Janse, weduwe van Jan Machielse, maar dit huwelijk werd niet voltrokken.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 23-09-1815 in Renesse [akte 3] met Krijn Adriaanse Braber, 56 jaar oud. volgens genlias en zeeuwengezocht is de bruidegom 25 jaar oud, dus geboren ca 1790. Dat kan niet juist zijn omdat zijn vader al in 1785 is overleden en zijn moeder toen 57 jaar was.. Krijn Adriaanse is geboren op 22-06-1759 in Noordwelle, zoon van Adrianus Krijnsz Braber en Cornelia Centsdr Kromboom. Krijn Adriaanse is overleden op 04-06-1829 in Renesse, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: arbeider, dagloner.

X-ap Maatje Bartelse Boot is geboren op 05-03-1768 in Haamstede, dochter van Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) en Janna (Joanna) Cornelisse Beije. Zij is gedoopt op 06-03-1768 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuigen: Jacomijntje Mus, Adriaantje Beije. Maatje Bartelse is overleden op 31-12-1827 in Burgh, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Beroep: arbeidster, broodbakster. Maatje Bartelse trouwde met Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft, nadat zij op 05-04-1791 in Brouwershaven in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1791 in Renesse. op 08-04-1791 in Renesse ook trouwgeld betaald bij huwelijk vermeld als Maatje Baltensz Booth. Jacobus Constant(se) (Konstandse) is geboren in 1769 in Renesse, zoon van Jacobus Konstanse en Maatje van der Schaft. Hij is gedoopt in 1769 in Renesse. Jacobus Constant(se) (Konstandse) is overleden op 29-10-1828 in Burgh, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: broodbakker.
Kinderen van Maatje Bartelse en Jacobus Constant(se) (Konstandse):
1 Maatje Constandse van der Schaft, geboren op 14-09-1791 in Burgh. Volgt XI-cr.
2 Bartel van der Schaft, geboren op 11-08-1794 in Burgh. Hij is gedoopt op 17-08-1794 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriaentje Boot.
3 Arriaantje Konstanse van der Schaft, geboren op 24-11-1797 in Burgh. Volgt XI-cs.
4 Jacobus van der Schaft, geboren op 13-01-1801 in Burgh. Hij is gedoopt op 18-01-1801 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Willemijntje Constant.
5 Jacobus Konstandse van der Schaft, geboren op 09-03-1804 in Burgh. Volgt XI-ct.
6 Bartel van der Schaft, geboren op 23-05-1805 in Burgh. Hij is gedoopt op 02-06-1805 in Burgh. tweeling, doopgetuige: Ariaentje Boot.
7 Jacobus (Konstant) van der Schaft, geboren op 23-05-1805 in Burgh. Volgt XI-cu.
8 Janna Konstantse (Constans) van der Schaft, geboren op 01-05-1810 in Burgh. Volgt XI-cv.
XI-a Grietje Hoogenboom is geboren omstreeks 1756 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Jan Janse Hoogenboom en Jacomijntje Leendertse Boot. Grietje is overleden op 29-01-1827 in Noordwelle, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Grietje trouwde met Krijn Gast.

XI-b Maria Hoogenboom is geboren omstreeks 1768, dochter van Jan Janse Hoogenboom en Jacomijntje Leendertse Boot. Maria is overleden op 15-12-1836 in Kerkwerve, ongeveer 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Maria trouwde met Jacob van der Have.

XI-c Leenderd Lievense Boot is geboren op 05-04-1775 in Haamstede, zoon van Johannis (Janus) Lievense en Janna Heyndricksdr Boot. Hij is gedoopt op 09-04-1775 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Anna Moenzaad. Leenderd Lievense is overleden op 13-04-1853 in Ellemeet, 78 jaar oud [Memorie van Successie 76, 77 Zierikzee]. Bij het overlijden van Leenderd Lievense: vermeld als Leendert Johannisse. Leenderd Lievense:
Nog een Boot die de achternaam van zijn moeder aannam:
In de lijst van Naamsaanneming te Ellemeet komt in 1811 een Leendert Johannisse voor, die voor de maire van Ellemeet verklaart de naam "Boot" te willen aannemen. Nader onderzoek door Triest de Jonge leverde op dat het om deze Leenderd Lievense gaat, 2 keer getrouwd, geen kinderen gevonden.
Leenderd Lievense:
(1) trouwde met Sitje Andriesse van de Zande, nadat zij op 10-06-1802 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-06-1802 in Elkerzee. Sitje Andriesse is geboren omstreeks 1751. Sitje Andriesse is overleden op 22-06-1828 in Ellemeet, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Sitje Andriesse: eerder getrouwd? Bruid: Sitje de Zande Andriesdr. Bruidegom: Pieter Lambregtse van Langeraad, woonachtig in Elkerzee Datum betaling trouwgeld: 17-03-1790 Plaats: Ellemeet Bron: Zeeuws Archief, Trouwgeld Zeeuwse eilanden 1763-1805.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 08-05-1829 in Ellemeet [akte 1] met Maria Schoutjes, ongeveer 48 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1781 in Serooskerke, Schouwen. Maria is overleden op 15-01-1847 in Ellemeet, ongeveer 66 jaar oud. Maria: dochter van Kornelis (Cornelis) Schoutjes en Jacomijntje (Jacomina) Hoogenboom.

XI-d Cornelis Jacobse Kosten, zoon van Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) en Elisabeth Heyndricksdr Boot. Hij is gedoopt op 18-09-1763 in Serooskerke, Schouwen [DV 34]. Cornelis Jacobse is overleden op 24-09-1842 in Nieuwerkerk. Aangifte [ZA akte 25]. Bij het overlijden van Cornelis Jacobse: vermeld als Kornelis Kostense. Beroep: landbouwer op de hofstede "Bouwlust" te Nieuwerkerk. Cornelis Jacobse trouwde met Neeltje Cornelisse de Glopper, nadat zij op 14-10-1796 in Nieuwerkerk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-10-1796 in Nieuwerkerk. Neeltje Cornelisse is geboren in Ellemeet, dochter van Cornelis de Glopper en Sara Daniëlse Bakker. Zij is gedoopt op 22-04-1759 in Elkerzee. Neeltje Cornelisse is overleden op 11-10-1831 in Nieuwerkerk. Beroep: landbouwster. Neeltje Cornelisse: weduwe van Marinus Abelse van Agthoven, landbouwer op Bouwlust.

XI-e Leendert Kosten is geboren omstreeks 1765 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) en Elisabeth Heyndricksdr Boot. Leendert is overleden op 10-06-1828 in Serooskerke, Schouwen, ongeveer 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: landbouwer. Leendert trouwde met Joppa Koense Landegent, nadat zij op 17-03-1802 in Noordwelle in ondertrouw zijn gegaan [trouwgeld betaald]. Zij is gedoopt op 04-12-1757 in Dreischor. Joppa Koense is overleden op 27-02-1833 in Serooskerke, Schouwen. Joppa Koense: dochter van Koenraad Hubrechtse (van) Landegent en Catalijntje Jacobs Landsheer.

XI-f Marinus Kosten is geboren in 1770 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) en Elisabeth Heyndricksdr Boot. Marinus is overleden op 14-01-1833 in Serooskerke, Schouwen, 63 jaar oud. Beroep: kleermaker. Marinus trouwde met Dina Maartense Dooge, nadat zij op 31-07-1806 in Nieuwerkerk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-08-1806 in Nieuwerkerk. Zij is gedoopt op 16-08-1761 in Dreischor. Dina Maartense is overleden op 06-02-1830 in Serooskerke, Schouwen. Dina Maartense: dochter van Maarten Janisse Dooge en Dina Aalbregtse Sorge; weduwe van Hendrik Abelse van Agthoven.

XI-g Jan Kosten is geboren op 11-09-1776 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) en Elisabeth Heyndricksdr Boot. Jan is overleden op 09-01-1838 in Serooskerke, Schouwen, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landbouwer. Jan trouwde met Elizabeth Verseput, nadat zij op 13-12-1804 in Serooskerke, Schouwen in ondertrouw zijn gegaan. Elizabeth is geboren in Ellemeet. Zij is gedoopt op 13-09-1782 in Serooskerke, Schouwen. Elizabeth is overleden op 10-06-1868 in Serooskerke, Schouwen. Beroep: landbouwster. Elizabeth: dochter van Cornelis Jacobse Verseput en Pieternella Pieterse Kosten(se) (geb. Burgh).
Kinderen van Jan en Elizabeth:
1 Maria Kosten, geboren op 12-06-1811 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XII-a.
2 Janna Kosten, geboren op 02-07-1814 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XII-b.
XI-h Johannis Kosten is geboren op 06-03-1779 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) en Elisabeth Heyndricksdr Boot. Hij is gedoopt op 27-02-1780 in Serooskerke, Schouwen. Johannis is overleden op 08-01-1830 in Serooskerke, Schouwen, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeider, landbouwer. Johannis trouwde, 29 jaar oud, op 01-05-1808 in Serooskerke, Schouwen met Jannetje Leendertse Kloet, 22 jaar oud. Jannetje Leendertse is geboren op 27-06-1785 in Kerkwerve. Zij is gedoopt op 03-07-1785 in Kerkwerve. Jannetje Leendertse is overleden op 18-02-1861 in Noordwelle, 75 jaar oud. Beroep: arbeidster. Jannetje Leendertse: dochter van Leendert Janse en Pieternella Bartelse Kloet.
Kinderen van Johannis en Jannetje Leendertse:
1 Kornelia Kosten, geboren in 1809. Volgt XII-c.
2 Jakob Kosten, geboren op 31-01-1813 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XII-d.
3 Johanna Kosten, geboren op 06-03-1817 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XII-e.
XI-i Leena Pieterse Boot is geboren in Zuidland, Schouwen, dochter van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Zij is gedoopt op 24-08-1760 in Serooskerke, Schouwen [DTB]. Leena Pieterse is overleden vóór 18-04-1820. Woonplaats: Kerkwerve. Leena Pieterse:
(1) trouwde met Frans Pietersz van der Weel, nadat zij op 19-09-1782 in Ellemeet in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-10-1782 in Elkerzee. Frans Pietersz is geboren op 28-02-1760 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 02-03-1760 in Kerkwerve. Woonplaats: Ellemeet. Frans Pietersz: zoon van Pieter Franse van der Weel en Matie Wolfertse.
(2) trouwde met Matthijs van der Haven, nadat zij op 03-06-1808 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-06-1808 in Kerkwerve. Matthijs is geboren omstreeks 1758 in Dreischor. Matthijs is overleden op 18-04-1820 in Ellemeet, ongeveer 62 jaar oud. Woonplaats: Ellemeet. Matthijs: weduwnaar van Leuntje de Blonde.
Kinderen van Leena Pieterse en Frans Pietersz:
1 Pieter Franse van der Weel, geboren omstreeks 1785 in Ellemeet. Volgt XII-f.
2 Cornelia van der Weel, geboren omstreeks 1791 in Elkerzee. Volgt XII-g.
3 Kornelis van der Weel, geboren omstreeks 1798 in Ellemeet. Volgt XII-h.
XI-j Jakob Pieterse Boot is geboren in Zuidland, Schouwen, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 14-03-1762 in Serooskerke, Schouwen. Jakob Pieterse is overleden op 20-02-1807 in Serooskerke, Schouwen. Hij is begraven op 24-02-1807 te Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Woonplaats: Serooskerke, Schouwen. Jakob Pieterse trouwde op 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen met Elisabeth Kornelisse Dalebout, nadat zij op 17-04-1788 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen. Elisabeth Kornelisse is geboren in Westenschouwen, dochter van Cornelis Stoffelse Dalebout en Jacomijntje Franse Plokhaar. Zij is gedoopt op 28-10-1764 in Burgh. Elisabeth Kornelisse is overleden op 18-11-1827 in Serooskerke, Schouwen. Woonplaats: Koudekerke. Elisabeth Kornelisse: Daalboudt.
Kinderen van Jakob Pieterse en Elisabeth Kornelisse:
1 Maatje Boot, geboren op 15-02-1789 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 01-03-1789 in Serooskerke, Schouwen.
2 Maatje Jakobsdr Boot, geboren op 12-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XII-i.
3 Jacomijntje Boot, geboren op 17-12-1791 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 25-12-1791 in Serooskerke, Schouwen.
4 Kornelia Boot, geboren op 15-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 24-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. Kornelia is overleden op 03-03-1807 in Serooskerke, Schouwen, 13 jaar oud. Zij is begraven op 05-03-1807 te Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Bij het overlijden van Kornelia: leeftijd 1 1/4 jaar?. Kornelia: Boodt.
5 Pieternella Boot, geboren op 16-09-1795 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 27-09-1795 in Serooskerke, Schouwen.
6 Pieter Boot, geboren op 03-03-1798 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 11-03-1798 in Serooskerke, Schouwen.
7 Ariaantje Boot, geboren op 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Ariaantje: tweeling.
8 Pieter Boot, geboren op 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Pieter: tweeling.
9 Pieter Boot, geboren op 25-04-1802 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 09-05-1802 in Serooskerke, Schouwen.
10 Cornelis Boot, geboren op 22-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. Hij is gedoopt op 26-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis is overleden op 24-01-1808 in Serooskerke, Schouwen, 3 jaar oud. Hij is begraven op 25-01-1808 te Serooskerke, Schouwen [Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813].
11 Jacomijntje Boot, geboren op 14-11-1805 in Serooskerke, Schouwen. Zij is gedoopt op 21-11-1805 in Serooskerke, Schouwen.
XI-k Grietje Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke, dochter van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Zij is gedoopt op 19-02-1764 in Serooskerke, Schouwen. Grietje Pieterse is overleden op 17-01-1838 in Kerkwerve. Aangifte [akte 1]. Beroep: melkboerin, landbouwster. Grietje Pieterse trouwde met Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer, nadat zij op 14-08-1795 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 09-1795 in Kerkwerve. Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse is geboren op 13-02-1773 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 21-02-1773 in Kerkwerve. Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse is overleden op 20-10-1813 in Kerkwerve, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Bij het overlijden van Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse: partner: Pieternella Boodt vader: Pieter van Doezelaar moeder: Pieternella de Groot. Beroep: landbouwer. Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse: zoon van Pieter Laurensz van Doeselaar en Jacomijntje Jacobse Hanse.
Kinderen van Grietje Pieterse en Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse:
1 Pieter van Doezelaar, geboren omstreeks 1796. Pieter is overleden op 09-03-1815 in Kerkwerve, ongeveer 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeider.
2 Maatje van Doeselaar (Doezelaar), geboren op 01-08-1798 in Kerkwerve. Volgt XII-j.
3 Jacomina van Doeselaar, geboren omstreeks 1804 in Kerkwerve. Volgt XII-k.
XI-l Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) is geboren in Rengerskerke, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 28-07-1765 in Serooskerke, Schouwen [ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Pieter Pieterse is overleden op 09-11-1833 in Kerkwerve. Aangifte [akte 11]. Bij het overlijden van Pieter Pieterse: aangifte door zoon Leendert. Adressen: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke) (in 1811 inwoner van Kerkwerve, Rengerskerke en Nieuwerkerke). Beroep: melkboer en dagloner. Pieter Pieterse trouwde met Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk, nadat zij op 04-03-1796 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. bruid vermeld als van Nieuwerkerk . Maria Leendertse is geboren op 13-01-1773 in Noordgouwe. Zij is gedoopt op 17-01-1773 in Noordgouwe. Doopgetuige: Joppa Landegent. Maria Leendertse is overleden op 31-10-1836 in Kerkwerve, 63 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Beroep: melkboerin. Maatje: dochter van Leendert Jacobse Stoutjesdijk en Cornelia Janse van Rokveen. Opmerking van Han Stoutjesdijk:
"In de overlijdensakte van Maria Stoutjesdijk worden als haar ouders genoemd Leendert Stoutjesdijk en Adriaantje van Bloois: dit moet m.i. op een vergissing berusten daar Leendert vóór Cornelia van Rokveen is overleden (RAZE 4592, 19-10-1781) en hij bij zijn ondertrouw met Cornelia "jm" werd genoemd. Ik heb jaren naar een Adriaantje van Bloois gezocht, zonder resultaat".
Cornelia Janse van Rokve(e)n, gedoopt op 27-03-1738 te Noordgouwe, doopgetuige Cornelia van der Vate, overleden ca 04-1781 te Noordgouwe (RAZE 4592 dd. 19-10-1781), dochter van Jan Janse van Rokveen en Suzanna Abrahams van der Meer;
getrouwd (1) 13-04-1769 te Noordgouwe met Leendert Jacobse Stoutjesdijk, gedoopt op 10-30-1737 te Nieuwerkerk, overleden op 26-02-1773 te Noordgouwe, zoon van Jacob Jacobse Stoutjesdijk en Maria Hendrikse Bogaart (ouders correct?). Na het overlijden van Leendert Stoutjesdijk hertrouwde Cornelia van Rokveen met Jacob Hendrikse. Zij overleed in 1781 en uit de toen opgemaakte boedelrekening bleek dat de enige bezittingen van het gezin uit hun op 02-05-1781 verkocht meubilair bestond, ter waarde van £ 39:7:10. Hun schulden bedroegen een halfjaar huishuur aan burgemeester (als Bm in de akte inderdaad burgemeester betekent) Jan de Groot, van 01-11-1780 tot eind april 1781 (£ 1:5:-) en een bedrag van £ 27:9:9½ aan Cornelis Bal, wegens practiseren en het leveren van medicijnen in 1781. Het batig saldo was dus slechts £ 11:18:½, waarvan dochter Maria Stoutjesdijk en Jacob Hendrikse ieder de helft kregen, dus £ 5:19:-. De tweeling van Leendert Stoutjesdijk en Cornelia was toen dus kennelijk al overleden (RAZE 4592, dd. 19-10-1781).
Kinderen van Pieter Pieterse en Maatje:
1 Pieter Pieterse Boot (Bood), geboren op 04-07-1796 in Kerkwerve. Volgt XII-l.
2 Cornelia Boot (Bood(t)), geboren op 02-03-1798 in Kerkwerve. Volgt XII-m.
3 Maatje Boot, geboren op 09-04-1800 in Kerkwerve. Zij is gedoopt op 20-04-1800 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje is overleden op 04-06-1814 in Kerkwerve, 14 jaar oud.
4 Leendert Boot, geboren op 29-09-1804 in Kerkwerve. Volgt XII-n.
5 Jacob Boot, geboren op 11-12-1806 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 21-12-1806 in Kerkwerve. Jacob is overleden op 06-04-1832 in Kerkwerve, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: arbeider.
6 Geertje Boot, geboren op 25-05-1811 in Kerkwerve. Geertje is overleden op 26-05-1811 in Nieuwerkerke (Schouwen), 1 dag oud. Aangifte [akte 6].
7 N.N. Boodt, levenloos geboren dochter op 28-11-1813 in Kerkwerve. Aangifte [akte 15].
8 Jan Pietersz Boodt, geboren op 30-04-1815 in Kerkwerve. Volgt XII-o.
9 Maatje Boot, levenloos geboren dochter op 22-07-1818 in Kerkwerve. Aangifte [akte 16].
10 Maatje Boot, geboren op 17-05-1820 in Kerkwerve. Volgt XII-p.
XI-m Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Rengerskerke, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 01-12-1771 in Serooskerke, Schouwen. Marinus (Marijnis) Pieterse is overleden in 1810. Bij het overlijden van Marinus (Marijnis) Pieterse: overleden tussen 12-1809 en 08-1810. Woonplaats: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Marinus (Marijnis) Pieterse:
RAZE 5095 dd 16-04-1801: ontving uit de erfenis van zijn overleden schoonouders £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5095 dd 20-09-1801: boedelrekening vermeld van wijlen Gerrit Cornelisse Swager met een batig saldo van £ 395.11.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 24-06-1802: kocht van Cornelis Jansz Verseput 7 gemeten 241 roeden weiland gelegen in Zuidland (Schouwen) in het 4e bevang;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: boedel en inventaris van wijlen Gerrit Zwager, Marinus Pieterse Boodt en vrouw ontvingen daaruit £ 144.6.6 Vlaams en £ 3 Vlaams van een kerkboek;
RAZE 5095 dd 29-12-1808: Gerrit Zwager en Neeltje Fondse, beiden overleden. Boedelrekening betreffende de uitkering van de erfporties aan:
1. Marinus Pieterse Boot, getrouwd met Elisabeth Gerritse Zwager, had reeds ontvangen £ 147.6.6;
2. Jan Pieterse Boot, getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
3. Abraham Willemse Kloet, getrouwd met Jannetje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
4. Floris Hubrechtse Natte, getrouwd met Stoffelijntje Gerritse Zwager, ontving uiteindelijk £ 119.12.6;
29-12-1809: Jan Pieterse Boot, overleden, zijn weduwe is Neeltje Gerritse Zwager, Testament 05-09-1809. Boedelinventaris werd opgemaakt door Marinus Pieterse Boot en Abraham Willemse Kloet.
Marinus (Marijnis) Pieterse:
(1) trouwde op 18-02-1800 in Kerkwerve [ZA Genealogische Afschriften 639] met Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager, 18 jaar oud, nadat zij op 03-01-1800 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-02-1800 in Kerkwerve. Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) is geboren op 21-04-1781 in Rengerskerke, dochter van Gerrit Cornelisse Zwager en Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). Zij is gedoopt op 29-04-1781 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Neeltje Cornelisse Schouten. Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) is overleden vóór 1809, hoogstens 28 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt. Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse):
RAZE 5095 dd 16-04-1801: boedel van Gerrit Cornelise Zwager: Marijnis Pieterse Boot als in huwelijk hebbende Lijsabet Gerse ontvangt £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vóóroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse. Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
4e kind: Elisabeth Gerritse Zwager, huisvrouw van Marinus Pieterse Boot, kreeg een vierde deel = £ 144.6.6 en een kerkboek à £ 3.-.-. Het batig saldo der nalatenschap was daarna nog £ 395.11.0
(2) trouwde op 24-03-1809 in Serooskerke, Schouwen [ZA Genealogische Afschriften 639] met Willemijntje Janse Fondse, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 20-01-1809 in Serooskerke, Schouwen in ondertrouw zijn gegaan. Willemijntje Janse is geboren omstreeks 1776 in Duivendijke. vermoedelijk geboren te Duivendijke als dochter van Jan Fondse. Woonplaats: Ellemeet.
Kinderen van Marinus (Marijnis) Pieterse en Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse):
1 Maatje Marinusse Boot (Bood), geboren op 10-01-1800 in Kerkwerve. Volgt XII-q.
2 Gerrit Marinusse Boot, geboren in 1804 in Ellemeet. Volgt XII-r.
3 Pieternella Boot, geboren op 11-09-1806 in Ellemeet. Zij is gedoopt op 14-09-1806 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente].
Kinderen van Marinus (Marijnis) Pieterse en Willemijntje Janse:
1 Janna Boot, geboren op 05-05-1809 in Ellemeet. Zij is gedoopt op 21-05-1809 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente].
2 Marina Boot, geboren op 19-08-1810 in Ellemeet. Zij is gedoopt op 02-09-1810 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente]. Marina: zoon Marinus?.
XI-n Jan Pieterse Boot (Boodt) is geboren in Zuidland, Schouwen, zoon van Pieter Hendrikse Boot (Boodt) en Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). Hij is gedoopt op 22-01-1775 in Serooskerke, Schouwen [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jacomijntje Jacobse. Jan Pieterse is overleden op 15-09-1809 in Kerkwerve [HB huwelijk dochter Maatje]. Woonplaats: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Beroep: landbouwer. Jan Pieterse:
RAZE 5095 dd 29-12-1808: uitkering uit de nalatenschap van zijn overleden schoonouders van £ 131.17.0 Vlaams;
RAZE 5095 dd 29-12-1809: testament dd 05-09-1809: na zijn overlijden werd de boedelinventaris opgemaakt door Marijnis Pieterse Boot (broer) en Abraham Willemse Kloet (zwager).
Jan Pieterse trouwde met Neeltje Gertse Zwager, nadat zij op 24-04-1804 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1804 in Noordgouwe [DTB 746]. Neeltje Gertse is geboren op 04-01-1783 in Rengerskerke, dochter van Gerrit Cornelisse Zwager en Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). Zij is gedoopt op 12-01-1783 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Cornelia Stoffelse Fondse. Neeltje Gertse is overleden op 23-01-1838 in Ellemeet, 55 jaar oud [ZA]. Beroep: melkboerin. Neeltje Gertse:
RAZE dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vóóroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse.
Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
1e kind: Neeltje Gerritse Zwager, huisvrouw van Jan Pieterse Boot;
Aan Jan Pieterse Boot getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager werd later 1/3 deel uitgekeerd = £ 135.7.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: Neeltje kocht van haar schoonvader een huis en 16 gemeten 28 roeden moerland en 252 roeden schatbaar land waar het huis op stond gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor 1000 gulden.
Kinderen van Jan Pieterse en Neeltje Gertse:
1 Maatje Janse Boot (Boodt), geboren op 15-06-1805 in Zuidland, Schouwen. Volgt XII-s.
2 Gerrit Boot, geboren op 06-10-1806 in Zuidland, Schouwen. Hij is gedoopt op 12-10-1806 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jannetje Gerritse Zwager.
3 Pieter Janse Boot, geboren op 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen. Volgt XII-t.
XI-o Jan Leendertse Boot (Bood) is geboren in Duivendijke, zoon van Leendert Hendrikse Boot (Boodt) en Janna (Johanna) Jacobse Hanse. Hij is gedoopt op 18-07-1773 in Serooskerke, Schouwen [DTB]. Jan Leendertse is overleden op 14-06-1862 in Duivendijke. Aangifte [akte 4]. Hij is begraven te Brijdorpe. Woonplaats: Duivendijke (1797). Beroep: landbouwer, melkboer (1838). Jan Leendertse: werd op 14-08-1829 veroordeeld wegens overtreding van het visverbod. Het woord "stropen" werd in het vonnis niet genoemd, hoewel dit door een groot percentage van de Schouwse bevolking werd gedaan. Jan Leendertse:
(1) trouwde op 23-06-1803 in Elkerzee met Huigje Adriaanse, 21 jaar oud, nadat zij op 03-06-1803 in Elkerzee in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Huigje is geboren op 14-04-1782 in Elkerzee. Zij is gedoopt op 21-04-1782 in Elkerzee. Huigje is overleden op 19-01-1805 in Duivendijke, 22 jaar oud (oorzaak: in het kraambed). Zij is begraven te Brijdorpe. Huigje: dochter van Adriaan Cornelisse en Martina Tonisse Tjouke.
(2) trouwde op 26-03-1807 in Serooskerke, Schouwen met Willemijntje Willemse van Strien (Strijen), 19 jaar oud. Willemijntje Willemse is geboren op 17-10-1787 in Nieuwerkerke (Schouwen), dochter van Willem van Strien en Johanna Jacobse van Rielen. Zij is gedoopt op 18-11-1787 in Kerkwerve. Willemijntje Willemse is overleden op 24-01-1876 in Duivendijke, 88 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Zij is begraven te Brijdorpe. Beroep: melkboerin. Willemijntje Willemse: ook Willemina.
Kind van Jan Leendertse en Huigje:
1 Huigje Boot, geboren op 08-01-1805 in Duivendijke. Zij is gedoopt op 27-01-1805 in Serooskerke, Schouwen. Bij het overlijden van Huigje: jong overleden.
Kinderen van Jan Leendertse en Willemijntje Willemse:
1 Janna Janse Boot, geboren op 16-08-1807 in Duivendijke. Volgt XII-u.
2 Willemijntje Janse Boot, geboren op 27-04-1809 in Duivendijke. Zij is gedoopt op 30-04-1809 in Serooskerke, Schouwen. Willemijntje Janse is overleden op 06-07-1812 in Duivendijke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
3 Leendert Jansz Boot (Bood), geboren op 31-01-1811 in Duivendijke. Volgt XII-v.
4 Johannis Janse Boot, geboren op 01-10-1812 in Duivendijke. Volgt XII-w.
5 Maarten Janse Boot, geboren op 28-03-1814 in Duivendijke. Volgt XII-x.
6 Willem Janse Boot, geboren op 27-06-1815 in Duivendijke. Volgt XII-y.
7 Pieter Jansz Boot, geboren op 26-05-1817 in Duivendijke. Volgt XII-z.
8 Lena Boot, geboren op 12-01-1820 in Duivendijke. Volgt XII-aa.
9 Jan Boot, geboren op 22-12-1821 in Duivendijke. Jan is overleden op 15-09-1824 in Duivendijke, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8].
10 Grietje Boot, geboren op 17-11-1823 in Duivendijke. Volgt XII-ab.
11 Jan Boot, geboren op 18-02-1827 in Duivendijke. Jan is overleden op 07-05-1833 in Duivendijke, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
12 Willemina (Wilhelmina) Janse Boot, geboren op 28-03-1831 in Duivendijke. Volgt XII-ac.
XI-p Lijsbeth Leendertse Boot is geboren in Duivendijke, dochter van Leendert Hendrikse Boot (Boodt) en Janna (Johanna) Jacobse Hanse. Zij is gedoopt op 02-04-1775 in Serooskerke, Schouwen. Lijsbeth Leendertse is overleden op 23-10-1823 in Noordwelle. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: dagloonster. Lijsbeth Leendertse: ook Elisabeth Boodt. Lijsbeth Leendertse trouwde met Leendert Pietersz van 't Noordende, nadat zij op 13-04-1797 in Noordwelle in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Leendert Pietersz is geboren omstreeks 1769 in Noordwelle. Leendert Pietersz is overleden op 09-10-1823 in Noordwelle, ongeveer 54 jaar oud. Aangifte [akte 13]. Beroep: dagloner. Leendert Pietersz: zoon van Pieter van 't Noordende en Adriaantje Zwagerman.
Kinderen van Lijsbeth Leendertse en Leendert Pietersz:
1 Pieternella van 't Noordende, geboren op 08-08-1797 in Noordwelle. Zij is gedoopt op 20-08-1797 in Noordwelle [DTB 117].
2 Pieter van Noordende, geboren omstreeks 1799 in Noordwelle. Pieter is overleden op 21-01-1829 in Noordwelle, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dagloner.
3 Jan van ('t) Noordende, geboren omstreeks 1800 in Haamstede. Volgt XII-ad.
4 Adriaan van 't Noordende, geboren op 13-03-1801. Hij is gedoopt op 22-03-1801 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Adriaantje Tak.
5 Adriaan van ('t) Noordende, geboren op 27-04-1802 in Haamstede. Volgt XII-ae.
6 Pieternella van Noordende, geboren op 30-08-1803 in Haamstede. Volgt XII-af.
7 Leendert van 't Noordende, geboren op 21-01-1805. Hij is gedoopt op 03-02-1805 in Haamstede [DTB 220]. Doopgetuige: Lijsbeth Cornelisse Verseput.
8 Lena van 't Noordende, geboren omstreeks 1810 in Noordwelle. Volgt XII-ag.
9 Johannis van 't Noordende, geboren op 21-02-1815 in Noordwelle. Volgt XII-ah.
XI-q Philippus (Flip) Goudswaard is geboren op 08-03-1769 in Kats, zoon van Adriaan van Goudswaard en Pieternella Flipse. Hij is gedoopt op 12-03-1769 in Kats. Philippus is overleden op 28-04-1829 om 16:00 in Colijnsplaat, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 26]. Beroep: boerenknecht (1793), dagloner (1813), arbeider (1820). Flip trouwde met Stoffelina Eikenhout, nadat zij op 25-10-1793 in Wissenkerke in ondertrouw zijn gegaan [ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Stoffelina is geboren op 09-05-1767 in Colijnsplaat, dochter van Louis Eikenhout en Tannetje Dirkse Poortvliet. Zij is gedoopt op 10-05-1767 in Colijnsplaat. Stoffelina is overleden op 16-11-1847 om 14:00 in Colijnsplaat, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 65]. Woonplaats: (op 11-05-1788 vertrokken van Cats naar Colijnsplaat). Beroep: dienstmeid (1793), dienstbode, arbeidster. Religie: Gereformeerd.
Kinderen van Flip en Stoffelina:
1 Tannetje Goudswaard, geboren op 27-12-1796 in Colijnsplaat. Volgt XII-ai.
2 Pieternella Goudswaard, geboren omstreeks 1800 in Colijnsplaat. Pieternella is overleden op 29-12-1857 in Colijnsplaat, ongeveer 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44]. Beroep: dienstmeid.
3 Louis (van) Goudswaard, geboren omstreeks 1802 in Colijnsplaat. Volgt XII-aj.
4 Adriaan Goudswaard, geboren op 01-04-1805 in Colijnsplaat. Volgt XII-ak.
5 Jacoba van Goudswaard, geboren op 20-12-1806 in Colijnsplaat. Volgt XII-al.
6 Jan Goudswaard, geboren omstreeks 1808 in Colijnsplaat. Volgt XII-am.
XI-r Marinus van Goudswaard is geboren op 04-05-1770 in Kats, zoon van Adriaan van Goudswaard en Pieternella Flipse. Marinus is overleden op 11-11-1823 in Kats, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: dagloner, arbeider. Marinus trouwde met Wouterina Verhulst. 3 kinderen.
Kinderen van Marinus en Wouterina:
1 Adriaan van Goudswaard, geboren omstreeks 1795 in Kortgene. Volgt XII-an.
2 Dina van Goudswaard, geboren omstreeks 1807 in Kats. Volgt XII-ao.
XI-s Wouter Olivier is geboren in 1782 in Wissenkerke, zoon van Wouter Olivier en Adriana Flipse. Wouter is overleden op 04-12-1845 om 17:00 in Wissenkerke, 63 jaar oud. Beroep: landbouwer te Kampensnieuwland (1811), schaapherder (1839). Wouter trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1810 met Maria Ketelaar, ongeveer 18 jaar oud. Maria is geboren op 10-06-1792 in Wissenkerke, dochter van Levinus Ketelaar en Neeltje Marinusse Tazelaar. Zij is gedoopt op 17-06-1792 in Wissenkerke. Maria is overleden op 02-03-1854 om 12:30 in Wissenkerke, 61 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1811 Campensnieuwland, 1839 Wissenkerke, 1850-1854 Toornpolder). Beroep: koemelkster, landbouwster. Religie: Gereformeerd.
Kind van Wouter en Maria:
1 Neeltje Olivier, geboren op 17-12-1812 in Wissenkerke. Volgt XII-ap.
XI-t Geertruij van de(r) Klooster is geboren op 24-12-1797 in Sint Annaland, dochter van Cornelis van der Klooster en Janna van Dongen. Geertruij is overleden op 09-01-1863 in Wissenkerke, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: arbeidster. Geertruij: ook Geertrui, Geertruida. Geertruij trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1822 in Sint Annaland [akte 7] met Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke, ongeveer 25 jaar oud. Marienus (Marinus, Marinis) is geboren omstreeks 1797 in Sint Annaland. Marienus (Marinus, Marinis) is overleden op 07-05-1866 in Wissenkerke, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 41]. Beroep: meestoofdroger (droger van meekrapwortel), arbeider. Marienus (Marinus, Marinis): zoon van Joost Overbeeke, droger in een meestoof, en Elizabeth van der Welle.
Kinderen van Geertruij en Marienus (Marinus, Marinis):
1 Joost Overbeeke, geboren op 14-07-1825 in Sint Annaland. Volgt XII-aq.
2 Cornelis Overbeeke, geboren omstreeks 1827 in Oud-Beijerland. Cornelis is overleden op 11-08-1833 in Sint Annaland, ongeveer 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24].
3 Jan Overbeeke, geboren omstreeks 1828 in Oud-Beijerland. Volgt XII-ar.
4 Janna Overbeeke, geboren in 01-1830 in Oud-Beijerland. Janna is overleden op 09-05-1833 in Sint Annaland, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
5 Janna Overbeeke, geboren op 03-06-1835 in Sint Annaland. Volgt XII-as.
XI-u Adriaan van der Klooster is geboren op 20-04-1800 in Sint Annaland, zoon van Cornelis van der Klooster en Janna van Dongen. Hij is gedoopt op 27-04-1800 in Sint Annaland. Doopgetuige: Willemientje van den Boogaart. Adriaan is overleden op 01-06-1864 in Sint Annaland, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 62]. Beroep: schipper. Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 03-06-1826 in Sint Annaland [akte 3] met Jannetje Vriens, 21 jaar oud, nadat zij op 19-05-1826 in Sint Annaland in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren op 01-10-1804 in Steenbergen, dochter van Pieter Vriens en Suzanna van der Vliet. Zij is gedoopt op 07-10-1804 in Kruisland (Steenbergen). Jannetje is overleden op 16-03-1875 in Ooltgensplaat, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16 Sint Annaland]. Beroep: dienstmeid (1826). Jannetje: ook Vriends, Vrin.
Kinderen van Adriaan en Jannetje:
1 Kornelis van der Klooster, geboren op 23-10-1826 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 47]. bij geboorte zoon Kornelis. Kornelis is overleden op 27-12-1826 in Sint Annaland, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 58]. Bij het overlijden van Kornelis: bij overlijden vermeld als dochter Kornelia.
2 Suzanna van der Klooster, geboren op 28-11-1827 in Sint Annaland. Volgt XII-at.
3 Janna van der Klooster, geboren op 23-05-1830 in Sint Annaland. Volgt XII-au.
4 Pieter van der Klooster, geboren op 28-01-1833 in Sint Annaland. Volgt XII-av.
5 Geertrui van der Klooster, geboren op 06-08-1835 in Sint Annaland. Volgt XII-aw.
6 Cornelis van der Klooster, geboren op 19-04-1838 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 36]. Cornelis is overleden op 02-12-1838 in Sint Annaland, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 44].
7 Adriana van der Klooster, geboren op 23-11-1839 in Sint Annaland. Volgt XII-ax.
8 Cornelis van der Klooster, geboren op 08-03-1844 in Sint Annaland. Volgt XII-ay.
XI-v Johannes (Jan) van der Klooster is geboren omstreeks 1804 in Sint Annaland, zoon van Cornelis van der Klooster en Janna van Dongen. Johannes is overleden op 10-02-1871 in Goes, ongeveer 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14 Goes, akte 9 Sint Annaland]. Beroep: schippersknecht, schipper. Jan: ook Jannis. Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-05-1826 in Sint Annaland [akte 2] met Johanna (Janna) van den Boogert, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 07-11-1807 in Hontenisse. Johanna is overleden op 31-12-1893 in Sint Annaland, 86 jaar oud. Bij het overlijden van Janna: als geboorteplaats vermeld Hulst. Janna: ook Boogaart, Boogaard, dochter van Abraham van den Boogert (Boogaart), arbeider, en Janna Vroegop.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Kornelis (Cornelis) van der Klooster, geboren op 31-07-1826 in Sint Annaland. Volgt XII-az.
2 Janna van der Klooster, geboren op 01-04-1828 in Sint Annaland. Volgt XII-ba.
3 Geertrui van der Klooster, geboren op 25-02-1830 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 12]. Geertrui is overleden op 14-09-1831 in Sint Annaland, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 26].
4 Geertje van der Klooster, geboren op 29-05-1832 in Sint Annaland. Volgt XII-bb.
5 Abraham van der Klooster, geboren op 10-05-1834 in Sint Annaland. Volgt XII-bc.
6 Adriaan van de(r) Klooster, geboren op 03-07-1836 in Sint Annaland. Volgt XII-bd.
7 Jan van de(r) Klooster, geboren op 10-08-1838 in Sint Annaland. Volgt XII-be.
8 Willemina van der Klooster, geboren op 12-09-1840 in Sint Annaland. Volgt XII-bf.
9 Marinus van der Klooster, geboren op 23-08-1843 in Sint Annaland. Volgt XII-bg.
10 Jannetje van der Klooster, geboren op 21-11-1845 in Sint Annaland. Volgt XII-bh.
11 Geertrui(da) van de(r) Klooster, geboren op 19-04-1848 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 20]. Geertrui(da) is overleden op 18-05-1864 in Tiel, 16 jaar oud. Aangifte [ZA akte 57 Sint Annaland].
XI-w Willem van der Klooster is geboren op 24-04-1808 in Sint Annaland, zoon van Cornelis van der Klooster en Janna van Dongen. Hij is gedoopt op 01-05-1808 in Sint Annaland. Willem is overleden op 03-07-1888 in Rilland-Bath, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: schipper. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 24-08-1832 in Sint Annaland [akte 15] met Lucretia van der Welle, 27 jaar oud. Lucretia is geboren op 04-05-1805 in Sint Annaland. Lucretia is overleden op 12-12-1876 in Rilland-Bath, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: arbeidster. Lucretia: dochter van Adriaan van der Welle, arbeider, en Hendrina Kloet, arbeidster.
Kinderen van Willem en Lucretia:
1 Cornelis (Cees) van der Klooster, geboren op 05-05-1833 in Sint Annaland. Volgt XII-bi.
2 Adriaan van der Klooster, geboren op 11-12-1834 in Sint Annaland. Volgt XII-bj.
3 Jan van der Klooster, geboren op 06-01-1836 in Sint Annaland. Volgt XII-bk.
4 Abraham van der Klooster, geboren op 31-01-1838 in Sint Annaland. Volgt XII-bl.
5 Jacob (Jakob) van der Klooster, geboren op 12-06-1840 in Sint Annaland. Volgt XII-bm.
6 Janna van der Klooster, geboren op 01-12-1842 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 62]. tweeling. Janna is overleden op 04-03-1844 in Sint Annaland, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16].
7 Matthijs van der Klooster, geboren op 01-12-1842 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 61]. tweeling. Matthijs is overleden op 28-08-1844 in Sint Annaland, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 47].
8 Hendrikus van der Klooster, geboren op 30-11-1843 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 70]. tweeling. Hendrikus is overleden op 09-09-1844 in Sint Annaland, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 49].
9 Marinus van der Klooster, geboren op 30-11-1843 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 71]. tweeling. Marinus is overleden op 21-01-1844 in Sint Annaland, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 4].
10 Janna van der Klooster, geboren op 11-09-1845 in Sint Annaland. Volgt XII-bn.
11 Hendrikus van der Klooster, levenloos geboren zoon op 20-06-1848 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 47].
XI-x Antje Siebes is geboren omstreeks 1804 in Sint Annaland, dochter van Jan Siebes en Maria Adriana van der Klooster. Antje is overleden op 04-10-1891 in Sint Annaland, ongeveer 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42]. Beroep: arbeidster. Antje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-03-1830 in Sint Annaland [akte 2] met Johannis van Schouwen, ongeveer 25 jaar oud. Johannis is geboren omstreeks 1805 in Sint Annaland, zoon van Nicolaas (Claas) van Schouwen en Willemina Everse. Johannis is overleden vóór 1891, hoogstens 86 jaar oud. Beroep: arbeider.

XI-y Geertrui Siebes is geboren omstreeks 1807 in Sint Annaland, dochter van Jan Siebes en Maria Adriana van der Klooster. Geertrui is overleden op 22-05-1894 in Sint Annaland, ongeveer 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38]. Beroep: arbeidster. Geertrui trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 11-11-1836 in Sint Annaland [akte 11] met Cornelis van Schouwen, ongeveer 29 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1807 in Sint Annaland, zoon van Nicolaas (Claas) van Schouwen en Willemina Everse. Cornelis is overleden vóór 1894, hoogstens 87 jaar oud. Beroep: schippersknecht.

XI-z Feijtske Sijbes is geboren omstreeks 1810 in Sint Annaland, dochter van Jan Siebes en Maria Adriana van der Klooster. Feijtske is overleden op 17-04-1881 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11 Rilland-Bath]. Beroep: arbeidster. Feijtske trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 05-12-1840 in Sint Annaland [akte 17] met Tobias van Boven, ongeveer 34 jaar oud. Tobias is geboren omstreeks 1806 in Fort Bath, zoon van Wouter van Boven en Maria Dronkers. Tobias is overleden op 04-12-1856 in Fort Bath en Bath, ongeveer 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: arbeider.

XI-aa Cornelis Siebes is geboren op 11-02-1813 in Sint Annaland, zoon van Jan Siebes en Maria Adriana van der Klooster. Aangifte [ZA akte 8]. Cornelis is overleden op 15-08-1878 in Sint Annaland, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 76]. Beroep: schippersknecht. Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 15-03-1844 in Sint Annaland [akte 3] met Jacoba Steketee, ongeveer 23 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1821 in Scherpenisse. Beroep: arbeidster. Jacoba: dochter van Cornelis Steketee en Suzanna de Witte.

XI-ab Maatje Siebes is geboren op 05-06-1816 om 13:00 in Sint Annaland, dochter van Jan Siebes en Maria Adriana van der Klooster. Aangifte op 06-06-1816 [ZA akte 23]. Beroep: dienstmeid in het fort/kasteel in Fort Bath, arbeidster. Maatje: (1) begon waarschijnlijk een relatie met Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel (02-08-1818 Soestdijk – 20-02-1848 Funchal, Madeira), tweede zoon van Willem II van Oranje-Nassau (1792-1849) en Anna Romanov (1795-1865). Waarschijnlijk Alexander of anders een van zijn broers Willem III (1817-1890) of Hendrik (1820-1879). Kind van Maatje en een prins van Oranje: Jan Sijbes, geboren op 19-12-1843 in Fort Bath (tegenwoordig Rilland Bath). Maatje trouwde, 29 jaar oud, op 01-11-1845 in Fort Bath en Bath [akte 4] met Joris van Boven, ongeveer 23 jaar oud. Joris is geboren omstreeks 1822 in Fort Bath, zoon van Wouter van Boven en Maria Dronkers. Beroep: arbeider.
Kind van Maatje uit een onbekende relatie:
1 Jan Sijbes, geboren op 19-12-1843 in Fort Bath. Volgt XII-bo.
XI-ac Jakob Siebes is geboren op 17-12-1819 in Sint Annaland, zoon van Jan Siebes en Maria Adriana van der Klooster. Aangifte [ZA akte 56]. Jakob is overleden op 01-09-1905 in Yerseke, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42]. Beroep: boerenknecht, arbeider. Jakob:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-02-1845 in Fort Bath en Bath [akte 1] met Johanna (Janna) Koster, ongeveer 27 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1818 in Yerseke. Johanna is overleden vóór 1885, hoogstens 67 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Janna: dochter van Hubregt Koster, arbeider, en Jacoba Kosten.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 26-02-1885 in Yerseke [akte 5] met Jacomina Jacoba Quinten, ongeveer 43 jaar oud. Jacomina Jacoba is geboren omstreeks 1842 in Oudelande. Beroep: dienstmeid. Jacomina Jacoba: dochter van Cornelis Quinten en Elisabeth van der Waarde.

XI-ad Maria Boot is geboren omstreeks 1799 in Colijnsplaat, dochter van Aarnout Jacobse Boot en Lena Pieterse Verschelling. Maria is overleden op 01-01-1847 in Colijnsplaat, ongeveer 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Bij het overlijden van Maria: vader vermeld als Adriaan. Beroep: arbeidster. Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 16-02-1820 in Colijnsplaat [akte 3] met Mozes Kempe, ongeveer 23 jaar oud. Mozes is geboren omstreeks 1797 in Colijnsplaat, zoon van Mozes Kempe en Janna Janse de Munnik. Mozes is overleden op 01-12-1845 in Colijnsplaat, ongeveer 48 jaar oud. Aangifte [akte 42]. Beroep: arbeider.
Kinderen van Maria en Mozes:
1 Jan Kempe, geboren op 24-04-1820 in Colijnsplaat. Aangifte op 24-04-1820 [ZA akte 24]. Jan is overleden op 24-08-1820 in Colijnsplaat, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 30].
2 N.N. Kempe, levenloos geboren dochter op 10-04-1821 in Colijnsplaat. Aangifte [ZA akte 65].
3 Aarnout Kempe, geboren op 21-05-1822 in Colijnsplaat. Aangifte op 21-05-1822 [ZA akte 38]. Aarnout is overleden op 09-07-1822 in Colijnsplaat, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 29].
4 Jan Kempe, geboren op 08-07-1823 in Colijnsplaat. Volgt XII-bp.
5 Aarnout Kempe, geboren op 23-05-1826 in Colijnsplaat. Aangifte op 23-05-1826 [ZA akte 34]. Aarnout is overleden op 11-09-1826 in Colijnsplaat, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 49].
6 Leendert Kempe, geboren op 02-08-1827 in Colijnsplaat. Volgt XII-bq.
7 Janna Kempe, geboren op 01-08-1829 in Colijnsplaat. Volgt XII-br.
8 Aarnout Kempe, geboren op 27-10-1832 in Colijnsplaat. Volgt XII-bs.
9 Hendrika Kempe, geboren op 14-11-1833 in Colijnsplaat. Aangifte op 14-11-1833 [ZA akte 72]. Hendrika is overleden op 16-09-1834 in Colijnsplaat, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 57].
10 N.N. Kempe, levenloos geboren zoon op 13-01-1836 in Colijnsplaat. Aangifte [ZA akte 50].
11 N.N. Kempe, levenloos geboren dochter op 25-03-1839 in Colijnsplaat. Aangifte [ZA akte 51].
12 Hendrik Kempe, geboren op 27-05-1840 in Colijnsplaat. Aangifte op 28-05-1840 [ZA akte 26].
XI-ae Catharina Pieterse de Vos is geboren omstreeks 1785 in Kampens Nieuwland, dochter van Pieter Leendertse de Vos en Pieternella Marinusse Boot. Catharina Pieterse is overleden op 03-08-1858 in Wissenkerke, ongeveer 73 jaar oud. Beroep: dagloonster. Catharina Pieterse trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-09-1812 in Wissenkerke [akte 10] met Pieter Pieterse Geelhoed, 25 jaar oud. Pieter Pieterse is geboren op 07-01-1787 in Wissenkerke, zoon van Pieter Geelhoed en Krina Ketelaar. Pieter Pieterse is overleden op 30-10-1842 in Wissenkerke, 55 jaar oud. Beroep: dagloner. Pieter Pieterse: zoon van Pieter Geelhoed, dagloner, en Krina Ketelaar, dagloonster.

XI-af Marinus Pieters de Vos is geboren op 07-06-1788 in Nieuw- en Sint Joosland, zoon van Pieter Leendertse de Vos en Pieternella Marinusse Boot. Kampens Nieuwland (Wissenkerke)?. Marinus Pieters is overleden op 15-10-1837 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Beroep: dagloner, arbeider. Marinus Pieters:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 18-03-1810 in Wissenkerke met Bastiaantje Gerardse Tazelaar, 21 jaar oud. Bastiaantje Gerardse is geboren in 1789, dochter van Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) en Willemijntje Cornelisse Boot. geboren vóór huwelijk ouders?. Bastiaantje Gerardse is overleden op 02-01-1822 in Wissenkerke, 33 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 17-08-1827 in Wissenkerke [akte 13] met Maria Clasina Vermeulen, ongeveer 51 jaar oud. Maria Clasina is geboren omstreeks 1776 in Middelburg. Beroep: naaister. Maria Clasina: dochter van Stephanus Vermeulen en Pieternella Isabella van Meeten; weduwe van Abraham Carlier (overleden Middelburg).

XI-ag Helena Pieterse (Lena) de Vos, dochter van Pieter Leendertse de Vos en Pieternella Marinusse Boot. Zij is gedoopt op 05-01-1793 in Wissenkerke. Helena Pieterse is overleden op 16-04-1829 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Lena trouwde op 08-09-1815 in Wissenkerke [akte 7] met Jan Breas, 24 jaar oud. Jan is geboren op 13-02-1791 in Colijnsplaat, zoon van Bartholomeus Jansz (Bartel) Breas en Cornelia Lievense van der Weele. Jan is overleden op 08-02-1875 in Wissenkerke, 83 jaar oud. Beroep: arbeider (1813-1815), dijkbaas (1829-1832), landbouwer.
Kinderen van Lena en Jan:
1 Cornelia Breas, geboren op 29-12-1815 in Wissenkerke. Cornelia is overleden op 10-10-1816 in Wissenkerke, 9 maanden oud.
2 Pieter Breas, geboren op 01-04-1817 in Wissenkerke. Pieter is overleden op 19-09-1817 in Wissenkerke, 5 maanden oud.
3 Bartholomeus Breas, geboren op 02-04-1818 in Wissenkerke. Volgt XII-bt.
4 Pieternella Breas, geboren op 28-02-1819 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 14-03-1819 in Wissenkerke. Pieternella is overleden op 27-10-1819 in Wissenkerke, 7 maanden oud.
5 Cornelia Breas, geboren op 29-04-1820 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 07-05-1820 in Wissenkerke. Cornelia is overleden op 24-12-1822 in Wissenkerke, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 72].
6 Catharina Breas, geboren op 11-09-1821 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 23-09-1821 in Wissenkerke. Catharina is overleden op 01-10-1821 in Wissenkerke, 20 dagen oud.
7 Pieter Breas, geboren op 01-02-1823 in Wissenkerke.
8 Cornelis Breas, geboren op 05-02-1824 in Wissenkerke. Cornelis is overleden op 30-06-1824 in Wissenkerke, 4 maanden oud.
9 Pieternella Breas, geboren op 03-03-1825 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 03-04-1825 in Wissenkerke. Pieternella is overleden op 03-10-1825 in Wissenkerke, 7 maanden oud.
10 Cornelis Breas, geboren op 04-10-1826 in Wissenkerke. Cornelis is overleden op 01-01-1827 in Wissenkerke, 2 maanden oud.
11 Jan Breas, levenloos geboren zoon op 16-04-1829 in Wissenkerke.
12 Leendert Breas, levenloos geboren zoon op 16-04-1829 in Wissenkerke.
XI-ah Jacob(us) Boot is geboren op 01-05-1796 in Wissenkerke, zoon van Marinus Jacobse Boot en Adriana van Halst. Jacob(us) is overleden op 01-02-1848 om 11:00 in Wissenkerke, 51 jaar oud. Aangifte [akte 17]. Beroep: smidsknecht (1819), smid (1831), ketelboeter (1848). Jacob(us) trouwde, 23 jaar oud, op 26-11-1819 in Wissenkerke [akte 21] met Cornelia Kabboord, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op 22-10-1798 in Wissenkerke, dochter van Daniël Kabboord en Jacomina Priester. Cornelia is overleden op 14-12-1855 om 19:00 in Wissenkerke, 57 jaar oud. Aangifte [akte 99]. Bij het overlijden van Cornelia: woonde bij overlijden bij haar vader Daniel Kaboord. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Jacob(us) en Cornelia:
1 Adriana Boot, geboren op 12-03-1820 in Wissenkerke. Volgt XII-bu.
2 Jacomina Boot, geboren op 18-02-1822 in Wissenkerke. Volgt XII-bv.
3 Maria Boot, geboren op 11-12-1827 in Wissenkerke. Aangifte op 11-12-1827 [ZA akte 98]. Zij is gedoopt op 30-12-1827 in Wissenkerke. Maria is overleden op 31-12-1827 in Wissenkerke, 20 dagen oud. Aangifte [ZA akte 72].
4 Daniël Boot, geboren op 01-03-1829 in Wissenkerke. Aangifte op 02-03-1829 [ZA akte 17]. Doopgetuigen: Daniël Caboord, Paulina Caboord. Daniël is overleden op 18-12-1829 in Wissenkerke, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 91].
5 Maria Santina Boot, geboren op 26-10-1831 om 02:00 in Wissenkerke. Volgt XII-bw.
6 Paulina Boot, geboren op 17-04-1833 in Wissenkerke. Aangifte op 17-04-1833 [ZA akte 36]. Paulina is overleden op 29-04-1833 in Wissenkerke, 12 dagen oud. Aangifte [ZA akte 10].
7 Daniël Boot, geboren op 06-12-1834 in Wissenkerke. Volgt XII-bx.
XI-ai Susanna Boot is geboren in 1797 in Wissenkerke, dochter van Marinus Jacobse Boot en Adriana van Halst. Susanna is overleden op 06-10-1866 in Wissenkerke, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 81]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Susanna: dezelfde als Centina?. Susanna trouwde met Abraham Spruit. Abraham is overleden op 17-09-1814 in Wissenkerke. Beroep: landman.
Kinderen van Susanna uit een onbekende relatie:
1 Johannes Boot, geboren op 07-03-1839 in Wissenkerke. Volgt XII-by.
2 Sara Boot, geboren op 19-07-1841 in Wissenkerke. Aangifte op 20-07-1841 [ZA akte 58]. Sara is overleden op 12-08-1841 in Wissenkerke, 24 dagen oud. Aangifte [ZA akte 36].
XI-aj Centina Boot is geboren omstreeks 1798 in Wissenkerke, dochter van Marinus Jacobse Boot en Adriana van Halst. Centina is overleden op 06-10-1866 in Wissenkerke, ongeveer 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 81]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Centina: ook Santina, Susanna. Centina trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 10-11-1815 in Wissenkerke [akte 10] met Abraham Spruit, 38 jaar oud. Abraham is geboren op 10-10-1777 in Colijnsplaat. Hij is gedoopt op 12-10-1777 in Colijnsplaat. Abraham is overleden op 18-03-1827 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Beroep: landman. Abraham: zoon van Marinus Spruit (1739-1816) en Tannetje Korteknie (1747-1814); getrouwd (1) op 19-12-1808 in Wissenkerke met Maria de Vos, geboren op 23-12-1775 en gedoopt op 24-12-1775 in Wissenkerke, overleden op 17-09-1814 in Wissenkerke, dochter van Marinus Marinusse de Vos en Maria Taselaar.
Kinderen van Centina en Abraham:
1 Tannetje Spruit, geboren op 16-03-1816 in Wissenkerke. Aangifte op 18-03-1816 [ZA akte 20]. Tannetje is overleden op 16-03-1816 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 10]. Bij het overlijden van Tannetje: 4 uren oud.
2 Marinus Spruit, geboren op 15-02-1817 in Wissenkerke. Volgt XII-bz.
3 Adriana Spruit, geboren op 07-08-1818 in Wissenkerke. Volgt XII-ca.
4 Adriaan Spruit, geboren op 25-01-1820 in Wissenkerke. Volgt XII-cb.
5 Abraham Spruit, geboren op 26-07-1821 in Wissenkerke. Aangifte op 27-07-1821 [ZA akte 48]. Hij is gedoopt op 12-08-1821 in Wissenkerke. Abraham is overleden op 27-11-1821 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte op 28-11-1821 [ZA akte 60].
6 Abraham Spruit, geboren op 06-12-1822 in Wissenkerke. Volgt XII-cc.
7 Tannetje Spruit, geboren op 02-08-1824 in Wissenkerke. Aangifte op 02-08-1824 [ZA akte 55]. Zij is gedoopt op 15-08-1824 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Cornelis Kabboort, Jacob Wolse, Maria Spruit. Tannetje is overleden in 1824.
8 Jacob Spruit, geboren op 28-09-1825 in Wissenkerke. Aangifte op 28-09-1825 [ZA akte 86]. Hij is gedoopt op 09-10-1825 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Jacob Boot, Cornelia Cabboort. Jacob is overleden op 10-10-1826 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 81].
9 Tannetje Spruit, geboren op 26-04-1827 in Wissenkerke. Aangifte op 26-04-1827 [ZA akte 35]. Zij is gedoopt op 13-05-1827 in Wissenkerke. de vader is overleden; doopgetuige: Jacob Wolse. Tannetje is overleden in 1827.
XI-ak Adriana Boot is geboren op 08-06-1814 in Wissenkerke, dochter van Marinus Jacobse Boot en Adriana van Halst. Aangifte op 19-06-1814 [ZA akte 36]. Zij is gedoopt op 19-06-1814 in Wissenkerke. Adriana is overleden op 12-12-1894 in Wissenkerke, 80 jaar oud. Aangifte op 13-12-1894 [ZA akte 81]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 15-09-1837 in Wissenkerke [akte 17] met Marinus Kramer, 24 jaar oud. Marinus is geboren op 02-08-1813 in Wissenkerke. Aangifte op 03-08-1813 [ZA akte 42]. Hij is gedoopt op 08-08-1813 in Wissenkerke. Marinus is overleden op 06-05-1889 in Wissenkerke, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: arbeider. Marinus: zoon van Bastiaan Kramer, arbeider, en Maria van den Berge.
Kind van Adriana uit een onbekende relatie:
1 Johanna Boot, geboren op 30-12-1832 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 17-03-1833 in Wissenkerke. Johanna is overleden op 11-07-1833 in Wissenkerke, 6 maanden oud. Aangifte [akte 32].
Kinderen van Adriana en Marinus:
1 Bastiaan Kramer, levenloos geboren zoon op 01-01-1838 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 96]. Bij het overlijden van Bastiaan: de datum lijkt niet te kloppen met het aktenummer.
2 Bastiaan Kramer, geboren op 09-01-1839 in Wissenkerke. Volgt XII-cd.
3 Adriana Kramer, geboren op 15-04-1840 in Wissenkerke. Aangifte op 16-04-1840 [ZA akte 37]. Zij is gedoopt op 16-04-1840 in Wissenkerke. Adriana is overleden op 23-06-1840 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 54].
4 Marinus Kramer, geboren op 29-07-1841 in Wissenkerke. Aangifte op 29-07-1841 [ZA akte 64]. Marinus is overleden op 11-08-1841 in Wissenkerke, 13 dagen oud. Aangifte [ZA akte 35].
5 Marinus Kramer, geboren op 22-11-1842 in Wissenkerke. Volgt XII-ce.
6 Maria Kramer, geboren op 26-07-1844 in Wissenkerke. Aangifte op 26-07-1844 [ZA akte 67]. Zij is gedoopt op 04-08-1844 in Wissenkerke. Maria is overleden op 11-09-1844 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 73].
7 Pieter Kramer, geboren op 23-01-1846 in Wissenkerke. Aangifte op 24-01-1846 [ZA akte 10]. Hij is gedoopt op 15-02-1846 in Wissenkerke. Pieter is overleden op 18-03-1846 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 25].
8 Maria Kramer, geboren op 10-05-1848 in Wissenkerke. Aangifte op 11-05-1848 [ZA akte 49]. Zij is gedoopt op 18-06-1848 in Wissenkerke. Maria is overleden op 22-12-1848 in Wissenkerke, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 101].
9 Jacob Kramer, geboren op 15-06-1850 in Wissenkerke. Aangifte op 17-06-1850 [ZA akte 60]. Hij is gedoopt op 28-07-1850 in Wissenkerke. Jacob is overleden op 15-10-1850 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 93].
10 Maria Kramer, geboren op 08-10-1851 in Wissenkerke. Aangifte op 09-10-1851 [ZA akte 97]. Zij is gedoopt op 12-10-1851 in Wissenkerke. Maria is overleden op 26-12-1852 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 125].
11 Jacob Kramer, geboren op 02-12-1853 in Wissenkerke. Aangifte op 02-12-1853 [ZA akte 106].
12 Maria Kramer, geboren op 25-09-1856 in Wissenkerke. Aangifte op 25-09-1856 [ZA akte 103].
13 N.N. Kramer, levenloos geboren dochter op 21-12-1860 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 155].
XI-al Leendert Clement is geboren op 08-12-1780 in Geersdijk (Wissenkerke), zoon van Gerard Clement en Neeltje Boot. Leendert is overleden op 24-07-1860 in Wolphaartsdijk, 79 jaar oud. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Wolphaartsdijk). Beroep: dagloner, schippersknecht. Leendert trouwde met Francina Koster. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-04-1800 in Wolphaartsdijk [trouwgeld betaald]. Francina is geboren op 25-04-1775 in 's-Heer Arendskerke. Zij is gedoopt op 30-04-1775 in 's-Heer Arendskerke.

XI-am Cornelis Gerards Clement is geboren op 10-11-1781 in Geersdijk (Wissenkerke), zoon van Gerard Clement en Neeltje Boot. Cornelis Gerards is overleden op 24-01-1852 in Geersdijk (Wissenkerke), 70 jaar oud. Beroep: dagloner, landmansknecht. Cornelis Gerards trouwde, 37 jaar oud, op 23-04-1819 in Geersdijk (Wissenkerke) [akte 6] met Cornelia Pieterse de Smit, ongeveer 35 jaar oud. Cornelia Pieterse is geboren omstreeks 1784 in Wissenkerke. Cornelia Pieterse is overleden op 27-12-1846 in Wissenkerke, ongeveer 62 jaar oud. Beroep: naaister. Cornelia Pieterse: dochter van Pieter A. de Smit en Cornelia Hoogerheide.

XI-an Lientje Gerardse Clement is geboren op 11-01-1787 in Geersdijk (Wissenkerke), dochter van Gerard Clement en Neeltje Boot. 06-02-1793?. Lientje Gerardse is overleden op 07-05-1867 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: landbouwster. Lientje Gerardse: ook Leuntje, Lijntje. Lientje Gerardse:
(1) trouwde met Cornelis Adriaanse de Regt. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-08-1808 in Geersdijk (Wissenkerke). Cornelis Adriaanse is geboren op 06-02-1787 in Geersdijk (Wissenkerke). Cornelis Adriaanse is overleden op 17-06-1827 in Geersdijk (Wissenkerke), 40 jaar oud. Beroep: landman.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 09-05-1828 in Wissenkerke [akte 7] met Daniël Rademaker, 40 jaar oud. Daniël is geboren op 07-08-1787 in Kortgene. Aangifte [GADTB 516]. Hij is gedoopt op 19-08-1787 in Kortgene. Daniël is overleden op 01-06-1853 in Geersdijk (Wissenkerke), 65 jaar oud. Beroep: winkelier. Daniël: zoon van Cornelis Cornelisse Rademaker en Jacoba Salomons de Visser; weduwnaar van Blazina Verhulst.

XI-ao Susanna Geelhoed, dochter van Maarten Pietersz Geelhoed en Lena Cornelisse Boot. Zij is gedoopt op 04-03-1782 in Wissenkerke. Susanna is overleden op 07-03-1849 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Susanna trouwde met Gillis Hermanus Stokman. Hij is gedoopt op 30-04-1781 in Westkapelle. Gillis Hermanus is overleden op 25-06-1847 in Wissenkerke. Beroep: arbeider. Gillis Hermanus: zoon van Hermanus Stokman en Dina Adamse.
Kinderen van Susanna en Gillis Hermanus:
1 Ermanus Stokman, geboren omstreeks 1803 in Wissenkerke. Volgt XII-cf.
2 Dina Stokman, geboren omstreeks 1805 in Wissenkerke. Volgt XII-cg.
XI-ap Leijntje Geelhoed is geboren op 03-01-1787 in Wissenkerke, dochter van Maarten Pietersz Geelhoed en Lena Cornelisse Boot. Leijntje is overleden op 05-05-1863 in Kortgene, 76 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Leijntje: ook Lientje. Leijntje trouwde, 35 jaar oud, op 18-02-1822 in Wissenkerke [akte 4] met Jacobus Fieman. bruidegom woonde in Geersdijk (Wissenkerke), bruid woonde in Colijnsplaat. Hij is gedoopt op 19-06-1796 in Kortgene. Jacobus is overleden op 19-08-1862 in Kortgene. Beroep: arbeider. Jacobus: zoon van Christoffel Fieman (Vieman) (overleden 23-11-1815 Geersdijk) en Prientje Piggel (Pigchels) (overleden 09-02-1814 Geersdijk).
Kinderen van Leijntje en Jacobus:
1 Lena Fieman, geboren op 17-09-1823 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 28-09-1823 in Wissenkerke.
2 Christoffel Fieman, geboren op 29-10-1826 in Wissenkerke. Hij is gedoopt op 19-11-1826 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Christoffel Fieman, Anna Fieman.
3 Prientje Fieman, geboren op 28-07-1828 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 17-08-1828 in Wissenkerke.
Kind van Leijntje uit een onbekende relatie:
1 Maria Cornelia Geelhoed, geboren op 13-09-1816 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 22-09-1816 in Wissenkerke. Maria Cornelia is overleden op 27-12-1817 in Wissenkerke, 1 jaar oud.
XI-aq Leentje Adriaans Boot is geboren omstreeks 1793 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisse Boot en Geertruid Adriaans Noordhoek. Leentje Adriaans is overleden op 11-06-1840 in Wissenkerke, ongeveer 47 jaar oud. Aangifte op 12-06-1840 [ZA akte 49]. Leentje Adriaans: ook Lientje, Leijntje.
Kinderen van Leentje Adriaans uit een onbekende relatie:
1 Leendert Boot, geboren op 10-05-1814 in Wissenkerke. Volgt XII-ch.
2 Geertruida Boot, geboren op 19-08-1823 in Wissenkerke. Aangifte op 21-08-1823 [ZA akte 75]. Zij is gedoopt op 07-09-1823 in Wissenkerke. Geertruida is overleden op 28-10-1823 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 57].
XI-ar Adriana Boot is geboren omstreeks 1797 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisse Boot en Geertruid Adriaans Noordhoek. Adriana is overleden op 15-01-1877 in Colijnsplaat, ongeveer 80 jaar oud. Aangifte [akte 3]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Adriana trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 09-12-1824 in Colijnsplaat [akte 10] met Abraham Karreman, ongeveer 26 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1798 in Colijnsplaat, zoon van Leunis Karreman en Leuntje Brandt. Abraham is overleden op 09-10-1867 in Colijnsplaat, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [akte 54]. Beroep: kleermakersknecht, kleermaker, arbeider.
Kinderen van Adriana en Abraham:
1 Leuntje Karreman, geboren op 02-04-1825 in Colijnsplaat. Volgt XII-ci.
2 Geertruid Karreman, geboren op 06-08-1826 in Colijnsplaat. Aangifte op 07-08-1826 [ZA akte 46]. Geertruid is overleden op 03-09-1826 in Colijnsplaat, 28 dagen oud. Aangifte [ZA akte 43].
3 Geertruid Karreman, geboren op 28-12-1827 in Colijnsplaat. Aangifte op 29-12-1827 [ZA akte 83]. Geertruid is overleden op 06-03-1830 in Colijnsplaat, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16].
4 Leunis Karreman, geboren op 27-01-1832 in Colijnsplaat. Volgt XII-cj.
5 Maria Karreman, geboren op 17-08-1833 in Colijnsplaat. Volgt XII-ck.
6 Adriaan Karreman, geboren op 07-11-1835 in Colijnsplaat. Volgt XII-cl.
XI-as Maria Boot is geboren omstreeks 1811 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisse Boot en Geertruid Adriaans Noordhoek. Maria is overleden op 10-01-1872 in Wissenkerke, ongeveer 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Woonplaats: (domicilie in 1849 U.S.A.). Beroep: dienstbode. Maria trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 03-05-1844 in Wissenkerke [akte 6] met Johannis Jacobus Verbrugge, 36 jaar oud. Johannis Jacobus is geboren op 03-05-1808 in Hoek. Johannis Jacobus is overleden op 27-10-1880 in Wissenkerke, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 87]. Beroep: schoenmaker. Johannis Jacobus: ook Jacobus Johannes, zoon van Cornelis Verbrugge (ca 1771-1841) en Catelijntje Kolenhoek (ca 1778-1829); weduwnaar van Pieternella Lena Semeijn (ca 1808-1843).
Kinderen van Maria en Johannis Jacobus:
1 Cathalientje Verbrugge, geboren op 28-09-1844 in Wissenkerke. Aangifte op 28-09-1844 [ZA akte 91]. Cathalientje is overleden op 15-10-1844 in Wissenkerke, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 92].
2 Cornelis Verbrugge, geboren op 06-08-1846 in Wissenkerke. Volgt XII-cm.
3 Cathalientje Verbrugge, geboren op 11-08-1852 in Wissenkerke. Aangifte op 11-08-1852 [ZA akte 76]. Zij is gedoopt op 05-09-1852 in Wissenkerke. Cathalientje is overleden op 13-08-1853 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 69]. Cathalientje: ook Catharina.
XI-at Lijntje Boot, dochter van Johannes Cornelisse (Janus) Boot en Sara Pieterse Liefbroer. Zij is gedoopt op 09-04-1797 in Kortgene. Doopgetuigen: Adriaan Taselaar, Janna Boot. Lijntje is overleden op 12-11-1849 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Lijntje: ook Leijntje, Leentje, Leuntje, Lientje. Lijntje trouwde op 30-04-1824 in Wissenkerke [akte 8] met Marcus Bouwense, ongeveer 27 jaar oud. Marcus is geboren omstreeks 1797 in Kortgene. Marcus is overleden op 26-03-1856 in Kortgene, ongeveer 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Marcus: ook Marinus, zoon van Adriaan Bouwense, arbeider, en Maria Clement, arbeidster.
Kinderen van Lijntje en Marcus:
1 Adriaan Bouwense, geboren op 19-12-1824 in Kortgene. Volgt XII-cn.
2 Sara Bouwense, geboren op 03-06-1826 in Kortgene. Aangifte op 03-06-1826 [ZA akte 23]. Sara is overleden op 09-08-1826 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 19].
3 Johannis Bouwense, geboren op 22-01-1828 in Kortgene. Aangifte op 23-01-1828 [ZA akte 5]. Johannis is overleden op 05-05-1832 in Kortgene, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19].
4 Marinus Bouwense, geboren op 16-02-1829 in Kortgene. Aangifte op 16-02-1829 [ZA akte 9]. Marinus is overleden op 26-09-1829 in Kortgene, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 19].
5 Leijntje Bouwense, geboren op 20-06-1838 in Kortgene. Volgt XII-co.
XI-au Pieter Boot, zoon van Johannes Cornelisse (Janus) Boot en Sara Pieterse Liefbroer. Hij is gedoopt op 07-10-1798 in Kortgene. Doopgetuigen: Pieter Liefbroer, Jacoba Koeman. Pieter is overleden op 07-02-1866 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Pieter trouwde op 19-06-1830 in Colijnsplaat [akte 7] met Tannetje van Gilst, ongeveer 32 jaar oud. Tannetje is geboren omstreeks 1798 in Colijnsplaat. Tannetje is overleden op 29-03-1854 in Wissenkerke, ongeveer 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 26]. Beroep: dienstbode, arbeidster. Tannetje: ook Jannetje, dochter van Teunis Teunisse van Gilst en Adriana L. Eijcenhout.
Kinderen van Pieter en Tannetje:
1 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 26-09-1830 in Colijnsplaat. Aangifte [ZA akte 84].
2 Johannes Boot, levenloos geboren zoon op 13-10-1831 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 124].
3 Teunes Boot, geboren op 04-02-1833 in Wissenkerke. Aangifte op 04-02-1833 [ZA akte 13]. Hij is gedoopt op 24-02-1833 in Wissenkerke. Teunes is overleden op 18-06-1833 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 23].
4 Johannes Boot, geboren op 19-04-1835 in Wissenkerke. Volgt XII-cp.
XI-av Jacoba Boot, dochter van Johannes Cornelisse (Janus) Boot en Sara Pieterse Liefbroer. Zij is gedoopt op 10-04-1803 in Kortgene. Doopgetuigen: Jacoba Koeman, Sara Liefbroer. Jacoba is overleden op 31-10-1862 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 84]. Beroep: boerendienstmeid, arbeidster. Jacoba trouwde op 28-04-1826 in Wissenkerke [akte 5] met Jan Tollenaar, 29 jaar oud. Jan is geboren op 04-10-1796 in Wissenkerke, zoon van Nicolaas Tollenaar en Cornelia Boot. Jan is overleden op 27-04-1859 in Wissenkerke, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: landbouwknecht, arbeider. Jan: ook Jacob, Jan Nicolaas van Tollenaar.
Kinderen van Jacoba en Jan:
1 Jan Tollenaar, levenloos geboren zoon op 11-02-1827 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 75].
2 Sara Tollenaar, levenloos geboren dochter op 24-07-1828 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 95].
3 Sara Tollenaar, levenloos geboren dochter op 22-08-1829 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 108].
4 Jacoba Tollenaar, levenloos geboren dochter op 28-12-1830 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 76].
5 Jan Tollenaar, geboren in 05-1834 in Wissenkerke. Jan is overleden op 29-09-1834 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 66].
6 Saartje Tollenaar, geboren op 24-12-1840 in Wissenkerke. Saartje is overleden op 30-12-1840 in Wissenkerke, 6 dagen oud. Aangifte [ZA akte 143].
7 Clasina Tollenaar, geboren op 09-09-1842 in Wissenkerke. Clasina is overleden op 23-09-1842 in Wissenkerke, 14 dagen oud. Aangifte [ZA akte 77].
XI-aw Iman Boot is geboren op 10-09-1811 in Kortgene, zoon van Johannes Cornelisse (Janus) Boot en Sara Pieterse Liefbroer. Aangifte op 11-09-1811 [ZA akte 24]. Iman is overleden op 09-08-1876 in Wissenkerke, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 56]. Beroepen: vanaf 1836 dienstplichtig schutter Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS) in 1836 vanaf >1836 landmansknecht, arbeider, vrachtrijder, herbergier. Iman:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 05-12-1849 in Wissenkerke [akte 25] met Johanna Jongepier, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 30-06-1823 in Domburg. Aangifte op 01-07-1823 [ZA akte 20]. Johanna is overleden op 13-04-1855 in Wissenkerke, 31 jaar oud. Aangifte [ZA akte 34]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Johanna: dochter van Adriaan Jongepier (ca 1788 Domburg - 24-12-1842 Domburg), arbeider, en Janna van Vaerdegem (? - 31-03-1849 Domburg), arbeidster.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 29-10-1856 in Wissenkerke [akte 21] met Maria Alebregtse, ongeveer 37 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1819 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Maria: dochter van Cornelis Alebregtse en Sara Koeman; weduwe van Pieter Jacobus de Looff (1818-1855 Wissenkerke); hertrouwd 04-06-1884 te Ellewoutsdijk met Adriaan Mol.
Kinderen van Iman en Johanna:
1 Johannis Boot, geboren op 03-11-1851 in Wissenkerke. Aangifte op 04-11-1851 [ZA akte 110]. Johannis is overleden op 06-12-1851 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 89].
2 Johannes Boot, geboren op 30-09-1852 in Wissenkerke. Aangifte op 30-09-1852 [ZA akte 99]. Hij is gedoopt op 17-10-1852 in Wissenkerke. Johannes is overleden op 24-11-1853 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 104].
3 Adriaan Boot, geboren op 28-10-1853 in Wissenkerke. Volgt XII-cq.
4 Johannes Boot, geboren op 06-04-1855 in Wissenkerke. Aangifte op 06-04-1855 [ZA akte 32]. Johannes is overleden op 20-09-1855 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 79].
Kind van Iman en Maria:
1 Johannes Boot, geboren op 18-10-1858 in Wissenkerke. Volgt XII-cr.
XI-ax Cornelis Boot is geboren op 29-08-1814 in Kortgene, zoon van Johannes Cornelisse (Janus) Boot en Sara Pieterse Liefbroer. Aangifte op 29-08-1814 [ZA akte 30]. Cornelis is overleden op 16-01-1865 in Wissenkerke, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landmansknecht, arbeider, vrachtrijder. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 30-05-1845 in Wissenkerke [akte 11] met Jacoba Pieternella Johannisse(n), ongeveer 21 jaar oud. Jacoba Pieternella is geboren omstreeks 1824 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Jacoba Pieternella: ook Jacoba Catharina, dochter van Pieter Johanissen en Jannetje Sinke.
Kinderen van Cornelis en Jacoba Pieternella:
1 Johannis Boot, geboren op 15-11-1845 in Wissenkerke. Aangifte op 17-11-1845 [ZA akte 109]. Hij is gedoopt op 14-12-1845 in Wissenkerke. Johannis is overleden op 21-05-1847 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 52]. Bij het overlijden van Johannis: Kampensnieuwland.
2 Jannetje Boot, geboren op 25-08-1847 in Wissenkerke. Volgt XII-cs.
3 Sara Boot, geboren op 21-10-1848 in Wissenkerke. Aangifte op 21-10-1848 [ZA akte 79]. Zij is gedoopt op 12-11-1848 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Sara:
Sara Boot
Emigrant in 1873 Wissenkerke
Leeftijd: 24
Beroep: dienstmeid
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar van vertrek: 1873
Plaats van vertrek: Wissenkerke
Reden van vertrek: Verbetering van bestaan
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron: Staten van landverhuizingen
ZA Genealogische Afschriften 810/3, pagina 166
4 Pieter Cornelis Boot, geboren op 05-10-1849 in Wissenkerke. Aangifte op 05-10-1849 [ZA akte 99]. Hij is gedoopt op 28-10-1849 in Wissenkerke. Pieter Cornelis is overleden op 04-10-1850 in Wissenkerke, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 88].
5 Johannis Boot, geboren op 24-08-1852 in Wissenkerke. Aangifte op 24-08-1852 [ZA akte 86]. Hij is gedoopt op 05-09-1852 in Wissenkerke. Johannis is overleden op 11-09-1852 in Wissenkerke, 18 dagen oud. Aangifte [ZA akte 91].
6 Pieter Cornelis Boot, geboren op 23-04-1857 in Wissenkerke. Aangifte op 23-04-1857 [ZA akte 44]. Pieter Cornelis is overleden op 22-08-1857 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 59].
7 Johanna Pieternella Boot, geboren op 03-07-1858 in Wissenkerke. Aangifte op 05-07-1858 [ZA akte 72]. Johanna Pieternella is overleden op 26-10-1858 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 90].
8 Pieternella Johanna Boot, geboren op 10-12-1859 in Wissenkerke. Volgt XII-ct.
9 Johanna Pieternella Boot, geboren op 07-01-1862 in Wissenkerke. Aangifte op 08-01-1862 [ZA akte 6]. Johanna Pieternella is overleden op 07-05-1862 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 37]. Bij het overlijden van Johanna Pieternella: vermeld als Jacoba Johanna.
10 Johanna Pieternella Boot, geboren op 16-06-1863 in Wissenkerke. Aangifte op 16-06-1863 [ZA akte 86]. Johanna Pieternella is overleden op 20-07-1863 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 72].
XI-ay Susanna Boot is geboren omstreeks 1789 in Wissenkerke, dochter van Geerard Cornelisse Boot en Pieternella Filius. Susanna is overleden op 30-01-1864 in Wissenkerke, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: dagloonster, arbeidster. Susanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-04-1813 in Wissenkerke [akte 3] met Johannes Bouterse, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 03-02-1792 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Janse Bouterse en Adriana Johannese Bouterse. Johannes is overleden op 04-01-1847 in Wissenkerke, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dagloner, arbeider. Johannes: ook Johannis.
Kinderen van Susanna en Johannes:
1 Cornelis Bouterse, geboren op 06-08-1813 in Wissenkerke. Volgt XII-cu.
2 Gerard Bouterse, geboren in 10-1814. Gerard is overleden op 16-04-1815 in Wissenkerke, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 6].
3 Gerard Bouterse, geboren op 23-11-1815 in Wissenkerke. Volgt XII-cv.
4 Adriana Bouterse, geboren op 19-10-1816 in Wissenkerke. Aangifte op 25-10-1816 [ZA akte 67]. Adriana is overleden op 05-04-1817 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 17].
5 Pieternella Bouterse, geboren op 06-05-1818 in Wissenkerke. Aangifte op 07-05-1818 [ZA akte 27]. Pieternella is overleden op 04-06-1819 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31].
6 Pieternella Bouterse, geboren op 07-12-1819 in Wissenkerke. Aangifte op 07-12-1819 [ZA akte 83]. Pieternella is overleden op 13-12-1819 in Wissenkerke, 6 dagen oud. Aangifte [ZA akte 61].
7 Adriaan Bouterse, geboren op 31-12-1820 in Wissenkerke. Volgt XII-cw.
8 Pieter Bouterse, geboren op 15-04-1827 in Wissenkerke. Volgt XII-cx.
9 Jacobus Bouterse, geboren op 13-12-1832 in Wissenkerke. Volgt XII-cy.
XI-az Cornelis Gerardse Boot is geboren op 23-08-1798 in Wissenkerke, zoon van Geerard Cornelisse Boot en Pieternella Filius. Cornelis Gerardse is overleden op 04-05-1846 in Wissenkerke, 47 jaar oud. Aangifte [akte 45]. Beroep: arbeider. Cornelis Gerardse trouwde, 28 jaar oud, op 02-03-1827 in Wissenkerke [akte 3] met Elizabeth Israël, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 08-11-1803 in Wissenkerke, dochter van Jacob Marinusse Israël en Martha Hendrikse van der Weele. Zij is gedoopt op 13-11-1803 in Wissenkerke. Elizabeth is overleden op 03-10-1870 in Wissenkerke, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 87]. Beroep: boerendienstmeid, arbeidster.
Kinderen van Cornelis Gerardse en Elizabeth:
1 Gerard Boot, geboren op 12-07-1827 in Wissenkerke. Aangifte op 13-07-1827 [ZA akte 55]. Hij is gedoopt op 15-07-1827 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Susanna Boot, Johannes Bouterse. Gerard is overleden op 08-01-1852 in Wissenkerke, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeider.
2 Jacob Boot, geboren op 13-04-1829 in Wissenkerke. Aangifte op 13-04-1829 [ZA akte 29]. Hij is gedoopt op 26-04-1829 in Wissenkerke. Jacob is overleden op 09-09-1830 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 51].
3 Pieternella Boot, geboren op 16-08-1831 in Wissenkerke. Aangifte op 16-08-1831 [ZA akte 60]. Zij is gedoopt op 21-08-1831 in Wissenkerke. Pieternella is overleden op 07-11-1831 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 109].
4 Maria Boot, geboren op 24-08-1835 in Wissenkerke. Volgt XII-cz.
XI-ba Jacoba Boot is geboren omstreeks 1801 in Wissenkerke, dochter van Geerard Cornelisse Boot en Pieternella Filius. Jacoba is overleden op 07-06-1831 in Wissenkerke, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte [ZA akte 30]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Jacoba:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-07-1821 in Wissenkerke [akte 12] met Adriaan Koole, ongeveer 34 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1787 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 10-10-1821 in Wissenkerke, ongeveer 34 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42]. Beroep: arbeider. Adriaan: zoon van Pieter Koole, arbeider, en Blazina Schrier (overleden 21-03-1820 Wissenkerke).
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-08-1823 in Wissenkerke [akte 12] met Johannes Hendrikse Begthel, ongeveer 35 jaar oud. Johannes Hendrikse is geboren omstreeks 1788 in Middelburg. Beroep: arbeider. Johannes Hendrikse: ook Johannis, zoon van Hendrik Begthel (overleden 01-11-1793 Middelburg) en Sara de Smit (overleden 25-01-1822); getrouwd (3) met Petronella Broekes.
Kind van Jacoba en Adriaan:
1 Geertruijd Koole, geboren op 06-10-1821 in Wissenkerke. Volgt XII-da.
Kinderen van Jacoba en Johannes Hendrikse:
1 Pieter Bechtel, levenloos geboren zoon op 31-08-1824 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 85].
2 Geerard Bechtel, geboren in 07-1825 in Wissenkerke. Geerard is overleden op 26-09-1825 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 60].
3 Pieternella Bechtel, levenloos geboren dochter op 22-08-1827 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 82].
4 Sara Bechtel, geboren op 03-08-1828 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 07-09-1828 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Pieter de Smit, Tona de Smit. Sara is overleden op 22-02-1829 in Wissenkerke, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
5 Pieter Bechtel, levenloos geboren zoon op 11-09-1829 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 109].
6 Johannes Begthel, levenloos geboren zoon op 15-08-1830 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 70].
7 Jacoba Bechtel, levenloos geboren dochter op 05-06-1831 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 122].
XI-bb Jannetje (Janna) Boot is geboren omstreeks 1803 in Wissenkerke, dochter van Geerard Cornelisse Boot en Pieternella Filius. Jannetje is overleden op 08-12-1882 in Wissenkerke, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 83]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Janna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-04-1830 in Wissenkerke [akte 6] met Johannis (Janus) de Ridder, 28 jaar oud. Johannis is geboren op 15-01-1802 in Kats. Hij is gedoopt op 24-01-1802 in Wissenkerke. Johannis is overleden op 01-11-1862 in Wissenkerke, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 85]. Beroep: arbeider, dijkwerker. Janus: zoon van Johannis de Ridder, arbeider, en Anna Kloosterman.
Kinderen van Janna en Janus:
1 Anna de Ridder, geboren in 02-1831 in Wissenkerke. Anna is overleden op 10-09-1831 in Wissenkerke, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 82].
2 Johannes de Ridder, geboren op 29-01-1832 in Wissenkerke. Hij is gedoopt op 05-02-1832 in Wissenkerke. Doopgetuige: Janus de Ridder. Johannes is overleden op 17-02-1832 in Wissenkerke, 19 dagen oud. Aangifte [ZA akte 6].
3 Janna de Ridder, geboren omstreeks 1833 in Wissenkerke. Janna is overleden op 08-09-1834 in Wissenkerke, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 57].
4 Anna de Ridder, geboren op 24-05-1838 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 10-06-1838 in Wissenkerke. Anna is overleden op 17-10-1838 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 73].
Kind van Janna uit een onbekende relatie:
1 Pieternella Boot, geboren op 27-09-1828 in Wissenkerke. Aangifte op 27-09-1828 [ZA akte 81]. Zij is gedoopt op 18-10-1828 in Wissenkerke. Pieternella is overleden op 04-08-1845 in Wissenkerke, 16 jaar oud. Aangifte [ZA akte 47].
XI-bc Susanna Boot is geboren in 1794 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisz Boot en Elisabeth Gerardse de Smit. Susanna is overleden op 03-08-1830 in Kortgene, 36 jaar oud. Aangifte [akte 18]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Susanna trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1821 in Kortgene [akte 3] met Adriaan Pouwer, 26 jaar oud. Adriaan is geboren op 01-06-1794 in Kortgene. Adriaan is overleden op 25-01-1883 in Kortgene, 88 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Beroep: arbeider. Adriaan: zoon van Jacob Cornelisz Pouwer (1754-1835, Kortgene), commies Indirecte Belastingen in Brouwershaven, getrouwd op 06-10-1782 in Kortgene met Janna Cornelisse Rademaker (15-02-1756 Kortgene - 1803).
Kinderen van Susanna en Adriaan:
1 Janna Pouwer, geboren op 28-10-1821 in Kortgene. Volgt XII-db.
2 Elizabeth Pouwer, geboren op 12-10-1822 in Kortgene. Aangifte op 12-10-1822 [ZA akte 34]. Elizabeth is overleden op 08-04-1824 in Kortgene, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14].
3 Kaatje Pouwer, geboren op 22-12-1823 in Kortgene. Aangifte op 22-12-1823 [ZA akte 37]. Kaatje is overleden op 02-07-1825 in Kortgene, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
4 Adriaan Pouwer, geboren op 27-08-1825 in Kortgene. Aangifte op 29-08-1825 [ZA akte 22]. Adriaan is overleden op 05-05-1826 in Kortgene, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 15].
5 Jacob Pouwer, geboren omstreeks 1827 in Kortgene. Volgt XII-dc.
6 Adriaan Pouwer, levenloos geboren zoon op 03-08-1830 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 34].
XI-bd Gerard Boot is geboren op 22-11-1796 in Wissenkerke, zoon van Adriaan Cornelisz Boot en Elisabeth Gerardse de Smit. 23-11-1793?. Gerard is overleden op 02-03-1873 om 04:00 in Wissenkerke, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: landmansknecht (1820), arbeider (1840) (in 1816 loteling Korps Infanterie, Nationale Militie, 16e Bataljon, flankeur). Religie: N.H.. Gerard: ook Geerard. Gerard:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-12-1820 in Wissenkerke [akte 11] met Cathalina Tollenaar. Zij is een dochter van Cornelis Tollenaar en Jannetje van Halst. Zij is gedoopt op 12-12-1797 in Wissenkerke. Cathalina is overleden op 04-02-1840 om 10:00 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 11]. Zij is begraven op 10-02-1840 te Wissenkerke. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Cathalina: ook Katalina, Catharina, Catelientje.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 03-07-1840 in Wissenkerke [akte 10] met Maria Huissoon, 41 jaar oud. Maria is geboren op 06-03-1799 in Wissenkerke. Maria is overleden op 10-11-1883 in Wissenkerke, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 61]. Beroep: arbeidster. Maria: ook Huisson, Huiszoon, dochter van Machiel Huisson en Tannetje Lievense.
Kinderen van Gerard en Cathalina:
1 Adriaan Boot, geboren op 25-11-1821 in Wissenkerke. Aangifte op 26-11-1821 [ZA akte 88].
2 Cornelis Boot, geboren op 19-11-1822 in Wissenkerke. Volgt XII-dd.
3 Jan Boot, geboren op 17-12-1823 in Wissenkerke. Aangifte op 19-12-1823 [ZA akte 110]. Hij is gedoopt op 21-12-1823 in Wissenkerke. Doopgetuige: Jan Tollenaar. Jan is overleden op 30-10-1824 in Wissenkerke, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 67].
4 Adriaan Boot, geboren op 20-12-1824 in Wissenkerke. Aangifte op 21-12-1824 [ZA akte 100]. Hij is gedoopt op 09-01-1825 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 07-03-1825 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 10].
5 Adriaan Boot, geboren op 30-09-1826 in Wissenkerke. Aangifte op 02-10-1826 [ZA akte 71]. Hij is gedoopt op 08-10-1826 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 29-12-1828 in Wissenkerke, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 89].
6 Jannetje Boot, geboren op 26-11-1827 in Wissenkerke. Aangifte op 27-11-1827 [ZA akte 92]. Jannetje is overleden op 07-12-1827 in Wissenkerke, 11 dagen oud. Aangifte [ZA akte 66].
7 Elizabeth Boot, geboren op 01-11-1828 in Wissenkerke. Aangifte op 01-11-1828 [ZA akte 92]. tweeling. Elizabeth is overleden op 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 79].
8 Jannetje Boot, geboren op 01-11-1828 in Wissenkerke. Aangifte op 01-11-1828 [ZA akte 91]. tweeling. Jannetje is overleden op 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 78].
9 Adriaan Boot, geboren op 19-01-1830 om 18:00 in Wissenkerke. Volgt XII-de.
10 Jannetje Boot, geboren op 18-12-1830 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 02-01-1831 in Wissenkerke. Doopgetuigen : Leen Bakker, Neeltje Tollenaar. Jannetje is overleden op 09-05-1831 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 23].
11 Elizabeth Boot, geboren op 01-10-1832 in Wissenkerke. Aangifte op 01-10-1832 [ZA akte 59]. Elizabeth is overleden op 07-09-1833 in Wissenkerke, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 57].
12 Jannetje Boot, geboren op 10-11-1833 in Wissenkerke. Volgt XII-df.
13 Cornelia Boot, geboren op 11-11-1835 in Wissenkerke. Volgt XII-dg.
14 Neeltje Boot, geboren op 16-10-1836 in Wissenkerke. Aangifte op 17-10-1836 [ZA akte 96]. Zij is gedoopt op 23-10-1836 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Leendert Bakker, Neeltje Tollenaar. Neeltje is overleden op 07-11-1836 in Wissenkerke, 22 dagen oud. Aangifte [ZA akte 78].
15 Prientje Boot, geboren op 18-11-1837 in Wissenkerke. Aangifte op 18-11-1837 [ZA akte 116]. Prientje is overleden op 24-02-1839 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
16 Neeltje Boot, geboren op 29-01-1840 in Wissenkerke. Aangifte op 29-01-1840 [ZA akte 11]. Neeltje is overleden op 31-01-1840 in Wissenkerke, 2 dagen oud. Aangifte [ZA akte 9].
XI-be Cornelia Boot is geboren omstreeks 1798 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisz Boot en Elisabeth Gerardse de Smit. Cornelia is overleden op 25-06-1870 in Kortgene, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Cornelia:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 18-02-1825 in Wissenkerke [akte 3] met Willem Wisse, ongeveer 33 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1792 in Wissenkerke. Willem is overleden op 30-11-1844 in Wissenkerke, ongeveer 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 100]. Beroep: landman, arbeider. Willem: zoon van Salomon Wisse (overleden 17-11-1821 Wissenkerke) en Lena de Looff; weduwnaar van Cornelia Bakker (1794 Wissenkerke - 08-06-1814 Wissenkerke).
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 11-09-1846 in Kortgene [akte 4] met Hendrik Kramer, ongeveer 36 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1810 in Wissenkerke. Hendrik is overleden op 01-03-1855 in Kortgene, ongeveer 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Hendrik: zoon van Aart Kramer, arbeider, en Jacomina de Smit.
(3) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op 24-04-1856 in Kortgene [akte 1] met Gerrit van Gemert, ongeveer 51 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1805 in Kortgene. Gerrit is overleden op 09-06-1878 in Kortgene, ongeveer 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: winkelier, arbeider. Gerrit: zoon van Jan van Gemert en Pieternella Witters; weduwnaar van Lena van den Berge.
Kinderen van Cornelia en Willem:
1 Lena Wisse, geboren op 06-06-1825 in Wissenkerke. Aangifte op 07-06-1825 [ZA akte 48]. Zij is gedoopt op 26-06-1825 in Wissenkerke. Lena is overleden op 06-03-1839 in Wissenkerke, 13 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19].
2 Elizabeth Wisse, geboren op 20-11-1826 in Wissenkerke. Aangifte op 20-11-1826 [ZA akte 92].
3 Adriaan Wisse, geboren op 27-11-1829 in Wissenkerke. Volgt XII-dh.
XI-bf Jannetje Boot is geboren op 22-09-1802 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisz Boot en Elisabeth Gerardse de Smit. Jannetje is overleden op 15-01-1890 in Wissenkerke, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Jannetje:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 01-05-1835 in Wissenkerke [akte 9] met Pieter Bolle, ongeveer 31 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1804 in Kortgene. Pieter is overleden op 23-11-1848 in Kortgene, ongeveer 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: arbeider. Pieter: zoon van Willem Bolle en Adriana de Bruine.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 31-12-1851 in Kortgene [akte 6] met Jo(h)annes Lindom, 43 jaar oud. Jo(h)annes is geboren op 14-02-1808 in Wissenkerke. Jo(h)annes is overleden op 07-04-1859 in Wissenkerke, 51 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Jo(h)annes: zoon van Willem Lindom en Jacoba de Vos.
(3) trouwde, 66 jaar oud, op 26-05-1869 in Wissenkerke [akte 6] met Marinus Antonisse Verhulst, ongeveer 61 jaar oud. Marinus Antonisse is geboren omstreeks 1808 in Wissenkerke. Marinus Antonisse is overleden op 18-04-1885 in Wissenkerke, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: arbeider. Marinus Antonisse: zoon van Anthonie Marinusse Verhulst en Lena Hendrika Clement; getrouwd (1) op 10-05-1833 in Kortgene met Stoffelina Filius, (1809-1867 Wissenkerke), 7 kinderen.
Kinderen van Jannetje en Pieter:
1 Willem Bolle, geboren op 14-07-1835 in Wissenkerke. Hij is gedoopt op 19-07-1835 in Wissenkerke. Willem is overleden op 25-09-1835 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 43].
2 Adriana Bolle, geboren op 13-06-1837 in Wissenkerke. Volgt XII-di.
3 Willemina Bolle, geboren op 22-06-1842 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 26-06-1842 in Wissenkerke. Willemina is overleden op 03-09-1842 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 56].
XI-bg Adriana Boot is geboren omstreeks 1806 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisz Boot en Elisabeth Gerardse de Smit. Adriana is overleden op 26-08-1829 in Wissenkerke, ongeveer 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 68]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Adriana trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-02-1828 in Wissenkerke [akte 1] met Jacobus Kabboord, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 11-02-1803 in Wissenkerke, zoon van Daniël Kabboord en Jacomina Priester. Jacobus is overleden op 11-06-1880 in Wissenkerke, 77 jaar oud. Beroep: smidsknecht, smid. Jacobus: getrouwd (2) op 18-10-1833 in Wissenkerke met Lena van der Werf (Weide?) (ca 1809 Wissenkerke - 12-02-1857 Wissenkerke), winkelierster, dochter van Pieter van der Weide, schipper, bakker, en Jannetje Cornelisse Wisse; getrouwd (3) op 29-12-1858 in Wissenkerke met Leuntje Mulder (24-02-1813 Wissenkerke - 15-03-1877 Wissenkerke), dochter van Leuntje Mulder, winkelierster.
Kinderen van Adriana en Jacobus:
1 Daniël Kabboord, geboren op 21-05-1828 in Wissenkerke. Aangifte op 21-05-1828 [ZA akte 41]. Hij is gedoopt op 25-05-1828 in Wissenkerke. Daniël is overleden op 01-11-1828 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 75].
2 Elizabeth Kabboord, levenloos geboren dochter op 18-08-1829 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 107].
XI-bh Jasperina (Prientje) Boot is geboren op 06-11-1809 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Cornelisz Boot en Elisabeth Gerardse de Smit. Jasperina is overleden op 03-02-1855 in Wissenkerke, 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Prientje: ook Prijntje, Dirkje. Prientje trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1835 in Wissenkerke [akte 22] met Frans Kloosterman, 25 jaar oud. Frans is geboren op 07-03-1810 in Wissenkerke. Beroep: arbeider. Frans: zoon van Jan Adriaansz Kloosterman en Pieternella van der Maas.
Kinderen van Prientje en Frans:
1 Pieternella Kloosterman, geboren op 04-02-1836 in Wissenkerke. Volgt XII-dj.
2 Adriaan Kloosterman, geboren op 25-05-1837 in Wissenkerke. Aangifte op 25-05-1837 [ZA akte 55]. Hij is gedoopt op 27-05-1837 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 07-09-1837 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 65]. Bij het overlijden van Adriaan: bij geboorte zoon Adriaan, bij overlijden dochter Adriana.
3 Jan Kloosterman, geboren op 11-08-1838 in Wissenkerke. Jan is overleden op 01-09-1838 in Wissenkerke, 21 dagen oud. Aangifte [ZA akte 65].
4 Adriaan Kloosterman, geboren op 27-10-1839 in Wissenkerke. Aangifte op 28-10-1839 [ZA akte 110]. Hij is gedoopt op 17-11-1839 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 18-01-1840 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
5 Jan Kloosterman, geboren op 16-12-1842 in Wissenkerke. Volgt XII-dk.
6 Adriaan Kloosterman, geboren op 08-01-1846 in Wissenkerke. Volgt XII-dl.
7 Lena Kloosterman, geboren op 15-11-1847 in Wissenkerke. Volgt XII-dm.
XI-bi Cornelis Boot is geboren op 18-01-1811 in Wissenkerke, zoon van Adriaan Cornelisz Boot en Elisabeth Gerardse de Smit. Aangifte op 21-01-1811 [ZA akte 2]. Hij is gedoopt op 10-02-1811 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Margarita de Smit. Cornelis is overleden op 23-12-1871 in Kortgene, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: landmansknecht, boerenknecht, landman, landbouwer. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 22-02-1833 in Kortgene [akte 1] met Lena van der Maas, 23 jaar oud. Lena is geboren op 01-02-1810 in Geersdijk (Wissenkerke). Lena is overleden op 16-06-1890 in Kortgene, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landvrouw, landbouwster. Lena: dochter van Adriaan van der Maas, landman, en Levina Verburg, landvrouw.
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Levina Boot, geboren op 22-06-1833 in Kortgene. Volgt XII-dn.
2 Adriana Boot, geboren op 10-09-1834 in Kortgene. Volgt XII-do.
3 Adriaan Boot, geboren op 14-04-1836 in Kortgene. Aangifte op 14-04-1836 [ZA akte 18]. Adriaan is overleden op 30-04-1836 in Kortgene, 16 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3].
4 Cornelia Boot, geboren op 31-08-1837 in Kortgene. Aangifte op 01-09-1837 [ZA akte 37]. Cornelia is overleden op 08-10-1843 in Kortgene, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24].
5 Adriaan Boot, geboren op 30-11-1838 in Kortgene. Volgt XII-dp.
6 Jannetje Boot, geboren op 20-05-1840 in Kortgene. Volgt XII-dq.
7 Anna Boot, geboren op 18-07-1844 in Kortgene. Volgt XII-dr.
8 Gerard Boot, geboren op 07-08-1846 in Kortgene. Aangifte op 07-08-1846 [ZA akte 20]. Gerard is overleden op 28-10-1846 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 34].
9 Aartje Willemijntje Boot, geboren op 12-01-1849 in Kortgene. Volgt XII-ds.
10 Prientje Boot, geboren op 30-05-1850 in Kortgene. Volgt XII-dt.
XI-bj Andries van Haver is geboren op 14-09-1797 in Wissenkerke, zoon van Jacobus van Haver en Cornelia Cornelisse Boot. Beroep: landbouwknecht, arbeider. Andries trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1821 in Wissenkerke [akte 9] met Johanna Koole, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1798 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Johanna: dochter van Pieter Koole en Johanna de Zwarte, arbeidster.

XI-bk Cornelis van Haver is geboren op 18-11-1801 in Wissenkerke, zoon van Jacobus van Haver en Cornelia Cornelisse Boot. Cornelis is overleden omstreeks 1879, ongeveer 78 jaar oud. Beroep: landmansknecht, arbeider. Cornelis:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1827 in Wissenkerke [akte 8] met Sara de Bruine, ongeveer 23 jaar oud. Sara is geboren omstreeks 1804 in Wissenkerke. Sara is overleden vóór 1845, hoogstens 41 jaar oud. Beroep: arbeidster. Sara: dochter van Jacobus de Bruine, arbeider, en Maria Boers, arbeidster.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 17-01-1845 in Wissenkerke [akte 1] met Elizabeth Verburg, ongeveer 34 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1811 in Colijnsplaat. Beroep: arbeidster. Elizabeth: dochter van Jan Verburg, arbeider, en Geertruid van der Weele; weduwe van Cornelis Clement.

XI-bl Susanna van Haver is geboren omstreeks 1805 in Wissenkerke, dochter van Jacobus van Haver en Cornelia Cornelisse Boot. Susanna is overleden op 09-02-1877 in Wissenkerke, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Susanna: ook Zuzanna. Susanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 29-04-1831 in Wissenkerke [akte 3] met Pieter Bouterse, ongeveer 38 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1793 in Wissenkerke. Beroep: landmansknecht. Pieter: zoon van Jannetje Bouterse.

XI-bm Bastiaantje Gerardse Tazelaar is geboren in 1789, dochter van Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) en Willemijntje Cornelisse Boot. geboren vóór huwelijk ouders?. Bastiaantje Gerardse is overleden op 02-01-1822 in Wissenkerke, 33 jaar oud. Bastiaantje Gerardse trouwde, 21 jaar oud, op 18-03-1810 in Wissenkerke met Marinus Pieters de Vos, 21 jaar oud. Marinus Pieters is geboren op 07-06-1788 in Nieuw- en Sint Joosland, zoon van Pieter Leendertse de Vos en Pieternella Marinusse Boot. Kampens Nieuwland (Wissenkerke)?. Marinus Pieters is overleden op 15-10-1837 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Woonplaats: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Beroep: dagloner, arbeider.

XI-bn Lena Gerardse Tazelaar is geboren omstreeks 1795 in Wissenkerke, dochter van Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) en Willemijntje Cornelisse Boot. Beroep: boerendienstmeid. Lena Gerardse trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-08-1819 in Wissenkerke [akte 12] met Tobias van Halst, ongeveer 31 jaar oud. Tobias is geboren omstreeks 1788 in Wissenkerke. Beroep: landmansknecht. Tobias: zoon van Lambregt van Halst, kleermaker, en Cornelia van Kameren, naaister.

XI-bo Leijntje Tazelaar, dochter van Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) en Willemijntje Cornelisse Boot. Zij is gedoopt op 19-01-1804 in Wissenkerke. Leijntje is overleden op 28-02-1872 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 22]. Beroep: boerendienstmeid, landvrouw. Leijntje: ook Leentje, Lientje. Leijntje trouwde op 12-02-1830 in Wissenkerke [akte 3] met Jan Breas, 38 jaar oud. Jan is geboren op 13-02-1791 in Colijnsplaat, zoon van Bartholomeus Jansz (Bartel) Breas en Cornelia Lievense van der Weele. Jan is overleden op 08-02-1875 in Wissenkerke, 83 jaar oud. Beroep: arbeider (1813-1815), dijkbaas (1829-1832), landbouwer.
Kinderen van Leijntje en Jan:
1 Gerard Breas, geboren op 24-05-1830 in Wissenkerke. Gerard is overleden op 22-09-1830 in Wissenkerke, 3 maanden oud.
2 Cornelia Willemina Breas, geboren op 27-07-1831 in Wissenkerke. Cornelia Willemina is overleden op 15-09-1850 in Wissenkerke, 19 jaar oud.
3 Gerard Cornelis Breas, geboren op 10-09-1832 in Colijnsplaat. Volgt XII-du.
4 Jan Breas, geboren omstreeks 1833 in Wissenkerke. Jan is overleden op 25-11-1833 in Wissenkerke, ongeveer 0 dagen oud.
5 Willemina Lena Breas, geboren op 01-02-1835 in Wissenkerke. Volgt XII-dv.
6 Lena Willemina Breas, geboren omstreeks 1836 in Wissenkerke. Lena Willemina is overleden op 10-02-1836 in Wissenkerke, ongeveer 0 dagen oud.
7 Jan Breas, geboren op 26-03-1837 in Wissenkerke. Volgt XII-dw.
8 Lena Adriana Breas, geboren op 26-04-1838 in Wissenkerke. Volgt XII-dx.
9 Jacob Breas, geboren op 21-07-1839 in Wissenkerke. Jacob is overleden op 25-07-1840 in Wissenkerke, 1 jaar oud.
10 Adriana Cornelia Breas, geboren omstreeks 1840 in Wissenkerke. Volgt XII-dy.
11 Cornelis Breas, geboren op 13-04-1842 in Wissenkerke. Cornelis is overleden op 27-10-1842 in Wissenkerke, 6 maanden oud.
12 Leendert Jan Breas, geboren op 20-06-1844 in Wissenkerke. Leendert Jan is overleden op 06-10-1844 in Wissenkerke, 3 maanden oud.
XI-bp Gerard Tazelaar is geboren op 30-03-1806 in Wissenkerke, zoon van Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) en Willemijntje Cornelisse Boot. Beroep: arbeider. Gerard trouwde, 29 jaar oud, op 31-07-1835 in Wissenkerke [akte 15] met Maria Heijblom, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1810 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Maria: dochter van Lieven Heijblom, schoenmaker, en Maria Koole.

XI-bq Jan van de Velde is geboren op 31-01-1812 in Wissenkerke, zoon van Cornelis van de(r) Velde en Willemijntje Cornelisse Boot. Aangifte op 01-02-1812 [ZA akte 9]. Hij is gedoopt op 02-02-1812 in Wissenkerke. Jan is overleden op 06-08-1867 in Wissenkerke, 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 62]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 27-12-1833 in Wissenkerke [akte 23] met Aartje van Strien, 18 jaar oud. Aartje is geboren op 11-10-1815 in Wissenkerke. Aartje is overleden op 25-02-1889 in Wissenkerke, 73 jaar oud. Beroep: arbeidster. Aartje: dochter van Cornelis van Strien, arbeider, en Cornelia Verhulst, arbeidster.

XI-br Willemina van de Velde is geboren op 09-05-1815 in Wissenkerke, dochter van Cornelis van de(r) Velde en Willemijntje Cornelisse Boot. Aangifte op 09-05-1815 [ZA akte 27]. Zij is gedoopt op 14-05-1815 in Wissenkerke. Willemina is overleden op 20-01-1888 in Wissenkerke, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: arbeidster. Willemina trouwde, 19 jaar oud, op 08-05-1835 in Wissenkerke [akte 10] met Jan Coetse (Koets), ongeveer 21 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1814 in Wissenkerke, zoon van Roeland Coetse (Koetse) en Jerina Bouterse. Beroep: arbeider.

XI-bs Christiaan Schrier is geboren op 07-11-1822 in Wissenkerke, zoon van Janus Schrier en Catharina Pouwer. Hij is gedoopt op 25-11-1822 in Wissenkerke. Christiaan is overleden op 06-12-1914 in Wissenkerke, 92 jaar oud. Aangifte [akte 42]. Beroep: arbeider, machinist, kantonnier. Christiaan trouwde, 20 jaar oud, op 27-10-1843 in Wissenkerke [akte 15] met Jacomina Boot, 21 jaar oud. Jacomina is geboren op 18-02-1822 in Wissenkerke, dochter van Jacob(us) Boot en Cornelia Kabboord. Zij is gedoopt op 10-03-1822 in Wissenkerke. Doopgetuige: Daniël Caboort. Jacomina is overleden op 29-04-1886 in Wissenkerke, 64 jaar oud. Aangifte op 30-04-1886 [akte 30]. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Christiaan en Jacomina:
1 Catharina Schrier, geboren op 23-02-1844 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 02-03-1844 in Wissenkerke. Catharina is overleden op 21-09-1844 in Wissenkerke, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 81].
2 Jacob Schrier, geboren in 08-1845 in Wissenkerke. Jacob is overleden op 11-11-1845 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 71].
3 Janus Schrier, geboren op 17-07-1846 in Wissenkerke. Janus is overleden op 03-08-1846 in Wissenkerke, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 88].
4 Jacob Schrier, geboren op 08-12-1847 in Wissenkerke. Volgt XIII-gl.
5 Catharina Schrier, geboren op 04-03-1849 in Wissenkerke. Volgt XIII-gm.
6 Janus Schrier, geboren op 26-09-1850 in Wissenkerke. Hij is gedoopt op 29-09-1850 in Wissenkerke. Janus is overleden op 10-12-1850 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 106].
7 Cornelia Schrier, geboren in 02-1852 in Wissenkerke. geboren 14-10-1851, gedoopt 14-11-1851?. Cornelia is overleden op 14-05-1853 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 49].
8 Janna Schrier, geboren in 12-1853 in Wissenkerke. Janna is overleden op 08-05-1855 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44]. Bij het overlijden van Janna: moeder vermeld als Adriana.
9 Cornelia Schrier, geboren omstreeks 1855 in Wissenkerke. Volgt XIII-gn.
10 Christiaan Schrier, geboren in 02-1860 in Wissenkerke. Christiaan is overleden op 08-05-1860 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 34].
11 Gerardus Schrier, geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke. Volgt XIII-go.
12 Jacomina Schrier, geboren omstreeks 1863 in Wissenkerke. Volgt XIII-gp.
13 Adriana Schrier, geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke. Volgt XIII-gq.
XI-bt Dina Boot is geboren op 04-08-1819 in Middelburg, dochter van Samson Boot en Adriana van Egem. Aangifte op 04-08-1819 [ZA akte 312]. Dina is overleden op 29-10-1891 in Middelburg, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 328]. Beroep: dienstbode, winkelierster. Dina trouwde, 28 jaar oud, op 10-11-1847 in Middelburg [akte 92] met Willem Johannes Schenkel, ongeveer 28 jaar oud. Willem Johannes is geboren omstreeks 1819 in Middelburg. Willem Johannes is overleden op 23-05-1897 in Middelburg, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 153]. Beroep: zeeman. Willem Johannes: zoon van Cornelis Schenkel, timmerman, en Helena Engelman.

XI-bu Maatje Boot is geboren op 25-10-1820 in Middelburg, dochter van Samson Boot en Adriana van Egem. Aangifte op 25-10-1820 [ZA akte 367]. Maatje is overleden op 20-11-1893 in Middelburg, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 343]. Beroep: dienstbode. Maatje trouwde, 20 jaar oud, op 27-08-1841 in Middelburg [akte 83] met Lambrecht François Klaassen, 29 jaar oud. Lambrecht François is geboren op 29-06-1812 in Middelburg. Lambrecht François is overleden op 01-02-1886 in Middelburg, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: gruttersknecht, grutter, koetsier, koster N.H. kerk. Lambrecht François: ook Lambregt F., zoon van Andries Lodewijk Klaassen, koster, en Maria Francina Soeters.
Kinderen van Maatje en Lambrecht François:
1 Marinus François Klaassen, geboren op 29-11-1841 in Middelburg. Volgt XII-dz.
2 Adriaan Samson Klaassen, geboren op 28-04-1843 in Middelburg. Volgt XII-ea.
3 Hendrik Klaassen, geboren op 25-10-1844 in Middelburg. Aangifte op 25-10-1844 [ZA akte 414]. Hendrik is overleden op 17-02-1847 in Middelburg, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 146].
4 Dina Klaassen, geboren op 10-01-1846 in Middelburg. Aangifte op 10-01-1846 [ZA akte 20]. Dina is overleden op 08-07-1846 in Middelburg, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 242].
5 Willem Johannes Klaassen, geboren op 30-11-1847 in Middelburg. Volgt XII-eb.
6 Elisabeth Maria Klaassen, geboren op 07-10-1849 in Middelburg. Aangifte op 08-10-1849 [ZA akte 389]. Elisabeth Maria is overleden op 23-11-1855 in Middelburg, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 469].
7 François Lambregt Klaassen, geboren op 13-02-1851 in Middelburg. Volgt XII-ec.
8 Andries Lodewijk Klaassen, geboren op 12-11-1853 in Middelburg. Aangifte op 12-11-1853 [ZA akte 420]. Andries Lodewijk is overleden op 23-11-1855 in Middelburg, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 468].
9 Jacobus Cornelis Klaassen, geboren op 06-03-1855 in Middelburg. Volgt XII-ed.
10 Andries Lodewijk Klaassen, geboren op 22-11-1856 in Middelburg. Aangifte op 24-11-1856 [ZA akte 432]. Andries Lodewijk is overleden op 17-09-1932 in Middelburg, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 165].
11 Elisabeth Maria Klaassen, geboren op 09-03-1858 in Middelburg. Volgt XII-ee.
12 Maatje Susanna Klaassen, geboren op 27-08-1859 in Middelburg. Aangifte op 29-08-1859 [ZA akte 357]. Maatje Susanna is overleden op 31-10-1859 in Middelburg, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 394].
13 Susanna Pieternella Adriana Klaassen, geboren op 30-08-1861 in Middelburg. Volgt XII-ef.
14 Cornelis Dignus Klaassen, geboren op 27-10-1862 in Middelburg. Volgt XII-eg.
XI-bv Dingenus Boot is geboren op 04-05-1814 in Dreischor, zoon van Marinus Boodt (Boot) en Neeltje Dirkse de Vin. Aangifte op 04-05-1814 [ZA akte 11]. Dingenus is overleden op 24-08-1863 in Zierikzee, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 131]. Beroep: tuinier, hovenier. Dingenus trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1853 in Zierikzee [akte 15] met Henderina (Henderica) van Oorschot, 38 jaar oud. Henderina (Henderica) is geboren op 26-08-1814 in Zierikzee. Henderina (Henderica) is overleden op 06-02-1864 in Zierikzee, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Beroep: dienstbode, hovenierster. Henderina (Henderica): dochter van Willem van Oorschot en Cornelia Huijgens.
Kinderen van Dingenus en Henderina (Henderica):
1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 10-07-1853 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 227].
2 Marinus Boot, geboren op 11-05-1854 in Zierikzee. Volgt XII-eh.
3 Dina Cornelia Boot, geboren op 30-01-1856 in Zierikzee. Aangifte op 31-01-1856 [ZA akte 15]. Dina Cornelia is overleden op 10-02-1856 in Zierikzee, 11 dagen oud. Aangifte [ZA akte 17].
XI-bw Maria Boot (Boodt), dochter van Cente Cornelisz Boot (Boodt) en Maria Jacobse. Zij is gedoopt op 08-03-1791 in Zierikzee. Maria is overleden op 20-08-1833 in Burgh. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: arbeidster. Maria trouwde op 26-03-1813 in Burgh [akte 1] met Adriaan Groenleer. Hij is een zoon van Stoffel Adriaansz Groenleer en Cornelia Andriesse Goeree. Hij is gedoopt op 04-12-1784 in Burgh. Doopgetuige: Willemijntje Storm. Adriaan is overleden op 25-11-1852 in Burgh. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: arbeider.
Kinderen van Maria en Adriaan:
1 Stoffel Groenleer, geboren op 04-06-1813 in Burgh. Volgt XII-ei.
2 Cent Groenleer, geboren op 22-10-1815 in Burgh. Volgt XII-ej.
3 Cornelia Groenleer, geboren op 11-02-1818 in Burgh. Volgt XII-ek.
4 Marietje Groenleer, geboren op 28-06-1820 in Burgh. Aangifte op 29-06-1820 [ZA akte 10].
5 Cornelis Groenleer, geboren op 10-02-1823 in Burgh. Volgt XII-el.
6 Jakomina Groenleer, geboren op 13-05-1826. Aangifte op 16-05-1826 [ZA akte 12]. Jakomina is overleden op 30-09-1826 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 26].
7 Jacomina Groenleer, geboren op 17-10-1827 in Burgh. Volgt XII-em.
8 Grietje Groenleer, geboren op 23-11-1830 in Burgh. Volgt XII-en.
XI-bx Jacobus Centse Boot is geboren op 20-02-1793 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (Boodt) en Maria Jacobse. Hij is gedoopt op 24-02-1793 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Jacomijntje van 't Noordende. Woonplaats: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen). Beroep: boerenknecht, landbouwer, winkelier, arbeider. Jacobus Centse:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 18-04-1827 in Kerkwerve [akte 1] met Janna de Zeeuw, 55 jaar oud. Janna is geboren op 06-11-1771 in IJzendijke. Janna is overleden op 18-12-1839 in Kerkwerve, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: winkelierster. Religie: (lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Zierikzee 04-01-1839). Janna: dochter van Matthijs de Zeeuw en Maria Deunink; weduwe van Johannes Werner.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 1] met Johanna Krabbe, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 03-12-1812 in Kerkwerve, dochter van Nicolaas Krabbe en Neeltje Willemse Kloet. Beroep: dienstmeid, dienstbode.
Kind van Jacobus Centse en Janna:
1 N.N. Boot, geboren op 28-08-1835.
Kinderen van Jacobus Centse en Johanna:
1 Cente Boot, levenloos geboren zoon op 03-11-1840 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 19].
2 Marinus Boot, levenloos geboren zoon op 28-01-1842 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 24].
3 Neeltje Boot, geboren op 26-01-1843 in Kerkwerve. Aangifte op 26-01-1843 [ZA akte 5].
4 Cente Boot, geboren op 02-11-1844 in Kerkwerve. Aangifte op 02-11-1844 [ZA akte 16].
5 Cornelis Jacobsz Boot, geboren op 06-02-1846 in Kerkwerve. Aangifte op 06-02-1846 [ZA akte 5]. Cornelis Jacobsz is overleden op 10-09-1846 in Burgh, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 23].
XI-by Cornelia Boot is geboren op 07-01-1796 in Westenschouwen, dochter van Cente Cornelisz Boot (Boodt) en Maria Jacobse. Zij is gedoopt op 10-01-1796 in Burgh. tweeling, doopgetuigen: Tona Burg, Jacomijntje van 't Noordende. Cornelia is overleden op 07-03-1876 in Burgh, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: boerendochter, arbeidster. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 02-10-1816 in Burgh [akte 2] met Cornelis van Loozen, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1793 in Duivendijke. Cornelis is overleden op 11-10-1843 in Burgh, ongeveer 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Beroep: boerenknecht, arbeider. Cornelis: zoon van Albregt (Aalbregt) van Lozen en Cornelia Franse (Adriaanse) Plokhair.
Kinderen van Cornelia en Cornelis:
1 Cornelia van Loozen, geboren op 03-03-1817 in Burgh. Volgt XII-eo.
2 Maria van Loozen, geboren op 12-11-1818 in Burgh. Volgt XII-ep.
3 Albregt van Loozen, geboren op 09-08-1820 in Burgh. Volgt XII-eq.
4 Sente van Loozen, geboren op 10-02-1822 in Haamstede. Volgt XII-er.
5 Jacob van Loozen, geboren op 10-01-1824 in Haamstede. Aangifte op 11-01-1824 [ZA akte 4]. tweeling. Jacob is overleden op 08-10-1824 in Haamstede, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 18].
6 Leenderd van Loozen, geboren op 10-01-1824 in Haamstede. Aangifte op 11-01-1824 [ZA akte 3]. tweeling. Leenderd is overleden op 05-10-1824 in Haamstede, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 17].
7 Leendert van Loozen, geboren op 23-12-1824 in Haamstede. Aangifte op 24-12-1824 [ZA akte 36]. Leendert is overleden op 08-11-1825 in Haamstede, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 27].
8 Adriaantje van Loozen, geboren op 11-03-1830 in Burgh. Volgt XII-es.
9 Jacomijna van Loozen, geboren op 12-03-1834 in Haamstede. Aangifte op 12-03-1834 [ZA akte 6]. tweeling. Jacomijna is overleden op 28-05-1835 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9].
10 Lena van Loozen, geboren op 12-03-1834 in Haamstede. Aangifte op 12-03-1834 [ZA akte 5]. tweeling. Lena is overleden op 23-06-1835 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12].
XI-bz Cornelis Centse Boot is geboren op 03-11-1797 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (Boodt) en Maria Jacobse. Hij is gedoopt op 13-11-1797 in Burgh [DTB 125]. Cornelis Centse is overleden op 30-08-1868 in Burgh, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: vrachtrijder, arbeider, landbouwer. Cornelis Centse trouwde, 34 jaar oud, op 19-04-1832 in Burgh [akte 3] met Lena van (der) Slui(j)s, 22 jaar oud. Lena is geboren op 17-02-1810 in Haamstede, dochter van Job van Slui(j)s en Klara Bliek. Zij is gedoopt op 25-02-1810 in Haamstede. Lena is overleden op 28-10-1886 in Noordwelle, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Woonplaats: (woonde in 1875 in Renesse). Beroep: arbeidster.
Kinderen van Cornelis Centse en Lena:
1 Cente Cornelisz Boot, geboren op 18-10-1833 in Burgh. Volgt XII-et.
2 Job Boot, geboren op 09-09-1834 in Burgh. Aangifte op 10-09-1834 [ZA akte 12]. Job is overleden op 12-02-1835 in Westenschouwen (Burgh), 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 5].
3 Klara Johanna Boot, geboren op 19-09-1835 in Haamstede. Aangifte op 20-09-1835 [ZA akte 26]. Klara Johanna is overleden op 16-11-1835 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 16].
4 Klara Boot, geboren op 24-06-1837 in Haamstede. Aangifte op 24-06-1837 [ZA akte 17]. Klara is overleden op 12-07-1838 in Haamstede, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
5 Klara Boot, geboren op 07-04-1839 in Burgh. Aangifte op 08-04-1839 [ZA akte 8]. Klara is overleden op 11-10-1839 in Burgh, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
6 Nicolaas Boot, geboren op 09-03-1840 in Burgh. Aangifte op 09-03-1840 [ZA akte 8]. Nicolaas is overleden op 02-12-1842 in Burgh, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27].
7 Maria Boot, geboren op 07-03-1841 in Burgh. Aangifte op 08-03-1841 [ZA akte 4]. Maria is overleden op 09-07-1841 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
8 Neeltje Boot, geboren op 08-03-1842 in Burgh. Aangifte op 09-03-1842 [ZA akte 4]. Neeltje is overleden op 29-06-1842 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Sijtje Boot, geboren op 04-07-1843 in Burgh. Aangifte op 05-07-1843 [ZA akte 6]. Sijtje is overleden op 28-09-1843 in Burgh, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 20].
10 Levina Boot, geboren op 27-06-1845 in Burgh. Aangifte op 28-06-1845 [ZA akte 17]. Levina is overleden op 17-08-1845 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 11].
11 Nicolaas Boot, geboren op 08-06-1846 in Burgh. Aangifte op 08-06-1846 [ZA akte 18]. Nicolaas is overleden op 27-08-1846 in Burgh, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
12 Job Boot, geboren op 10-09-1847 in Burgh. Volgt XII-eu.
13 Marinus Boot, geboren op 19-10-1848 in Burgh. Aangifte op 19-10-1848 [ZA akte 17]. Marinus is overleden op 16-04-1849 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
14 Johannis Boot, geboren op 07-04-1850 in Burgh. Aangifte op 08-04-1850 [ZA akte 8]. Johannis is overleden op 12-08-1850 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
15 Jacomijntje Boot, geboren op 12-08-1852 in Burgh. Volgt XII-ev.
16 Wilhelmina Boot, geboren na 1852. Volgt XII-ew.
XI-ca Jacob Centse Boot is geboren op 29-01-1802 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot (Boodt) en Maria Jacobse. Hij is gedoopt op 07-02-1802 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacob Centse is overleden op 21-10-1839 in Burgh, 37 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: boerenzoon, landman, landbouwer. Jacob Centse trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1821 in Burgh [akte 4] met Grietje Adriaansdr de Glopper, 21 jaar oud. Grietje Adriaansdr is geboren op 12-04-1800 in Burgh, dochter van Adriaan Jobse de Glopper en Elisabeth Hendrikse Braber. Grietje Adriaansdr is overleden op 20-05-1857 in Burgh, 57 jaar oud. Beroep: arbeidster, landbouwster.
Kinderen van Jacob Centse en Grietje Adriaansdr:
1 Santje Boot, geboren op 25-02-1822 in Burgh. Volgt XII-ex.
2 Elizabeth Boot, geboren op 16-06-1823 in Kerkwerve. Volgt XII-ey.
3 Maria Boot, geboren op 07-08-1824 in Kerkwerve. Volgt XII-ez.
4 Adriana Boot, geboren op 23-09-1825 in Kerkwerve. Aangifte op 23-09-1825 [ZA akte 19]. Adriana is overleden op 08-10-1825 in Kerkwerve, 15 dagen oud. Aangifte [ZA akte 14].
5 Adriaan de Glopper Boot, geboren op 23-11-1826 in Kerkwerve. Aangifte op 23-11-1826 [ZA akte 37]. Adriaan is overleden op 25-11-1826 in Kerkwerve, 2 dagen oud. Aangifte [ZA akte 44].
6 Adriaan de Glopper Boot, geboren op 24-01-1828 in Kerkwerve. Volgt XII-fa.
7 Adrianus Boot, geboren op 10-01-1830 in Kerkwerve. Volgt XII-fb.
8 Cornelis Boot, geboren op 20-05-1831 in Kerkwerve. Aangifte op 21-05-1831 [ZA akte 12]. Cornelis is overleden op 09-11-1831 in Kerkwerve, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Johanna Boot, geboren op 13-12-1832 in Kerkwerve. Volgt XII-fc.
XI-cb Jacomijntje Boot is geboren op 10-11-1804 in Burgh, dochter van Cente Cornelisz Boot (Boodt) en Maria Jacobse. Zij is gedoopt op 18-11-1804 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacomijntje is overleden op 29-11-1866 in Burgh, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: boerendochter, landbouwster, broodbakster. Jacomijntje: ook Jakomijntje, Jacomina. Jacomijntje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-02-1832 in Burgh [akte 1] met Jacob Bakker, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 02-10-1808 in Burgh. Hij is gedoopt op 09-10-1808 in Burgh. Jacob is overleden op 27-12-1832 in Burgh, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: boerenknecht, arbeider. Jacob: zoon van Daniel Bakker, vrachtenaar, en Lena Bakker (1782-1832), arbeidster.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 06-10-1837 in Burgh [akte 5] met Leendert van de Zande, 33 jaar oud. Leendert is geboren op 16-04-1804 in Burgh, zoon van Leendert van de Zande en Lena van der Wekken. Hij is gedoopt op 29-04-1804 in Burgh. Doopgetuige: Tona Philipse de Jonge. Leendert is overleden op 04-02-1844 in Burgh, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer.
(3) trouwde, 40 jaar oud, op 20-12-1844 in Burgh [akte 10] met Adrianus Kostense, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op 09-09-1816 in Haamstede, zoon van Job Bastiaanse Kostense en Cornelia Stoel. Beroep: boerenknecht, landbouwer, windkorenmolenaar.
Kind van Jacomijntje en Jacob:
1 Lena Bakker, geboren omstreeks 1832 in Burgh. Volgt XII-fd.
Kinderen van Jacomijntje en Leendert:
1 Levina van de Zande, geboren omstreeks 1839 in Burgh. Volgt XII-fe.
2 Cente van de Zande, geboren op 03-02-1840 in Burgh. Volgt XII-ff.
3 Leendert van de Zande, geboren op 30-08-1842 in Burgh. Volgt XII-fg.
4 N.N. van de Zande, levenloos geboren zoon op 30-08-1842 in Burgh. Aangifte [ZA akte 31].
Kinderen van Jacomijntje en Adrianus:
1 Cornelia Kostense, geboren omstreeks 1846 in Burgh. Cornelia is overleden op 24-09-1857 in Burgh, ongeveer 11 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
2 Job Kostense, geboren omstreeks 1847 in Burgh. Volgt XII-fh.
XI-cc Cornelis Boot is geboren op 27-10-1813 in Burgh, zoon van Aalbrecht Cornelisz Boot en Cornelia Fransdr Waalbeke. Aangifte op 29-10-1813 [ZA akte 13]. Cornelis is overleden op 24-02-1900 in Burgh, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: arbeider. Cornelis: Cornil. Cornelis trouwde, 48 jaar oud, op 16-05-1862 in Burgh [akte 1] met Helena Johanna Manus van der Jagt, 29 jaar oud. Helena Johanna Manus is geboren op 30-12-1832 in Zierikzee. Helena Johanna Manus is overleden op 07-03-1918 in Burgh, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: werkbode, arbeidster. Helena Johanna Manus: dochter van Jan Albertus Manus van der Jagt, onderwijzer, en Maria Anthonetta (de) Munter(s).
Kinderen van Cornelis en Helena Johanna Manus:
1 Cornelia Maria Boot, geboren op 08-02-1863 in Burgh. Volgt XII-fi.
2 Johanna Willemina Boot, geboren op 26-01-1866 in Burgh. Volgt XII-fj.
3 Maria Antoinette Boot, geboren op 17-08-1868 in Burgh. Volgt XII-fk.
4 Aalbregt Jan Albertus Boot, geboren op 22-05-1871 in Burgh. Aangifte op 23-05-1871 [ZA akte 10]. Aalbregt Jan Albertus is overleden op 24-02-1873 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
5 Aalbrecht Jan Albertus Boot, geboren op 09-07-1874 in Burgh. Volgt XII-fl.
XI-cd Jacob Boot is geboren op 03-08-1816 in Burgh, zoon van Aalbrecht Cornelisz Boot en Cornelia Fransdr Waalbeke. Aangifte op 05-08-1816 [ZA akte 11]. Jacob is overleden op 19-05-1899 in Burgh, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwer (1865), aannemer, koopman (1850). Jacob: ook Jakob Aalbrechtsz. Jacob:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 19-06-1850 in Burgh [akte 2] met Willemina Fokker, 22 jaar oud. Willemina is geboren op 09-10-1827 in Haamstede, dochter van Krijn Fokker en Grietje Faase. Aangifte [akte 20]. Willemina is overleden op 12-09-1863 in Burgh, 35 jaar oud (oorzaak: in het kraambed). Aangifte [akte 12].
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 01-02-1865 in Burgh [akte 1] met Sara Berrevoets, 37 jaar oud. Sara is geboren op 09-09-1827 in Kerkwerve. Sara is overleden op 27-01-1902 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: werkbode. Sara: dochter van Adriaan Stoffelse Berrevoets (1799-1853) en Tona van Westervoort (1802-1846).
Kinderen van Jacob en Willemina:
1 Aalbregt Boot, geboren op 05-12-1850 in Burgh. Volgt XII-fm.
2 Krijn Boot, geboren op 18-11-1851 in Burgh. Volgt XII-fn.
3 Cornelis Boot, geboren op 18-04-1853 in Burgh. Aangifte op 19-04-1853 [ZA akte 3]. Cornelis is overleden op 02-03-1883 in Burgh, 29 jaar oud. Aangifte [akte 4]. Beroep: landbouwer.
4 Grietje Boot, geboren op 07-11-1854 in Burgh. Volgt XII-fo.
5 Marinus Boot, geboren op 25-02-1856 in Burgh. Aangifte op 25-02-1856 [ZA akte 10]. Marinus is overleden op 02-06-1856 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [akte 6].
6 Marinus Boot, geboren op 31-03-1857 in Burgh. Aangifte op 31-03-1857 [ZA akte 6]. Marinus is overleden op 31-08-1857 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [akte 14].
7 Johannes Boot, geboren op 02-11-1858 in Burgh. Volgt XII-fp.
8 Cornelia Boot, geboren op 20-02-1860 in Burgh. Volgt XII-fq.
9 Marinus Boot, geboren op 19-06-1861 in Burgh. Aangifte op 20-06-1861 [ZA akte 24]. Marinus is overleden op 09-02-1878 in Burgh, 16 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Bij het overlijden van Marinus: leeftijd vermeld als 13 jaar, was er nog een vroegoverleden Marinus?.
10 Nicolaas Boot, geboren op 19-10-1862 in Burgh. Volgt XII-fr.
11 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 28-08-1863 in Burgh. Aangifte [akte 19].
Kinderen van Jacob en Sara:
1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 27-08-1866 in Burgh. Aangifte [ZA akte 10].
2 Thona (Tona) Boot, geboren op 28-03-1868 in Burgh. Volgt XII-fs.
XI-ce Jacomijntje Boot is geboren op 09-09-1826 in Burgh, dochter van Aalbrecht Cornelisz Boot en Cornelia Fransdr Waalbeke. Aangifte op 10-09-1826 [ZA akte 18]. Jacomijntje is overleden op 28-09-1899 in Ouwerkerk, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Jacomijntje trouwde, 43 jaar oud, op 30-04-1870 in Ouwerkerk [akte 1] met Poulus Metselaar, ongeveer 44 jaar oud. Poulus is geboren omstreeks 1826 in Ouwerkerk. Poulus is overleden op 24-09-1898 in Ouwerkerk, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: metselaar. Poulus: zoon van Jan Metselaar en Janna de Vin; weduwnaar van Anna Jacoba Koopman.

XI-cf Kaatje Dag is geboren op 15-01-1815 in Burgh, dochter van Jan Dag en Adriana Boot (Boodt). Aangifte op 17-01-1815 [ZA akte 1]. Kaatje is overleden op 03-08-1881 in Haamstede, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: dagloonster. Kaatje trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1841 in Haamstede [akte 3] met Cornelis van Orizande, ongeveer 30 jaar oud. erkennen Johanna en Adriaantje, ingeschreven Haamstede 15-01-1839 en 13-01-1841. Cornelis is geboren omstreeks 1811 in Dreischor. Beroep: dagloner, arbeider. Cornelis: zoon van Gerrit van Orizande, dagloner, en Johanna van Almekerke.
Kinderen van Kaatje en Cornelis:
1 Johanna van Orizande, geboren op 15-01-1839 in Haamstede.
2 Adriaantje van Orizande, geboren op 13-01-1841 in Haamstede.
XI-cg Cornelia Boot is geboren op 30-07-1813 in Burgh, dochter van Dirk Cornelisz Boot (Boodt) en Neeltje van de Velde(n). Aangifte op 30-07-1813 [ZA akte 6]. Cornelia is overleden op 20-07-1847 in Burgh, 33 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Beroep: arbeidster. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 19-08-1840 in Burgh [akte 3] met Jan van der Werf, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1808 in Noordwelle. Jan is overleden op 11-03-1868 in Noordwelle, ongeveer 60 jaar oud. Beroep: arbeider. Jan: zoon van Cornelis van der Werf en Pieternella Knape (Knaap), arbeidster.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Neeltje van der Werf, geboren op 29-04-1841 in Burgh. Volgt XII-ft.
2 Pieternella van der Werf, geboren op 09-07-1846 in Burgh. Aangifte op 10-07-1846 [ZA akte 19]. Pieternella is overleden op 22-09-1846 in Burgh, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 27].
XI-ch Janna Boot is geboren op 29-08-1816 in Burgh, dochter van Dirk Cornelisz Boot (Boodt) en Neeltje van de Velde(n). Aangifte op 02-09-1816 [akte 12]. Janna is overleden op 01-01-1891 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeidster. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 28-07-1837 in Burgh [akte 4] met Cornelis van der Klooster, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 26-03-1814 in Burgh, zoon van Cornelis van der Klooster en Cornelia Dirkse Tangeman. Aangifte op 28-03-1814 [akte 3]. Cornelis is overleden op 07-04-1897 in Burgh, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Woonplaats: Burghsluis (Burgh). Beroep: arbeider, visser, schipper. Cornelis: Cornelis was niet onbemiddeld.
Kinderen van Janna en Cornelis:
1 Cornelia (Kornelia) van der Klooster, geboren op 17-01-1839 in Burghsluis (Burgh). Volgt XII-fu.
2 Dirk van der Klooster, geboren op 06-06-1839 in Burgh. Volgt XII-fv.
3 Maria van der Klooster, geboren op 01-09-1841 in Burgh. Aangifte op 01-09-1841 [ZA akte 17]. tweeling. Maria is overleden op 10-01-1842 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 2].
4 Neeltje van der Klooster, geboren op 01-09-1841 in Burgh. Aangifte op 01-09-1841 [ZA akte 16]. tweeling. Neeltje is overleden op 10-02-1842 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
5 Neeltje van der Klooster, geboren op 22-02-1848 in Burgh. Volgt XII-fw.
XI-ci Bartelina (Bartelijntje) Boot is geboren op 16-09-1822 in Burgh, dochter van Dirk Cornelisz Boot (Boodt) en Neeltje van de Velde(n). Aangifte op 17-09-1822 [ZA akte 10]. Bartelina (Bartelijntje) is overleden op 13-01-1889 in Burgh, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeidster. Bartelina (Bartelijntje) trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1845 in Burgh [akte 1] met Marinus van Burgh, 23 jaar oud. Marinus is geboren op 12-06-1821 in Burgh, zoon van Andries van Burg(h) en Grietje van de Vaate. Marinus is overleden op 23-03-1907 in Elkerzee, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2 Elkerzee, akte 4 Burgh]. Adressen: tot 01-05-1835 Burgh01-05-1835 Haamstede. Beroep: landbouwersknecht, veldarbeider.
Kinderen van Bartelina (Bartelijntje) en Marinus:
1 Grietje van Burgh, geboren op 26-07-1845 in Burgh. Volgt XII-fx.
2 Dirk van Burgh, geboren op 16-09-1846 in Burgh. Aangifte op 16-09-1846 [ZA akte 23]. Dirk is overleden op 03-12-1846 in Burgh, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 36].
3 Andries van Burgh, geboren op 05-08-1848 in Burgh. Volgt XII-fy.
4 Neeltje van Burgh, geboren op 02-09-1850 in Burgh. Volgt XII-fz.
5 Dirk van Burgh, geboren op 11-12-1851 in Burgh. Aangifte op 11-12-1851 [ZA akte 22]. Dirk is overleden op 20-06-1852 in Burgh, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
6 Janna van Burgh, geboren op 25-10-1853 in Burgh. Volgt XII-ga.
7 Dirk van Burgh, geboren op 15-02-1856 in Burgh. Aangifte op 15-02-1856 [ZA akte 6]. Dirk is overleden op 05-04-1857 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
8 Cornelia van Burgh, geboren op 02-07-1859 in Burgh. Aangifte op 04-07-1859 [ZA akte 9]. Cornelia is overleden op 22-10-1859 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
9 Cornelis van Burgh, geboren op 05-06-1863 in Burgh. Aangifte op 05-06-1863 [ZA akte 16]. Cornelis is overleden op 18-10-1863 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
10 Cornelia van Burgh, geboren op 17-10-1865 in Burgh. Aangifte op 17-10-1865 [ZA akte 22]. Cornelia is overleden op 31-03-1881 in Burgh, 15 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
XI-cj Cornelis Bartelsz Boot is geboren op 07-04-1817 in Burgh, zoon van Bartel Cornelisz Boot en Elisabeth Kooijman. Aangifte op 08-04-1817 [ZA akte 7]. Cornelis Bartelsz is overleden op 08-07-1891 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: boerenzoon, veldarbeider, werd in 1847 kastelein in het huidige Hotel Bom. Cornelis Bartelsz trouwde, 26 jaar oud, op 29-11-1843 in Renesse [akte 5] met Adriana (Adriaantje) Marina Meganck, 24 jaar oud. Adriana (Adriaantje) Marina is geboren op 05-01-1819 in Renesse, dochter van Jacobus Meganck (Megang) en Janna (Johanna) (van der) Velde(n). Adriana (Adriaantje) Marina is overleden op 31-07-1894 in Burgh, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: arbeidster, herbergiersdochter, tapster (1845), kasteleinsvrouw in het huidige Hotel Bom.
Kinderen van Cornelis Bartelsz en Adriana (Adriaantje) Marina:
1 Janna Boot, geboren op 19-03-1844 in Renesse. Volgt XII-gb.
2 Elizabeth Boot, geboren op 03-11-1845 in Noordwelle. Aangifte op 04-11-1845 [ZA akte 8]. Elizabeth is overleden op 01-12-1845 in Noordwelle, 28 dagen oud. Aangifte [ZA akte 6].
XI-ck Jan Bartelsz Boot is geboren op 28-05-1824 in Burgh, zoon van Bartel Cornelisz Boot en Maatje Bartelse bij de Vaate. Aangifte op 29-05-1824 [ZA akte 7]. Jan Bartelsz is overleden op 03-03-1899 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Jan Bartelsz trouwde, 35 jaar oud, op 28-04-1860 in Burgh [akte 4] met Maatje van der Klooster, 20 jaar oud. Maatje is geboren op 14-10-1839 in Burgh, dochter van Cornelis van der Klooster en Cornelia de Glopper. Aangifte op 15-10-1839 [ZA akte 20]. Maatje is overleden op 23-12-1910 in Burgh, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Adressen: 05-05-1908 Vlaardingen06-07-1909 Burgh. Beroep: werkbode, landbouwster.
Kinderen van Jan Bartelsz en Maatje:
1 Bartel Jansz Boot, geboren op 05-06-1860 in Burgh. Volgt XII-gc.
2 Cornelia Boot, geboren op 26-02-1862 in Burgh. Volgt XII-gd.
3 Maatje Boot, geboren op 06-12-1863 in Burgh. Volgt XII-ge.
4 Cornelis Boot, geboren op 03-10-1866 in Burgh. Aangifte op 03-10-1866 [ZA akte 20]. Cornelis is overleden op 20-05-1898 in Burgh, 31 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Cornelis: lichamelijk gehandicapt.
5 Thonis Boot, geboren op 28-10-1867 in Burgh. Aangifte op 30-10-1867 [ZA akte 22]. Thonis is overleden op 15-12-1867 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 14].
6 Neeltje Boot, geboren op 12-11-1868 in Burgh. Volgt XII-gf.
7 Pieter Boot, geboren op 13-02-1872 in Burgh. Aangifte op 14-02-1872 [ZA akte 5]. Pieter is overleden op 05-12-1874 in Burgh, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13].
8 Thonis Boot, geboren op 15-02-1875 in Burgh. Volgt XII-gg.
9 Pieter Boot, geboren op 24-10-1876 in Burgh. Volgt XII-gh.
10 Elizabeth (Betje) Boot, geboren op 07-11-1877 in Burgh. Volgt XII-gi.
11 Adriana (Jans) Boot, geboren op 04-01-1884 in Burgh. Volgt XII-gj.
XI-cl Bartel Bartelsz Boot is geboren op 11-04-1831 in Burgh, zoon van Bartel Cornelisz Boot en Maatje Bartelse bij de Vaate. Aangifte op 12-04-1831 [ZA akte 9]. Bartel Bartelsz is overleden op 11-04-1881 in Burgh, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwer. Bartel Bartelsz:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 01-04-1863 in Ellemeet [akte 2] met Cornelia Batenburg, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 23-08-1838 in Ellemeet. Cornelia is overleden op 28-02-1864 in Burgh, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Cornelia: dochter van Cornelis Batenburg en Grietje den Boer, landbouwster.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 18-04-1866 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Krijna (Krijntje) de Jonge, 23 jaar oud. Krijna (Krijntje) is geboren op 26-05-1842 in Oosterland. Serooskerke?. Krijna (Krijntje) is overleden op 04-10-1898 in Burgh, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landbouwster. Krijna (Krijntje): dochter van Johannes de Jonge en Willemijntje (Willempje) Mierop; weduwe van Simon Waling Geelhoed.
Kind van Bartel Bartelsz en Cornelia:
1 Cornelia Maatje Boot, geboren op 21-02-1864 in Burgh. Aangifte op 22-02-1864 [ZA akte 4]. Cornelia Maatje is overleden op 26-02-1893 in Zierikzee, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Cornelia Maatje:
Bij geboorte vermeld als Maatje, bij overlijden vermeld als Cornelia Maatje,
woonde op 18-03-1884 in het gezin van Pieter Blom en Jacoba Batenburgh, een zuster van haar jong overleden moeder,
vertrok op 09-12-1892 naar Zierikzee en woonde daar in het gezin van Leendert Johannis Leeuwe en Neeltje van der Velde.
Kinderen van Bartel Bartelsz en Krijna (Krijntje):
1 Bartel Thonis Bartelsz Boot, geboren op 13-02-1867 in Burgh. Volgt XII-gk.
2 Adriana Wilhelmina Boot, geboren op 08-03-1868 in Burgh. Volgt XII-gl.
3 Johannus Bartelsz Boot, geboren op 09-03-1869 in Burgh. Volgt XII-gm.
4 Cornelis Willem Boot, geboren op 12-07-1871 in Burgh. Volgt XII-gn.
5 Maatje Neeltje Boot, geboren op 07-02-1873 in Burgh. Volgt XII-go.
6 Wilhelmina Johanna Boot, geboren op 02-04-1874 in Burgh. Volgt XII-gp.
7 Krijntje Boot, geboren op 19-02-1878 in Burgh. Aangifte op 20-02-1878 [ZA akte 6]. Krijntje is overleden op 19-07-1878 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
8 Krijntje Boot, geboren op 01-05-1879 in Burgh. Volgt XII-gq.
XI-cm Neeltje Boot is geboren op 17-02-1836 in Burgh, dochter van Bartel Cornelisz Boot en Maatje Bartelse bij de Vaate. Aangifte op 18-02-1836 [ZA akte 3]. Neeltje is overleden op 25-10-1909 in Renesse, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwster. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 30-07-1856 in Haamstede [akte 7] met Leendert Adriaansz Blom, 26 jaar oud. Leendert Adriaansz is geboren op 27-05-1830 in Haamstede, zoon van Adriaan Leendertsz Blom en Elizabeth Dalebout (Daalebout). Leendert Adriaansz is overleden op 02-01-1886 in Renesse, 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeider, landbouwer.
Kinderen van Neeltje en Leendert Adriaansz:
1 Elizabeth Blom, geboren op 29-09-1856 in Burgh. Volgt XII-gr.
2 Maatje Blom, geboren op 29-09-1856 in Burgh. Aangifte op 29-09-1856 [ZA akte 25]. tweeling. Maatje is overleden op 21-02-1858 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5].
XI-cn Cornelis Krijnsz Boot is geboren op 23-11-1811 in Haamstede, zoon van Krijn Cornelisz Bood en Catelijntje de Weelde. Aangifte op 23-11-1811 [ZA akte 21]. Woonplaats: (emigreerde in maart 1857 naar de U.S.A. met zijn vrouw). Beroep: dagloner, herbergier. Cornelis Krijnsz trouwde, 24 jaar oud, op 19-11-1836 in Haamstede [akte 7] met Helena (Lena) van den Hamer, 23 jaar oud. Helena (Lena) is geboren op 04-04-1813 in Serooskerke, Schouwen. Beroep: dienstmeid, dagloonster. Helena (Lena): dochter van Harman van den Hamer en Adriaantje de Meij.
Kinderen van Cornelis Krijnsz en Helena (Lena):
1 Krijn Cornelisz Boot, geboren op 18-02-1837 in Haamstede. Volgt XII-gs.
2 Harman Boot, geboren op 19-05-1841 in Haamstede. Aangifte op 19-05-1841 [ZA akte 16]. Harman is overleden op 19-03-1842 in Haamstede, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
XI-co Leendert Krijnsz Boodt is geboren op 08-04-1815 in Haamstede, zoon van Krijn Cornelisz Bood en Catelijntje de Weelde. Aangifte op 08-04-1815 [ZA akte 9]. Leendert Krijnsz is overleden op 11-11-1854 in Haamstede, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: dagloner, arbeider. Leendert Krijnsz:
wegens zijn betrokkenheid bij een vechtpartij, tesamen met andere beklaagden, en mishandeling van Jan Jobse Beije, slagter woonde te Burgh, in de nacht van 7 op 8 september 1833, bij de herberg van J. van Feivere, gevolgd door belediging en mishandeling bij de molen tussen Haamstede en Burgh, op 8 september in de namiddag van Nicolaas Keiler, arbeider wonende te Burgh, werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 8 Gulden en de kosten van het proces, zonodig bij gijzeling te verhalen (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank van Eerste aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 614, volgnr. 1736).
Leendert Krijnsz trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1842 in Haamstede [akte 4] met Jacoba Kwant, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 13-02-1817 in Haamstede, dochter van Jan Kwant en Adriana (Adriaantje) de Bruin(e). Jacoba is overleden op 21-12-1879 in Haamstede, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: dagloonster, arbeidster, winkelierster.
Kinderen van Leendert Krijnsz en Jacoba:
1 Krijn Boot (Boodt), geboren op 23-09-1842 in Haamstede. Volgt XII-gt.
2 Adriana Boot (Bood), geboren op 02-02-1844 in Haamstede. Aangifte op 02-02-1844 [ZA akte 3]. Adriana is overleden op 10-02-1844 in Haamstede, 8 dagen oud. Aangifte [ZA akte 6].
3 Adriana Boot (Bood), geboren op 01-10-1845 in Haamstede. Volgt XII-gu.
4 Kathalina Boot, geboren op 27-12-1847 in Haamstede. Aangifte op 27-12-1847 [ZA akte 27]. Kathalina is overleden op 11-02-1870 in Haamstede, 22 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].
5 Janna Boot (Bood(t)), geboren op 12-06-1849 in Haamstede. Volgt XII-gv.
6 Cornelis Boot, geboren op 28-08-1851 in Haamstede. Aangifte op 29-08-1851 [ZA akte 33]. Cornelis is overleden op 26-07-1864 in Haamstede, 12 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14].
XI-cp Iman Krijnsz Bood is geboren op 06-02-1828 in Haamstede, zoon van Krijn Cornelisz Bood en Catelijntje de Weelde. Aangifte op 06-02-1828 [ZA akte 6]. Iman Krijnsz is overleden op 13-05-1911 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Bij het overlijden van Iman Krijnsz: overleden ten huize van zijn zoon Pieter, waar hij inwonend was. Beroep: arbeider. Iman Krijnsz:
De oudste broer van de moeder van Catelijntje de Weelde, oma Crina van Zuijen, was Iman Cornelisz van Zuijen. Crina en Iman waren kinderen van Cornelis Cornelisz van Zuijen en Janna Imansdr Bakker. Iman was vernoemd naar zijn grootvader-maternel Iman Adriaansz Bakker. De voornaam Iman lijkt te stammen uit de familie Bakker.
Iman Krijnsz:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1855 in Haamstede [akte 2] met Adriana Groenleer, 30 jaar oud. Adriana is geboren op 19-04-1825 in Burgh, dochter van Andries Groenleer en Willemijntje Krijger. Adriana is overleden op 14-01-1861 in Haamstede, 35 jaar oud. Aangifte op 15-01-1861 [ZA akte 2]. Beroep: arbeidster. Adriana: ook Adriaantje.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 05-07-1876 in Haamstede [akte 6] met Jannetje de Granje, 31 jaar oud. Jannetje is geboren op 08-03-1845 in Haamstede, dochter van Marcelis de Granje en Pieternella Goudswaard. Aangifte op 08-03-1845 [ZA akte 6]. Jannetje is overleden op 27-03-1909 in Haamstede, 64 jaar oud. Aangifte op 27-03-1909 [akte 10]. Beroep: naaister, arbeidster.
Kinderen van Iman Krijnsz en Adriana:
1 Krijn Boot, geboren op 05-07-1855 in Haamstede. Aangifte op 06-07-1855 [ZA akte 17]. Krijn is overleden op 08-07-1855 in Haamstede, 3 dagen oud. Aangifte [ZA akte 18].
2 Andries Boot, geboren op 06-10-1856 in Haamstede. Aangifte op 06-10-1856 [ZA akte 21]. Woonplaats: (op 26-03-1884 vertrokken naar Oostzaan). Beroep: arbeider.
3 Krijn Imansz Boot, geboren op 13-02-1858 in Haamstede. Volgt XII-gw.
4 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 02-07-1859 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 21].
Kind van Iman Krijnsz en Jannetje:
1 Pieter Boot, geboren op 28-12-1883 in Haamstede. Volgt XII-gx.
XI-cq Klaas Fokker is geboren op 13-03-1799 in Haamstede, zoon van Dirk Fokker en Adriana Vis. Klaas is overleden op 16-01-1855 in Haamstede, 55 jaar oud. Beroep: dagloner. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op 06-06-1827 in Haamstede met L(e)ijna Pieternella Moelijker, 20 jaar oud. L(e)ijna Pieternella is geboren op 25-11-1806 in Haamstede, dochter van Clement Simonse Moelijker en Elizabeth Cornelisse Larooij. L(e)ijna Pieternella is overleden op 18-11-1854 in Haamstede, 47 jaar oud. Beroep: dagloonster.
Kinderen van Klaas en L(e)ijna Pieternella:
1 Adriana Fokker, geboren op 12-04-1828 in Haamstede. Volgt XII-gy.
2 Clement Fokker, geboren op 19-03-1830 in Haamstede. Volgt XII-gz.
3 Elizabeth Fokker, geboren op 11-02-1832 in Haamstede. Volgt XII-ha.
4 Dirk Fokker, geboren op 17-08-1833 in Haamstede. Volgt XII-hb.
5 Pieter Fokker, geboren op 28-01-1835 in Haamstede. Hij is gedoopt op 01-03-1835 in Haamstede. Pieter is overleden op 11-07-1839 in Haamstede, 4 jaar oud.
6 Cornelia Fokker, geboren op 02-06-1836 in Haamstede. Volgt XII-hc.
7 Pieternella Fokker, geboren op 30-10-1838 in Haamstede. Volgt XII-hd.
8 Cornelis Fokker, geboren op 21-11-1839 in Haamstede. Volgt XII-he.
9 Pieter Fokker, geboren in 1843. Pieter is overleden in 1884, 41 jaar oud.
10 N.N. Fokker, levenloos geboren kind in 1845.
11 Simon Fokker, geboren op 13-03-1847 in Haamstede. Volgt XII-hf.
XI-cr Maatje Constandse van der Schaft is geboren op 14-09-1791 in Burgh, dochter van Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft en Maatje Bartelse Boot. Zij is gedoopt op 18-09-1791 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Willemijntje Constandse. Maatje Constandse is overleden op 26-11-1827 in Burgh, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 30]. Bij het overlijden van Maatje Constandse: 14-10-1827?. Beroep: arbeidster. Maatje Constandse: ook Maatje Jacobusse Constandse of Konstantse. Maatje Constandse trouwde met Pieter Cornelisse de Glopper. Pieter Cornelisse is geboren omstreeks 1791 in Goes, zoon van Cornelis Maartense en Maatje Wolferse. Pieter Cornelisse is overleden op 22-12-1863 in Burgh, ongeveer 72 jaar oud. Beroep: kleermaker. Pieter Cornelisse: ook Pieter Cornelisse, bij 2e huwelijk (Burgh 1828) en overlijden (Burgh 1863) vermeld als Pieter Cornelisse de Glopper.
Kinderen van Maatje Constandse en Pieter Cornelisse:
1 Cornelia de Glopper, geboren op 16-11-1810 in Burgh. Volgt XII-hg.
2 Pieternella de Glopper, geboren omstreeks 1814 in Burgh. Volgt XII-hh.
3 Jakobus de Glopper, geboren omstreeks 1816 in Burgh. Volgt XII-hi.
4 Job de Glopper, geboren op 08-04-1818 in Burgh. Volgt XII-hj.
5 Maatje de Glopper, geboren omstreeks 1821. Volgt XII-hk.
6 Cornelis de Glopper, geboren omstreeks 1822 in Burgh. Volgt XII-hl.
7 Johannes de Glopper, geboren op 18-09-1824 in Burgh. Volgt XII-hm.
8 Adriana de Glopper, geboren omstreeks 1827 in Burgh. Volgt XII-hn.
XI-cs Arriaantje Konstanse van der Schaft is geboren op 24-11-1797 in Burgh, dochter van Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft en Maatje Bartelse Boot. Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Burgh. Doopgetuige: Arriaentje Boot. Arriaantje Konstanse is overleden op 31-03-1878 in Haamstede, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: dienstmeid, dienstbode, dagloonster, arbeidster. Arriaantje Konstanse: ook Adriana. Arriaantje Konstanse trouwde, 24 jaar oud, op 05-07-1822 in Haamstede [akte 4] met Cornelis Cornelisse Kouwen, 24 jaar oud. bruid vermeld als Adriana Konstant, vader Jacobus Konstant. Cornelis Cornelisse is geboren op 30-10-1797 in Haamstede. Hij is gedoopt op 03-12-1797 in Haamstede. Cornelis Cornelisse is overleden op 11-08-1869 in Haamstede, 71 jaar oud. Beroep: broodbakker, dagloner, arbeider. Cornelis Cornelisse: zoon van Cornelis Leendertse Kouwen en Janna Joostze Speelman, vroedvrouw.
Kind van Arriaantje Konstanse en Cornelis Cornelisse:
1 Janna Kouwen, geboren op 28-02-1823 in Burgh. Volgt XII-ho.
XI-ct Jacobus Konstandse van der Schaft is geboren op 09-03-1804 in Burgh, zoon van Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft en Maatje Bartelse Boot. Hij is gedoopt op 11-03-1804 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Pieternella van Staalen. Jacobus Konstandse is overleden op 24-06-1879 in Haamstede, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Jacobus Konstandse: huwelijken en overlijden niet van hem maar van jongere broer Jacobus?. Jacobus Konstandse:
(1) trouwde met Marijtje Bos. Marijtje is overleden na 1879. Beroep: wasvrouw.
(2) trouwde met Gerritje Klavers. Gerritje is overleden vóór 1879.

XI-cu Jacobus (Konstant) van der Schaft is geboren op 23-05-1805 in Burgh, zoon van Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft en Maatje Bartelse Boot. Hij is gedoopt op 02-06-1805 in Burgh. tweeling, doopgetuige: Willemijntje Constant. Beroep: sjouwerman, oppasser bij de Marine. Jacobus (Konstant): zie huwelijken en overlijden van oudere broer Jacobus. Jacobus (Konstant):
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 09-06-1839 [akte 12] met Hendrikje van Hoek (Zegerhoek), ongeveer 32 jaar oud. erkennen 1 kind. Hendrikje is geboren omstreeks 1807 in Warmenhuizen. Hendrikje is overleden vóór 1847, hoogstens 40 jaar oud. Beroep: werkster. Hendrikje: dochter van Jan Zegersz van Hoek en Dieuwertje Wijbrants Peetoom.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 20-06-1847 [akte 11] met Marijtje Bart, ongeveer 26 jaar oud. Marijtje is geboren omstreeks 1821 in Opperdoes. Marijtje: dochter van Dirk Bart, bouwman, en Aafje Klaver.

XI-cv Janna Konstantse (Constans) van der Schaft is geboren op 01-05-1810 in Burgh, dochter van Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft en Maatje Bartelse Boot. Zij is gedoopt op 13-05-1810 in Burgh [DTB 125]. Doopgetuige: Adriaantje Bartelse Boot. Janna Konstantse (Constans) is overleden op 22-10-1887 in Burgh, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: dienstmeid. Janna Konstantse (Constans):
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-11-1834 in Burgh [akte 2] met Jan van Barendrecht, ongeveer 48 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1786 in Sint Anthoniepolder. Jan is overleden op 13-03-1836 in Burgh, ongeveer 50 jaar oud. Beroep: beurtschipper. Jan: zoon van Hendrik van Barendrecht en Levina Kaaijman.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 23-04-1845 in Burgh [akte 3] met Willem Jacobsz Speelman, 33 jaar oud. Willem Jacobsz is geboren op 08-12-1811 in Burgh, zoon van Jacob(us) Willems Speelman en Elizabeth Jacobse (Lijsbeth) den Boer. 1812? Haamstede?. Willem Jacobsz is overleden op 10-08-1897 in Burgh, 85 jaar oud. Beroep: akkerbouwer, landbouwer, herbergier.
Kind van Janna Konstantse (Constans) en Jan:
1 Jacobus van Barendrecht.
Kinderen van Janna Konstantse (Constans) en Willem Jacobsz:
1 Maatje Speelman, geboren op 08-08-1845 in Burgh. Maatje is overleden op 25-12-1846 in Burgh, 1 jaar oud.
2 Janna Speelman, geboren op 31-05-1846 in Burgh. tweeling. Janna is overleden op 01-06-1846 in Burgh, 1 dag oud.
3 Jacoba Speelman, geboren op 01-06-1846 in Burgh. tweeling. Jacoba is overleden op 01-06-1846 in Burgh.
4 Jacoba Speelman, geboren op 28-11-1850 in Burgh. Jacoba is overleden op 14-12-1859 in Burgh, 9 jaar oud.
5 Jacoba Speelman, geboren in 1851. Jacoba is overleden in 1859, 8 jaar oud.
6 Janna Speelman, geboren op 27-05-1852 in Burgh. Volgt XII-hp.
XII-a Maria Kosten is geboren op 12-06-1811 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Jan Kosten en Elizabeth Verseput. Maria is overleden op 02-01-1898 in Landsmeer, 86 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 13-08-1834 in Renesse met Machiel van der Est, 23 jaar oud. Machiel is geboren op 17-03-1811 in Burgh. Machiel is overleden op 09-08-1880 in Renesse, 69 jaar oud. Beroep: hoofdonderwijzer. Machiel: zoon van Machiel van der Est en Adriana Kaaijman.

XII-b Janna Kosten is geboren op 02-07-1814 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Jan Kosten en Elizabeth Verseput. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 20-08-1834 in Serooskerke, Schouwen [akte 3] met Leendert de Oude, ongeveer 22 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1812, zoon van Nicolaas de Oude en Jacomina Verseput. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer.
Kind van Janna en Leendert:
1 Nikolaas Leendert de Oude, geboren op 07-09-1835 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-a.
XII-c Kornelia Kosten is geboren in 1809, dochter van Johannis Kosten en Jannetje Leendertse Kloet. Kornelia is overleden in 1885, 76 jaar oud. Beroep: boerenmeid. Kornelia trouwde, 26 jaar oud, op 09-10-1835 in Noordwelle met Pieter Noordhoek, ongeveer 20 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1815 in Sint Philipsland. Pieter is overleden op 20-07-1890 in Haamstede, ongeveer 75 jaar oud. Beroep: melkboer, landbouwer.
Kinderen van Kornelia en Pieter:
1 Johannis Pieters Noordhoek, geboren op 27-07-1840 in Noordwelle. Volgt XIII-b.
2 Jannetje Noordhoek, geboren op 18-12-1844 in Haamstede. Volgt XIII-c.
XII-d Jakob Kosten is geboren op 31-01-1813 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Johannis Kosten en Jannetje Leendertse Kloet. Jakob is overleden op 26-02-1891 in Noordwelle, 78 jaar oud. Jakob trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1843 in Noordwelle met Anna Clement.

XII-e Johanna Kosten is geboren op 06-03-1817 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Johannis Kosten en Jannetje Leendertse Kloet. Johanna is overleden op 27-12-1859 in Serooskerke, Schouwen, 42 jaar oud. Beroep: arbeidster. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 24-01-1837 in Serooskerke, Schouwen met Job Imanse van de Panne, 20 jaar oud. Job Imanse is geboren in 1817 in Duivendijke, zoon van Iman Jobse van de Panne en Maria Simonse Hanse. Job Imanse is overleden op 01-08-1892 in Serooskerke, Schouwen, 75 jaar oud. Beroep: arbeider.
Kinderen van Johanna en Job Imanse:
1 Maria van de Panne, geboren op 19-02-1837 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-d.
2 Pieternella van de Panne, geboren op 03-06-1838 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-e.
3 Jannetje van de Panne, geboren op 31-12-1840 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-f.
4 Iman van de(r) Panne, geboren op 14-08-1852 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-g.
XII-f Pieter Franse van der Weel is geboren omstreeks 1785 in Ellemeet, zoon van Frans Pietersz van der Weel en Leena Pieterse Boot. Beroep: arbeider. Pieter Franse trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 08-02-1815 in Ellemeet [akte 2] met Maatje Overbeque, ongeveer 20 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1795 in Haamstede. Beroep: arbeidster. Maatje: dochter van Marinus Overbeque, arbeider, en Janna Kloet, arbeidster.

XII-g Cornelia van der Weel is geboren omstreeks 1791 in Elkerzee, dochter van Frans Pietersz van der Weel en Leena Pieterse Boot. Ellemeet?. Cornelia is overleden op 22-11-1819 in Kerkwerve, ongeveer 28 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24]. Beroep: boerenmeid. Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 15-04-1815 in Duivendijke [akte 1] met Cornelis van Westenbrugge, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1792 in Duivendijke, zoon van Leendert Adriaanse van Westenbrugge en Dina Pieterse Natte. Cornelis is overleden op 15-02-1856 in Zierikzee, ongeveer 64 jaar oud. Beroep: arbeider. Cornelis: getrouwd (2) op 13-09-1820 in Kerkwerve met Cornelia Machielse van de Panne, geboren omstreeks 1796 in Duivendijke, overleden na 1856, dochter van Machiel Janse van de Panne en Sara Jacobse.

XII-h Kornelis van der Weel is geboren omstreeks 1798 in Ellemeet, zoon van Frans Pietersz van der Weel en Leena Pieterse Boot. Beroep: arbeider. Kornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-05-1821 in Ellemeet [akte 1] met Maria Krijger, ongeveer 27 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1794 in Haamstede. Beroep: dienstmeid. Maria: dochter van Jan Krijger, arbeider, en Cornelia Cornelisse Rentier, arbeidster.

XII-i Maatje Jakobsdr Boot is geboren op 12-07-1790 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Jakob Pieterse Boot en Elisabeth Kornelisse Dalebout. Zij is gedoopt op 18-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. Maatje Jakobsdr is overleden op 28-06-1839 in Serooskerke, Schouwen, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeidster. Maatje Jakobsdr trouwde, 19 jaar oud, op 22-04-1810 in Serooskerke, Schouwen met Jan Kornelisz den Boer, ongeveer 24 jaar oud. Jan Kornelisz is geboren omstreeks 1786 in Ellemeet. Jan Kornelisz is overleden op 27-04-1839 in Serooskerke, Schouwen, ongeveer 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeider. Jan Kornelisz: zoon van Kornelis den Boer en Grietje Straaijer.
Kinderen van Maatje Jakobsdr en Jan Kornelisz:
1 Kornelis den Boer, geboren op 10-10-1810 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-h.
2 Cornelia den Boer, geboren op 09-12-1811 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-i.
XII-j Maatje van Doeselaar (Doezelaar) is geboren op 01-08-1798 in Kerkwerve, dochter van Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer en Grietje Pieterse Boot (Boodt). Maatje is overleden op 08-08-1834 in Serooskerke, Schouwen, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: broodbakster. Maatje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 26-05-1821 in Kerkwerve [akte 4] met Jan Lokker, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1788 in Serooskerke, Schouwen. Jan is overleden op 22-01-1827 in Serooskerke, Schouwen, ongeveer 39 jaar oud. Beroep: dijkbaas. Jan: zoon van Renger Lokker en Adriaantje Verseput.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 29-01-1830 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Klaas Dag, 38 jaar oud. Klaas is geboren op 03-04-1791 in Noordwelle. Beroep: arbeider (1830), broodbakker (1834). Klaas: zoon van Lieven Dag en Maria Vaane.

XII-k Jacomina van Doeselaar is geboren omstreeks 1804 in Kerkwerve, dochter van Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer en Grietje Pieterse Boot (Boodt). Jacomina is overleden op 26-06-1883 in Kerkwerve, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Jacomina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-11-1828 in Kerkwerve [akte 2] met Gerrit Cornelisse van Damme, ongeveer 30 jaar oud. Gerrit Cornelisse is geboren omstreeks 1798 in Renesse. Beroep: boerenknecht. Gerrit Cornelisse: zoon van Cornelis Gerritse van Damme en Adriaantje van Strien.

XII-l Pieter Pieterse Boot (Bood) is geboren op 04-07-1796 in Kerkwerve, zoon van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Hij is gedoopt op 10-07-1796 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Boot. Pieter Pieterse is overleden op 05-05-1818 in Ellemeet, 21 jaar oud. Aangifte [Memorie van Successie 1/170 Zierikzee]. Beroep: arbeider. Pieter Pieterse trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1818 in Kerkwerve [akte 4] met Pieternella Marinusse van de Vate, ongeveer 27 jaar oud. Pieternella Marinusse is geboren omstreeks 1791 in Ellemeet. Pieternella Marinusse is overleden op 21-06-1826 in Kerkwerve, ongeveer 35 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Pieternella Marinusse: dochter van Marinus Cornelisse van de Vate, herbergier, en Willemijntje Janse Verseput; Pieternella trouwde (2) op 23-04-1821 in Kerkwerve met Cornelis Vlaander (15-06-1798 Kerkwerve), zoon van Joost Cornelisz Vlaander, melkboer, en Janna Jakobusse Blok.
Kind van Pieter Pieterse en Pieternella Marinusse:
1 Pieter Boot, geboren in Kerkwerve. Pieter is overleden op 02-10-1818 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 17].
XII-m Cornelia Boot (Bood(t)) is geboren op 02-03-1798 in Kerkwerve, dochter van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Zij is gedoopt op 04-03-1798 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot (1764). Cornelia is overleden op 22-02-1861 in Dreischor, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: dienstmeid, melkboerin (1829). Cornelia:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1821 in Kerkwerve [akte 7] met Leendert Klaasse Beije, 22 jaar oud. Leendert Klaasse is geboren op 15-04-1799 in Kerkwerve, zoon van Klaas Marinusse Beije en Maria van der Waarde. Hij is gedoopt op 21-04-1799 in Kerkwerve. Doopgetuige: Neeltje Adriaanse. Leendert Klaasse is overleden op 14-01-1829 in Kerkwerve, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeider (1821), melkboer, dijkbaas.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 16-11-1829 in Kerkwerve [akte 7] met Cornelis (Kornelis) van der Werf, 19 jaar oud. Cornelis (Kornelis) is geboren op 10-01-1810 in Kerkwerve, zoon van Jacob Cornelisse van der Werf en Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). Hij is gedoopt op 28-01-1810 in Kerkwerve. Cornelis (Kornelis) is overleden op 22-06-1848 in Dordrecht, 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8 Kerkwerve]. Beroep: arbeider (1829), melkboer.
Kinderen van Cornelia en Leendert Klaasse:
1 Klaas Beije, geboren op 27-02-1822 in Kerkwerve. Volgt XIII-j.
2 Pieter Beije, geboren op 26-11-1823 in Kerkwerve. Volgt XIII-k.
3 Marinus Beije, geboren op 03-01-1826 in Kerkwerve. Aangifte op 04-01-1826 [ZA akte 1]. Marinus is overleden op 02-07-1826 in Kerkwerve, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 20].
4 Maria Beije, geboren op 27-09-1827 in Kerkwerve. Aangifte op 28-09-1827 [ZA akte 11]. Maria is overleden op 12-01-1828 in Kerkwerve, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
5 Marinus Beije, geboren op 27-11-1828 in Kerkwerve. Volgt XIII-l.
Kinderen van Cornelia en Cornelis (Kornelis):
1 Jacob van der Werf, geboren op 18-03-1830 in Kerkwerve. Aangifte op 19-03-1830 [ZA akte 5]. Jacob is overleden op 19-03-1830 in Kerkwerve, 1 dag oud. Aangifte [ZA akte 6].
2 Neeltje van der Werf, geboren op 28-12-1831 om 11:00 in Kerkwerve. Volgt XIII-m.
3 Jacob van der Werf, geboren op 06-04-1833 in Kerkwerve. Aangifte op 08-04-1833 [ZA akte 7]. Jacob is overleden op 25-11-1833 in Kerkwerve, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 13].
4 Maria van der Werf, geboren op 17-01-1835 in Kerkwerve. Aangifte op 17-01-1835 [ZA akte 3]. Maria is overleden op 10-06-1836 in Kerkwerve, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5].
5 Jacob van der Werf, geboren op 01-09-1836 in Kerkwerve. Volgt XIII-n.
6 Maria van der Werf, geboren op 18-06-1839 in Kerkwerve. Volgt XIII-o.
7 Anna van der Werf, geboren op 27-07-1841 in Kerkwerve. Aangifte op 28-07-1841 [ZA akte 11]. Anna is overleden op 26-08-1841 in Kerkwerve, 30 dagen oud. Aangifte [ZA akte 8].
XII-n Leendert Boot is geboren op 29-09-1804 in Kerkwerve, zoon van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Hij is gedoopt op 07-10-1804 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Leendert is overleden op 08-08-1868 in Kapelle (Nieuwerkerk), 63 jaar oud. Aangifte op 08-08-1868 [akte 17]. Woonplaats: (woonde in Dreischor, verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Beroep: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Nieuwerkerk (Capelle). Leendert trouwde, 38 jaar oud, op 14-04-1843 in Dreischor [akte 3] met Jozina de Bil, 29 jaar oud. erkennen Pieternella. Jozina is geboren op 13-08-1813 in Dreischor, dochter van Joost Gillisse de Bil en Adriana (Adriaantje) Franse de Man. Aangifte op 14-08-1813 [akte 22]. Jozina is overleden op 08-11-1886 in Nieuwerkerk (Duiveland), 73 jaar oud. Aangifte op 08-11-1886 [akte 30]. Woonplaats: (verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Beroep: landbouwster.
Kinderen van Leendert en Jozina:
1 Pieternella Boot, geboren op 08-12-1842 in Dreischor. Volgt XIII-p.
2 Joost Boot, geboren op 18-11-1844 in Dreischor. Volgt XIII-q.
3 Maatje Boot, geboren op 16-11-1846 in Dreischor. Aangifte op 17-11-1846 [akte 27]. Maatje is overleden op 10-08-1853 in Dreischor, 6 jaar oud. Aangifte [akte 13].
4 Francina (Fransje) Boot, geboren op 03-11-1848 in Dreischor. Volgt XIII-r.
5 Pieter Boot, geboren op 28-10-1850 in Dreischor. Volgt XIII-s.
6 Willem Boot, geboren op 29-03-1853 in Dreischor. Volgt XIII-t.
7 Jan Boot, geboren op 14-02-1856 in Dreischor. Aangifte op 14-02-1856 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 18-02-1856 in Dreischor, 4 dagen oud. Aangifte [akte 4].
8 Maatje Boot, geboren op 22-07-1858 in Dreischor. Volgt XIII-u.
9 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 28-07-1860 in Dreischor. Aangifte op 28-07-1860 [akte 23].
XII-o Jan Pietersz Boodt is geboren op 30-04-1815 in Kerkwerve, zoon van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Aangifte op 01-05-1815 [akte 11]. Jan Pietersz is overleden op 15-08-1886 in Kerkwerve, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: arbeider, landbouwer, veehouder. Jan Pietersz trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 2] met Neeltje Krabbe, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 09-01-1817 in Kerkwerve, dochter van Nicolaas Krabbe en Neeltje Willemse Kloet. Neeltje is overleden op 29-02-1884 in Kerkwerve, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: dienstmeid.
Kinderen van Jan Pietersz en Neeltje:
1 Maria Boot, geboren op 01-07-1840 in Kerkwerve. Volgt XIII-v.
2 Nikolaas Boot, geboren op 03-10-1841 in Kerkwerve. Volgt XIII-w.
3 Pieter Boot, geboren op 07-10-1843 in Kerkwerve. Aangifte op 07-10-1843 [ZA akte 21]. Pieter is overleden op 13-05-1847 in Kerkwerve, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5].
4 Leendert Boot, geboren op 02-03-1846 in Kerkwerve. Aangifte op 03-03-1846 [ZA akte 7]. Leendert is overleden op 12-05-1865 in Kerkwerve, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
5 Pieternella Boot, geboren op 22-07-1848 in Kerkwerve. Volgt XIII-x.
6 Neeltje Boot, geboren op 05-09-1850 in Kerkwerve. Volgt XIII-y.
7 Maarten Boot, geboren op 01-08-1852 in Kerkwerve. Volgt XIII-z.
8 Maatje Boot, geboren op 16-01-1855 in Kerkwerve. Volgt XIII-aa.
9 Kornelia Boot, geboren op 11-05-1857 in Kerkwerve. Aangifte op 11-05-1857 [ZA akte 8]. Kornelia is overleden op 24-01-1861 in Kerkwerve, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
10 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 10-04-1859 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 16].
11 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 31-07-1861 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 15].
XII-p Maatje Boot is geboren op 17-05-1820 in Kerkwerve, dochter van Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) en Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Aangifte op 18-05-1820 [akte 6]. Beroep: dienstmeid. Maatje trouwde, 20 jaar oud, op 20-03-1841 in Kerkwerve [akte 2] met Leendert Gerloo, 25 jaar oud. erkennen Leendert. Leendert is geboren op 16-06-1815 in Duivendijke. Beroep: boerenknecht (1841), landbouwer (1851). Leendert: zoon van Jacob Gerloo en Hendrika Jonker, melkboerin.
Kinderen van Maatje en Leendert:
1 Jacob Gerloo, geboren op 02-02-1842 in Kerkwerve. Aangifte op 02-02-1842 [ZA akte 1]. Jacob is overleden op 06-06-1842 in Kerkwerve, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 5].
2 Jacob Gerloo, geboren op 29-04-1843 in Kerkwerve. Aangifte op 29-04-1843 [ZA akte 15]. Jacob is overleden op 08-10-1843 in Kerkwerve, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 15].
3 Pieter Gerloo, geboren op 16-01-1845 in Kerkwerve. Aangifte op 17-01-1845 [ZA akte 1]. Pieter is overleden op 14-04-1851 in Kerkwerve, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
4 Jakob Gerloo, geboren op 09-03-1847 in Kerkwerve. Aangifte op 19-03-1847 [ZA akte 5]. Jakob is overleden op 05-04-1851 in Kerkwerve, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
5 Krijn Gerloo, geboren op 22-02-1850 in Kerkwerve. Aangifte op 23-02-1850 [ZA akte 6].
6 Pieter Gerloo, geboren op 09-09-1852 in Kerkwerve. Aangifte op 10-09-1852 [ZA akte 17].
Kind van Maatje uit een onbekende relatie:
1 Leendert Boot, geboren op 25-02-1841 in Kerkwerve. Aangifte op 25-02-1841 [ZA akte 5]. erkend door de ouders bij huwelijk dd 20-03-1841 te Kerkwerve.
XII-q Maatje Marinusse Boot (Bood) is geboren op 10-01-1800 in Kerkwerve, dochter van Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) en Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager. Zij is gedoopt op 23-02-1800 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje Marinusse is overleden op 20-10-1858 in Bommenede, 58 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: arbeidster. Maatje Marinusse trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1823 in Bommenede [ZA akte 4] met Geleijn Bou(w)man, ongeveer 38 jaar oud. Geleijn is geboren omstreeks 1785 in Middelburg. Beroep: metselaar. Geleijn: ook Gelein, Gleijn, zoon van Isaäc Bouman en Johanna Gillisse; weduwnaar van Neeltje Fonse.
Kind van Maatje Marinusse en Geleijn:
1 Elisabeth Bouman, geboren op 16-03-1824 in Bommenede. Volgt XIII-ab.
XII-r Gerrit Marinusse Boot is geboren in 1804 in Ellemeet, zoon van Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) en Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager. Gerrit Marinusse is overleden op 18-12-1833 in Serooskerke, Schouwen, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: veehouder en melkboer. Gerrit Marinusse trouwde, 23 jaar oud, op 02-06-1827 in Ellemeet [akte 3] met Joppa Cornelisse Straaijer, 21 jaar oud. Joppa Cornelisse is geboren op 03-02-1806 in Burgh. Zij is gedoopt op 09-02-1806 in Burgh. Doopgetuige: Jannetje Janse Dooge. Joppa Cornelisse is overleden in 1846, 40 jaar oud (oorzaak: overleden aan boord van het emigrantenschip s.s. Factory, dat in 45 dagen van Rotterdam naar New York voer). Zij is begraven te New York, U.S.A.. Beroep: melkboerin. Joppa Cornelisse: dochter van Kornelis Cornelisz Straaijer, melkboer, en Jannetje Janse Dooge, melkboerin.
Kinderen van Gerrit Marinusse en Joppa Cornelisse:
1 Marinus Boot, geboren op 20-02-1828 in Kerkwerve. Volgt XIII-ac.
2 Cornelis Boot, geboren op 19-04-1829 in Kerkwerve. Volgt XIII-ad.
3 Leendert (Leonard) Boot, geboren op 16-04-1830 in Kerkwerve. Volgt XIII-ae.
4 Jannetje (Jennie) Boot, geboren op 06-04-1832 in Kerkwerve. Volgt XIII-af.
XII-s Maatje Janse Boot (Boodt) is geboren op 15-06-1805 in Zuidland, Schouwen, dochter van Jan Pieterse Boot (Boodt) en Neeltje Gertse Zwager. Zij is gedoopt op 23-06-1805 in Kerkwerve [Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Pieterse Boot. Maatje Janse is overleden op 09-12-1871 in Kerkwerve, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24]. Maatje Janse trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1829 in Kerkwerve [akte 2] met Dingeman Verboom, 29 jaar oud. getuigen: Iman Triest de Jonge, 48 jaar, Abraham Krabbe, 32 jaar, Pieter Triest de Jonge, 35 jaar, Jan Gerritse Zwager, 58 jaar, stiefvader en oom van de vrouw. Dingeman is geboren op 15-10-1799 in Kerkwerve. Hij is gedoopt op 19-10-1799 in Kerkwerve. Dingeman is overleden op 24-01-1868 in Kerkwerve, 68 jaar oud. Beroep: melkboer. Dingeman: zoon van Willem Dingemanse Verboom en Willemijntje Maartense Hanse; weduwnaar van Janna van Splunter(en) (ca 1787 - 15-01-1827 te Kerkwerve).
Kinderen van Maatje Janse en Dingeman:
1 Willem Pieter Verboom, geboren op 04-11-1830 in Kerkwerve. Aangifte op 05-11-1830 [ZA akte 22]. Willem Pieter is overleden op 13-08-1849 in Kerkwerve, 18 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
2 Jan Verboom, geboren op 20-05-1832 in Kerkwerve. Aangifte op 21-05-1832 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 21-11-1833 in Kerkwerve, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12].
XII-t Pieter Janse Boot is geboren op 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen, zoon van Jan Pieterse Boot (Boodt) en Neeltje Gertse Zwager. Hij is gedoopt op 19-06-1808 in Kerkwerve [DTB Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot. Pieter Janse is overleden op 14-11-1860 in Kerkwerve, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: arbeider, melkboer, veehouder. Pieter Janse:
kocht in 1835 een stolpboerderij met enig land (kadastrale nrs. A73 t/m A76bis en B13) van zijn stiefvader Pieter Triest de Jonge. Waarschijnlijk was dit dezelfde hofstede met landerijen, ooit in bezit geweest van Heijndrick Willemse Boodt (RAZE 5083 dd 06-04-1786). Het huis en erf (kadastrale nr. A74) was vermoedelijk ook afkomstig van zijn overgrootvader. Na 1860 werd dit ook in het Kadaster vermeld als in bezit van zijn zoon Marinus Boot.
Pieter Janse:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-12-1834 in Kerkwerve [akte 7] met Jozina Jacobse Jansse van de Panne, 32 jaar oud, nadat zij op 23-11-1834 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [huwelijksakte]. getuigen: Jan ?, 38 jaar, herbergier, Cornelis van Burg, 41 jaar, veldwachter, beiden bekenden van den man en van den vrouw. Uit één van de huwelijkse bijlagen, een extract van het Register der verklaringen wegens de aanneming van vaste Geslachtsnamen in de gemeente Duivendijke, blijkt dat Josina op 05-12-1834 de geslachtsnaam van de Panne heeft aangenomen. Jozina Jacobse Jansse is geboren op 09-11-1802 in Elkerzee. Zij is gedoopt op 14-11-1802 in Elkerzee. Doopgetuige: Geertruid van Zuijen. Jozina Jacobse Jansse is overleden op 16-05-1839 in Kerkwerve, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Bij het overlijden van Jozina Jacobse Jansse: als geboorteplaats vermeld Duivendijke. Beroep: dienstmeid. Jozina Jacobse Jansse: ook Josina, dochter van Jacob Jansse en Pieternella Jonker, melkboerin.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 07-12-1839 in Kerkwerve [akte 4] met Jacomina Abrahamse Landman, 24 jaar oud, nadat zij op 20-10-1839 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan [huwelijksakte]. Jacomina Abrahamse is geboren op 07-02-1815 om 11:30 in Zierikzee [geboorteakte], dochter van Abraham Wolfertse Landman en Johanna Hendrikse Ochtman. Doopgetuigen: Wolfert Abrahamse, Abraham Legemaate. Jacomina Abrahamse is overleden op 27-07-1855 in Kerkwerve, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: dienstmeid. Jacomina Abrahamse: ook Jakomina, Jacomijntje; ook Jakobse?.
Kinderen van Pieter Janse en Jozina Jacobse Jansse:
1 Neeltje Boot, geboren op 20-04-1835 in Kerkwerve. Aangifte op 21-04-1835 [ZA akte 13]. Neeltje is overleden op 26-07-1900 in Kerkwerve, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
2 Jacob (Jakob) Boot, geboren op 14-10-1836 om 02:00 in Kerkwerve. Volgt XIII-ag.
Kinderen van Pieter Janse en Jacomina Abrahamse:
1 Jan Pieterse Boot, geboren omstreeks 1840 in Kerkwerve. Volgt XIII-ah.
2 Abraham Boot, geboren op 08-09-1841 in Kerkwerve. Volgt XIII-ai.
3 Jannetje Boot, levenloos geboren dochter op 05-09-1843 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 19].
4 Jan Pietersz Boot, geboren op 10-05-1845 in Kerkwerve. Volgt XIII-aj.
5 Johannis Pietersz Boot, geboren op 15-09-1847 in Kerkwerve. Volgt XIII-ak.
6 Marinus Boot, geboren op 15-10-1849 in Kerkwerve. Volgt XIII-al.
7 Johanna Boot, geboren op 19-04-1852 in Kerkwerve. Aangifte op 20-04-1852 [ZA akte 8]. Johanna is overleden op 27-04-1881 in Kerkwerve, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
XII-u Janna Janse Boot is geboren op 16-08-1807 in Duivendijke, dochter van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Zij is gedoopt op 23-08-1807 in Serooskerke, Schouwen. Janna Janse is overleden op 05-03-1867 in Kerkwerve, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Janna Janse trouwde, 21 jaar oud, op 23-05-1829 in Duivendijke [akte 1] met Leendert Pieterse Hanse, 24 jaar oud. Leendert Pieterse is geboren op 29-03-1805 in Duivendijke. Hij is gedoopt op 07-04-1805 in Serooskerke, Schouwen. Leendert Pieterse is overleden op 07-01-1892 in Kerkwerve, 86 jaar oud. Beroep: arbeider, melkboer. Leendert Pieterse: zoon van Pieter Simonse Hanse, melkboer, en Elizabeth Laurendr Hardekaas; getrouwd (2) op 27-11-1867 met Kornelia Bruyns.

XII-v Leendert Jansz Boot (Bood) is geboren op 31-01-1811 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 31-01-1811 [ZA akte 1]. Leendert Jansz is overleden op 11-01-1892 in Zierikzee, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 23]. Woonplaats: (op 27-06-1863 vertrokken naar Terneuzen). Beroep: arbeider, landbouwer, melkboer, winkelier. Leendert Jansz trouwde, 27 jaar oud, op 28-11-1838 in Kerkwerve [akte 8] met Martijntje (Martina) Boogerd, 20 jaar oud. Martijntje (Martina) is geboren op 28-01-1818 in Kerkwerve. Martijntje (Martina) is overleden op 28-06-1891 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 103]. Beroep: landvrouw. Martijntje (Martina): dochter van Marinus Boogerd, landbouwer, en Janna de Feijter.
Kinderen van Leendert Jansz en Martijntje (Martina):
1 Willemina Boot, geboren op 18-05-1839 in Kerkwerve. Volgt XIII-am.
2 Janna Boot, geboren op 11-01-1841 in Duivendijke. Volgt XIII-an.
3 Jan Boot, geboren op 29-11-1842 in Duivendijke. Aangifte op 29-11-1842 [ZA akte 15]. Jan is overleden op 23-05-1843 in Duivendijke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 4].
4 Marina Boot, geboren op 03-05-1845 in Duivendijke. Volgt XIII-ao.
5 Lena Boot, geboren op 12-10-1849 in Duivendijke. Volgt XIII-ap.
6 Elisabeth Boot, geboren op 02-04-1852 in Duivendijke. Volgt XIII-aq.
7 Jan Marinus Boot, geboren op 17-06-1856 in Duivendijke. Volgt XIII-ar.
8 Leendert Boot, geboren op 11-05-1862 in Duivendijke. Aangifte op 12-05-1862 [ZA akte 4]. Leendert is overleden op 23-10-1922 in Kerkwerve, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Adressen: vanaf 12-10-1879 Schoonhoven vanaf 1889 (emigreerde in 1889 naar de U.S.A., maar is blijkbaar later teruggekeerd).
XII-w Johannis Janse Boot is geboren op 01-10-1812 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Johannis Janse is overleden op 20-11-1895 in Zierikzee, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 132]. Hij is begraven te Kerkwerve. Beroep: dijkbaas te Borrendamme (1838-1882). Johannis Janse trouwde, 25 jaar oud, op 14-02-1838 in Kerkwerve [akte 1] met Anna van der Werf, 17 jaar oud. Anna is geboren op 22-05-1820 in Kerkwerve, dochter van Jacob Cornelisse van der Werf en Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). Aangifte op 23-05-1820. Anna is overleden op 10-10-1907 in Zierikzee, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 88]. Zij is begraven te Zierikzee.
er zijn 3 testamenten gepasseerd:
op 14-06-1872 voor notaris J.J. Ermerins,
op 06-01-1886 voor notaris P. Way,
op 23-06-1890 voor notaris P. Way.
Johannis noteerde in 1885 zijn onroerende goederen op het deksel van een sigarenkistje. De hoeve waar hij woonde lag aan de noordzijde van de Provinciale weg van Zierikzee naar Haamstede, halverwege tussen de boerderijen "Pikgat" en "Prommelsluis". Na zijn overlijden werd zijn zoon Cornelis eigenaar/bewoner van deze boerderij, die als gevolg van het plan "Tureluur" is afgebroken.


Johannis Boot
    


Anna van der Werf

Kinderen van Johannis Janse en Anna:
1 Willemina Boot, geboren op 27-05-1839 in Kerkwerve. Volgt XIII-as.
2 Jacob Boot, geboren op 26-06-1840 in Kerkwerve. Volgt XIII-at.
3 Janna Boot, geboren op 01-04-1843 in Kerkwerve. Janna is overleden op 22-04-1866 in Kerkwerve, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
4 Jan Boot, geboren op 14-01-1846 in Kerkwerve. Jan is overleden op 29-06-1869 in Kerkwerve, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9].
5 Johannes Cornelis Boot, geboren op 15-12-1848 in Kerkwerve. Aangifte op 16-12-1848. Johannes Cornelis is overleden op 17-09-1916 in Rotterdam, 67 jaar oud. Woonplaats: (woonde op 01-06-1867 in Goes, kwam op 28-02-1868 naar Zierikzee en woonde bij zijn broer Jakob in huis, vertrok op 01-05-1872 naar Kerkwerve, woonde op 01-01-1873 in Utrecht). Beroep: hulponderwijzer.
6 Neeltje Boot, geboren op 13-12-1850 in Kerkwerve. Volgt XIII-au.
7 Leendert Boot, geboren op 21-07-1854 in Kerkwerve. Aangifte op 21-07-1854 [ZA akte 9]. Leendert is overleden op 12-02-1869 in Kerkwerve, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
8 Kornelis Boot, geboren op 09-11-1856 in Kerkwerve. Volgt XIII-av.
9 Anna Johanna Boot, geboren op 01-04-1859 in Kerkwerve. Volgt XIII-aw.
10 Lena Boot, geboren op 09-09-1860 in Kerkwerve. Volgt XIII-ax.
XII-x Maarten Janse Boot is geboren op 28-03-1814 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 31-03-1814 [ZA akte 2]. Maarten Janse is overleden op 15-05-1899 in Zierikzee, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 68]. Adressen: tot 1864 Duivendijke1865 Zierikzee. Beroep: landbouwer, melkboer. Maarten Janse:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1835 in Duivendijke [akte 3] met Aaltje Le(e)gema(a)te, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-08-1812 in Zierikzee. Aaltje is overleden op 02-12-1864 in Ellemeet, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: melkboerin. Aaltje: dochter van Abraham Leegemaate (31-10-1779 Zierikzee - 03-11-1846 Zierikzee), landbouwer, getrouwd 06-08-1805 in 's-Heerjansland met Martina Tjoeke (Joeke, 't Joeke) (29-12-1782 Zierikzee - 09-03-1865 Zierikzee).
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 29-01-1868 in Zierikzee [akte 3] met Willemijntje Dalebout, 34 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-11-1868 in Zierikzee. Willemijntje is geboren op 13-10-1833 in Haamstede, dochter van Leendert Cornelisz Dalebout en Pieternella (Pietje) Dalebout. Willemijntje is overleden op 21-03-1899 in Zierikzee, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38]. Zij is begraven op 26-03-1899.
Kinderen van Maarten Janse en Aaltje:
1 Willemijntje Boot, geboren op 21-02-1836 in Ellemeet. Aangifte op 22-02-1836 [ZA akte 6]. Willemijntje is overleden op 16-03-1836 in Ellemeet, 24 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3].
2 Jan Maartensz Boot, geboren op 12-03-1837 in Ellemeet. Volgt XIII-ay.
3 Abraham Maartensz Boot, geboren op 17-05-1838 in Ellemeet. Volgt XIII-az.
4 Willemijntje Boot, geboren op 22-02-1841 in Ellemeet. Volgt XIII-ba.
5 Martijna Boot, geboren op 06-07-1843 in Ellemeet. Volgt XIII-bb.
6 Janna Boot, geboren op 19-10-1845 in Ellemeet. Volgt XIII-bc.
7 Maarten Boot, geboren op 10-12-1847 in Ellemeet. Aangifte op 11-12-1847 [ZA akte 16]. Maarten is overleden op 19-12-1847 in Ellemeet, 9 dagen oud. Aangifte [ZA akte 21].
8 Johanna Boot, geboren op 03-12-1848 in Ellemeet. Volgt XIII-bd.
9 Maarten Jacob Boot, geboren op 12-12-1850 in Ellemeet. Aangifte op 13-12-1850 [ZA akte 15]. Maarten Jacob is overleden op 27-05-1851 in Ellemeet, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 6].
10 Lena Boot, geboren op 09-04-1852 in Ellemeet. Aangifte op 10-04-1852 [ZA akte 4]. Lena is overleden op 05-04-1869 in Zierikzee, 16 jaar oud. Aangifte [ZA akte 46].
11 Leendert Boot, geboren op 07-09-1854 in Ellemeet. Volgt XIII-be.
Kinderen van Maarten Janse en Willemijntje:
1 Pieternella Lena Boot, geboren op 07-12-1868 in Zierikzee. Volgt XIII-bf.
2 Johannes Maarten Boot, geboren op 25-02-1870 in Zierikzee. Volgt XIII-bg.
XII-y Willem Janse Boot is geboren op 27-06-1815 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 28-06-1815 [ZA akte 5]. Willem Janse is overleden op 21-01-1892 in Haamstede, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: eerst melkboer, landbouwer te Ellemeet, werkbaas (1883), later dijkbaas Waterschap Schouwen, district Koudekerke. Willem Janse trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1842 in Ellemeet [akte 1] met Grietje den Boer, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 12-10-1817 in Ellemeet, dochter van Cornelis Cornelisse den Boer en Maatje Cornelisse van Zuijen. Grietje is overleden op 11-03-1868 in Haamstede, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].
Kinderen van Willem Janse en Grietje:
1 Jan Willemsz Boot, geboren op 11-02-1843 in Ellemeet. Volgt XIII-bh.
2 Maatje Boot, geboren op 07-05-1844 in Ellemeet. Volgt XIII-bi.
3 Willem Boot, geboren op 29-08-1845 in Ellemeet. Volgt XIII-bj.
4 Cornelis Boot, geboren op 02-12-1846 in Ellemeet. Aangifte op 03-12-1846 [ZA akte 17]. Cornelis is overleden op 24-07-1849 in Haamstede, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13].
5 Cornelis Boot, geboren op 09-12-1850 in Haamstede. Volgt XIII-bk.
XII-z Pieter Jansz Boot is geboren op 26-05-1817 in Duivendijke, zoon van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 27-05-1817 [ZA akte 11]. Pieter Jansz is overleden op 08-09-1902 in Zierikzee, 85 jaar oud. Aangifte op 08-09-1902 [ZA akte 79]. Woonplaats: Kerkwerve. Beroep: arbeider, landbouwer, veehouder. Pieter Jansz:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1844 in Duivendijke [akte 2] met Jacomina Cornelisse Hanse, 21 jaar oud. Jacomina Cornelisse is geboren op 15-05-1823 in Kerkwerve. Jacomina Cornelisse is overleden op 16-06-1866 in Duivendijke, 43 jaar oud. Aangifte [akte 4]. Jacomina Cornelisse: ook Jacomijntje, Jakomina, dochter van Cornelis Maartense Hanse en Cornelia Meerman(s), melkboerin.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 03-05-1871 in Zierikzee [akte 24] met Maatje Berrevoets, 22 jaar oud. Maatje is geboren op 14-04-1849 in Zierikzee. Zij is gedoopt op 10-06-1849 in Zierikzee. Maatje is overleden op 29-09-1884 in Kerkwerve, 35 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Maatje: dochter van Cornelis Berrevoets, arbeider, en Cornelia Schikker.
Kinderen van Pieter Jansz en Jacomina Cornelisse:
1 Jan Pietersz Boot, geboren op 31-01-1845 in Duivendijke. Volgt XIII-bl.
2 Cornelia Boot, geboren op 07-02-1846 in Duivendijke. Volgt XIII-bm.
3 Willem Boot, geboren op 10-03-1848 in Duivendijke. Volgt XIII-bn.
4 Cornelis Boot, geboren op 31-07-1850 in Duivendijke. Aangifte op 01-08-1850 [ZA akte 10]. Cornelis is overleden op 17-02-1873 in Duivendijke, 22 jaar oud. Aangifte [akte 2].
5 Janna Boot, geboren op 17-04-1855 in Duivendijke. Volgt XIII-bo.
6 Maatje Boot, geboren op 14-12-1856 in Duivendijke. Aangifte op 16-12-1856 [ZA akte 13]. Maatje is overleden op 20-02-1857 in Duivendijke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 1].
7 Leendert Boot, geboren op 09-09-1858 in Duivendijke. Aangifte op 10-09-1858 [ZA akte 17]. Leendert is overleden op 03-05-1869 in Duivendijke, 10 jaar oud. Aangifte [akte 4].
8 Maarten Boot, geboren op 05-04-1861 in Duivendijke. Volgt XIII-bp.
Kinderen van Pieter Jansz en Maatje:
1 Leendert Abraham Boot, geboren op 02-04-1872 in Duivendijke. Aangifte op 03-04-1872 [ZA akte 11]. Leendert Abraham is overleden op 12-08-1872 in Duivendijke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
2 Cornelis Boot, geboren op 06-07-1873 in Duivendijke. Volgt XIII-bq.
XII-aa Lena Boot is geboren op 12-01-1820 in Duivendijke, dochter van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 12-01-1820 [ZA akte 2]. Lena is overleden op 07-03-1908 in Zierikzee, 88 jaar oud. Aangifte op 09-03-1908 [ZA akte 19]. Lena trouwde, 20 jaar oud, op 02-12-1840 in Duivendijke [akte 2] met Abraham de Vlieger, 25 jaar oud. Abraham is geboren op 24-04-1815 in Kerkwerve. Aangifte [akte 8]. Abraham is overleden op 20-02-1889 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [akte 13]. Beroep: arbeider, landbouwer, melkboer. Abraham: zoon van Jan Abrahams (Anthonisse?) de Vlieger en Willemina Legemaate, arbeidster.
Kinderen van Lena en Abraham:
1 Willemina de Vlieger, geboren op 07-06-1841 in Zierikzee. Aangifte op 08-06-1841 [ZA akte 129]. Willemina is overleden op 23-02-1928 in Zierikzee, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16].
2 Jan de Vlieger, geboren op 10-05-1842 in Zierikzee. Volgt XIII-br.
3 N.N. de Vlieger, levenloos geboren zoon op 07-01-1845 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 161].
4 Jacob de Vlieger, geboren op 04-01-1846 in Zierikzee. Volgt XIII-bs.
5 Willem de Vlieger, geboren op 18-08-1847 in Zierikzee. Aangifte op 19-08-1847 [ZA akte 137]. Willem is overleden op 08-12-1934 in Zierikzee, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 77].
6 Bartel de Vlieger, geboren op 14-09-1848 in Noordgouwe. Volgt XIII-bt.
7 Leendert Johannes de Vlieger, geboren op 05-09-1851 in Zierikzee. Volgt XIII-bu.
8 Janna de Vlieger, geboren op 14-10-1852 in Zierikzee. Aangifte op 14-10-1852 [ZA akte 218]. Janna is overleden op 15-10-1852 in Zierikzee, 1 dag oud. Aangifte [ZA akte 193].
9 N.N. de Vlieger, levenloos geboren dochter op 26-08-1853 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 232].
10 Abraham de Vlieger, geboren op 30-09-1854 in Zierikzee. Aangifte op 30-09-1854 [ZA akte 184]. Abraham is overleden op 16-02-1855 in Zierikzee, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 46].
11 Abraham de Vlieger, geboren op 02-03-1857 in Zierikzee. Aangifte op 02-03-1857 [ZA akte 43]. Abraham is overleden op 11-01-1858 in Zierikzee, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 6].
XII-ab Grietje Boot is geboren op 17-11-1823 in Duivendijke, dochter van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 18-11-1823 [ZA akte 18]. Grietje is overleden op 07-02-1918 in Dirksland, 94 jaar oud. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 20-08-1844 in Ellemeet [akte 2] met Marinus Cornelisz den Boer, 21 jaar oud. Marinus Cornelisz is geboren op 06-01-1823 in Ellemeet, zoon van Cornelis Cornelisse den Boer en Maatje Cornelisse van Zuijen. Marinus Cornelisz is overleden op 09-02-1915 in Dirksland, 92 jaar oud. Beroep: arbeider, melkboer, landbouwer.
Kinderen van Grietje en Marinus Cornelisz:
1 Maatje den Boer, geboren op 05-01-1845 in Ellemeet. Volgt XIII-bv.
2 Willemina den Boer, geboren op 10-02-1846 in Ellemeet. Volgt XIII-bw.
3 Cornelia den Boer, geboren op 03-07-1847 in Ellemeet. Volgt XIII-bx.
4 Janna den Boer, geboren op 14-03-1849 in Ellemeet. Aangifte op 15-03-1849 [ZA akte 4].
5 Cornelis den Boer, geboren op 20-04-1851 in Ellemeet. Volgt XIII-by.
6 Lena den Boer, geboren op 25-08-1852 in Ellemeet. Volgt XIII-bz.
7 Johanna den Boer, geboren op 10-12-1853 in Ellemeet. Aangifte op 10-12-1853 [ZA akte 12].
8 Jan den Boer, geboren op 16-06-1855 in Ellemeet. Volgt XIII-ca.
9 Marina den Boer, geboren op 11-03-1857 in Ellemeet. Volgt XIII-cb.
10 Johannes den Boer, geboren op 17-04-1858 in Ellemeet. Aangifte op 17-04-1858 [ZA akte 4].
11 Marinus den Boer, geboren op 11-06-1859 in Ellemeet. Volgt XIII-cc.
12 N.N. den Boer, levenloos geboren zoon op 08-11-1861 in Ellemeet. Aangifte [ZA akte 14].
13 Leendert den Boer, geboren op 08-02-1863 in Ellemeet. Volgt XIII-cd.
14 Maarten Gerardus den Boer, geboren op 04-02-1865 in Ellemeet. Aangifte op 04-02-1865 [ZA akte 4].
15 Willem den Boer, geboren op 22-07-1866 in Ellemeet. Volgt XIII-ce.
XII-ac Willemina (Wilhelmina) Janse Boot is geboren op 28-03-1831 in Duivendijke, dochter van Jan Leendertse Boot (Bood) en Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Aangifte op 29-03-1831 [ZA akte 5]. Willemina (Wilhelmina) Janse is overleden op 09-03-1872 in Zierikzee, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 45]. Religie: Chr. Ger. Kerk van Zierikzee. Willemina (Wilhelmina) Janse trouwde, 22 jaar oud, op 02-11-1853 in Duivendijke [akte 4] met Cornelis Maartensz den Boer, 22 jaar oud.
Er zijn twee huwelijken van een Cornelis met een Willemina:
Cornelis den Boer (*1831) trouwde in 1853 met Willemina Boot (*1831)
Cornelis den Boer (*1837) trouwde in 1861 met Willemina Boot (*1839)
Bij vergissing kan een kind bij het verkeerde paar vermeld zijn.
.
Cornelis Maartensz is geboren op 24-03-1831 in Kerkwerve. Cornelis Maartensz is overleden op 12-04-1885 in Zierikzee, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 83]. Beroep: landbouwer, melkboer. Cornelis Maartensz: zoon van Maarten den Boer en Cornelia bij de Vaate, melkboerin.
Kinderen van Willemina (Wilhelmina) Janse en Cornelis Maartensz:
1 Maarten den Boer, geboren op 28-04-1854 in Zierikzee. Volgt XIII-cf.
2 Wilhelmina den Boer, geboren op 20-04-1855 in Zierikzee. Volgt XIII-cg.
3 Cornelia den Boer, geboren op 16-01-1857 in Zierikzee. Volgt XIII-ch.
4 Jan den Boer, geboren op 03-01-1858 in Zierikzee. Volgt XIII-ci.
5 Elizabeth den Boer, geboren op 01-04-1859 in Zierikzee. Aangifte op 02-04-1859 [ZA akte 85]. Elizabeth is overleden op 29-04-1865 in Zierikzee, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 60].
6 Leendert den Boer, geboren op 25-10-1860 in Zierikzee. Volgt XIII-cj.
7 Neeltje den Boer, geboren op 19-02-1862 in Zierikzee. Aangifte op 20-02-1862 [ZA akte 47]. Neeltje is overleden op 23-04-1865 in Zierikzee, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 54].
8 Johannes den Boer, geboren op 29-04-1863 in Zierikzee. Volgt XIII-ck.
9 Bartel den Boer, geboren op 22-07-1865 in Zierikzee. Aangifte op 24-07-1865 [ZA akte 159]. Bartel is overleden op 24-04-1885 in Zierikzee, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 89]. Beroep: landbouwer.
10 N.N. den Boer, levenloos geboren zoon op 19-05-1867 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 105].
11 Willem den Boer, geboren op 18-09-1869 in Zierikzee. Aangifte op 20-09-1869 [ZA akte 176]. Willem is overleden op 07-05-1885 in Zierikzee, 15 jaar oud. Aangifte [ZA akte 93].
12 Elisabeth Neeltje den Boer, geboren op 24-05-1871 in Zierikzee. Aangifte op 25-05-1871 [ZA akte 112]. Elisabeth Neeltje is overleden op 04-07-1871 in Zierikzee, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 98].
XII-ad Jan van ('t) Noordende is geboren omstreeks 1800 in Haamstede, zoon van Leendert Pietersz van 't Noordende en Lijsbeth Leendertse Boot. Jan is overleden op 06-11-1832 in Noordwelle, ongeveer 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: dagloner, arbeider. Jan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-12-1827 in Noordwelle [akte 5] met Janna Korsten (Kosten), ongeveer 23 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1804 in Elkerzee. Beroep: boerenmeid, arbeidster. Janna: dochter van Jacob Korsten en Ploontje van Lindenhoven.

XII-ae Adriaan van ('t) Noordende is geboren op 27-04-1802 in Haamstede, zoon van Leendert Pietersz van 't Noordende en Lijsbeth Leendertse Boot. Hij is gedoopt op 02-05-1802 in Haamstede [atlantis DTB 220]. Doopgetuige: Krina Giljamse de Meij. Adriaan is overleden op 04-07-1844 in Noordwelle, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: dagloner, arbeider. Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1826 in Noordwelle [akte 4] met Maria van Dijke, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1800 in Brouwershaven, dochter van Jacob (Jakob) van Dijk(e) en Sijntje van Klooster. Maria is overleden op 18-12-1847 in Noordwelle, ongeveer 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Beroep: dagloonster, arbeidster. Maria: weduwe van Pieter van Damme.

XII-af Pieternella van Noordende is geboren op 30-08-1803 in Haamstede, dochter van Leendert Pietersz van 't Noordende en Lijsbeth Leendertse Boot. Zij is gedoopt op 12-09-1803 in Haamstede [atlantis DTB 220]. Doopgetuige: Huigje Adriaanse. Beroep: boerenmeid. Pieternella trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1833 in Noordwelle [akte 2] met Hendrik Krijger, ongeveer 29 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1804 in Ellemeet, zoon van Willem Krijger en Krina van Akeloo. Beroep: arbeider. Hendrik: weduwnaar van Krina van den Houten.

XII-ag Lena van 't Noordende is geboren omstreeks 1810 in Noordwelle, dochter van Leendert Pietersz van 't Noordende en Lijsbeth Leendertse Boot. Lena is overleden op 12-01-1867 in Brouwershaven, ongeveer 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: dienstmeid, werkster. Lena trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 18-04-1838 in Brouwershaven [akte 2] met Adriaan van Schelven, ongeveer 44 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1794 in Brouwershaven. Beroep: arbeider. Adriaan: zoon van Sent van Schelven en Bastiana Rooij; weduwnaar van Geertruij Nuijens.

XII-ah Johannis van 't Noordende is geboren op 21-02-1815 in Noordwelle, zoon van Leendert Pietersz van 't Noordende en Lijsbeth Leendertse Boot. Aangifte op 21-02-1815 [ZA akte 2]. Johannis is overleden op 03-05-1850 in Noordwelle, 35 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeider. Johannis trouwde, 19 jaar oud, op 17-11-1834 in Noordwelle [akte 3] met Adriana Noordhoek, ongeveer 29 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1805 in Sint Philipsland. Beroep: arbeidster. Adriana: dochter van Pieter Noordhoek, arbeider, en Janna van den Hoek, arbeidster..

XII-ai Tannetje Goudswaard is geboren op 27-12-1796 in Colijnsplaat, dochter van Philippus (Flip) Goudswaard en Stoffelina Eikenhout. Tannetje is overleden op 11-03-1877 in Wissenkerke, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Woonplaats: (woonde in 1850-1861 in Wissenkerke Toornpolder, woonde bij zoon Lieven van der Weele en schoondochter Maria Santina Boot, woonde 1870-1877 Dorpsdijk). Beroep: arbeidster. Religie: Gereformeerd, N.H.. Tannetje trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1820 in Kortgene [ZA akte 2] met Simon van der Weele, 23 jaar oud. Simon is geboren op 10-10-1796 in Wemeldinge, zoon van Lieven van der Weele en Jacomina Kole. Simon is overleden op 04-10-1851 om 00:30 in Wissenkerke, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 75]. Woonplaats: (woonde in 1820 in Wissenkerke, 1829 in Geersdijk, 1850-1851 in Wissenkerke Thoornpolder). Beroep: landmansknecht (1820), arbeider (1829). Religie: Gereformeerd.
Kinderen van Tannetje en Simon:
1 Jacomina van der Weele, geboren op 05-12-1820 in Colijnsplaat. Volgt XIII-cl.
2 Stoffelina van der Weele, geboren op 14-08-1822 in Colijnsplaat. Aangifte op 14-08-1822 [ZA akte 56]. Stoffelina is overleden op 04-09-1823 in Colijnsplaat, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27].
3 Flip van der Weele, geboren op 22-10-1823 in Colijnsplaat. Aangifte op 24-10-1823 [ZA akte 73]. Flip is overleden op 08-03-1844 in Vlissingen, 20 jaar oud. Aangifte [ZA akte 61 Vlissingen, akte 40 Wissenkerke]. Bij het overlijden van Flip: overleden in het garnizoens-hospitaal. Beroep: fuselier 2e regiment Iinfanterie.
4 Elizabeth van der Weele, geboren op 18-01-1826 in Kortgene. Aangifte op 18-01-1826 [ZA akte 1]. tweeling. Elizabeth is overleden op 23-12-1843 in Wissenkerke, 17 jaar oud. Aangifte [ZA akte 96]. Beroep: arbeidster.
5 Maria van der Weele, geboren op 18-01-1826 in Kortgene. Aangifte op 18-01-1826 [ZA akte 2]. tweeling. Maria is overleden op 22-01-1826 in Kortgene, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 2].
6 Stoffelina van der Weele, geboren op 03-05-1827 in Kortgene. Aangifte op 03-05-1827 [ZA akte 13]. Stoffelina is overleden op 19-09-1827 in Kortgene, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 23].
7 Lieven van der Weele, geboren op 02-01-1829 om 02:00 in Wissenkerke. Volgt XIII-cm.
8 Louis van der Weele, geboren op 08-06-1832 in Wissenkerke. Aangifte op 08-06-1832 [ZA akte 30]. Louis is overleden op 19-11-1832 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 52]. Bij het overlijden van Louis: vermeld als Louw.
9 Adriaan van der Weele, geboren op 10-11-1834 in Wissenkerke. Volgt XIII-cn.
10 Pieter van der Weele, geboren op 15-08-1836 in Wissenkerke. Volgt XIII-co.
11 Stoffelina van der Weele, geboren op 03-12-1838 in Wissenkerke. Aangifte op 04-12-1838 [ZA akte 100]. Stoffelina is overleden op 09-05-1840 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 43].
12 Marinus van der Weele, geboren op 16-03-1840 in Wissenkerke. Aangifte op 17-03-1840 [ZA akte 28]. Marinus is overleden op 26-10-1840 in Wissenkerke, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 123].
XII-aj Louis (van) Goudswaard is geboren omstreeks 1802 in Colijnsplaat, zoon van Philippus (Flip) Goudswaard en Stoffelina Eikenhout. Louis is overleden op 05-08-1855 in Retranchement, ongeveer 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: arbeider (1826), schutter (1832), landmansknecht (1838). Louis:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 20-05-1826 in Colijnsplaat [ZA akte 11] met Elisabeth Bakker, ongeveer 24 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1802 in Colijnsplaat. Elisabeth is overleden op 23-03-1838, ongeveer 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Beroep: arbeidster. Elisabeth: ook Bekker, dochter van Johannis Bakker (Bekker) en Pieternella van Bremen, arbeidster.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 13-09-1838 in Retranchement [ZA akte 5] met Elizabeth de Bruijne, ongeveer 28 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1810 in Retranchement. Elizabeth is overleden op 05-11-1882 in Retranchement, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 25]. Beroep: arbeidster. Elizabeth: dochter van Jakobus de Bruijne en Sara de Larenne.
Kinderen van Louis en Elisabeth:
1 N.N. Goudswaard, levenloos geboren zoon op 16-12-1832 in Colijnsplaat. Aangifte [ZA akte 68].
2 Johannis van Goudswaard, geboren op 07-03-1835 in Colijnsplaat. Aangifte op 09-03-1835 [ZA akte 22]. tweeling; moeder is verlaten huisvrouw van de vader. Johannis is overleden op 16-03-1835 in Colijnsplaat, 9 dagen oud. Aangifte [ZA akte 7]. Bij het overlijden van Johannis: "zoontje van Elizabeth Bakker wonende alhier verlaten huisvrouw van Louis van Goudswaard zijnde deszelfs verblijfplaats onbekend".
3 N.N. Goudswaard, levenloos geboren zoon op 08-03-1835 in Colijnsplaat. tweeling. Aangifte [ZA akte 58].
Kind van Louis en Elizabeth:
1 Sara Goudswaard, geboren omstreeks 1843 in Retranchement. Volgt XIII-cp.
XII-ak Adriaan Goudswaard is geboren op 01-04-1805 in Colijnsplaat, zoon van Philippus (Flip) Goudswaard en Stoffelina Eikenhout. Beroep: arbeider. Adriaan trouwde, 51 jaar oud, op 11-03-1857 in Bruinisse [ZA akte 2] met Cornelia Paasse, 45 jaar oud. Cornelia is geboren op 10-04-1811 in Bruinisse. Beroep: arbeidster. Cornelia: dochter van Jacob Paasse en Tannetje de Jonge.

XII-al Jacoba van Goudswaard is geboren op 20-12-1806 in Colijnsplaat, dochter van Philippus (Flip) Goudswaard en Stoffelina Eikenhout. Beroep: dienstmeid. Jacoba trouwde, 34 jaar oud, op 15-05-1841 in Bruinisse [ZA akte 3] met Johannis Bal, 51 jaar oud. Johannis is geboren op 28-09-1789 in Bruinisse. Beroep: arbeider. Johannis: zoon van Dingeman Bal en Maria van der Haven; weduwnaar van Neeltje Suiker.
Kind van Jacoba en Johannis:
1 Cornelis Bal, geboren op 26-09-1842 in Bruinisse. Aangifte op 26-09-1842 [ZA akte 41].
XII-am Jan Goudswaard is geboren omstreeks 1808 in Colijnsplaat, zoon van Philippus (Flip) Goudswaard en Stoffelina Eikenhout. Jan is overleden op 22-12-1890 in Kortgene, ongeveer 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 23]. Beroep: landmansknecht. Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18-04-1834 in Kortgene [ZA akte 3] met Maria Wolse, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1810 in Kortgene. Maria is overleden op 03-01-1875 in Kortgene, ongeveer 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstmeid. Maria: dochter van Pieter Wolse, arbeider, en Pieternella Liefbroer.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Jan Pieter Goudswaard, geboren op 21-10-1834 in Kortgene. Volgt XIII-cq.
2 Stoffelina Goudswaard, geboren op 13-12-1835 in Kortgene. Volgt XIII-cr.
3 Pieter Goudswaard, geboren op 28-01-1837 in Kortgene. Aangifte op 30-01-1837 [ZA akte 3]. Pieter is overleden op 14-02-1837 in Kortgene, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 7].
4 Pieter Goudswaard, geboren op 04-04-1838 in Kortgene. Volgt XIII-cs.
5 Pieternella Goudswaard, geboren op 20-04-1839 in Kortgene. Volgt XIII-ct.
6 Maria Goudswaard, geboren op 11-07-1841 in Kortgene. Volgt XIII-cu.
7 Flip van Goudswaard, geboren op 23-08-1844 in Kortgene. Aangifte op 23-08-1844 [ZA akte 20]. Flip is overleden op 18-05-1864 in Delft, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7 Kortgene].
8 Leuntje Goudswaard, geboren op 26-11-1845 in Kortgene. Aangifte op 27-11-1845 [ZA akte 28]. Leuntje is overleden op 20-03-1846 in Kortgene, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
9 Louis Goudswaard, levenloos geboren zoon op 31-12-1846 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 43].
10 Jacoba Goudswaard, levenloos geboren dochter op 17-12-1847 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 27].
11 Jacoba Goudswaard, geboren op 09-12-1851 in Kortgene. Volgt XIII-cv.
XII-an Adriaan van Goudswaard is geboren omstreeks 1795 in Kortgene, zoon van Marinus van Goudswaard en Wouterina Verhulst. Adriaan is overleden op 02-04-1847 in Kruiningen, ongeveer 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Bij het overlijden van Adriaan: De woonplaats van Adriaan Goudswaard was niet bekend bij de aangevers.. Beroep: arbeider, beenderkoper. Adriaan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-07-1823 in Kats [ZA akte 2] met Maatje de Leeuw, ongeveer 34 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1789 in Wolphaartsdijk. Maatje is overleden op 26-11-1831, ongeveer 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 50]. Beroep: arbeidster. Maatje: dochter van Cornelis Leijnse de Leeuw en Janna Kasperse Proost.
Kinderen van Adriaan en Maatje:
1 Marinus Goudswaard, geboren op 07-02-1824 in Kortgene. Aangifte op 09-02-1824 [ZA akte 3]. Marinus is overleden op 25-10-1838 in Colijnsplaat, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 54].
2 Jannetje Goudswaard, geboren op 02-02-1825 in Colijnsplaat. Aangifte op 03-02-1825 [ZA akte 8]. Jannetje is overleden op 30-10-1827 in Colijnsplaat, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 62]. Jannetje: ook Janna.
3 Wouterina Goudswaard, geboren op 12-11-1826 in Colijnsplaat. Aangifte op 13-11-1826 [ZA akte 72]. Wouterina is overleden op 20-10-1828 in Colijnsplaat, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 52].
4 Janna van Goudswaard, geboren op 16-10-1829 in Colijnsplaat. Aangifte op 17-10-1829 [ZA akte 78]. Janna is overleden op 19-09-1904 in Colijnsplaat, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32].
XII-ao Dina van Goudswaard is geboren omstreeks 1807 in Kats, dochter van Marinus van Goudswaard en Wouterina Verhulst. Dina is overleden op 27-08-1865 in Kortgene, ongeveer 58 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Beroep: arbeidster. Dina trouwde met Paulus Strijd. Paulus is geboren omstreeks 1800. Paulus is overleden op 12-11-1865 in Kortgene, ongeveer 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 35]. Beroep: arbeider. Paulus: zoon van Pieter Strijd en Aaltje Kabboord.
Kinderen van Dina en Paulus:
1 Pieter Strijd, geboren op 05-05-1830 in Kortgene. Volgt XIII-cw.
2 Marinus Strijd, geboren op 28-06-1831 in Kortgene. Aangifte op 28-06-1831 [ZA akte 15]. Marinus is overleden op 10-08-1831 in Kortgene, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 17].
3 Aaltje Strijd, geboren op 21-07-1832 in Kortgene. Aangifte op 21-07-1832 [ZA akte 14]. Aaltje is overleden op 12-10-1863 in Kortgene, 31 jaar oud. Aangifte [ZA akte 26 Kortgene, akte 11 Kats]. Beroep: dienstmeid.
4 Woutrina Strijd, geboren op 19-01-1834 in Kortgene. Volgt XIII-cx.
5 Marinus Strijd, geboren op 24-01-1835 in Kortgene. Aangifte op 24-01-1835 [ZA akte 4]. Marinus is overleden op 28-02-1835 in Kortgene, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 9].
6 Marinus Strijd, geboren op 15-08-1836 in Kortgene. Aangifte op 15-08-1836 [ZA akte 27]. Marinus is overleden op 13-09-1851 in Kortgene, 15 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19].
7 Maria Strijd, geboren op 18-08-1837 in Kortgene. Aangifte op 18-08-1837 [ZA akte 35]. Maria is overleden op 27-02-1921 in Kortgene, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
8 Hendrik Strijd, geboren op 27-08-1838 in Kortgene. Aangifte op 27-08-1838 [ZA akte 32]. Hendrik is overleden op 21-12-1857 in Kortgene, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 23]. Beroep: arbeider.
9 Sara Strijd, geboren op 04-12-1839 in Kortgene. Aangifte op 04-12-1839 [ZA akte 47]. Sara is overleden op 22-04-1879 in Kortgene, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: arbeidster.
10 Cornelia Strijd, geboren op 29-09-1841 in Kortgene. Aangifte op 29-09-1841 [ZA akte 41]. Cornelia is overleden op 31-10-1841 in Kortgene, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 27].
11 Jacoba Strijd, geboren op 14-08-1843 in Kortgene. Volgt XIII-cy.
12 Paulus Strijd, geboren op 17-03-1849 in Kortgene. Aangifte op 19-03-1849 [ZA akte 7]. Paulus is overleden op 22-05-1849 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 18].
XII-ap Neeltje Olivier is geboren op 17-12-1812 in Wissenkerke, dochter van Wouter Olivier en Maria Ketelaar. Neeltje is overleden op 13-04-1851 om 03:30 in Kampens Nieuwland, 38 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1850-1851 in Campensnieuwland). Beroep: dienstmeid (1839), arbeidster. Religie: Gereformeerd. Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 20-09-1839 in Wissenkerke met Adriaan Minaart, 24 jaar oud. Adriaan is geboren op 01-04-1815 in Wissenkerke, zoon van Johannes (Janus) Minaart en Lientje de Smit. Adriaan is overleden op 03-09-1874 om 16:30 in Wissenkerke, 59 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1850-1870 in Campensnieuwland, 1870-1874 in 's-Heer Janspolder, daarna Mariapolder, woonde 1874 bij zijn zoon Wouter Minaart en schoondochter Dina de Wit). Beroep: landmansknecht (1839), arbeider. Religie: Gereformeerd.
Kinderen van Neeltje en Adriaan:
1 Wouter Minaart, geboren op 12-08-1841 in Wissenkerke. Volgt XIII-cz.
2 Maria Minnaart, geboren op 09-10-1844 om 21:00 in Wissenkerke. Volgt XIII-da.
XII-aq Joost Overbeeke is geboren op 14-07-1825 in Sint Annaland, zoon van Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke en Geertruij van de(r) Klooster. Aangifte [ZA akte 28]. Beroep: onderman in Meestoof de Hoop, arbeider. Joost:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1850 in Sint Annaland [akte 5] met Cornelia Willemijna Labeur, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia Willemijna is geboren omstreeks 1826 in Poortvliet. Cornelia Willemijna is overleden vóór 1865 in Wissenkerke, hoogstens 39 jaar oud. Cornelia Willemijna: dochter van Marinis Labeur, vrachtrijder, en Neeltje Mol.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 15-11-1865 in Wissenkerke [akte 20] met Jozina Jacoba Tazelaar, ongeveer 46 jaar oud. Jozina Jacoba is geboren omstreeks 1819 in Wissenkerke. Jozina Jacoba: dochter van Pieter Tazelaar, timmerman, en Dina Kluit.

XII-ar Jan Overbeeke is geboren omstreeks 1828 in Oud-Beijerland, zoon van Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke en Geertruij van de(r) Klooster. Jan is overleden op 09-11-1871 in Wissenkerke, ongeveer 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 98]. Beroep: arbeider. Jan trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 12-09-1860 in Wissenkerke [akte 26] met Prientje (Jasperina) Filius, ongeveer 22 jaar oud. Prientje (Jasperina) is geboren omstreeks 1838 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Prientje (Jasperina): dochter van Adriaan Filius en Cornelia de Moor.

XII-as Janna Overbeeke is geboren op 03-06-1835 in Sint Annaland, dochter van Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke en Geertruij van de(r) Klooster. Aangifte [ZA akte 35]. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 24-09-1856 in Wissenkerke [akte 18] met Cornelis van der Heijde, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1833 in Wissenkerke. Beroep: landmansknecht. Cornelis: zoon van Willem van der Heijde, arbeider, en Tannetje Versluis.

XII-at Suzanna van der Klooster is geboren op 28-11-1827 in Sint Annaland, dochter van Adriaan van der Klooster en Jannetje Vriens. Aangifte [ZA akte 53]. Beroep: arbeidster. Suzanna trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1848 in Sint Annaland [akte 7] met Christiaan Antonisse, ongeveer 29 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1819 in Sint Annaland. Beroep: arbeider. Christiaan: zoon van Matthijs Antonisse, arbeider, en Dina de Jonge, arbeidster.
Kinderen van Suzanna en Christiaan:
1 Matthijs Anthonisse, geboren op 07-03-1849 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 17]. Matthijs is overleden op 06-06-1849 in Sint Annaland, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
2 Adriaan Anthonisse, geboren op 01-05-1850 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 28].
3 Matthijs Antonisse, geboren omstreeks 1851 in Oude Tonge. Volgt XIII-db.
XII-au Janna van der Klooster is geboren op 23-05-1830 in Sint Annaland, dochter van Adriaan van der Klooster en Jannetje Vriens. Aangifte [ZA akte 21]. Janna is overleden op 02-10-1901 in Rotterdam, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 35 Sint Annaland]. Beroep: wollenaaister. Janna trouwde, 30 jaar oud, op 07-11-1860 in Sint Annaland [akte 14] met Jacob Corstanje (Korstanje), ongeveer 35 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1825 in Tholen. Jacob is overleden op 01-02-1900 in Sint Annaland, ongeveer 75 jaar oud. Beroep: winkelier. Jacob: zoon van Hendrik Corstanje en Cornelia Eggebeen.
Kinderen van Janna en Jacob:
1 Hendrik Korstanje, geboren op 10-10-1861 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 81].
2 Adriana Korstanje, geboren op 27-09-1863 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 58].
3 Adriaan Korstanje, geboren omstreeks 1864 in Sint Annaland. Volgt XIII-dc.
XII-av Pieter van der Klooster is geboren op 28-01-1833 in Sint Annaland, zoon van Adriaan van der Klooster en Jannetje Vriens. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: schippersknecht, schipper. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1859 in Sint Annaland [akte 6] met Elizabeth Geertruij Bolier, ongeveer 20 jaar oud. Elizabeth Geertruij is geboren omstreeks 1839 in Sint Annaland, dochter van Jan Bolier en Belia Lindhoudt. Beroep: dienstmeid. Elizabeth Geertruij: ook Elisabeth Geertruida Bolier.
Kinderen van Pieter en Elizabeth Geertruij:
1 Adriaan van der Klooster, geboren op 16-09-1860 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 54].
2 Belia van der Klooster, geboren op 04-02-1863 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 10]. tweeling. Belia is overleden op 05-10-1863 in Vlissingen, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 206 Vlissingen, akte 35 Sint Annaland].
3 Jannetje van der Klooster, geboren op 04-02-1863 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 11]. tweeling. Jannetje is overleden op 28-04-1863 in Sint Annaland, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 20].
4 Belia van der Klooster, geboren op 03-06-1864 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 46].
5 Jan van der Klooster, geboren op 06-07-1865 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 58].
6 Cornelis van der Klooster, geboren in 08-1866 in Sliedrecht. Cornelis is overleden op 11-04-1867 in Rotterdam, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 17 Sint Annaland].
7 Jannetje van der Klooster, geboren op 07-12-1867 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 83].
8 Laban van der Klooster, geboren op 05-05-1869 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 34].
9 Cornelis van der Klooster, geboren op 19-08-1870 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 78]. Cornelis is overleden op 23-08-1870 in Sint Annaland, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 36].
10 Johanna Jacoba van Klooster, geboren in 1872 in Zwijndrecht. Volgt XIII-dd.
11 Geertruij van der Klooster, geboren op 26-11-1875 in Oud-Vossemeer. Aangifte [ZA akte 102]. Geertruij is overleden op 29-11-1875 in Sint Annaland, 3 dagen oud. Aangifte op 01-12-1875 [ZA akte 55 Sint Annaland, akte 166 Goes].
XII-aw Geertrui van der Klooster is geboren op 06-08-1835 in Sint Annaland, dochter van Adriaan van der Klooster en Jannetje Vriens. Aangifte [ZA akte 46]. Beroep: arbeidster. Geertrui trouwde, 29 jaar oud, op 23-06-1865 in Sint Annaland [akte 11] met Lauwrens (Laurens) den Engelsman, ongeveer 35 jaar oud. Lauwrens (Laurens) is geboren omstreeks 1830 in Stad aan 't Haringvliet. Beroep: arbeider. Lauwrens (Laurens): zoon van Jan den Engelsman (1796-1854) en Kommertje Overbeeke (1797-1875).
Kinderen van Geertrui en Lauwrens (Laurens):
1 Jan den Engelsman, geboren op 06-03-1866 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 11]. Jan is overleden op 04-06-1867 in Sint Annaland, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24].
2 Jannetje den Engelsman, geboren omstreeks 1868 in Oude Tonge. Jannetje is overleden op 03-06-1872 in Sint Annaland, ongeveer 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 35].
3 Kommertje den Engelsman, geboren in 02-1869 in Oude Tonge. Kommertje is overleden op 09-08-1869 in Sint Annaland, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 44].
4 Adriaan den Engelsman, geboren in 01-1870 in Oude Tonge. Adriaan is overleden op 14-04-1870 in Sint Annaland, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
5 Jan den Engelsman, geboren op 08-01-1872 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 7]. Jan is overleden op 17-06-1872 in Sint Annaland, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 42].
6 Adriaan den Engelsman, geboren op 18-06-1873 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 50].
7 N.N. den Engelsman, levenloos geboren zoon op 23-07-1875 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 29].
XII-ax Adriana van der Klooster is geboren op 23-11-1839 in Sint Annaland, dochter van Adriaan van der Klooster en Jannetje Vriens. Aangifte [ZA akte 56]. Adriana is overleden op 24-06-1904 in Middelburg, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 151]. Bij het overlijden van Adriana: overledene woonde in Den Haag. Woonplaats: (inwoner na 1900 Middelburg). Adriana:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 22-04-1869 in Sint Annaland [akte 4] met Cornelis van Prooijen, ongeveer 52 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1817 in Dinteloord. Beroep: schipper. Cornelis: zoon van Wouter van Prooijen en Cornelia Keijzers; weduwnaar van Pieternella Kappetein (ovl Ooltgensplaat).
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 08-04-1874 in Ooltgensplaat [akte 4] met Klaas Roodzant, ongeveer 35 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1839 in Stad aan 't Haringvliet. Klaas is overleden op 24-12-1902 in Middelburg, ongeveer 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 310]. Beroep: commissionair. Klaas: zoon van Arend Roodzant en Cornelia Zeedijk; weduwnaar van Pieternella Begen.
Kinderen van Adriana en Cornelis:
1 Cornelia van Prooijen, geboren omstreeks 1870 in Ooltgensplaat. Volgt XIII-de.
2 Jannetje van Prooijen, geboren omstreeks 1872 in Ooltgensplaat. Volgt XIII-df.
Kind van Adriana en Klaas:
1 Dingena Cornelia Roodzant, geboren omstreeks 1876 in Ooltgensplaat. Volgt XIII-dg.
XII-ay Cornelis van der Klooster is geboren op 08-03-1844 in Sint Annaland, zoon van Adriaan van der Klooster en Jannetje Vriens. Aangifte [ZA akte 27]. Cornelis is overleden op 01-12-1931 in Amsterdam, 87 jaar oud. Beroep: schippersknecht (1864), schipper (1866,1885,1887), winkelier (1868,1873,1877,1880), gezagvoerder (1881,1889), pensionhouder (1906). Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 23-04-1864 in Sint Annaland [akte 5] met Johanna Rosetta (Janna) Slager, 20 jaar oud. Johanna Rosetta is geboren op 23-10-1843 in Sint Annaland, dochter van Jakob Slager en Hendrina de Graaf. Aangifte [ZA akte 63]. Johanna Rosetta is overleden vóór 01-12-1931, hoogstens 88 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Janna:
1 Adriaan van der Klooster, geboren op 25-05-1864 in Sint Annaland. Volgt XIII-dh.
2 Hendrina van der Klooster, geboren op 26-10-1865 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 79]. Hendrina is overleden op 19-12-1866 in Sint Annaland, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 103].
3 Jannetje van der Klooster, geboren op 13-03-1867 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 21]. Jannetje is overleden op 30-01-1873 in Sint Annaland, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 26].
4 Jacob van der Klooster, geboren op 06-04-1868 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 23]. Jacob is overleden op 07-04-1868 in Sint Annaland, 1 dag oud. Aangifte [ZA akte 13].
5 Hendrina Jacoba van der Klooster, geboren op 05-03-1869 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 20]. Hendrina Jacoba is overleden op 21-02-1873 in Sint Annaland, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 49].
6 Suzanna van der Klooster, geboren op 17-08-1870 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 77]. Suzanna is overleden op 01-04-1878 in Sint Annaland, 7 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44].
7 Rosetta van der Klooster, geboren op 28-11-1872 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 92]. Rosetta is overleden op 10-01-1873 in Sint Annaland, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 6].
8 Hendrina Jannetje van der Klooster, geboren op 01-01-1874 in Sint Annaland. Volgt XIII-di.
9 Jannetje van der Klooster, geboren op 21-03-1875 in Sint Annaland. Volgt XIII-dj.
10 Jacob van der Klooster, geboren op 23-06-1876 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 49]. Jacob is overleden op 21-02-1877 in Sint Annaland, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
11 Jacob van der Klooster, geboren op 31-08-1877 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 72]. Jacob is overleden op 06-09-1877 in Sint Annaland, 6 dagen oud. Aangifte [ZA akte 24].
12 Suzanna Willemina van der Klooster, geboren op 06-10-1878 in Sint Annaland. Volgt XIII-dk.
13 Jacoba Martina van der Klooster, geboren op 05-01-1880 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 5]. Jacoba Martina is overleden op 16-09-1880 in Sint Annaland, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 77].
14 N.N. van der Klooster, levenloos geboren dochter op 18-08-1881 in Middelburg. Aangifte op 20-08-1881 [ZA akte 246].
15 Jacoba van der Klooster, geboren op 27-03-1883 in Rotterdam. Jacoba is overleden op 28-02-1889 in Sluis, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13].
16 Janna Pieternella van der Klooster, geboren op 28-04-1884 in Rotterdam. Janna Pieternella is overleden op 22-06-1884 in Middelburg, 1 maand oud. Aangifte op 23-06-1884 [ZA akte 171].
17 Johanna Cornelia van der Klooster, geboren op 22-10-1885 in Middelburg. Volgt XIII-dl.
18 Pieter van der Klooster, geboren op 22-12-1886 in Rotterdam. Pieter is overleden op 01-01-1887 in Middelburg, 10 dagen oud. Aangifte op 03-01-1887 [ZA akte 2].
19 Jacob van der Klooster, geboren op 30-05-1888 in Sluis. Volgt XIII-dm.
XII-az Kornelis (Cornelis) van der Klooster is geboren op 31-07-1826 in Sint Annaland, zoon van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 37]. Kornelis (Cornelis) is overleden op 09-11-1882 in Sint Annaland, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: arbeider, koopman, winkelier. Kornelis (Cornelis):
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-09-1849 in Barendrecht [akte 17] met Jannigje (Jannegje) van der Ven, ongeveer 20 jaar oud. Jannigje (Jannegje) is geboren omstreeks 1829 in Barendrecht. Jannigje (Jannegje) is overleden op 05-10-1854 in Rilland en Maire, ongeveer 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: arbeidster. Jannigje (Jannegje): dochter van Adriaantje van der Ven.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 05-01-1856 in Sint Annaland [akte 1] met Elizabeth Quist (Kwist), ongeveer 29 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1827 in Sint Annaland, dochter van Pieter Quist (Kwist) en Maatje Vermaas. Elizabeth is overleden op 04-02-1906 in Sint Annaland, ongeveer 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Kornelis (Cornelis) en Jannigje (Jannegje):
1 Janna (Johanna) van der Klooster, geboren op 11-01-1850 in Sint Annaland. Volgt XIII-dn.
2 Adriaan van der Klooster, geboren op 03-02-1852 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 3]. Adriaan is overleden op 14-07-1864 in Sint Annaland, 12 jaar oud. Aangifte [ZA akte 75].
XII-ba Janna van der Klooster is geboren op 01-04-1828 in Sint Annaland, dochter van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 14]. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 09-04-1850 in Dirksland [akte 8] met Willem Keur, ongeveer 27 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1823 in Sint Annaland. Willem: zoon van Jacob Keur en Jannetje Mol.
Kinderen van Janna en Willem:
1 Jacob Keur, geboren omstreeks 1851 in Dirksland. Volgt XIII-do.
2 Janna Keur, geboren omstreeks 1853 in Dirksland. Volgt XIII-dp.
3 Geertje Keur, geboren omstreeks 1862 in Dirksland. Volgt XIII-dq.
4 Jan Keur, geboren omstreeks 1864 in Dirksland. Volgt XIII-dr.
5 Cornelis Keur, geboren omstreeks 1866 in Dirksland. Volgt XIII-ds.
6 Willemina Keur, geboren omstreeks 1870 in Dirksland. Volgt XIII-dt.
XII-bb Geertje van der Klooster is geboren op 29-05-1832 in Sint Annaland, dochter van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 26]. Geertje is overleden op 17-09-1889 in Sint Annaland, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 14-01-1852 in Sint Annaland [akte 1] met Nicolaas van Oost, ongeveer 24 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1828 in Sint Annaland. Beroep: schippersknecht, schipper, winkelier. Nicolaas: zoon van Pieter van Oost, sjouwerman, en Anna Overbeeke.
Kinderen van Geertje en Nicolaas:
1 Anna van Oost, geboren op 17-05-1852 in Sint Annaland. Volgt XIII-du.
2 Jan van Oost, geboren op 09-06-1854 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 35]. Jan is overleden op 13-04-1864 in Sint Annaland, 9 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38].
3 Janna van Oost, geboren op 22-10-1856 in Sint Annaland. Volgt XIII-dv.
4 Pieternella van Oost, geboren op 10-11-1858 in Sint Annaland. Volgt XIII-dw.
5 Kornelia van Oost, geboren op 25-04-1862 in Sint Annaland. Volgt XIII-dx.
6 Katharina van Oost, geboren op 04-02-1865 in Sint Annaland. Volgt XIII-dy.
7 Jannetje Wilhelmina van Oost, geboren op 10-09-1867 in Sint Annaland. Volgt XIII-dz.
8 Jan van Oost, geboren op 14-05-1870 in Sint Annaland. Volgt XIII-ea.
9 Pieter van Oost, geboren op 02-01-1873 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 1]. Pieter is overleden op 14-01-1934 in Bergen op Zoom, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3 Sint Annaland].
XII-bc Abraham van der Klooster is geboren op 10-05-1834 in Sint Annaland, zoon van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 23]. Abraham is overleden op 29-05-1901 in Goes, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 53]. Beroep: schipper. Abraham trouwde, 23 jaar oud, op 16-04-1858 in Sint Annaland [akte 10] met Levina Catharina Koster, 24 jaar oud. Levina Catharina is geboren op 07-04-1834 in Zierikzee. Aangifte op 07-04-1834 [ZA akte 60]. Beroep: dienstmeid. Levina Catharina: dochter van Cornelis Koster, arbeider, en Jacoba van Meurs, arbeidster.
Kinderen van Abraham en Levina Catharina:
1 Janna van der Klooster, geboren op 02-09-1858 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 47].
2 Jacoba van der Klooster, geboren op 05-09-1859 in Sint Annaland. Volgt XIII-eb.
3 Jan van der Klooster, geboren op 03-01-1861 in Sint Annaland. Volgt XIII-ec.
4 Cornelia Gerarda van der Klooster, geboren op 06-07-1862 in Goes. Volgt XIII-ed.
5 Cornelis van der Klooster, geboren op 30-12-1863 in Goes. Aangifte op 31-12-1863 [ZA akte 264]. Cornelis is overleden op 04-02-1864 in Goes, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 35].
6 Cornelis van der Klooster, geboren op 17-06-1865 in Goes. Volgt XIII-ee.
7 Gerard van der Klooster, geboren op 16-02-1867 in Goes. Volgt XIII-ef.
8 Abraham Adriaan van der Klooster, geboren op 20-05-1874 in Goes. Aangifte op 20-05-1874 [ZA akte 103].
XII-bd Adriaan van de(r) Klooster is geboren op 03-07-1836 in Sint Annaland, zoon van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 23]. Adriaan is overleden op 16-01-1911 in Sint Annaland, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: schippersknecht, schipper. Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1863 in Sint Annaland [akte 4] met Neeltje Wissel, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1841 in Sint Annaland, dochter van Hendrik Wissel en Janna Steijn. Neeltje is overleden op 17-10-1898 in Sint Annaland, ongeveer 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37].
Kinderen van Adriaan en Neeltje:
1 Jan van der Klooster, geboren op 10-02-1865 in Sint Annaland. Volgt XIII-eg.
2 Janna van der Klooster, geboren op 13-02-1867 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 14]. Janna is overleden op 27-06-1870 in Sint Annaland, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 25].
3 Hendrik Cornelis van der Klooster, geboren op 26-03-1868 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 21]. Hendrik Cornelis is overleden op 28-07-1869 in Alblasserdam, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 39 Sint Annaland].
4 Abraham Jacobus van der Klooster, geboren op 01-03-1869 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 17]. Abraham Jacobus is overleden op 27-07-1869 in Alblasserdam, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 38 Sint Annaland].
5 Geertje van der Klooster, geboren op 17-04-1870 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 40]. Geertje is overleden op 21-06-1872 in Sint Annaland, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 46].
6 Janna van der Klooster, geboren op 07-06-1871 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 42]. Janna is overleden op 11-09-1871 in Goes, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 89 Goes, akte 46 Sint Annaland].
7 Janna van der Klooster, geboren op 26-05-1872 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 51]. Janna is overleden op 07-09-1872 in Sint Annaland, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 85].
8 Hendrik van de(r) Klooster, geboren op 21-08-1874 in Waarde. Volgt XIII-eh.
9 Janna van der Klooster, geboren omstreeks 1876 in Roosendaal. Janna is overleden op 31-01-1878 in Sint Annaland, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8].
10 Elizabeth van der Klooster, geboren op 27-05-1877 in Sint Annaland. Volgt XIII-ei.
11 Cornelis van der Klooster, geboren op 14-12-1878 in Sint Annaland. Volgt XIII-ej.
12 Janna Pieternella van der Klooster, geboren op 18-06-1882 in Sint Annaland. Volgt XIII-ek.
XII-be Jan van de(r) Klooster is geboren op 10-08-1838 in Sint Annaland, zoon van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 52]. Jan is overleden op 22-01-1897 in Middelburg, 58 jaar oud. Woonplaats: vanaf >1900 Middelburg. Beroep: schippersknecht, schipper. Jan: ook van den K. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 19-04-1870 in 's-Heer Arendskerke [akte 5] met Alida Kole (Koole), ongeveer 30 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1840 in 's-Heer Arendskerke. Alida is overleden op 10-03-1909 in Middelburg, ongeveer 69 jaar oud. Alida: dochter van Cornelis Kole, schipper, en Huibrina Schrier, herbergierster; weduwe van Thomas van Moolenbroek.
Kinderen van Jan en Alida:
1 Jan van de Klooster, geboren omstreeks 1871 in Goes. Volgt XIII-el.
2 Huberdina van der Klooster, geboren op 14-11-1871 in Sint Annaland. Volgt XIII-em.
3 Janna van der Klooster, geboren omstreeks 1873 in Goes. Janna is overleden op 01-02-1885 in Wolphaartsdijk, ongeveer 12 jaar oud.
4 Cornelia Johanna van der Klooster, geboren op 15-03-1874 in Wolphaartsdijk. Aangifte op 16-03-1874 [ZA akte 25].
5 Wilhelmina Geertruida van der Klooster, geboren op 30-03-1875 in Wolphaartsdijk. Aangifte op 31-03-1875 [ZA akte 27]. Wilhelmina Geertruida is overleden op 20-04-1875 in Wolphaartsdijk, 21 dagen oud.
6 Pieternella van der Klooster, geboren op 30-08-1876 in Wolphaartsdijk. Aangifte op 30-08-1876 [ZA akte 70].
7 Geertje van der Klooster, geboren op 15-11-1877 in Wolphaartsdijk. Volgt XIII-en.
8 Johannis Hendrik van der Klooster, geboren op 10-05-1879 in Wolphaartsdijk. Aangifte op 12-05-1879 [ZA akte 39]. Johannis Hendrik is overleden op 29-04-1880 in Wolphaartsdijk, 11 maanden oud.
9 Jannetje van der Klooster, geboren op 10-11-1880 in Wolphaartsdijk. Aangifte op 11-11-1880 [ZA akte 71]. Jannetje is overleden op 03-05-1881 in Wolphaartsdijk, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 24]. Bij het overlijden van Jannetje: bij overlijden vermeld als Tannetje.
10 Alida van den Klooster, geboren op 21-05-1882 in Wolphaartsdijk. Aangifte op 22-05-1882 [ZA akte 23]. Alida is overleden op 20-06-1883 in Wolphaartsdijk, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32].
XII-bf Willemina van der Klooster is geboren op 12-09-1840 in Sint Annaland, dochter van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 37]. Willemina is overleden op 16-02-1867 in Dirksland, 26 jaar oud. Willemina trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1864 in Dirksland [akte 21] met Johannis Molendijk, ongeveer 27 jaar oud. Johannis is geboren omstreeks 1837 in Onwaard. Johannis: zoon van Cornelis Molendijk en Lena Nagtegaal.

XII-bg Marinus van der Klooster is geboren op 23-08-1843 in Sint Annaland, zoon van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 52]. Marinus is overleden op 19-11-1923 in Sint Annaland, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: schipper. Marinus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1871 in Sint Annaland [akte 7] met Johanna Fase, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 05-10-1846 in Sint Annaland. Johanna is overleden op 30-05-1883 in Sint Annaland, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Johanna: dochter van Pieter Fase (1812-1894), schipper, winkelier, en Maatje de Jonge (1816-1872).
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 02-06-1886 in Sint Annaland [akte 9] met Pieternella Goedegebuure, ongeveer 37 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1849 in Sint Annaland, dochter van Jacob Goedegebuure en Lena Hoek. Pieternella is overleden op 10-04-1943 in Sint Annaland, ongeveer 94 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12].
Kinderen van Marinus en Johanna:
1 Janna van der Klooster, geboren omstreeks 1872 in Strijen. Volgt XIII-eo.
2 Maatje van der Klooster, geboren op 04-08-1873 in Sint Annaland. Volgt XIII-ep.
3 Jan van der Klooster, geboren op 04-10-1874 in Sint Annaland. Volgt XIII-eq.
4 Dina van der Klooster, geboren op 18-04-1876 in Sint Annaland. Volgt XIII-er.
5 Geertje van der Klooster, geboren op 16-12-1877 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 100]. Geertje is overleden op 19-01-1878 in Sint Annaland, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 6].
XII-bh Jannetje van der Klooster is geboren op 21-11-1845 in Sint Annaland, dochter van Johannes (Jan) van der Klooster en Johanna (Janna) van den Boogert. Aangifte [ZA akte 61]. als vader vermeld Leendert van der Klooster, foutje?. Jannetje is overleden op 13-03-1922 in Melissant, 76 jaar oud. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1869 in Melissant [akte 4] met Jacob Goedegebuur, ongeveer 29 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1840 in Roxenisse (Melissant). Jacob: zoon van Cornelis Goedegebuur en Cornelia Keur.
Kinderen van Jannetje en Jacob:
1 Jan Goedegebuur, geboren omstreeks 1871 in Melissant. Volgt XIII-es.
2 Jacobus Goedegebuur, geboren omstreeks 1874 in Melissant. Volgt XIII-et.
3 Arie Goedegebuur, geboren omstreeks 1877 in Melissant. Volgt XIII-eu.
4 Janna Goedegebuur, geboren omstreeks 1879 in Melissant. Volgt XIII-ev.
5 Cornelia Goedegebuur, geboren omstreeks 1881 in Melissant. Volgt XIII-ew.
6 Marinus Goedegebuur, geboren omstreeks 1890 in Melissant. Volgt XIII-ex.
7 Jannetje Willemina Goedegebuur, geboren omstreeks 1891 in Melissant. Volgt XIII-ey.
XII-bi Cornelis (Cees) van der Klooster is geboren op 05-05-1833 in Sint Annaland, zoon van Willem van der Klooster en Lucretia van der Welle. Aangifte [ZA akte 19]. Cornelis is overleden op 05-12-1915 in Ouddorp, 82 jaar oud. Cees trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1859 in Ouddorp [akte 21] met Lijntje (Lien) Sperling, 22 jaar oud. Lijntje is geboren op 21-07-1837 in Ouddorp. Lijntje is overleden op 24-06-1918 in Ouddorp, 80 jaar oud. Lien: dochter van Daniel Sperling en Cornelia Aleman.
Kinderen van Cees en Lien:
1 Lucretia Cornelia van der Klooster, geboren op 15-12-1859 in Rilland en Maire. Volgt XIII-ez.
2 Daniël (Daan) van der Klooster, geboren op 20-01-1861 in Ouddorp. Volgt XIII-fa.
3 N.N. van der Klooster, levenloos geboren dochter op 11-04-1862 in Ouddorp.
4 Willem van der Klooster, geboren omstreeks 1864 in Ouddorp. Volgt XIII-fb.
5 Cornelia van der Klooster, geboren omstreeks 1865 in Ouddorp. Volgt XIII-fc.
6 Janna van der Klooster, geboren omstreeks 1867 in Ouddorp. Volgt XIII-fd.
7 Martiena van der Klooster, geboren omstreeks 1869 in Ouddorp. Volgt XIII-fe.
8 Adriana van der Klooster, geboren omstreeks 1870 in Ouddorp. Adriana is overleden op 17-05-1894 in Ouddorp, ongeveer 24 jaar oud.
9 Cornelis van der Klooster, geboren op 06-10-1871 in Ouddorp. Volgt XIII-ff.
10 Jan van der Klooster, geboren omstreeks 1873 in Ouddorp. Volgt XIII-fg.
11 Grietje van der Klooster, geboren omstreeks 1873 in Ouddorp. Grietje is overleden op 13-05-1929 in Ouddorp, ongeveer 56 jaar oud.
12 Abraham van der Klooster, geboren omstreeks 1883 in Ouddorp. Volgt XIII-fh.
XII-bj Adriaan van der Klooster is geboren op 11-12-1834 in Sint Annaland, zoon van Willem van der Klooster en Lucretia van der Welle. Aangifte [ZA akte 59]. Adriaan is overleden op 13-07-1901 in Ouddorp, 66 jaar oud [www.ancestry.com]. Beroep: schipper. Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1861 in Rilland en Maire [akte 6] met Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier, ongeveer 24 jaar oud. Willemina (Wilhelmina) Aagtje is geboren omstreeks 1837 in Stavenisse, dochter van Jan Bolier en Belia Lindhoudt. Willemina (Wilhelmina) Aagtje is overleden op 26-02-1913 in Ouddorp, ongeveer 76 jaar oud [www.ancestry.com].
Kinderen van Adriaan en Willemina (Wilhelmina) Aagtje:
1 Lucretia van der Klooster, geboren op 03-03-1862 in Rilland en Maire. Aangifte op 03-03-1862 [ZA akte 9].
2 Jan van der Klooster, geboren op 27-01-1864 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fi.
3 Willem van der Klooster, geboren op 18-11-1865 in Rilland en Maire. Aangifte op 18-11-1865 [ZA akte 41].
4 Belia van der Klooster, geboren op 24-09-1867 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fj.
5 Cornelis van der Klooster, geboren omstreeks 1870 in Ouddorp. Cornelis is overleden op 20-09-1919 in Burgh, ongeveer 49 jaar oud (oorzaak: zijn lijk is aangespoeld aan het strand). Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: visser.
6 Elisabeth van der Klooster, geboren omstreeks 1870 in Ouddorp. Volgt XIII-fk.
7 Abraham van der Klooster, geboren omstreeks 1872 in Ouddorp. Volgt XIII-fl.
8 Jacob van der Klooster, geboren omstreeks 1875 in Ouddorp. Volgt XIII-fm.
9 Adriaan van der Klooster, geboren omstreeks 1881 in Ouddorp. Volgt XIII-fn.
XII-bk Jan van der Klooster is geboren op 06-01-1836 in Sint Annaland, zoon van Willem van der Klooster en Lucretia van der Welle. Aangifte [ZA akte 1]. Jan is overleden op 11-03-1900 in Rilland-Bath, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Woonplaats: Ouddorp. Beroep: schipper. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 16-11-1870 in Ouddorp [akte 17] met Kaatje Nieman, ongeveer 24 jaar oud. Kaatje is geboren omstreeks 1846 in Ouddorp. Kaatje: dochter van Jan Nieman en Martijntje Westhoeve.
Kind van Jan en Kaatje:
1 Jan van der Klooster, geboren omstreeks 1873 in Ouddorp. Volgt XIII-fo.
XII-bl Abraham van der Klooster is geboren op 31-01-1838 in Sint Annaland, zoon van Willem van der Klooster en Lucretia van der Welle. Aangifte [ZA akte 7]. Abraham is overleden op 22-03-1910 in Rilland-Bath, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: schipper, arbeider, schippersknecht, stoker. Abraham trouwde, 28 jaar oud, op 05-04-1866 in Rilland en Maire [akte 4] met Elena Sentse, ongeveer 22 jaar oud. Elena is geboren omstreeks 1844 in Rilland. Elena is overleden op 10-01-1907 in Rilland-Bath, ongeveer 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeidster. Elena: dochter van Marinus Sentse, tapper, en Klazina Tolhoek.
Kinderen van Abraham en Elena:
1 Lucretia van der Klooster, geboren op 04-05-1861 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fp.
2 Willem van der Klooster, geboren op 14-10-1866 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fq.
3 Marinus van der Klooster, geboren op 26-03-1868 in Rilland en Maire. Aangifte op 26-03-1868 [ZA akte 12]. Marinus is overleden op 29-08-1868 in Rilland en Maire, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 10].
4 Marinus van der Klooster, geboren op 27-05-1870 in Rilland en Maire. Aangifte op 27-05-1870 [ZA akte 16]. Marinus is overleden op 17-06-1872 in Rilland en Maire, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
5 Cornelis van der Klooster, geboren op 05-07-1871 in Rilland en Maire. Aangifte op 05-07-1871 [ZA akte 21]. Cornelis is overleden op 21-08-1871 in Rilland en Maire, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 17].
6 Marinus van der Klooster, geboren op 13-11-1872 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fr.
7 Adriana van der Klooster, geboren op 18-10-1874 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fs.
8 Jan van der Klooster, geboren op 15-01-1877 in Rilland en Maire. Volgt XIII-ft.
9 Klazina van der Klooster, geboren op 25-01-1879 in Rilland-Bath. Volgt XIII-fu.
10 Jacob van der Klooster, geboren op 10-02-1881 in Rilland-Bath. Aangifte op 10-02-1881 [ZA akte 4]. Jacob is overleden op 27-06-1881 in Rilland-Bath, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 18].
11 Pieternella van der Klooster, geboren op 19-08-1882 in Rilland-Bath. Aangifte op 21-08-1882 [ZA akte 44]. Pieternella is overleden op 23-07-1884 in Rilland-Bath, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
12 Cornelis van der Klooster, geboren op 20-08-1884 in Rilland-Bath. Aangifte op 20-08-1884 [ZA akte 36]. Cornelis is overleden op 14-09-1884 in Rilland-Bath, 25 dagen oud. Aangifte [ZA akte 26].
13 Kornelis van der Klooster, geboren op 24-04-1886 in Rilland-Bath. Volgt XIII-fv.
14 Janna van der Klooster, geboren op 02-01-1888 in Rilland-Bath. Volgt XIII-fw.
XII-bm Jacob (Jakob) van der Klooster is geboren op 12-06-1840 in Sint Annaland, zoon van Willem van der Klooster en Lucretia van der Welle. Aangifte [ZA akte 22]. Jacob (Jakob) is overleden op 10-08-1916 in Rilland-Bath, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: schippersknecht, schipper, kapitein, gezagvoerder stoomboot (1892). Jacob (Jakob):
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1868 in Rilland en Maire [akte 4] met Suzanna van Hoepen, ongeveer 27 jaar oud. Suzanna is geboren omstreeks 1841 in Rilland. Suzanna is overleden op 10-08-1898 in Rilland-Bath, ongeveer 57 jaar oud. Beroep: dienstbode. Suzanna: dochter van Cornelis van Hoepen en Geertruid van Boven.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 05-04-1900 in Rilland-Bath [akte 2] met Sara Schipper(s), ongeveer 57 jaar oud. Sara is geboren omstreeks 1843 in Kortgene. Sara is overleden op 26-12-1923 in Rilland-Bath, ongeveer 80 jaar oud. Beroep: veldarbeidster. Sara: dochter van Cornelis Schipper en Jacoba Liefbroer; weduwe van Hubregt Schout.
Kinderen van Jacob (Jakob) en Suzanna:
1 Willem van der Klooster, geboren op 09-10-1868 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fx.
2 Geertruida van der Klooster, geboren op 15-01-1871 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fy.
3 Cornelis van der Klooster, geboren op 22-10-1874 in Rilland en Maire. Volgt XIII-fz.
4 Jan van der Klooster, geboren op 21-03-1878 in Rilland-Bath. Volgt XIII-ga.
5 Johannis Adriaan van der Klooster, geboren op 31-07-1883 in Rilland-Bath. Aangifte op 01-08-1883 [ZA akte 38].
XII-bn Janna van der Klooster is geboren op 11-09-1845 in Sint Annaland, dochter van Willem van der Klooster en Lucretia van der Welle. Aangifte [ZA akte 44]. Janna is overleden op 06-04-1912 in Rilland-Bath, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Janna trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-1872 in Rilland en Maire [akte 3] met Johannes Franciscus Dingens, ongeveer 27 jaar oud. Johannes Franciscus is geboren omstreeks 1845 in Sas van Gent, zoon van Jacobus Leopoldus Dingens en Joanna Francina Dootjes. Johannes Franciscus is overleden op 13-03-1930 in Rilland-Bath, ongeveer 85 jaar oud. Beroep: (veld)arbeider.
Kinderen van Janna en Johannes Franciscus:
1 Jacobus Leopoldus Dingens, geboren op 09-04-1873 in Rilland en Maire. Volgt XIII-gb.
2 Willem Dingens, geboren op 17-07-1874 in Rilland. Volgt XIII-gc.
XII-bo Jan Sijbes is geboren op 19-12-1843 in Fort Bath, zoon van Maatje Siebes. Hij is gedoopt op 14-01-1844 in Fort Bath. Jan is overleden op 12-09-1911 om 17:00 in Rotterdam, 67 jaar oud. Aangifte op 14-09-1911. Beroep: baanwachter. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1871 in Fort Bath [ZA akte 2] met Janna Lambregtse, 28 jaar oud. Janna is geboren op 18-04-1843 in Fort Bath. Zij is gedoopt op 07-05-1843 in Fort Bath. Janna: dochter van Lambregt Lambregtse en Maatje van de Velde.
Kinderen van Jan en Janna:
1 Sijtje Maartje Sijbes, geboren op 29-06-1877 om 12:00 in Rotterdam. Volgt XIII-gd.
2 Mietje Susanna Sijbes, geboren op 20-08-1879 in Rotterdam. Volgt XIII-ge.
3 Lambrecht Leonard Sijbes, geboren op 26-11-1881 in Rotterdam. Volgt XIII-gf.
4 Jaantje Elizabeth Sijbes, geboren op 12-11-1883 in Rotterdam. Volgt XIII-gg.
5 Susanna Sijbes, geboren op 30-01-1888 in Rotterdam. Volgt XIII-gh.
XII-bp Jan Kempe is geboren op 08-07-1823 in Colijnsplaat, zoon van Mozes Kempe en Maria Boot. Aangifte op 08-07-1823 [ZA akte 43]. Jan is overleden op 12-09-1882 in Colijnsplaat, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: arbeider. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 20-03-1852 in Colijnsplaat [akte 6] met Jacoba Janse, ongeveer 24 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1828 in Colijnsplaat. Beroep: arbeidster. Jacoba: dochter van Marinus Janse en Maria Braams, arbeidster.

XII-bq Leendert Kempe is geboren op 02-08-1827 in Colijnsplaat, zoon van Mozes Kempe en Maria Boot. Aangifte op 02-08-1827 [ZA akte 48]. Leendert is overleden op 17-08-1888 in Colijnsplaat, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: arbeider. Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 21-09-1854 in Colijnsplaat [akte 6] met Cornelia Goulooze, ongeveer 22 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1832 in Colijnsplaat. Beroep: arbeidster. Cornelia: dochter van David Goulooze en Geertruid Slimmen, arbeidster.

XII-br Janna Kempe is geboren op 01-08-1829 in Colijnsplaat, dochter van Mozes Kempe en Maria Boot. Aangifte op 03-08-1829 [ZA akte 57]. Janna is overleden op 27-05-1910 in Colijnsplaat, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18]. Beroep: arbeidster. Janna trouwde, 23 jaar oud, op 17-08-1852 in Colijnsplaat [akte 16] met Abraham Verburg, ongeveer 23 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1829 in Colijnsplaat. Abraham is overleden vóór 1910, hoogstens 81 jaar oud. Beroep: arbeider. Abraham: zoon van Abraham Verburg, arbeider, en Maatje Blok, arbeidster.

XII-bs Aarnout Kempe is geboren op 27-10-1832 in Colijnsplaat, zoon van Mozes Kempe en Maria Boot. Aangifte op 28-10-1832 [ZA akte 62]. Aarnout is overleden vóór 1882 in Leiden, hoogstens 50 jaar oud. Beroep: arbeider. Aarnout trouwde, 40 jaar oud, op 17-04-1873 in Colijnsplaat [akte 6] met Cornelia de Boo, ongeveer 38 jaar oud. erkennen Cornelis, ingeschreven 09-10-1857 te Kats. Cornelia is geboren omstreeks 1835 in Kats, dochter van Jacob de Boo en Tannetje Bouwense. Cornelia is overleden op 26-02-1915 in Colijnsplaat, ongeveer 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: dienstmeid, arbeidster.

XII-bt Bartholomeus Breas is geboren op 02-04-1818 in Wissenkerke, zoon van Jan Breas en Helena Pieterse (Lena) de Vos. Hij is gedoopt op 12-04-1818 in Wissenkerke. Bartholomeus is overleden op 07-09-1884 in Scherpenisse, 66 jaar oud. Beroep: dijkbaas. Bartholomeus trouwde met Maria Adriana van As. Maria Adriana is geboren omstreeks 1820 in Sint Maartensdijk (Tholen). Maria Adriana is overleden op 23-02-1893 in Scherpenisse, ongeveer 73 jaar oud. Maria Adriana: dochter van Meeuwis van As, slachter, en Anthonia (Thona) Moerland.
Kinderen van Bartholomeus en Maria Adriana:
1 Jan Breas, geboren omstreeks 1847 in Sint Maartensdijk (Tholen). Jan is overleden op 25-03-1907 in Scherpenisse, ongeveer 60 jaar oud.
2 Anthonia Breas, geboren omstreeks 1848 in Breskens. Anthonia is overleden op 29-07-1865 in Scherpenisse, ongeveer 17 jaar oud.
3 Lena Leijntje Breas, geboren omstreeks 1850 in Breskens. Lena Leijntje is overleden op 28-02-1920 in Scherpenisse, ongeveer 70 jaar oud.
4 Meeuwis Bartholomeus Breas, geboren op 31-03-1852 in Breskens. Meeuwis Bartholomeus is overleden op 14-04-1852 in Breskens, 14 dagen oud.
5 Meeuwis Breas, geboren omstreeks 1854 in Breskens. Meeuwis is overleden op 14-10-1855 in Colijnsplaat, ongeveer 1 jaar oud.
6 Meeuwis Breas, geboren omstreeks 1855 in Colijnsplaat. Meeuwis is overleden op 23-06-1856 in Colijnsplaat, ongeveer 1 jaar oud.
7 Pieter Breas, geboren omstreeks 1856 in Colijnsplaat. Pieter is overleden op 25-02-1857 in Colijnsplaat, ongeveer 1 jaar oud.
8 Meeuwis Pieter Breas, geboren omstreeks 1859 in Colijnsplaat. Meeuwis Pieter is overleden op 20-10-1859 in Colijnsplaat, ongeveer 0 dagen oud.
XII-bu Adriana Boot is geboren op 12-03-1820 in Wissenkerke, dochter van Jacob(us) Boot en Cornelia Kabboord. Aangifte op 13-03-1820 [ZA akte 32]. Zij is gedoopt op 26-03-1820 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Marinus Boot, Adriana van Halst. Adriana is overleden op 02-01-1892 in Wissenkerke, 71 jaar oud. Aangifte [akte 1]. Beroep: arbeidster. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 14-07-1843 in Wissenkerke [akte 9] met Pieter Jeronimus, ongeveer 24 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1819 in Wissenkerke. Pieter is overleden op 12-07-1900 in Wissenkerke, ongeveer 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32]. Beroep: landmansknecht, dagloner, winkelier, vrachtrijder, koetsier. Pieter: zoon van Jan Jeronimus, arbeider, en Adriana Cau.
Kinderen van Adriana en Pieter:
1 Adriana Cornelia Jeronimus, geboren op 03-09-1843 in Wissenkerke. Aangifte op 04-09-1843 [ZA akte 87]. Adriana Cornelia is overleden op 03-10-1843 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 72].
2 Cornelia Adriana Jeronimus, geboren op 07-10-1845 in Wissenkerke. Aangifte op 07-10-1845 [ZA akte 95]. Cornelia Adriana is overleden op 27-06-1846 in Wissenkerke, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 70].
3 Adriana Jeronimus, geboren op 09-09-1847 in Wissenkerke. Aangifte op 09-09-1847 [ZA akte 81]. Zij is gedoopt op 19-09-1847 in Wissenkerke. Adriana is overleden op 09-01-1848 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 1].
4 Jacob Jan Jeronimus, geboren op 29-05-1849 in Middelburg. Volgt XIII-gi.
5 Adriana Cornelia Jeronimus, geboren op 30-09-1850 in Middelburg. Aangifte op 01-10-1850 [ZA akte 387]. Adriana Cornelia is overleden op 24-12-1850 in Middelburg, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 454].
6 Jan Cornelis Jeronimus, geboren op 20-03-1852 in Middelburg. Volgt XIII-gj.
7 Cornelis Johannes Jeronimus, geboren op 26-11-1855 in Wissenkerke. Aangifte op 27-11-1855 [ZA akte 105]. Cornelis Johannes is overleden op 01-02-1857 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
8 Cornelis Adriaan Jeronimus, geboren op 10-10-1858 in Wissenkerke. Aangifte op 11-10-1858 [ZA akte 121]. Cornelis Adriaan is overleden op 09-10-1864 in Wissenkerke, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 67]. Bij het overlijden van Cornelis Adriaan: vermeld als Cornelis Jacob.
9 Jacobus Adriaan Jeronimus, geboren op 08-09-1860 in Wissenkerke. Aangifte op 08-09-1860 [ZA akte 108]. Jacobus Adriaan is overleden op 02-11-1860 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 123].
10 Jacobus Daniël Jeronimus, geboren op 18-05-1864 in Wissenkerke. Volgt XIII-gk.
XII-bv Jacomina Boot is geboren op 18-02-1822 in Wissenkerke, dochter van Jacob(us) Boot en Cornelia Kabboord. Zij is gedoopt op 10-03-1822 in Wissenkerke. Doopgetuige: Daniël Caboort. Jacomina is overleden op 29-04-1886 in Wissenkerke, 64 jaar oud. Aangifte op 30-04-1886 [akte 30]. Beroep: arbeidster. Jacomina trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1843 in Wissenkerke [akte 15] met Christiaan Schrier, 20 jaar oud. Christiaan is geboren op 07-11-1822 in Wissenkerke, zoon van Janus Schrier en Catharina Pouwer. Hij is gedoopt op 25-11-1822 in Wissenkerke. Christiaan is overleden op 06-12-1914 in Wissenkerke, 92 jaar oud. Aangifte [akte 42]. Beroep: arbeider, machinist, kantonnier.
Kinderen van Jacomina en Christiaan:
1 Catharina Schrier, geboren op 23-02-1844 in Wissenkerke. Zij is gedoopt op 02-03-1844 in Wissenkerke. Catharina is overleden op 21-09-1844 in Wissenkerke, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 81].
2 Jacob Schrier, geboren in 08-1845 in Wissenkerke. Jacob is overleden op 11-11-1845 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 71].
3 Janus Schrier, geboren op 17-07-1846 in Wissenkerke. Janus is overleden op 03-08-1846 in Wissenkerke, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 88].
4 Jacob Schrier, geboren op 08-12-1847 in Wissenkerke. Volgt XIII-gl.
5 Catharina Schrier, geboren op 04-03-1849 in Wissenkerke. Volgt XIII-gm.
6 Janus Schrier, geboren op 26-09-1850 in Wissenkerke. Hij is gedoopt op 29-09-1850 in Wissenkerke. Janus is overleden op 10-12-1850 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 106].
7 Cornelia Schrier, geboren in 02-1852 in Wissenkerke. geboren 14-10-1851, gedoopt 14-11-1851?. Cornelia is overleden op 14-05-1853 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 49].
8 Janna Schrier, geboren in 12-1853 in Wissenkerke. Janna is overleden op 08-05-1855 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44]. Bij het overlijden van Janna: moeder vermeld als Adriana.
9 Cornelia Schrier, geboren omstreeks 1855 in Wissenkerke. Volgt XIII-gn.
10 Christiaan Schrier, geboren in 02-1860 in Wissenkerke. Christiaan is overleden op 08-05-1860 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 34].
11 Gerardus Schrier, geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke. Volgt XIII-go.
12 Jacomina Schrier, geboren omstreeks 1863 in Wissenkerke. Volgt XIII-gp.
13 Adriana Schrier, geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke. Volgt XIII-gq.
XII-bw Maria Santina Boot is geboren op 26-10-1831 om 02:00 in Wissenkerke, dochter van Jacob(us) Boot en Cornelia Kabboord. Aangifte op 26-10-1831 [ZA akte 76]. Zij is gedoopt op 06-11-1831 in Wissenkerke. Maria Santina is overleden op 05-04-1917 om 11:30 in Wissenkerke, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Woonplaats: (woonde in 1870-1873 in Toornpolder, 1870-1882 in Camperland, 1916-1917 in Wissenkerke bij haar dochter Tannetje van der Weele en Marinus de Lange en gezin in Geersdijk). Beroep: arbeidster. Religie: N.H.. Maria Santina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 05-05-1852 in Wissenkerke [akte 10] met Lieven van der Weele, 23 jaar oud. Lieven is geboren op 02-01-1829 om 02:00 in Wissenkerke, zoon van Simon van der Weele en Tannetje Goudswaard. Aangifte op 02-01-1829 [ZA akte 2]. Lieven is overleden op 12-06-1873 om 02:00 in Wissenkerke, 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Religie: N.H.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 10-11-1875 in Wissenkerke [akte 18] met Dionisius de Pree, 40 jaar oud. Dionisius is geboren op 06-10-1835 in Kortgene, zoon van Pieter de Pree en Cornelia de Vos. Dionisius is overleden op 28-02-1910 in Wissenkerke, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Woonplaats: Wissenkerke. Beroep: landmansknecht, arbeider. Dionisius: getrouwd (1) 27-10-1858 te Wissenkerke met Maria Imanse (22-07-1836 Wolphaartsdijk - 18-07-1860 Wissenkerke), dochter van Gerard Imanse en Maatje Zadelaar; getrouwd (2) 09-12-1863 te Wissenkerke met Cornelia Bouterse (27-02-1835 Wissenkerke - 08-03-1874 Wissenkerke), dochter van Pieter Bouterse en Susanna van Hoven (Haver?).
Kinderen van Maria Santina en Lieven:
1 Jacob van der Weele, geboren op 07-10-1852 in Wissenkerke. Aangifte op 07-10-1852 [ZA akte 103]. Jacob is overleden op 19-03-1854 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte op 20-03-1854 [ZA akte 22].
2 Jan van der Weele, geboren op 17-01-1854 in Wissenkerke. Aangifte op 17-01-1854 [ZA akte 6]. Hij is gedoopt op 29-01-1854 in Wissenkerke. Jan is overleden op 20-05-1855 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 50].
3 Jacob van der Weele, geboren op 03-02-1855 in Wissenkerke. Volgt XIV-hx.
4 Tannetje van der Weele, geboren op 12-09-1856 in Wissenkerke. Aangifte op 13-09-1856 [ZA akte 92]. Tannetje is overleden op 25-10-1856 in Wissenkerke, 1 maand oud.
5 Cornelia van der Weele, geboren op 24-08-1857 in Wissenkerke. Aangifte op 24-08-1857 [ZA akte 91]. Cornelia is overleden op 28-11-1857 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 102].
6 Adriaan van der Weele, geboren op 26-12-1858 in Wissenkerke. Aangifte op 27-12-1858 [ZA akte 155]. Adriaan is overleden op 15-04-1862 in Wissenkerke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27].
7 Cornelis van der Weele, geboren op 03-05-1860 in Wissenkerke. Aangifte op 04-05-1860 [ZA akte 58]. Cornelis is overleden op 16-06-1860 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 53].
8 Tannetje van der Weele, geboren op 17-10-1861 om 16:00 in Wissenkerke. Volgt XIV-hy.
9 Cornelia van der Weele, geboren op 06-09-1863 in Wissenkerke. Aangifte op 07-09-1863 [ZA akte 123]. Cornelia is overleden op 05-10-1863 in Wissenkerke, 29 dagen oud. Aangifte [ZA akte 116].
10 Cornelia van der Weele, geboren op 30-11-1864 in Wissenkerke. Volgt XIV-hz.
11 Adriaan van der Weele, geboren op 01-04-1867 in Wissenkerke. Aangifte op 01-04-1867 [ZA akte 43]. Adriaan is overleden op 17-09-1867 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 93].
12 Adriana van der Weele, geboren op 22-09-1868 in Wissenkerke. Volgt XIV-ia.
13 Lieven van der Weele, geboren op 04-04-1871 in Wissenkerke. Aangifte op 04-04-1871 [ZA akte 51]. Lieven is overleden op 14-08-1871 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 61].
14 Jacomina van der Weele, geboren op 12-09-1872 in Wissenkerke. Aangifte op 12-09-1872 [ZA akte 132]. Jacomina is overleden op 05-11-1872 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 132].
15 Lientje Maria van der Weele, geboren op 03-01-1874 in Wissenkerke. Aangifte op 03-01-1874 [ZA akte 2]. Lientje Maria is overleden op 30-03-1874 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
XII-bx Daniël Boot is geboren op 06-12-1834 in Wissenkerke, zoon van Jacob(us) Boot en Cornelia Kabboord. Aangifte op 08-12-1834 [ZA akte 95]. Hij is gedoopt op 14-12-1834 in Wissenkerke. Daniël is overleden op 06-12-1877 in Wissenkerke, 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 97]. Beroep: smidsknecht, arbeider. Daniël trouwde, 25 jaar oud, op 11-04-1860 in Wissenkerke [akte 5] met Helena Jacoba (Lena) Verhulst, 26 jaar oud. Helena Jacoba is geboren op 29-12-1833 in Wissenkerke. Helena Jacoba is overleden op 11-08-1906 in Wissenkerke, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: arbeidster. Lena: dochter van Cornelis Verhulst (1798), arbeider, en Jannetje van der Weijde (Heijde) (1801), arbeidster.
Kinderen van Daniël en Lena:
1 Cornelia Boot, geboren op 23-09-1860 in Wissenkerke. Aangifte op 24-09-1860 [ZA akte 115]. Cornelia is overleden op 03-05-1895 in Wissenkerke, 34 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20]. Beroep: werkster.
2 Cornelis Boot, geboren op 03-06-1863 in Wissenkerke. Aangifte op 05-06-1863 [ZA akte 78]. Cornelis is overleden op 03-10-1863 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 117].
3 Cornelis Boot, geboren op 01-05-1868 in Wissenkerke. Aangifte op 01-05-1868 [ZA akte 72]. Cornelis is overleden op 22-04-1956 in Wissenkerke, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12].
4 Jacob Boot, geboren op 22-03-1872 in Wissenkerke. Aangifte op 22-03-1872 [ZA akte 46]. Jacob is overleden op 09-08-1873 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 55].
XII-by Johannes Boot is geboren op 07-03-1839 in Wissenkerke, zoon van Susanna Boot. Aangifte op 08-03-1839 [ZA akte 27]. Hij is gedoopt op 21-04-1839 in Wissenkerke. Johannes is overleden op 18-11-1917 in Wissenkerke, 78 jaar oud. Aangifte [akte 53]. Beroep: landmansknecht, (veld)arbeider. Johannes:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 10-07-1861 in Wissenkerke [akte 19] met Anna de Ridder, 24 jaar oud. Anna is geboren op 23-02-1837 in Wissenkerke. Aangifte op 24-02-1837 [ZA akte 22]. Anna is overleden op 19-06-1893 in Wissenkerke, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Anna: dochter van Pieter de Ridder en Cornelia Imanse Kastelein (Casteleyn).
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 24-03-1897 in Wissenkerke [akte 3] met Hendrina (Hendrika) Verburg, 44 jaar oud. Hendrina (Hendrika) is geboren op 04-11-1852 in Wissenkerke. Hendrina (Hendrika) is overleden op 21-05-1917 in Wissenkerke, 64 jaar oud. Aangifte [akte 19]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Hendrina (Hendrika): dochter van Adriaan Verburg (1819) en Hendrika Ribbe (1822), arbeidster; weduwe van Daniel de Regt (1845-1890).
Kinderen van Johannes en Anna:
1 Cornelis Boot, geboren op 06-10-1861 in Wissenkerke. Aangifte op 07-10-1861 [ZA akte 136]. Hij is gedoopt op 03-11-1861 in Wissenkerke. Doopgetuige: Sanne Boot. Cornelis is overleden op 09-01-1862 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 1].
2 Pieter Cornelis Boot, geboren op 18-01-1863 in Wissenkerke. Volgt XIII-gr.
3 Alexander Boot, geboren op 17-02-1864 in Wissenkerke. Aangifte op 17-02-1864 [ZA akte 19]. Alexander is overleden op 01-09-1864 in Wissenkerke, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 57].
4 Cornelis Boot, geboren op 09-10-1865 in Wissenkerke. Volgt XIII-gs.
XII-bz Marinus Spruit is geboren op 15-02-1817 in Wissenkerke, zoon van Abraham Spruit en Centina Boot. Aangifte op 17-02-1817 [ZA akte 16]. Hij is gedoopt op 23-02-1817 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Jacob Wolse, Maria Spruit. Marinus is overleden op 04-12-1866 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 97]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Marinus trouwde, 24 jaar oud, op 31-12-1841 in Wissenkerke [akte 14] met Clazina Meulenberg, ongeveer 27 jaar oud. Clazina is geboren omstreeks 1814 in Wissenkerke. Clazina is overleden omstreeks 1884, ongeveer 70 jaar oud. Beroep: arbeidster. Clazina: dochter van Leendert Meulenberg, landman, en Cornelia Wisse.

XII-ca Adriana Spruit is geboren op 07-08-1818 in Wissenkerke, dochter van Abraham Spruit en Centina Boot. Aangifte op 08-08-1818 [ZA akte 44]. Zij is gedoopt op 16-08-1818 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Marinus Boot, Adriana van Halst. Adriana is overleden op 30-08-1877 in Wissenkerke, 59 jaar oud. Aangifte op 31-08-1877 [ZA akte 67]. Beroep: arbeidster. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 22-05-1840 in Wissenkerke [akte 9] met Cornelis de Smit, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1818 in Kats. Beroep: landmansknecht, arbeider. Cornelis: zoon van Adriaan de Smit en Maria Vader.

XII-cb Adriaan Spruit is geboren op 25-01-1820 in Wissenkerke, zoon van Abraham Spruit en Centina Boot. Aangifte op 26-01-1820 [ZA akte 15]. Hij is gedoopt op 13-02-1820 in Wissenkerke. Adriaan is overleden in 1891, 71 jaar oud. Beroep: landmansknecht. Adriaan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1843 in Wissenkerke [akte 7] met Adriana Tollenaar, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1819 in Wissenkerke. Adriana is overleden vóór 1864, hoogstens 45 jaar oud. Beroep: arbeidster. Adriana: dochter van Adriaan Tollenaar, arbeider, en Jacoba Koeman.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 04-11-1864 in Kortgene [akte 8] met Pieternella Remijn, 36 jaar oud. Pieternella is geboren op 02-07-1828 in Colijnsplaat, dochter van Thomas Remijn en Catharina Geelhoed. Pieternella is overleden op 02-01-1885, 56 jaar oud. Beroep: dienstmeid.

XII-cc Abraham Spruit is geboren op 06-12-1822 in Wissenkerke, zoon van Abraham Spruit en Centina Boot. Aangifte op 10-12-1822 [ZA akte 103]. Hij is gedoopt op 29-12-1822 in Wissenkerke. Abraham is overleden op 15-12-1907 in Wissenkerke, 85 jaar oud. Aangifte op 16-12-1907 [ZA akte 54]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op 01-12-1847 in Wissenkerke [akte 16] met Pieternella Malipaard, ongeveer 25 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1822 in Wissenkerke. Pieternella is overleden vóór 1907, hoogstens 85 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Pieternella: dochter van Willem Malipaard en Pieternella Visser, arbeidster.

XII-cd Bastiaan Kramer is geboren op 09-01-1839 in Wissenkerke, zoon van Marinus Kramer en Adriana Boot. Aangifte op 09-01-1839 [ZA akte 2]. Hij is gedoopt op 27-01-1839 in Wissenkerke. Bastiaan is overleden op 03-11-1915 in Wissenkerke, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 39]. Beroep: landmansknecht, veldarbeider. Bastiaan trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1864 in Wissenkerke [akte 13] met Maatje Zwemer, ongeveer 27 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1837 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Maatje: dochter van Jan Zwemer, arbeider, en Neeltje van der Heijde, arbeidster.

XII-ce Marinus Kramer is geboren op 22-11-1842 in Wissenkerke, zoon van Marinus Kramer en Adriana Boot. Aangifte op 22-11-1842 [ZA akte 108]. Hij is gedoopt op 11-12-1842 in Wissenkerke. Marinus is overleden op 22-11-1915 in Nieuw- en Sint Joosland, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20]. Beroep: veldarbeider. Marinus trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1867 in Wissenkerke [akte 11] met Cornelia Filius, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 21-04-1840 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Filius en Hendrika Verhulst. Cornelia is overleden op 12-08-1903 in Wissenkerke, 63 jaar oud. Beroep: arbeidster.

XII-cf Ermanus Stokman is geboren omstreeks 1803 in Wissenkerke, zoon van Gillis Hermanus Stokman en Susanna Geelhoed. Ermanus:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 12-10-1827 in Wissenkerke met Willemina Imanse, ongeveer 23 jaar oud. Willemina is geboren omstreeks 1804 in Wissenkerke, dochter van Jannis Imanse en Jannetje Pieterse van der Weele. Willemina is overleden op 04-07-1831 in Wissenkerke, ongeveer 27 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 15-03-1833 in Wissenkerke met Santina van Halst, ongeveer 26 jaar oud. Santina is geboren omstreeks 1807 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Michielse van Halst en Janna (Johanna) Geelhoed.

XII-cg Dina Stokman is geboren omstreeks 1805 in Wissenkerke, dochter van Gillis Hermanus Stokman en Susanna Geelhoed. Dina is overleden op 01-07-1831 in Wissenkerke, ongeveer 26 jaar oud. Beroep: arbeidster. Dina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-08-1829 in Wissenkerke met Iman Imanse, ongeveer 24 jaar oud. Iman is geboren omstreeks 1805 in Wissenkerke, zoon van Iman Abrahamse Imanse en Martha Jacobse Israël. Iman is overleden op 28-09-1894 in Borssele, ongeveer 89 jaar oud. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Dina en Iman:
1 Iman Imanse, geboren omstreeks 1821 in Wissenkerke. Volgt XIII-gt.
2 Susanna Imanse, geboren omstreeks 1831 in Wissenkerke. Susanna is overleden op 11-07-1831 in Wissenkerke, ongeveer 0 dagen oud.
XII-ch Leendert Boot is geboren op 10-05-1814 in Wissenkerke, zoon van Leentje Adriaans Boot. Aangifte op 11-05-1814 [ZA akte 28]. Hij is gedoopt op 29-05-1814 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Adriaan Boot, Geertruy Noordhoek. Woonplaats: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen). Beroep: landmansknecht, arbeider. Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 23-09-1836 in Wissenkerke [akte 12] met Maria de Wit, 22 jaar oud. Maria is geboren op 03-08-1814 in Colijnsplaat, dochter van Pieter Hendrikse de Wit en Dina Westerweel. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Leendert en Maria:
1 Dina Boot, levenloos geboren dochter op 09-02-1837 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 92].
2 Pieter Boot, geboren op 02-06-1838 in Wissenkerke. Aangifte op 02-06-1838 [ZA akte 45].
3 Adriaan Boot, geboren op 29-07-1840 in Wissenkerke. Aangifte op 29-07-1840 [ZA akte 69]. Hij is gedoopt op 16-08-1840 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 01-09-1840 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 88]. Bij het overlijden van Adriaan: vermeld als Adriana, vrouwelijk.
4 Dina Boot, geboren op 08-08-1842 in Wissenkerke. Aangifte op 08-08-1842 [ZA akte 69]. Zij is gedoopt op 28-08-1842 in Wissenkerke.
5 Adriaan Boot, geboren op 24-11-1844 in Wissenkerke. Aangifte op 25-11-1844 [ZA akte 107]. Hij is gedoopt op 15-12-1844 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 24-06-1848 in Wissenkerke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 56].
6 Maria Boot, geboren op 22-02-1847 in Wissenkerke. Aangifte op 22-02-1847 [ZA akte 26]. Zij is gedoopt op 07-03-1847 in Wissenkerke. Maria is overleden op 12-05-1848 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42].
7 Adriaan Boot, geboren op 03-05-1849 in Wissenkerke. Aangifte op 03-05-1849 [ZA akte 46]. Hij is gedoopt op 06-05-1849 in Wissenkerke.
XII-ci Leuntje Karreman is geboren op 02-04-1825 in Colijnsplaat, dochter van Abraham Karreman en Adriana Boot. Aangifte op 04-04-1825 [ZA akte 29]. Beroep: dienstbode. Leuntje trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1858 in Middelburg [akte 30] met Abraham Geldof, ongeveer 27 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1831 in Domburg. Beroep: timmerman. Abraham: zoon van Abraham Geldof, tuinman, en Neeltje Minderhoud.

XII-cj Leunis Karreman is geboren op 27-01-1832 in Colijnsplaat, zoon van Abraham Karreman en Adriana Boot. Aangifte op 27-01-1832 [ZA akte 8]. Leunis is overleden op 15-10-1880 in Zierikzee, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 161 Zierikzee, akte 54 Colijnsplaat]. Beroep: arbeider. Leunis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 24-02-1859 in Colijnsplaat [akte 4] met Anthonia Abrahamse, ongeveer 25 jaar oud. Anthonia is geboren omstreeks 1834 in Krabbendijke. Anthonia is overleden vóór 1877 in Colijnsplaat, hoogstens 43 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Anthonia: dochter van Anthonij Abrahamse en Willemina Mieras, arbeidster.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 21-02-1877 in Colijnsplaat [akte 2] met Maijke Ritmeester, ongeveer 38 jaar oud. Maijke is geboren omstreeks 1839 in Brielle. Beroep: arbeidster. Maijke: dochter van Gerrit Ritmeester en Agneta Jacoba de Neeff; weduwe van Marinus Slimmen.

XII-ck Maria Karreman is geboren op 17-08-1833 in Colijnsplaat, dochter van Abraham Karreman en Adriana Boot. Aangifte op 19-08-1833 [ZA akte 52]. Maria is overleden op 21-01-1895 in Colijnsplaat, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: dienstmeid, kroeghoudster. Maria:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-09-1859 in Colijnsplaat [akte 12] met Thomas Karreman, ongeveer 73 jaar oud. erkennen Leuntje, ingeschreven 09-08-1859 te Colijnsplaat. Thomas is geboren omstreeks 1786 in Vlissingen, zoon van Leunis Karreman en Leuntje Brandt. Thomas is overleden vóór 1861, hoogstens 75 jaar oud. Beroep: tapper.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 27-11-1861 in Colijnsplaat [akte 14] met Gillis de Jonge, ongeveer 25 jaar oud. Gillis is geboren omstreeks 1836 in Colijnsplaat, zoon van Cornelis de Jonge en Neeltje Moens. Beroep: schippersknecht, tapper.

XII-cl Adriaan Karreman is geboren op 07-11-1835 in Colijnsplaat, zoon van Abraham Karreman en Adriana Boot. Aangifte op 09-11-1835 [ZA akte 77]. Adriaan is overleden op 10-02-1917 in Colijnsplaat, 81 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Beroep: schippersknecht, veerschipper. Adriaan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 08-03-1860 in Colijnsplaat [akte 3] met Maria Merizon, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1836 in Colijnsplaat. Maria is overleden vóór 1882, hoogstens 46 jaar oud. Maria: dochter van Marinus Merizon, schipper, en Adriana Dronkers.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 18-01-1882 in Colijnsplaat [akte 1] met Susanna Kramer, ongeveer 19 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1863 in Colijnsplaat. Beroep: huishoudster. Susanna: dochter van Arij Kramer, arbeider, en Tannetje Hoogerheijde, arbeidster.
Kind van Adriaan en Maria:
1 Adriaan Karreman, geboren omstreeks 1853 in Colijnsplaat. Volgt XIII-gu.
XII-cm Cornelis Verbrugge is geboren op 06-08-1846 in Wissenkerke, zoon van Johannis Jacobus Verbrugge en Maria Boot. Aangifte op 06-08-1846 [ZA akte 73]. Hij is gedoopt op 23-08-1846 in Wissenkerke. Cornelis is overleden op 10-02-1918 in Sint Maartensdijk (Tholen), 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: broodbakker. Cornelis trouwde, 50 jaar oud, op 14-01-1897 in Sint Maartensdijk (Tholen) [akte 1] met Sara Cornelia Frederiks, ongeveer 42 jaar oud. Sara Cornelia is geboren omstreeks 1855 in Tholen. Sara Cornelia: dochter van Jan Cornelis Frederiks en Clasina Leeuwe.

XII-cn Adriaan Bouwense is geboren op 19-12-1824 in Kortgene, zoon van Marcus Bouwense en Lijntje Boot. Aangifte op 20-12-1824 [ZA akte 42]. Beroep: arbeider. Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1850 in Kortgene [akte 4] met Jacoba Meerman, ongeveer 26 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1824 in Kats. Beroep: dienstmeid. Jacoba: dochter van Cornelis Meerman, arbeider, en Hendrika Polderdijk.

XII-co Leijntje Bouwense is geboren op 20-06-1838 in Kortgene, dochter van Marcus Bouwense en Lijntje Boot. Aangifte op 20-06-1838 [ZA akte 25]. Leijntje is overleden op 20-04-1921 in Rilland-Bath, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: arbeidster, dienstbode. Leijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23-10-1862 in Wolphaartsdijk [akte 11] met Jan van Strien, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1830 in Wolphaartsdijk. Jan is overleden vóór 1871, hoogstens 41 jaar oud. Beroep: arbeider. Jan: zoon van Hendrik van Strien en Anna Verdonk.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 03-03-1871 in Rilland en Maire [akte 2] met Pieter den Haan, ongeveer 37 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1834 in Sint Annaland. Beroep: veldarbeider, droger. Pieter: zoon van Gerrit den Haan en Willemina Dekker; weduwnaar van Dina van Dalen.
Kind van Leijntje en Pieter:
1 Dina den Haan, geboren omstreeks 1872 in Rilland. Volgt XIII-gv.
XII-cp Johannes Boot is geboren op 19-04-1835 in Wissenkerke, zoon van Pieter Boot en Tannetje van Gilst. Aangifte op 20-04-1835 [ZA akte 44]. Hij is gedoopt op 26-04-1835 in Wissenkerke. Johannes is overleden op 05-02-1914 in Colijnsplaat, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Johannes: ook Johannis. Johannes:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 09-11-1870 in Wissenkerke [akte 23] met Sara de Smit, 30 jaar oud. Sara is geboren op 02-12-1839 in Wissenkerke. Sara is overleden op 22-01-1880 in Wissenkerke, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeidster. Sara: dochter van Adriaan de Smit (14-02-1813 Wissenkerke - 20-01-1890 Wissenkerke), arbeider, getrouwd ca 1835 te Wissenkerke met Elisabeth Augusteinse (06-12-1814 Wissenkerke - 06-05-1863 Wissenkerke).
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 29-06-1882 in Colijnsplaat [akte 10] met Cornelia de Boo, ongeveer 47 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1835 in Kats, dochter van Jacob de Boo en Tannetje Bouwense. Cornelia is overleden op 26-02-1915 in Colijnsplaat, ongeveer 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: dienstmeid, arbeidster.
Kinderen van Johannes en Sara:
1 Pieter Boot, geboren op 19-11-1870 in Wissenkerke. Volgt XIII-gw.
2 Adriaan Boot, geboren op 10-03-1872 in Wissenkerke. Volgt XIII-gx.
3 Tannetje Boot, geboren in 11-1873 in Wissenkerke. Tannetje is overleden op 17-09-1874 in Wissenkerke, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 85].
4 Elisabeth Boot, geboren op 18-02-1875 in Wissenkerke. Aangifte op 19-02-1875 [ZA akte 25]. Elisabeth is overleden op 08-03-1878 in Wissenkerke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
5 Tannetje Boot, geboren op 04-07-1876 in Wissenkerke. Aangifte op 05-07-1876 [ZA akte 93]. Tannetje is overleden op 26-02-1879 in Wissenkerke, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10].
6 Maarten Boot, geboren op 10-03-1878 in Wissenkerke. Aangifte op 11-03-1878 [ZA akte 34]. Maarten is overleden op 03-11-1878 in Wissenkerke, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 88].
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 20-01-1880 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 3].
XII-cq Adriaan Boot is geboren op 28-10-1853 in Wissenkerke, zoon van Iman Boot en Johanna Jongepier. Aangifte op 28-10-1853 [ZA akte 98]. Hij is gedoopt op 11-12-1853 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 06-01-1934 in Wolphaartsdijk, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: (veld)arbeider, koopman, winkelier. Adriaan trouwde, 30 jaar oud, op 04-06-1884 in Wissenkerke [akte 12] met Maria Lena van Lieren, ongeveer 22 jaar oud. Maria Lena is geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke, dochter van Flip van Lieren en Janna van Leeuwen. Maria Lena is overleden op 26-02-1896 in Wissenkerke, ongeveer 34 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18].
Kinderen van Adriaan en Maria Lena:
1 Iman Flip Boot, geboren op 14-01-1885 in Wissenkerke. Aangifte op 15-01-1885 [ZA akte 7]. Iman Flip is overleden op 23-09-1904 in Wissenkerke, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: arbeider.
2 Flip Iman Boot, geboren op 07-06-1886 in Wissenkerke. Aangifte op 09-06-1886 [ZA akte 59]. Flip Iman is overleden op 20-12-1901 in Wissenkerke, 15 jaar oud. Aangifte [ZA akte 45]. Beroep: arbeider.
3 Johanna Boot, geboren op 06-08-1887 in Wissenkerke. Volgt XIII-gy.
4 Jan Boot, geboren op 23-12-1888 in Wissenkerke. Aangifte op 24-12-1888 [ZA akte 118]. Jan is overleden op 16-01-1894 in Wissenkerke, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9].
5 Johannes Boot, geboren op 18-04-1890 in Wissenkerke. Aangifte op 18-04-1890 [ZA akte 32]. Johannes is overleden op 24-04-1891 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22].
6 Janna Lena Boot, geboren op 26-08-1891 in Wissenkerke. Aangifte op 26-08-1891 [ZA akte 75]. Janna Lena is overleden op 05-03-1903 in Wissenkerke, 11 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
7 Maria Sara Boot, geboren op 12-05-1893 in Wissenkerke. Aangifte op 13-05-1893 [ZA akte 45]. Maria Sara is overleden op 21-08-1893 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 53].
8 Johannes Pieter Boot, geboren op 29-04-1895 in Wissenkerke. Aangifte op 30-04-1895 [ZA akte 40]. Johannes Pieter is overleden op 31-12-1895 in Wissenkerke, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 74].
XII-cr Johannes Boot is geboren op 18-10-1858 in Wissenkerke, zoon van Iman Boot en Maria Alebregtse. Aangifte op 18-10-1858 [ZA akte 124]. Beroep: broodbakker. Johannes:
Johannes Boot
Emigrant in 1889 Wissenkerke
Leeftijd: 31
Beroep: broodbakker
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar van vertrek: 1889
Plaats van vertrek: Wissenkerke
Vertrekt met zijn vrouw
Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron: Staten van landverhuizingen
In: Genealogische Afschriften 810/4, pagina 70.
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 18-01-1888 in Wissenkerke [akte 1] met Janna Jacoba Flipse, ongeveer 23 jaar oud. Janna Jacoba is geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke, dochter van Jacob Flipse en Cornelia Kallewaard. Janna Jacoba: ook Janna Jacomina.

XII-cs Jannetje Boot is geboren op 25-08-1847 in Wissenkerke, dochter van Cornelis Boot en Jacoba Pieternella Johannisse(n). Aangifte op 25-08-1847 [ZA akte 75]. Zij is gedoopt op 19-09-1847 in Wissenkerke. Jannetje is overleden op 15-03-1919 in Yerseke, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Jannetje trouwde, 18 jaar oud, op 08-11-1865 in Wissenkerke [akte 19] met Hendrik Nouse, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1842 in Wissenkerke. Hendrik is overleden op 19-12-1914 in Yerseke, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 40]. Beroep: timmermansknecht, timmerman, winkelier. Hendrik: zoon van Jacob Nouse, timmerman, en Magdalena Wondergem de Vos.
Kinderen van Jannetje en Hendrik:
1 Magdalena Jacoba Nouse, geboren omstreeks 1867 in Wissenkerke. Magdalena Jacoba is overleden op 03-08-1882 in Wissenkerke, ongeveer 15 jaar oud. Aangifte [ZA akte 43].
2 Cornelis Jacob Nouse, geboren op 19-12-1867 in Wissenkerke. Volgt XIII-gz.
3 Jacoba Magdalena Nouse, geboren op 30-03-1870 in Wissenkerke. Aangifte op 30-03-1870 [ZA akte 42]. Jacoba Magdalena is overleden op 30-07-1870 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 54].
4 Jacoba Magdalena Nouse, geboren op 13-08-1871 in Wissenkerke. Volgt XIII-ha.
5 Jacob Cornelis Nouse, geboren op 06-09-1872 in Wissenkerke. Aangifte op 07-09-1872 [ZA akte 130]. Jacob Cornelis is overleden op 01-10-1872 in Wissenkerke, 25 dagen oud. Aangifte [ZA akte 125].
6 Adriana Sara Nouse, geboren omstreeks 1874 in Wissenkerke. Volgt XIII-hb.
7 Jacob Cornelis Nouse, geboren op 13-02-1875 in Wissenkerke. Aangifte op 13-02-1875 [ZA akte 19]. Jacob Cornelis is overleden op 18-05-1875 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 42].
8 Jacob Cornelis Nouse, geboren op 24-02-1876 in Wissenkerke. Aangifte op 25-02-1876 [ZA akte 27]. Jacob Cornelis is overleden op 20-08-1876 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 68].
9 Sara Adriana Nouse, geboren op 03-10-1877 in Wissenkerke. Sara Adriana is overleden op 16-10-1877 in Wissenkerke, 13 dagen oud. Aangifte [ZA akte 81].
10 Jacob Cornelis Nouse, geboren op 22-11-1878 in Wissenkerke. Volgt XIII-hc.
11 Sara Adriana Nouse, geboren omstreeks 1881 in Wissenkerke. Volgt XIII-hd.
12 Hendrika Jannetje Nouse, geboren in 09-1883 in Wissenkerke. Hendrika Jannetje is overleden op 10-10-1883 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 54].
13 Magdalena Jacoba Nouse, geboren in 09-1886 in Yerseke. Magdalena Jacoba is overleden op 18-12-1886 in Yerseke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 77].
XII-ct Pieternella Johanna Boot is geboren op 10-12-1859 in Wissenkerke, dochter van Cornelis Boot en Jacoba Pieternella Johannisse(n). Aangifte op 10-12-1859 [ZA akte 133]. Pieternella Johanna is overleden op 04-03-1919 in Colijnsplaat, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Bij het overlijden van Pieternella Johanna: Dreischor?. Beroep: arbeidster. Pieternella Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 22-11-1882 in Colijnsplaat [akte 16] met Cornelis Wisse, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-12-1858 in Kortgene, zoon van Adriaan Wisse en Sara Verhulst. Aangifte op 20-12-1858 [ZA akte 40]. Cornelis is overleden op 16-11-1933 in Krabbendijke, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 25]. Beroep: schippersknecht, schipper, herbergier (1924).
Kinderen van Pieternella Johanna en Cornelis:
1 Sara Jacoba Wisse, geboren op 09-04-1883 in Colijnsplaat. Aangifte op 09-04-1883 [ZA akte 17]. Sara Jacoba is overleden op 29-09-1883 in Colijnsplaat, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 43].
2 Jacoba Sara Wisse, geboren op 08-12-1884 in Colijnsplaat. Volgt XIII-he.
3 Sara Cornelia Wisse, geboren op 29-03-1887 in Colijnsplaat. Aangifte op 29-03-1887 [ZA akte 16]. Sara Cornelia is overleden op 19-06-1887 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
Kind van Pieternella Johanna uit een onbekende relatie:
1 Jacoba Boot, geboren op 17-07-1880 in Colijnsplaat. Aangifte op 17-07-1880 [ZA akte 37]. Jacoba is overleden op 21-09-1880 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 43].
XII-cu Cornelis Bouterse is geboren op 06-08-1813 in Wissenkerke, zoon van Johannes Bouterse en Susanna Boot. Aangifte op 07-08-1813 [ZA akte 43]. Cornelis is overleden op 17-08-1876 in Wissenkerke, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 63]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Cornelis:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 26-03-1841 in Wissenkerke [akte 3] met Hendrika Verburg, 28 jaar oud. bij 2e huwelijk vermeld: weduwnaar van Catharina Verburg. Hendrika is geboren op 04-03-1813 in Colijnsplaat. Hendrika is overleden op 07-01-1857 in Wissenkerke, 43 jaar oud. Beroep: arbeidster. Hendrika: dochter van Dingenus Adriaanse Verburg, arbeider, en Aartje Marinusdr de Vos.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 09-03-1859 in Wissenkerke [akte 2] met Johanna Korshui(j)ze, 46 jaar oud. Johanna is geboren op 11-01-1813 in Colijnsplaat. 1805? Kortgene?. Johanna is overleden op 11-10-1899 in Wissenkerke, 86 jaar oud. Aangifte [akte 42]. Beroep: arbeidster. Johanna: dochter van Adriaan Korshuijze (06-02-1779 Colijnsplaat - 26-03-1841 Wissenkerke), zoon van Adriaan Corsuijse en Cornelia Poortvliet, arbeider, ondertrouwd 03-11-1802 te Kats, getrouwd 17-11-1802 te Colijjnsplaat met Dirkje Johannis Poortvliet, (18-05-1778 Colijnsplaat - 25-12-1853 Wissenkerke), arbeidster, afkomstig van Kats, dochter van Johannes Dirkse Poortvliet en Geertruid Pietersdr Smid.

XII-cv Gerard Bouterse is geboren op 23-11-1815 in Wissenkerke, zoon van Johannes Bouterse en Susanna Boot. Aangifte op 23-11-1815 [ZA akte 64]. Gerard is overleden op 02-12-1902 in Spaarndam, 87 jaar oud. Beroep: arbeider. Gerard trouwde, 24 jaar oud, op 11-12-1839 in Wissenkerke [akte 21] met Maria Verburg, 22 jaar oud. Maria is geboren op 03-04-1817 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Maria: dochter van Dingenus Verburg, arbeider, en Katharina Wouters, arbeidster.

XII-cw Adriaan Bouterse is geboren op 31-12-1820 in Wissenkerke, zoon van Johannes Bouterse en Susanna Boot. Aangifte op 31-12-1820 [ZA akte 104]. Adriaan is overleden op 05-11-1883 in Wissenkerke, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 59]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Adriaan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1845 in Wissenkerke [akte 8] met Adriana Kouwer, ongeveer 27 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1818 in Wissenkerke. Adriana is overleden vóór 1857 in Wissenkerke, hoogstens 39 jaar oud. Beroep: arbeidster. Adriana: dochter van Santina Kouwer, arbeidster.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 10-06-1857 in Wissenkerke [akte 11] met Jacoba Johannesse, ongeveer 33 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1824 in Kloetinge. Beroep: dienstmeid. Jacoba: dochter van Jan Johannesse en Anna Verschure, arbeidster.

XII-cx Pieter Bouterse is geboren op 15-04-1827 in Wissenkerke, zoon van Johannes Bouterse en Susanna Boot. Aangifte op 16-04-1827 [ZA akte 29]. Pieter is overleden op 19-07-1907 in Wissenkerke, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: arbeider. Pieter:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 03-07-1846 in Wissenkerke [akte 14] met Jacoba Augusteinse, ongeveer 18 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1828 in Wissenkerke. Jacoba is overleden vóór 1850 in Wissenkerke, hoogstens 22 jaar oud. Beroep: arbeidster. Jacoba: dochter van Frans Augusteinse, arbeider, en Leintje Wolse, arbeidster.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1850 in Wissenkerke [akte 8] met Jannetje (Janna) Koster, ongeveer 23 jaar oud. Jannetje (Janna) is geboren omstreeks 1827 in Wissenkerke. Jannetje (Janna) is overleden vóór 1907, hoogstens 80 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Jannetje (Janna): dochter van Leendert Koster, arbeider, en Lena van der Weele, arbeidster.

XII-cy Jacobus Bouterse is geboren op 13-12-1832 in Wissenkerke, zoon van Johannes Bouterse en Susanna Boot. Aangifte op 13-12-1832 [ZA akte 77]. Beroep: arbeider. Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 30-04-1856 in Wissenkerke [akte 9] met Maria Clasina Koets, ongeveer 21 jaar oud. Maria Clasina is geboren omstreeks 1835 in Wissenkerke, dochter van Roeland Coetse (Koetse) en Jerina Bouterse. Beroep: arbeidster.

XII-cz Maria Boot is geboren op 24-08-1835 in Wissenkerke, dochter van Cornelis Gerardse Boot en Elizabeth Israël. Aangifte op 24-08-1835 [ZA akte 89]. Zij is gedoopt op 30-08-1835 in Wissenkerke. Maria is overleden op 18-11-1913 in Kortgene, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: dienstmeid, werkvrouw. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1858 in Kortgene [akte 3] met Cornelis Broekhoven, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1834 in Kortgene. Cornelis is overleden op 22-06-1872 in Kortgene, ongeveer 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: kleermaker. Cornelis: zoon van Johannis Broekhoven (ca 1797) en Maria van Doorn (ca 1802).
Kinderen van Maria en Cornelis:
1 Maria Pieternella Broekhoven, geboren op 11-08-1858 in Kortgene. Volgt XIII-hf.
2 Cornelis Johannis Broekhoven, geboren op 04-10-1860 in Kortgene. Volgt XIII-hg.
3 Johannes Willem Broekhoven, geboren op 27-10-1862 in Kortgene. Aangifte op 27-10-1862 [ZA akte 37]. Johannes Willem is overleden op 18-04-1949 in Kortgene, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27].
4 Elisabeth Hendrika Broekhoven, geboren op 10-01-1864 in Kortgene. Aangifte op 11-01-1864 [ZA akte 2].
5 Willem Johannes Broekhoven, geboren op 21-04-1865 in Kortgene. Volgt XIII-hh.
6 Jacob Izaäk Broekhoven, geboren op 17-10-1866 in Kortgene. Aangifte op 18-10-1866 [ZA akte 31]. Jacob Izaäk is overleden op 02-10-1867 in Kortgene, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 25].
7 Gerard Adriaan Broekhoven, geboren op 26-08-1867 in Kortgene. Aangifte op 27-08-1867 [ZA akte 35]. drieling. Gerard Adriaan is overleden op 02-09-1867 in Kortgene, 7 dagen oud. Aangifte [ZA akte 19].
8 Johanna Margaretha Broekhoven, geboren op 26-08-1867 in Kortgene. Aangifte op 27-08-1867 [ZA akte 33]. drieling. Johanna Margaretha is overleden op 13-09-1867 in Kortgene, 18 dagen oud. Aangifte [ZA akte 22].
9 Margaretha Adriana Broekhoven, geboren op 26-08-1867 in Kortgene. Aangifte op 27-08-1867 [ZA akte 34]. drieling. Margaretha Adriana is overleden op 15-09-1867 in Kortgene, 20 dagen oud. Aangifte [ZA akte 23].
10 Gerard Jacobus Broekhoven, geboren op 09-12-1868 in Kortgene. Volgt XIII-hi.
11 Johanna Margaretha Broekhoven, geboren op 20-03-1871 in Kortgene. Aangifte op 20-03-1871 [ZA akte 8]. Johanna Margaretha is overleden op 13-12-1958 in Kortgene, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 40].
XII-da Geertruijd Koole is geboren op 06-10-1821 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Koole en Jacoba Boot. Zij is gedoopt op 14-10-1821 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Gerard Boot, Susanna Boot. Geertruijd is overleden op 23-04-1888 in Wissenkerke, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32]. Beroep: arbeidster. Geertruijd trouwde, 36 jaar oud, op 24-02-1858 in Wissenkerke [akte 6] met Hendrik Begthel, 38 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-09-1819 in Wissenkerke, zoon van Johannes Hendrikse Begthel en Lientje (Leijntje) van den Berge. Hij is gedoopt op 10-10-1819 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Pieter de Smit, Sara de Smit. Beroep: arbeider. Hendrik: weduwnaar van Leuntje Clement, overleden in Wissenkerke.

XII-db Janna Pouwer is geboren op 28-10-1821 in Kortgene, dochter van Adriaan Pouwer en Susanna Boot. Aangifte op 29-10-1821 [ZA akte 28]. Janna is overleden op 09-08-1858 in Goes, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 105]. Beroep: dienstmeid. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 07-09-1843 in Goes [akte 21] met Cornelis Duijvenaardt (Duivewaard), ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1822 in Goes. Beroep: paardenknecht, koetsiersknecht. Cornelis: zoon van Marinus Duijvewaardt, commissionair, en Maatje Brand.

XII-dc Jacob Pouwer is geboren omstreeks 1827 in Kortgene, zoon van Adriaan Pouwer en Susanna Boot. Beroep: landmansknecht. Jacob trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-03-1855 in Kortgene [akte 3] met Jannetje Vader, ongeveer 31 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1824 in Kortgene. Beroep: dienstmeid. Jannetje: dochter van Jan Vader, arbeider, en Lena de Vos.

XII-dd Cornelis Boot is geboren op 19-11-1822 in Wissenkerke, zoon van Gerard Boot en Cathalina Tollenaar. Aangifte op 20-11-1822 [ZA akte 95]. Hij is gedoopt op 08-12-1822 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Jan Tollenaar, Jannetje Tollenaar. Cornelis trouwde, 50 jaar oud, op 05-03-1873 in Schoonhoven [akte 7] met Elisabeth Starkeroo, ongeveer 47 jaar oud. ouders bruidegom vermeld als Adriaan Boot en Catharina Tollenaar. Elisabeth is geboren omstreeks 1826 in Den Helder. Elisabeth: dochter van Jan Starkeroo en Geertje Louwerman; gescheiden van Johannes de Jong.

XII-de Adriaan Boot is geboren op 19-01-1830 om 18:00 in Wissenkerke, zoon van Gerard Boot en Cathalina Tollenaar. Aangifte op 20-01-1830 [ZA akte 9]. Hij is gedoopt op 31-01-1830 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 24-01-1893 om 10:00 in Kortgene, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Woonplaats: (woonde in 1850-1857 in Wissenkerke en Colijnsplaat, vertrokop 30-04-1857 vanuit Colijnsplaat naar Kortgene). Beroep: boerenknecht, (veld)arbeider. Religie: N.H.. Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1857 in Colijnsplaat [akte 7] met Maria Keukelaar, 28 jaar oud. Maria is geboren op 31-05-1828 om 23:30 in Kortgene, dochter van Izaac (Izak) Keukelaar en Cornelia Glas. Maria is overleden op 24-01-1900 om 08:00 in Kortgene, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Zij is begraven te Kortgene. Woonplaats: (woonde in 1828-1843 in Kortgene, 1857 in Colijnsplaat, 1857-1861 in Kortgene, van 1897-1900 in Kortgene bij haar zoon Izaak Boot en schoondochter Lena de Vos). Beroep: dienstmeid, (veld)arbeidster. Religie: N.H.
Kinderen van Adriaan en Maria:
1 Cathalina Boot, geboren op 01-08-1857 in Kortgene. Aangifte op 01-08-1857 [ZA akte 21]. Cathalina is overleden op 05-10-1857 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 18].
2 Gerard Boot, geboren op 25-11-1858 in Kortgene. Volgt XIII-hj.
3 Izaäk Boot, geboren op 23-04-1870 in Kortgene. Volgt XIII-hk.
XII-df Jannetje Boot is geboren op 10-11-1833 in Wissenkerke, dochter van Gerard Boot en Cathalina Tollenaar. Aangifte op 11-11-1833 [ZA akte 91]. Zij is gedoopt op 17-11-1833 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Jannetje trouwde, 44 jaar oud, op 12-06-1878 in Wissenkerke [akte 11] met Cornelis Clement, 42 jaar oud. Cornelis is geboren op 11-07-1835 in Wissenkerke. Aangifte op 11-07-1835 [ZA akte 71]. Beroep: arbeider. Cornelis: zoon van Frans Clement en Maria van Gilst; weduwnaar van Cathalina Korshuize (ovl. Wissenkerke).

XII-dg Cornelia Boot is geboren op 11-11-1835 in Wissenkerke, dochter van Gerard Boot en Cathalina Tollenaar. Aangifte op 12-11-1835 [ZA akte 116]. Zij is gedoopt op 18-11-1835 in Wissenkerke. Cornelia is overleden op 23-10-1890 in Wissenkerke, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 61]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1860 in Wissenkerke [akte 6] met Joost de Bakker, 23 jaar oud. Joost is geboren op 23-09-1836 in Wissenkerke. Aangifte op 24-09-1836 [ZA akte 89]. Joost is overleden op 10-03-1916 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: smidsknecht, arbeider. Joost: zoon van Cornelis de Bakker en Jannetje Sinke.
Kinderen van Cornelia en Joost:
1 Cornelis Marinus de Bakker, geboren op 06-09-1860 in Wissenkerke. Aangifte op 07-09-1860 [ZA akte 107]. Cornelis Marinus is overleden op 05-10-1860 in Wissenkerke, 29 dagen oud. Aangifte [ZA akte 107].
2 Cornelis Marinus de Bakker, geboren op 04-10-1861 in Wissenkerke. Aangifte op 04-10-1861 [ZA akte 134]. Cornelis Marinus is overleden op 17-02-1862 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
3 Cornelis Marinus de Bakker, geboren op 12-12-1862 in Wissenkerke. Aangifte op 13-12-1862 [ZA akte 163]. Cornelis Marinus is overleden op 29-12-1862 in Wissenkerke, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 95].
4 Gerard de Bakker, geboren op 13-01-1864 in Wissenkerke. Volgt XIII-hl.
5 Cornelis de Bakker, geboren op 15-01-1865 in Wissenkerke. Aangifte op 16-01-1865 [ZA akte 10]. Cornelis is overleden op 23-05-1865 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 66].
6 Cathalina de Bakker, geboren op 24-10-1867 in Wissenkerke. Aangifte op 25-10-1867 [ZA akte 145]. tweeling. Cathalina is overleden op 16-11-1867 in Wissenkerke, 23 dagen oud. Aangifte [ZA akte 110].
7 Cornelis den Bakker, geboren op 24-10-1867 in Wissenkerke. Volgt XIII-hm.
8 Jannetje de Bakker, geboren op 17-01-1869 in Wissenkerke. Aangifte op 18-01-1869 [ZA akte 10]. Jannetje is overleden op 09-07-1870 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44].
9 Marinus de Bakker, geboren op 17-11-1870 in Wissenkerke. Aangifte op 17-11-1870 [ZA akte 145]. Marinus is overleden op 11-01-1871 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 5].
10 Cathalina de Bakker, geboren op 08-09-1873 in Wissenkerke. Aangifte op 08-09-1873 [ZA akte 130]. Cathalina is overleden op 04-10-1873 in Wissenkerke, 26 dagen oud. Aangifte [ZA akte 88].
11 Marinus de Bakker, geboren op 17-09-1874 in Wissenkerke. Aangifte op 17-09-1874 [ZA akte 127]. Marinus is overleden op 26-01-1875 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
XII-dh Adriaan Wisse is geboren op 27-11-1829 in Wissenkerke, zoon van Willem Wisse en Cornelia Boot. Aangifte op 27-11-1829 [ZA akte 79]. Hij is gedoopt op 20-12-1829 in Wissenkerke. Adriaan is overleden op 22-08-1920 in Kortgene, 90 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Adriaan trouwde, 25 jaar oud, op 02-03-1855 in Kortgene [akte 2] met Sara Verhulst, 25 jaar oud. Sara is geboren op 22-10-1829 in Kortgene. Beroep: arbeidster. Sara: dochter van Anthonij Verhulst (1783 Kortgene - 16-02-1859 Kortgene), landman, getrouwd ca 1810 met Cathalina Breij (1791 - 14-10-1831 Kortgene).
Kinderen van Adriaan en Sara:
1 Cornelia Wisse. Volgt XIII-hn.
2 Cornelis Wisse, geboren op 20-12-1858 in Kortgene. Volgt XIII-ho.
XII-di Adriana Bolle is geboren op 13-06-1837 in Wissenkerke, dochter van Pieter Bolle en Jannetje Boot. Zij is gedoopt op 19-06-1837 in Wissenkerke. Adriana is overleden op 30-07-1866 in Kats, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1864 in Kats [akte 1] met Pieter de Boo, ongeveer 28 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1836 in Kats, zoon van Jacob de Boo en Tannetje Bouwense. Beroep: arbeider.

XII-dj Pieternella Kloosterman is geboren op 04-02-1836 in Wissenkerke, dochter van Frans Kloosterman en Jasperina (Prientje) Boot. Aangifte op 04-02-1836 [ZA akte 14]. Zij is gedoopt op 06-03-1836 in Wissenkerke. Pieternella is overleden op 16-05-1897 in Wissenkerke, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: arbeidster, dienstbode. Pieternella trouwde, 20 jaar oud, op 30-04-1856 in Wissenkerke [akte 8] met Daniël Walrave, 23 jaar oud. Daniël is geboren op 21-10-1832 in Goes. Beroep: landmansknecht. Daniël: zoon van Kornelis Walrave (ca 1810 Kattendijke), gerechtsdienaar, getrouwd op 07-06-1832 in Goes met Jacoba van Hoorn (ca 1811 Goes).

XII-dk Jan Kloosterman is geboren op 16-12-1842 in Wissenkerke, zoon van Frans Kloosterman en Jasperina (Prientje) Boot. Aangifte op 17-12-1842 [ZA akte 117]. Hij is gedoopt op 01-01-1843 in Wissenkerke. Beroep: arbeider. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 11-11-1863 in Wissenkerke [akte 23] met Catharina Broekes, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 13-02-1840 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Catharina: dochter van Pieternella Broekes, arbeidster.

XII-dl Adriaan Kloosterman is geboren op 08-01-1846 in Wissenkerke, zoon van Frans Kloosterman en Jasperina (Prientje) Boot. Hij is gedoopt op 25-01-1846 in Wissenkerke. 08-10-1846?. Adriaan is overleden op 04-02-1922 in Amsterdam, 76 jaar oud. Beroep: landmansknecht. Adriaan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-10-1872 in Wissenkerke [akte 22] met Pieternella Cornelia Franse, 23 jaar oud. Pieternella Cornelia is geboren op 10-12-1848 in Wissenkerke. Pieternella Cornelia is overleden op 01-04-1882 in Sloten, 33 jaar oud. Beroep: arbeidster. Pieternella Cornelia: dochter van Joost Franse, arbeider, en Pieternella Koene, arbeidster.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 30-01-1885 in Sloten met Maria Blok, 37 jaar oud. Maria is geboren op 28-01-1848 in Colijnsplaat. Maria is overleden op 06-11-1920 in Amsterdam, 72 jaar oud. Maria: mogelijk dezelfde als Maria Blok, geboren omstreeks 1849 in Colijnsplaat, dochter van Hendrik Blok en Elizabeth Bolle. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-09-1874 in Colijnsplaat [akte 16] met Dingenus Verburg, 39 jaar oud. Dingenus is geboren op 23-05-1835 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Dingenisse Verburg en Durfje Boot..

XII-dm Lena Kloosterman is geboren op 15-11-1847 in Wissenkerke, dochter van Frans Kloosterman en Jasperina (Prientje) Boot. Beroep: dienstmeid. Lena trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1870 in Wissenkerke [akte 7] met Cornelis Bouterse, ongeveer 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1843 in Wissenkerke. Beroep: arbeider. Cornelis: zoon van Pieter Bouterse, arbeider, en Maatje Stokman, arbeidster.

XII-dn Levina Boot is geboren op 22-06-1833 in Kortgene, dochter van Cornelis Boot en Lena van der Maas. Aangifte op 24-06-1833 [ZA akte 20]. Levina is overleden op 01-07-1907 in Wissenkerke, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Beroep: landvrouw, landbouwster. Levina: ook Livina. Levina trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1854 in Kortgene [akte 11] met Pieter Israël, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 29-12-1828 in Colijnsplaat. Pieter is overleden op 06-12-1915 in Wissenkerke, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 46]. Beroep: landmansknecht, landman, landbouwer. Pieter: zoon van Geerard Adriaans Israël en Maria Belleman (Welleman).
Kinderen van Levina en Pieter:
1 Gerard Israël, geboren op 18-04-1855 in Kortgene. Volgt XIII-hp.
2 Lena Israël, geboren op 28-10-1857 in Kortgene. Volgt XIII-hq.
3 Marinus Israël, geboren op 21-03-1859 in Kortgene. Volgt XIII-hr.
4 Cornelis Israël, geboren op 20-05-1861 in Kortgene. Volgt XIII-hs.
5 Pieter Israël, geboren op 14-09-1862 in Wissenkerke. Volgt XIII-ht.
6 Adriaan Israël, geboren op 14-02-1864 in Kortgene. Volgt XIII-hu.
7 Maria Israël, geboren op 09-03-1868 in Wissenkerke. Volgt XIII-hv.
8 Adriana Israël, geboren op 14-05-1871 in Wissenkerke. Aangifte op 15-05-1871 [ZA akte 68]. Adriana is overleden op 21-09-1890 in Wissenkerke, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 58].
9 Jan Israël, geboren op 11-04-1874 in Wissenkerke. Aangifte op 13-04-1874 [ZA akte 46]. Jan is overleden op 27-11-1899 in Wissenkerke, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 46]. Beroep: landbouwersknecht.
10 Jannetje Israël, geboren op 14-06-1875 in Wissenkerke. Volgt XIII-hw.
11 Pieternella Israël, geboren op 14-06-1875 in Wissenkerke. Volgt XIII-hx.
XII-do Adriana Boot is geboren op 10-09-1834 in Kortgene, dochter van Cornelis Boot en Lena van der Maas. Aangifte op 10-09-1834 [ZA akte 27]. Adriana is overleden op 20-01-1919 in Kortgene, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landvrouw. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1859 in Kortgene [akte 5] met Dirk Meulenberg, ongeveer 22 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1837 in Wissenkerke, zoon van Dirk Meulenberg en Tannetje van der Weele. Dirk is overleden op 03-01-1912 in Kortgene, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landmansknecht, landman, landbouwer.
Kinderen van Adriana en Dirk:
1 Tannetje Meulenberg, geboren op 29-10-1859 in Kortgene. Volgt XIII-hy.
2 N.N. Meulenberg, levenloos geboren dochter op 12-04-1861 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 23].
3 Cornelis Meulenberg, geboren op 13-08-1862 in Kortgene. Volgt XIII-hz.
4 Dirk Meulenberg, geboren op 20-10-1863 in Kortgene. Volgt XIII-ia.
5 Lena Meulenberg, geboren op 30-11-1864 in Kortgene. Volgt XIII-ib.
6 Cornelia Meulenberg, geboren op 29-05-1867 in Kortgene. Volgt XIII-ic.
7 Adriaan Meulenberg, geboren op 20-04-1869 in Kortgene. Aangifte op 21-04-1869 [ZA akte 10]. Adriaan is overleden op 24-10-1936 in Kortgene, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10].
8 Adriana Meulenberg, geboren op 31-08-1872 in Kortgene. Aangifte op 31-08-1872 [ZA akte 21]. tweeling. Adriana is overleden op 15-09-1872 in Kortgene, 15 dagen oud. Aangifte [ZA akte 18].
9 Pieter Meulenberg, geboren op 31-08-1872 in Kortgene. Aangifte op 31-08-1872 [ZA akte 22]. tweeling. Pieter is overleden op 20-09-1872 in Kortgene, 20 dagen oud. Aangifte [ZA akte 19].
10 Levina Meulenberg, geboren op 26-11-1873 in Kortgene. Volgt XIII-id.
XII-dp Adriaan Boot is geboren op 30-11-1838 in Kortgene, zoon van Cornelis Boot en Lena van der Maas. Aangifte op 01-12-1838 [ZA akte 44]. Adriaan is overleden op 21-02-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 65 jaar oud. Woonplaats: (emigreerde in 1883 naar de U.S.A.). Beroep: landmansknecht. Adriaan trouwde, 32 jaar oud, op 01-03-1871 in Wissenkerke [akte 6] met Cornelia Kallewaard, 31 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-07-1839 in Wissenkerke, dochter van Pieter Kallewaard en Jacoba Rademaker. Cornelia is overleden op 21-05-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 jaar oud. Woonplaats: (emigreerde in 1883 naar de U.S.A.). Beroep: landbouwster.
De geschiedenis van Pieter Kallewaard, die ooit in Wissenkerke een vermogend man was, maar in Amerika berooid eindigde als krantenverkoper. Het is een genealogie gebaseerd op 'originele documenten, diverse gegevens en overlevering vanuit Nederland en Amerika', opgestuurd door mevrouw A. den Hamer-Kallewaard uit Oostburg.

Het moet uiteindelijk armoede zijn geweest die de ooit vermogende Piet Kallewaard, geboren op 27 februari 1815 in 's-Gravenhoek, naar Amerika dreef. "Dat hij voor die tijd rijk was blijkt wel uit het feit dat hij de door hem gefinancierde kerk in Wissenkerke heeft verkocht aan de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Wissenkerke op 4 december 1875 compleet met inventaris, uitgezonderd de kanselbijbel", aldus J. Jacquemijns, de schrijver van de samenvatting van de genealogie vande familie Kallewaard. "Op 26 april 1880 krijgt Kallewaard het verkoopbedrag van de kerk, zijnde 1300 gulden, aan hem uitbetaald." Pieter Kallewaard was volgens de burgerlijke stand van Wissenkerke landbouwer, maar hadtevens een soort van veiling en een transportbedrijf in de scheepvaart.

Volgens de overlevering ging het mis toen zijn vrouw Jacoba Rademaker, geboren op 1 maart 1818 in Kortgene, ziek werd en kort daarna in 1866 op 48-jarige leeftijd het leven liet. Binnen een half jaar was PieterKallewaard, die op 51-jarige leeftijd met negen kinderen achterbleef, alweer getrouwd met zijn huishoudster Hendrika Oreel. Zij was 29 jaar, zijnoudste dochter Cornelia was toen 27 jaar. Uit overlevering is bekend datde 'verhouding' al een tijdje moet hebben bestaan.

Uit diezelfde overlevering komt het verhaal dat hij al zijn bezittingen, voordat hij naar Amerika vertrok, heeft 'weggegeven'. Of eigenlijk: "Er werd gezegd dat hij werd uitgebuit door de familie van Hendrika Oreel. (...) Zijn tweede huwelijk en de aangetrouwde familie Oreel zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn geweest van de verdeeldheid in het gezin Kallewaard", schrijft Jacquemijns.

Zes van de negen kinderen waren namelijk al eerder naar Amerika vertrokken. Peter Kallewaard, Pieters oudste zoon en naamgenoot, geboren op 3 juli 1841, ging op 32-jarige leeftijd in 1873 als eerste. Zijn oudste dochter Cornelia Kallewaard is met haar tweede man, Adriaan Boot en elf kinderen als laatste van uiteindelijk zeven vertrokken. Dat was in 1883, gelijk met haar vader en zijn tweede vrouw Hendrika. Twee zonen, Daniel en Jacobus, bleven in Nederland. Het gezelschap rond Pieter Kallewaard dat in 1883 de oversteek maakte op de Plantijn vanuit Antwerpennaar New York, bestond uit circa twintig mensen, onder wie waarschijnlijk enkele broers en zusters van Hendrika Oreel. Ze zouden in Grand Rapids (Michigan) en omgeving zijn neergestreken.

Wat er daarna met Pieter Kallewaard is gebeurd, is voor velen een raadsel. Hij zou nog door latere emigranten in Grand Rapids zijn gezien als krantenverkoper. Maar de familie weet zelfs niet waar hij en zijn vrouw moeten zijn begraven. Zijn kleinzoon Marinus Kallewaard, die 21 jaar later vanuit Werkendam naar Kalamazzoo (Michigan) emigreerde, heeft zelfs nooit met zijn kinderen over het bestaan van grootvader gepraat!
Kinderen van Adriaan en Cornelia:
1 Cornelis Boot, geboren op 05-01-1872 in Wissenkerke. Aangifte op 05-01-1872 [ZA akte 3].
2 Daniël Boot, geboren op 19-09-1873 in Wissenkerke. Volgt XIII-ie.
3 Jan Boot, geboren op 01-06-1875 in Wissenkerke. Aangifte op 02-06-1875 [ZA akte 58].
4 Lena Boot, geboren op 20-02-1877 in Wissenkerke. Aangifte op 20-02-1877 [ZA akte 17].
5 Marinus Boot, geboren op 24-09-1878 in Wissenkerke. Aangifte op 25-09-1878 [ZA akte 103].
6 Salomon Boot, geboren op 20-05-1880 in Wissenkerke. Aangifte op 21-05-1880 [ZA akte 55].
7 Viena Boot, geboren op 14-05-1881.
8 Levina Boot, geboren op 02-05-1882 in Wissenkerke. Aangifte op 03-05-1882 [ZA akte 52].
XII-dq Jannetje Boot is geboren op 20-05-1840 in Kortgene, dochter van Cornelis Boot en Lena van der Maas. Aangifte op 21-05-1840 [ZA akte 21]. Jannetje is overleden op 24-05-1915 in Kortgene, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: arbeidster. Jannetje:
Gedetineerde in 1859 Strafgevangenis te Goes
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923.
Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op 28-11-1861 in Kortgene [akte 7] met Markus Meulenberg, ongeveer 23 jaar oud. Markus is geboren omstreeks 1838 in Wissenkerke, zoon van Dirk Meulenberg en Tannetje van der Weele. Markus is overleden op 05-11-1912 in Kortgene, ongeveer 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: landmansknecht, arbeider, werkman, veldarbeider. Markus: ook Marcus.
Kinderen van Jannetje en Markus:
1 Tannetje Meulenberg, geboren omstreeks 1862 in Kortgene. Tannetje is overleden op 18-03-1865 in Kortgene, ongeveer 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10].
2 Cornelis Meulenberg, geboren omstreeks 1863 in Kortgene. Volgt XIII-if.
3 Leendert Meulenberg, geboren omstreeks 1866 in Kortgene. Volgt XIII-ig.
4 Pieter Meulenberg, geboren omstreeks 1868 in Kortgene. Volgt XIII-ih.
5 Tannetje Meulenberg, geboren omstreeks 1868 in Kortgene. Tannetje is overleden op 01-08-1871 in Kortgene, ongeveer 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
6 Lena Meulenberg, geboren omstreeks 1870 in Kortgene. Volgt XIII-ii.
7 Tona Meulenberg, geboren op 02-04-1871 in Kortgene. Tona is overleden op 18-04-1871 in Kortgene, 16 dagen oud. Aangifte [ZA akte 10].
8 N.N. Meulenberg, levenloos geboren zoon op 05-11-1872 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 32].
9 Adriana Meulenberg, geboren in 04-1874 in Kortgene. Adriana is overleden op 16-10-1874 in Kortgene, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 18].
10 Levina Meulenberg, geboren omstreeks 1877 in Kortgene. Levina is overleden op 28-11-1955 in Goes, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 191].
XII-dr Anna Boot is geboren op 18-07-1844 in Kortgene, dochter van Cornelis Boot en Lena van der Maas. Aangifte op 18-07-1844 [ZA akte 16]. Anna is overleden op 26-05-1934 in Middelburg, 89 jaar oud. Aangifte [ZA akte 109]. Woonplaats: (na 1900 inwoonster van Middelburg). Anna trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1867 in Kortgene [akte 6] met Eduwart (Eduard) de Smit, ongeveer 28 jaar oud. Eduwart (Eduard) is geboren omstreeks 1839 in Wissenkerke. Eduwart (Eduard) is overleden op 28-02-1910 in Middelburg, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 41]. Woonplaats: (na 1900 inwoner van Middelburg). Beroep: landmansknecht, scheepsjager. Eduwart (Eduard): zoon van Eduwart de Smit, landman, en Dirkje Flipse.
Kinderen van Anna en Eduwart (Eduard):
1 Dirkje de Smit, geboren op 30-10-1867 in Wissenkerke. Aangifte op 30-10-1867 [ZA akte 41]. Dirkje is overleden op 03-09-1869 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 58].
2 Lena Dirkje de Smit, geboren op 24-07-1869 in Wissenkerke. Volgt XIII-ij.
3 Dirkje Lena de Smit, geboren op 21-08-1870 in Wissenkerke. Volgt XIII-ik.
4 Cornelis Eduard de Smit, geboren op 14-10-1871 in Wissenkerke. Aangifte op 16-10-1871 [ZA akte 147]. Cornelis Eduard is overleden op 08-03-1885 in Middelburg, 13 jaar oud. Aangifte [ZA akte 67].
5 Eduard Cornelis de Smit, geboren op 23-06-1875 in Wissenkerke. Volgt XIII-il.
6 Levina Anna de Smit, geboren op 23-06-1875 in Wissenkerke. Volgt XIII-im.
7 Anna Levina de Smit, geboren op 07-04-1879 in Wissenkerke. Volgt XIII-in.
XII-ds Aartje Willemijntje Boot is geboren op 12-01-1849 in Kortgene, dochter van Cornelis Boot en Lena van der Maas. Aangifte op 13-01-1849 [ZA akte 2]. Aartje Willemijntje is overleden op 16-03-1929 in Kortgene, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Aartje Willemijntje: ook Aartje Willemina, Wilhelmina. Aartje Willemijntje trouwde, 21 jaar oud, op 30-12-1870 in Kortgene [akte 6] met Daniël Kallewaard, ongeveer 25 jaar oud. Daniël is geboren omstreeks 1845 in Nisse (Borsele), zoon van Pieter Kallewaard en Jacoba Rademaker. Daniël is overleden op 10-01-1914 in Kortgene, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landmansknecht, landbouwersknecht, arbeider, landbouwer.
Kinderen van Aartje Willemijntje en Daniël:
1 Jacoba Hendrika Kallewaard, geboren op 01-07-1871 in Kortgene. Volgt XIII-io.
2 Lena Kallewaard, geboren op 31-08-1872 in Kortgene. Volgt XIII-ip.
3 Pieter Cornelis Kallewaard, geboren op 27-10-1873 in Kortgene. Aangifte op 28-10-1873 [ZA akte 31]. Pieter Cornelis is overleden op 17-02-1936 in Kortgene, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: weger.
4 Cornelis Pieter Kallewaard, geboren op 24-10-1874 in Kortgene. Volgt XIII-iq.
5 Hendrika Kallewaard, geboren op 06-11-1875 in Kortgene. Aangifte op 08-11-1875 [ZA akte 33].
6 Adriaan Kallewaard, geboren op 26-12-1876 in Kortgene. Aangifte op 27-12-1876 [ZA akte 31]. Adriaan is overleden op 18-05-1877 in Kortgene, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 10].
7 Marinus Kallewaard, geboren op 02-01-1878 in Kortgene. Aangifte op 02-01-1878 [ZA akte 1].
8 Adriaan Kallewaard, geboren op 16-03-1879 in Kortgene. Aangifte op 17-03-1879 [ZA akte 13]. Adriaan is overleden op 27-03-1879 in Kortgene, 11 dagen oud. Aangifte [ZA akte 4].
9 Adriaan Kallewaard, geboren op 24-07-1884 in Kortgene. Volgt XIII-ir.
10 Jacobus Kallewaard, geboren op 09-04-1888 in Kortgene. Aangifte op 10-04-1888 [ZA akte 12].
11 Levina Kallewaard, geboren op 21-10-1892 in Kortgene. Aangifte op 22-10-1892 [ZA akte 33]. Levina is overleden op 10-11-1917 in Kortgene, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
XII-dt Prientje Boot is geboren op 30-05-1850 in Kortgene, dochter van Cornelis Boot en Lena van der Maas. Aangifte op 31-05-1850 [ZA akte 14]. Prientje is overleden op 28-02-1929 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 78 jaar oud. Prientje: ook Prijntje. Prientje:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 18-12-1868 in Kortgene [akte 3] met Jacob Cornelisz Kloosterman, 33 jaar oud.
Op 27-06-1892 emigreerde Jacob Kloosterman, bijna 57 jaar oud, met zijn echtgenote en vijf kinderen naar Noord-Amerika met de SS 'Werkendam'. Ook een zesde kind, Lena Cornelia, woonachtig te 's-Heer Arendskerke, werkzaam als "boerenmeid" vertrekt in hetzelfde jaar naar Noord-Amerika, waarschijnlijk samen met haar ouders.
Jacob Cornelisz is geboren op 30-06-1835 in Kattendijke. Jacob Cornelisz is overleden vóór 1911, hoogstens 76 jaar oud. Beroep: landmansknecht, huurkoetsier, vrachtrijder, landbouwer. Jacob Cornelisz: zoon van Cornelis Jansz Kloosterman, landbouwer, en Catharina Beenhakker, landbouwster.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 08-06-1911 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. met Marinus de Witte. na het overlijden van Jacob hertrouwde Prientje met Marinus de Witte, vader van Anna de Witte, echtgenote van Prientjes zoon Adriaan.
Kinderen van Prientje en Jacob Cornelisz:
1 Cornelis Kloosterman, geboren op 18-06-1869 in Kortgene. Aangifte op 18-06-1869 [ZA akte 14]. Cornelis is overleden op 21-06-1878 in Kapelle, 9 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24].
2 Lena Cornelia Kloosterman, geboren op 28-06-1870 in Kortgene. Volgt XIII-is.
3 Jan Kloosterman, geboren op 06-02-1873 in Kapelle. Aangifte op 06-02-1873 [ZA akte 9]. Jan is overleden op 04-06-1885 in Kapelle, 12 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20].
4 Catharina Kloosterman, geboren op 27-10-1874 in Kapelle. Volgt XIII-it.
5 Adriaan Kloosterman, geboren op 14-11-1875 in Kapelle. Volgt XIII-iu.
6 Cornelis Kloosterman, geboren op 23-07-1878 in Kapelle. Aangifte op 24-07-1878 [ZA akte 52]. Cornelis is overleden op 30-10-1878 in Kapelle, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 48].
7 Christiaan Kloosterman, geboren op 21-02-1880 in Kapelle. Aangifte op 23-02-1880 [ZA akte 15]. Christiaan is overleden op 11-04-1880 in Kapelle, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 17].
8 Christiaan Kloosterman, geboren op 29-07-1881 in Kapelle. Aangifte op 29-07-1881 [ZA akte 43]. Christiaan is overleden op 22-08-1881 in Kapelle, 24 dagen oud. Aangifte [ZA akte 19].
9 Cornelia Kloosterman, geboren op 07-11-1883 in Kapelle. Volgt XIII-iv.
10 Agatha Kloosterman, geboren op 02-08-1885 in Kapelle. Volgt XIII-iw.
11 Christiaan Kloosterman, geboren op 20-03-1887 in Kapelle. Volgt XIII-ix.
XII-du Gerard Cornelis Breas is geboren op 10-09-1832 in Colijnsplaat, zoon van Jan Breas en Leijntje Tazelaar. Gerard Cornelis is overleden op 27-11-1892 in Wissenkerke, 60 jaar oud. Beroep: kantonnier, kleermaker, dijkwerker. Gerard Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 28-03-1855 in Wissenkerke [akte 5] met Katharina (Catharina) Cauwe, ongeveer 23 jaar oud. Katharina (Catharina) is geboren omstreeks 1832 in Wissenkerke. Katharina (Catharina): dochter van Cornelis Caauwe, dijkwachter, en Dina Elve.
Kinderen van Gerard Cornelis en Katharina (Catharina):
1 Jan Cornelis Breas, geboren op 25-07-1855 in Wissenkerke. Volgt XIII-iy.
2 Cornelis Jan Breas, geboren omstreeks 1857 in Wissenkerke. Volgt XIII-iz.
3 Lientje Breas, geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke. Volgt XIII-ja.
4 Dina Breas, geboren omstreeks 1863 in Wissenkerke. Volgt XIII-jb.
5 Cornelia Adriana Breas, geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke. Volgt XIII-jc.
6 Pieternella Lena Breas, geboren omstreeks 1867 in Wissenkerke. Volgt XIII-jd.
7 Catharina Elisabeth Breas, geboren op 25-02-1869 in Wissenkerke. Volgt XIII-je.
XII-dv Willemina Lena Breas is geboren op 01-02-1835 in Wissenkerke, dochter van Jan Breas en Leijntje Tazelaar. Zij is gedoopt op 22-02-1835 in Wissenkerke. Willemina Lena is overleden op 23-03-1917 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 82 jaar oud. Willemina Lena trouwde, 20 jaar oud, op 21-11-1855 in Wissenkerke met Johannes de Looff, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 08-01-1835 in Wissenkerke. Johannes is overleden op 21-03-1905 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 70 jaar oud. Beroep: landmansknecht.

XII-dw Jan Breas is geboren op 26-03-1837 in Wissenkerke, zoon van Jan Breas en Leijntje Tazelaar. Hij is gedoopt op 19-04-1837 in Wissenkerke. Beroep: landmansknecht. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 30-06-1858 in Wissenkerke met Anna de Smit, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1836 in Wissenkerke, dochter van Eduard de Smit en Dirkje Catharina Flipse. Beroep: dienstmeid.
Kinderen van Jan en Anna:
1 Leijntje Dirkje Breas, geboren omstreeks 1858 in Wissenkerke. Volgt XIII-jf.
2 Jan Eduard Breas, geboren omstreeks 1863 in Wissenkerke. Jan Eduard is overleden op 14-09-1863 in Wissenkerke, ongeveer 0 dagen oud.
3 Jan Eduard Breas, geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke. Jan Eduard is overleden op 06-07-1865 in Wissenkerke, ongeveer 0 dagen oud.
XII-dx Lena Adriana Breas is geboren op 26-04-1838 in Wissenkerke, dochter van Jan Breas en Leijntje Tazelaar. Lena Adriana is overleden op 22-07-1905 in Wissenkerke, 67 jaar oud. Lena Adriana trouwde, 17 jaar oud, op 21-11-1855 in Wissenkerke met Jacob Marcusse, ongeveer 18 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1837 in Wissenkerke. Jacob is overleden op 06-07-1899 in Wissenkerke, ongeveer 62 jaar oud. Beroep: landmansknecht.

XII-dy Adriana Cornelia Breas is geboren omstreeks 1840 in Wissenkerke, dochter van Jan Breas en Leijntje Tazelaar. Adriana Cornelia is overleden op 20-07-1862 in Wissenkerke, ongeveer 22 jaar oud. Adriana Cornelia trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 13-10-1858 in Wissenkerke met Willem Cornelis Lagendijk, ongeveer 19 jaar oud. Willem Cornelis is geboren omstreeks 1839 in Wissenkerke. Willem Cornelis is overleden op 19-04-1874 in Wissenkerke, ongeveer 35 jaar oud. Beroep: landmansknecht. Willem Cornelis: zoon van Vas Lagendijk, landman, en Dina van der Heijde, landbouwster.

XII-dz Marinus François Klaassen is geboren op 29-11-1841 in Middelburg, zoon van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 29-11-1841 [ZA akte 524]. Marinus François is overleden op 08-08-1892 in Kloosterveen (Assen), 50 jaar oud. Aangifte op 09-08-1892 [akte 93]. Beroep: opzichter Waterstaat. Marinus François trouwde, 24 jaar oud, op 12-04-1866 in Terneuzen [akte 7] met Catharina Elisabeth Donze, ongeveer 19 jaar oud. Catharina Elisabeth is geboren omstreeks 1847 in Terneuzen. Catharina Elisabeth: dochter van Jan Donze, winkelier, en Magdalena Sophia Tazelaar.

XII-ea Adriaan Samson Klaassen is geboren op 28-04-1843 in Middelburg, zoon van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 29-04-1843 [ZA akte 178]. Beroep: kuipersknecht. Adriaan Samson trouwde, 25 jaar oud, op 05-11-1868 in Poortvliet [akte 7] met Maria Jacoba Soetens, ongeveer 29 jaar oud. Maria Jacoba is geboren omstreeks 1839 in Poortvliet, dochter van Pieter Soetens en Johanna Pieternella Quist.

XII-eb Willem Johannes Klaassen is geboren op 30-11-1847 in Middelburg, zoon van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 01-12-1847 [ZA akte 406]. Willem Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 07-04-1875 in Breda [akte 17] met Alida Johanna Klumper. Alida Johanna is geboren in Delft. Alida Johanna: dochter van Harmen Klumper en Aaltje Haverkamp.

XII-ec François Lambregt Klaassen is geboren op 13-02-1851 in Middelburg, zoon van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 13-02-1851 [ZA akte 61]. François Lambregt is overleden op 23-06-1932 in Middelburg, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 130]. Beroep: timmerman. François Lambregt trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1877 in Middelburg [akte 67] met Catharina Johanna Crucq, ongeveer 23 jaar oud. Catharina Johanna is geboren omstreeks 1854 in Middelburg. Beroep: dienstbode. Catharina Johanna: dochter van Johannes Crucq, letterzetter, en Johanna Hendrika Verschuure.

XII-ed Jacobus Cornelis Klaassen is geboren op 06-03-1855 in Middelburg, zoon van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 06-03-1855 [ZA akte 103]. Jacobus Cornelis is overleden op 17-08-1933 in Middelburg, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 155]. Beroep: timmerman. Jacobus Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1881 in Middelburg [akte 87] met Jacoba Adriana Wondergem, ongeveer 22 jaar oud. Jacoba Adriana is geboren omstreeks 1859 in Koudekerke, dochter van Marinus Wondergem en Cornelia de Munck.

XII-ee Elisabeth Maria Klaassen is geboren op 09-03-1858 in Middelburg, dochter van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 11-03-1858 [ZA akte 88]. Elisabeth Maria trouwde, 20 jaar oud, op 12-06-1878 in Middelburg [akte 62] met Hendrikus Jacobus Stappers, ongeveer 28 jaar oud. Hendrikus Jacobus is geboren omstreeks 1850 in Dinther. Beroep: winkelbediende. Hendrikus Jacobus: zoon van Pieter Jacobus Stappers en Josiena Verlinde.

XII-ef Susanna Pieternella Adriana Klaassen is geboren op 30-08-1861 in Middelburg, dochter van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 31-08-1861 [ZA akte 325]. Susanna Pieternella Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 26-04-1889 in Middelburg [akte 27] met Gerrit Johannes Boogaart, ongeveer 26 jaar oud. Gerrit Johannes is geboren omstreeks 1863 in Middelburg. Beroep: ambtenaar. Gerrit Johannes: zoon van Johannis Boogaart, winkelier, en Johanna Catriena Wetjen.

XII-eg Cornelis Dignus Klaassen is geboren op 27-10-1862 in Middelburg, zoon van Lambrecht François Klaassen en Maatje Boot. Aangifte op 28-10-1862 [ZA akte 393]. Cornelis Dignus is overleden op 21-01-1933 in Middelburg, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: steenhouwer. Cornelis Dignus trouwde, 29 jaar oud, op 02-09-1892 in Middelburg [akte 96] met Wilhelmina Johanna Adriaansen, ongeveer 22 jaar oud. Wilhelmina Johanna is geboren omstreeks 1870 in Middelburg. Wilhelmina Johanna: dochter van Rinne Lodewijk Adriaansen, werkman, en Wilhelmina Johanna Humburg.

XII-eh Marinus Boot is geboren op 11-05-1854 in Zierikzee, zoon van Dingenus Boot en Henderina (Henderica) van Oorschot. Aangifte op 12-05-1854 [ZA akte 93]. Marinus trouwde, 39 jaar oud, op 12-07-1893 in Rotterdam [akte 887] met Margaretha Elisabeth Nijs, ongeveer 28 jaar oud. Margaretha Elisabeth is geboren omstreeks 1865 in Zierikzee. Margaretha Elisabeth: dochter van Laurens Nijs en Maria Verlinde.
Kinderen van Marinus en Margaretha Elisabeth:
1 N.N. Boot, levenloos geboren kind op 14-07-1894 in Delft [akte 417].
2 Margaretha Elisabeth Boot, geboren omstreeks 1903 in Rotterdam. Volgt XIII-jg.
XII-ei Stoffel Groenleer is geboren op 04-06-1813 in Burgh, zoon van Adriaan Groenleer en Maria Boot (Boodt). Aangifte op 05-06-1813 [ZA akte 5]. Christophe. Beroep: arbeider. Stoffel trouwde, 30 jaar oud, op 27-04-1844 in Kerkwerve [akte 1] met Geertrui Walkier, 32 jaar oud. Geertrui is geboren op 01-01-1812 in Noordgouwe. Aangifte op 06-01-1812 [ZA akte 3]. tweeling met broer Cornelis, ovl. 13-01-1812. Beroep: arbeidster. Geertrui: dochter van Anthonij Walkier (ca 1776 - 14-02-1816 Noordgouwe), arbeider, en Thona Dekkers ( ca 1781 - 24-08-1820 Noordgouwe), arbeidster; weduwe van Leendert van der Werf.

XII-ej Cent Groenleer is geboren op 22-10-1815 in Burgh, zoon van Adriaan Groenleer en Maria Boot (Boodt). Aangifte op 23-10-1815 [ZA akte 13]. Cent is overleden op 28-05-1877 in Oud-Vossemeer, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24]. Beroep: vrachtenaar, vrachtrijder, arbeider. Cent:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 22-12-1848 in Burgh [akte 6] met Maria den Boer, 32 jaar oud. Maria is geboren op 25-03-1816 in Haamstede. Zij is gedoopt op 07-04-1816 in Haamstede. Doopgetuige: Elizabeth den Boer. Maria is overleden vóór 1857, hoogstens 41 jaar oud. Maria: dochter van Gerrit den Boer, landbouwer, en Maria Landegent.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 27-05-1857 in Burgh [akte 4] met Johanna Swerus, ongeveer 39 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1818 in Zierikzee. Johanna: dochter van Izaäk Swerus en Jacoba Eggebeen.

XII-ek Cornelia Groenleer is geboren op 11-02-1818 in Burgh, dochter van Adriaan Groenleer en Maria Boot (Boodt). Aangifte op 13-02-1818 [ZA akte 6]. Cornelia is overleden na 1886, minstens 68 jaar oud. Beroep: arbeidster. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 11-08-1847 in Burgh [akte 6] met Hendrik Thijsse, ongeveer 27 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1820 in Haamstede. Hendrik is overleden in 1886, ongeveer 66 jaar oud. Beroep: arbeider. Hendrik: zoon van Pieter Thijsse en Pieternella Putte, arbeidster.

XII-el Cornelis Groenleer is geboren op 10-02-1823 in Burgh, zoon van Adriaan Groenleer en Maria Boot (Boodt). Aangifte op 11-02-1823 [ZA akte 4]. Cornelis is overleden op 10-02-1885 in Burgh, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Bij het overlijden van Cornelis: eerder weduwnaar van Levina Beije?. Beroep: arbeider. Cornelis:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 14-04-1854 in Burgh [akte 1] met Kornelia (Cornelia) Blom, ongeveer 23 jaar oud. Kornelia (Cornelia) is geboren omstreeks 1831 in Haamstede. Kornelia (Cornelia) is overleden omstreeks 1860, ongeveer 29 jaar oud. Beroep: werkbode. Kornelia (Cornelia): dochter van Abraham Blom, arbeider, en Maria Lemsom, arbeidster.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 08-06-1868 in Burgh [akte 5] met Lena Rotte, 31 jaar oud. Lena is geboren op 15-07-1836 in Kerkwerve, dochter van Martinus Rotte en Cornelia Willemse Post. Aangifte op 16-07-1836 [ZA akte 12]. Lena is overleden op 04-05-1905 in Haamstede, 68 jaar oud. Aangifte [akte 12]. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Cornelis en Lena:
1 Cornelia Groenleer, geboren op 12-07-1868 in Burgh. Volgt XIII-jh.
2 Adriana Groenleer, geboren op 27-04-1870 in Burgh. Volgt XIII-ji.
3 Adriaan Willem Groenleer, geboren op 10-01-1872 in Haamstede. Aangifte [akte 1]. Adriaan Willem is overleden op 31-03-1873 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [akte 6].
4 Cornelis Groenleer, geboren op 17-12-1872 in Burgh. Volgt XIII-jj.
XII-em Jacomina Groenleer is geboren op 17-10-1827 in Burgh, dochter van Adriaan Groenleer en Maria Boot (Boodt). Aangifte op 19-10-1827 [ZA akte 16]. Jacomina is overleden op 17-02-1864 in Haamstede, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: dienstmeid. Jacomina trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1854 in Haamstede [akte 3] met Jan Tangeman, 29 jaar oud. Jan is geboren op 24-03-1825 in Burgh. Beroep: arbeider. Jan: zoon van Dirk Tangeman en Dina Pieterse.

XII-en Grietje Groenleer is geboren op 23-11-1830 in Burgh, dochter van Adriaan Groenleer en Maria Boot (Boodt). Aangifte op 24-11-1830 [ZA akte 15]. Grietje is overleden op 13-02-1913 in Renesse, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: dienstmeid. Grietje trouwde, 31 jaar oud, op 20-08-1862 in Renesse [akte 8] met Hendrik Ringelberg, ongeveer 27 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1835 in Elkerzee, zoon van Cornelis (Kornelis) Ringelberg en Grietje Oudijk. Hendrik is overleden vóór 1913, hoogstens 78 jaar oud. Beroep: arbeider.

XII-eo Cornelia van Loozen is geboren op 03-03-1817 in Burgh, dochter van Cornelis van Loozen en Cornelia Boot. Aangifte op 04-03-1817 [ZA akte 3]. Cornelia is overleden op 21-09-1840 in Zierikzee, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 121]. Beroep: dienstbode. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 05-08-1840 in Zierikzee [akte 37] met Johannes Vogel, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 26-05-1819 in Dordrecht. Beroep: zaagmolenaarsknecht. Johannes: zoon van Philippus Vogel, olieslager, en Elizabeth Kamermans.

XII-ep Maria van Loozen is geboren op 12-11-1818 in Burgh, dochter van Cornelis van Loozen en Cornelia Boot. Maria is overleden op 06-09-1869 in Zierikzee, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 129]. Beroep: dienstbode. Maria trouwde, 40 jaar oud, op 02-11-1859 in Zierikzee [akte 54] met Willem Buijters, 35 jaar oud. Willem is geboren op 06-05-1824 in Zierikzee. Beroep: kleermaker. Willem: zoon van Maria Buijters; weduwnaar van Willemina Heuzeveldt.

XII-eq Albregt van Loozen is geboren op 09-08-1820 in Burgh, zoon van Cornelis van Loozen en Cornelia Boot. Aangifte op 10-08-1820 [ZA akte 15]. Albregt is overleden op 17-01-1907 in Burgh, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: arbeider. Albregt: Aalbregt. Albregt trouwde, 23 jaar oud, op 03-11-1843 in Burgh [akte 3] met Neeltje van Sluis, ongeveer 23 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1820 in Haamstede, dochter van Job van Slui(j)s en Klara Bliek. Neeltje is overleden vóór 1907, hoogstens 87 jaar oud. Beroep: arbeidster.

XII-er Sente van Loozen is geboren op 10-02-1822 in Haamstede, zoon van Cornelis van Loozen en Cornelia Boot. Aangifte op 16-02-1822 [ZA akte 4]. Beroep: boerenknecht. Sente trouwde, 23 jaar oud, op 29-03-1845 in Kerkwerve [akte 2] met Maatje Hazebroek, 23 jaar oud. erkennen Cornelia, geboren te Kerkwerve, ingeschreven 01-02-1846. Maatje is geboren op 17-04-1821 in Kerkwerve. Maatje: dochter van Adriaan Hazebroek, kleermaker, en Trijntje Fransman.

XII-es Adriaantje van Loozen is geboren op 11-03-1830 in Burgh, dochter van Cornelis van Loozen en Cornelia Boot. Aangifte op 12-03-1830 [ZA akte 6]. Adriaantje is overleden op 12-09-1911 in Haamstede, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13 Haamstede, akte 10 Burgh]. Adriaantje: ook Adriana. Adriaantje trouwde, 24 jaar oud, op 29-09-1854 in Burgh [akte 6] met Jakob (Jacob) van der Klooster, 25 jaar oud. Jakob (Jacob) is geboren op 01-03-1829 in Sint Annaland, zoon van Andries van der Klooster en Neeltje (Leentje, Leintje) de Haas. Aangifte [ZA akte 16]. Jakob (Jacob) is overleden op 09-05-1899 in Burgh, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Bij het overlijden van Jakob (Jacob): moeder vermeld als Neeltje Daas. Beroep: schippersknecht, schipper (eerste schipper van de Burghsluise reddingsboot).
Kinderen van Adriaantje en Jakob (Jacob):
1 Maria Cornelia van der Klooster, geboren op 26-06-1855 in Burgh. Aangifte op 27-06-1855 [ZA akte 8]. Maria Cornelia is overleden op 28-06-1855 in Burgh, 2 dagen oud. Aangifte [ZA akte 22].
2 Andries van der Klooster, geboren op 27-05-1856 in Burgh. Aangifte op 28-05-1856 [ZA akte 18]. Andries is overleden op 09-06-1856 in Burgh, 13 dagen oud. Aangifte [ZA akte 7].
3 Andries van der Klooster, geboren op 04-07-1857 in Burgh. Volgt XIII-jk.
4 Cornelis (Kees) van der Klooster, geboren op 13-10-1859 in Burgh. Volgt XIII-jl.
5 Dirk van der Klooster, geboren op 21-08-1861 in Burgh. Volgt XIII-jm.
6 Marinus (Marien) van der Klooster, geboren op 07-01-1864 in Burgh. Volgt XIII-jn.
7 Neeltje van der Klooster, geboren op 28-02-1865 in Burgh. Aangifte op 01-03-1865 [ZA akte 5]. Neeltje is overleden op 31-03-1865 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 8].
8 Cornelia van der Klooster, geboren op 20-02-1867 in Burgh. Volgt XIII-jo.
9 Nelis van der Klooster, geboren op 27-11-1868 in Burgh. Volgt XIII-jp.
10 Santje van der Klooster, geboren op 29-01-1872 in Burgh. Volgt XIII-jq.
XII-et Cente Cornelisz Boot is geboren op 18-10-1833 in Burgh, zoon van Cornelis Centse Boot en Lena van (der) Slui(j)s. Aangifte op 21-10-1833 [ZA akte 16]. Cente Cornelisz is overleden op 26-01-1916 in Renesse, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landbouwer, duinboer. Cente Cornelisz trouwde, 26 jaar oud, op 05-09-1860 in Burgh [akte 7] met Elisabeth Lena Speelman, 23 jaar oud. Elisabeth Lena is geboren op 03-02-1837 in Burgh, dochter van Willem Jacobsz Speelman en Lena Fokker. Aangifte op 04-02-1837 [akte 2]. Elisabeth Lena is overleden op 18-10-1922 in Renesse, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: herbergierster. Elisabeth Lena: ze kwam uit de herberg het Wapen van Burgh, later Supermarkt Veldmarkt en in 1995 een appartementengebouw met o.a. een kapsalon.
Kinderen van Cente Cornelisz en Elisabeth Lena:
1 Lena Willemina Boot, geboren op 06-01-1861 in Burgh. Volgt XIII-jr.
2 Willem Centesz Boot, geboren op 07-09-1862 in Burgh. Volgt XIII-js.
3 Cornelis Centesz Boot, geboren op 09-10-1864 in Burgh. Volgt XIII-jt.
4 Kaatje Boot, geboren op 11-02-1866 in Renesse. Volgt XIII-ju.
5 Janna Jacomina Boot, geboren op 16-02-1868 in Renesse. Volgt XIII-jv.
6 Leendert Centesz Boot, geboren op 04-07-1870 in Renesse. Volgt XIII-jw.
7 Job Centesz Boot, geboren op 22-12-1871 in Renesse. Volgt XIII-jx.
8 Nicolaas Centesz Boot, geboren op 06-06-1873 in Renesse. Volgt XIII-jy.
9 Elizabeth Lena Boot, geboren op 12-12-1874 in Renesse. Aangifte op 14-12-1874 [akte 25]. Elizabeth Lena is overleden op 02-02-1875 in Renesse, 1 maand oud. Aangifte [akte 5].
10 Elieza Centesz Boot, geboren op 09-11-1876 in Renesse. Volgt XIII-jz.
11 Cente Centesz Boot, geboren op 12-07-1878 in Renesse. Volgt XIII-ka.
12 Machiel Cornelis Centesz Boot, geboren op 12-12-1879 in Renesse. Volgt XIII-kb.
13 Jacomijntje Jacoba Boot, geboren op 23-09-1882 in Renesse. Volgt XIII-kc.
XII-eu Job Boot is geboren op 10-09-1847 in Burgh, zoon van Cornelis Centse Boot en Lena van (der) Slui(j)s. Aangifte op 10-09-1847 [ZA akte 12]. Woonplaats: (Haamstede; het gezin vertrok op 12-10-1888 naar Rotterdam). Beroep: arbeider, lichtwachter te Haamstede. Job trouwde, 29 jaar oud, op 28-03-1877 in Noordwelle [akte 1] met Adriaantje van de Repe, 26 jaar oud. Adriaantje is geboren op 27-03-1851 in Noordwelle. Adriaantje: dochter van Johannis van de Repe (1813-1891), wagenmaker, en Adriaantje Verton (1810-1881).
Kinderen van Job en Adriaantje:
1 Adriana Johanna Boot, geboren op 16-05-1874 in Noordwelle. Aangifte op 16-05-1874 [ZA akte 12]. erkend bij huwelijk van Job Boot en Adriaantje van de Repe; vader onbekend.
2 Kornelis Boot, geboren op 04-04-1878 in Noordwelle. Volgt XIII-kd.
3 Johannes Boot, geboren op 20-12-1879 in Noordwelle. Aangifte op 22-12-1879. Johannes is overleden op 16-03-1881 in Noordwelle, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9].
4 Johannis Boot, geboren op 23-11-1881 in Noordwelle. Volgt XIII-ke.
5 Leendert Boot, geboren op 14-06-1886 in Noordwelle. Aangifte op 15-06-1886 [ZA akte 13].
XII-ev Jacomijntje Boot is geboren op 12-08-1852 in Burgh, dochter van Cornelis Centse Boot en Lena van (der) Slui(j)s. Aangifte op 12-08-1852 [ZA akte 18]. Jacomijntje is overleden op 05-04-1881 in Renesse, 28 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Woonplaats: (woonde in 1874 in Renesse). Beroep: dienstbode. Jacomijntje: ze staat als zuster bijgeschreven bij het gezin van Cente Boot en Elizabeth Speelman.
Kind van Jacomijntje uit een onbekende relatie:
1 Lena Boot, geboren op 18-03-1880 in Renesse. Aangifte op 19-03-1880 [ZA akte 5]. Lena is overleden op 28-08-1880 in Renesse, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
XII-ew Wilhelmina Boot is geboren na 1852, dochter van Cornelis Centse Boot en Lena van (der) Slui(j)s. Beroep: dienstmeid.
Kind van Wilhelmina uit een onbekende relatie:
1 Cornelis Johannis Boot, geboren op 24-05-1875 in Burgh. Aangifte op 25-05-1875 [ZA akte 10]. Cornelis Johannis is overleden op 30-08-1875 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
XII-ex Santje Boot is geboren op 25-02-1822 in Burgh, dochter van Jacob Centse Boot en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 26-02-1822 [ZA akte 4]. Santje is overleden op 07-02-1892 in Zierikzee, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 57]. Beroep: boerendochter, arbeidster. Santje: ook Susanna. Santje trouwde, 18 jaar oud, op 16-10-1840 in Burgh [akte 5] met Cornelis de Vos, 21 jaar oud. neef en nicht. Cornelis is geboren op 09-01-1819 in Burgh, zoon van Bastiaan de Vos en Maatje de Glopper. Cornelis is overleden op 11-05-1905 in Zierikzee, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 50]. Beroep: boerenknecht, arbeider, paardenknecht.
Kind van Santje uit een onbekende relatie:
1 Jan Boot, geboren op 08-01-1839 in Burgh. Aangifte op 09-01-1839 [ZA akte 1]. Jan is overleden op 11-02-1839 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 3].
Kinderen van Santje en Cornelis:
1 Maatje de Vos, geboren op 27-01-1841 in Burgh. Volgt XIII-kf.
2 Grietje de Vos, geboren op 24-06-1842 in Burgh. Aangifte op 25-06-1842 [ZA akte 13]. Grietje is overleden op 07-10-1842 in Burgh, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 15].
3 Cornelis de Vos, geboren op 26-03-1844 in Burgh. Aangifte op 26-03-1844 [ZA akte 9]. Cornelis is overleden op 06-12-1844 in Burgh, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 15].
4 Grietje de Vos, geboren op 18-05-1845 in Noordwelle. Aangifte op 19-05-1845 [ZA akte 4]. Grietje is overleden op 21-08-1845 in Noordwelle, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 5].
5 Jakob de Vos, geboren op 10-04-1847 in Noordwelle. Aangifte op 12-04-1847 [ZA akte 9]. Jakob is overleden op 14-10-1870 in Burgh, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: arbeider.
6 Bastiaan de Vos, geboren op 05-06-1850 in Burgh. Aangifte op 05-06-1850 [ZA akte 15]. Bastiaan is overleden op 11-07-1870 in Haamstede, 20 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: arbeider.
7 Grietje de Vos, geboren op 14-08-1853 in Burgh. Aangifte op 15-08-1853 [ZA akte 12]. Grietje is overleden op 27-10-1854 in Bruinisse, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38].
8 Grietje de Vos, geboren op 26-11-1855 in Haamstede. Aangifte op 27-11-1855 [ZA akte 67]. Grietje is overleden op 13-03-1870 in Haamstede, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
9 Cornelis de Vos, geboren op 09-12-1856 in Bruinisse. Aangifte op 09-12-1856 [ZA akte 57]. Cornelis is overleden op 04-09-1857 in Bruinisse, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 30].
10 Cornelia de Vos, geboren op 20-09-1858 in Bruinisse. Aangifte op 21-09-1858 [ZA akte 56]. Cornelia is overleden op 26-09-1858 in Bruinisse, 6 dagen oud. Aangifte [ZA akte 34].
XII-ey Elizabeth Boot is geboren op 16-06-1823 in Kerkwerve, dochter van Jacob Centse Boot en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 17-06-1823 [ZA akte 9]. Elizabeth is overleden op 29-10-1903 in Tholen, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 42]. Beroep: boerendochter. Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op 31-05-1844 in Burgh [akte 6] met Jan Konstand Dalebout, 20 jaar oud. Jan Konstand is geboren op 19-12-1823 in Burgh. Jan Konstand is overleden op 20-06-1893 in Burgh, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: smidsknecht, grof- en hoefsmid. Jan Konstand: zoon van Jan Konstand Dalebout en Neeltje Karels.
Kinderen van Elizabeth en Jan Konstand:
1 Jan Konstant Dalebout, geboren op 23-10-1844 in Burgh. Aangifte op 24-10-1844 [ZA akte 16]. Jan Konstant is overleden op 20-03-1845 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 5].
2 Jan Konstand Dalebout, geboren op 22-03-1846 in Burgh. Volgt XIII-kg.
3 Jacob Dalebout, geboren op 24-07-1848 in Burgh. Aangifte op 24-07-1848 [ZA akte 11].
4 Nicolaas Konstand Dalebout, geboren op 04-02-1850 in Burgh. Aangifte op 04-02-1850 [ZA akte 5]. Nicolaas Konstand is overleden op 30-12-1870 in Burgh, 20 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: kleermaker.
5 Johannis Konstand Dalebout, geboren op 08-12-1852 in Burgh. Aangifte op 09-12-1852 [ZA akte 26]. Johannis Konstand is overleden op 09-03-1875 in Burgh, 22 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: hoefsmid.
6 Neeltje Konstand Dalebout, geboren op 25-04-1854 in Burgh. Aangifte op 25-04-1854 [ZA akte 9]. Neeltje Konstand is overleden op 13-04-1855 in Burgh, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 13].
7 Neeltje Konstand Dalebout, geboren op 20-02-1856 in Burgh. Aangifte op 20-02-1856 [ZA akte 7]. Neeltje Konstand is overleden op 21-08-1856 in Burgh, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
8 Eliza Konstand Dalebout, geboren op 18-04-1857 in Burgh. Volgt XIII-kh.
9 Cornelia Konstand Dalebout, geboren op 19-09-1858 in Burgh. Aangifte op 20-09-1858 [ZA akte 17]. Geboortedatum 19-09-1858, aktedatum 20-08-1858, bij een van beide is de maand fout.
10 Adriaan Konstand Dalebout, geboren op 11-09-1859 in Burgh. Aangifte op 12-09-1859 [ZA akte 16]. Adriaan Konstand is overleden op 10-05-1860 in Burgh, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
11 Adrianus Konstand Dalebout, geboren op 06-01-1861 in Burgh. Aangifte op 07-01-1861 [ZA akte 3].
12 Adriaan Konstand Dalebout, geboren op 14-01-1862 in Burgh. Aangifte op 14-01-1862 [ZA akte 2]. Adriaan Konstand is overleden op 07-10-1862 in Burgh, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
13 Elizabeth Neeltje Konstand Dalebout, geboren op 12-06-1864 in Burgh. Volgt XIII-ki.
14 Grietje Konstand Dalebout, geboren op 14-07-1865 in Burgh. Aangifte op 15-07-1865 [ZA akte 18]. Grietje Konstand is overleden op 24-08-1865 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 14].
XII-ez Maria Boot is geboren op 07-08-1824 in Kerkwerve, dochter van Jacob Centse Boot en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 07-08-1824 [ZA akte 23]. Maria is overleden op 29-12-1842 in Burgh, 18 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: boerendochter.
Kind van Maria uit een onbekende relatie:
1 Maria Boot, geboren op 23-12-1842 in Burgh. Aangifte op 24-12-1842 [ZA akte 26]. Maria is overleden op 06-01-1843 in Burgh, 14 dagen oud. Aangifte [ZA akte 1].
XII-fa Adriaan de Glopper Boot is geboren op 24-01-1828 in Kerkwerve, zoon van Jacob Centse Boot en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 25-01-1828 [ZA akte 6]. Woonplaats: (op 22-06-1852 verhuisd naar Oosterland en woonde in 1867 in Burgh). Beroep: boerenknecht. Adriaan trouwde, 38 jaar oud, op 09-01-1867 in Zierikzee [akte 3] met Jacoba van den Boogerd, 43 jaar oud. Jacoba is geboren op 12-11-1823 in Zierikzee. Beroep: winkelierster. Jacoba: dochter van Jacob van den Boogerd en Sara van Achthoven; weduwe van Marinus de Keijser, 6 kinderen.
Kind van Adriaan en Jacoba:
1 Grietje de Glopper, geboren op 08-11-1867 in Zierikzee.
XII-fb Adrianus Boot is geboren op 10-01-1830 in Kerkwerve, zoon van Jacob Centse Boot en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 11-01-1830 [ZA akte 1]. Adrianus is overleden op 16-09-1882 in Tholen, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 45]. Beroep: boerenknecht, landman, tuinman, landbouwer. Religie: N.H.. Adrianus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 04-08-1858 in Tholen [akte 20] met Maria van de Velde, 23 jaar oud. Maria is geboren op 28-08-1834 in Scherpenisse. Maria is overleden op 14-07-1877 in Tholen, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Religie: N.H.. Maria: dochter van Jacob van de Velde en Francina Bolier, landvrouw.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 10-05-1878 in Haamstede [akte 5] met Cornelia (Kornelia) Blom, 49 jaar oud. Cornelia (Kornelia) is geboren op 14-08-1828 in Haamstede, dochter van Adriaan Leendertsz Blom en Elizabeth Dalebout (Daalebout). 14-06-1828?. Cornelia (Kornelia) is overleden op 15-09-1891 in Haamstede, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20]. Beroep: landbouwster. Cornelia (Kornelia): getrouwd (1) 20-05-1851 te Haamstede met Machiel Blom (1813 - voor 1878).
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Jakob Adrianus Boot, geboren op 01-02-1859 in Tholen. Aangifte [ZA akte 10]. Jakob Adrianus is overleden op 22-03-1879 in Tholen, 20 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: landman.
2 Frans Marinus Boot, geboren op 25-12-1860 in Tholen. Volgt XIII-kj.
3 Kornelis Boot, geboren op 03-01-1868 in Tholen. Aangifte [ZA akte 4]. tweeling. Kornelis is overleden op 18-01-1868 in Tholen, 15 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3]. Kornelis: ook Cornelis.
4 Grietje Boot, levenloos geboren dochter op 03-01-1868 in Tholen. Aangifte [ZA akte 1]. tweeling.
XII-fc Johanna Boot is geboren op 13-12-1832 in Kerkwerve, dochter van Jacob Centse Boot en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 14-12-1832 [akte 20]. Woonplaats: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Johanna: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] met Krijn Cornelisz Boot, 20 jaar oud. Krijn Cornelisz is geboren op 18-02-1837 in Haamstede, zoon van Cornelis Krijnsz Boot en Helena (Lena) van den Hamer. Aangifte op 19-02-1837 [ZA akte 4]. Woonplaats: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Beroep: broodbakker, arbeider, herbergier. Krijn Cornelisz: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.
Kind van Johanna en Krijn Cornelisz:
1 Jan Boot, geboren omstreeks 1868. Woonplaats: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam").
XII-fd Lena Bakker is geboren omstreeks 1832 in Burgh, dochter van Jacob Bakker en Jacomijntje Boot. Lena is overleden op 12-07-1914 in Oost- en West-Souburg, ongeveer 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 35]. Lena trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-06-1857 in Burgh [akte 7] met Jan Cornelis van Splunder, ongeveer 35 jaar oud. Jan Cornelis is geboren omstreeks 1822 in Ouwerkerk. Beroep: hoefsmid. Jan Cornelis: zoon van Jeremias van Splunder, wagenmaker, en Katalina Hogerwerf.

XII-fe Levina van de Zande is geboren omstreeks 1839 in Burgh, dochter van Leendert van de Zande en Jacomijntje Boot. Levina is overleden op 25-03-1916 in Vlissingen, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 70]. Levina trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16-01-1867 in Burgh [akte 1] met Alewijn Poldermans, ongeveer 24 jaar oud. Alewijn is geboren omstreeks 1843 in Vrouwenpolder. Beroep: molenaarsknecht. Alewijn: zoon van Jacob Poldermans en Johanna van den Bosse.

XII-ff Cente van de Zande is geboren op 03-02-1840 in Burgh, zoon van Leendert van de Zande en Jacomijntje Boot. Cente is overleden op 20-08-1917 in Zierikzee, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 80]. Beroep: boerenknecht, postrijder. Cente:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 20-04-1865 in Tholen [akte 7] met Wilhelmina Bijnagte, ongeveer 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1845 in Tholen. Wilhelmina is overleden vóór 1884, hoogstens 39 jaar oud. Wilhelmina: dochter van Marinus Bijnagte, landman, en Francina Bolier.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 26-11-1884 in Zierikzee [akte 49] met Jacomina Engelina Allegonda Douw, 21 jaar oud. Jacomina Engelina Allegonda is geboren op 08-05-1863 in Zierikzee. Jacomina Engelina Allegonda: dochter van Anthonij Douw, arbeider, en Martha Hogerheide.

XII-fg Leendert van de Zande is geboren op 30-08-1842 in Burgh, zoon van Leendert van de Zande en Jacomijntje Boot. Leendert is overleden op 04-03-1918 in Burgh, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwer. Leendert trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1866 in Burgh [akte 5] met Kaatje Speelman, 22 jaar oud. Kaatje is geboren op 05-10-1843 in Burgh, dochter van Willem Jacobsz Speelman en Lena Fokker. Kaatje is overleden op 07-02-1919 in Burgh, 75 jaar oud. Beroep: herbergierster.
Kinderen van Leendert en Kaatje:
1 Nicolaas van de Zande, geboren op 18-11-1873 in Burgh. Volgt XIII-kk.
2 Arie van de Zande, geboren in 07-1880. Arie is overleden op 13-12-1880 in Burgh, 5 maanden oud. Aangifte [akte 10].
3 Kaatje van de Zande, geboren op 14-07-1880 in Burgh. Volgt XIII-kl.
4 Arie van de Zande, geboren op 29-12-1881 in Burgh. Volgt XIII-km.
5 Janna van de Zande, geboren op 29-12-1881 in Burgh. Volgt XIII-kn.
XII-fh Job Kostense is geboren omstreeks 1847 in Burgh, zoon van Adrianus Kostense en Jacomijntje Boot. Beroep: landbouwer. Job trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-08-1869 in Burgh [akte 2] met Cornelia Tona Verjaal, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia Tona is geboren omstreeks 1846 in Haamstede, dochter van Pieter Verjaal en Jacomina op den Brouw.

XII-fi Cornelia Maria Boot is geboren op 08-02-1863 in Burgh, dochter van Cornelis Boot en Helena Johanna Manus van der Jagt. Aangifte op 09-02-1863 [ZA akte 4]. Cornelia Maria is overleden op 28-07-1935 in Sint Philipsland, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Woonplaats: Sint Philipsland. Cornelia Maria trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1887 in Burgh [akte 4] met Jacobus Cornelis Verkerke, ongeveer 25 jaar oud. Jacobus Cornelis is geboren omstreeks 1862 in Sint Maartensdijk (Tholen). Jacobus Cornelis is overleden op 23-02-1939 in Sint Philipsland, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: kleermaker. Jacobus Cornelis: zoon van Cornelis Verkerke en Jacoba Ketting.
Kinderen van Cornelia Maria en Jacobus Cornelis:
1 Jacoba Helena Verkerke, geboren op 07-08-1889 in Sint Philipsland. Volgt XIII-ko.
2 Helena Johanna Verkerke, geboren op 01-05-1892 in Sint Philipsland. Aangifte [ZA akte 22]. Helena Johanna is overleden op 28-07-1893 in Sint Philipsland, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20].
3 Helena Jacoba Verkerke, geboren op 27-12-1893 in Sint Philipsland. Volgt XIII-kp.
4 Cornelia Pieternella Verkerke, geboren op 26-01-1896 in Sint Philipsland. Volgt XIII-kq.
5 Cornelis Marinus Verkerke, geboren op 15-01-1903 in Sint Philipsland. Aangifte [ZA akte 6]. Cornelis Marinus is overleden op 01-10-1917 in Sint Philipsland, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29].
XII-fj Johanna Willemina Boot is geboren op 26-01-1866 in Burgh, dochter van Cornelis Boot en Helena Johanna Manus van der Jagt. Aangifte op 26-01-1866 [ZA akte 1]. Woonplaats: Rotterdam. Johanna Willemina trouwde met N.N. Quant.

XII-fk Maria Antoinette Boot is geboren op 17-08-1868 in Burgh, dochter van Cornelis Boot en Helena Johanna Manus van der Jagt. Aangifte op 18-08-1868 [ZA akte 22]. Maria Antoinette is overleden op 06-02-1950 in Ouwerkerk, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstbode. Maria Antoinette trouwde, 29 jaar oud, op 06-05-1898 in Ouwerkerk [akte 1] met Adriaan Bolijn, 30 jaar oud. Adriaan is geboren op 22-01-1868 in Ouwerkerk, zoon van Leendert Bolijn en Leendrina Hanse. Adriaan is overleden op 28-04-1943 in Ouwerkerk, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Maria Antoinette en Adriaan:
1 Leendrina Helena Bolijn, geboren op 27-03-1899 in Ouwerkerk. Volgt XIII-kr.
2 Cornelis Leendert Bolijn (privé). Cornelis Leendert trouwde met Adriana Pieternella Beije (privé).
3 Leendert Cornelis Bolijn (privé).
4 Aalbrecht Jan Albertus Bolijn (privé).
XII-fl Aalbrecht Jan Albertus Boot is geboren op 09-07-1874 in Burgh, zoon van Cornelis Boot en Helena Johanna Manus van der Jagt. Aangifte op 10-07-1874 [akte 14]. Aalbrecht Jan Albertus is overleden op 21-05-1962 in Den Haag, 87 jaar oud. Adressen: 01-09-1923 Haamstede1947 Den Haag. Beroep: kleermaker, kantoorhouder posterijen (1934). Aalbrecht Jan Albertus: ook Aalbregt J.A.. Aalbrecht Jan Albertus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1902 in Burgh [akte 3] met Lena Pieternella Kosten, 22 jaar oud. Lena Pieternella is geboren op 07-04-1880 in Renesse, dochter van Jakob Kosten en Johanna Fonteine. Aangifte op 08-04-1880 [ZA akte 7]. Lena Pieternella is overleden op 25-05-1902 in Burgh, 22 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: dienstbode.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 06-04-1904 in Rotterdam [akte d45] met Jacomina Schults, 28 jaar oud. Jacomina is geboren op 30-10-1875 in Zierikzee. Jacomina is overleden op 13-11-1938 in Sint Annaland, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19]. Woonplaats: Sint Annaland. Jacomina: dochter van Johannes Schults en Louisa Kandel.
Kinderen van Aalbrecht Jan Albertus en Jacomina:
1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 18-04-1909 in Burgh. Aangifte [ZA akte 3].
2 Christiaan Johannes Cornelis Boot, geboren op 17-09-1910 in Burgh. Volgt XIII-kt.
3 Cornelis Johannes Boot (privé).
XII-fm Aalbregt Boot is geboren op 05-12-1850 in Burgh, zoon van Jacob Boot en Willemina Fokker. Aangifte op 07-12-1850 [ZA akte 32]. Aalbregt is overleden op 09-09-1921 in Breda, 70 jaar oud. Beroep: directeur P.T.T.. Aalbregt trouwde, 39 jaar oud, op 10-12-1889 in Oud-Beijerland [akte 46] met Gerritje Sophia Baggerman, 36 jaar oud, nadat zij op 15-11-1889 in Oud-Beijerland in ondertrouw zijn gegaan. Gerritje Sophia is geboren op 17-11-1853 in Oud-Beijerland, dochter van Pieter Jacob Baggerman en Sophia Neeltje Stam. Aangifte op 18-11-1853 [akte 158]. Gerritje Sophia is overleden op 12-06-1942 in Breda, 88 jaar oud. Bij het overlijden van Gerritje Sophia: 10-06-1942?. Gerritje Sophia: toen Gerritje Sophia 42 jaar oud was heeft ze gebroken met de Zeeuwse familie Boot.
Kinderen van Aalbregt en Gerritje Sophia:
1 Sophia Willemina Sara Boot, geboren op 17-10-1891 in Oud-Beijerland. Volgt XIII-ku.
2 Pieter Jacob Adrianus Boot, geboren op 13-10-1896 in Oud-Beijerland. Volgt XIII-kv.Het gezin van Aalbregt Boot, directeur der PTT, ook wel Post, Telegraaf en Telefoon bedrijf genoemd.
Aalbregts vrouw, Gerritje Sophia Baggerman, links op foto.
Zoon Pieter Jacob Adrianus Boot, gesneuveld in 1940 bij de verdediging van vliegveld Ockenburg, staat op de achtergrond.
Dochter Sophia Willemina Sara Boot geknield op de voorgrond in de tuin van het huis aan de Ginnekenweg 110 te Breda. Het huis is later bewoond door Aalbrecht Johannes, arts, zoon van Pieter Jacob Adrianus. Het huis is nog in bezit van de familie en nu in gebruik door zijn zoon Erik.

XII-fn Krijn Boot is geboren op 18-11-1851 in Burgh, zoon van Jacob Boot en Willemina Fokker. Aangifte op 19-11-1851 [ZA akte 20]. Woonplaats: (emigreerde in 1890 naar de U.S.A. met zijn vrouw en 1 kind). Beroep: landbouwer, arbeider, winkelier. Krijn trouwde, 23 jaar oud, op 19-03-1875 in Burgh [akte 1] met Levina van Sluis, 23 jaar oud. Levina is geboren op 18-11-1851 in Burgh, dochter van Job van Sluis en Janna Groenleer. Zij is gedoopt op 04-01-1852 in Burgh. Levina is overleden op 15-05-1918 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 66 jaar oud. Zij is begraven op 17-05-1918 [Certificate of Death]. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Krijn en Levina:
1 Wilhelmina Sara Boot, geboren op 13-07-1875 in Burgh. Aangifte op 13-07-1875 [ZA akte 15]. Wilhelmina Sara is overleden op 07-05-1879 in Burgh, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
2 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 11-02-1877 in Burgh. Aangifte [ZA akte 3].
3 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 27-03-1878 in Burgh. Aangifte [ZA akte 3].
4 Job Marinus Boot, geboren op 07-04-1880 in Burgh. Aangifte op 07-04-1880 [ZA akte 7]. Job Marinus is overleden op 10-03-1881 in Burgh, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
5 Jacob Boot, geboren op 02-01-1882 in Burgh. Aangifte op 03-01-1882 [ZA akte 1].
XII-fo Grietje Boot is geboren op 07-11-1854 in Burgh, dochter van Jacob Boot en Willemina Fokker. Aangifte op 08-11-1854 [ZA akte 20]. Grietje is overleden op 15-02-1920 in Burgh, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Grietje trouwde, 36 jaar oud, op 26-06-1891 in Burgh [akte 5] met Johannes Bijkerk, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 30-10-1857 in Burgh. Johannes is overleden op 21-12-1943 in Burgh, 86 jaar oud. Hij is begraven te Burgh. Beroep: metselaar. Johannes: zoon van Klaas Bijkerk, metselaar, en Hendrika Elizabeth de Vlieger.
Kind van Grietje en Johannes:
1 Nicolaas Jacob Bijkerk, geboren op 15-09-1893 in Burgh. Volgt XIII-kw.
XII-fp Johannes Boot is geboren op 02-11-1858 in Burgh, zoon van Jacob Boot en Willemina Fokker. Johannes is overleden op 19-06-1911 in Burgh, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer, winkelier. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1885 in Burgh [akte 1] met Joppa Lena Beukelaar, 25 jaar oud. Joppa Lena is geboren op 30-12-1859 in Burgh. Joppa Lena is overleden op 20-01-1934 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Joppa Lena: dochter van Hendrik Beukelaar (1831-1900), landbouwer, en Willemijntje Lemsom (1835-1891).
Kinderen van Johannes en Joppa Lena:
1 Willemina Sara Boot, geboren op 11-09-1886 in Burgh. Volgt XIII-kx.
2 Hendrik Boot, geboren op 14-11-1889 in Burgh. Volgt XIII-ky.
3 Willemijntje Adriaantje Boot, geboren op 20-01-1895 in Burgh. Volgt XIII-kz.
4 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 05-03-1899 in Burgh. Aangifte [akte 1].
5 Jacoba Johanna Boot, geboren op 09-03-1902 in Burgh. Volgt XIII-la.
XII-fq Cornelia Boot is geboren op 20-02-1860 in Burgh, dochter van Jacob Boot en Willemina Fokker. Aangifte op 20-02-1860 [ZA akte 5]. Cornelia is overleden op 22-11-1914 in Haamstede, 54 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19]. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 13-10-1886 in Burgh [akte 4] met Jan den Boer, 23 jaar oud. Jan is geboren op 10-05-1863 in Haamstede. Jan is overleden op 25-05-1928 in Haamstede, 65 jaar oud. Beroep: landbouwer. Jan: zoon van Marinus den Boer (1817-1886), landbouwer, en Jannetje Lemsom (1828-1894), landbouwster; getrouwd (2) op 01-06-1917 in Haamstede met Maatje Adriaanse (1872).
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Jannetje den Boer, geboren op 13-02-1887 in Haamstede. Volgt XIII-lb.
2 Jacob den Boer, geboren op 06-01-1888 in Haamstede. Volgt XIII-lc.
3 Marinus den Boer, geboren op 26-05-1889 in Haamstede. Volgt XIII-ld.
4 Willemina Sara den Boer, geboren op 30-05-1890 in Haamstede. Volgt XIII-le.
5 Tannetje den Boer, geboren op 10-09-1891 in Burgh. Volgt XIII-lf.
6 Cornelis den Boer, geboren op 19-01-1893 in Burgh. Volgt XIII-lg.
7 Janna den Boer, geboren op 18-06-1894 in Burgh. Volgt XIII-lh.
8 Grietje den Boer, geboren op 28-12-1895 in Burgh. Aangifte op 28-12-1895 [ZA akte 17].
9 Maria den Boer, geboren op 20-02-1897 in Burgh. Volgt XIII-li.
10 Cornelia den Boer, geboren op 20-03-1899 in Burgh. Aangifte op 21-03-1899 [ZA akte 5]. Cornelia is overleden op 10-06-1920 in Breda, 21 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14 Haamstede].
XII-fr Nicolaas Boot is geboren op 19-10-1862 in Burgh, zoon van Jacob Boot en Willemina Fokker. Aangifte op 20-10-1862 [ZA akte 26]. Nicolaas is overleden op 24-11-1921 in Zierikzee, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 96]. Woonplaats: Zierikzee. Beroep: bouwkundige (1885), dijkbaas (1921), opzichter bij rijkswaterstaat. Nicolaas trouwde, 22 jaar oud, op 13-03-1885 in Elkerzee [akte 1] met Janna (Jannetje) van Wouwe, 24 jaar oud. Janna is geboren op 11-02-1861 in Elkerzee. Janna is overleden op 12-09-1940 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 67]. Jannetje: dochter van Cornelis van Wouwe, dijkbaas, en Maria Boogerd.
Kinderen van Nicolaas en Jannetje:
1 Willemina Sara Boot, geboren op 02-07-1885 in Elkerzee. Aangifte op 02-07-1885 [ZA akte 10]. Woonplaats: Haamstede.
2 Cornelis Pieter Boot, geboren op 21-06-1887 in Elkerzee. Aangifte op 22-06-1887 [ZA akte 10]. Cornelis Pieter is overleden op 24-06-1907 in Zierikzee, 20 jaar oud. Aangifte [ZA akte 168 Middelburg, akte 62 Zierikzee]. Woonplaats: Zierikzee. Beroep: milicien soldaat.
3 Maria Cornelia Boot, geboren op 11-03-1889 in Zierikzee. Volgt XIII-lj.
4 Jacob Marinus Boot, geboren op 15-07-1890 in Zierikzee. Volgt XIII-lk.
5 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 14-03-1899 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 31].
XII-fs Thona (Tona) Boot is geboren op 28-03-1868 in Burgh, dochter van Jacob Boot en Sara Berrevoets. Aangifte op 29-03-1868 [ZA akte 5]. Thona (Tona) is overleden op 24-02-1919 in Haamstede, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Thona (Tona) trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1893 in Burgh [akte 6] met Leendert Johannis Blom, 27 jaar oud. Leendert Johannis is geboren op 15-07-1865 in Haamstede, zoon van Machiel Blom en Johanna Matthijsse. Leendert Johannis is overleden op 14-12-1940 in Haamstede, 75 jaar oud. Beroep: landbouwer. Leendert Johannis: hertrouwd met Elisabeth Cornelia de Bruijne.
Kinderen van Thona (Tona) en Leendert Johannis:
1 Machiel Blom, geboren op 21-12-1893 in Haamstede. Volgt XIII-ll.
2 Jacob Blom, geboren op 19-07-1895 in Haamstede. Volgt XIII-lm.
XII-ft Neeltje van der Werf is geboren op 29-04-1841 in Burgh, dochter van Jan van der Werf en Cornelia Boot. Aangifte op 30-04-1841 [ZA akte 7]. Neeltje is overleden op 03-04-1922 in Vlissingen, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 96]. Neeltje trouwde, 34 jaar oud, op 23-06-1875 in Vlissingen [akte 29] met Wilhelmus Johannes Ardewijn, 47 jaar oud. Wilhelmus Johannes is geboren op 07-01-1828 in Vlissingen. Aangifte op 07-01-1828 [ZA akte 8]. Wilhelmus Johannes is overleden op 19-05-1909 in Vlissingen, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 140]. Beroep: metselaar. Wilhelmus Johannes: zoon van Johanna Ardewijn; weduwnaar van Johanna Margrieta Muller.

XII-fu Cornelia (Kornelia) van der Klooster is geboren op 17-01-1839 in Burghsluis (Burgh), dochter van Cornelis van der Klooster en Janna Boot. Cornelia van der Klooster Geborene op 16 januari 1838 Burgh Aktedatum: 17-01-1838, zeeuwen akte 4 Geboren te : Burgh, op 16-01-1838 Cornelia van der Klooster Vader: Cornelis Cz. van der Klooster Moeder: Janna Boot. Cornelia (Kornelia) is overleden op 08-12-1907 in Bruinisse, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 41]. Cornelia (Kornelia) trouwde, 23 jaar oud, op 25-06-1862 in Burgh [akte 3] met Dirk van der Est, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 09-02-1839 om 22:00 in Burghsluis (Burgh), zoon van Philip (Filippus) van der Est en Pieternella Verseput. Dirk is overleden op 05-09-1903 in Bruinisse, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: varensman/schippersknecht, schipper.
Kinderen van Cornelia (Kornelia) en Dirk:
1 Pieternella van der Est, geboren op 23-09-1862 in Burgh. Aangifte op 23-09-1862 [ZA akte 23]. Pieternella is overleden op 13-03-1869 in Burgh, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
2 Janna van der Est, geboren op 15-07-1864 in Burgh. Aangifte op 15-07-1864 [ZA akte 20]. Janna is overleden op 24-08-1889 in Bruinisse, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32]. Beroep: dienstbode.
3 Adriana Johanna van der Est, geboren op 03-09-1866 in Burgh. Volgt XIII-ln.
4 Neeltje van der Est, geboren op 02-08-1868 in Burgh. Volgt XIII-lo.
5 Philip van der Est, geboren op 04-07-1870 in Burgh. Volgt XIII-lp.
6 Pieternella van der Est, geboren op 29-04-1873 in Bruinisse. Volgt XIII-lq.
7 Cornelia van der Est, geboren op 23-11-1875 in Bruinisse. Volgt XIII-lr.
8 Cornelis van der Est, geboren op 31-12-1877 in Bruinisse. Volgt XIII-ls.
XII-fv Dirk van der Klooster is geboren op 06-06-1839 in Burgh, zoon van Cornelis van der Klooster en Janna Boot. Aangifte op 06-06-1839 [ZA akte 13]. Beroep: werkman, varensgezel, schippersknecht, schipper. Dirk trouwde, 21 jaar oud, op 05-06-1861 in Burgh [akte 1] met Adriana van der Est, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 16-07-1840 om 14:00 in Burgh, dochter van Philip (Filippus) van der Est en Pieternella Verseput.
Kinderen van Dirk en Adriana:
1 Janna van der Klooster, geboren op 01-11-1861 in Burgh. Volgt XIII-lt.
2 Philip van der Klooster, geboren op 29-10-1862 in Burgh. Volgt XIII-lu.
3 Cornelis van der Klooster, geboren op 12-12-1863 in Burgh. Aangifte op 14-12-1863 [ZA akte 28]. Cornelis is overleden op 07-12-1868 in Burgh, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19].
4 Pieternella van der Klooster, geboren op 20-02-1865 in Burgh. Aangifte op 20-02-1865 [ZA akte 3].
5 Cornelia van der Klooster, geboren op 19-06-1866 in Burgh. Aangifte op 19-06-1866 [ZA akte 7].
6 Machiel van der Klooster, geboren op 05-12-1868 in Burgh. Volgt XIII-lv.
7 Cornelis van der Klooster, geboren op 29-01-1871 in Burgh. Aangifte op 30-01-1871 [ZA akte 2].
8 Pieter van der Klooster, geboren op 09-12-1872 in Burgh. Volgt XIII-lw.
9 Dirk van der Klooster, geboren op 25-09-1874 in Burgh. Aangifte op 26-09-1874 [ZA akte 23].
10 Wilhelmina van der Klooster, geboren op 10-07-1876 in Burgh. Volgt XIII-lx.
11 Adriaan van der Klooster, geboren op 29-05-1879 in Oosterland. Aangifte op 01-06-1879 [ZA akte 30].
12 Jacob van der Klooster, geboren op 23-10-1880 in Burgh. Volgt XIII-ly.
13 Johannes van der Klooster, geboren op 31-10-1884 in Veere. Volgt XIII-lz.
XII-fw Neeltje van der Klooster is geboren op 22-02-1848 in Burgh, dochter van Cornelis van der Klooster en Janna Boot. Aangifte op 23-02-1848 [ZA akte 2]. Neeltje is overleden op 10-02-1882 in Burgh, 33 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeidster. Neeltje trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1880 in Burgh [akte 2] met Hendrik Speelman, ongeveer 37 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1843 in Burgh, zoon van Jan Speelman en Maria van Almekerke. Hendrik is overleden in 1928, ongeveer 85 jaar oud. Beroep: schippersknecht, schipper.
Kinderen van Neeltje en Hendrik:
1 Cornelis Speelman, geboren op 10-09-1880 in Burgh. Aangifte op 11-09-1880 [ZA akte 18]. Cornelis is overleden op 20-03-1881 in Burgh, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 6].
2 Jan Speelman, geboren op 10-09-1880 in Burgh. Aangifte op 11-09-1880 [ZA akte 17]. Jan is overleden op 18-03-1881 in Burgh, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 5].
3 Jan Cornelis Speelman, geboren op 26-12-1881 in Burgh. Aangifte op 27-12-1881 [ZA akte 20]. Woonplaats: (emigreerde op 18-03-1911 naar Kalamazoo, Michigan, U.S.A.). Beroep: veldarbeider.
vermeld: Jan Cornelis Speelman
Gedetineerde in 1905 Huis van Bewaring te Zierikzee
Geboorteplaats: Burgh
Jaar van opname: 1905
Opgenomen in: Huis van Bewaring te Zierikzee
Betreft: inschrijvingsregister
Inventarisnummer: 440
Inschrijvingsnummer: 44
Bron: Zeeuws Archief, Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923
 vermeld: Jan Cornelis Speelman
Emigrant op zaterdag 18 maart 1911 Burgh
Geboortedatum: 26-12-1881
Geboorteplaats: Burgh
Kerkgenootschap: Nederlands Hervormd
Beroep: veldarbeider
Datum vertrek: 18-03-1911
Bestemming: Kalamazoo, Michigan
Bron: Bevolkingsregister gemeente Burgh
Bron: Zeeuws Archief, Emigranten Schouwen-Duiveland, Nrd-Zd-Beveland 1901-1920
XII-fx Grietje van Burgh is geboren op 26-07-1845 in Burgh, dochter van Marinus van Burgh en Bartelina (Bartelijntje) Boot. Aangifte op 28-07-1845 [ZA akte 20]. Grietje is overleden op 19-09-1897 in Haamstede, 52 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: dienstmeid. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 13-11-1869 in Haamstede [akte 9] met Pieter Kommer, 29 jaar oud. Pieter is geboren op 22-09-1840 in Haamstede. Beroep: arbeider. Pieter: zoon van Cornelis Kommer en Levina Dankerse.

XII-fy Andries van Burgh is geboren op 05-08-1848 in Burgh, zoon van Marinus van Burgh en Bartelina (Bartelijntje) Boot. Aangifte op 05-08-1848 [ZA akte 13]. Andries is overleden op 02-03-1915 in Zierikzee, 66 jaar oud (oorzaak: slachtoffer van een mijnontploffing waarbij nog 4 personen omkwamen). Aangifte [ZA akte 23]. Beroep: arbeider, landbouwersknecht. Andries trouwde, 23 jaar oud, op 05-08-1871 in Burgh [akte 5] met Maria den Boer, 22 jaar oud. Maria is geboren op 23-02-1849 in Renesse. Aangifte op 23-02-1849 [ZA akte 7]. Beroep: naaister. Maria: dochter van Pieter den Boer en Maria de Jonge, arbeidster.

XII-fz Neeltje van Burgh is geboren op 02-09-1850 in Burgh, dochter van Marinus van Burgh en Bartelina (Bartelijntje) Boot. Aangifte op 02-09-1850 [ZA akte 21]. Neeltje is overleden op 29-11-1918 in Elkerzee, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Neeltje trouwde, 32 jaar oud, op 08-12-1882 in Duivendijke [akte 7] met Willem Bal, ongeveer 26 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1856 in Duivendijke. Beroep: (veld)arbeider. Willem: zoon van Leendert Bal, arbeider, en Jannetje Fonteine.

XII-ga Janna van Burgh is geboren op 25-10-1853 in Burgh, dochter van Marinus van Burgh en Bartelina (Bartelijntje) Boot. Aangifte op 25-10-1853 [ZA akte 19]. Janna is overleden op 03-09-1892 in Burgh, 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: dienstbode. Janna trouwde, 29 jaar oud, op 17-03-1883 in Burgh [akte 1] met Hendrik Speelman, ongeveer 40 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1843 in Burgh, zoon van Jan Speelman en Maria van Almekerke. Hendrik is overleden in 1928, ongeveer 85 jaar oud. Beroep: schippersknecht, schipper.
Kinderen van Janna en Hendrik:
1 N.N. Speelman, levenloos geboren kind in 1884.
2 Jacob Speelman, geboren in 1885. Jacob is overleden in 1886, 1 jaar oud.
3 Marinus Speelman, geboren in 1887.
4 Bartel Speelman, geboren in 1889. Volgt XIII-ma.
5 Maria Speelman, geboren omstreeks 1889 in Burgh. Volgt XIII-mb.
6 Reijntje Speelman, geboren omstreeks 1891 in Burgh. Volgt XIII-mc.
7 N.N. Speelman, levenloos geboren kind in 1892.
XII-gb Janna Boot is geboren op 19-03-1844 in Renesse, dochter van Cornelis Bartelsz Boot en Adriana (Adriaantje) Marina Meganck. Aangifte op 19-03-1844 [ZA akte 7]. Janna is overleden op 11-02-1919 in Burgh, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: arbeidster. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 30-12-1864 in Burgh [akte 10] met Leendert Fondse, 26 jaar oud. Leendert is geboren op 28-03-1838 in Zierikzee, zoon van Cornelis Fon(d)se en Lena (Jacomina) Bodbijl. Kerkwerve?. Leendert is overleden op 14-09-1901 in Burgh, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwersknecht, paardenknecht, arbeider.
Kinderen van Janna en Leendert:
1 Cornelis Fondse, geboren omstreeks 1865 in Burgh. Volgt XIII-md.
2 Adriaan Fondse, geboren omstreeks 1867 in Burgh. Volgt XIII-me.
3 Lena Fondse, geboren omstreeks 1868 in Burgh. Volgt XIII-mf.
4 N.N. Fondse, levenloos geboren zoon op 18-06-1869 in Burgh. Aangifte [ZA akte 7].
5 Cornelia Fondse, geboren omstreeks 1870 in Burgh. Volgt XIII-mg.
6 Neeltje Elizabeth Fondse, geboren omstreeks 1872 in Burgh. Volgt XIII-mh.
7 N.N. Fondse, levenloos geboren zoon op 10-06-1873 in Burgh. Aangifte [ZA akte 13].
8 Jan Fondse, geboren omstreeks 1875 in Burgh. Volgt XIII-mi.
9 Bartel Fondse, geboren omstreeks 1876 in Burgh. Volgt XIII-mj.
10 Janna Fondse, geboren omstreeks 1878 in Burgh. Volgt XIII-mk.
11 N.N. Fondse, levenloos geboren dochter op 30-12-1879 in Burgh. Aangifte [ZA akte 16].
12 Leendert Fondse, geboren omstreeks 1881 in Burgh. Leendert is overleden op 15-11-1886 in Burgh, ongeveer 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
XII-gc Bartel Jansz Boot is geboren op 05-06-1860 in Burgh, zoon van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 05-06-1860 [ZA akte 11]. Bartel Jansz is overleden op 07-01-1927 in Burgh, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Bartel Jansz trouwde, 28 jaar oud, op 12-04-1889 in Zierikzee [akte 9] met Cornelia Quant, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 15-06-1861 in Zierikzee, dochter van Dingeman Quant en Elisabeth den Boer. Zij is gedoopt op 16-06-1861 in Zierikzee. Cornelia is overleden op 12-07-1935 in Haamstede, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Zij is begraven te Burgh.
Kinderen van Bartel Jansz en Cornelia:
1 Maatje Boot, geboren op 28-02-1890 in Burgh. Volgt XIII-ml.
2 Dingeman Boot, geboren op 23-08-1891 in Burgh. Aangifte op 24-08-1891 [ZA akte 16]. Dingeman is overleden op 26-12-1901 in Burgh, 10 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
3 Jan Bartelsz Boot, geboren op 09-03-1893 in Burgh. Volgt XIII-mm.
4 Elizabeth Boot, geboren op 23-04-1894 in Burgh. Volgt XIII-mn.
5 Cornelis Bartelsz Boot, geboren op 18-07-1895 in Burgh. Volgt XIII-mo.
6 Maarten Bartelsz Boot, geboren op 14-12-1896 in Burgh. Volgt XIII-mp.
7 Cornelia Boot, geboren op 22-04-1898 in Burgh. Volgt XIII-mq.
8 Krina Boot, geboren op 23-01-1900 in Burgh. Volgt XIII-mr.
9 Neeltje Boot, geboren op 01-09-1902 in Burgh. Volgt XIII-ms.
10 Dingeman Boot, geboren op 12-07-1904 in Burgh. Aangifte op 14-07-1904 [ZA akte 9]. Dingeman is overleden op 13-08-1904 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte op 14-08-1904 [ZA akte 6].
11 Jacoba Boot, geboren op 03-12-1905 in Burgh. Volgt XIII-mt.
XII-gd Cornelia Boot is geboren op 26-02-1862 in Burgh, dochter van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 27-02-1862 [ZA akte 5]. Cornelia is overleden op 23-03-1940 in Haamstede, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Woonplaats: (op 07-11-1887 verhuisd naar Haamstede). Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 26-01-1887 in Burgh [akte 1] met Hubrecht Landegent, 23 jaar oud. Hubrecht is geboren op 21-02-1863 in Haamstede, zoon van Cornelis Landegent en Lena Bakker. Hubrecht is overleden op 25-12-1959 in Haamstede, 96 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: vlasboer, landbouwer.
Kinderen van Cornelia en Hubrecht:
1 Cornelis Landegent, geboren op 18-07-1887 in Haamstede. Volgt XIII-mu.
2 Jan Landegent, geboren op 21-02-1889 in Haamstede. Aangifte op 22-02-1889 [ZA akte 11].
3 Lena Cornelia Landegent, geboren op 22-05-1890 in Haamstede. Volgt XIII-mv.
4 Maatje Landegent, geboren op 17-06-1891 in Haamstede. Aangifte op 18-06-1891 [ZA akte 13].
5 Adriaan Landegent, geboren op 07-11-1896 in Haamstede. Aangifte op 09-11-1896 [ZA akte 26]. Adriaan is overleden op 21-05-1936 in Haamstede, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwer.
6 Neeltje Elizabeth Landegent, geboren op 02-10-1899 in Haamstede. Volgt XIII-mw.
7 Wilhelmina Stoffelina Landegent (privé). Wilhelmina Stoffelina trouwde met Bartel van der Wekken (privé).
XII-ge Maatje Boot is geboren op 06-12-1863 in Burgh, dochter van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 07-12-1863 [ZA akte 27]. Maatje is overleden op 29-07-1935 in Wissenkerke, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18]. Beroep: landbouwster. Maatje trouwde, 24 jaar oud, op 13-04-1888 in Burgh [akte 1] met Adriaan Breure, 37 jaar oud. Adriaan is geboren op 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan is overleden op 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: landbouwer (1887). Adriaan: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar.
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld in Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in Normandië, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Léonard Breur een volgeling van Willem van Normandië zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
Kinderen van Maatje en Adriaan:
1 Johannes Breure, geboren op 24-12-1888 in Wissenkerke. Volgt XIII-my.
2 Jan Breure, geboren op 06-05-1890 in Wissenkerke. Volgt XIII-mz.
3 Adriana (Janne) Breure, geboren op 19-06-1891 in Wissenkerke. Volgt XIII-na.
4 Maatje Breure, geboren op 04-07-1892 in Wissenkerke. Aangifte op 04-07-1892 [ZA akte 62].
5 Simon Breure, geboren op 26-07-1893 in Wissenkerke. Volgt XIII-nb.
6 Cornelia (Kee) Breure, geboren op 22-07-1894 in Wissenkerke. Volgt XIII-nc.
7 Pieternella Maria Breure, geboren op 27-09-1895 in Wissenkerke. Aangifte op 28-09-1895 [ZA akte 98]. Pieternella Maria is overleden op 15-10-1895 in Wissenkerke, 18 dagen oud. Aangifte [ZA akte 58].
8 Johannes Breure, geboren in 1897. Woonplaats: (Zeeuws-Vlaanderen).
9 Pieternella Maria Breure, geboren op 02-03-1897. Volgt XIII-nd.
10 Cornelis Breure, geboren op 07-04-1899 in Wissenkerke. Volgt XIII-ne.
11 Pieter Breure, geboren op 28-05-1900 in Wissenkerke. Aangifte op 28-05-1900 [ZA akte 31]. Pieter is overleden op 31-08-1900 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 40].
12 Maria Pieternella Breure, geboren op 28-05-1902 in Kamperland. Volgt XIII-nf.
XII-gf Neeltje Boot is geboren op 12-11-1868 in Burgh, dochter van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 13-11-1868 [ZA akte 27]. Neeltje is overleden op 13-04-1936 in 's-Gravenzande, 67 jaar oud. Aangifte op 14-04-1936 [cdw akte 19]. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1894 in Burgh [ZA akte 3] met Arie Pieter Breure, ongeveer 30 jaar oud. Arie Pieter is geboren omstreeks 1864 in Dinteloord. Arie Pieter is overleden op 27-05-1930 in Haamstede, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte op 18-06-1930 [za akte 4 Haamstede, genlias akte 18 Maasland]. Woonplaats: Kats. Beroep: landbouwknecht, landbouwer. Arie Pieter: zoon van Simon Breure en Jacoba van Bezooijen.
Kinderen van Neeltje en Arie Pieter:
1 Jacoba Breure, geboren op 19-04-1895 in Baarland. Aangifte [ZA akte 9]. Jacoba is overleden op 01-05-1903 in Kats, 8 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
2 Maatje Breure, geboren op 02-06-1897 in Kats. Volgt XIII-ng.
3 Adriana Breure, geboren op 14-12-1898 in Kats. Aangifte op 15-12-1898 [ZA akte 23].
4 Janna Breure (privé). Janna trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1923 in Kapelle [ZA akte 17] met Barnardus Hollaar, ongeveer 23 jaar oud. Barnardus is geboren omstreeks 1900 in Maassluis. Beroep: tuinder. Barnardus: zoon van Pieter Jacobus Hollaar, transportarbeider, en Jacoba de Geus.
5 Maria Breure (privé).
6 Simon Breure (privé).
7 Jacoba Breure (privé).
8 Jan Breure, geboren op 01-02-1909 in Kats. Aangifte op 01-02-1909 [ZA akte 2]. Jan is overleden op 07-05-1909 in Kats, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 2].
9 Cornelia Breure (privé).
XII-gg Thonis Boot is geboren op 15-02-1875 in Burgh, zoon van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 16-02-1875 [ZA akte 3]. Thonis is overleden op 19-09-1945 in Tholen, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer op de 'Irenehoeve' te Westenschouwen en op 'Bouwlust' te Tholen (verhuisde op 23-06-1904 van Burgh naar Haamstede en keerde op 10-05-1905 weer terug naar Burgh. Hij kocht toen van zijn neef Johannes Bartelsz. Boot een huis en bos en noemde dit 'Irene'. Op 03-03-1919 verhuisde hij met zijn gezin naar Tholen en verkocht toen de 'Irenehoeve' aan zijn broer Pieter Jansz. Boot). Thonis trouwde, 28 jaar oud, op 20-03-1903 in Burgh [akte 3] met Janna van de Zande, 21 jaar oud. Janna is geboren op 29-12-1881 in Burgh, dochter van Leendert van de Zande en Kaatje Speelman. Janna is overleden op 15-05-1973 in Poortvliet, 91 jaar oud. Zij is begraven te Tholen.
Kinderen van Thonis en Janna:
1 Jan Leendert Boot, geboren op 15-09-1903 in Burgh. Aangifte op 16-09-1903 [ZA akte 13]. Jan Leendert is overleden op 16-02-1993 in Tholen, 89 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1993 te Tholen. Beroep: boer op "Bouwlust" tot 1962, daarna verkocht hij de boerderij.
2 Leendert Jan Boot, geboren op 18-02-1908 in Burgh. Volgt XIV-pl.
3 Marius Boot, geboren op 10-01-1911 in Burgh. Volgt XIV-pm.
4 Catharina (Kaatje) Boot (privé). Kaatje trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1940 in Tholen met Nicolaas Pieter van Nieuwenhuijzen, 38 jaar oud. Nicolaas Pieter is geboren op 24-01-1902 in Dinteloord. Nicolaas Pieter is overleden op 26-01-1965 in Dinteloord, 63 jaar oud. Beroep: landbouwer. Nicolaas Pieter: zoon van Pieter van Nieuwenhuijzen (1871), landbouwer, en Maria Vogelaar(1877).
5 Maatje Elizabeth Boot, geboren op 06-08-1920 in Tholen. Volgt XIV-po.
XII-gh Pieter Boot is geboren op 24-10-1876 in Burgh, zoon van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 24-10-1876 [ZA akte 24]. Pieter is overleden op 14-12-1954 in Burgh, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Hij is begraven op 18-12-1954 te Burgh. Beroep: tuinder in het Westland en boer op de "Irenehoeve" (verhuisde op 30-03-1901 naar Naaldwijk, later naar Burgh). Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 07-03-1906 in 's-Gravenzande [cdw akte 10] met Jurrina Willemina van der Lingen, 24 jaar oud. Jurrina Willemina is geboren op 08-01-1882 in 's-Gravenzande [akte 3]. Jurrina Willemina is overleden op 14-11-1953 in Burgh, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Jurrina Willemina: dochter van Jan van der Lingen (1849-1940) en Trijntje van der Ende (1854-1932).
Kinderen van Pieter en Jurrina Willemina:
1 Jan Pietersz Boot, geboren op 06-01-1907 in De Lier. Volgt XIII-nj.
2 Trijntje Boot, geboren op 23-03-1909 in De Lier. Volgt XIII-nk.
3 Jan Cornelis Boot, geboren op 17-10-1910 in De Lier. Aangifte op 17-10-1910 [cdw akte 42]. Jan Cornelis is overleden op 15-12-1913 in Monster, 3 jaar oud (oorzaak: verdronken). Aangifte op 16-12-1913 [cdw akte 84].
4 Maatje Boot, geboren op 12-09-1912 in Poeldijk (Monster). Volgt XIII-nl.
5 Jan Cornelis (Cor) Boot, geboren op 22-11-1914 in Poeldijk (Monster). Volgt XIII-nm.
6 Wilhelmina Boot, geboren op 04-02-1917 in Poeldijk (Monster). Volgt XIII-nn.
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Aangifte [ZA akte 5].
8 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Aangifte [ZA akte 6].
9 Bartel Thonis Pietersz Boot, geboren op 14-06-1922 in Scharendijke. Volgt XIII-no.
10 Johanna Maria Boot (privé). Johanna Maria trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1951 in Burgh met Marinus Cornelis Imansz Boot, 31 jaar oud. Marinus Cornelis Imansz is geboren op 02-11-1920 in Haamstede, zoon van Iman Adriaan Boot en Pieternella Kommer. Marinus Cornelis Imansz is overleden op 07-09-2004 in Burgh-Haamstede, 83 jaar oud. Hij is begraven op 13-09-2004 te Burgh-Haamstede [adv. Prov. Zeeuwse Courant].
XII-gi Elizabeth (Betje) Boot is geboren op 07-11-1877 in Burgh, dochter van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 07-11-1877 [ZA akte 17]. Elizabeth is overleden op 09-11-1956 in Haarlem, 79 jaar oud. Zij is begraven op 12-11-1956 te Haarlem. Woonplaats: 30-09-1905 Haarlem. Beroep: landbouwster. Betje trouwde, 27 jaar oud, op 20-09-1905 in Burgh [akte 5] met Boudewijn Bakker, 30 jaar oud. Boudewijn is geboren op 11-03-1875 in Ellemeet, zoon van Cornelis Bakker en Willemina (Wilhelmina) van der Welle. Boudewijn is overleden op 26-06-1955 in Haarlem, 80 jaar oud. Hij is begraven op 29-06-1955 te Haarlem. Beroep: opzichter bouwtoezicht (1905), architect, ook landbouwer.

XII-gj Adriana (Jans) Boot is geboren op 04-01-1884 in Burgh, dochter van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 04-01-1884 [ZA akte 2]. Adriana is overleden op 11-08-1973 in Vlaardingen, 89 jaar oud. Woonplaats: vanaf 05-05-1908 Vlaardingen. Jans trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1908 in Burgh [akte 3] met Willem Doorduin, 30 jaar oud. Willem is geboren op 14-12-1877 in Naaldwijk. Willem is overleden op 21-05-1973 in Vlaardingen, 95 jaar oud. Beroep: schipper bij scheepvaartbedrijf Doorduin. Willem: zoon van Dirk Doorduin, arbeider, en Jannetje Bregman.

XII-gk Bartel Thonis Bartelsz Boot is geboren op 13-02-1867 in Burgh, zoon van Bartel Bartelsz Boot en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 13-02-1867 [ZA akte 6]. Bartel Thonis Bartelsz is overleden op 13-11-1914 in Burgh, 47 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: landbouwer. Bartel Thonis Bartelsz trouwde, 29 jaar oud, op 29-05-1896 in Burgh [akte 4] met Adriana Tannetje van Zuijen, 25 jaar oud. Adriana Tannetje is geboren op 08-07-1870 in Burgh, dochter van Iman Adriaans van Zuijen en Maria Johanna de Kater. 07-01-1881?. Adriana Tannetje is overleden op 23-05-1917 in Burgh, 46 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: landbouwster.
Kinderen van Bartel Thonis Bartelsz en Adriana Tannetje:
1 Bartel Thonis Boot, geboren op 10-09-1897 in Burgh. Aangifte op 11-09-1897 [ZA akte 11]. Bartel Thonis is overleden op 17-01-1898 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 2].
2 Iman Adriaan Boot, geboren op 04-01-1899 in Burgh. Volgt XIII-nq.
3 Bartel Thonis Boot, geboren in 1902 in Burgh. Bartel Thonis is overleden in 1903 in Burgh, 1 jaar oud.
4 Bartel Thonis Boot, geboren op 24-06-1904 in Burgh. Volgt XIII-nr.
XII-gl Adriana Wilhelmina Boot is geboren op 08-03-1868 in Burgh, dochter van Bartel Bartelsz Boot en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 09-03-1868 [ZA akte 3]. Adriana Wilhelmina is overleden op 08-06-1955 in Renesse, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Adriana Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 24-08-1894 in Burgh [akte 6] met Jakob Jan Steur, 28 jaar oud. Jakob Jan is geboren op 02-08-1866 in Renesse. Aangifte op 03-08-1866 [ZA akte 10]. Jakob Jan is overleden op 13-03-1943 in Burgh, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer. Jakob Jan: zoon van Roeland Jakobsz Steur, landbouwer, en Tona Hogerland.

XII-gm Johannus Bartelsz Boot is geboren op 09-03-1869 in Burgh, zoon van Bartel Bartelsz Boot en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 10-03-1869 [ZA akte 10]. Johannus Bartelsz is overleden op 16-12-1937 in Elkerzee, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Hij is begraven te Scharendijke. Beroep: landbouwer, kastelein, herbergier. Johannus Bartelsz:
Emigreerde in 1893 naar Zuid-Afrika en kwam op 10-10-1900 vandaar terug naar Burgh, kocht rond 1902 een huis en bos aldaar van Cornelis en Maria Tibout en maakte daar een hoenderpark van. In 1904/1905 verkocht hij dit aan zijn neef Thonis Jansz. Boot, die dit park 'Irene' noemde. Thonis verkocht het geheel in 1919 weer aan zijn broer Pieter Jansz. Boot. In 1940 kocht baron Alexander Schimmelpenninck van der Oije de nu nog bestaande 'Irenehoeve'.
Johannus Bartelsz trouwde, 38 jaar oud, op 02-08-1907 in Ellemeet [akte 2] met Pieternella Flohil, 26 jaar oud. het echtpaar verhuisde op 05-08-1907 van Burgh naar Zonnemaire, op 01-06-1935 van Zonnemaire naar Elkerzee, op 10-03-1943 verhuisde Pieternella van Elkerzee naar Burgh. Pieternella is geboren op 07-01-1881 in Ellemeet. Pieternella is overleden op 01-10-1943 in Burgh, 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Pieternella: dochter van Willem Flohil (1854-1939), landbouwer, en Janna Maatje Boogerd (1855-1941).
Kinderen van Johannus Bartelsz en Pieternella:
1 Krijntje Janna Maatje Boot, geboren op 10-06-1908 in Zonnemaire. Volgt XIII-ns.
2 Willem Bartel Boot, geboren op 30-07-1911 in Zonnemaire. Volgt XIII-nt.
3 Adriana Bartelomina Boot, geboren op 12-10-1916 in Zonnemaire. Volgt XIII-nu.
XII-gn Cornelis Willem Boot is geboren op 12-07-1871 in Burgh, zoon van Bartel Bartelsz Boot en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 13-07-1871 [ZA akte 13]. Cornelis Willem is overleden op 15-10-1953 in Noordgouwe, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11 Noordgouwe, akte 15 Burgh]. Beroep: landbouwer op "Duinoord". Cornelis Willem trouwde, 27 jaar oud, op 28-04-1899 in Burgh [akte 4] met Maria Johanna van Zuijen, 23 jaar oud. Maria Johanna is geboren op 12-02-1876 in Burgh, dochter van Iman Adriaans van Zuijen en Maria Johanna de Kater. Maria Johanna is overleden op 29-09-1952 in Burgh, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
Kinderen van Cornelis Willem en Maria Johanna:
1 Bartel Thonus Boot, geboren op 05-01-1900 in Burgh. Volgt XIII-nv.
2 Iman Cornelis Gilles Boot, geboren op 08-02-1906 in Burgh. Volgt XIII-nw.
XII-go Maatje Neeltje Boot is geboren op 07-02-1873 in Burgh, dochter van Bartel Bartelsz Boot en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 08-02-1873 [ZA akte 5]. Maatje Neeltje is overleden op 17-11-1942 in Haamstede, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Maatje Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 03-03-1899 in Burgh [akte 2] met Willem de Vrieze, 26 jaar oud. Willem is geboren op 19-08-1872 in Renesse. Willem is overleden op 19-01-1943 in Haamstede, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Woonplaats: (woonde op de Luchtenburg onder Haamstede). Beroep: landbouwer. Willem: zoon van Anthonie de Vrieze en Anna Pieternella Steur.
Kinderen van Maatje Neeltje en Willem:
1 N.N. de Vrieze, levenloos geboren dochter op 10-11-1899 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 16].
2 Anthonie Bartel de Vrieze (privé). Anthonie Bartel trouwde met Lena Maria van Langeraad (privé).
3 Bartel Thonis de Vrieze, geboren op 08-06-1903 in Haamstede. Aangifte op 09-06-1903 [ZA akte 12]. Bartel Thonis is overleden op 17-04-1904 in Haamstede, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
4 Bartel Thonis de Vrieze, geboren op 18-01-1905 in Haamstede. Volgt XIII-ny.
5 Marinus Pieter de Vrieze (privé).
XII-gp Wilhelmina Johanna Boot is geboren op 02-04-1874 in Burgh, dochter van Bartel Bartelsz Boot en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 02-04-1874 [ZA akte 7]. Wilhelmina Johanna is overleden op 30-08-1956 in Renesse, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Woonplaats: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Wilhelmina Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 28-09-1902 in Burgh [akte 1] met Jan Cornelis Dalebout, 28 jaar oud. Jan Cornelis is geboren op 18-01-1874 in Tholen, zoon van Jan Konstand Dalebout en Johanna Catelina Corstanje. Jan Cornelis is overleden op 28-03-1932 in Renesse, 58 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Woonplaats: Renesse. Beroep: kandidaat-notaris, notaris.
Kind van Wilhelmina Johanna en Jan Cornelis:
1 Jan Konstand Dalebout (privé).
XII-gq Krijntje Boot is geboren op 01-05-1879 in Burgh, dochter van Bartel Bartelsz Boot en Krijna (Krijntje) de Jonge. Aangifte op 02-05-1879 [ZA akte 9]. Krijntje is overleden op 06-03-1941 in Renesse, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Woonplaats: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Krijntje trouwde, 32 jaar oud, op 15-09-1911 in Renesse [akte 3] met Jan Jakob Hoogerland, 37 jaar oud. Jan Jakob is geboren op 16-08-1874 in Noordwelle, zoon van Kornelis Jakob Ho(o)gerland en Pieternella Anna Steur. Jan Jakob is overleden op 09-02-1965 in Renesse, 90 jaar oud. Hij is begraven te Renesse. Beroep: landbouwer.

XII-gr Elizabeth Blom is geboren op 29-09-1856 in Burgh, dochter van Leendert Adriaansz Blom en Neeltje Boot. Aangifte op 29-09-1856 [ZA akte 24]. tweeling. Elizabeth is overleden op 10-07-1922 in Renesse, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1881 in Renesse [akte 4] met Maarten Jonker, ongeveer 20 jaar oud. Maarten is geboren omstreeks 1861 in Ellemeet, zoon van Tonis Jonker en Henderika (Henderica) Kloet. Beroep: landbouwer.

XII-gs Krijn Cornelisz Boot is geboren op 18-02-1837 in Haamstede, zoon van Cornelis Krijnsz Boot en Helena (Lena) van den Hamer. Aangifte op 19-02-1837 [ZA akte 4]. Woonplaats: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Beroep: broodbakker, arbeider, herbergier. Krijn Cornelisz: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.. Krijn Cornelisz trouwde, 20 jaar oud, op 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] met Johanna Boot, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 13-12-1832 in Kerkwerve, dochter van Jacob Centse Boot en Grietje Adriaansdr de Glopper. Aangifte op 14-12-1832 [akte 20]. Woonplaats: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Johanna: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman.
Kind van Krijn Cornelisz en Johanna:
1 Jan Boot, geboren omstreeks 1868. Woonplaats: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam").
XII-gt Krijn Boot (Boodt) is geboren op 23-09-1842 in Haamstede, zoon van Leendert Krijnsz Boodt en Jacoba Kwant. Aangifte op 23-09-1842 [ZA akte 22]. Krijn is overleden op 09-07-1918 in Serooskerke, Schouwen, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: arbeider, koopman. Krijn trouwde, 38 jaar oud, op 06-11-1880 in Serooskerke, Schouwen [akte 6] met Tona Berrevoets, 27 jaar oud. Tona is geboren op 02-02-1853 in Serooskerke, Schouwen. Tona is overleden op 27-02-1935 in Serooskerke, Schouwen, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstbode, arbeidster. Tona: dochter van Stoffel Berrevoets en Adriaantje de Meij.
Kinderen van Krijn en Tona:
1 Jacoba Adriaantje Boodt, geboren op 26-07-1881 in Haamstede. Volgt XIII-nz.
2 Adriana Jacoba Boodt, geboren op 24-11-1883 in Haamstede. Aangifte op 25-11-1883 [ZA akte 30]. Adriana Jacoba is overleden op 13-01-1885 in Haamstede, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
3 Leendert Boodt, geboren op 19-02-1886 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 19-02-1886 [ZA akte 1]. Leendert is overleden op 09-06-1916 in Serooskerke, Schouwen, 30 jaar oud. Beroep: hengstleider.
4 Adriana Johanna (Jacoba) Boodt, geboren op 22-01-1889 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIII-oa.
5 Jan Cornelis Boodt, geboren op 21-09-1894 in Serooskerke, Schouwen.
XII-gu Adriana Boot (Bood) is geboren op 01-10-1845 in Haamstede, dochter van Leendert Krijnsz Boodt en Jacoba Kwant. Aangifte op 02-10-1845 [ZA akte 24]. Adriana is overleden op 02-09-1889 in Haamstede, 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: arbeidster. Adriana: "de geslachtsnaam Bood is dezelfde als Boodt". Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1872 in Haamstede [akte 6] met Cornelis Fokker, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op 21-11-1839 in Haamstede, zoon van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Hij is gedoopt op 01-12-1839 in Haamstede. Cornelis is overleden op 18-08-1914 in Haamstede, 74 jaar oud. Beroep: arbeider, schaapherder.
Kinderen van Adriana en Cornelis:
1 Jacoba Fokker, geboren op 07-03-1873 in Haamstede. Aangifte op 07-03-1873 [ZA akte 6]. Jacoba is overleden op 06-04-1874 in Haamstede, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
2 Lijna Pieternella Jacoba Fokker, geboren op 05-08-1876 in Haamstede. Volgt XIII-ob.
XII-gv Janna Boot (Bood(t)) is geboren op 12-06-1849 in Haamstede, dochter van Leendert Krijnsz Boodt en Jacoba Kwant. Aangifte op 13-06-1849 [ZA akte 21]. Janna is overleden op 03-12-1919 in Haamstede, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Woonplaats: 30-09-1867 Duivendijke. Beroep: arbeidster. Janna trouwde, 24 jaar oud, op 14-03-1874 in Haamstede [akte 4] met Adriaan van der Pol, 26 jaar oud. Adriaan is geboren op 20-09-1847 in Renesse, zoon van Adriaan van der Pol en Anthonia (Tona) van 't Noordende. Adriaan is overleden op 01-12-1903 in Haamstede, 56 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: landbouwersknecht, arbeider, wegwerker.
Kinderen van Janna en Adriaan:
1 Tona van der Pol, geboren omstreeks 1875 in Haamstede. Volgt XIII-oc.
2 Jacoba Lena van der Pol, geboren omstreeks 1876 in Haamstede. Jacoba Lena is overleden op 31-08-1897 in Middelburg, ongeveer 21 jaar oud. Aangifte [ZA akte 237 Middelburg, akte 12 Haamstede]. Bij het overlijden van Jacoba Lena: moeder vermeld als Johanna Boot. Beroep: dienstbode.
3 Adriana Cornelia van der Pol, geboren in 10-1877 in Haamstede. Adriana Cornelia is overleden op 31-10-1877 in Haamstede, 31 dagen oud. Aangifte [ZA akte 27].
4 Leendert van der Pol, geboren in 10-1877 in Haamstede. Leendert is overleden op 17-01-1878 in Haamstede, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
5 Catarina van der Pol, geboren omstreeks 1879 in Haamstede. Volgt XIII-od.
6 Adriaan van der Pol, geboren op 08-02-1880 in Haamstede. Volgt XIII-oe.
7 Leendert van der Pol, geboren op 01-03-1883 in Haamstede. Aangifte op 02-03-1883 [ZA akte 4]. moeder vermeld als Adriana Boodt. Leendert is overleden op 16-08-1883 in Haamstede, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
8 Neeltje van der Pol, geboren op 16-03-1884 in Haamstede. Aangifte op 17-03-1884 [ZA akte 2]. moeder vermeld als Adriana Boodt. Neeltje is overleden op 28-12-1885 in Haamstede, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24].
9 Adriana van der Pol, geboren op 08-05-1885 in Haamstede. Aangifte op 09-05-1885 [ZA akte 8]. Adriana is overleden op 09-03-1886 in Haamstede, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
10 N.N. van der Pol, levenloos geboren dochter op 08-09-1886. Aangifte [ZA akte 11].
11 Leendert van der Pol, geboren op 13-04-1889 in Haamstede. Volgt XIII-of.
12 Adriana Cornelia van der Pol, geboren op 12-02-1891 in Haamstede. Aangifte op 12-02-1891 [ZA akte 5]. Adriana Cornelia is overleden op 02-06-1891 in Haamstede, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
XII-gw Krijn Imansz Boot is geboren op 13-02-1858 in Haamstede, zoon van Iman Krijnsz Bood en Adriana Groenleer. Aangifte op 15-02-1858 [ZA akte 5]. Krijn Imansz is overleden op 04-11-1932 in Noordwelle, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: veldarbeider. Krijn Imansz trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1884 in Ellemeet [akte 3] met Stoffelientje de Meij, 19 jaar oud. Stoffelientje is geboren op 11-12-1864 in Serooskerke, Schouwen. Stoffelientje is overleden op 05-04-1906 in Noordwelle, 41 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeidster. Stoffelientje: ook Stoffelina, dochter van Izaak de Meij, arbeider, en Kornelia Fasol (1838-1885) .Krijn Imansz Boot

     


zittend Stoffelientje de Meij (met kap)
op schoot: Antonia Stoffelientje Natte
staand links: Janna Pieternella en twee zussenStoffelientje de Meij en Krijn Imansz Boot

Kinderen van Krijn Imansz en Stoffelientje:
1 Adriaantje Boot, geboren op 23-02-1885 in Ellemeet. Volgt XIII-og.
2 Cornelia Boot, geboren op 09-12-1886 in Noordwelle. Volgt XIII-oh.
3 Iman Boot, geboren op 01-11-1888 in Noordwelle. Volgt XIII-oi.
4 Wilhelmina Boot, geboren op 29-05-1891 in Noordwelle. Aangifte op 30-05-1891 [ZA akte 6]. Wilhelmina is overleden op 13-09-1905 in Noordwelle, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8].
5 Ida Boot, geboren op 02-07-1893 in Noordwelle. Volgt XIII-oj.
6 Andries Boot, geboren op 17-11-1895 in Noordwelle. Aangifte op 17-11-1895 [ZA akte 18].
7 Izak Boot, geboren op 17-02-1897 in Noordwelle. Aangifte op 18-02-1897 [ZA akte 3].
8 Janna Maria Boot, geboren op 14-02-1898 in Noordwelle. Aangifte op 15-02-1898 [ZA akte 2]. Janna Maria is overleden op 29-01-1907 in Noordwelle, 8 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
9 Elizabeth Boot, geboren op 03-04-1899 in Noordwelle. Volgt XIII-ok.
10 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 07-05-1900 in Noordwelle. Aangifte [ZA akte 4].
11 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 22-02-1902 in Noordwelle. Aangifte [ZA akte 5].
12 Janna Pieternella Boot, geboren op 07-04-1903 in Noordwelle. Volgt XIII-ol.


Ida Boot en Cornelis de Vos
     


Elizabeth en Janna PieternellaFoto van de gemengde zangvereniging uit Noordwelle van rond 1920.
Op de bovenste rij v.l.n.r. Jan Viergever, Jacob Clement, Krijn Boot, Kees van der Werf, Hendrik Knuyt, Leen van der Werf, Izak Boot en de dirigent Martinus de Oude.
De dames op de bank met de fraaie hoeden op v.l.n.r. Janna Pieternella Boot, Grietje de Oude, Janna Knuyt, Tona Geleijnse, Pieternella Knuyt en Jaantje van der Werf Cdr. De vier dames op het gras v.l.n.r. Jannetje Viergever, Mientje Knuyt, Jaantje van der Werf en Janneke Viergever.
De naam van het koor is onbekend, maar het was wel aangesloten bij de Zeeuwse Zangersbond.
XII-gx Pieter Boot is geboren op 28-12-1883 in Haamstede, zoon van Iman Krijnsz Bood en Jannetje de Granje. Aangifte op 29-12-1883 [ZA akte 32]. Pieter is overleden op 27-11-1932 in Haamstede, 48 jaar oud. Aangifte op 27-11-1932 [akte 10]. Beroep: metselaar (aannemer). Pieter: werd per 13-04-1891 uit het Bevolkingsregister van Haamstede uitgeschreven als vertrokken naar Naaldwijk, maar daar niet ingeschreven . Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1908 in Haamstede [akte 6] met Ploontje van Klooster, 23 jaar oud. Ploontje is geboren op 24-03-1885 in Renesse, dochter van Willem van Klooster en Lena van der Cingel. Aangifte op 24-03-1885 [ZA akte 4]. Ploontje is overleden op 11-11-1939 in Haamstede, 54 jaar oud. Aangifte op 11-11-1939 [akte 15]. Beroep: kruidenierster.Het gezin van Pieter Boot en Ploontje van Klooster:
v.l.n.r.. 2. Willem, 4. Lenie, 8. Cees, 10. Iman, 9. Ploon, 5. Pie, 1. Janne

Kinderen van Pieter en Ploontje:
1 Jannetje Lena (Janne) Boot, geboren op 08-06-1909 in Haamstede. Volgt XIII-om.
2 Willem Boot, geboren op 03-08-1910 in Haamstede. Volgt XIII-on.
3 Iman Boot, geboren op 31-10-1911 in Haamstede. Iman is overleden op 23-03-1912 in Haamstede, 4 maanden oud. Aangifte op 23-03-1912 [akte 4].
4 Lena Jannetje (Lenie) Boot, geboren op 19-01-1913 in Haamstede. Volgt XIII-oo.
5 Pieternella (Pie) Boot, geboren op 18-09-1914 in Haamstede. Volgt XIII-op.
6 N.N. Boot, geboren in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. is overleden in 1919 in Haamstede (oorzaak: te vroeg geboren).
7 N.N. Boot, geboren in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. is overleden in 1919 in Haamstede (oorzaak: te vroeg geboren).
8 Cornelis (Cees) Boot, geboren op 19-04-1921 in Haamstede. Volgt XIII-oq.
9 Ploontje (Ploon) Boot (privé). Ploon trouwde met Cornelis A. Heijkoop (privé).
10 Iman Boot, geboren op 08-08-1925 in Haamstede. Volgt XIII-os.
XII-gy Adriana Fokker is geboren op 12-04-1828 in Haamstede, dochter van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Zij is gedoopt op 04-05-1828 in Haamstede. Adriana is overleden op 04-09-1879 in Haamstede, 51 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 26-04-1849 in Haamstede met Jan Tibout, 24 jaar oud. Jan is geboren op 15-01-1825 in Haamstede. Jan is overleden op 13-01-1872 in Haamstede, 46 jaar oud. Beroep: arbeider. Jan: zoon van Arie Tibout en Kaatje Fasol.
Kinderen van Adriana en Jan:
1 Arie Tibout, geboren op 28-07-1849 in Haamstede. Volgt XIII-ot.
2 Lijna Pieternella Tibout, geboren op 08-10-1851 in Haamstede. Volgt XIII-ou.
3 Kaatje Tibout, geboren op 05-11-1856 in Haamstede. Volgt XIII-ov.
4 Elizabeth Tibout, geboren op 26-06-1860 in Haamstede. Volgt XIII-ow.
5 Cornelia Tibout, geboren op 15-10-1864 in Haamstede.
6 Janna Pieternella Tibout, geboren in 1872 in Haamstede. Volgt XIII-ox.
XII-gz Clement Fokker is geboren op 19-03-1830 in Haamstede, zoon van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Hij is gedoopt op 04-04-1830 in Haamstede. Clement is overleden op 01-10-1884 in Haamstede, 54 jaar oud. Beroep: arbeider. Clement trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1859 in Haamstede met Adriaantje van der Pol, 25 jaar oud. Adriaantje is geboren op 12-10-1833 in Renesse, dochter van Adriaan van der Pol en Anthonia (Tona) van 't Noordende. Adriaantje is overleden op 04-08-1925 in Haamstede, 91 jaar oud. Beroep: werkbode.
Kinderen van Clement en Adriaantje:
1 Klaas Fokker, geboren in 1860 in Haamstede. Klaas is overleden op 15-06-1891 in Haamstede, 31 jaar oud. Beroep: arbeider.
2 Dirk Fokker, geboren op 29-11-1864 in Haamstede. Volgt XIII-oy.
3 Adriaan Fokker, geboren op 30-10-1866 in Haamstede. Adriaan is overleden op 27-08-1867 in Haamstede, 9 maanden oud.
4 Cornelis Fokker, geboren op 04-04-1868 in Haamstede. Volgt XIII-oz.
XII-ha Elizabeth Fokker is geboren op 11-02-1832 in Haamstede, dochter van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Zij is gedoopt op 04-03-1832 in Haamstede. Elizabeth is overleden op 14-06-1891 in Haamstede, 59 jaar oud. Elizabeth trouwde, 23 jaar oud, op 05-09-1855 in Haamstede met Adrianus de Bruine, 27 jaar oud. Adrianus is geboren op 28-03-1828 in Haamstede. Adrianus is overleden op 10-04-1874, 46 jaar oud. Beroep: arbeider. Adrianus: zoon van Adriana de Bruine.
Kinderen van Elizabeth en Adrianus:
1 Adrianus de Bruine, geboren op 10-01-1856 in Haamstede. Volgt XIII-pa.
2 Nicolaas de Bruine, geboren op 28-04-1857 in Haamstede. Volgt XIII-pb.
3 Leendert de Bruine, geboren op 14-04-1860 in Haamstede. Volgt XIII-pc.
4 Clement de Bruine, geboren op 17-12-1861 in Haamstede. Volgt XIII-pd.
5 Iman de Bruine, geboren op 23-08-1863 in Haamstede. Iman is overleden op 05-03-1893 in Breda, 29 jaar oud. Beroep: milicien plaatsvervanger.
6 Simon de Bruine, geboren op 03-10-1865 in Haamstede. Simon is overleden op 04-04-1928 in Haamstede, 62 jaar oud.
7 Johannis de Bruine, geboren op 13-10-1871 in Haamstede. Volgt XIII-pe.
XII-hb Dirk Fokker is geboren op 17-08-1833 in Haamstede, zoon van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Hij is gedoopt op 01-09-1833 in Haamstede. Dirk is overleden op 22-05-1876 in Haamstede, 42 jaar oud. Beroep: arbeider. Dirk trouwde, 31 jaar oud, op 28-01-1865 in Haamstede met Cornelia van der Pol, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 15-03-1838 in Renesse, dochter van Adriaan van der Pol en Anthonia (Tona) van 't Noordende. Cornelia is overleden op 14-11-1925 in Haamstede, 87 jaar oud. Beroep: dienstmeid.
Kinderen van Dirk en Cornelia:
1 Klaas Fokker, geboren op 14-02-1865 in Haamstede. Volgt XIII-pf.
2 Tona Fokker, geboren op 14-01-1867 in Haamstede. Volgt XIII-pg.
3 Lijna Pieternella Fokker, geboren op 05-06-1869 in Haamstede. Volgt XIII-ph.
4 Adriaan Fokker, geboren op 12-01-1873 in Haamstede. Volgt XIII-pi.
XII-hc Cornelia Fokker is geboren op 02-06-1836 in Haamstede, dochter van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Zij is gedoopt op 03-07-1836 in Haamstede. Cornelia is overleden op 01-11-1906 in Haamstede, 70 jaar oud. Beroep: werkbode. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 03-06-1859 in Haamstede met Pieter Cornelis Geleijnse, 25 jaar oud. Pieter Cornelis is geboren op 19-10-1833 in Haamstede, zoon van Johannis Geleijnse en Neeltje Kister. Pieter Cornelis is overleden op 29-12-1919 in Haamstede, 86 jaar oud. Beroep: arbeider, koetsier bij burgemeester, huismeester.
Kinderen van Cornelia en Pieter Cornelis:
1 Neeltje Geleijnse, geboren op 22-04-1860 in Haamstede. Volgt XIII-pj.
2 Leijna Pieternella Geleijnse, geboren op 28-08-1861 in Haamstede. Volgt XIII-pk.
3 Johanna Geleijnse, geboren op 06-07-1863 in Haamstede. Volgt XIII-pl.
4 Adriana Geleijnse, geboren op 18-12-1864 in Haamstede. Adriana is overleden op 01-08-1886 in Haamstede, 21 jaar oud.
5 Wilhelmina Geleijnse, geboren op 04-03-1866 in Haamstede. Wilhelmina is overleden op 23-08-1936 in Haamstede, 70 jaar oud.
6 Johannis Geleijnse, geboren op 17-01-1868 in Haamstede. Johannis is overleden op 13-08-1868 in Haamstede, 6 maanden oud.
7 Klaas Geleijnse, geboren op 27-05-1869 in Haamstede. Volgt XIII-pm.
8 Elizabeth Geleijnse, geboren op 24-02-1871 in Haamstede. Volgt XIII-pn.
9 Johannis Geleijnse, geboren op 12-03-1875 in Haamstede. Volgt XIII-po.
10 Clement Geleijnse, geboren op 10-05-1878 in Haamstede. Clement is overleden op 22-07-1898, 20 jaar oud.
XII-hd Pieternella Fokker is geboren op 30-10-1838 in Haamstede, dochter van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Zij is gedoopt op 09-12-1838 in Haamstede. Pieternella is overleden op 06-04-1871 in Haamstede, 32 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 17-10-1862 in Haamstede met Bartel Geleijnse, 24 jaar oud. Bartel is geboren op 12-04-1838 in Haamstede, zoon van Johannis Geleijnse en Neeltje Kister. Bartel is overleden op 20-01-1913 in Nieuwerkerk, 74 jaar oud. Beroep: winkelier, manufacturier.
Kinderen van Pieternella en Bartel:
1 Nicolaas Johannes Geleijnse, geboren op 28-10-1864 in Haamstede. Volgt XIII-pp.
2 Johannis Geleijnse, geboren op 13-06-1867 in Haamstede. Volgt XIII-pq.
3 Lijna Pieternella Geleijnse, geboren op 20-08-1868 in Haamstede. Volgt XIII-pr.
4 Clement Geleijnse, geboren op 15-03-1871 in Haamstede. Volgt XIII-ps.
XII-he Cornelis Fokker is geboren op 21-11-1839 in Haamstede, zoon van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Hij is gedoopt op 01-12-1839 in Haamstede. Cornelis is overleden op 18-08-1914 in Haamstede, 74 jaar oud. Beroep: arbeider, schaapherder. Cornelis:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 25-05-1872 in Haamstede [akte 6] met Adriana Boot (Bood), 26 jaar oud. Adriana is geboren op 01-10-1845 in Haamstede, dochter van Leendert Krijnsz Boodt en Jacoba Kwant. Aangifte op 02-10-1845 [ZA akte 24]. Adriana is overleden op 02-09-1889 in Haamstede, 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: arbeidster. Adriana: "de geslachtsnaam Bood is dezelfde als Boodt".
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 17-02-1893 in Haamstede met Jozina de Bruine, 51 jaar oud. Jozina is geboren op 11-04-1841 in Renesse, dochter van Wouter de Bruin(e) en Johanna van den Boom. Jozina is overleden op 28-09-1927 in Haamstede, 86 jaar oud. Beroep: arbeidster. Jozina: weduwe van Adriaan van den Berge.
Kinderen van Cornelis en Adriana:
1 Jacoba Fokker, geboren op 07-03-1873 in Haamstede. Aangifte op 07-03-1873 [ZA akte 6]. Jacoba is overleden op 06-04-1874 in Haamstede, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
2 Lijna Pieternella Jacoba Fokker, geboren op 05-08-1876 in Haamstede. Volgt XIII-ob.
XII-hf Simon Fokker is geboren op 13-03-1847 in Haamstede, zoon van Klaas Fokker en L(e)ijna Pieternella Moelijker. Hij is gedoopt op 09-05-1847 in Haamstede. Simon is overleden op 05-10-1871 in Haamstede, 24 jaar oud. Beroep: arbeider. Simon trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1871 in Haamstede met Pieternella Laban, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op 13-11-1847 in Haamstede, dochter van Cornelis Laban en Jacoba van 't Veer. Pieternella is overleden op 17-12-1913 in Zierikzee, 66 jaar oud. Beroep: dienstmeid.

XII-hg Cornelia de Glopper is geboren op 16-11-1810 in Burgh, dochter van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Zij is gedoopt op 02-12-1810 in Burgh. Cornelia is overleden op 10-10-1885 in Haamstede, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20]. Beroep: naaister. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 10-11-1832 in Burgh [akte 5] met Cornelis van der Klooster, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1809 in Burgh, zoon van Leendert (Leonard) van der Klooster en Elisabeth (Lisabeth) Verpoort(e). Cornelis is overleden op 15-12-1846 in Burgh, ongeveer 37 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38]. Beroep: arbeider.
Kinderen van Cornelia en Cornelis:
1 Leendert van der Klooster, geboren op 26-04-1833 in Burgh. Aangifte op 27-04-1833 [ZA akte 5]. Leendert is overleden op 30-08-1833 in Burgh, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
2 Maatje van der Klooster, geboren op 24-04-1834 in Burgh. Aangifte op 25-04-1834 [ZA akte 6]. Maatje is overleden op 23-03-1838 in Burgh, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
3 Elisabeth van der Klooster, geboren op 21-08-1836 in Burgh. Volgt XIII-pt.
4 N.N. van der Klooster, levenloos geboren zoon op 18-11-1838 in Burgh. Aangifte [ZA akte 28].
5 Maatje van der Klooster, geboren op 14-10-1839 in Burgh. Volgt XIII-pu.
6 Leendert van der Klooster, geboren op 25-10-1842 in Burgh. Volgt XIII-pv.
7 Pieternella van der Klooster, geboren op 22-10-1845 in Burgh. Volgt XIII-pw.
XII-hh Pieternella de Glopper is geboren omstreeks 1814 in Burgh, dochter van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Pieternella is overleden vóór 1836, hoogstens 22 jaar oud. Pieternella trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-05-1836 in Noordwelle [akte 2] met Jan van der Werf, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1808 in Noordwelle. Jan is overleden op 11-03-1868 in Noordwelle, ongeveer 60 jaar oud. Beroep: arbeider. Jan: zoon van Cornelis van der Werf en Pieternella Knape (Knaap), arbeidster.

XII-hi Jakobus de Glopper is geboren omstreeks 1816 in Burgh, zoon van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Beroep: kleermaker. Jakobus trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 14-11-1834 in Serooskerke, Schouwen [akte 4] met Kornelia Kort, ongeveer 21 jaar oud. Kinderen: 1. Maatje de Glopper, geboren 29-01-1835 te Serooskerke, overleden 23-11-1842 te Serooskerke. 2. Kornelis de Glopper, geboren 25-08-1836 te Serooskerke. 3. Pieternella de Glopper, geboren 21-06-1838 te Serooskerke, overleden 17-07-1839 te Serooskerke. 4. Pieternella de Glopper, geboren 14-09-1839 te Serooskerke, overleden 14-03-1841 te Serooskerke. 5. Geertje de Glopper, geboren 18-01-1841 te Serooskerke, overleden 07-05-1842 te Serooskerke. 6. Geertje de Glopper, geboren 22-05-1842 te Serooskerke. 7. Pieter de Glopper, geboren 17-01-1844 te Serooskerke. 8. Marinus de Glopper, geboren 15-12-1845 te Serooskerke. 9. Maatje de Glopper, geboren 19-01-1847 te Serooskerke, overleden 03-08-1850 te Serooskerke.. Kornelia is geboren omstreeks 1813 in Serooskerke, Schouwen. Beroep: arbeidster. Kornelia: dochter van Kornelis Kort en Geertje van Damme.

XII-hj Job de Glopper is geboren op 08-04-1818 in Burgh, zoon van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Job trouwde, 22 jaar oud, op 13-01-1841 in Zierikzee [akte 1] met Clara (Klara) Abra(ha)mse, 24 jaar oud. Clara (Klara) is geboren op 10-03-1816 in Zierikzee. Clara (Klara): dochter van Abraham Wolfertse Abrahamse en Johanna Hendrikse Ochtman.
Kinderen van Job en Clara (Klara):
1 Maatje de Glopper, geboren omstreeks 1845 in Burgh. Volgt XIII-px.
2 Abraham de Glopper, geboren op 29-09-1847 in Burgh. Volgt XIII-py.
3 Johannis de Glopper, geboren omstreeks 1854 in Burgh. Volgt XIII-pz.
XII-hk Maatje de Glopper is geboren omstreeks 1821, dochter van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Maatje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-05-1845 in Nieuwerkerk [akte 10] met Jakob Verton, ongeveer 25 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1820 in Burgh. Jakob: zoon van Laurus Verton en Martina Landsheer.
Kinderen van Maatje en Jakob:
1 Pieter Kornelis Verton, geboren omstreeks 1848 in Nieuwerkerk. Volgt XIII-qa.
2 Laurens Jan Verton, geboren omstreeks 1850 in Nieuwerkerk. Volgt XIII-qb.
XII-hl Cornelis de Glopper is geboren omstreeks 1822 in Burgh, zoon van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-07-1847 in Nieuwerkerk [akte 4] met Janna van de Stolpe, ongeveer 23 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1824 in Nieuwerkerk. Janna: dochter van Huibregt Fransz van de Stolpe en Johanna Anthonijsse Sneevliet.
Kinderen van Cornelis en Janna:
1 Johanna de Glopper, geboren op 29-10-1849 in Noordgouwe. Volgt XIII-qc.
2 Maatje de Glopper, geboren op 15-09-1851 in Noordgouwe. Volgt XIII-qd.
3 Hubrecht de Glopper, geboren op 04-09-1853 in Noordgouwe. Volgt XIII-qe.
4 Pieter de Glopper, geboren op 29-12-1854 in Noordgouwe. Volgt XIII-qf.
5 Jacobus de Glopper, geboren op 12-09-1859 in Noordgouwe. Volgt XIII-qg.
XII-hm Johannes de Glopper is geboren op 18-09-1824 in Burgh, zoon van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Aangifte op 20-09-1824 [ZA akte 12]. Johannes is overleden op 19-08-1896 in Burgh, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: kleermaker. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1848 in Burgh [akte 5] met Elisabeth de Vos, 23 jaar oud. Elisabeth is geboren op 05-06-1825 in Burgh, dochter van Bastiaan de Vos en Maatje de Glopper. Aangifte op 06-06-1825 [ZA akte 10]. Elisabeth is overleden op 13-07-1886 in Burgh, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Cornelia de Glopper, geboren in Burgh. Volgt XIII-qh.
2 Pieter de Glopper, geboren op 13-03-1849 in Burgh. Pieter is overleden op 21-03-1849 in Burgh, 8 dagen oud. Aangifte [ZA akte 4].
3 Maatje de Glopper, geboren omstreeks 1851 in Burgh. Volgt XIII-qi.
4 Bastiaan de Glopper, geboren op 02-01-1854 in Burgh. Volgt XIII-qj.
5 Adriaan de Glopper, geboren in 03-1858 in Burgh. Adriaan is overleden op 23-11-1859 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10].
6 Jacobus de Glopper, geboren op 05-03-1861 in Burgh. Jacobus is overleden op 23-03-1861 in Burgh, 18 dagen oud. Aangifte [ZA akte 5].
7 Cornelis de Glopper, geboren omstreeks 1862 in Burgh. Cornelis is overleden op 19-08-1937 in Burgh, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
8 Johanna de Glopper, geboren omstreeks 1865 in Burgh. Volgt XIII-qk.
9 Jacobus de Glopper, geboren omstreeks 1867 in Burgh. Volgt XIII-ql.
10 Emmerikus Cornelis de Glopper, geboren omstreeks 1869 in Burgh. Emmerikus Cornelis is overleden op 03-05-1873 in Burgh, ongeveer 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
XII-hn Adriana de Glopper is geboren omstreeks 1827 in Burgh, dochter van Pieter Cornelisse de Glopper en Maatje Constandse van der Schaft. Adriana:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 23-09-1853 in Nieuwerkerk [akte 3] met Geerard van Westenbrugge, ongeveer 29 jaar oud. Geerard is geboren omstreeks 1824 in Nieuwerkerk. Geerard: zoon van Marcus van Westenbrugge en Adriana de Ruijter.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 06-05-1864 in Elkerzee [akte 1] met Boudewijn Bokelaar, ongeveer 24 jaar oud. Boudewijn is geboren omstreeks 1840 in Retranchement. Boudewijn: zoon van Kornelia Bokelaar.
Kind van Adriana en Boudewijn:
1 Pieter Kornelis Bokelaar, geboren op 01-06-1869 in Noordwelle. Volgt XIII-qm.
XII-ho Janna Kouwen is geboren op 28-02-1823 in Burgh, dochter van Cornelis Cornelisse Kouwen en Arriaantje Konstanse van der Schaft. Janna is overleden op 22-12-1905 in Haamstede, 82 jaar oud. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 31-12-1845 in Haamstede met Wolfert Kornelis Verhage, 24 jaar oud. Wolfert Kornelis is geboren op 07-08-1821 in Tholen. Wolfert Kornelis is overleden op 22-10-1874 in Rotterdam, 53 jaar oud. Beroep: smidsknecht, smid, hoefsmid. Wolfert Kornelis: zoon van Cornelis Verhagen en Martina Josina Hokke.
Kinderen van Janna en Wolfert Kornelis:
1 Martina Jozina Verhage, geboren op 28-12-1846 in Haamstede. Volgt XIII-qn.
2 Johannis Verhage, geboren op 12-08-1863 in Haamstede. Volgt XIII-qo.
XII-hp Janna Speelman is geboren op 27-05-1852 in Burgh, dochter van Willem Jacobsz Speelman en Janna Konstantse (Constans) van der Schaft. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 01-04-1874 in Burgh [akte 1] met Cornelis den Boer, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-04-1851 in Ellemeet, zoon van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 21-04-1851 [ZA akte 7]. Beroep: landbouwer (1874,1898), koopman (1909).

XIII-a Nikolaas Leendert de Oude is geboren op 07-09-1835 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Leendert de Oude en Janna Kosten. Beroep: landbouwer. Nikolaas Leendert trouwde, 32 jaar oud, op 13-09-1867 in Noordgouwe met Elizabeth van Nieuwenhuijzen, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 23-12-1843 in Noordgouwe. Elizabeth: dochter van Cornelis van Nieuwenhuijzen en Elizabeth Gaanderse.
Kind van Nikolaas Leendert en Elizabeth:
1 Adriaan Cornelis de Oude, geboren op 22-05-1885 in Noordwelle. Volgt XIV-a.
XIII-b Johannis Pieters Noordhoek is geboren op 27-07-1840 in Noordwelle, zoon van Pieter Noordhoek en Kornelia Kosten. Johannis Pieters is overleden op 21-10-1923 in Vinkeveen en Waverveen, 83 jaar oud. Beroep: arbeider. Johannis Pieters trouwde, 26 jaar oud, op 24-04-1867 in Haamstede met Marina van Stalen, 25 jaar oud. Marina is geboren op 13-08-1841 in Burgh. Marina is overleden op 30-04-1910 in Vinkeveen en Waverveen, 68 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Marina: dochter van Pieter Marinusz van Staalen en Wilhelmina Marinusdr de Koe.

XIII-c Jannetje Noordhoek is geboren op 18-12-1844 in Haamstede, dochter van Pieter Noordhoek en Kornelia Kosten. Jannetje is overleden op 31-01-1928 in Haamstede, 83 jaar oud. Beroep: arbeidster. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1868 in Haamstede met Marinus Kloet, 23 jaar oud. Marinus is geboren op 29-07-1844 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Jacob Kloet en Jannetje Dankerse. Marinus is overleden op 26-01-1931 in Burgh, 86 jaar oud. Beroep: arbeider.
Kinderen van Jannetje en Marinus:
1 Jacob Jan Kloet, geboren op 11-05-1871 in Haamstede. Volgt XIV-b.
2 Pieter Kloet, geboren omstreeks 1882 in Haamstede. Volgt XIV-c.
3 Jan Kloet, geboren op 09-11-1884 in Haamstede. Volgt XIV-d.
XIII-d Maria van de Panne is geboren op 19-02-1837 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Job Imanse van de Panne en Johanna Kosten. Maria is overleden op 01-03-1916 in Haamstede, 79 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 30-12-1863 in Haamstede met Nicolaas Beuzenberg, 26 jaar oud. Nicolaas is geboren op 31-03-1837 in Haamstede. Nicolaas is overleden op 01-05-1902 in Haamstede, 65 jaar oud. Beroep: arbeider. Nicolaas: zoon van Georgeus Lodewijk Beuzenberg en Cornelia Eikhof.
Kinderen van Maria en Nicolaas:
1 Johanna Beuzenberg, geboren op 07-01-1867 in Haamstede. Volgt XIV-e.
2 Job Beuzenberg, geboren op 10-09-1870 in Haamstede. Volgt XIV-f.
XIII-e Pieternella van de Panne is geboren op 03-06-1838 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Job Imanse van de Panne en Johanna Kosten. Pieternella is overleden op 28-09-1901 in Haamstede, 63 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Pieternella trouwde, 26 jaar oud, op 22-10-1864 in Haamstede met Marinus Laban, 24 jaar oud. Marinus is geboren op 27-06-1840 in Haamstede, zoon van Cornelis Laban en Jacoba van 't Veer. Marinus is overleden op 31-07-1906 in Haamstede, 66 jaar oud. Beroep: (veld)arbeider.
Kind van Pieternella en Marinus:
1 Johanna Laban, geboren op 26-02-1866 in Haamstede. Volgt XIV-g.
XIII-f Jannetje van de Panne is geboren op 31-12-1840 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Job Imanse van de Panne en Johanna Kosten. Jannetje is overleden op 03-10-1896 in Oosterland, 55 jaar oud. Beroep: dienstbode, arbeidster. Jannetje:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 05-01-1872 in Oosterland met Cornelis van Dijke, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-12-1845 in Oosterland. Cornelis is overleden op 17-03-1874 in Oosterland, 28 jaar oud. Cornelis: zoon van Cornelis van Dijke en Jacomina Wagemaker.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 07-04-1876 in Oosterland met Frans Teunisz van de Have, 27 jaar oud. Frans Teunisz is geboren op 22-12-1848 in Oosterland. Frans Teunisz is overleden op 23-10-1898 in Oosterland, 49 jaar oud. Frans Teunisz: zoon van Theunis van der Have en Willemina Vijverberg.
Kind van Jannetje en Frans Teunisz:
1 Willemina Hendrika van der Have, geboren op 06-12-1882 in Oosterland. Volgt XIV-h.
XIII-g Iman van de(r) Panne is geboren op 14-08-1852 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Job Imanse van de Panne en Johanna Kosten. Iman is overleden op 06-08-1895 in Serooskerke, Schouwen, 42 jaar oud. Beroep: arbeider. Iman trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1878 in Serooskerke, Schouwen met Thona Sara Verdick, ongeveer 27 jaar oud. Thona Sara is geboren omstreeks 1851 in Burgh. Thona Sara is overleden op 13-09-1942 in Zierikzee, ongeveer 91 jaar oud. Thona Sara: dochter van Johannes Bernardus Verdick en Janna Stoffelse Berrevoets.
Kinderen van Iman en Thona Sara:
1 Johanna Janna van de Panne, geboren omstreeks 1890 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-i.
2 Johannis van der Panne, geboren op 15-06-1891 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-j.
XIII-h Kornelis den Boer is geboren op 10-10-1810 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Jan Kornelisz den Boer en Maatje Jakobsdr Boot. Hij is gedoopt op 21-10-1810 in Serooskerke, Schouwen. Kornelis is overleden op 04-05-1856 in Serooskerke, Schouwen, 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: arbeider. Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 09-09-1836 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Neeltje Florisse Natte, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje Florisse is geboren omstreeks 1814 in Kerkwerve. Beroep: werkbode, arbeidster. Neeltje Florisse: dochter van Floris Natte en Stoffelijntje Gerse Zwager.

XIII-i Cornelia den Boer is geboren op 09-12-1811 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Jan Kornelisz den Boer en Maatje Jakobsdr Boot. Aangifte op 09-12-1811 [ZA akte 13]. Cornelia is overleden op 16-06-1849 in Serooskerke, Schouwen, 37 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: naaister. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 03-05-1841 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] met Pieter van de Panne, ongeveer 21 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1820 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Iman Jobse van de Panne en Maria Simonse Hanse. Beroep: werkbode, arbeider.

XIII-j Klaas Beije is geboren op 27-02-1822 in Kerkwerve, zoon van Leendert Klaasse Beije en Cornelia Boot (Bood(t)). Aangifte op 28-02-1822 [ZA akte 8]. Klaas is overleden op 02-05-1851 in Noordgouwe, 29 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: boerenknecht, landbouwer. Klaas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 15-07-1846 in Kerkwerve [akte 7] met Willemina Vroegop, 22 jaar oud. Willemina is geboren op 27-11-1823 in Duivendijke. Willemina is overleden op 16-06-1848 in Noordgouwe, 24 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Willemina: dochter van Johannes Vroegop en Maatje Adriaanse den Boer, landbouwster.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 05-03-1851 in Noordgouwe [akte 1] met Grietje Ringelberg, 31 jaar oud. Grietje is geboren op 16-01-1820 in Duivendijke, dochter van Cornelis (Kornelis) Ringelberg en Grietje Oudijk. Grietje is overleden op 31-12-1907 in Renesse, 87 jaar oud.

XIII-k Pieter Beije is geboren op 26-11-1823 in Kerkwerve, zoon van Leendert Klaasse Beije en Cornelia Boot (Bood(t)). Aangifte op 27-11-1823 [ZA akte 27]. Pieter is overleden op 15-07-1892 in Kerkwerve, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20]. Beroep: boerenknecht (1846), melkboer (1865), landbouwer (1892). Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-06-1846 in Kerkwerve [akte 5] met Janna Berrevoets, 20 jaar oud. Janna is geboren op 07-03-1826 in Kerkwerve, dochter van Jan Berrevoets en Grietje van Doeselaar. Janna is overleden op 07-11-1864 in Kerkwerve, 38 jaar oud (oorzaak: in het kraambed bij de geboorte van een levenloos kind).
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 19-05-1865 in Kerkwerve [akte 4] met Cornelia (Kornelia) Dalebout, 30 jaar oud. Cornelia (Kornelia) is geboren op 20-01-1835 in Haamstede, dochter van Leendert Cornelisz Dalebout en Pieternella (Pietje) Dalebout. Cornelia (Kornelia) is overleden op 18-11-1916 in Bruinisse, 81 jaar oud. Beroep: landbouwster.
Kinderen van Pieter en Cornelia (Kornelia):
1 Hendrik Beije, geboren op 06-09-1874 in Kerkwerve. Volgt XIV-k.
2 Neeltje Beije, geboren op 23-01-1878 in Kerkwerve. Volgt XIV-l.
XIII-l Marinus Beije is geboren op 27-11-1828 in Kerkwerve, zoon van Leendert Klaasse Beije en Cornelia Boot (Bood(t)). Aangifte op 27-11-1828 [ZA akte 23]. Beroep: boerenknecht, tapper. Marinus trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1850 in Kerkwerve [akte 2] met Adriaantje van der Nood, 20 jaar oud. Adriaantje is geboren op 01-04-1830 in Serooskerke, Schouwen. Beroep: dienstmeid. Adriaantje: dochter van Pieter van der Nood en Maria Tuinman, arbeidster.

XIII-m Neeltje van der Werf is geboren op 28-12-1831 om 11:00 in Kerkwerve, dochter van Cornelis (Kornelis) van der Werf en Cornelia Boot (Bood(t)). Aangifte op 28-12-1831 [ZA akte 33]. Neeltje is overleden op 01-06-1910 om 06:00 in Ellemeet, 78 jaar oud. Aangifte op 01-06-1910 [ZA akte 5]. Beroep: arbeidster. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 10-03-1855 in Kerkwerve [akte 2] met Marinus Evertse, 27 jaar oud, nadat zij op 25-02-1855 in Kerkwerve in ondertrouw zijn gegaan. Marinus is geboren op 06-12-1827 om 20:00 in Kerkwerve. Aangifte op 07-12-1827. Marinus is overleden op 11-02-1903 om 07:00 in Kerkwerve, 75 jaar oud. Aangifte op 11-02-1903. Beroep: arbeider, timmerman. Marinus: zoon van Jan Paulusse Evertse en Maatje Cornelisse van Wouwe, herbergierster.
Kinderen van Neeltje en Marinus:
1 Kornelia Evertse, geboren op 24-01-1858 om 21:00 in Kerkwerve. Volgt XIV-m.
2 Pieternella Evertse, geboren op 23-04-1870 in Kerkwerve. Volgt XIV-n.
XIII-n Jacob van der Werf is geboren op 01-09-1836 in Kerkwerve, zoon van Cornelis (Kornelis) van der Werf en Cornelia Boot (Bood(t)). Aangifte op 02-09-1836 [ZA akte 18]. Jacob is overleden op 31-03-1907 in Oosterland, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: broodbakker (1862), landbouwer (1907). Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 14-12-1862 in Tholen [akte 25] met Adriana Vercouteren, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 28-09-1838 in Tholen. Adriana is overleden op 05-01-1898 in Oosterland, 59 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Adriana: dochter van Johannis Vercouteren en Johanna Elenbaas.

XIII-o Maria van der Werf is geboren op 18-06-1839 in Kerkwerve, dochter van Cornelis (Kornelis) van der Werf en Cornelia Boot (Bood(t)). Aangifte op 19-06-1839 [ZA akte 15]. Maria is overleden op 13-06-1924 in Zierikzee, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 46]. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 11-04-1860 in Dreischor [akte 2] met Cornelis van Burg, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1834 in Dreischor. Cornelis is overleden op 31-10-1921 in Zierikzee, ongeveer 87 jaar oud. Beroep: arbeider. Cornelis: zoon van Maarten van Burg en Elizabeth Blom.

XIII-p Pieternella Boot is geboren op 08-12-1842 in Dreischor, dochter van Leendert Boot en Jozina de Bil. aangegeven als Pieternella de Bil, erkend bij huwelijk ouders dd 14-04-1843. Pieternella is overleden op 18-09-1872 in Sirjansland (Oosterland), 29 jaar oud. Aangifte [akte 28]. Pieternella trouwde, 18 jaar oud, op 17-05-1861 in Dreischor [akte 3] met Daniël Jansz van de Velde, 24 jaar oud. Daniël Jansz is geboren op 11-05-1837 in Renesse, zoon van Jan van de Velde en Maatje Fokker. Daniël Jansz is overleden op 26-11-1925 in Oosterland, 88 jaar oud. Beroep: kuiper.
Kinderen van Pieternella en Daniël Jansz:
1 Maatje van de Velde, geboren op 16-11-1861 in Dreischor. Aangifte op 16-11-1861 [ZA akte 27]. Maatje is overleden op 12-11-1864 in Zonnemaire, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14].
2 Jozina van de Velde, geboren op 19-03-1863 in Dreischor. Volgt XIV-o.
3 Lena van de Velde, geboren op 19-06-1864 in Zonnemaire. Aangifte op 20-06-1864 [ZA akte 11]. Lena is overleden op 03-08-1864 in Zonnemaire, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 10].
4 Leendert van de Velde, geboren op 19-10-1865 in Sirjansland (Oosterland). Volgt XIV-p.
5 Maatje van de Velde, geboren op 22-03-1867 in Sirjansland (Oosterland). Aangifte op 23-03-1867 [ZA akte 13]. Maatje is overleden op 25-05-1867 in Oosterland, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
6 Jan van de Velde, geboren op 11-08-1868 in Sirjansland (Oosterland). Aangifte op 12-08-1868 [ZA akte 33]. Jan is overleden op 24-09-1868 in Oosterland, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 26].
7 Jan van de Velde, geboren op 09-10-1869 in Sirjansland (Oosterland). Volgt XIV-q.
8 Maatje van de Velde, geboren op 25-03-1871 in Sirjansland (Oosterland). Aangifte op 25-03-1871 [ZA akte 16]. Maatje is overleden op 13-05-1871 in Oosterland, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Maatje van de Velde, geboren op 04-09-1872 in Oosterland. Aangifte op 04-09-1872 [ZA akte 43].
XIII-q Joost Boot is geboren op 18-11-1844 in Dreischor, zoon van Leendert Boot en Jozina de Bil. Aangifte op 18-11-1844 [akte 34]. Joost is overleden op 02-10-1928 in Barendrecht, 83 jaar oud. Woonplaats: (verhuisde op 24-01-1925 van Nieuwerkerk naar zijn dochter in Barendrecht). Beroep: landman, landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Capelle (Nieuwerkerk). Joost trouwde, 30 jaar oud, op 18-11-1874 in Ouwerkerk [akte 9] met Janna Boogerd (Boogert), 25 jaar oud. Janna is geboren op 20-03-1849 in Ouwerkerk. Janna is overleden op 05-11-1897 in Nieuwerkerk, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Woonplaats: vanaf 06-08-1874 Zonnemaire. Beroep: landvrouw. Janna: dochter van Domus Boogerd, landbouwer op de "Grote Hofstede" te Ouwerkerk, en Maatje van de Stolpe, landbouwster.
Kinderen van Joost en Janna:
1 Jozina Boot, geboren op 25-08-1876 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-r.
2 Maatje Boot, geboren op 20-01-1877 in Nieuwerkerk (Duiveland). Volgt XIV-s.
3 Leendert Boot, geboren op 02-01-1879 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-t.
4 Laurina Boot, geboren op 05-03-1881 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-u.
5 Domus Marinus Boot, geboren op 05-02-1885 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-v.
6 Pieternella Boot, geboren op 12-11-1888 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-w.
XIII-r Francina (Fransje) Boot is geboren op 03-11-1848 in Dreischor, dochter van Leendert Boot en Jozina de Bil. Aangifte op 04-11-1848 [akte 28]. Francina is overleden op 12-06-1918 in Oosterland, 69 jaar oud. Aangifte op 12-06-1918 [akte 8]. Fransje trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1873 in Nieuwerkerk [akte 4] met Jacob (Jakob) Beije, 32 jaar oud.
Jacob werkte als landbouwersknecht op diverse plaatsen op Schouwen-Duiveland: in 1865 in Sirjansland, vanaf 01-06-1866 in Bruinisse, daarna in Nieuwerkerk, waar hij trouwde met Fransje, die in Nieuwerkerk woonde en waar haar moeder de boerderij dreef. Na het huwelijk vestigden ze zich in augustus/september in Oosterland en gingen zelfstandig boeren, waarschijnlijk op het land van en met behulp van (schoon)moeder Boot, omdat (schoon)vader Boot al was overleden.
Jacob (Jakob) is geboren op 21-02-1841 in Burgh. Hij is gedoopt op 07-03-1841 in Burgh. Jacob (Jakob) is overleden op 17-06-1930 in Oosterland, 89 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwer. Jacob (Jakob): zoon van Leendert Jobse Beije, duinboer en winkelier, en Janna Kooijman.
Kinderen van Fransje en Jacob (Jakob):
1 Janna Beije, geboren op 06-09-1873 in Oosterland. Aangifte op 08-09-1873 [ZA akte 39]. Janna is overleden op 17-05-1875 in Noordgouwe, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11 Noordgouwe, akte 10 Oosterland].
2 Leendert Jozias Beije, geboren op 08-01-1875 in Oosterland. Volgt XIV-x.
3 Janna Leenderina Beije, geboren op 19-04-1876 in Oosterland. Volgt XIV-y.
4 Jozias Beije, geboren in 12-1877 in Oosterland. Jozias is overleden op 26-02-1878 in Oosterland, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
5 Leenderina Beije, geboren op 01-01-1879 in Oosterland. Volgt XIV-z.
6 Jozias Beije, geboren op 26-06-1880 in Oosterland. Volgt XIV-aa.
7 Cent Jan Beije, geboren op 14-01-1882 in Oosterland. Volgt XIV-ab.
8 Maatje Adriana Beije, geboren op 29-03-1884 in Oosterland. Volgt XIV-ac.
9 Jan Adriaan Beije, geboren op 15-11-1885 in Oosterland. Volgt XIV-ad.
10 Willemina Joppa Beije, geboren op 27-08-1887 in Oosterland. Volgt XIV-ae.
11 Pieter Marinis Beije, geboren op 21-07-1889 in Oosterland. Volgt XIV-af.
XIII-s Pieter Boot is geboren op 28-10-1850 in Dreischor, zoon van Leendert Boot en Jozina de Bil. Aangifte op 28-10-1850 [akte 37]. Pieter is overleden op 25-11-1900 in Sloten (Amsterdam), 50 jaar oud. Woonplaats: (woonde in Oosterland, per 03-06-1874 in Nieuwerkerk, daarna vertrokken naar Sloten). Beroep: landbouwer, winkelier. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1872 in Nieuwerkerk [akte 4] met Maria Lodewijk, 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1872 in Kapelle. Maria is geboren op 11-08-1851 in Nieuwerkerk, dochter van Eduard Lodewijk en Gieltje Cornelia Bal. Aangifte op 13-08-1851. Maria is overleden op 05-11-1918 in Velsen, 67 jaar oud. Beroep: dienstbode.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Jozina Gieltje Boot, geboren op 11-01-1873 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-ag.
2 Gieltje Sientje Boot, geboren op 28-05-1874 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-ah.
3 Lena Jakoba Boot, geboren op 16-08-1875 in Nieuwerkerk. Aangifte op 18-08-1875 [ZA akte 30]. Lena Jakoba is overleden op 08-10-1875 in Nieuwerkerk, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 25].
4 Eduardina Boot, geboren op 15-05-1877 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-ai.
5 Martinus Cornelis Boot, geboren op 04-08-1882 in Sloten (Amsterdam). Volgt XIV-aj.
XIII-t Willem Boot is geboren op 29-03-1853 in Dreischor, zoon van Leendert Boot en Jozina de Bil. Aangifte op 29-03-1853 [akte 14]. Willem is overleden op 21-04-1914 in Zierikzee, 61 jaar oud. Aangifte op 21-04-1914 [akte 40]. Beroep: landbouwer, winkelier. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1883 in Zierikzee [akte 14] met Maatje Hanse, 22 jaar oud. Maatje is geboren op 11-10-1860 in Zierikzee, dochter van Joost Hanse en Marina Hoogenboom. Maatje is overleden op 27-05-1901 in Nieuwerkerk, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
Kind van Willem en Maatje:
1 Leendert Boot, geboren op 05-12-1883 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-ak.
XIII-u Maatje Boot is geboren op 22-07-1858 in Dreischor, dochter van Leendert Boot en Jozina de Bil. Aangifte op 23-07-1858 [akte 18]. Maatje is overleden op 10-06-1887 in Kruiningen, 28 jaar oud. Aangifte [akte 52]. Maatje trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1881 in Nieuwerkerk [akte 3] met Leendert van Verre, 23 jaar oud. Leendert is geboren op 14-01-1858 in Noordgouwe, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne. een andere bron noemt als geboorteplaats Dreischor. Leendert is overleden op 21-04-1894 in Kruiningen, 36 jaar oud. Beroep: timmerman. Leendert: getrouwd (2) op 31-10-1888 in Krabbendijke met Krina Jacoba van der Linde (21-02-1855 Wemeldinge - 25-05-1924 Rotterdam).
Kinderen van Maatje en Leendert:
1 Lena Jozina van Verre, geboren op 08-03-1882 in Kruiningen. Volgt XIV-al.
2 Leendert Bartel van Verre, geboren op 28-06-1883 in Kruiningen. Aangifte op 30-06-1883 [ZA akte 55]. Leendert Bartel is overleden op 20-06-1909 in Middelburg, 25 jaar oud. Aangifte [ZA akte 161]. Beroep: winkelbediende.
3 N.N. van Verre, levenloos geboren zoon op 27-02-1885 in Kruiningen. Aangifte [ZA akte 14].
4 Josina Lena van Verre, geboren op 11-06-1886 in Kruiningen. Aangifte op 12-06-1886 [ZA akte 65]. Josina Lena is overleden op 03-04-1887 in Kruiningen, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 27].
XIII-v Maria Boot is geboren op 01-07-1840 in Kerkwerve, dochter van Jan Pietersz Boodt en Neeltje Krabbe. Aangifte op 01-07-1840 [ZA akte 14]. Maria is overleden op 30-06-1917 in Nieuwerkerk, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: arbeidster. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 09-05-1862 in Kerkwerve [akte 2] met Cornelis Rentier, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-03-1836 in Noordwelle. Cornelis is overleden op 26-01-1924 in Nieuwerkerk, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Woonplaats: (op 05-05-1862 vertrokken naar Kerkwerve, later naar Nieuwerkerk). Beroep: arbeider, schaapherder. Cornelis: ook Kornelis, zoon van Cornelis Rentier (ca 1799 Noordwelle - 02-02-1856 Noordwelle), kleermaker, getrouwd op 31-07-1830 in Noordwelle met Marina Bakker (ca 1807 Noordgouwe - 27-01-1845 Noordwelle).
Kinderen van Maria en Cornelis:
1 Marinus Rentier, geboren op 14-10-1862 in Kerkwerve. Volgt XIV-am.
2 Neeltje Rentier, geboren op 17-02-1865 in Nieuwerkerk. Aangifte op 17-02-1865 [ZA akte 7]. Neeltje is overleden op 07-09-1865 in Nieuwerkerk, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 40].
3 Jan Rentier, geboren op 08-11-1866 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-an.
4 Cornelia Rentier, geboren op 14-01-1868 in Nieuwerkerk. Aangifte op 15-01-1868 [ZA akte 2]. Cornelia is overleden op 09-08-1868 in Nieuwerkerk, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 19].
5 Cornelis Nikolaas Rentier, geboren op 12-03-1870 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-ao.
6 Neeltje Rentier, geboren op 25-05-1871 in Nieuwerkerk. Aangifte op 26-05-1871 [ZA akte 24]. Neeltje is overleden op 14-12-1871 in Nieuwerkerk, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 39].
7 Tannetje Rentier, geboren op 02-10-1872 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-ap.
8 Maarten Rentier, geboren op 12-03-1875 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-aq.
9 Neeltje Rentier, geboren op 26-11-1877 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-ar.
10 Stoffel Rentier, geboren op 12-04-1879 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-as.
11 Pieter Rentier, geboren op 05-09-1880 in Nieuwerkerk. Aangifte op 06-09-1880 [ZA akte 38]. Pieter is overleden op 05-06-1881 in Nieuwerkerk, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 13].
12 Pieter Rentier, geboren op 27-11-1882 in Nieuwerkerk. Volgt XIV-at.
XIII-w Nikolaas Boot is geboren op 03-10-1841 in Kerkwerve, zoon van Jan Pietersz Boodt en Neeltje Krabbe. Aangifte op 04-10-1841 [ZA akte 17]. Nikolaas is overleden op 04-05-1925 in Kerkwerve, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer. Nikolaas trouwde, 44 jaar oud, op 04-11-1885 in Kerkwerve [akte 8] met Kornelia (Cornelia) Hanse, 36 jaar oud. Kornelia (Cornelia) is geboren op 28-09-1849 in Kerkwerve. Kornelia (Cornelia) is overleden op 16-07-1936 in Kerkwerve, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: melkboerin. Kornelia (Cornelia): dochter van Maarten Kornelis Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Tonisse Jonker; getrouwd (1) op 11-05-1881 in Kerkwerve met Willem Verboom (13-02-1845 Kerkwerve - 04-03-1884).
Kinderen van Nikolaas en Kornelia (Cornelia):
1 Neeltje Boot, geboren op 04-06-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 04-06-1887 [ZA akte 13].
2 Maria Boot, geboren op 07-11-1888 in Kerkwerve. Aangifte op 07-11-1888 [ZA akte 20].
3 Maatje Boot, geboren op 04-05-1890 in Kerkwerve. Aangifte op 05-05-1890 [ZA akte 11]. Maatje is overleden op 16-11-1890 in Kerkwerve, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
4 Jan Boot, geboren op 15-03-1894 in Kerkwerve. Volgt XIV-au.
XIII-x Pieternella Boot is geboren op 22-07-1848 in Kerkwerve, dochter van Jan Pietersz Boodt en Neeltje Krabbe. Aangifte op 23-07-1848 [ZA akte 11]. Pieternella is overleden op 24-01-1921 in Kerkwerve, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 03-01-1872 in Kerkwerve [akte 1] met Antonie Hanse, 25 jaar oud. Antonie is geboren op 18-08-1846 in Kerkwerve. Antonie is overleden op 26-04-1933 in Kerkwerve, 86 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeider, landbouwer. Antonie: ook Anthonie, zoon van Maarten Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Jonker.
Kinderen van Pieternella en Antonie:
1 Maarten Hanse, geboren op 03-06-1872 in Kerkwerve. Aangifte op 03-06-1872 [ZA akte 12].
2 Jan Hanse, geboren op 01-12-1873 in Kerkwerve. Volgt XIV-av.
3 Marinus Hanse, geboren op 14-11-1876 in Kerkwerve. Volgt XIV-aw.
4 Leendert Hanse, geboren op 29-11-1879 in Kerkwerve. Volgt XIV-ax.
5 Cornelis Hanse, geboren op 03-02-1882 in Kerkwerve. Aangifte op 04-02-1882 [ZA akte 3].
6 Neeltje Hanse, geboren op 24-03-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 25-03-1883 [ZA akte 6].
7 Maria Hanse, geboren op 21-07-1884 in Kerkwerve. Aangifte op 23-07-1884 [ZA akte 10].
XIII-y Neeltje Boot is geboren op 05-09-1850 in Kerkwerve, dochter van Jan Pietersz Boodt en Neeltje Krabbe. Aangifte op 05-09-1850 [ZA akte 22]. Neeltje is overleden op 11-05-1922 in Kerkwerve, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwster. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1875 in Kerkwerve [akte 8] met Marinus den Boer, 30 jaar oud. Marinus is geboren op 24-03-1845 in Duivendijke, zoon van Cornelis Cornelisz den Boer en Cornelia Tonisdr den Boer. Marinus is overleden op 18-05-1909 in Kerkwerve, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Neeltje en Marinus:
1 Kornelis Willem den Boer, geboren op 19-05-1876 in Kerkwerve. Volgt XIV-ay.
2 Jan Maarten den Boer, geboren op 28-12-1877 in Kerkwerve. Aangifte op 29-12-1877 [ZA akte 24]. Jan Maarten is overleden op 19-03-1881 in Kerkwerve, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5].
3 Willem Johannis den Boer, geboren op 26-10-1880 in Kerkwerve. Volgt XIV-az.
4 Jan Maarten den Boer, geboren op 22-01-1882 in Kerkwerve. Aangifte op 23-01-1882 [ZA akte 2].
5 Cornelia Maatje den Boer, geboren op 25-06-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 25-06-1883 [ZA akte 14].
6 Nicolaas Tonis den Boer, geboren op 19-08-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 19-08-1885 [ZA akte 21]. Nicolaas Tonis is overleden op 26-08-1885 in Kerkwerve, 7 dagen oud. Aangifte [ZA akte 14].
7 Maarten Leendert den Boer, geboren op 09-07-1886 in Kerkwerve. Volgt XIV-ba.
8 Neeltje Jacoba den Boer, geboren op 11-10-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 11-10-1887 [ZA akte 26]. Neeltje Jacoba is overleden op 12-10-1887 in Kerkwerve, 1 dag oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Johannes den Boer, geboren op 03-07-1890 in Kerkwerve. Volgt XIV-bb.
10 Leendert Nicolaas den Boer, geboren op 11-08-1891 in Kerkwerve. Volgt XIV-bc.
11 Neeltje Grietje den Boer, geboren op 24-06-1893 in Kerkwerve. Aangifte op 24-06-1893 [ZA akte 14].
12 Jacoba Maria den Boer, geboren op 29-10-1895 in Kerkwerve. Aangifte op 30-10-1895 [ZA akte 19].
XIII-z Maarten Boot is geboren op 01-08-1852 in Kerkwerve, zoon van Jan Pietersz Boodt en Neeltje Krabbe. Aangifte op 02-08-1852 [ZA akte 15]. Maarten is overleden op 15-11-1926 in Kerkwerve, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: landbouwer. Maarten trouwde, 31 jaar oud, op 04-07-1884 in Kerkwerve [akte 3] met Maria Padmos, 23 jaar oud. Maria is geboren op 10-03-1861 in Brouwershaven. Aangifte op 11-03-1861. Maria is overleden op 11-03-1944 in Zuilen, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4 Kerkwerve]. Beroep: dienstmeid. Maria: dochter van Marinus Padmos (01-08-1834 Duivendijke - 06-07-1920 Oudenhoorn), winkelier, landbouwer, veehouder; getrouwd (1) te Brouwershaven 09-09-1857 met Maatje van der Sluijs (12-11-1836 Brouwershaven - 08-09-1881 Brouwershaven), dochter van Nicolaas van der Sluis en Maria van den Ham; getrouwd (2) 05-12-2884 te Brouwershaven met Willemina van der Nood (24-01-1833 Brouwershaven - 17-10-1911 Brouwershaven), huishoudster, dochter van Rosier van der Nood en Maria Bakker.
Kinderen van Maarten en Maria:
1 Neeltje Boot, geboren op 30-05-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 31-05-1885 [ZA akte 17]. Neeltje is overleden op 12-09-1976 in Middenschouwen, 91 jaar oud.
2 Maatje Boot, geboren op 28-08-1887 in Kerkwerve. Volgt XIV-bd.
3 Jan Boot, geboren op 30-01-1889 in Kerkwerve. Aangifte op 31-01-1889 [ZA akte 1]. Jan is overleden op 04-11-1969 in Kerkwerve, 80 jaar oud. Woonplaats: Papeweg 1, Kerkwerve. Beroep: landbouwer.
4 Wilhelmina Boot, geboren op 17-04-1891 in Kerkwerve. Volgt XIV-be.
5 Maria Boot, geboren op 28-12-1892 in Kerkwerve. Volgt XIV-bf.
6 Marinus Boot, geboren op 23-10-1894 in Kerkwerve. Aangifte op 23-10-1894 [ZA akte 25]. Marinus is overleden op 11-02-1896 in Kerkwerve, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
7 Marinus Boot, geboren op 24-02-1896 in Kerkwerve. Aangifte op 25-02-1896 [ZA akte 4]. Marinus is overleden op 18-10-1981 in Zierikzee, 85 jaar oud.
8 Lena Pieternella Boot, geboren op 12-02-1901 in Kerkwerve. Aangifte op 13-02-1901 [ZA akte 5]. Lena Pieternella is overleden op 03-04-1965, 64 jaar oud.
9 Nicolaas Iman Boot, geboren op 07-10-1904 in Kerkwerve. Aangifte op 08-10-1904 [ZA akte 21]. Nicolaas Iman is overleden op 25-04-1981 in Middenschouwen, 76 jaar oud.
XIII-aa Maatje Boot is geboren op 16-01-1855 in Kerkwerve, dochter van Jan Pietersz Boodt en Neeltje Krabbe. Aangifte op 16-01-1855 [ZA akte 3]. Maatje is overleden vóór 1890, hoogstens 35 jaar oud. Maatje trouwde, 28 jaar oud, op 11-01-1884 in Noordgouwe [akte 1] met Willem van Verre, 24 jaar oud. Willem is geboren op 12-08-1859 in Noordgouwe, zoon van Bartel van Verre en Lena Fonteijne. Beroep: timmerman.

XIII-ab Elisabeth Bouman is geboren op 16-03-1824 in Bommenede, dochter van Geleijn Bou(w)man en Maatje Marinusse Boot (Bood). Aangifte op 16-03-1824 [ZA akte 3]. Beroep: dienstmeid. Elisabeth trouwde, 43 jaar oud, op 07-06-1867 in Burgh [akte 2] met Adriaan Verton, ongeveer 32 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1835 in Burgh. Beroep: arbeider. Adriaan: zoon van Pieter Verton en Kaatje van Staalen.

XIII-ac Marinus Boot is geboren op 20-02-1828 in Kerkwerve, zoon van Gerrit Marinusse Boot en Joppa Cornelisse Straaijer. Aangifte op 20-02-1828 [ZA akte 10]. Marinus is overleden omstreeks 1878, ongeveer 50 jaar oud. Woonplaats: (emigreerde in 1846 naar Pella, Iowa, U.S.A.). Beroep: werkman, tabaksbewerker, tabaksteler (afgekeurd voor deelneming aan de burgeroorlog wegens zeer slechte handen (reuma?). Als tabaksteler bewerkte hij de tabak in zijn eigen loods, met tussenpozen kwamen er inspecteurs voor het keuren van zijn tabak). Marinus trouwde, 24 jaar oud, in 1852 met Henrietta (Hendrika) Versteeg, 18 jaar oud. Henrietta (Hendrika) is geboren in 1834. Henrietta (Hendrika) is overleden in 1904, 70 jaar oud. Henrietta (Hendrika): dochter van Aart Versteeg (1800) en Emmeke Exalto (1815).
Kinderen van Marinus en Henrietta (Hendrika):
1 Gerritje (Geertje) Boot, geboren in 1853. Volgt XIV-bg.
2 Emma Boot, geboren in 1857.
3 Jacob Boot, geboren in 1859.
4 Mary Boot, geboren in 1864.
5 Cornelis Boot, geboren in 1868.
6 Aart Boot, geboren in 1870.
7 Leendert Boot, geboren in 1872.
8 Neeltje Boot, geboren in 1873.
9 Marinus Boot, geboren in 1877.
10 Hendrika Boot, geboren in 1878.
XIII-ad Cornelis Boot is geboren op 19-04-1829 in Kerkwerve, zoon van Gerrit Marinusse Boot en Joppa Cornelisse Straaijer. Aangifte op 20-04-1829 [ZA akte 8]. Cornelis is overleden omstreeks 1896, ongeveer 67 jaar oud. Woonplaats: St. Louis, Missouri, U.S.A. (emigreerde naar de U.S.A. (Montana?)). Cornelis trouwde in St. Louis, Missouri, U.S.A. met Catherine N.N..

XIII-ae Leendert (Leonard) Boot is geboren op 16-04-1830 in Kerkwerve, zoon van Gerrit Marinusse Boot en Joppa Cornelisse Straaijer. Aangifte op 17-04-1830 [ZA akte 10]. Leendert (Leonard) is overleden in 1911, 81 jaar oud. Hij is begraven te St. Louis, Missouri, U.S.A.. Bij het overlijden van Leendert (Leonard): Sint Marcus Cemetery. Woonplaats: St. Louis, Missouri, U.S.A.. Leendert (Leonard): werkte 62 jaar als sjouwer en gietvormenmaker bij de fabriek van Bridge en Bros., St. Louis, een kachelfabrikant, waar hij als 16-jarige begon. Leendert (Leonard) trouwde, 22 jaar oud, in 1852 in St. Louis, Missouri, U.S.A. met D.W. ten Strake, 22 jaar oud. 3 kinderen: 1 zoon, 1 onbekend en Jennie. D.W. is geboren op 08-04-1830. haar naam is van een bijbelblad overgenomen. De geboortedatum 08-04-1830 is niet duidelijk te lezen. Het kan ook een andere maand zijn. Bovendien zijn er nog anderen vermeld, waarvan J.W. te Strake, geboren op 03-12-1827, eventueel ook in aanmerking zou kunnen komen de vrouw van Leendert geweest te zijn.
Kind van Leendert (Leonard) en D.W.:
1 Jennie Boot, geboren op 18-08-1853.
XIII-af Jannetje (Jennie) Boot is geboren op 06-04-1832 in Kerkwerve, dochter van Gerrit Marinusse Boot en Joppa Cornelisse Straaijer. Aangifte op 07-04-1832 [ZA akte 4]. Zij is gedoopt op 29-04-1832 in Serooskerke, Schouwen. moeder Joppa Straeijer. Jannetje (Jennie) is overleden op 06-05-1896 in St. Louis, Missouri, U.S.A., 64 jaar oud. Woonplaats: (ging naar Buffalo, New York, U.S.A. en later naar St. Louis, Missouri, U.S.A.). Jannetje (Jennie) trouwde met Maarten (Martin) Oudijn. Maarten (Martin) is geboren op 10-11-1817. Maarten (Martin) is overleden op 06-05-1896, 78 jaar oud. Beroep: los werkman. Maarten (Martin): gegevens van de Volkstelling van 16-07-1850. Waarschijnlijk woonde een deel van het gezin bij een Duits echtpaar, mogelijk als pensiongasten. De rest van het gezin woonde bij de stiefvader van Jennie: Joost Oldendorf (Oldendorp). Ze woonden 11 jaar in St.Louis, vanwaar ze in 1861 naar Platteville, Wisconsin, verhuisden voor werk tijdens de burgeroorlog.

XIII-ag Jacob (Jakob) Boot is geboren op 14-10-1836 om 02:00 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jozina Jacobse Jansse van de Panne. Aangifte [ZA akte 21]. Jacob (Jakob) is overleden op 21-10-1910 in Kerkwerve, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: melkboer, (veld)arbeider. Jacob (Jakob):
na het overlijden van zijn zus Neeltje in 1902 verkreeg Jacob een huis met erf en een stuk weiland aan de Arkelweg, gesticht in 1897-1898, kadastraal bekend onder nrs B302 en B303. In 1921 werd dit door zijn zoon Cornelis Jan verkocht aan Pieter Triestsz de Jonge.
Jacob (Jakob) trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1864 in Kerkwerve [akte 4] met Janna van den Hoek, 18 jaar oud. Jacob Boot trouwde met zijn "stiefnichtje", aangezien haar vader Jan van den Hoek stiefkind was van Dingeman Verboom en Maatje Boot, de zuster van Jacob's vader Pieter Boot.. Janna is geboren op 10-11-1845 in Kerkwerve, dochter van Jan van den Hoek en Neeltje Kloet. Janna is overleden op 27-12-1916 in Kerkwerve, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: boerin. Janna:
op 30-05-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Scheiding der boedels van Jacob Boot Pieterszoon, overleden te Kerkwerve en Janna van den Hoek, tussen genoemde Janna van den Hoek, Johanna, Jacob en Cornelis-Jan allen te Kerkwerve, Cornelis Marinus Wessel te 's-Gravenhage, Kornelis van Westervoort te Amsterdam als zorgdrager over Johannes, Jacob Jan en Jan van Westervoort, Iman Hanse te Zierikzee, Jan de Jonge aldaar en Jan Pieter Boot te Ouwerkerk voor zich en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen;
op 15-06-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Schuldbekentenis door Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve ten behoeve van Iman Hanse te Zierikzee, groot f 640,-;
op 29-04-1915 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Testament Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve.
Kinderen van Jacob (Jakob) en Janna:
1 Pieter Jan Boot, geboren op 18-11-1864 in Kerkwerve. Aangifte op 18-11-1864 [ZA akte 24]. Pieter Jan is overleden op 25-11-1865 in Kerkwerve, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
2 Neeltje Boot, geboren op 07-11-1866 in Kerkwerve. Volgt XIV-bh.
3 Jozina Boot, geboren op 09-05-1870 in Kerkwerve. Volgt XIV-bi.
4 Jannetje Boot, geboren op 26-07-1872 in Kerkwerve. Volgt XIV-bj.
5 Pieternella Boot, geboren op 22-11-1874 in Kerkwerve. Volgt XIV-bk.
6 Jan Pieter Boot, geboren op 15-10-1876 in Kerkwerve. Volgt XIV-bl.
7 Johanna Boot, geboren op 27-03-1879 in Kerkwerve. Johanna is overleden in 1964, 85 jaar oud. Johanna: zwakbegaafde vrouw, woonde haar hele leven bij haar broer Kees-Jan.
8 Pieter Jan Boot, geboren op 12-03-1881 in Kerkwerve. Aangifte op 12-03-1881 [ZA akte 9]. Pieter Jan is overleden op 05-06-1907 in Kerkwerve, 26 jaar oud (oorzaak: tuberculose). Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: veldarbeider.
9 Marina Boot, geboren op 23-08-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 24-08-1883 [ZA akte 16]. Marina is overleden op 23-05-1907 in Kerkwerve, 23 jaar oud (oorzaak: tuberculose). Aangifte [ZA akte 2].
10 Jacob Boot, geboren op 14-01-1886 om 16:00 in Kerkwerve [uittreksel geboorteregister als bijlage trouwakte]. Volgt XIV-bm.
11 Cornelis Jan (Kees-Jan) Boot, geboren op 02-07-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 02-07-1887 [ZA akte 15]. Cornelis Jan is overleden op 28-02-1972 in Zierikzee, 84 jaar oud. Beroep: landbouwer, commissionair, havenmeester. Kees-Jan:
29-04-1915 akte 61 bij notaris Bieresz te Zierikzee: kreeg bij testamentaire beschikking van zijn moeder, Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pz, het hoefje met bouw- en weidegrond te Kerkwerve, sectie B nrs 19, 302 en 303, groot 2 ha, 68 a, 7 ca, toebedeeld. Dit met de verplichting bij haar overlijden in haar nalatenschap een bedrag van f 5000 in te brengen;
woonde tot 1953 samen met zijn ongetrouwde zuster Johanna onder Moriaanshoofd op het adres R 25;
vermeld als Havenmeester en weger op het landbouwhaventje "Flaauwers" te Kerkwerve en commissionair;
verkocht in 1921 het hoefje aan de toenmalige Arkelweg onder Moriaanshoofd nr N 47 aan Pieter de Jonge, vader van Triest de Jonge.
12 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 18-05-1890 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 5].
XIII-ah Jan Pieterse Boot is geboren omstreeks 1840 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jacomina Abrahamse Landman. Jan Pieterse is overleden op 15-08-1886 in Kerkwerve, ongeveer 46 jaar oud. Jan Pieterse trouwde met Neeltje Krabbe. Neeltje is geboren omstreeks 1840. Neeltje is overleden op 29-02-1884 in Kerkwerve, ongeveer 44 jaar oud [Memorie van Successie 3/6085 en 3/3433].

XIII-ai Abraham Boot is geboren op 08-09-1841 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 08-09-1841 [ZA akte 15]. Abraham is overleden op 08-05-1920 in Kerkwerve, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: veldarbeider. Abraham trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1872 in Kerkwerve [akte 3] met Wolferina van den Bos, 23 jaar oud. Wolferina is geboren op 22-02-1849 in Kerkwerve. Wolferina is overleden op 01-02-1929 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Wolferina: dochter van Kornelis van den Bos, melkboer, en Adriana Dag.
Kinderen van Abraham en Wolferina:
1 Pieter Cornelis Jan Boot, geboren op 08-09-1877 in Zierikzee. Aangifte op 08-09-1877 [ZA akte 176]. Pieter Cornelis Jan is overleden op 12-11-1941 in Zierikzee, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 87]. Beroep: dijkwerker.
2 Adriaantje Cornelia Boot, geboren op 14-10-1880 in Zierikzee. Volgt XIV-bn.
3 Cornelis Boot, geboren op 21-07-1883 in Zierikzee. Aangifte op 23-07-1883 [ZA akte 110].
4 Adriaan Maarten Boot, geboren op 10-08-1884 in Zierikzee. Aangifte op 11-08-1884 [ZA akte 130]. Adriaan Maarten is overleden op 20-08-1884 in Zierikzee, 10 dagen oud. Aangifte [ZA akte 135].
5 Adriaan Boot, geboren op 21-10-1886 in Zierikzee. Volgt XIV-bo.
6 Janna Adriana Boot, geboren op 26-10-1887 in Zierikzee. Volgt XIV-bp.
7 Marinus Cornelis Boot, geboren op 31-12-1888 in Zierikzee. Aangifte op 02-01-1889 [ZA akte 1]. Marinus Cornelis is overleden op 27-02-1889 in Zierikzee, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 16]. Marinus Cornelis: ook Martinus Cornelis.
8 Wolfert Cornelis Boot, geboren op 01-05-1890 in Zierikzee. Aangifte op 03-05-1890 [ZA akte 67]. Wolfert Cornelis is overleden op 16-08-1890 in Zierikzee, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 98].
9 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 16-11-1891 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 161].
XIII-aj Jan Pietersz Boot is geboren op 10-05-1845 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 10-05-1845 [ZA akte 14]. Jan Pietersz is overleden op 07-03-1891 in Kerkwerve, 45 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: timmerman. Jan Pietersz trouwde, 36 jaar oud, op 20-05-1881 in Kerkwerve [akte 6] met Pieternella Tui(j)nman, 25 jaar oud. Pieternella is geboren op 18-03-1856 in Kerkwerve. Pieternella is overleden op 10-11-1921 in Zierikzee, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 94]. Beroep: winkelierster. Pieternella: dochter van Kornelis Tuinman, melkboer en landbouwer, en Pieternella Natte, arbeidster.
Kinderen van Jan Pietersz en Pieternella:
1 Pieter Jan Boot, geboren op 04-09-1881 in Kerkwerve. Aangifte op 05-09-1881 [ZA akte 25]. Pieter Jan is overleden op 01-08-1953 in Haarlem, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 66 Zierikzee]. Woonplaats: Zierikzee.
2 Cornelis Boot, geboren op 11-09-1882 in Kerkwerve. Aangifte op 12-09-1882 [ZA akte 16]. Cornelis is overleden op 15-09-1882 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 15].
3 Pieternella Cornelia Boot, geboren op 27-10-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 27-10-1883 [ZA akte 20]. Pieternella Cornelia is overleden op 04-10-1957 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 78].
4 Jacobus Johannis Boot, geboren op 19-11-1884 in Kerkwerve. Volgt XIV-bq.
5 Cornelis Boot, geboren op 05-10-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 07-10-1885 [ZA akte 24]. Cornelis is overleden op 05-10-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 07-10-1885 [ZA akte 15].
6 Cornelis Jan Boot, geboren op 15-01-1887 in Kerkwerve. Volgt XIV-br.
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 15-11-1887 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 13].
8 Abraham Boot, geboren op 26-08-1888 in Kerkwerve. Aangifte op 27-08-1888 [ZA akte 17]. Abraham is overleden op 30-08-1888 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 12].
9 Marinus Boot, geboren op 02-11-1889 in Kerkwerve. Aangifte op 04-11-1889 [ZA akte 29]. Marinus is overleden op 03-11-1889 in Kerkwerve, 1 dag oud. Aangifte op 04-11-1889 [ZA akte 13].
10 Marinus Cornelis Boot, geboren op 16-01-1891 in Kerkwerve. Aangifte op 16-01-1891 [ZA akte 4]. Marinus Cornelis is overleden op 11-12-1896 in Kerkwerve, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10].
XIII-ak Johannis Pietersz Boot is geboren op 15-09-1847 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 15-09-1847 [ZA akte 11]. Johannis Pietersz is overleden op 25-08-1892 in Duivendijke, 44 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Beroep: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Johannis Pietersz: ook Johannes. Johannis Pietersz trouwde, 23 jaar oud, op 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] met Cornelia Boot, 24 jaar oud. erkennen Jacomina Willemina. Cornelia is geboren op 07-02-1846 in Duivendijke, dochter van Pieter Jansz Boot en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 08-02-1846 [ZA akte 4]. Cornelia is overleden op 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwster. Cornelia: ook Kornelia.
Kinderen van Johannis Pietersz en Cornelia:
1 Jacomina Willemina Boot, geboren op 25-09-1870 in Duivendijke. Volgt XIV-bs.
2 Pieternella Maatje Boot, geboren op 27-01-1872 in Duivendijke. Volgt XIV-bt.
3 Johanna Jacomina Boot, geboren op 16-07-1873 in Kerkwerve. Aangifte op 16-07-1873 [ZA akte 13]. Johanna Jacomina is overleden op 21-10-1876 in Duivendijke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
4 Janna Kornelia Boot, geboren op 16-01-1875 in Kerkwerve. Volgt XIV-bu.
5 Pieter Jan Boot, geboren op 23-04-1876 in Kerkwerve. Aangifte op 24-04-1876 [ZA akte 12]. Pieter Jan is overleden op 06-10-1876 in Duivendijke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14]. Bij het overlijden van Pieter Jan: als geboorteplaats vermeld Duivendijke.
6 Martina Johanna Boot, geboren op 19-04-1886 in Duivendijke. Volgt XIV-bv.
XIII-al Marinus Boot is geboren op 15-10-1849 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 16-10-1849 [ZA akte 22]. Marinus is overleden op 14-09-1907 in Kerkwerve, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer op de Langesluis. Marinus trouwde, 33 jaar oud, op 01-06-1883 in Kerkwerve [akte 7] met Wilhelmina den Boer, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 20-04-1855 in Zierikzee, dochter van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Aangifte op 21-04-1855 [ZA akte 71]. Wilhelmina is overleden op 11-01-1947 in Zierikzee, 91 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: landbouwster. Wilhelmina: ook Willemina.
Kinderen van Marinus en Wilhelmina:
1 Pieter Jan Boot, geboren op 30-10-1884 in Kerkwerve. Volgt XIV-bw.
2 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 15-12-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 16-12-1885 [ZA akte 34]. Wilhelmina Cornelia is overleden op 05-12-1979 in Zierikzee, 93 jaar oud.
3 Jacomina Johanna Boot, geboren op 05-04-1888 in Kerkwerve. Volgt XIV-bx.
4 Cornelis Boot, geboren op 31-07-1889 in Kerkwerve. Volgt XIV-by.
5 Johannes Boot, geboren op 11-05-1892 in Kerkwerve. Volgt XIV-bz.
6 Willem Boot, geboren op 23-12-1896 in Kerkwerve. Volgt XIV-ca.
XIII-am Willemina Boot is geboren op 18-05-1839 in Kerkwerve, dochter van Leendert Jansz Boot (Bood) en Martijntje (Martina) Boogerd. Aangifte op 18-05-1839 [ZA akte 12]. Willemina is overleden op 11-03-1925 in Kerkwerve, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Willemina trouwde, 21 jaar oud, op 27-03-1861 in Duivendijke [akte 1] met Cornelis den Boer, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 22-12-1837 in Duivendijke, zoon van Cornelis Cornelisz den Boer en Cornelia Tonisdr den Boer. Cornelis is overleden op 04-03-1918 in Ellemeet, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3 Ellemeet, akte 2 Brouwershaven]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer.
Er zijn twee huwelijken van een Cornelis met een Willemina:
Cornelis den Boer (*1831) trouwde in 1853 met Willemina Boot (*1831)
Cornelis den Boer (*1837) trouwde in 1861 met Willemina Boot (*1839)
Bij vergissing kan een kind bij het verkeerde paar vermeld zijn.
.
Kinderen van Willemina en Cornelis:
1 Kornelia Maatje Grietje den Boer, geboren op 21-09-1877 in Kerkwerve. Aangifte op 22-09-1877 [ZA akte 15].
2 Martina Willemina den Boer, geboren op 06-11-1878 in Kerkwerve. Volgt XIV-cb.
3 Cornelis den Boer, geboren op 05-08-1880 in Kerkwerve. Aangifte op 05-08-1880 [ZA akte 18]. Cornelis is overleden op 06-09-1880 in Kerkwerve, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 7].
4 Janna Marina den Boer, geboren op 01-10-1881 in Kerkwerve. Volgt XIV-cc.
XIII-an Janna Boot is geboren op 11-01-1841 in Duivendijke, dochter van Leendert Jansz Boot (Bood) en Martijntje (Martina) Boogerd. Aangifte op 12-01-1841 [ZA akte 1]. Janna is overleden op 20-02-1919 in Kerkwerve, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwster. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1863 in Kerkwerve [akte 5] met Johannis van der Wekken, 24 jaar oud. Johannis is geboren op 28-01-1839 in Kerkwerve. Johannis is overleden op 31-01-1923 in Kerkwerve, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer. Johannis: ook Johannes, zoon van Leendert van der Wekken, melkboer en landbouwer, en Kaatje van Dongen, landbouwster.Janna Boot
    


Johannes van der Wekken

Kinderen van Janna en Johannis:
1 Kaatje van der Wekken, geboren op 30-07-1864 in Duivendijke. Kaatje is overleden op 08-01-1878 in Duivendijke, 13 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
2 Leendert van der Wekken, geboren in 07-1865 in Duivendijke. Leendert is overleden op 30-09-1865 in Duivendijke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
3 Martina van der Wekken, geboren op 01-12-1866 in Duivendijke. Volgt XIV-cd.
4 Leendert van der Wekken, geboren op 09-10-1868 in Duivendijke. Volgt XIV-ce.
5 Marina van der Wekken, geboren op 16-09-1870 in Duivendijke. Volgt XIV-cf.
6 Adriaan van der Wekken, geboren op 10-12-1871 in Duivendijke. Volgt XIV-cg.
7 Willemina van der Wekken, geboren op 08-02-1873 in Duivendijke. Willemina is overleden op 04-01-1878 in Duivendijke, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
8 Cornelia van der Wekken, geboren op 17-07-1874 in Duivendijke. Volgt XIV-ch.
9 Jan van der Wekken, geboren op 10-09-1875 in Duivendijke. Volgt XIV-ci.
10 Tonis van der Wekken, geboren op 12-12-1876 in Duivendijke. Volgt XIV-cj.
11 Willem van der Wekken, geboren op 01-05-1878 in Duivendijke. Volgt XIV-ck.
12 Karel van der Wekken, geboren op 01-09-1879 in Duivendijke. tweeling. Karel is overleden op 14-01-1880 in Duivendijke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 2].
13 Marinus van der Wekken, geboren op 01-09-1879 in Duivendijke. tweeling. Marinus is overleden op 16-01-1880 in Duivendijke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
14 Karel Marinus van der Wekken, geboren op 19-12-1880 in Duivendijke. Karel Marinus is overleden op 15-06-1881 in Duivendijke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 6].
15 Johannes Jan van der Wekken, geboren op 17-01-1882 in Duivendijke. Volgt XIV-cl.
16 Kaatje van der Wekken, geboren op 11-01-1884 in Duivendijke. Volgt XIV-cm.
XIII-ao Marina Boot is geboren op 03-05-1845 in Duivendijke, dochter van Leendert Jansz Boot (Bood) en Martijntje (Martina) Boogerd. Aangifte op 03-05-1845 [ZA akte 10]. Marina is overleden op 25-08-1869 in Terneuzen, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 40]. Marina: ook Maria, Martina. Marina trouwde, 19 jaar oud, op 23-02-1865 in Terneuzen [akte 5] met Levinus (Livinus) de Ruijter, ongeveer 20 jaar oud. Levinus (Livinus) is geboren omstreeks 1845 in Zaamslag. Beroep: boerenknecht, vrachtrijder, molenaarsknecht, korenmolenaar. Levinus (Livinus): zoon van Jacobus de Ruijter, visser, en Tanneke Willemsen; getrouwd (2) op 01-05-1873 in Terneuzen met Gijsbetje Nousen (1854 Terneuzen), dienstmeid.
Kinderen van Marina en Levinus (Livinus):
1 Jacobus de Ruijter, geboren op 10-09-1865 in Terneuzen. Aangifte op 11-09-1865 [ZA akte 110].
2 Martina de Ruijter, geboren op 05-03-1867 in Terneuzen. Aangifte op 05-03-1867 [ZA akte 31]. Martina is overleden op 26-07-1880 in Kerkwerve, 13 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
3 Tanneke de Ruijter, geboren op 28-06-1869 in Terneuzen. Aangifte op 28-06-1869 [ZA akte 75]. Tanneke is overleden op 08-10-1869 in Zaamslag, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 49 Zaamslag, akte 60 Terneuzen].
XIII-ap Lena Boot is geboren op 12-10-1849 in Duivendijke, dochter van Leendert Jansz Boot (Bood) en Martijntje (Martina) Boogerd. Aangifte op 12-10-1849 [ZA akte 22]. Lena is overleden op 04-01-1903 in Wissenkerke, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: huishoudster. Lena trouwde, 18 jaar oud, op 24-10-1867 [akte 35] met Christiaan Andries Dees, 25 jaar oud. Christiaan Andries is geboren op 07-06-1842 in Terneuzen. Aangifte [akte 54]. Christiaan Andries is overleden op 02-08-1891 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 39]. Beroep: arbeider. Christiaan Andries: zoon van Pieter Dees en Anna Drabbe.
Kinderen van Lena en Christiaan Andries:
1 Pieter Leendert Dees, geboren op 10-06-1872 in Wissenkerke. Volgt XIV-cn.
2 Leendert Martinus Dees, geboren op 25-08-1884 in Wissenkerke. Volgt XIV-co.
3 Abraham Jan Dees, geboren op 09-05-1887 in Wissenkerke. Volgt XIV-cp.
XIII-aq Elisabeth Boot is geboren op 02-04-1852 in Duivendijke, dochter van Leendert Jansz Boot (Bood) en Martijntje (Martina) Boogerd. Aangifte op 03-04-1852 [ZA akte 6]. Elisabeth is overleden op 14-06-1939 in Nieuwerkerk, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 25-01-1877 in Terneuzen [akte 4] met Gerard(us) Job van der Graaf, ongeveer 32 jaar oud. Gerard(us) Job is geboren omstreeks 1845 in Zonnemaire. Gerard(us) Job is overleden op 25-10-1885 in Sas van Gent, ongeveer 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33, akte 168 Zierikzee]. Bij het overlijden van Gerard(us) Job: datum overlijden voor datum geboorte van kind 3 en van kind 4!. Beroep: rijksambtenaar. Gerard(us) Job: zoon van Cornelis van der Graaf en Adriana Johanna Vijverberg.
Kinderen van Elisabeth en Gerard(us) Job:
1 Adriana Martina van der Graaf, geboren op 24-10-1878 in Zierikzee. Volgt XIV-cq.
2 Leendert Cornelis van der Graaf, geboren op 07-10-1880 in Zierikzee. Volgt XIV-cr.
3 Cornelis Leendert van der Graaf, geboren op 15-05-1883 in Zierikzee. Volgt XIV-cs.
4 Gerarda Jobina van der Graaf, geboren op 27-02-1886 in Zierikzee. Aangifte op 27-02-1886 [ZA akte 40]. vader is overleden. Gerarda Jobina is overleden op 01-11-1886 in Zierikzee, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 138].
5 Johan Christoffel van der Graaf, geboren op 04-05-1894 in Zierikzee. Volgt XIV-ct.
XIII-ar Jan Marinus Boot is geboren op 17-06-1856 in Duivendijke, zoon van Leendert Jansz Boot (Bood) en Martijntje (Martina) Boogerd. Aangifte op 18-06-1856 [ZA akte 8]. Jan Marinus is overleden op 30-05-1914 in Kerkwerve, 57 jaar oud. Aangifte [akte 2]. Beroep: landbouwer. Jan Marinus trouwde, 27 jaar oud, op 09-11-1883 in Kerkwerve [akte 10] met Adriaantje Jonker, 21 jaar oud. Adriaantje is geboren op 03-10-1862 in Kerkwerve. Adriaantje is overleden op 21-04-1932 in Duivendijke, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3 Duivendijke, akte 4 Kerkwerve]. Beroep: dienstmeid. Adriaantje: dochter van Antonie Jonker en Johanna Fondse.
Kind van Jan Marinus en Adriaantje:
1 (Pleeg) Neeltje Jonker, geboren op 25-11-1883 in Kerkwerve. Neeltje: dochter van Pieter Jonker en Pieternella Kloet.
XIII-as Willemina Boot is geboren op 27-05-1839 in Kerkwerve, dochter van Johannis Janse Boot en Anna van der Werf. Aangifte op 27-05-1839 [ZA akte 13]. Willemina is overleden op 05-01-1878 in Kerkwerve, 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Willemina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1867 in Kerkwerve [akte 2] met Cornelis (Kornelis) van der Slui(j)s, 28 jaar oud. Cornelis (Kornelis) is geboren op 12-05-1838 in Kerkwerve. Cornelis (Kornelis) is overleden op 25-07-1871 in Kerkwerve, 33 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18]. Beroep: landbouwer, melkboer. Cornelis (Kornelis): zoon van Gerrit (Rengerse) van der Sluijs (Sluis) en Pieternella bij de Vate (Vaate), melkboerin.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 17-09-1873 in Kerkwerve [akte 4] met Hendrik de Vlieger, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-06-1844 in Kerkwerve. Aangifte [akte 7]. Hendrik is overleden op 06-06-1894 in Kerkwerve, 49 jaar oud. Aangifte [akte 5]. Beroep: landbouwer (1873-1878). Hendrik: zoon van Jan de Vlieger en Grietje Minne, landbouwster; getrouwd (2) met Kaatje van de Linde.
Kinderen van Willemina en Cornelis (Kornelis):
1 Gerrit van der Slui(j)s, geboren op 16-02-1868 in Kerkwerve. Volgt XIV-cu.
2 Johannis van der Sluis, geboren op 06-05-1869 in Kerkwerve. Volgt XIV-cv.
3 Leendert van der Sluis, geboren op 08-06-1871 in Kerkwerve. Volgt XIV-cw.
Kinderen van Willemina en Hendrik:
1 Jan Jacob de Vlieger, geboren op 24-06-1874 in Kerkwerve. Aangifte op 25-06-1874 [ZA akte 10]. Jan Jacob is overleden op 11-03-1879 in Kerkwerve, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].
2 Anna de Vlieger, geboren op 26-08-1875 in Kerkwerve. Volgt XIV-cx.
3 Grietje de Vlieger, geboren op 03-11-1876 in Kerkwerve. Volgt XIV-cy.
4 Jakob de Vlieger, geboren op 21-12-1877 in Kerkwerve. Volgt XIV-cz.
XIII-at Jacob Boot is geboren op 26-06-1840 in Kerkwerve, zoon van Johannis Janse Boot en Anna van der Werf. Jacob is overleden op 09-01-1906 in Nieuw-Vennep, 65 jaar oud. Woonplaats: (vertrok op 24-08-1897 van Zierikzee naar Nieuwer Amstel). Beroep: landbouwersknecht, landbouwer, arbeider. Jacob:
volgens de testamenten van zijn ouders had Jacob Boot bij hen een schuld van ruim f 4000, die na het overlijden van hen bij de verdeling van de erfporties verrekend moest worden.
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 23-05-1866 in Zierikzee [akte 29] met Lena (Helena) van Bloppoel, 34 jaar oud. Lena (Helena) is geboren op 06-07-1831 in Zierikzee. Lena (Helena) is overleden op 02-04-1895 in Zierikzee, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 52]. Beroep: kleuteronderwijzeres. Lena (Helena): dochter van Anthonij van Bloppoel, zeeftenmaker, en Maria Priester.
Kinderen van Jacob en Lena (Helena):
1 Johannes Boot, geboren op 21-09-1866 in Zierikzee. Volgt XIV-da.
2 Krina Maria Boot, geboren op 24-10-1867 in Zierikzee. Aangifte op 25-10-1867 [ZA akte 217]. Krina Maria is overleden op 07-10-1868 in Zierikzee, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 140].
3 Anna Boot, geboren op 06-06-1869 in Zierikzee. Aangifte op 07-06-1869 [ZA akte 93]. Anna is overleden op 11-07-1958 in Zeist, 89 jaar oud. Woonplaats: (vertrok op 18-01-1897 naar Leiden).
4 Anthonij (Anton) Boot, geboren op 13-10-1870 in Zierikzee. Volgt XIV-db.
5 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 28-12-1871 in Zierikzee. Aangifte op 29-12-1871 [ZA akte 301]. Maria Wilhelmina is overleden op 02-01-1872 in Zierikzee, 5 dagen oud. Aangifte [ZA akte 4].
XIII-au Neeltje Boot is geboren op 13-12-1850 in Kerkwerve, dochter van Johannis Janse Boot en Anna van der Werf. Aangifte op 13-12-1850 [ZA akte 28]. Neeltje is overleden op 31-01-1887 in Geersdijk (Wissenkerke), 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Woonplaats: (op 22-05-1882 in Dinteloord). Neeltje trouwde, 31 jaar oud, op 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 5] met Adriaan Breure, 31 jaar oud. Neeltje trouwde op dezelfde dag als broer Kornelis. Adriaan is geboren op 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan is overleden op 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: landbouwer (1887). Adriaan: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar.
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld in Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in Normandië, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Léonard Breur een volgeling van Willem van Normandië zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
Kinderen van Neeltje en Adriaan:
1 Maatje Breure, geboren op 04-07-1882. Maatje is overleden op 09-10-1971, 89 jaar oud. Zij is begraven te Kamperland. Maatje: geestelijk gehandicapt, heeft heel haar leven bij haar halfzusters Janne en Pieternella gewoond.
2 Anna Wilhelmina Breure, geboren op 24-05-1884 in Wissenkerke. Aangifte op 24-05-1884 [ZA akte 59]. Anna Wilhelmina is overleden op 05-09-1884 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 42].
XIII-av Kornelis Boot is geboren op 09-11-1856 in Kerkwerve, zoon van Johannis Janse Boot en Anna van der Werf. Aangifte op 10-11-1856 [ZA akte 17]. Kornelis is overleden op 04-07-1930 in Zierikzee, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 50]. Beroep: landbouwer te Merjaen (Moriaanshoofd). Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 4] met Jakomijntje bij de Vaate, 22 jaar oud. Kornelis trouwde op dezelfde dag als zus Neeltje; broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Jakomijntje is geboren op 26-02-1860 om 17:00 in Kerkwerve, dochter van Stoffel bij de Vaate en Maatje van Damme. Jakomijntje is overleden op 13-05-1941 in Zierikzee, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44]. Jakomijntje: ook Jacomijntje, Jacomina.Cornelis Boot en Jacomijntje bij de VaateHet gezin van Kornelis (Cornelis) Boot en Jacomijntje (Jacomina) bij de Vaate:
(zie onderstaande nummering bij Kinderen van Kornelis (Cornelis) en Jacomijntje (Jacomina)
staand v.l.n.r.. 12. Willem Jan, 3. Jan Leendert, 10. Stoffel, 1. Johannes, 11. Olivier Bartel, 5. Jacob, 6. Leendert, 13. Pieter Gerrit (voor 6), 7. Cornelis,
zittend v.l.n.r.. 8. Anna, boer Kornelis Boot, boerin met Schouwse muts Jacomijntje bij de Vaate, 2. Maatje Pieternella, 15. Neeltje,
op de voorgrond v.l.n.r.. 16. Bartel Jacob, 17. Gerardus.

Kinderen van Kornelis en Jakomijntje:
1 Johannes Boot, geboren op 04-05-1883 in Kerkwerve. Aangifte op 05-05-1883 [ZA akte 9]. Johannes is overleden op 11-07-1974 in Haamstede, 91 jaar oud. Hij is begraven op 15-07-1974 te Haamstede. Beroep: landbouwer en arbeider.Johannes Boot

2 Maatje Pieternella Boot, geboren op 16-11-1884 in Kerkwerve. Volgt XIV-dc.
3 Jan Leendert Boot, geboren op 03-01-1886 in Kerkwerve. Volgt XIV-dd.
4 Stoffel Boot, geboren op 02-01-1887 in Kerkwerve. Aangifte op 03-01-1887 [ZA akte 2]. Stoffel is overleden op 11-03-1893 in Kerkwerve, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
5 Jacob Boot, geboren op 07-02-1888 in Kerkwerve. Volgt XIV-de.
6 Leendert Boot, geboren op 12-04-1889 in Kerkwerve. Volgt XIV-df.
7 Cornelis Boot, geboren op 03-08-1890 in Kerkwerve. Volgt XIV-dg.
8 Anna Boot, geboren op 29-09-1891 in Kerkwerve. Volgt XIV-dh.
9 Pieternella Boot, geboren op 01-02-1893 in Kerkwerve. Aangifte op 01-02-1893 [ZA akte 3]. Pieternella is overleden op 25-09-1893 in Kerkwerve, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14].
10 Stoffel Boot, geboren op 04-03-1894 in Kerkwerve. Volgt XIV-di.
11 Olivier Bartel Boot, geboren op 02-05-1895 in Kerkwerve. Volgt XIV-dj.
12 Willem Jan Boot, geboren op 30-05-1896 in Kerkwerve. Volgt XIV-dk.
13 Pieter Gerrit Boot, geboren op 31-08-1897 in Kerkwerve. Volgt XIV-dl.
14 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 20-12-1898 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 16].
15 Neeltje Boot, geboren op 27-11-1900 in Kerkwerve. Aangifte op 28-11-1900 [ZA akte 30]. Neeltje is overleden op 21-02-1977 in Zierikzee, 76 jaar oud. Zij is begraven op 24-02-1977 te Haamstede.
16 Bartel Jacob Boot, geboren op 01-08-1904 in Kerkwerve. Volgt XIV-dm.
17 Gerardus Boot, geboren op 10-07-1906 in Noordgouwe. Volgt XIV-dn.
XIII-aw Anna Johanna Boot is geboren op 01-04-1859 in Kerkwerve, dochter van Johannis Janse Boot en Anna van der Werf. Aangifte op 02-04-1859 [akte 11]. Anna Johanna is overleden op 31-01-1932 in Zierikzee, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwster. Anna Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 30-04-1879 in Kerkwerve [akte 1] met Olivier bij de Vaate, 22 jaar oud. broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Olivier is geboren op 25-11-1856 om 03:00 in Kerkwerve, zoon van Stoffel bij de Vaate en Maatje van Damme. Olivier is overleden op 15-10-1904 in Kerkwerve, 47 jaar oud. Aangifte [akte 11]. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Anna Johanna en Olivier:
1 Maatje bij de Vaate, geboren op 11-07-1879 om 01:00 in Kerkwerve. Volgt XIV-do.
2 Anna Willemina bij de Vaate, geboren op 26-04-1881 om 06:00 in Kerkwerve. Volgt XIV-dp.
3 Stoffel bij de Vaate, geboren op 14-05-1883 om 11:00 in Kerkwerve. Aangifte op 15-05-1883 [ZA akte 10]. Stoffel is overleden op 10-08-1955 in Noordgouwe, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 35].
4 Johannes bij de Vaate, geboren op 12-06-1885 om 10:00 in Kerkwerve. Volgt XIV-dq.
5 Neeltje bij de Vaate, geboren op 03-05-1887 om 08:30 in Kerkwerve. Volgt XIV-dr.
6 Pieternella bij de Vaate, geboren op 23-05-1889 om 15:30 in Kerkwerve. Volgt XIV-ds.
7 Jacob bij de Vaate, geboren op 21-02-1891 om 20:30 in Kerkwerve. Volgt XIV-dt.
8 Cornelia bij de Vaate, geboren op 13-09-1892 om 12:30 in Kerkwerve. Aangifte op 14-09-1892 [ZA akte 28]. Cornelia is overleden op 08-01-1893 in Kerkwerve, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 1].
9 Jan bij de Vaate, geboren op 28-02-1894 om 12:00 in Kerkwerve. Volgt XIV-du.
10 Cornelis bij de Vaate, geboren op 19-12-1896 om 20:30 in Kerkwerve. Volgt XIV-dv.
11 Cornelia bij de Vaate, geboren op 14-10-1899 om 01:30 in Kerkwerve. Volgt XIV-dw.
12 Lena bij de Vaate, geboren op 13-11-1902 om 19:00 in Kerkwerve. Volgt XIV-dx.
XIII-ax Lena Boot is geboren op 09-09-1860 in Kerkwerve, dochter van Johannis Janse Boot en Anna van der Werf. Aangifte op 10-09-1860 [ZA akte 21]. Lena is overleden op 03-11-1935 in Zierikzee, 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 73]. Beroep: landbouwster. Lena trouwde, 19 jaar oud, op 21-01-1880 in Kerkwerve [akte 1] met Leendert bij de Vaate, 21 jaar oud. broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Leendert is geboren op 20-08-1858 om 10:00 in Kerkwerve, zoon van Stoffel bij de Vaate en Maatje van Damme. Leendert is overleden op 17-10-1908 in Zierikzee, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 106]. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Lena en Leendert:
1 Maatje Pieternella bij de Vaate, geboren op 10-05-1880 om 19:00 in Kerkwerve. Volgt XIV-dy.
2 Johannis Stoffel bij de Vaate, geboren op 22-04-1882 in Zierikzee. Volgt XIV-dz.
3 Stoffel Johannes bij de Vaate, geboren op 01-01-1884 in Zierikzee. Volgt XIV-ea.
4 Anna Wilhelmina bij de Vaate, geboren op 05-02-1885 in Zierikzee. Aangifte op 06-02-1885 [ZA akte 18]. Anna Wilhelmina is overleden op 09-07-1896 in Zierikzee, 11 jaar oud. Aangifte [ZA akte 88].
5 Bartel Jan bij de Vaate, geboren op 23-04-1887 in Zierikzee. Volgt XIV-eb.
6 Jacob bij de Vaate, geboren op 04-12-1888 in Zierikzee. Volgt XIV-ec.
7 Jan bij de Vaate, geboren op 20-09-1890 in Zierikzee. Volgt XIV-ed.
8 Wilhelmina bij de Vaate, geboren op 01-08-1892 in Zierikzee. Volgt XIV-ee.
9 Neeltje bij de Vaate, geboren op 10-07-1894 in Zierikzee. Volgt XIV-ef.
10 Janna bij de Vaate, geboren op 25-03-1896 in Zierikzee. Aangifte op 25-03-1896 [ZA akte 52]. Janna is overleden op 24-03-1945 in Zierikzee, 48 jaar oud (oorzaak: verongelukt door een Engelse granaat). Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: huishoudster.
11 Anna bij de Vaate, geboren op 13-11-1897 in Zierikzee. Volgt XIV-eg.
12 Pieternella bij de Vaate, geboren op 16-10-1900 in Zierikzee. Aangifte op 17-10-1900 [ZA akte 179]. Pieternella is overleden op 19-01-1907 in Zierikzee, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
13 Lena bij de Vaate, geboren op 06-02-1903 in Zierikzee. Volgt XIV-eh.
14 Cornelia bij de Vaate, geboren op 17-02-1904 in Zierikzee. Volgt XIV-ei.
XIII-ay Jan Maartensz Boot is geboren op 12-03-1837 in Ellemeet, zoon van Maarten Janse Boot en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 13-03-1837 [akte 4]. Jan Maartensz is overleden op 08-05-1876 in Zierikzee, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 86]. Beroep: slachter, vleeshouwer, logementhouder, koopman. Jan Maartensz trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1863 in Kerkwerve [akte 3] met Johanna (Janna) Kostense, 21 jaar oud. Johanna (Janna) is geboren op 02-10-1841 in Duivendijke. Johanna (Janna) is overleden op 23-08-1901 in Middelburg, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 210]. Johanna (Janna): dochter van Bastiaan Kostense (1814-1882), landbouwer, en Adriana Viergever (1820-1891).
Kinderen van Jan Maartensz en Johanna (Janna):
1 Maarten Aalbregt Boot, geboren op 04-12-1864 in Zierikzee. Volgt XIV-ej.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 15-07-1866 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 109].
3 Albert Jan Boot, geboren op 15-07-1868 in Zierikzee. Aangifte op 16-07-1868 [ZA akte 147]. tweeling. Albert Jan is overleden op 18-08-1868 in Zierikzee, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 97].
4 Bastiaan Adrianus Boot, geboren op 15-07-1868 in Zierikzee. Aangifte op 16-07-1868 [ZA akte 146]. tweeling. Bastiaan Adrianus is overleden op 14-08-1868 in Zierikzee, 30 dagen oud. Aangifte [ZA akte 94].
5 Bastiaan Adrianus Boot, geboren op 02-03-1870 in Zierikzee. Volgt XIV-ek.
6 Aaltje Johanna Boot, geboren op 02-08-1871 in Zierikzee. Aangifte op 02-08-1871 [ZA akte 161]. Aaltje Johanna is overleden op 12-12-1871 in Zierikzee, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 175].
XIII-az Abraham Maartensz Boot is geboren op 17-05-1838 in Ellemeet, zoon van Maarten Janse Boot en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 17-05-1838 [ZA akte 7]. Abraham Maartensz is overleden omstreeks 1908 in U.S.A., ongeveer 70 jaar oud. Woonplaats: (emigreerde in 1865 naar de U.S.A. en is daar overleden). Beroep: landbouwer, melkboer. Abraham Maartensz trouwde, 20 jaar oud, op 10-11-1858 in Zierikzee [akte 66] met Cornelia (Neeltje) van Westen, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 17-06-1873 in Zierikzee (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank, akte 37 dd 13-08-1873 Zierikzee]. Cornelia is geboren op 15-11-1836 in Zierikzee, dochter van Willem van Westen en Joppa Geelhoed. Cornelia is overleden op 06-05-1921 in Bruinisse, 84 jaar oud. Beroep: dienstbode. Neeltje: hertrouwd met Huibert van de Wiel (ca 1841 Giessendam - 01-11-1915 Bruinisse), zoon van Andries van de Wiel en Marigje Kwakernaat.
Kinderen van Abraham Maartensz en Neeltje:
1 Maarten Jan Boot, geboren op 29-06-1859 in Zierikzee. Aangifte op 30-06-1859 [ZA akte 156]. Maarten Jan is overleden op 03-10-1863 in Zierikzee, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 152].
2 Joppa Wilhelmina Boot, geboren op 23-06-1860 in Zierikzee. Aangifte op 25-06-1860 [ZA akte 129]. Joppa Wilhelmina is overleden op 28-12-1860 in Zierikzee, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 146].
3 Aaltje Janna Boot, geboren op 27-11-1862 in Zierikzee. Aangifte op 27-11-1862 [ZA akte 266]. tweeling. Aaltje Janna is overleden op 13-03-1863 in Zierikzee, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 50].
4 Willem Leendert Boot, geboren op 27-11-1862 in Zierikzee. Aangifte op 27-11-1862 [ZA akte 267]. tweeling. Willem Leendert is overleden op 03-03-1863 in Zierikzee, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 44]. Bij het overlijden van Willem Leendert: vermeld als Willem Hendrik.
5 Marinus Johannes Boot, geboren op 12-12-1868 in Stavenisse. Volgt XIV-el.
XIII-ba Willemijntje Boot is geboren op 22-02-1841 in Ellemeet, dochter van Maarten Janse Boot en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 23-02-1841 [akte 2]. Willemijntje is overleden op 05-11-1889 in Zierikzee, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 107]. Beroep: landbouwster. Willemijntje: ook Willemina. Willemijntje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 04-11-1863 in Kerkwerve [akte 8] met Gerrit Kloet, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 24-02-1840 in Kerkwerve, zoon van Maarten Olivierse Kloet en Tona de Vos. Gerrit is overleden op 05-10-1872 in Zierikzee, 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 192]. Beroep: molenaar, landbouwer.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-10-1874 in Zierikzee [akte 43] met Willem Kooman, 21 jaar oud. Willem is geboren op 06-03-1853 in Elkerzee, zoon van Gerrit Kooman en Kaatje Jonker. Willem is overleden op 08-12-1920 in Zierikzee, 67 jaar oud. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Willemijntje en Gerrit:
1 Maarten Olivier Kloet, geboren op 26-08-1864 in Zierikzee. Volgt XIV-em.
2 Aaltje Willemina Kloet, geboren op 03-06-1866 in Zierikzee. Aangifte op 04-06-1866 [ZA akte 129]. Aaltje Willemina is overleden op 01-02-1867 in Zierikzee, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 25].
3 Aaltje Willemina Kloet, geboren op 05-09-1867 in Zierikzee. Aangifte op 06-09-1867 [ZA akte 185]. Aaltje Willemina is overleden op 16-06-1868 in Zierikzee, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 56].
4 Aaltje Willemina Kloet, geboren op 23-12-1868 in Zierikzee. Volgt XIV-en.
5 Adriaan Leendert Kloet, geboren op 27-06-1870 in Zierikzee. Aangifte op 28-06-1870 [ZA akte 152]. Adriaan Leendert is overleden op 23-12-1870 in Zierikzee, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 191].
6 Adriaan Leendert Kloet, geboren op 18-03-1872 in Zierikzee. Volgt XIV-eo.
Kinderen van Willemijntje en Willem:
1 Gerrit Jan Kooman, geboren op 07-12-1875 in Zierikzee. Volgt XIV-ep.
2 Jan Cornelis Kooman, geboren op 19-01-1877 in Zierikzee. Aangifte op 19-01-1877 [ZA akte 18]. Jan Cornelis is overleden op 15-04-1954 in Zierikzee, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 23].
3 Catharina Jobina Kooman, geboren op 13-05-1879 in Zierikzee. Volgt XIV-eq.
4 Leendert Johannes Kooman, geboren op 20-04-1881 in Zierikzee. Volgt XIV-er.
XIII-bb Martijna Boot is geboren op 06-07-1843 in Ellemeet, dochter van Maarten Janse Boot en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 07-07-1843 [akte 11]. Martijna is overleden op 30-01-1886 in Ellemeet, 42 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Martijna trouwde, 23 jaar oud, op 21-11-1866 in Haamstede [akte 5] met Adriaan Dalebout, 30 jaar oud. Adriaan is geboren op 17-02-1836 in Haamstede, zoon van Leendert Cornelisz Dalebout en Pieternella (Pietje) Dalebout. Adriaan is overleden op 13-07-1905 in Ellemeet, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer.
Kinderen van Martijna en Adriaan:
1 Leendert Albert Dalebout, geboren op 07-04-1867 in Ellemeet. Volgt XIV-es.
2 Aaltje Willemina Dalebout, geboren op 14-08-1869 in Ellemeet. Volgt XIV-et.
3 Cornelis Pieter Dalebout, geboren op 19-11-1870 in Ellemeet. Volgt XIV-eu.
4 Maarten Dalebout, geboren op 29-10-1871 in Ellemeet. Volgt XIV-ev.
5 Hendrik Dalebout, geboren op 05-01-1873 in Ellemeet. Volgt XIV-ew.
6 Jan Dalebout, geboren op 21-08-1874 in Ellemeet. Volgt XIV-ex.
7 Pieternella Dalebout, geboren op 04-01-1876 in Ellemeet. Volgt XIV-ey.
8 Abraham Dalebout, geboren op 26-10-1877 in Ellemeet. Volgt XIV-ez.
9 Willem Dalebout, geboren op 31-03-1879 in Ellemeet. Volgt XIV-fa.
10 Johannes Dalebout, geboren op 22-08-1881 in Ellemeet. Volgt XIV-fb.
11 Adriaan Dalebout, geboren op 23-06-1883 in Ellemeet. Volgt XIV-fc.
12 Janna Willemina Dalebout, geboren op 21-01-1886 in Ellemeet. Volgt XIV-fd.
XIII-bc Janna Boot is geboren op 19-10-1845 in Ellemeet, dochter van Maarten Janse Boot en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 20-10-1845 [ZA akte 16]. Janna is overleden op 08-02-1939 in Zierikzee, 93 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 21-03-1866 in Zierikzee [akte 9] met Johannes van Westen, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 01-06-1845 in Zierikzee, zoon van Willem van Westen en Joppa Geelhoed. Johannes is overleden op 14-05-1915 in Zierikzee, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 49]. Beroep: landbouwer, herbergier.
Kinderen van Janna en Johannes:
1 Janna Jobina van Westen, geboren op 03-01-1867 in Zierikzee. Janna Jobina is overleden op 28-05-1867 in Zierikzee, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 110].
2 Aaltje Martina van Westen, geboren op 05-03-1868 in Zierikzee. Volgt XIV-fe.
3 Helena Wilhelmina van Westen, geboren omstreeks 1870 in Zierikzee. Volgt XIV-ff.
4 Maarten Adrianus van Westen, geboren in 06-1871 in Zierikzee. Maarten Adrianus is overleden op 03-05-1872 in Zierikzee, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 102].
XIII-bd Johanna Boot is geboren op 03-12-1848 in Ellemeet, dochter van Maarten Janse Boot en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 04-12-1848 [ZA akte 15]. Johanna is overleden op 03-12-1871 in Brouwershaven, 23 jaar oud. Aangifte [ZA akte 59]. Woonplaats: 22-12-1862 Brouwershaven. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 25-11-1868 in Zierikzee [akte 34] met Jan Dalebout, 28 jaar oud. Jan is geboren op 01-04-1840 in Haamstede, zoon van Leendert Cornelisz Dalebout en Pieternella (Pietje) Dalebout. Jan is overleden op 05-03-1890 in Brouwershaven, 49 jaar oud [Memorie van Successie 3/4997, 1890 en 2/5155, band 1871]. Beroep: broodbakker. Jan: hertrouwd in Nieuwerkerk met Johanna Hallingse (ca 1845 Nieuwerkerk), dochter van Jan Hallingse en Willemijntje van der Stolpe.
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Pieternella Cornelia Dalebout, geboren op 10-09-1869 in Brouwershaven. Volgt XIV-fg.
2 Aaltje Dalebout, geboren op 26-09-1870 in Brouwershaven. Volgt XIV-fh.
XIII-be Leendert Boot is geboren op 07-09-1854 in Ellemeet, zoon van Maarten Janse Boot en Aaltje Le(e)gema(a)te. Aangifte op 07-09-1854 [ZA akte 12]. Leendert is overleden in 1904 in Den Haag, 50 jaar oud. Woonplaats: 27-11-1877 Den Haag. Leendert trouwde met Anthonia de Glopper.

XIII-bf Pieternella Lena Boot is geboren op 07-12-1868 in Zierikzee, dochter van Maarten Janse Boot en Willemijntje Dalebout. Aangifte op 07-12-1868 [ZA akte 259]. Pieternella Lena is overleden op 16-08-1944 in Hillegersberg (Rotterdam), 75 jaar oud. Pieternella Lena trouwde, 21 jaar oud, op 23-07-1890 in Zierikzee [akte 42] met Johannis Geleijnse, 23 jaar oud. Johannis is geboren op 13-06-1867 in Haamstede, zoon van Bartel Geleijnse en Pieternella Fokker. Johannis is overleden op 31-12-1915 in Rotterdam, 48 jaar oud. Beroep: broodbakker.
Kinderen van Pieternella Lena en Johannis:
1 Janna Geleijnse, geboren op 15-09-1887 in Zierikzee. Volgt XIV-fi.
2 Bartel Geleijnse, geboren op 29-01-1891 in Zierikzee. Aangifte op 30-01-1891 [ZA akte 18]. Bartel is overleden op 17-04-1909 in Zierikzee, 18 jaar oud. Aangifte [ZA akte 65]. Beroep: broodbakkersknecht.
3 Wilhelmina Pieternella Geleijnse, geboren op 12-03-1892 in Zierikzee. Volgt XIV-fj.
4 Maarten Geleijnse, geboren op 17-03-1893 in Zierikzee. Volgt XIV-fk.
5 Pieter Geleijnse, geboren op 20-05-1894 in Zierikzee. Aangifte op 21-05-1894 [ZA akte 84]. Pieter is overleden op 16-10-1913 in Zierikzee, 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 85]. Beroep: schildersknecht.
6 Johannis Geleijnse, geboren op 16-12-1895 in Zierikzee. Aangifte op 17-12-1895 [ZA akte 212].
7 Nikolaas Johannis Geleijnse, geboren op 29-03-1897 in Zierikzee. Aangifte op 29-03-1897 [ZA akte 58]. Nikolaas Johannis is overleden op 20-04-1897 in Zierikzee, 22 dagen oud. Aangifte [ZA akte 36].
8 Nicolaas Johannes Geleijnse, geboren op 29-05-1898 in Zierikzee. Volgt XIV-fl.
9 Clement Geleijnse, geboren op 03-08-1899 in Zierikzee. Aangifte op 03-08-1899 [ZA akte 128].
10 Leendert Geleijnse (privé).
11 Neeltje Geleijnse, geboren op 09-10-1901 in Zierikzee. Volgt XIV-fm.
12 Cornelis Geleijnse (privé).
13 Pieternella Dina Geleijnse, geboren op 10-03-1905 in Zierikzee. Volgt XIV-fn.
14 Leijntje Pieternella Geleijnse (privé).
15 Willem Geleijnse, geboren op 10-07-1908 in Zierikzee. Aangifte op 11-07-1908 [ZA akte 106]. Willem is overleden op 09-10-1909 in Zierikzee, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 115].
XIII-bg Johannes Maarten Boot is geboren op 25-02-1870 in Zierikzee, zoon van Maarten Janse Boot en Willemijntje Dalebout. Aangifte [ZA akte 39]. Johannes Maarten is overleden op 14-06-1924 in Rotterdam, 54 jaar oud. Beroep: landbouwer. Johannes Maarten trouwde, 21 jaar oud, op 08-04-1891 in Zierikzee [akte 10] met Leentje Kort, 20 jaar oud. Leentje is geboren op 01-01-1871 in Dirksland. Leentje is overleden op 17-10-1947 in Rotterdam, 76 jaar oud (oorzaak: suikerziekte). Zij is begraven op 20-10-1947 te Rotterdam. Bij het overlijden van Leentje: Crooswijk. Leentje: dochter van Jacob Kort (30-06-1837 Noordgouwe - 24-07-1910 Zierikzee), herbergier, getrouwd op 05-02-1864 in Noordgouwe met Francina van Hekke (14-02-1836 Noordgouwe - 10-07-1912 Zierikzee).
Kinderen van Johannes Maarten en Leentje:
1 Willemijntje (Mien) Boot, geboren op 24-08-1891 in Zierikzee. Volgt XIV-fo.
2 Francina (Sien) Boot, geboren op 05-08-1893 in Zierikzee. Volgt XIV-fp.
3 Maarten Boot, geboren op 10-02-1895 in Zierikzee. Volgt XIV-fq.
4 Jacoba (Co) Boot, geboren op 10-11-1896 in Rotterdam. Jacoba is overleden op 21-08-1981 in Rotterdam, 84 jaar oud. Zij is begraven op 24-08-1981 te Rotterdam. Bij het overlijden van Co: Hofwijk.
5 Pieternella Lena (Pietje) Boot, geboren op 22-08-1899 in Rotterdam. Volgt XIV-fr.
6 Johannes Maarten Boot, geboren op 19-07-1901 in Rotterdam. Volgt XIV-fs.
7 Jacob (Jaap) Boot, geboren op 01-08-1904 in Rotterdam. Jacob is overleden op 06-01-1983 in Rotterdam, 78 jaar oud (oorzaak: blaarziekte). Hij is begraven op 10-01-1983 te Rotterdam. Bij het overlijden van Jaap: Hofwijk.
8 Leendert (Leen) Boot, geboren op 10-11-1905 in Rotterdam. Volgt XIV-ft.
9 Pieter Cornelis (Piet) Boot, geboren op 14-01-1908 in Rotterdam. Pieter Cornelis is overleden op 22-01-1961 in Rotterdam, 53 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1961 te Rotterdam. Bij het overlijden van Piet: Hofwijk.
10 Maria Wilhelmina (Marietje) Boot, geboren op 19-04-1910 in Rotterdam. Maria Wilhelmina is overleden op 09-06-1913 in Rotterdam, 3 jaar oud.
11 Elizabeth Jacoba Boot (privé).
XIII-bh Jan Willemsz Boot is geboren op 11-02-1843 in Ellemeet, zoon van Willem Janse Boot en Grietje den Boer. Aangifte op 13-02-1843 [ZA akte 2]. Jan Willemsz is overleden op 21-07-1927 in Haamstede, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landbouwer (heeft eerst geboerd op de hofstede van de familie Vis aan de Meeldijk te Haamstede (mogelijk door zijn huwelijk) en was daar tevens beheerder over aangespoelde goederen; later kwam hij op de boerderij die daaraan grenst). Jan Willemsz trouwde, 30 jaar oud, op 15-10-1873 in Haamstede [akte 7] met Pieternella Cornelia Vis, 30 jaar oud. Pieternella Cornelia is geboren op 26-03-1843 in Haamstede, dochter van Willem Vis en Elizabeth Krepel. Aangifte op 27-03-1843 [ZA akte 10]. Pieternella Cornelia is overleden op 01-11-1926 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Woonplaats: Haamstede (het gezin verhuisde in 1887 naar Meeldijk 7, na het overlijden van Job Vis). Beroep: landbouwster.

Op de foto van links naar rechts: Jan Willemsz Boot, zijn vrouw Pieternella Cornelia Boot-Vis, Jannetje van Westen-van de Zande, Sara Pieternella Boot-van Westen met op haar arm Pieternella Cornelia Elisabeth Boot, Willem Gerardus Boot, Cornelis Jan van Westen en op de voorgrond de stoere Cornelis Jan Boot.
De foto is gemaakt door zijn enkele jaren oudere broer Jan Pieter Cornelis Boot. De foto is van omstreeks 1919 en gemaakt op de hofstede met bollenschuur "Monocotyl" Burgh-Haamstede.
Kinderen van Jan Willemsz en Pieternella Cornelia:
1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 10-04-1875 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 2].
2 Elizabeth Willemina Boot, geboren op 29-09-1878 in Haamstede. Volgt XIV-fu.
3 Willem Gerardus Boot, geboren op 21-10-1881 in Haamstede. Volgt XIV-fv.
XIII-bi Maatje Boot is geboren op 07-05-1844 in Ellemeet, dochter van Willem Janse Boot en Grietje den Boer. Aangifte op 07-05-1844 [ZA akte 1]. Maatje is overleden op 24-03-1928 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landvrouw te Burghsluis. Maatje trouwde, 23 jaar oud, op 29-04-1868 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] met Jan de Bruine, 22 jaar oud. Jan is geboren op 20-04-1846 in Serooskerke, Schouwen, zoon van Anthonie de Bruine en Pieternella de Vister. Aangifte op 21-04-1846 [akte 10]. Jan is overleden op 31-12-1925 in Haamstede, 79 jaar oud. Aangifte [akte 1926-1]. Beroep: landbouwer te Burghsluis.
Kinderen van Maatje en Jan:
1 Grietje de Bruine, geboren op 10-12-1868 in Burgh. Volgt XIV-fw.
2 Anthonij de Bruine, geboren op 07-10-1870 in Burgh. Volgt XIV-fx.
3 Pieternella Willemina de Bruine, geboren op 03-07-1872 in Burgh. Volgt XIV-fy.
4 Willem Gerardus de Bruine, geboren op 29-11-1873 in Burgh. Volgt XIV-fz.
5 Jan Cornelis de Bruine, geboren op 01-03-1877 in Burgh. Volgt XIV-ga.
6 Rimelia Anthonia Pieternella Cornelia de Bruine, geboren op 18-01-1889 in Haamstede. Volgt XIV-gb.
XIII-bj Willem Boot is geboren op 29-08-1845 in Ellemeet, zoon van Willem Janse Boot en Grietje den Boer. Aangifte op 30-08-1845 [ZA akte 10]. Willem is overleden op 28-11-1927 in Haamstede, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Hij is begraven te Burgh. Woonplaats: Haamstede. Beroep: gemeente-ontvanger en -secretaris van Haamstede en Burgh. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1868 in Burgh [akte 4] met Johanna van Zuijen, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 13-06-1845 in Burgh, dochter van Adriaan van Zuijen en Lena de Glopper. Johanna is overleden op 04-10-1917 in Haamstede, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Zij is begraven te Burgh.
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Adriaan Leendert Boot, geboren op 01-11-1869 in Haamstede. Volgt XIV-gc.
2 Willem Gerardus Boot, geboren op 05-02-1872 in Burgh. Volgt XIV-gd.
3 Leonardus Johannes Boot, geboren op 25-07-1878 in Burgh. Aangifte op 26-07-1878 [ZA akte 22]. Leonardus Johannes is overleden op 11-08-1878 in Burgh, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 12].
4 Gerardus Johan Boot, geboren op 13-09-1880 in Burgh. Volgt XIV-ge.
XIII-bk Cornelis Boot is geboren op 09-12-1850 in Haamstede, zoon van Willem Janse Boot en Grietje den Boer. Aangifte op 10-12-1850 [ZA akte 31]. Cornelis is overleden op 04-04-1883 in Terneuzen, 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 43]. Woonplaats: Haamstede. Beroep: aannemer publieke werken. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 08-02-1878 in Wemeldinge [akte 2] met Barthelijntje van Westen, ongeveer 21 jaar oud. Barthelijntje is geboren omstreeks 1857 in Nieuwerkerk. Barthelijntje: ook Bartelina, Bertha, dochter van Job van Westen, herbergier, en Marina Boomgaard.
Kinderen van Cornelis en Barthelijntje:
1 Gerardus Willem Boot, geboren op 28-12-1878 in Terneuzen. Volgt XIV-gf.
2 Job Leonardus Marinus Boot, geboren op 01-03-1880 in Terneuzen. Volgt XIV-gg.
3 Cornelis Albertus Boot, geboren op 08-04-1882 in Terneuzen. Aangifte op 08-04-1882 [ZA akte 61]. Cornelis Albertus is overleden op 23-01-1883 in Terneuzen, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 15].
XIII-bl Jan Pietersz Boot is geboren op 31-01-1845 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 31-01-1845 [ZA akte 1]. Woonplaats: (emigreerde op 12-03-1884 naar Grand Rapids, Michigan, U.S.A., met vrouw en 6 kinderen). Beroep: veehouder, landbouwer, vrachtrijder. Jan Pietersz trouwde, 24 jaar oud, op 03-04-1869 in Duivendijke [akte 1] met Janna Matthijsse, 25 jaar oud. Janna is geboren op 01-02-1844 in Elkerzee. Janna: dochter van Matthijs Matthijsse (1811 Brouwershaven - 05-06-1861 Elkerzee), arbeider, getrouwd 20-04-1838 te Elkerzee met Maria Flohil (01-10-1814 Elkerzee - 05-03-1868 Elkerzee).
Kinderen van Jan Pietersz en Janna:
1 Jacomina Boot, geboren op 14-06-1870 in Duivendijke.
2 Maria Boot, geboren op 18-08-1871 in Duivendijke. Aangifte op 19-08-1871 [ZA akte 18]. Maria is overleden op 31-08-1871 in Duivendijke, 13 dagen oud. Aangifte [ZA akte 7].
3 Pieter Boot, geboren op 22-11-1872 in Duivendijke. Aangifte op 23-11-1872 [ZA akte 30].
4 Matthijs Boot, geboren op 06-08-1874 in Duivendijke. Aangifte op 07-08-1874 [ZA akte 20].
5 Maria Boot, geboren op 15-09-1875 in Duivendijke. Aangifte op 15-09-1875 [ZA akte 23]. tweeling. Maria is overleden op 17-09-1875 in Duivendijke, 2 dagen oud. Aangifte [ZA akte 8].
6 Willem Boot, geboren op 15-09-1875 in Duivendijke. Aangifte op 15-09-1875 [ZA akte 22]. tweeling. Willem is overleden op 18-10-1875 in Duivendijke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 9].
7 Willem Boot, geboren op 23-11-1876 in Duivendijke. Aangifte op 24-11-1876 [ZA akte 27].
8 Maria Boot, geboren op 17-07-1878 in Duivendijke. Aangifte op 18-07-1878 [ZA akte 15].
9 Maatje Boot, geboren op 13-12-1879 in Duivendijke. Aangifte op 15-12-1879 [ZA akte 28].
10 Anna Boot, geboren op 28-01-1881 in Duivendijke. Aangifte op 28-01-1881 [ZA akte 1]. Anna is overleden op 05-08-1881 in Duivendijke, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 7].
11 Cornelia Boot, geboren op 15-06-1882 in Duivendijke. Aangifte op 15-06-1882 [ZA akte 13]. Cornelia is overleden op 13-08-1882 in Duivendijke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 6].
XIII-bm Cornelia Boot is geboren op 07-02-1846 in Duivendijke, dochter van Pieter Jansz Boot en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 08-02-1846 [ZA akte 4]. Cornelia is overleden op 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwster. Cornelia: ook Kornelia. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] met Johannis Pietersz Boot, 23 jaar oud. erkennen Jacomina Willemina. Johannis Pietersz is geboren op 15-09-1847 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 15-09-1847 [ZA akte 11]. Johannis Pietersz is overleden op 25-08-1892 in Duivendijke, 44 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Beroep: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Johannis Pietersz: ook Johannes.
Kinderen van Cornelia en Johannis Pietersz:
1 Jacomina Willemina Boot, geboren op 25-09-1870 in Duivendijke. Volgt XIV-bs.
2 Pieternella Maatje Boot, geboren op 27-01-1872 in Duivendijke. Volgt XIV-bt.
3 Johanna Jacomina Boot, geboren op 16-07-1873 in Kerkwerve. Aangifte op 16-07-1873 [ZA akte 13]. Johanna Jacomina is overleden op 21-10-1876 in Duivendijke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15].
4 Janna Kornelia Boot, geboren op 16-01-1875 in Kerkwerve. Volgt XIV-bu.
5 Pieter Jan Boot, geboren op 23-04-1876 in Kerkwerve. Aangifte op 24-04-1876 [ZA akte 12]. Pieter Jan is overleden op 06-10-1876 in Duivendijke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 14]. Bij het overlijden van Pieter Jan: als geboorteplaats vermeld Duivendijke.
6 Martina Johanna Boot, geboren op 19-04-1886 in Duivendijke. Volgt XIV-bv.
XIII-bn Willem Boot is geboren op 10-03-1848 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 11-03-1848 [akte 3]. Willem is overleden op 29-04-1930 in Zierikzee, 82 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Woonplaats: (op 19-09-1913 vertrokken van Serooskerke naar Renesse). Beroep: landbouwer onder Serooskerke. Willem trouwde, 22 jaar oud, op 04-01-1871 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] met Maatje de Bruine, 19 jaar oud. Maatje is geboren op 14-04-1851 in Serooskerke, Schouwen, dochter van Anthonie de Bruine en Pieternella de Vister. Aangifte [akte 3]. Maatje is overleden op 08-05-1932 in Zierikzee, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32]. Beroep: landbouwster.
Kinderen van Willem en Maatje:
1 Pieter Boot, geboren op 20-07-1871 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gh.
2 Pieternella Boot, geboren op 16-10-1872 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gi.
3 Antonie Boot, geboren op 04-04-1874 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gj.
4 Jakomina Boot, geboren op 29-03-1876 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gk.
5 Jan Boot, geboren op 25-07-1877 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gl.
6 Cornelia Boot, geboren op 28-06-1879 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 28-06-1879 [ZA akte 8]. Cornelia is overleden op 16-01-1881 in Serooskerke, Schouwen, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
7 Neeltje Cornelia Boot, geboren op 15-11-1880 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 15-11-1880 [ZA akte 13]. Neeltje Cornelia is overleden op 27-03-1881 in Serooskerke, Schouwen, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 4].
8 Kornelia Neeltje Boot, geboren op 07-04-1882 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gm.
9 Neeltje Cornelia Boot, geboren op 01-06-1883 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 02-06-1883 [ZA akte 4]. Neeltje Cornelia is overleden op 25-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2].
10 Janna Martina Boot, geboren op 09-09-1884 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gn.
11 Leendert Cornelis Boot, geboren op 27-08-1887 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 27-08-1887 [ZA akte 9]. Leendert Cornelis is overleden op 22-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
12 Adriana Janna Boot, geboren op 24-09-1888 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-go.
13 Mijntje Boot, geboren op 15-12-1889 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 16-12-1889 [ZA akte 12]. Mijntje is overleden op 07-03-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 3].
14 Leendert Cornelis Boot, geboren op 30-01-1891 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gp.
15 Cornelis Jacob Boot, geboren op 30-06-1892 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-gq.
16 Neeltje Cornelia Boot, geboren op 09-08-1893 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte [ZA akte 6]. Neeltje Cornelia is overleden op 20-08-1893 in Serooskerke, Schouwen, 11 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3].
XIII-bo Janna Boot is geboren op 17-04-1855 in Duivendijke, dochter van Pieter Jansz Boot en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 18-04-1855 [akte 3]. Janna is overleden op 26-12-1940 in Noordwelle, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: landbouwster. Janna trouwde, 19 jaar oud, op 07-10-1874 in Duivendijke [akte 3] met Willem van der Weele, 23 jaar oud. Willem is geboren op 11-07-1851 in Duivendijke. Willem is overleden op 13-01-1913 in Zierikzee, 61 jaar oud. Aangifte [akte 7]. Beroep: landbouwer, logementhouder, bierhuishouder. Willem: zoon van Nikolaas van der Weele (1819), landbouwer, en Maatje van Burg (1822-1869).
Kinderen van Janna en Willem:
1 Maarten van der Weele, geboren in 1875.
2 Nicolaas van der Weele, geboren op 18-03-1875 in Duivendijke. Nicolaas is overleden op 28-03-1875 in Duivendijke, 10 dagen oud. Aangifte [ZA akte 3].
3 Jacomina van der Weele, geboren op 08-11-1876 in Duivendijke. Volgt XIV-gr.
4 Nicolaas van der Weele, geboren op 26-04-1878 in Duivendijke. Nicolaas is overleden op 16-06-1892 in Bruinisse, 14 jaar oud. Aangifte [ZA akte 20].
5 Pieternella Maatje van der Weele, geboren op 16-04-1880 in Duivendijke. Volgt XIV-gs.
6 Maatje Pieternella van der Weele, geboren op 20-02-1882 in Duivendijke.
7 Pieter van der Weele, geboren in 1883.
8 Cornelia Joppa van der Weele, geboren in 1886.
9 Maarten van der Weele, geboren in 07-1888 in Duivendijke. Maarten is overleden op 27-03-1889 in Duivendijke, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 4].
10 Martina van der Weele, geboren in 1890.
11 Joppa van der Weele, geboren op 02-12-1892 in Bruinisse. Aangifte op 02-12-1892 [ZA akte 71].
12 Nicolaas van der Weele, geboren op 08-10-1894 in Bruinisse. Volgt XIV-gt.
13 Willem van der Weele, geboren op 21-11-1896 in Bruinisse. Volgt XIV-gu.
14 Janna van der Weele, geboren op 18-04-1898 in Bruinisse. Aangifte op 19-04-1898 [ZA akte 23].
15 Marina van der Weele (privé). Marina trouwde met Hendrik van Zuidland (privé).
XIII-bp Maarten Boot is geboren op 05-04-1861 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot en Jacomina Cornelisse Hanse. Aangifte op 06-04-1861 [ZA akte 10]. Maarten is overleden op 11-07-1940 in Noordwelle, 79 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Beroep: schipper (1884), commissionair (1898), koopman (1906). Maarten:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 06-02-1884 in Burgh [akte 1] met Pieternella Zo(o)mer, 22 jaar oud. Pieternella is geboren op 09-12-1861 in Burgh. Pieternella is overleden op 22-01-1898 in Dordrecht, 36 jaar oud. Aangifte [akte dd 11-02-1898 Zierikzee, ZA akte 16]. Bij het overlijden van Pieternella: als geboorteplaats vermeld Zierikzee. Pieternella: dochter van Koenraad Zomer, landbouwer, herbergier, en Apolonia (Ploontje) Dambruine.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 30-03-1898 in Zierikzee [akte 10] met Helena van Stappen, 42 jaar oud. Helena is geboren op 19-12-1855 in Zierikzee. Helena is overleden op 27-02-1939 in Noordgouwe, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7 Noordgouwe, akte 19 Zierikzee]. Helena: dochter van Martinus van Stappen (28-12-1821 Ouwerkerk - 29-12-1913 Zierikzee), kleermaker, getrouwd op 11-04-1855 te Zierikzee met Maria van de Polder (06-12-1826 Zierikzee - 15-02-1895 Zierikzee).
Kind van Maarten en Pieternella:
1 Pieter Jan Boot, geboren op 27-06-1885 in Burgh. Volgt XIV-gw.
Kind van Maarten en Helena:
1 Maria Pieternella Boot, geboren op 15-04-1898 in Zierikzee. Aangifte op 16-04-1898 [ZA akte 67]. Maria Pieternella is overleden op 11-05-1898 in Zierikzee, 26 dagen oud. Aangifte [akte 51].
XIII-bq Cornelis Boot is geboren op 06-07-1873 in Duivendijke, zoon van Pieter Jansz Boot en Maatje Berrevoets. Aangifte op 07-07-1873 [ZA akte 12]. Cornelis is overleden op 13-08-1966 in Renesse, 93 jaar oud. Hij is begraven te Renesse. Beroep: landbouwer. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 12-12-1900 in Kerkwerve met Maria Berrevoets, 23 jaar oud. Maria is geboren op 16-05-1877 in Kerkwerve, dochter van Simon Berrevoets en Willemina de Bruin(e). Maria is overleden op 15-04-1957 in Renesse, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Maatje Pieternella Boot, geboren op 21-07-1901 in Kerkwerve. Volgt XIV-gx.
2 Willemina Simonia Boot, geboren op 19-09-1902 in Kerkwerve. Aangifte op 19-09-1902 [ZA akte 21]. Willemina Simonia is overleden op 24-05-1976 in Renesse, 73 jaar oud. Zij is begraven te Renesse.
3 Pieternella Maatje Boot, geboren op 10-07-1904 in Kerkwerve. Volgt XIV-gy.
4 Simon Boot, geboren op 16-06-1905 in Kerkwerve. Volgt XIV-gz.
5 Pieter Boot, geboren op 31-03-1907 in Kerkwerve. Volgt XIV-ha.
6 Maarten Boot, geboren op 26-02-1908 in Kerkwerve. Aangifte op 28-02-1908 [ZA akte 6]. Maarten is overleden op 07-08-1908 in Kerkwerve, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
7 Maarten Boot, geboren op 04-02-1909 in Kerkwerve. Volgt XIV-hb.
8 Leendert Willem Boot, geboren op 28-12-1914 in Kerkwerve. Volgt XIV-hc.
9 Neeltje Cornelia Boot, geboren op 04-12-1916 in Kerkwerve. Neeltje Cornelia is overleden op 08-12-1916 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [ZA akte 5].
XIII-br Jan de Vlieger is geboren op 10-05-1842 in Zierikzee, zoon van Abraham de Vlieger en Lena Boot. Aangifte op 10-05-1842 [ZA akte 86]. Beroep: landbouwer. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 28-03-1866 in Zierikzee [akte 10] met Martijntje Legemate, 24 jaar oud. Martijntje is geboren op 11-09-1841 in Zierikzee. Martijntje: dochter van Tonis Legemate, landbouwer, en Adriana Kooman.

XIII-bs Jacob de Vlieger is geboren op 04-01-1846 in Zierikzee, zoon van Abraham de Vlieger en Lena Boot. Aangifte op 05-01-1846 [ZA akte 3]. Beroep: landbouwer. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 01-11-1867 in Zierikzee [akte 40] met Neeltje Cornelia Slierendregt, 27 jaar oud. Neeltje Cornelia is geboren op 27-02-1840 in Zierikzee. Beroep: winkelierster. Neeltje Cornelia: dochter van Jan Slierendregt en Cornelia Plaating.

XIII-bt Bartel de Vlieger is geboren op 14-09-1848 in Noordgouwe, zoon van Abraham de Vlieger en Lena Boot. Aangifte op 15-09-1848 [ZA akte 166]. Bartel is overleden op 24-12-1879 in Zierikzee, 31 jaar oud. Aangifte [ZA akte 165]. Beroep: landbouwer. Bartel trouwde, 22 jaar oud, op 12-04-1871 in Zierikzee [akte 12] met Janna Leeuw, 21 jaar oud. Janna is geboren op 23-10-1849 in Noordgouwe. Janna: dochter van Barend Leeuw, landbouwer, en Maatje Bakker, landbouwster.
Kinderen van Bartel en Janna:
1 Maria de Vlieger, geboren omstreeks 1877 in Zierikzee. Volgt XIV-hd.
2 Janna Cornelia de Vlieger, geboren op 10-02-1879 in Zierikzee. Volgt XIV-he.
XIII-bu Leendert Johannes de Vlieger is geboren op 05-09-1851 in Zierikzee, zoon van Abraham de Vlieger en Lena Boot. Aangifte op 06-09-1851 [ZA akte 202]. Leendert Johannes is overleden op 18-01-1918 in Ouwerkerk, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: landbouwer. Leendert Johannes trouwde, 59 jaar oud, op 30-11-1910 in Ouwerkerk [akte 7] met Jannetje Cornelia Padmos, ongeveer 37 jaar oud. Jannetje Cornelia is geboren omstreeks 1873 in Ouwerkerk. Jannetje Cornelia: dochter van Jan Padmos en Catharina Maria Jacoba van de Zande; gescheiden van Hendrikus van de Velde.

XIII-bv Maatje den Boer is geboren op 05-01-1845 in Ellemeet, dochter van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 06-01-1845 [ZA akte 1]. Maatje is overleden op 06-03-1886 in Duivendijke, 41 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Maatje trouwde, 22 jaar oud, op 25-09-1867 in Ellemeet [akte 5] met Pieter Pietersz Jonker, ongeveer 24 jaar oud. Pieter Pietersz is geboren omstreeks 1843 in Ellemeet, zoon van Pieter Jonker en Tona Natte. Beroep: melkboer, landbouwer.
Kinderen van Maatje en Pieter Pietersz:
1 Thona Pieternella Jonker, geboren omstreeks 1868 in Ellemeet. Volgt XIV-hf.
2 Grietje Jonker, geboren omstreeks 1871 in Duivendijke. Volgt XIV-hg.
3 Kaatje Hubrina Jonker, geboren omstreeks 1878 in Duivendijke. Volgt XIV-hh.
XIII-bw Willemina den Boer is geboren op 10-02-1846 in Ellemeet, dochter van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 10-02-1846 [ZA akte 3]. Willemina is overleden op 06-04-1929 in Noordgouwe, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Willemina trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1872 in Ellemeet [akte 2] met Jan bij de Vaate, 25 jaar oud. Jan is geboren op 31-07-1847 om 23:00 in Kerkwerve, zoon van Stoffel bij de Vaate en Maatje van Damme. Jan is overleden op 13-03-1930 in Noordgouwe, 82 jaar oud. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Willemina en Jan:
1 Maatje Pieternella bij de Vaate, geboren op 31-10-1874 in Oosterland. Volgt XIV-hi.
2 Marinus Gerardus bij de Vaate, geboren omstreeks 1881 in Oosterland. Volgt XIV-hj.
3 Pieternella Geertruida bij de Vaate, geboren omstreeks 1884 in Oosterland. Volgt XIV-hk.
XIII-bx Cornelia den Boer is geboren op 03-07-1847 in Ellemeet, dochter van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 05-07-1847 [ZA akte 11]. Cornelia is overleden op 23-01-1920 in Zierikzee, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 07-10-1870 in Kerkwerve [akte 4] met Kornelis bij de Vaate, 22 jaar oud. Kornelis is geboren op 23-05-1848 om 09:00 in Kerkwerve, zoon van Stoffel bij de Vaate en Maatje van Damme. Kornelis is overleden op 02-07-1912 in Zierikzee, 64 jaar oud. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Cornelia en Kornelis:
1 Maatje bij de Vaate, geboren op 05-07-1872 in Zierikzee. Maatje is overleden op 23-10-1962, 90 jaar oud.
2 Marinus Cornelis bij de Vaate, geboren op 23-12-1874 in Zierikzee. Volgt XIV-hl.
3 Stoffel bij de Vaate, geboren op 17-09-1875 in Zierikzee.
4 Willem Johannes bij de Vaate, geboren in 1876 in Zierikzee. Willem Johannes is overleden op 13-11-1900 in Zierikzee, 24 jaar oud.
5 Johannes Leendert bij de Vaate, geboren in 1879 in Zierikzee. Johannes Leendert is overleden op 31-05-1895 in Zierikzee, 16 jaar oud.
6 Jan Olivier bij de Vaate, geboren op 31-12-1880 in Zierikzee. Jan Olivier is overleden op 24-08-1894 in Zierikzee, 13 jaar oud.
7 Gerardus Maarten bij de Vaate, geboren op 25-01-1882 in Zierikzee. Volgt XIV-hm.
8 Kornelis Bartel bij de Vaate, geboren in 06-1885 in Zierikzee. Kornelis Bartel is overleden op 20-09-1885 in Zierikzee, 3 maanden oud.
9 Kornelis Bartel bij de Vaate, geboren in 1887 in Zierikzee. Volgt XIV-hn.
10 Grietje Cornelia bij de Vaate, geboren op 25-10-1888 in Zierikzee. Grietje Cornelia is overleden op 08-11-1918, 30 jaar oud.
XIII-by Cornelis den Boer is geboren op 20-04-1851 in Ellemeet, zoon van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 21-04-1851 [ZA akte 7]. Beroep: landbouwer (1874,1898), koopman (1909). Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 01-04-1874 in Burgh [akte 1] met Janna Speelman, 21 jaar oud. Janna is geboren op 27-05-1852 in Burgh, dochter van Willem Jacobsz Speelman en Janna Konstantse (Constans) van der Schaft.

XIII-bz Lena den Boer is geboren op 25-08-1852 in Ellemeet, dochter van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 26-08-1852 [ZA akte 9]. Lena trouwde, 24 jaar oud, op 11-04-1877 in Kerkwerve [akte 1] met Johannis bij de Vaate, 24 jaar oud. Johannis is geboren op 11-11-1852 om 10:00 in Kerkwerve, zoon van Stoffel bij de Vaate en Maatje van Damme. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Lena en Johannis:
1 Cornelis bij de Vaate. Cornelis is overleden in 1976.
2 Teunis bij de Vaate.
XIII-ca Jan den Boer is geboren op 16-06-1855 in Ellemeet, zoon van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 18-06-1855 [ZA akte 7]. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 28-10-1887 in Herkingen [akte 7] met Hester Korvink, ongeveer 25 jaar oud. Hester is geboren omstreeks 1862 in Herkingen. Hester: dochter van Adrianus Korvink en Jacoba Elisabeth Troost.

XIII-cb Marina den Boer is geboren op 11-03-1857 in Ellemeet, dochter van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 12-03-1857 [ZA akte 2]. Marina trouwde, 30 jaar oud, op 09-02-1888 in Dirksland [akte 1] met Anne Cornelis Mast, ongeveer 22 jaar oud. Anne Cornelis is geboren omstreeks 1866 in Oud-Beijerland. Anne Cornelis: zoon van Jan Pietersz Mast en Adriana Schopper.

XIII-cc Marinus den Boer is geboren op 11-06-1859 in Ellemeet, zoon van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 13-06-1859 [ZA akte 6]. Beroep: landbouwer. Marinus trouwde, 31 jaar oud, op 02-01-1891 in Middelburg [akte 1] met Maria Johanna Gast, ongeveer 28 jaar oud. Maria Johanna is geboren omstreeks 1863 in Haamstede. Maria Johanna is overleden op 05-12-1927 in Middelharnis, ongeveer 64 jaar oud. Aangifte op 05-12-1927 [akte 64]. Maria Johanna: dochter van Lieven Stoffel Gast, winkelier, en Maria Theodora Verhorst.

XIII-cd Leendert den Boer is geboren op 08-02-1863 in Ellemeet, zoon van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 09-02-1863 [ZA akte 4]. Leendert trouwde, 34 jaar oud, op 12-03-1897 in Sommelsdijk [akte 1] met Teuntje Zeedijk, ongeveer 35 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1862 in Middelharnis. Teuntje: dochter van Joost Zeedijk en Grieta Zeedijk.

XIII-ce Willem den Boer is geboren op 22-07-1866 in Ellemeet, zoon van Marinus Cornelisz den Boer en Grietje Boot. Aangifte op 23-07-1866 [ZA akte 14]. Willem is overleden op 21-01-1945 in Goes, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: landbouwer. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 22-10-1896 in Haamstede [akte 8] met Cornelia Pieternella Vis, 27 jaar oud. Cornelia Pieternella is geboren op 19-10-1869 in Haamstede. Aangifte op 20-10-1869 [ZA akte 27]. Cornelia Pieternella is overleden op 31-05-1949 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 47]. Cornelia Pieternella: dochter van Marinus Adriaan Vis, landbouwer, en Neeltje van Damme.

XIII-cf Maarten den Boer is geboren op 28-04-1854 in Zierikzee, zoon van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Aangifte op 28-04-1854 [ZA akte 80]. Maarten is overleden op 01-04-1882 in Zierikzee, 27 jaar oud. Aangifte [ZA akte 32]. Beroep: landbouwer. Maarten trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1880 in Zierikzee [akte 31] met Janna Leeuw, 31 jaar oud. Janna is geboren op 23-10-1849 in Noordgouwe. Janna: dochter van Barend Leeuw, landbouwer, en Maatje Bakker, landbouwster.

XIII-cg Wilhelmina den Boer is geboren op 20-04-1855 in Zierikzee, dochter van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Aangifte op 21-04-1855 [ZA akte 71]. Wilhelmina is overleden op 11-01-1947 in Zierikzee, 91 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: landbouwster. Wilhelmina: ook Willemina. Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 01-06-1883 in Kerkwerve [akte 7] met Marinus Boot, 33 jaar oud. Marinus is geboren op 15-10-1849 in Kerkwerve, zoon van Pieter Janse Boot en Jacomina Abrahamse Landman. Aangifte op 16-10-1849 [ZA akte 22]. Marinus is overleden op 14-09-1907 in Kerkwerve, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: landbouwer op de Langesluis.
Kinderen van Wilhelmina en Marinus:
1 Pieter Jan Boot, geboren op 30-10-1884 in Kerkwerve. Volgt XIV-bw.
2 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 15-12-1885 in Kerkwerve. Aangifte op 16-12-1885 [ZA akte 34]. Wilhelmina Cornelia is overleden op 05-12-1979 in Zierikzee, 93 jaar oud.
3 Jacomina Johanna Boot, geboren op 05-04-1888 in Kerkwerve. Volgt XIV-bx.
4 Cornelis Boot, geboren op 31-07-1889 in Kerkwerve. Volgt XIV-by.
5 Johannes Boot, geboren op 11-05-1892 in Kerkwerve. Volgt XIV-bz.
6 Willem Boot, geboren op 23-12-1896 in Kerkwerve. Volgt XIV-ca.
XIII-ch Cornelia den Boer is geboren op 16-01-1857 in Zierikzee, dochter van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Aangifte op 16-01-1857 [ZA akte 14]. Cornelia is overleden op 19-11-1940 in Zierikzee, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 86]. Religie: Chr. Ger.. Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 13-07-1887 in Zierikzee [akte 24] met Leendert van der Wekken, 27 jaar oud. Leendert is geboren op 19-02-1860 in Kerkwerve, zoon van Antonis (Tonis) van der Wekken en Neeltje bij de Vaate. Leendert is overleden op 28-07-1939 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [akte 59]. Woonplaats: Zierikzee. Beroep: landbouwer op de boerderij Borrendamme aan de Boerenweg.

XIII-ci Jan den Boer is geboren op 03-01-1858 in Zierikzee, zoon van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Aangifte op 04-01-1858 [ZA akte 4]. Jan is overleden op 24-05-1937 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 47]. Beroep: landbouwer. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1888 in Zierikzee [akte 15] met Lena Fon(d)se, 24 jaar oud. Lena is geboren op 30-06-1863 in Zierikzee. Lena is overleden op 18-05-1937, 73 jaar oud. Lena: dochter van Jan Fon(d)se en Jannetje van der Bijl.
Kinderen van Jan en Lena:
1 Cornelis den Boer, geboren op 09-02-1889 in Zierikzee. Volgt XIV-ho.
2 Jannetje den Boer, geboren op 16-04-1890 in Zierikzee. Volgt XIV-hp.
3 Jan den Boer, geboren op 31-07-1891. Volgt XIV-hq.
4 Willem den Boer, geboren op 26-08-1892. Volgt XIV-hr.
5 Willemina den Boer, geboren op 08-12-1893. Willemina is overleden op 13-03-1995, 101 jaar oud.
6 Johannes den Boer, geboren op 27-04-1895. Volgt XIV-hs.
7 Maarten den Boer, geboren op 08-06-1897. Maarten is overleden op 17-04-1973, 75 jaar oud.
8 Adriana den Boer, geboren op 11-06-1899. Volgt XIV-ht.
9 Leendert den Boer, geboren op 01-01-1901. Volgt XIV-hu.
10 Bartel den Boer, geboren op 21-04-1903. Volgt XIV-hv.
11 Pieter den Boer, geboren op 16-02-1905. Volgt XIV-hw.
XIII-cj Leendert den Boer is geboren op 25-10-1860 in Zierikzee, zoon van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Aangifte op 25-10-1860 [ZA akte 232]. Leendert is overleden op 24-04-1940 in Zierikzee, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 35]. Beroep: landbouwer op het Westhavenhoofd. Religie: Chr. Ger.. Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1889 in Kerkwerve [akte 4] met Jacomina van der Wekken, 20 jaar oud. Jacomina is geboren op 14-12-1868 in Kerkwerve, dochter van Antonis (Tonis) van der Wekken en Neeltje bij de Vaate. Jacomina is overleden op 04-12-1895 in Zierikzee, 26 jaar oud. Aangifte [akte 138].

XIII-ck Johannes den Boer is geboren op 29-04-1863 in Zierikzee, zoon van Cornelis Maartensz den Boer en Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Aangifte op 29-04-1863 [ZA akte 109]. Johannes is overleden op 19-01-1933 in Poortvliet, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: landbouwer. Religie: Chr. Ger. Kerk van Zierikzee. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 15-06-1887 in Zierikzee [akte 22] met Lena Bil, 17 jaar oud. Lena is geboren op 22-08-1869 in Kerkwerve. Lena is overleden op 24-09-1940 in Zierikzee, 71 jaar oud. Lena: dochter van Andries Bil en Neeltje van Westenbrugge, arbeidster.

XIII-cl Jacomina van der Weele is geboren op 05-12-1820 in Colijnsplaat, dochter van Simon van der Weele en Tannetje Goudswaard. Aangifte op 05-12-1820 [ZA akte 77]. Jacomina is overleden op 24-08-1902 in Colijnsplaat, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Beroep: boerendienstmeid. Jacomina trouwde, 25 jaar oud, op 07-11-1846 in Colijnsplaat [ZA akte 4] met Dirk Heijstek, ongeveer 29 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1817 in Colijnsplaat. Dirk is overleden vóór 1902, hoogstens 85 jaar oud. Beroep: landmansknecht. Dirk: zoon van Abraham Heijstek en Poulina Wante, arbeidster.

XIII-cm Lieven van der Weele is geboren op 02-01-1829 om 02:00 in Wissenkerke, zoon van Simon van der Weele en Tannetje Goudswaard. Aangifte op 02-01-1829 [ZA akte 2]. Lieven is overleden op 12-06-1873 om 02:00 in Wissenkerke, 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Religie: N.H.. Lieven trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1852 in Wissenkerke [akte 10] met Maria Santina Boot, 20 jaar oud. Maria Santina is geboren op 26-10-1831 om 02:00 in Wissenkerke, dochter van Jacob(us) Boot en Cornelia Kabboord. Aangifte op 26-10-1831 [ZA akte 76]. Zij is gedoopt op 06-11-1831 in Wissenkerke. Maria Santina is overleden op 05-04-1917 om 11:30 in Wissenkerke, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Woonplaats: (woonde in 1870-1873 in Toornpolder, 1870-1882 in Camperland, 1916-1917 in Wissenkerke bij haar dochter Tannetje van der Weele en Marinus de Lange en gezin in Geersdijk). Beroep: arbeidster. Religie: N.H.
Kinderen van Lieven en Maria Santina:
1 Jacob van der Weele, geboren op 07-10-1852 in Wissenkerke. Aangifte op 07-10-1852 [ZA akte 103]. Jacob is overleden op 19-03-1854 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte op 20-03-1854 [ZA akte 22].
2 Jan van der Weele, geboren op 17-01-1854 in Wissenkerke. Aangifte op 17-01-1854 [ZA akte 6]. Hij is gedoopt op 29-01-1854 in Wissenkerke. Jan is overleden op 20-05-1855 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 50].
3 Jacob van der Weele, geboren op 03-02-1855 in Wissenkerke. Volgt XIV-hx.
4 Tannetje van der Weele, geboren op 12-09-1856 in Wissenkerke. Aangifte op 13-09-1856 [ZA akte 92]. Tannetje is overleden op 25-10-1856 in Wissenkerke, 1 maand oud.
5 Cornelia van der Weele, geboren op 24-08-1857 in Wissenkerke. Aangifte op 24-08-1857 [ZA akte 91]. Cornelia is overleden op 28-11-1857 in Wissenkerke, 3 maanden oud. Aangifte [ZA akte 102].
6 Adriaan van der Weele, geboren op 26-12-1858 in Wissenkerke. Aangifte op 27-12-1858 [ZA akte 155]. Adriaan is overleden op 15-04-1862 in Wissenkerke, 3 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27].
7 Cornelis van der Weele, geboren op 03-05-1860 in Wissenkerke. Aangifte op 04-05-1860 [ZA akte 58]. Cornelis is overleden op 16-06-1860 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 53].
8 Tannetje van der Weele, geboren op 17-10-1861 om 16:00 in Wissenkerke. Volgt XIV-hy.
9 Cornelia van der Weele, geboren op 06-09-1863 in Wissenkerke. Aangifte op 07-09-1863 [ZA akte 123]. Cornelia is overleden op 05-10-1863 in Wissenkerke, 29 dagen oud. Aangifte [ZA akte 116].
10 Cornelia van der Weele, geboren op 30-11-1864 in Wissenkerke. Volgt XIV-hz.
11 Adriaan van der Weele, geboren op 01-04-1867 in Wissenkerke. Aangifte op 01-04-1867 [ZA akte 43]. Adriaan is overleden op 17-09-1867 in Wissenkerke, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 93].
12 Adriana van der Weele, geboren op 22-09-1868 in Wissenkerke. Volgt XIV-ia.
13 Lieven van der Weele, geboren op 04-04-1871 in Wissenkerke. Aangifte op 04-04-1871 [ZA akte 51]. Lieven is overleden op 14-08-1871 in Wissenkerke, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 61].
14 Jacomina van der Weele, geboren op 12-09-1872 in Wissenkerke. Aangifte op 12-09-1872 [ZA akte 132]. Jacomina is overleden op 05-11-1872 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 132].
15 Lientje Maria van der Weele, geboren op 03-01-1874 in Wissenkerke. Aangifte op 03-01-1874 [ZA akte 2]. Lientje Maria is overleden op 30-03-1874 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
XIII-cn Adriaan van der Weele is geboren op 10-11-1834 in Wissenkerke, zoon van Simon van der Weele en Tannetje Goudswaard. Aangifte op 11-11-1834 [ZA akte 87]. Adriaan is overleden op 08-04-1907 in Wissenkerke, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: arbeider. Adriaan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1862 in Wissenkerke [ZA akte 10] met Pieternella de Rijder, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1840 in Wissenkerke. Pieternella is overleden vóór 1880, hoogstens 40 jaar oud. Beroep: arbeidster. Pieternella: dochter van Gideon de Rijder, arbeider, en Leuntje Bouterse.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 29-09-1880 in Wissenkerke [ZA akte 21] met Cornelia Filius, ongeveer 35 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1845 in Wissenkerke. Cornelia is overleden vóór 1907, hoogstens 62 jaar oud. Beroep: arbeidster. Cornelia: dochter van Willem Filius en Cornelia Klaassen, arbeidster; weduwe van Jacob Koeman (overleden Kats).

XIII-co Pieter van der Weele is geboren op 15-08-1836 in Wissenkerke, zoon van Simon van der Weele en Tannetje Goudswaard. Aangifte op 15-08-1836 [ZA akte 62]. Beroep: arbeider. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1862 in Wissenkerke [ZA akte 12] met Pieternella Versluis, ongeveer 25 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1837 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Pieternella: dochter van Gillis Versluis en Lena van der Weele, arbeidster.

XIII-cp Sara Goudswaard is geboren omstreeks 1843 in Retranchement, dochter van Louis (van) Goudswaard en Elizabeth de Bruijne. Beroep: arbeidster. Sara trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 04-08-1864 in Retranchement [ZA akte 8] met Frederik Goossen, ongeveer 29 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1835 in Retranchement. Beroep: landmansknecht, arbeider. Frederik: zoon van Abraham Goossen, landbouwer, en Sara Kommers, landbouwster.
Kinderen van Sara en Frederik:
1 Abraham Goossen, geboren omstreeks 1871 in Retranchement. Volgt XIV-ib.
2 Pieternella Goossen, geboren in 12-1872 in Retranchement. Pieternella is overleden op 05-05-1874 in Retranchement, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
3 Jacobus Goossen, geboren op 04-12-1882 in Retranchement. Aangifte op 06-12-1882 [ZA akte 46]. Jacobus is overleden op 14-02-1888 in Retranchement, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
4 Maria Goossen, geboren op 09-09-1884 in Retranchement. Volgt XIV-ic.
XIII-cq Jan Pieter Goudswaard is geboren op 21-10-1834 in Kortgene, zoon van Jan Goudswaard en Maria Wolse. Aangifte op 21-10-1834 [ZA akte 33]. Jan Pieter is overleden op 05-10-1920 in Kats, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: boerenknecht, arbeider, timmerman. Jan Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 28-06-1861 in Kats [ZA akte 4] met Jannetje Ponse, ongeveer 22 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1839 in Kats. Jannetje is overleden op 09-02-1919 in Kats, ongeveer 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeidster. Jannetje: dochter van Marinus Ponse, arbeider, en Maria van den Berge, arbeidster.
Kinderen van Jan Pieter en Jannetje:
1 Maria Goudswaard, geboren op 27-11-1861 in Kats. Volgt XIV-id.
2 Marinus Goudswaard, geboren op 23-01-1863 in Kats. Aangifte op 23-01-1863 [ZA akte 2]. Marinus is overleden op 11-09-1863 in Kats, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
3 Philippus Goudswaard, geboren op 16-01-1864 in Kats. Volgt XIV-ie.
4 Marinus Goudswaard, geboren op 17-08-1865 in Kats. Aangifte op 17-08-1865 [ZA akte 17]. Marinus is overleden op 19-04-1867 in Kats, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5].
5 Marinus Goudswaard, geboren op 25-05-1867 in Kats. Aangifte op 27-05-1867 [ZA akte 15]. Marinus is overleden op 18-10-1867 in Kats, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 17].
6 Janna Goudswaard (Goudzwaard), geboren op 20-11-1868 in Kats. Volgt XIV-if.
7 Jannetje Goudswaard, geboren op 05-01-1870 in Kats. Volgt XIV-ig.
8 Marinus Goudswaard, geboren op 19-04-1871 in Kats. Aangifte op 20-04-1871 [ZA akte 11]. Marinus is overleden op 22-07-1872 in Kats, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
9 N.N. Goudswaard, levenloos geboren zoon op 02-02-1873 in Kats. Aangifte [ZA akte 12].
10 N.N. Goudswaard, levenloos geboren dochter op 15-03-1875 in Kats. Aangifte [ZA akte 29].
11 N.N. Goudswaard, levenloos geboren dochter op 15-06-1881 in Kats. Aangifte [ZA akte 9].
XIII-cr Stoffelina Goudswaard is geboren op 13-12-1835 in Kortgene, dochter van Jan Goudswaard en Maria Wolse. Aangifte op 14-12-1835 [ZA akte 27]. Beroep: arbeidster. Stoffelina trouwde, 21 jaar oud, op 30-09-1857 in Wissenkerke [ZA akte 24] met Jacob Wilderom, ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1831 in Wissenkerke. Beroep: arbeider. Jacob: zoon van Gijsbregt Wilderom, arbeider, en Maria Wolse, arbeidster beide moeders dezelfde naam of foutje?.
Kinderen van Stoffelina en Jacob:
1 Gijsbregt Wilderom, geboren op 14-09-1858 in Wissenkerke. Aangifte op 14-09-1858 [ZA akte 102].
2 Maria Wilderom, geboren op 09-10-1859 in Wissenkerke. Aangifte op 10-10-1859 [ZA akte 104].
3 Janna Wilderom, geboren op 28-12-1860 in Wissenkerke. Aangifte op 29-12-1860 [ZA akte 161].
4 Pieter Wilderom, geboren op 04-01-1862 in Wissenkerke. Aangifte op 06-01-1862 [ZA akte 4].
5 Janna Wilderom, geboren op 21-12-1862 in Wissenkerke. Aangifte op 22-12-1862 [ZA akte 169]. Janna is overleden op 07-05-1874 in Wissenkerke, 11 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36].
6 Tannetje Wilderom, geboren op 18-02-1864 in Wissenkerke. Aangifte op 18-02-1864 [ZA akte 21]. Tannetje is overleden op 25-01-1865 in Wissenkerke, 11 maanden oud. Aangifte [ZA akte 11].
7 Jan Wilderom, geboren op 29-12-1865 in Wissenkerke. Aangifte op 30-12-1865 [ZA akte 186].
8 Jacoba Wilderom, geboren op 10-03-1868 in Wissenkerke. Aangifte op 11-03-1868 [ZA akte 41]. Jacoba is overleden op 08-05-1868 in Wissenkerke, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 30].
9 Jacoba Wilderom, geboren op 06-08-1869 in Wissenkerke. Aangifte op 06-08-1869 [ZA akte 96].
10 Jacob Wilderom, geboren op 10-12-1870 in Wissenkerke. Aangifte op 12-12-1870 [ZA akte 158].
11 Flip Wilderom, geboren op 09-12-1871 in Wissenkerke. Aangifte op 11-12-1871 [ZA akte 181]. Flip is overleden op 03-03-1872 in Wissenkerke, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 24].
12 Marinus Wilderom, geboren op 21-12-1872 in Wissenkerke. Aangifte op 23-12-1872 [ZA akte 177].
13 Pieternella Wilderom, geboren op 23-02-1874 in Wissenkerke. Aangifte op 23-02-1874 [ZA akte 24]. Pieternella is overleden op 27-02-1875 in Wissenkerke, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 25].
XIII-cs Pieter Goudswaard is geboren op 04-04-1838 in Kortgene, zoon van Jan Goudswaard en Maria Wolse. Aangifte op 04-04-1838 [ZA akte 13]. Pieter is overleden op 02-11-1922 in Colijnsplaat, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24]. Beroep: landmansknecht, arbeider. Pieter trouwde, 35 jaar oud, op 30-10-1873 in Kortgene [ZA akte 3] met Lena Markusse, ongeveer 31 jaar oud. Lena is geboren omstreeks 1842 in Wissenkerke. Lena is overleden op 12-02-1918 in Kortgene, ongeveer 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Lena: dochter van Abraham Markusse en Vina Jannetje Schippers.
Kinderen van Pieter en Lena:
1 Jan Goudswaard, geboren op 23-03-1874 in Kortgene. Aangifte op 23-03-1874 [ZA akte 10]. Jan is overleden op 08-05-1874 in Kortgene, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 8].
2 Levina Goudswaard, geboren op 30-05-1875 in Kortgene. Aangifte op 31-05-1875 [ZA akte 13]. Levina is overleden op 15-06-1875 in Kortgene, 16 dagen oud. Aangifte [ZA akte 22].
3 Pieter Abraham Goudswaard, geboren op 03-08-1876 in Kortgene. Aangifte op 04-08-1876 [ZA akte 17]. Pieter Abraham is overleden op 01-09-1876 in Kortgene, 29 dagen oud. Aangifte [ZA akte 7].
4 Levina Maria Goudswaard, geboren op 19-01-1879 in Kortgene. Volgt XIV-ih.
5 Maria Levina Goudswaard, geboren op 28-06-1880 in Kortgene. Aangifte op 28-06-1880 [ZA akte 24]. Maria Levina is overleden op 01-07-1882 in Kortgene, 2 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Bij het overlijden van Maria Levina: vermeld als Maria Lena.
XIII-ct Pieternella Goudswaard is geboren op 20-04-1839 in Kortgene, dochter van Jan Goudswaard en Maria Wolse. Aangifte op 20-04-1839 [ZA akte 12]. Pieternella is overleden op 19-07-1874 in Kats, 35 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: arbeidster. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 25-05-1860 in Kortgene [ZA akte 7] met Philippus (Flip) Schrier, ongeveer 29 jaar oud. Philippus is geboren omstreeks 1831 in Kats. Beroep: landmansknecht. Flip: zoon van Jacob Schrier en Pieternella van Lieren.
Kinderen van Pieternella en Flip:
1 Jacob Schrier, geboren op 23-10-1860 in Kats. Aangifte op 23-10-1860 [ZA akte 20]. Jacob is overleden op 22-12-1860 in Kats, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 14].
2 Maria Schrier, geboren op 05-01-1862 in Kats. Aangifte op 06-01-1862 [ZA akte 1]. Maria is overleden op 12-08-1874 in Kats, 12 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8].
3 Jacob Schrier, geboren op 11-05-1863 in Kats. Volgt XIV-ii.
4 Jan Schrier, geboren op 08-08-1864 in Kats. Aangifte op 08-08-1864 [ZA akte 14]. Jan is overleden op 22-02-1865 in Kats, 6 maanden oud. Aangifte [ZA akte 4].
5 Jan Schrier, geboren op 15-02-1866 in Kats. Volgt XIV-ij.
6 Pieter Schrier, geboren op 07-05-1870 in Kats. Aangifte op 07-05-1870 [ZA akte 13].
7 Pieter Schrier, geboren op 08-02-1872 in Kats. Volgt XIV-ik.
8 Pieternella Schrier, geboren op 09-06-1874 in Kats. Aangifte op 11-06-1874 [ZA akte 14].
XIII-cu Maria Goudswaard is geboren op 11-07-1841 in Kortgene, dochter van Jan Goudswaard en Maria Wolse. Aangifte op 12-07-1841 [ZA akte 29]. Maria is overleden op 20-05-1911 in Kats, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 02-05-1873 in Kats [ZA akte 2] met Pieter de Waard, ongeveer 39 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1834 in Kats. Pieter is overleden op 24-06-1910 in Kats, ongeveer 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: arbeider. Pieter: zoon van Cornelis de Waard en Elizabeth Blok.
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Cornelis Jan de Waard, geboren op 13-10-1875 in Kats. Volgt XIV-il.
2 Maria de Waard, geboren op 23-12-1877 in Kortgene. Aangifte op 24-12-1877 [ZA akte 39]. Maria is overleden op 14-06-1878 in Kortgene, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 10].
3 Elizabeth Maria de Waard, geboren op 13-05-1881 in Kortgene. Volgt XIV-im.
XIII-cv Jacoba Goudswaard is geboren op 09-12-1851 in Kortgene, dochter van Jan Goudswaard en Maria Wolse. Aangifte op 10-12-1851 [akte 35]. Jacoba is overleden op 09-05-1888 in Kortgene, 36 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: arbeidster. Jacoba trouwde, 21 jaar oud, op 13-06-1873 in Kortgene [ZA akte 2] met Jacob Kramer, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1850 in Wissenkerke, zoon van Jacob Kramer en Pieternella Wilderom. Beroep: landmansknecht, arbeider.
Kinderen van Jacoba en Jacob:
1 Pieternella Kramer, geboren omstreeks 1874 in Kortgene. Volgt XIV-in.
2 Maria Kramer, geboren op 07-07-1875 in Kortgene. Volgt XIV-io.
3 Domina Kramer, geboren op 16-09-1876 in Kortgene. Volgt XIV-ip.
4 Jan Kramer, geboren op 04-01-1878 in Kortgene. Volgt XIV-iq.
5 Jacob Kramer, geboren op 10-10-1879 in Kortgene. Aangifte op 11-10-1879 [ZA akte 34]. Jacob is overleden op 16-07-1902 in Kortgene, 22 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: veldarbeider.
6 Marinus Kramer, geboren op 01-01-1881 in Kortgene. Aangifte op 03-01-1881 [ZA akte 1]. Marinus is overleden op 12-05-1888 in Kortgene, 7 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7].
7 Jacoba Kramer, geboren op 02-04-1883 in Kortgene. Aangifte op 03-04-1883 [ZA akte 11].
8 Janna Kramer, geboren op 22-07-1885 in Kortgene. Aangifte op 23-07-1885 [ZA akte 16]. Janna is overleden op 17-05-1886 in Kortgene, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 6].
9 Janna Kramer, geboren op 02-10-1886 in Kortgene. Aangifte op 02-10-1886 [ZA akte 34].
XIII-cw Pieter Strijd is geboren op 05-05-1830 in Kortgene, zoon van Paulus Strijd en Dina van Goudswaard. Aangifte op 05-05-1830 [ZA akte 13]. Pieter is overleden op 17-11-1901 in Kortgene, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: veldarbeider. Pieter trouwde, 38 jaar oud, op 08-05-1868 in Kortgene [ZA akte 1] met Pieternella van Gemert, ongeveer 32 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1836 in Kortgene. Pieternella is overleden vóór 1901, hoogstens 65 jaar oud. Pieternella: dochter van Hendrika van Gemert, arbeidster.

XIII-cx Woutrina Strijd is geboren op 19-01-1834 in Kortgene, dochter van Paulus Strijd en Dina van Goudswaard. Aangifte op 20-01-1834 [ZA akte 3]. Woutrina is overleden op 07-01-1900 in Kortgene, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: dienstmeid, veldarbeidster. Woutrina trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1860 in Kortgene [ZA akte 4] met Hendrik van Gilst, ongeveer 25 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1835 in Kortgene. Hendrik is overleden vóór 1900, hoogstens 65 jaar oud. Beroep: landmansknecht. Hendrik: zoon van Antonij van Gilst en Lena de Regt, arbeidster.

XIII-cy Jacoba Strijd is geboren op 14-08-1843 in Kortgene, dochter van Paulus Strijd en Dina van Goudswaard. Aangifte op 14-08-1843 [ZA akte 26]. Jacoba is overleden op 08-09-1873 in Kortgene, 30 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: dienstmeid, arbeidster. Jacoba trouwde, 23 jaar oud, op 01-03-1867 in Kortgene [ZA akte 3] met Lein van den Berge, ongeveer 26 jaar oud. Lein is geboren omstreeks 1841 in Schore en Vlake. Beroep: landmansknecht, arbeider. Lein: zoon van Pieter van den Berge en Maria Kole.

XIII-cz Wouter Minaart is geboren op 12-08-1841 in Wissenkerke, zoon van Adriaan Minaart en Neeltje Olivier. Beroep: arbeider. Wouter trouwde met Dina de Wit. Dina is geboren op 01-01-1843 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Religie: N.H..

XIII-da Maria Minnaart is geboren op 09-10-1844 om 21:00 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Minaart en Neeltje Olivier. Maria is overleden op 29-08-1891 om 12:00 in Wissenkerke, 46 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1850-1861 in Campensnieuwland, 1861 in Wissenkerkepolder, vertrok 01-05-1864 naar Colijnsplaat, november 1865 in Wissenkerkepolder, 1870-1880 in 's-Heer Janspolder, 1880-1891 in Geersdijk). Beroep: dienstmeid, arbeidster. Religie: Gereformeerd, N.H.. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1865 in Wissenkerke met Adriaan Kastelein, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op 29-04-1837 om 03:00 in Wissenkerke, zoon van Marinus Kastelein en Margrietha de Moor. Adriaan is overleden op 02-07-1894 om 04:00 in Geersdijk (Wissenkerke), 57 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1850-1861 in Camperlandsedijk, 01-12-1861 in Wissenkerkepolder, 01-11-1865 in 's-Heer Janspolder, 1870-1880 in 's-Heer Janspolder, tot 1894 in Geersdijk). Beroep: landmansknecht, arbeider. Religie: N.H.
Kind van Maria en Adriaan:
1 Marinus Kastelein, geboren op 09-05-1866 om 24:00 in Wissenkerke. Volgt XIV-ir.
XIII-db Matthijs Antonisse is geboren omstreeks 1851 in Oude Tonge, zoon van Christiaan Antonisse en Suzanna van der Klooster. Matthijs trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-07-1874 in Oude Tonge [akte 11] met Jannetje Bogerman, ongeveer 20 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1854 in Oude Tonge. Jannetje: dochter van Job Bogerman en Maatje Johanna Mijs.

XIII-dc Adriaan Korstanje is geboren omstreeks 1864 in Sint Annaland, zoon van Jacob Corstanje (Korstanje) en Janna van der Klooster. Beroep: broodbakker. Adriaan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 21-04-1898 in Sint Annaland [akte 7] met Dina de Jonge, ongeveer 28 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1870 in Sint Annaland. Dina: dochter van Mattheus de Jonge, landbouwer, en Maatje van Nieuwenhuizen.

XIII-dd Johanna Jacoba van Klooster is geboren in 1872 in Zwijndrecht, dochter van Pieter van der Klooster en Elizabeth Geertruij Bolier. Johanna Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op 01-02-1894 in Zwijndrecht [akte 4] met Arie Bakker, 35 jaar oud. Arie is geboren in 1859 in Charlois (Rotterdam). Arie: zoon van Jan Bakker en Alida van Schuit.

XIII-de Cornelia van Prooijen is geboren omstreeks 1870 in Ooltgensplaat, dochter van Cornelis van Prooijen en Adriana van der Klooster. Cornelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-12-1897 in Middelburg [akte 141] met Adriaan van Breda, ongeveer 25 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1872 in Westkapelle. Beroep: matroos 1e klas. Adriaan: zoon van Janis van Breda, landbouwer, en Debora Hendrikse.

XIII-df Jannetje van Prooijen is geboren omstreeks 1872 in Ooltgensplaat, dochter van Cornelis van Prooijen en Adriana van der Klooster. Beroep: verloskundige. Jannetje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 07-07-1899 in Middelburg [akte 76] met Lodewijk Christiaan Sloover, ongeveer 34 jaar oud. Lodewijk Christiaan is geboren omstreeks 1865 in Middelburg. Lodewijk Christiaan: zoon van Karel Sloover en Cornelia Johanna Prince.

XIII-dg Dingena Cornelia Roodzant is geboren omstreeks 1876 in Ooltgensplaat, dochter van Klaas Roodzant en Adriana van der Klooster. Dingena Cornelia trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 19-03-1897 in Middelburg [akte 21] met Jacob Marteijn, ongeveer 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 23-12-1909 in Alkmaar (echtscheiding) [vonnis Arrondissementsrechtbank]. Jacob is geboren omstreeks 1873 in Arnemuiden. Beroep: kwartiermeester. Jacob: zoon van Willem Marteijn, werkman, en Poulina Poortvliet.

XIII-dh Adriaan van der Klooster is geboren op 25-05-1864 in Sint Annaland, zoon van Cornelis van der Klooster en Johanna Rosetta (Janna) Slager. Aangifte [ZA akte 43]. Beroep: varensgezel, machinist, scheepskapitein, gezagvoerder. Adriaan trouwde, 23 jaar oud, op 13-07-1887 in Rotterdam [akte 695] met Jannetje Anthonisse, 30 jaar oud. Jannetje is geboren op 18-04-1857 in Oude Tonge, dochter van Christiaan Anthonisse en Susanna van der Klooster.
Kinderen van Adriaan en Jannetje:
1 Johanna Rozette van der Klooster, geboren omstreeks 1885 in Rotterdam. Volgt XIV-is.
2 Jacob van der Klooster, geboren in 05-1889 in Sluis. Jacob is overleden op 09-12-1889 in Sluis, 7 maanden oud. Aangifte [ZA akte 62].
3 Jacob van der Klooster, geboren in 04-1890 in Sluis. Jacob is overleden op 18-05-1890 in Sluis, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 24].
4 Willem Hendrik van der Klooster, geboren op 29-03-1892 in Sluis. Volgt XIV-it.
5 Johannes Frederik Alexander van der Klooster, geboren in 06-1893 in Sluis. Johannes Frederik Alexander is overleden op 16-08-1893 in Sluis, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 24].
6 Susanna Wilhelmina van der Klooster, geboren in 10-1894 in Sluis. Susanna Wilhelmina is overleden op 03-03-1895 in Sluis, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
7 Susanna Wilhelmina van der Klooster, geboren omstreeks 1896 in Sluis. Volgt XIV-iu.
8 Geertruida Adriana van der Klooster, geboren in 06-1897 in Sluis. Geertruida Adriana is overleden op 15-11-1897 in Sluis, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 35].
XIII-di Hendrina Jannetje van der Klooster is geboren op 01-01-1874 in Sint Annaland, dochter van Cornelis van der Klooster en Johanna Rosetta (Janna) Slager. Aangifte [ZA akte 2]. Hendrina Jannetje is overleden op 04-09-1956 in Haarlem, 82 jaar oud. Hendrina Jannetje trouwde, 26 jaar oud, op 20-09-1900 in Amsterdam met Philippus Jacobus de Vries, 45 jaar oud. Philippus Jacobus is geboren op 17-03-1855 in Amsterdam. Philippus Jacobus is overleden op 17-10-1939 in Haarlem, 84 jaar oud. Beroep: kok. Philippus Jacobus: zoon van Jan Lourens de Vries en Elisabeth Johanna Petrus.

XIII-dj Jannetje van der Klooster is geboren op 21-03-1875 in Sint Annaland, dochter van Cornelis van der Klooster en Johanna Rosetta (Janna) Slager. Aangifte [ZA akte 26]. Jannetje is overleden op 13-12-1950 in Amsterdam, 75 jaar oud. Jannetje trouwde, 22 jaar oud, op 03-03-1898 in Amsterdam met Johan Hendrik Rooseboom, 27 jaar oud. Johan Hendrik is geboren op 28-05-1870 in Amsterdam. Johan Hendrik is overleden op 11-05-1946 in Landsmeer, 75 jaar oud. Beroep: houder van een strijkinrichting. Johan Hendrik: zoon van Jan Harm Rooseboom, kantoorbediende, en Hendrika Menses.

XIII-dk Suzanna Willemina van der Klooster is geboren op 06-10-1878 in Sint Annaland, dochter van Cornelis van der Klooster en Johanna Rosetta (Janna) Slager. Aangifte [ZA akte 79]. Suzanna Willemina trouwde, 18 jaar oud, op 26-08-1897 in Amsterdam met Albert Canté, ongeveer 22 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1875 in Pforzheim, Baden-Württemberg, Duitsland. Beroep: diamantslijper. Albert: zoon van Ferdinand Canté en Mina Ochse.

XIII-dl Johanna Cornelia van der Klooster is geboren op 22-10-1885 in Middelburg, dochter van Cornelis van der Klooster en Johanna Rosetta (Janna) Slager. Aangifte op 24-10-1885 [ZA akte 400]. Johanna Cornelia is overleden op 06-06-1959 in Heemstede, 73 jaar oud. Zij is begraven te Oostkapelle. Johanna Cornelia: Johanna Cornelia is vanaf haar 9e jaar opgevoed door twee deftige tantes in Vlissingen omdat haar ouders haar in Amsterdam niet konden onderhouden. Johanna Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op 01-06-1906 in Middelburg [akte 71] met Hendrikus Pieter Siegers, 22 jaar oud. Hendrikus Pieter is geboren op 01-08-1883 in Middelburg, zoon van Hendrikus Pieter Siegers en Magdalena Maria Boukje Tevis. Aangifte [ZA akte 257]. tweeling. Hendrikus Pieter is overleden op 18-07-1950 in Vlissingen, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 123]. Hij is begraven te Oostkapelle. Beroep: kantoorbediende, cargadoor.
Kinderen van Johanna Cornelia en Hendrikus Pieter:
1 Maria Magdalena Boukje (Mies) Siegers, geboren op 20-03-1907 in Vlissingen. Volgt XIV-iv.
2 Wilhelmina Catharina Elisabeth Johanna (Pim) Siegers, geboren op 02-03-1908 in Vlissingen. Volgt XIV-iw.
3 Johanna Rosetta Cornelia (Jootje) Siegers, geboren op 24-07-1909 in Vlissingen. Aangifte op 27-07-1909 [ZA akte 344]. Johanna Rosetta Cornelia is overleden op 08-06-1915 in Vlissingen, 5 jaar oud. Aangifte [ZA akte 239].
4 Hendricus Pieter Siegers, geboren in 04-1911 in Vlissingen. Hendricus Pieter is overleden op 17-02-1912 in Middelburg, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 50 Middelburg, akte 58 Vlissingen].
5 Hendrina Jannetje (Hens) Siegers, geboren in 1914. Volgt XIV-ix.
6 Hendrikus Pieter (Pieter) Siegers, geboren op 10-12-1915 in Vlissingen. Volgt XIV-iy.
7 Corrie Siegers, geboren in 1917. Corrie is overleden in 1942, 25 jaar oud. Zij is begraven te Oostkapelle.
8 Roelof Helmer Hendrikus Siegers, geboren op 01-09-1919. Volgt XIV-iz.
9 Johanna Cornelia (Anneke) Siegers, geboren op 06-11-1922. Volgt XIV-ja.
XIII-dm Jacob van der Klooster is geboren op 30-05-1888 in Sluis, zoon van Cornelis van der Klooster en Johanna Rosetta (Janna) Slager. Jacob is overleden op 18-05-1962 in Amsterdam, 73 jaar oud. Beroep: voorman Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op 01-09-1909 in Amsterdam met Ariaantje Katrina Stappers, 24 jaar oud. Ariaantje Katrina is geboren op 31-07-1885 in Amsterdam. Ariaantje Katrina is overleden op 29-12-1942 in Amsterdam, 57 jaar oud. Ariaantje Katrina: dochter van Martinus Benoist Stappers, bediende, en Ariaantje Katrina Scheele.
Kinderen van Jacob en Ariaantje Katrina:
1 Cornelis Johannes van der Klooster (privé).
2 Jacob Martinus van der Klooster (privé). Jacob Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 10-03-1943 in Amsterdam met Maria ter Smitte, 46 jaar oud. Maria is geboren op 08-02-1897 in Leiden. Maria: dochter van Willem Lodewijk ter Smitte, sergeant bij de Marine, en Johanna Suzanna Adriana van Goozen.
XIII-dn Janna (Johanna) van der Klooster is geboren op 11-01-1850 in Sint Annaland, dochter van Kornelis (Cornelis) van der Klooster en Jannigje (Jannegje) van der Ven. Aangifte [ZA akte 4]. Janna (Johanna) is overleden op 05-03-1929 in Sint Annaland, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: dienstbode, arbeidster. Janna (Johanna) trouwde, 23 jaar oud, op 11-04-1873 in Sint Annaland [akte 6] met Johannis de Jonge, 24 jaar oud. Johannis is geboren op 02-08-1848 in Sint Annaland, zoon van Matthijs de Jonge en Adriana van Uffelen. Johannis is overleden op 01-12-1927 in Sint Annaland, 79 jaar oud. Beroep: (veld)arbeider.
Kinderen van Janna (Johanna) en Johannis:
1 Adriana de Jonge, geboren op 23-10-1873 in Sint Annaland. Volgt XIV-jc.
2 Cornelis Adriaan de Jonge, geboren op 10-07-1877 in Sint Annaland. Volgt XIV-jd.
3 Jannetje de Jonge, geboren op 16-03-1884 in Sint Annaland. Volgt XIV-je.
4 Elizabeth de Jonge, geboren op 17-09-1888 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 57]. Elizabeth is overleden op 21-03-1890 in Sint Annaland, 1 jaar oud.
5 Matthijs de Jonge, geboren op 02-12-1891 in Sint Annaland. Volgt XIV-jf.
XIII-do Jacob Keur is geboren omstreeks 1851 in Dirksland, zoon van Willem Keur en Janna van der Klooster. Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 29-04-1876 in Melissant [akte 8] met Krina Graauwen, ongeveer 22 jaar oud. Krina is geboren omstreeks 1854 in Bommenede. Krina: dochter van Gijsbertus Graauwen en Pieternella Snapraan.

XIII-dp Janna Keur is geboren omstreeks 1853 in Dirksland, dochter van Willem Keur en Janna van der Klooster. Janna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 28-04-1876 in Dirksland [akte 3] met Hermanus Bakker, ongeveer 30 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1846 in Dirksland. Hermanus: zoon van Willem Bakker en Leentje Zoon.

XIII-dq Geertje Keur is geboren omstreeks 1862 in Dirksland, dochter van Willem Keur en Janna van der Klooster. Geertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-03-1887 in Dirksland met Jan van der Veer, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1861 in Willemstad. Jan: zoon van Johannes van der Veer en Willemina Johanna van der Gijp.

XIII-dr Jan Keur is geboren omstreeks 1864 in Dirksland, zoon van Willem Keur en Janna van der Klooster. Jan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 23-03-1899 in Dirksland [akte 4] met Elizabeth Cornelia van Oostenbrugge, ongeveer 22 jaar oud. Elizabeth Cornelia is geboren omstreeks 1877 in Dirksland. Elizabeth Cornelia: dochter van Hendrik van Oostenbrugge en Bastiana Boeser.

XIII-ds Cornelis Keur is geboren omstreeks 1866 in Dirksland, zoon van Willem Keur en Janna van der Klooster. Cornelis trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 10-11-1898 in Melissant [akte 12] met Antje Spek, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1874 in Melissant. Antje: dochter van Johannis Spek en Johanna Peeman.

XIII-dt Willemina Keur is geboren omstreeks 1870 in Dirksland, dochter van Willem Keur en Janna van der Klooster. Willemina trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 25-06-1908 in Dirksland [akte 15] met Leendert Mijnders, ongeveer 35 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1873 in Melissant. Leendert: zoon van Leendert Willem Mijnders en Tijsje van Oostenbrugge.

XIII-du Anna van Oost is geboren op 17-05-1852 in Sint Annaland, dochter van Nicolaas van Oost en Geertje van der Klooster. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: arbeidster. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 16-04-1880 in Sint Annaland [akte 8] met Christiaan Leendert Geldhof, ongeveer 29 jaar oud. Christiaan Leendert is geboren omstreeks 1851 in Sint Maartensdijk (Tholen). Beroep: boerenknecht. Christiaan Leendert: zoon van Jan Geldhof, arbeider, en Neeltje Filée, arbeidster.

XIII-dv Janna van Oost is geboren op 22-10-1856 in Sint Annaland, dochter van Nicolaas van Oost en Geertje van der Klooster. Aangifte [ZA akte 64]. Janna is overleden op 18-01-1937 in Sint Annaland, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: dienstbode. Janna trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1883 in Sint Annaland [akte 9] met Cornelis van der Graaf, ongeveer 35 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1848 in Sint Annaland. Beroep: arbeider. Cornelis: zoon van Jacobus van der Graaf en Jannetje van de Zande.

XIII-dw Pieternella van Oost is geboren op 10-11-1858 in Sint Annaland, dochter van Nicolaas van Oost en Geertje van der Klooster. Aangifte [ZA akte 70]. Pieternella is overleden op 29-09-1908 in Sint Annaland, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38]. Beroep: arbeidster. Pieternella trouwde, 25 jaar oud, op 27-06-1884 in Sint Annaland [akte 12] met Abraham Pieter Goedegebuure, ongeveer 30 jaar oud. Abraham Pieter is geboren omstreeks 1854 in Sint Annaland, zoon van Jacob Goedegebuure en Lena Hoek. Beroep: arbeider, landbouwer.

XIII-dx Kornelia van Oost is geboren op 25-04-1862 in Sint Annaland, dochter van Nicolaas van Oost en Geertje van der Klooster. Aangifte [ZA akte 23]. Kornelia is overleden op 25-04-1932 in Sint Annaland, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: arbeidster. Kornelia trouwde, 25 jaar oud, op 09-09-1887 in Sint Annaland [ZA akte 15] met Adriaan van Vossen, ongeveer 25 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1862 in Sint Annaland. Adriaan is overleden vóór 1932, hoogstens 70 jaar oud. Beroep: arbeider. Adriaan: zoon van Willem van Vossen en Cornelia den Engelsman, arbeidster.

XIII-dy Katharina van Oost is geboren op 04-02-1865 in Sint Annaland, dochter van Nicolaas van Oost en Geertje van der Klooster. Aangifte [ZA akte 7]. Katharina is overleden op 27-05-1945 in Sint Annaland, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: arbeidster. Katharina trouwde, 24 jaar oud, op 17-04-1889 in Sint Annaland [akte 8] met Pieter Duijzer, ongeveer 24 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1865 in Sint Annaland. Beroep: arbeider. Pieter: zoon van Hendrik Duijzer, arbeider, en Laurina Moelker.

XIII-dz Jannetje Wilhelmina van Oost is geboren op 10-09-1867 in Sint Annaland, dochter van Nicolaas van Oost en Geertje van der Klooster. Aangifte [ZA akte 64]. Jannetje Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op 30-11-1894 in Middelharnis [akte 35] met Marinus Willem Bazen, ongeveer 27 jaar oud. Marinus Willem is geboren omstreeks 1867 in Sint Maartensdijk (Tholen). Marinus Willem: zoon van Johannis Bazen en Janna Deurloo.

XIII-ea Jan van Oost is geboren op 14-05-1870 in Sint Annaland, zoon van Nicolaas van Oost en Geertje van der Klooster. Aangifte [ZA akte 44]. Jan is overleden op 27-01-1951 in Sint Annaland, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: arbeider, landbouwer. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1892 in Sint Annaland [akte 15] met Adriana Westdorp, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1869 in Sint Annaland. Beroep: dienstbode. Adriana: dochter van David Westdorp, arbeider, en Krina de Rijke, arbeidster.

XIII-eb Jacoba van der Klooster is geboren op 05-09-1859 in Sint Annaland, dochter van Abraham van der Klooster en Levina Catharina Koster. Aangifte [ZA akte 56]. Jacoba:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1882 in Goes [akte 36] met Cornelis Mieras, ongeveer 25 jaar oud. erkennen Cornelis. Cornelis is geboren omstreeks 1857 in Wolphaartsdijk. Beroep: kantoorbediende. Cornelis: zoon van Cornelis Mieras en Krina Cornelia Zandee.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1888 in Rotterdam [akte 897] met Claudius Antonius Bellaard Lormier, 29 jaar oud. Claudius Antonius is geboren op 08-10-1858 in Rotterdam, zoon van Willem Theodorus Bellaard Lormier en Seijke Johanna Maria Boot. Aangifte [akte 3174].
Kind van Jacoba en Cornelis:
1 Cornelis Mieras, geboren op 27-08-1881 in Goes. Aangifte [akte 151].
XIII-ec Jan van der Klooster is geboren op 03-01-1861 in Sint Annaland, zoon van Abraham van der Klooster en Levina Catharina Koster. Aangifte [ZA akte 2]. Jan is overleden op 08-10-1921 in Goes, 60 jaar oud. Aangifte [ZA akte 79]. Beroep: schippersknecht. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 03-02-1887 in 's-Heer Arendskerke [akte 4] met Jacoba van den Berge, ongeveer 21 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1866 in 's-Heer Arendskerke. Jacoba: dochter van Marinus Jacobus van den Berge, koopman, en Johanna op 't Hof.
Kinderen van Jan en Jacoba:
1 Marinus Jacobus van der Klooster, geboren op 13-03-1889 in Middelburg. Aangifte op 13-03-1889 [ZA akte 93].
2 Levina Catharina van der Klooster, geboren op 23-04-1891 in Goes. Volgt XIV-jg.
3 Jacob van der Klooster, geboren omstreeks 1893 in Goes. Volgt XIV-jh.
4 Pieter van der Klooster, geboren omstreeks 1897 in Goes. Volgt XIV-ji.
XIII-ed Cornelia Gerarda van der Klooster is geboren op 06-07-1862 in Goes, dochter van Abraham van der Klooster en Levina Catharina Koster. Aangifte op 07-07-1862 [ZA akte 118]. Cornelia Gerarda trouwde, 23 jaar oud, op 31-03-1886 in Rotterdam [akte 181] met Jan Pieter Boerdam, ongeveer 23 jaar oud. Jan Pieter is geboren omstreeks 1863 in Rotterdam. Jan Pieter: zoon van Tijs Boerdam en Catharina Nieuwstraten.
Kinderen van Cornelia Gerarda en Jan Pieter:
1 Levina Catharina Boerdam, geboren omstreeks 1890 in Rotterdam. Volgt XIV-jj.
2 Abraham Boerdam, geboren omstreeks 1892 in Rotterdam. Volgt XIV-jk.
3 Jan Pieter Boerdam, geboren omstreeks 1895 in Rotterdam. Volgt XIV-jl.
XIII-ee Cornelis van der Klooster is geboren op 17-06-1865 in Goes, zoon van Abraham van der Klooster en Levina Catharina Koster. Aangifte op 19-06-1865 [ZA akte 117]. Cornelis is overleden op 15-02-1900 in Rosmalen, 34 jaar oud. Aangifte op 16-02-1900 [ZA akte 22 Goes]. Beroep: schippersknecht, schipper. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 11-11-1886 in Krabbendijke [akte 22] met Lauwerina (Laurina) Kriekaard, ongeveer 20 jaar oud. Lauwerina (Laurina) is geboren omstreeks 1866 in Kloetinge. Lauwerina (Laurina) is overleden op 02-06-1944, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 141]. Lauwerina (Laurina): dochter van Jan Kriekaard, arbeider, en Lijntje Susanna van den Berge.
Kinderen van Cornelis en Lauwerina (Laurina):
1 Levina Katharina van der Klooster, geboren omstreeks 1887 in Goes. Volgt XIV-jm.
2 Lijntje Susanna van der Klooster, geboren in 10-1889 in Goes. Lijntje Susanna is overleden op 17-12-1889 in Rhenen, 2 maanden oud. Aangifte op 20-12-1889 [ZA akte 163 Goes].
3 Leijntje Susanna van der Klooster, geboren in 10-1890 in Goes. Leijntje Susanna is overleden op 02-01-1891 in Kattendijke, 3 maanden oud. Aangifte op 17-01-1891 [ZA akte 1 Kattendijke, akte 14 Goes].
4 Jan van der Klooster, geboren omstreeks 1891 in Goes. Jan is overleden op 23-12-1923 in Goes, ongeveer 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 100]. Beroep: monteur.
5 Janna van der Klooster, geboren in 05-1893 in Goes. Janna is overleden op 02-10-1893 in Voorburg, 5 maanden oud. Aangifte op 04-10-1893 [ZA akte 91 Goes].
6 Lijntje Susanna van der Klooster, geboren op 20-12-1895 in Brouwershaven. Volgt XIV-jn.
7 N.N. van der Klooster, levenloos geboren zoon op 08-04-1898 in Goes. Aangifte [ZA akte 45].
XIII-ef Gerard van der Klooster is geboren op 16-02-1867 in Goes, zoon van Abraham van der Klooster en Levina Catharina Koster. Aangifte op 18-02-1867 [ZA akte 28]. Gerard is overleden op 22-02-1940 in Goes, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: schipper, werkman, havenarbeider. Gerard trouwde, 22 jaar oud, op 27-12-1889 in Heinkenszand [akte 6] met Cornelia Weststrate, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 09-05-1865 in Heinkenszand. Aangifte [ZA akte 31]. Cornelia is overleden op 04-03-1933 in Goes, 67 jaar oud. Aangifte [ZA akte 26]. Beroep: dienstmeid. Cornelia: dochter van Benjamin Weststrate (ca 1833 Heinkenszand - ca 1905 Paris, Michigan, V.S.), koopman, getrouwd op 27-01-1853 in Heinkenszand [ZA akte 2] met Suzanna Koole (01-02-1827 Heinkenszand - 10-07-1899 Heinkenszand); ouders van Benjamin Weststrate: Marinus Weststrate en Maria Rottier, winkelierster; ouders van Suzanna Koole: Jacob Koole (ca 1799), landbouwer, en Centina Langebeke (17-05-1799 Nieuw- en Sint Joosland - 15-03-1829 Heinkenszand).
Kinderen van Gerard en Cornelia:
1 Abraham van der Klooster, geboren op 03-05-1890 in Goes. Volgt XIV-jo.
2 Benjamin van der Klooster, geboren op 15-08-1891 in Goes. Volgt XIV-jp.
3 Jan van den Klooster, geboren op 17-01-1893 in Goes. Volgt XIV-jq.
4 Suzanna van der Klooster, geboren op 27-07-1894 in Goes. Volgt XIV-jr.
5 Gerard van de Klooster, geboren op 17-12-1895 in Wemeldinge. Aangifte op 18-12-1895 [ZA akte 69]. Gerard is overleden op 29-12-1919, 24 jaar oud (oorzaak: verdronken bij Kaap Rees met het schip Anton van Driel).
6 Levina Catharina van der Klooster, geboren op 27-07-1897 in Goes. Volgt XIV-js.
7 Jacob van der Klooster, geboren op 28-09-1898 in Goes. Volgt XIV-jt.
8 Cornelia van der Klooster, geboren op 01-07-1900 in Goes. Aangifte op 02-07-1900 [ZA akte 109]. Cornelia is overleden op 18-09-1959 in Middelburg, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 207]. Beroep: huishoudster.
9 Janna van der Klooster, geboren op 14-01-1902 in Goes. Volgt XIV-ju.
10 Maria Suzanna (Marie) van der Klooster (privé). Marie trouwde met Dingenus Marinus (Dies) Korstanje (privé).
11 Cornelis Marinus van der Klooster (privé). Cornelis Marinus trouwde met Cornelia Koster (privé).
12 Marinus van der Klooster (privé).
13 Jacobus van der Klooster, geboren op 18-09-1908 in Goes. Volgt XIV-jx.
XIII-eg Jan van der Klooster is geboren op 10-02-1865 in Sint Annaland, zoon van Adriaan van de(r) Klooster en Neeltje Wissel. Aangifte [ZA akte 11]. Jan is overleden op 18-12-1950 in Sint Annaland, 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 28]. Beroep: schipper. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 21-11-1894 in Sint Maartensdijk (Tholen) [akte 24] met Jozina Hage, ongeveer 28 jaar oud. Jozina is geboren omstreeks 1866 in Sint Maartensdijk (Tholen). Jozina: dochter van David Hage en Adriana Hoek.
Kinderen van Jan en Jozina:
1 Neeltje Adriana van der Klooster, geboren op 09-12-1894 in Sint Maartensdijk (Tholen). Volgt XIV-jy.
2 David Adriaan van der Klooster, geboren in 05-1896 in Goes. David Adriaan is overleden op 29-03-1897 in Goes, 10 maanden oud. Aangifte [akte 35].
3 David van der Klooster, geboren op 16-10-1898 in Sint Maartensdijk (Tholen). Aangifte [ZA akte 69].
4 Adriaan van der Klooster, geboren op 14-03-1902 in Sint Maartensdijk (Tholen). Aangifte [ZA akte 19].
XIII-eh Hendrik van de(r) Klooster is geboren op 21-08-1874 in Waarde, zoon van Adriaan van de(r) Klooster en Neeltje Wissel. Aangifte op 21-08-1874 [ZA akte 31]. Beroep: schippersknecht, schipper. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 23-02-1899 in Sint Annaland [akte 1] met Adriana Westdorp, ongeveer 25 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1874 in Wissenkerke. Adriana is overleden op 18-03-1959 in Sint Annaland, ongeveer 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Adriana: dochter van Dingenis Westdorp, landbouwer, en Lena van der Vliet.
Kinderen van Hendrik en Adriana:
1 Adriaan Dingenus van der Klooster, geboren op 17-07-1899 in Sint Annaland. Volgt XIV-jz.
2 Lena van der Klooster, geboren op 01-10-1900 in Sint Annaland. Volgt XIV-ka.
3 Dingenus Adriaan van der Klooster, geboren op 31-10-1901 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 62]. Dingenus Adriaan is overleden op 09-01-1955 in Sint Annaland, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1].
4 Neeltje van der Klooster, geboren op 08-01-1903 in Sint Annaland. Volgt XIV-kb.
5 Elizabeth Janna van der Klooster, geboren op 05-05-1904 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 29]. Elizabeth Janna is overleden op 02-08-1904 in Kruiningen, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 20 Kruiningen, akte 21 Sint Annaland].
6 Elizabeth Janna van der Klooster (privé). Elizabeth Janna trouwde met Bartel Theunisse (privé).
7 Bartel van der Klooster (privé).
8 Janna Pieternella van der Klooster, geboren op 05-09-1908 in Sint Annaland. Volgt XIV-kd.
9 Cornelia van der Klooster, geboren omstreeks 1911 in Sint Annaland. Volgt XIV-ke.
10 Jan van der Klooster (privé). Jan trouwde met Pieternella Manteau (privé).
11 N.N. van der Klooster, levenloos geboren zoon op 28-12-1914 in Borssele. Aangifte [ZA akte 16].
XIII-ei Elizabeth van der Klooster is geboren op 27-05-1877 in Sint Annaland, dochter van Adriaan van de(r) Klooster en Neeltje Wissel. Aangifte [ZA akte 42]. Elizabeth is overleden op 11-08-1955 in Sint Annaland, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Elizabeth trouwde, 29 jaar oud, op 22-03-1907 in Sint Annaland [akte 5] met Willem Slager, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1879 in Sint Annaland. Willem is overleden op 09-02-1953 in Sint Annaland, ongeveer 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: kleermaker. Willem: zoon van Jacob Slager, kleermaker, en Elizabeth Scherpenisse.
Kinderen van Elizabeth en Willem:
1 Elizabeth Neeltje Slager (privé).
2 Neeltje Elizabeth Slager (privé).
XIII-ej Cornelis van der Klooster is geboren op 14-12-1878 in Sint Annaland, zoon van Adriaan van de(r) Klooster en Neeltje Wissel. Aangifte [ZA akte 101]. Beroep: schipper. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 12-03-1909 in Sint Annaland [akte 1] met Maria Christina Kuijper, ongeveer 24 jaar oud. Maria Christina is geboren omstreeks 1885 in Sint Annaland. Maria Christina is overleden op 01-03-1949 in Sint Annaland, ongeveer 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: dienstbode. Maria Christina: dochter van Pieter Kuijper en Johanna van der Welle.
Kinderen van Cornelis en Maria Christina:
1 Neeltje Johanna van der Klooster (privé).
2 Johanna Anna van der Klooster, geboren omstreeks 1914 in Sint Annaland. Johanna Anna is overleden op 24-03-1922 in Sint Annaland, ongeveer 8 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11].
XIII-ek Janna Pieternella van der Klooster is geboren op 18-06-1882 in Sint Annaland, dochter van Adriaan van de(r) Klooster en Neeltje Wissel. Aangifte [ZA akte 37]. Janna Pieternella trouwde, 27 jaar oud, op 20-01-1910 in Sint Annaland [akte 1] met Cornelis Theunisse, ongeveer 29 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1881 in Sint Annaland. Beroep: schipper. Cornelis: zoon van Adriaan Theunisse en Jannetje Suzanna Dorst.
Kind van Janna Pieternella en Cornelis:
1 Neeltje Adriana Theunisse, geboren op 27-08-1911 in Sint Annaland. Neeltje Adriana is overleden op 04-09-1911 in Sint Annaland, 8 dagen oud.
XIII-el Jan van de Klooster is geboren omstreeks 1871 in Goes, zoon van Jan van de(r) Klooster en Alida Kole (Koole). Jan is overleden op 02-03-1931 in Middelburg, ongeveer 60 jaar oud. Beroep: schippersknecht, scheepskapitein. Jan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 15-08-1902 in Middelburg [akte 87] met Anna Fuijter (Tuijter), ongeveer 25 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1877 in Middelburg. Anna: dochter van Maria Elisabeth Fuijter.

XIII-em Huberdina van der Klooster is geboren op 14-11-1871 in Sint Annaland, dochter van Jan van de(r) Klooster en Alida Kole (Koole). Aangifte [ZA akte 81]. Huberdina is overleden op 29-01-1937 in Vlissingen, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 33]. Huberdina trouwde, 29 jaar oud, op 01-05-1901 in Vlissingen [akte 27] met Gideon de Visser, ongeveer 34 jaar oud. Gideon is geboren omstreeks 1867 in Vlissingen. Gideon is overleden op 03-03-1942 in Vlissingen, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 52]. Beroep: schilder. Gideon: zoon van Joseph de Visser en Johanna Maria Knoop.
Kind van Huberdina en Gideon:
1 Johanna Maria de Visser (privé). Johanna Maria trouwde met Gerrit Mulder (privé).
XIII-en Geertje van der Klooster is geboren op 15-11-1877 in Wolphaartsdijk, dochter van Jan van de(r) Klooster en Alida Kole (Koole). Aangifte op 15-11-1877 [ZA akte 90]. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 14-01-1898 in Middelburg [akte 1] met Pieter Koning, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1875 in Vlissingen. Beroep: werkman. Pieter: zoon van Willem Koning en Helena Clare.
Kinderen van Geertje en Pieter:
1 Helena Koning, geboren op 29-03-1898 in Vlissingen. Aangifte op 30-03-1898 [ZA akte 188]. Helena is overleden op 08-07-1899 in Vlissingen, 1 jaar oud. Aangifte [ZA akte 169].
2 Jan Cornelis Koning, geboren op 14-04-1899 in Vlissingen. Aangifte op 15-04-1899 [ZA akte 210].
3 Willemina Koning (privé).
XIII-eo Janna van der Klooster is geboren omstreeks 1872 in Strijen, dochter van Marinus van der Klooster en Johanna Fase. Janna is overleden op 12-03-1942 in Sint Philipsland, ongeveer 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6 Sint Philipsland, akte 6 Sint Annaland]. Bij het overlijden van Janna: als geboorteplaats vermeld Sint Annaland. Beroep: dienstbode. Janna:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-05-1897 in Sint Annaland [akte 13] met Adriaan Everaers, ongeveer 27 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1870 in Sint Annaland. Adriaan is overleden op 13-09-1922 in Sint Annaland, ongeveer 52 jaar oud. Beroep: broodbakker. Adriaan: zoon van Samuel Jacobus Everaers en Anna Heijboer.
(2) trouwde, ongeveer 56 jaar oud, op 26-01-1928 in Sint Annaland [ZA akte 3] met Cornelis Lindhout, ongeveer 57 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1871 in Oud-Vossemeer, zoon van Abraham Lindhout en Cornelia Lindhout. Cornelis is overleden op 26-11-1939 in Sint Annaland, ongeveer 68 jaar oud. Beroep: winkelier. Cornelis: weduwnaar van Kaatje van 't Hof.
Kinderen van Janna en Adriaan:
1 Anna Johanna Everaers, geboren op 15-02-1898 in Sint Annaland. Volgt XIV-kh.
2 Marinus Pieter Everaers, geboren op 02-05-1901 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 22]. Marinus Pieter is overleden op 04-09-1901 in Sint Annaland, 4 maanden oud.
3 Johanna Pieternella Everaers (privé). Johanna Pieternella trouwde met Rogier Adriaan van Splunter (privé).
4 Samuel Jacobus Everaers (privé). Samuel Jacobus trouwde met Johanna Abermina van der Male (privé).
XIII-ep Maatje van der Klooster is geboren op 04-08-1873 in Sint Annaland, dochter van Marinus van der Klooster en Johanna Fase. Aangifte [ZA akte 58]. Maatje is overleden op 22-09-1954 in Sint Annaland, 81 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Maatje trouwde, 23 jaar oud, op 10-09-1896 in Sint Annaland [akte 15] met Willem Scherpenisse, ongeveer 24 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1872 in Sint Annaland. Willem is overleden op 22-06-1949 in Sint Annaland, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 18]. Beroep: landmansknecht, landbouwer. Willem: zoon van Adriaan Scherpenisse, landbouwer, en Pieternella Kramer.
Kinderen van Maatje en Willem:
1 Adriaan Marinus Scherpenisse, geboren op 20-01-1897 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 5].
2 Marinus Pieter Scherpenisse, geboren op 11-01-1901 in Sint Annaland. Volgt XIV-kk.
3 Pieternella Johanna Scherpenisse (privé). Pieternella Johanna trouwde met Willem Jan Ligtendag (privé).
4 Jan Scherpenisse (privé). Jan trouwde met Neeltje Jannetje Buis (privé).
XIII-eq Jan van der Klooster is geboren op 04-10-1874 in Sint Annaland, zoon van Marinus van der Klooster en Johanna Fase. Aangifte [ZA akte 62]. Beroep: schippersknecht, schipper. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 19-04-1899 in Scherpenisse [akte 2] met Pieternella Josina de Wilde, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella Josina is geboren omstreeks 1877 in Sint Annaland. Beroep: dienstbode. Pieternella Josina: dochter van Pieter de Wilde en Janna de Jager.
Kinderen van Jan en Pieternella Josina:
1 Johanna Pieternella van der Klooster, geboren op 30-03-1900 in Sint Annaland. Volgt XIV-kn.
2 Janna Wilhelmina van der Klooster (privé). Janna Wilhelmina trouwde met Aart de Voogd van der Straaten (privé).
3 Marinus Johannes van der Klooster (privé). Marinus Johannes trouwde met Pieternella van Schouwen (privé).
XIII-er Dina van der Klooster is geboren op 18-04-1876 in Sint Annaland, dochter van Marinus van der Klooster en Johanna Fase. Aangifte [ZA akte 38]. Beroep: arbeidster. Dina trouwde, 18 jaar oud, op 05-04-1895 in Sint Annaland [akte 8] met Johannis Polderman, ongeveer 21 jaar oud. Johannis is geboren omstreeks 1874 in Sint Annaland, zoon van Pieter Polderman en Maatje van der Welle. Johannis is overleden op 06-10-1927 in Sint Annaland, ongeveer 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: arbeider, landbouwer.
Kinderen van Dina en Johannis:
1 Pieter Marinus Polderman, geboren op 06-09-1895 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 62].
2 Marinus Pieter Polderman, geboren op 12-04-1899 in Sint Annaland. Aangifte [ZA akte 26]. Marinus Pieter is overleden op 11-09-1899 in Sint Annaland, 4 maanden oud. Aangifte [ZA akte 29].
3 Maatje Johanna Polderman (privé). Maatje Johanna trouwde met Engel Johannes van der Male (privé).
4 Johanna Pieternella Polderman (privé). Johanna Pieternella trouwde met Iman Rijnberg (privé).
XIII-es Jan Goedegebuur is geboren omstreeks 1871 in Melissant, zoon van Jacob Goedegebuur en Jannetje van der Klooster. Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 31-10-1901 in Melissant [akte 5] met Hillegonda Koopman, ongeveer 27 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1874 in Enkhuizen. Hillegonda: dochter van Jacob Koopman en Cornelia de Bonte.

XIII-et Jacobus Goedegebuur is geboren omstreeks 1874 in Melissant, zoon van Jacob Goedegebuur en Jannetje van der Klooster. Jacobus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-02-1896 in Melissant [akte 4] met Barendina Wiegel, ongeveer 19 jaar oud. Barendina is geboren omstreeks 1877 in Melissant, dochter van Mijndert (Meindert) Wiegel en Annetje van Oostenbrugge.

XIII-eu Arie Goedegebuur is geboren omstreeks 1877 in Melissant, zoon van Jacob Goedegebuur en Jannetje van der Klooster. Arie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 10-11-1898 in Melissant [akte 11] met Lucia Carolina Robijn, ongeveer 20 jaar oud. Lucia Carolina is geboren omstreeks 1878 in Dirksland. Lucia Carolina: dochter van Johannes Robijn en Johanna van den Houten.

XIII-ev Janna Goedegebuur is geboren omstreeks 1879 in Melissant, dochter van Jacob Goedegebuur en Jannetje van der Klooster. Janna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-04-1902 in Melissant [akte 1] met Pieter Touw, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1875 in Melissant. Pieter: zoon van Cornelis Touw en Neeltje Lodder.

XIII-ew Cornelia Goedegebuur is geboren omstreeks 1881 in Melissant, dochter van Jacob Goedegebuur en Jannetje van der Klooster. Cornelia trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 25-05-1916 in Melissant [akte 6] met Leendert Wiegel, ongeveer 51 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1865 in Melissant, zoon van Mijndert (Meindert) Wiegel en Annetje van Oostenbrugge. Leendert: zoon van Meindert Wiegel en Annetje van Oostenbrugge.

XIII-ex Marinus Goedegebuur is geboren omstreeks 1890 in Melissant, zoon van Jacob Goedegebuur en Jannetje van der Klooster. Marinus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-02-1917 in Melissant [akte 1] met Janna Cornelia van der Mast, ongeveer 24 jaar oud. Janna Cornelia is geboren omstreeks 1893 in Melissant. Janna Cornelia: dochter van Arie van der Mast en Arendje de Jong.

XIII-ey Jannetje Willemina Goedegebuur is geboren omstreeks 1891 in Melissant, dochter van Jacob Goedegebuur en Jannetje van der Klooster. Jannetje Willemina trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 29-06-1921 in Melissant [akte 6] met Hermanus Spindler, ongeveer 40 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1881 in Rotterdam. Hermanus: zoon van Hendrik Johannes Spindler en Tanneke Elizabeth Nuus; weduwnaar van Cornelia Doorn.

XIII-ez Lucretia Cornelia van der Klooster is geboren op 15-12-1859 in Rilland en Maire, dochter van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Aangifte op 16-12-1859 [ZA akte 41]. Lucretia Cornelia is overleden op 08-07-1940 in Ouddorp, 80 jaar oud. Lucretia Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 06-05-1890 in Ouddorp [akte 3] met Cornelis Kaptijn, ongeveer 55 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1835 in Ouddorp. Cornelis: zoon van Job Pietersz Kaptijn en Jannetje Beeuwzier; weduwnaar van Jannetje Voogd.

XIII-fa Daniël (Daan) van der Klooster is geboren op 20-01-1861 in Ouddorp, zoon van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Daniël is overleden op 29-07-1914 in Ouddorp, 53 jaar oud. Beroep: mosselvisser en schipper. Daan trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1883 in Ouddorp [akte 14] met Saartje (Sara) Schaddelee, 21 jaar oud. Saartje (Sara) is geboren op 22-08-1862 in Ouddorp. Saartje (Sara) is overleden op 16-04-1912 in Ouddorp, 49 jaar oud. Saartje (Sara): dochter van Maarten Schaddelee en Neeltje Verhagen.
Kinderen van Daan en Saartje (Sara):
1 Maarten van der Klooster, geboren op 03-09-1884 in Ouddorp. Volgt XIV-ks.
2 Lijntje van der Klooster, geboren op 24-04-1886 in Ouddorp. Volgt XIV-kt.
3 Neeltje van der Klooster, geboren op 24-08-1888 in Ouddorp. Volgt XIV-ku.
4 Lucretia Cornelia van der Klooster, geboren op 13-08-1890 in Ouddorp. Volgt XIV-kv.
5 Cornelis van der Klooster, geboren op 14-11-1892 in Ouddorp. Volgt XIV-kw.
6 Willem Dirk van der Klooster, geboren op 04-06-1895 in Ouddorp. Volgt XIV-kx.
7 Jannetje van der Klooster, geboren op 12-01-1897 in Ouddorp. Volgt XIV-ky.
8 Jan van der Klooster, geboren op 11-10-1899 in Ouddorp. Jan is overleden op 24-03-1979 in Dirksland, 79 jaar oud.
9 Maartje G. van der Klooster, geboren op 31-05-1902 in Ouddorp. Maartje G. is overleden op 19-05-1990 in Dirksland, 87 jaar oud.
10 Adriana van der Klooster, geboren op 03-09-1903 in Ouddorp. Volgt XIV-kz.
XIII-fb Willem van der Klooster is geboren omstreeks 1864 in Ouddorp, zoon van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Willem is overleden op 16-05-1893 in Ouddorp, ongeveer 29 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 08-04-1885 in Ouddorp [akte 4] met Krijntje Meijer, ongeveer 21 jaar oud. Krijntje is geboren omstreeks 1864 in Ouddorp. Krijntje: dochter van Herman Meijer en Elizabeth Sperling.
Kinderen van Willem en Krijntje:
1 Lijntje van der Klooster, geboren omstreeks 1887 in Ouddorp. Volgt XIV-la.
2 Johanna (Anna) van der Klooster, geboren op 03-02-1892 in Ouddorp. Volgt XIV-lb.
XIII-fc Cornelia van der Klooster is geboren omstreeks 1865 in Ouddorp, dochter van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Cornelia trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 14-08-1884 in Ouddorp [akte 8] met Poulus de Ronde, ongeveer 22 jaar oud. Poulus is geboren omstreeks 1862 in Ouddorp. Poulus: zoon van Cornelis de Ronde en Jannetje Tanis.

XIII-fd Janna van der Klooster is geboren omstreeks 1867 in Ouddorp, dochter van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Janna trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 18-03-1886 in Ouddorp [akte 6] met Cornelis de Ronde, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1865 in Ouddorp, zoon van Cornelis de Ronde en Jannetje Tanis.

XIII-fe Martiena van der Klooster is geboren omstreeks 1869 in Ouddorp, dochter van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Martiena trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 10-08-1899 in Ouddorp [akte 11] met Jacob de Mooij, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1871 in Ouddorp. Jacob: zoon van Krijn de Mooij en Neeltje Bosloper.

XIII-ff Cornelis van der Klooster is geboren op 06-10-1871 in Ouddorp, zoon van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Cornelis is overleden op 18-05-1942 in Ouddorp, 70 jaar oud. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1894 in Ouddorp [akte 6] met Mietje Tanis, 19 jaar oud. Mietje is geboren op 10-11-1874 in Ouddorp. Mietje is overleden op 01-06-1948 in Dirksland, 73 jaar oud. Mietje: dochter van Pieter Tanis en Jacomijntje Westhoeve.
Kinderen van Cornelis en Mietje:
1 Adriana Wilhelmina van der Klooster, geboren op 02-08-1894 in Ouddorp. Volgt XIV-lc.
2 Johanna van der Klooster, geboren op 15-05-1898 in Ouddorp. Johanna is overleden na 1936, minstens 38 jaar oud.
3 Lientje van der Klooster, geboren op 16-10-1902 in Ouddorp. Lientje is overleden op 08-01-1990 in Rotterdam, 87 jaar oud.
4 Jacomijntje van der Klooster, geboren op 11-08-1904 in Ouddorp. Jacomijntje is overleden op 10-10-1985 in Dirksland, 81 jaar oud.
5 Cornelia Lucretia van der Klooster, geboren op 11-12-1907 in Ouddorp. Cornelia Lucretia is overleden op 03-08-1945 in Ouddorp, 37 jaar oud.
XIII-fg Jan van der Klooster is geboren omstreeks 1873 in Ouddorp, zoon van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Jan is overleden op 09-06-1949 in Ouddorp, ongeveer 76 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 04-10-1906 in Ouddorp [akte 17] met Martijntje Sperling, ongeveer 26 jaar oud. Martijntje is geboren omstreeks 1880 in Ouddorp. Martijntje: dochter van Daniel Sperling en Jacomijntje Kasteleijn.

XIII-fh Abraham van der Klooster is geboren omstreeks 1883 in Ouddorp, zoon van Cornelis (Cees) van der Klooster en Lijntje (Lien) Sperling. Abraham is overleden op 22-03-1947 in Brouwershaven, ongeveer 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: garnalenvisser. Abraham:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 02-10-1913 in Ouddorp [akte 20] met Jacoba Johanna Tanis, ongeveer 33 jaar oud. Jacoba Johanna is geboren omstreeks 1880 in Ouddorp. Jacoba Johanna is overleden in 1917, ongeveer 37 jaar oud. Jacoba Johanna: dochter van Hubert Tanis (16-02-1843 Ouddorp) getrouwd 21-11-1872 te Ouddorp met Hendrika van de Pol (28-02-1844 Lunteren).
(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 04-11-1925 in Brouwershaven [ZA akte 3] met Janna Cornelia van der Weele, 33 jaar oud. Janna Cornelia is geboren in 1892 in Brouwershaven. Janna Cornelia: dochter van Hubrecht Marinus van der Weele, visser, en Johanna van Dongen.

XIII-fi Jan van der Klooster is geboren op 27-01-1864 in Rilland en Maire, zoon van Adriaan van der Klooster en Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Aangifte op 27-01-1864 [ZA akte 3]. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 07-04-1887 in Ouddorp [akte 8] met Pietertje Tanis, ongeveer 21 jaar oud. Pietertje is geboren omstreeks 1866 in Ouddorp. Pietertje: dochter van Johannis Tanis en Klaartje van der Wende.

XIII-fj Belia van der Klooster is geboren op 24-09-1867 in Rilland en Maire, dochter van Adriaan van der Klooster en Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Aangifte op 25-09-1867 [ZA akte 36]. Beroep: huishoudster. Belia trouwde, 43 jaar oud, op 22-06-1911 in Tholen [akte 11] met Jan de Jonge, ongeveer 49 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1862 in Tholen. Jan is overleden op 07-03-1927 in Tholen, ongeveer 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: visser. Jan: zoon van Leendert de Jonge en Jacoba Catharina Schot.

XIII-fk Elisabeth van der Klooster is geboren omstreeks 1870 in Ouddorp, dochter van Adriaan van der Klooster en Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Elisabeth trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 15-04-1897 in Ouddorp [akte 4] met Teunis Akershoek, ongeveer 32 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1865 in Ouddorp. Teunis: zoon van Akershoek en Rijkje Akershoek.

XIII-fl Abraham van der Klooster is geboren omstreeks 1872 in Ouddorp, zoon van Adriaan van der Klooster en Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Abraham trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 15-12-1898 in Ouddorp [akte 14] met Grietje van Dam, ongeveer 24 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1874 in Ouddorp. Grietje: dochter van Aren van Dam en Niesje Aleman.

XIII-fm Jacob van der Klooster is geboren omstreeks 1875 in Ouddorp, zoon van Adriaan van der Klooster en Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Jacob:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-05-1900 in Ouddorp [akte 8] met Krijntje van der Sluis, ongeveer 24 jaar oud. Krijntje is geboren omstreeks 1876 in Goedereede, dochter van Hendrik van der Sluis en Teuntje Temmink. Krijntje is overleden vóór 1921, hoogstens 45 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 16-07-1921 in Ouddorp [akte 9] met Jannetje van der Sluis, ongeveer 36 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1885 in Goedereede, dochter van Hendrik van der Sluis en Teuntje Temmink. Jannetje: weduwe van Cornelis Groenenberg.

XIII-fn Adriaan van der Klooster is geboren omstreeks 1881 in Ouddorp, zoon van Adriaan van der Klooster en Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Adriaan is overleden op 16-01-1929 om 15:00 in Rockanje, ongeveer 48 jaar oud. Aangifte [akte 5 Hoek van Holland]. Adriaan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-11-1904 in Ouddorp [akte 18] met Neeltje (van der) Hoek, ongeveer 20 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1884 in Ouddorp. Neeltje is overleden op 06-02-1949 in Hoek van Holland, ongeveer 65 jaar oud. Aangifte [akte 4]. Neeltje: dochter van Jan Hoek en Martijntje van Dam.

XIII-fo Jan van der Klooster is geboren omstreeks 1873 in Ouddorp, zoon van Jan van der Klooster en Kaatje Nieman. Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-06-1896 in Goedereede [akte 4] met Johanna van Veen, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1874 in Goedereede. Johanna: dochter van Wernar van Veen en Maartje de Keijzer.

XIII-fp Lucretia van der Klooster is geboren op 04-05-1861 in Rilland en Maire, dochter van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 05-05-1869 [ZA akte 15]. Lucretia is overleden op 30-01-1950 in Rilland-Bath, 88 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: arbeidster. Lucretia trouwde, 34 jaar oud, op 30-04-1896 in Rilland-Bath [akte 8] met Dirk Moeliker, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 09-01-1869 in Krabbendijke. Hij is gedoopt op 10-03-1869 in Krabbendijke. Dirk is overleden op 18-03-1965 in Koudekerke, 96 jaar oud. Beroep: (veld)arbeider. Dirk: zoon van Adriaan Moeliker (1830-1899), arbeider, en Klazina van den Berge (1833-1926).
Kinderen van Lucretia en Dirk:
1 Adriaan Abraham Moeliker, geboren op 12-02-1897 in Rilland-Bath. Aangifte op 12-02-1897 [ZA akte 10]. Adriaan Abraham is overleden op 22-10-1897 in Rilland-Bath, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 25].
2 Elena Klazina Moeliker, geboren op 14-04-1898 in Rilland-Bath. Aangifte op 14-04-1898 [ZA akte 24].
3 Klazina Adriana Moeliker, geboren op 31-03-1899 in Rilland-Bath. Aangifte op 01-04-1899 [ZA akte 19].
4 Wilhelmina Moeliker, geboren op 04-09-1900 in Rilland-Bath. Aangifte op 05-09-1900 [ZA akte 51].
5 Adriana Moeliker, geboren op 05-03-1902 in Rilland-Bath. Aangifte op 06-03-1902 [ZA akte 10]. Adriana is overleden op 22-03-1902 in Rilland-Bath, 17 dagen oud. Aangifte [ZA akte 6].
6 Janna Cornelia Moeliker (privé).
7 Adriana Moeliker (privé).
8 Marina Moeliker (privé). Marina trouwde met Maarten Pieter Poleij (privé).
9 Cornelia Jacoba Moeliker (privé).
XIII-fq Willem van der Klooster is geboren op 14-10-1866 in Rilland en Maire, zoon van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 15-10-1866 [ZA akte 28]. Willem is overleden op 17-09-1926 in Rilland-Bath, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: veldarbeider. Willem trouwde, 35 jaar oud, op 17-07-1902 in Rilland-Bath [akte 13] met Dina den Haan, ongeveer 30 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1872 in Rilland, dochter van Pieter den Haan en Leijntje Bouwense. Dina is overleden op 29-03-1944 in Hilversum, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 97 Goes]. Beroep: dienstbode.
Kind van Willem en Dina:
1 Helena Pieternella van der Klooster (privé). Helena Pieternella trouwde met Johannes van Kleunen (privé).
XIII-fr Marinus van der Klooster is geboren op 13-11-1872 in Rilland en Maire, zoon van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 13-11-1872 [ZA akte 35]. Marinus is overleden op 03-01-1928 in Rilland-Bath, 55 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: veldarbeider, landarbeider. Marinus trouwde, 41 jaar oud, op 12-03-1914 in 's-Heer Arendskerke [akte 5] met Adriana Goedegebure, 42 jaar oud. Adriana is geboren op 01-03-1872 in 's-Heer Arendskerke. Aangifte op 01-03-1872 [ZA akte 22]. Adriana is overleden op 04-04-1950 in Bergen op Zoom, 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14 's-Heer Arendskerke]. Bij het overlijden van Adriana: als geboorteplaats vermeld Rilland-Bath. Adriana: dochter van Jan Goedegebure, veldarbeider, en Elisabeth van Antwerpen.

XIII-fs Adriana van der Klooster is geboren op 18-10-1874 in Rilland en Maire, dochter van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 19-10-1874 [ZA akte 38]. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op 25-10-1905 in Rotterdam [akte n10] met Cornelis Lambrechtse, ongeveer 29 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1876 in Krabbendijke. Beroep: politieagent. Cornelis: zoon van Leendert Lambrechtse, tuinman, en Adriana van Boven.

XIII-ft Jan van der Klooster is geboren op 15-01-1877 in Rilland en Maire, zoon van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 16-01-1877 [ZA akte 4]. Jan is overleden op 09-07-1920 in Rilland-Bath, 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: schaapherder. Jan trouwde, 30 jaar oud, op 12-12-1907 in Woensdrecht [akte 34] met Louisa Heijboer, ongeveer 26 jaar oud. Louisa is geboren omstreeks 1881 in Woensdrecht. Louisa: dochter van Pieter Heijboer en Maria Johanna Petronella Leerdam.

XIII-fu Klazina van der Klooster is geboren op 25-01-1879 in Rilland-Bath, dochter van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 25-01-1879 [ZA akte 4]. Klazina is overleden vóór 1918, hoogstens 39 jaar oud. Klazina trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1902 in Rilland-Bath [akte 7] met Cornelis Lambrechtse, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1876 in Krabbendijke. Beroep: politieagent. Cornelis: zoon van Leendert Lambrechtse, tuinman, en Adriana van Boven.

XIII-fv Kornelis van der Klooster is geboren op 24-04-1886 in Rilland-Bath, zoon van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 24-04-1886 [ZA akte 26]. Beroep: los werkman, landarbeider. Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op 17-06-1915 in Schore [akte 3] met Cornelia de Jonge, ongeveer 27 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1888 in Schore. Cornelia is overleden op 07-07-1954 in Rilland-Bath, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Cornelia: dochter van Jacobus de Jonge, veldarbeider, en Maatje Maas.

XIII-fw Janna van der Klooster is geboren op 02-01-1888 in Rilland-Bath, dochter van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 03-01-1888 [ZA akte 1]. Beroep: veldarbeidster. Janna trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1911 in Rilland-Bath [akte 2] met Cornelis Nagelkerke, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1887 in Krabbendijke. Beroep: veldarbeider. Cornelis: dochter van Gerard Nagelkerke, veldarbeider, en Adriana Cornoelje.
Kind van Janna en Cornelis:
1 Adriana Elena Nagelkerke (privé). Adriana Elena trouwde met Adriaan Cornelis Lambregtse (privé).
XIII-fx Willem van der Klooster is geboren op 09-10-1868 in Rilland en Maire, zoon van Jacob (Jakob) van der Klooster en Suzanna van Hoepen. Aangifte op 09-10-1868 [ZA akte 35]. Willem is overleden op 29-06-1937 in Rilland-Bath, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Beroep: timmermansknecht, timmerman. Willem: ook van den K. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 03-03-1892 in Rilland-Bath [akte 2] met Adriana Leijs, ongeveer 18 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1874 in Rilland. Beroep: dienstbode. Adriana: dochter van Jan Leijs, arbeider, en Elizabeth Lobbezoo, arbeidster.
Kinderen van Willem en Adriana:
1 Jacob van den Klooster, geboren op 19-04-1892 in Rilland-Bath. Volgt XIV-lg.
2 Jan van der Klooster, geboren op 26-04-1895 in Rilland-Bath. Aangifte op 27-04-1895 [ZA akte 22].
3 Cornelis van der Klooster, geboren op 19-12-1897 in Rilland-Bath. Aangifte op 20-12-1897 [ZA akte 73]. Cornelis is overleden op 29-12-1897 in Rilland-Bath, 10 dagen oud. Aangifte [ZA akte 31].
4 Elizabeth Suzanna van der Klooster (privé). Elizabeth Suzanna trouwde, 29 jaar oud, op 01-06-1933 in Rilland-Bath [ZA akte 11] met Cornelis Vogel, ongeveer 30 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1903 in Rilland-Bath. Cornelis is overleden op 19-06-1942 in Goes, ongeveer 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 144 Goes, akte 7 Rilland-Bath]. Beroep: werkman. Cornelis: zoon van Pieter Vogel, landbouwer, en Janna de Hamer.
XIII-fy Geertruida van der Klooster is geboren op 15-01-1871 in Rilland en Maire, dochter van Jacob (Jakob) van der Klooster en Suzanna van Hoepen. Aangifte op 16-01-1871 [ZA akte 2]. Geertruida is overleden op 15-10-1917 in Rilland-Bath, 46 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Geertruida trouwde, 21 jaar oud, op 01-06-1892 in Rilland-Bath [akte 6] met Cornelis Rommers, ongeveer 22 jaar oud. erkennen Suzanna Geertruida. Cornelis is geboren omstreeks 1870 in Ossendrecht. Beroep: stoombootstoker (1892), veldarbeider, los werkman (1917). Cornelis: zoon van Anna Cornelia Theresia Rommers.
Kinderen van Geertruida en Cornelis:
1 Suzanna Geertruida Rommers, geboren op 10-01-1890 in Rilland-Bath. Volgt XIV-li.
2 Machiel Rommers, geboren op 16-01-1893 in Rilland-Bath. Volgt XIV-lj.
3 Christiaan Adriaan Rommers, geboren op 05-03-1894 in Rilland-Bath. Volgt XIV-lk.
4 Jacoba Adriana Rommers, geboren op 14-05-1895 in Rilland-Bath. Volgt XIV-ll.
5 Pieternella Theresia Rommers, geboren op 31-03-1897 in Rilland-Bath. Volgt XIV-lm.
6 Wilhelmina Judoca Rommers, geboren op 13-11-1899 in Rilland-Bath. Aangifte op 15-11-1899 [ZA akte 69].
7 Cornelia Sara Rommers (privé). Cornelia Sara trouwde met Joris van Boven (privé).
8 Adriana Rommers (privé).
9 Johanna Neeltje Rommers (privé). Johanna Neeltje trouwde, 18 jaar oud, op 05-07-1923 in Rilland-Bath [ZA akte 12] met Oscar Ludovicus Potters, ongeveer 24 jaar oud. Oscar Ludovicus is geboren omstreeks 1899 in Antwerpen, België. Beroep: kapper. Oscar Ludovicus: zoon van Johannes Potters en Anna Angelica de Rijck.
10 Jacob Rommers (privé). Jacob trouwde met Geertruida de Leeuw (privé).
XIII-fz Cornelis van der Klooster is geboren op 22-10-1874 in Rilland en Maire, zoon van Jacob (Jakob) van der Klooster en Suzanna van Hoepen. Aangifte op 23-10-1874 [ZA akte 40]. Cornelis is overleden op 15-11-1900 in Rilland-Bath, 26 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Beroep: veldarbeider. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1900 in Rilland-Bath [akte 3] met Dina den Haan, ongeveer 28 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1872 in Rilland, dochter van Pieter den Haan en Leijntje Bouwense. Dina is overleden op 29-03-1944 in Hilversum, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 97 Goes]. Beroep: dienstbode.

XIII-ga Jan van der Klooster is geboren op 21-03-1878 in Rilland-Bath, zoon van Jacob (Jakob) van der Klooster en Suzanna van Hoepen. Aangifte op 21-03-1878 [ZA akte 20]. Beroep: stoker (1903), dijkwerker (1930). Jan trouwde, 25 jaar oud, op 24-06-1903 in Rilland-Bath [akte 9] met Rika Johanna Koopman, ongeveer 19 jaar oud. Rika Johanna is geboren omstreeks 1884 in Rilland-Bath. Beroep: veldarbeidster. Rika Johanna: dochter van Martinus Koopman en Lena Verweij.
Kinderen van Jan en Rika Johanna:
1 Jacob van der Klooster, geboren op 06-01-1904 in Rilland-Bath. Volgt XIV-lq.
2 Martinus van der Klooster (privé).
3 Suzanna Helena van der Klooster (privé).
XIII-gb Jacobus Leopoldus Dingens is geboren op 09-04-1873 in Rilland en Maire, zoon van Johannes Franciscus Dingens en Janna van der Klooster. Aangifte op 10-04-1873 [ZA akte 11]. Jacobus Leopoldus is overleden op 06-05-1924 in Middelburg, 51 jaar oud. Aangifte [uittreksel overlijdensregister dd 08-05-1924 Middelburg]. Woonplaats: Rilland-Bath. Beroep: arbeider, jachtopziener. Jacobus Leopoldus trouwde, 23 jaar oud, op 03-09-1896 in Rilland-Bath [akte 12] met Cornelia van de Griek, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1876 in Rilland. Cornelia: dochter van Hubrecht van de Griek, arbeider, en Jannetje van Burg.

XIII-gc Willem Dingens is geboren op 17-07-1874 in Rilland, zoon van Johannes Franciscus Dingens en Janna van der Klooster. Aangifte op 17-07-1874 [ZA akte 26]. Beroep: veldarbeider. Willem trouwde, 54 jaar oud, op 08-11-1928 in Rilland-Bath [ZA akte 22] met Catharina Johanna Meeuwse, ongeveer 46 jaar oud. Catharina Johanna is geboren omstreeks 1882 in Yerseke. Catharina Johanna: dochter van Dirk Meeuwse, schoenmaker, en Maatje de Bel.

XIII-gd Sijtje Maartje Sijbes is geboren op 29-06-1877 om 12:00 in Rotterdam, dochter van Jan Sijbes en Janna Lambregtse. Aangifte op 30-06-1877 [akte c019]. Sijtje Maartje trouwde, 23 jaar oud, op 26-06-1901 in Rotterdam [akte 158] met Dirk Cornelis Apon, ongeveer 24 jaar oud. Dirk Cornelis is geboren omstreeks 1877 in Rotterdam. Dirk Cornelis: zoon van Cornelis Apon en Anna Geertruij van der Wiel.
Kind van Sijtje Maartje en Dirk Cornelis:
1 Cornelia Apon, geboren omstreeks 1902 in Rotterdam. Volgt XIV-lr.
XIII-ge Mietje Susanna Sijbes is geboren op 20-08-1879 in Rotterdam, dochter van Jan Sijbes en Janna Lambregtse. Mietje Susanna is overleden op 17-03-1959 in Dordrecht, 79 jaar oud. Mietje Susanna trouwde, 25 jaar oud, op 14-09-1904 in Rotterdam [akte 16] met Arie Molendijk, 23 jaar oud. Arie is geboren op 21-10-1880 in Hillegersberg (Rotterdam). Arie is overleden op 01-11-1959 in Dordrecht, 79 jaar oud. Hij is begraven op 05-11-1959. Arie: zoon van Cornelus Molendijk en Johanna Heus.

XIII-gf Lambrecht Leonard Sijbes is geboren op 26-11-1881 in Rotterdam, zoon van Jan Sijbes en Janna Lambregtse. Aangifte [akte 5377]. Lambrecht Leonard trouwde, 33 jaar oud, op 09-09-1915 in Rotterdam met Alida Wilhelmina Braacx, ongeveer 50 jaar oud. Alida Wilhelmina is geboren omstreeks 1865 in Rotterdam. Alida Wilhelmina: dochter van Adrianus Braacx en Johanna Christina Maria van der Hof.

XIII-gg Jaantje Elizabeth Sijbes is geboren op 12-11-1883 in Rotterdam, dochter van Jan Sijbes en Janna Lambregtse. Jaantje Elizabeth is overleden op 09-03-1957, 73 jaar oud. Bij het overlijden van Jaantje Elizabeth: op dezelfde dag overleden als Bastiaan, zo'n 20 minuten na elkaar. Jaantje Elizabeth trouwde, 26 jaar oud, op 16-03-1910 in Rotterdam [akte d36v] met Bastiaan Burger, 24 jaar oud. Bastiaan is geboren op 25-02-1886 in Gouderak, zoon van Jacobus Burger en Lena Stoppelenburg. Bastiaan is overleden op 09-03-1957, 71 jaar oud. Bij het overlijden van Bastiaan: op dezelfde dag overleden als Jaantje, zo'n 20 minuten na elkaar.
Kinderen van Jaantje Elizabeth en Bastiaan:
1 Bastiaan Burger, geboren op 18-10-1910. Volgt XIV-ls.
2 Adriana Suzanne (Adri) Burger, geboren op 08-05-1913. Volgt XIV-lt.
3 Jacobus (Koos) Burger, geboren op 23-11-1914. Jacobus is overleden op 17-05-1991, 76 jaar oud.
4 Janna Burger, geboren op 14-02-1916. Volgt XIV-lu.
5 Maria (Riet) Burger, geboren op 31-10-1918 in Rotterdam. Volgt XIV-lv.
6 Leonard (Leo) Burger, geboren op 05-07-1922 in Rotterdam. Volgt XIV-lw.
7 Jan Burger, geboren op 04-11-1925. Volgt XIV-lx.
XIII-gh Susanna Sijbes is geboren op 30-01-1888 in Rotterdam, dochter van Jan Sijbes en Janna Lambregtse. Aangifte [akte 568]. Susanna trouwde, 24 jaar oud, op 15-01-1913 in Rotterdam [akte b25v] met Arie Burger, 23 jaar oud. Arie is geboren in 1890 in Kralingen, zoon van Jacobus Burger en Lena Stoppelenburg.

XIII-gi Jacob Jan Jeronimus is geboren op 29-05-1849 in Middelburg, zoon van Pieter Jeronimus en Adriana Boot. Aangifte op 29-05-1849 [ZA akte 218]. Jacob Jan is overleden op 30-09-1939 in Middelburg, 90 jaar oud. Aangifte [ZA akte 185 Middelburg, akte 45 Koudekerke]. Woonplaats: Koudekerke. Beroep: landmansknecht. Jacob Jan trouwde, 18 jaar oud, op 27-05-1868 in Wissenkerke [akte 14] met Tona Kramer, ongeveer 19 jaar oud. Tona is geboren omstreeks 1849 in Wissenkerke. Tona is overleden vóór 1939, hoogstens 90 jaar oud. Tona: dochter van Pieter Kramer en Maria van der Maas.

XIII-gj Jan Cornelis Jeronimus is geboren op 20-03-1852 in Middelburg, zoon van Pieter Jeronimus en Adriana Boot. Aangifte op 22-03-1852 [ZA akte 115]. Beroep: schippersknecht. Jan Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 01-04-1881 in Kortgene [akte 3] met Maatje Tazelaar, ongeveer 28 jaar oud. Maatje is geboren omstreeks 1853 in Kortgene. Beroep: arbeidster. Maatje: dochter van Marinus Tazelaar en Lena van der Heijde(n), werkster.

XIII-gk Jacobus Daniël Jeronimus is geboren op 18-05-1864 in Wissenkerke, zoon van Pieter Jeronimus en Adriana Boot. Aangifte op 18-05-1864 [ZA akte 66]. Jacobus Daniël is overleden op 03-05-1933 in Wissenkerke, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: koopman. Jacobus Daniël trouwde, 29 jaar oud, op 22-11-1893 in Wissenkerke [akte 18] met Aartje Cornelia van Lieren, ongeveer 26 jaar oud. Aartje Cornelia is geboren omstreeks 1867 in Wissenkerke, dochter van Flip van Lieren en Janna van Leeuwen.

XIII-gl Jacob Schrier is geboren op 08-12-1847 in Wissenkerke, zoon van Christiaan Schrier en Jacomina Boot. Hij is gedoopt op 12-12-1847 in Wissenkerke. Jacob is overleden in 1932, 85 jaar oud. Beroep: machinist. Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 04-11-1874 in Wissenkerke [akte 29] met Pieternella Jacoba Semeijn, ongeveer 25 jaar oud. Pieternella Jacoba is geboren omstreeks 1849 in Wissenkerke. Beroep: dienstmeid. Pieternella Jacoba: dochter van Jacob Semeijn, timmermansknecht, en Hendrika Pieternella de Looff.

XIII-gm Catharina Schrier is geboren op 04-03-1849 in Wissenkerke, dochter van Christiaan Schrier en Jacomina Boot. Zij is gedoopt op 25-03-1849 in Wissenkerke. Catharina is overleden op 18-08-1876 in Wissenkerke, 27 jaar oud. Aangifte [ZA akte 64]. Beroep: dienstmeid. Catharina trouwde, 20 jaar oud, op 21-10-1869 in Wissenkerke [akte 12] met Jacob Pieter Tazelaar, ongeveer 22 jaar oud. Jacob Pieter is geboren omstreeks 1847 in Wissenkerke. Beroep: timmermansknecht, metselaar. Jacob Pieter: zoon van Dirk Tazelaar, timmermansknecht, en Christina Tazelaar.

XIII-gn Cornelia Schrier is geboren omstreeks 1855 in Wissenkerke, dochter van Christiaan Schrier en Jacomina Boot. Cornelia trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 19-11-1884 in Rotterdam [akte 1142] met Teunis Verwoert, ongeveer 34 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1850 in Rhenen. Teunis: zoon van Rijk Verwoert en Johanna van Dam.

XIII-go Gerardus Schrier is geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke, zoon van Christiaan Schrier en Jacomina Boot. Gerardus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-04-1884 in Rotterdam [akte b68] met Adriana Wilhelmina Brechmann, ongeveer 24 jaar oud. Adriana Wilhelmina is geboren omstreeks 1860 in Schiedam. Adriana Wilhelmina: dochter van Koenraad Brechmann en Johanna den Herder.

XIII-gp Jacomina Schrier is geboren omstreeks 1863 in Wissenkerke, dochter van Christiaan Schrier en Jacomina Boot. Jacomina is overleden op 01-04-1895 in Wissenkerke, ongeveer 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Jacomina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-05-1888 in Wissenkerke [akte 10] met Jacob van den Band, ongeveer 22 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1866 in Wissenkerke. Beroep: timmermansknecht. Jacob: zoon van Joost van den Band, aannemer, en Adriana Schoolmeester.

XIII-gq Adriana Schrier is geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke, dochter van Christiaan Schrier en Jacomina Boot. Adriana is overleden op 23-08-1911 in Wissenkerke, ongeveer 46 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: dienstmeid. Adriana trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 12-05-1886 in Wissenkerke [akte 4] met Abraham de Muijnck, ongeveer 25 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1861 in Colijnsplaat, zoon van Jacob de Muijnck en Janna Cornelia Merizon. Beroep: metselaar.

XIII-gr Pieter Cornelis Boot is geboren op 18-01-1863 in Wissenkerke, zoon van Johannes Boot en Anna de Ridder. Aangifte op 19-01-1863 [ZA akte 6]. Beroep: arbeider. Pieter Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 03-06-1885 in Wissenkerke [akte 12] met Jacoba Filius, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op 13-03-1861 in Wissenkerke. Aangifte op 13-03-1861 [ZA akte 36]. Zij is gedoopt op 31-03-1861 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Jacoba: dochter van Cornelis Filius, arbeider, en Johanna Catharina Karstanje (Corstanje), arbeidster.
Kinderen van Pieter Cornelis en Jacoba:
1 Johannes Cornelis Boot, geboren op 07-12-1883 in Wissenkerke. Volgt XIV-ly.
2 Cornelis Johannes Boot, geboren op 22-09-1886 in Wissenkerke. Volgt XIV-lz.
3 Anna Johanna Boot, geboren op 01-06-1889 in Wissenkerke. Aangifte op 03-06-1889 [ZA akte 47].
4 Hendrik Boot, geboren op 16-08-1891 in Kortgene. Aangifte op 17-08-1891 [ZA akte 30].
5 Johanna Catharina Boot, geboren op 28-09-1892 in Kortgene. Aangifte op 29-09-1892 [ZA akte 32].
6 Pieter Boot, geboren op 15-06-1895 in Wissenkerke. Aangifte op 15-06-1895 [ZA akte 57].
7 Nicolaas Boot, geboren op 18-12-1897 in Wissenkerke. Aangifte op 20-12-1897 [ZA akte 106]. Nicolaas is overleden op 24-03-1905 in Wissenkerke, 7 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
8 Adriaan Boot, geboren op 18-05-1899 in Wissenkerke. Aangifte op 19-05-1899 [ZA akte 57].
9 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 10-06-1900 in Wissenkerke. Aangifte [ZA akte 29].
10 Hendrika Boot (privé).
XIII-gs Cornelis Boot is geboren op 09-10-1865 in Wissenkerke, zoon van Johannes Boot en Anna de Ridder. Aangifte op 10-10-1865 [ZA akte 153]. Woonplaats: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam"). Beroep: landmansknecht. Cornelis:
Cornelis Boot
Emigrant in 1891 Wissenkerke
Leeftijd: 25
Beroep: arbeider
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar van vertrek: 1891
Plaats van vertrek: Wissenkerke
Vertrekt met zijn vrouw en 3 kinderen
Reden van vertrek: Zucht naar lotsverbetering en familie in Amerika
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron: Staten van landverhuizingen
In: Genealogische Afschriften 810/4, pagina 91.
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1887 in Wissenkerke [akte 10] met Johanna van Overloop, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 04-09-1866 in Wissenkerke. Aangifte op 04-09-1866 [ZA akte 122]. Woonplaats: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam"). Beroep: dienstmeid. Johanna: dochter van Johannes van Overloop, arbeider, en Willemina Plantefeber, arbeidster.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Anna Boot, geboren op 08-10-1887 in Wissenkerke. Aangifte op 08-10-1887 [ZA akte 98]. Woonplaats: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam").
2 Willemina Boot, geboren op 12-10-1888 in Wissenkerke. Aangifte op 13-10-1888 [ZA akte 92]. Woonplaats: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam").
3 Cornelis Boot, geboren omstreeks 1889 in Wissenkerke. Woonplaats: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam").
XIII-gt Iman Imanse is geboren omstreeks 1821 in Wissenkerke, zoon van Iman Imanse en Dina Stokman. Iman is overleden op 04-01-1905 in Borssele, ongeveer 84 jaar oud. Iman trouwde met Johanna op 't Hof. Johanna is geboren omstreeks 1830 in Ovezande. Johanna is overleden op 10-06-1906 in Borssele, ongeveer 76 jaar oud.

XIII-gu Adriaan Karreman is geboren omstreeks 1853 in Colijnsplaat, zoon van Adriaan Karreman en Maria Merizon. Adriaan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 11-05-1887 in Colijnsplaat [akte 8] met Susanna Krina Pieternella Quist, ongeveer 25 jaar oud. Susanna Krina Pieternella is geboren omstreeks 1862 in Colijnsplaat, dochter van Johannes Quist en Adriana Pieternella Haringman.

XIII-gv Dina den Haan is geboren omstreeks 1872 in Rilland, dochter van Pieter den Haan en Leijntje Bouwense. Dina is overleden op 29-03-1944 in Hilversum, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 97 Goes]. Beroep: dienstbode. Dina:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 26-04-1900 in Rilland-Bath [akte 3] met Cornelis van der Klooster, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 22-10-1874 in Rilland en Maire, zoon van Jacob (Jakob) van der Klooster en Suzanna van Hoepen. Aangifte op 23-10-1874 [ZA akte 40]. Cornelis is overleden op 15-11-1900 in Rilland-Bath, 26 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Beroep: veldarbeider.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 17-07-1902 in Rilland-Bath [akte 13] met Willem van der Klooster, 35 jaar oud. Willem is geboren op 14-10-1866 in Rilland en Maire, zoon van Abraham van der Klooster en Elena Sentse. Aangifte op 15-10-1866 [ZA akte 28]. Willem is overleden op 17-09-1926 in Rilland-Bath, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Beroep: veldarbeider.
Kind van Dina en Willem:
1 Helena Pieternella van der Klooster (privé). Helena Pieternella trouwde met Johannes van Kleunen (privé).
XIII-gw Pieter Boot is geboren op 19-11-1870 in Wissenkerke, zoon van Johannes Boot en Sara de Smit. Aangifte op 21-11-1870 [ZA akte 146]. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 31-03-1898 in Strijen [akte 8] met Maria in 't Veld, 21 jaar oud. Maria is geboren op 01-07-1876 in Strijen. Maria: dochter van Arie in 't Veld en Jannigje Gouweloos.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Jannigje Boot (privé).
2 Sara Cornelia Boot, geboren op 22-07-1898 in Rotterdam. Volgt XIV-mb.
3 Arie Johannes Boot, geboren op 17-03-1900 in Rotterdam. Volgt XIV-mc.
4 Johannes Boot, geboren op 06-01-1906 in Rotterdam. Volgt XIV-md.
XIII-gx Adriaan Boot is geboren op 10-03-1872 in Wissenkerke, zoon van Johannes Boot en Sara de Smit. Aangifte op 11-03-1872 [ZA akte 41]. Adriaan is overleden op 13-04-1932 in Colijnsplaat, 60 jaar oud. Aangifte [akte 7]. Beroep: (veld)arbeider. Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1898 in Colijnsplaat [akte 12] met Prientje Israël, 21 jaar oud. Prientje is geboren op 01-05-1877 in Colijnsplaat, dochter van Geerard Israël en Dirkje Clement (Klement). Prientje is overleden op 01-03-1947 in Kortgene, 69 jaar oud. Aangifte [akte 19].
Kinderen van Adriaan en Prientje:
1 Sara Cornelia Boot, geboren op 19-11-1898 in Colijnsplaat. Volgt XIV-me.
2 Dirkje Boot, geboren op 02-02-1902 in Colijnsplaat. Volgt XIV-mf.
XIII-gy Johanna Boot is geboren op 06-08-1887 in Wissenkerke, dochter van Adriaan Boot en Maria Lena van Lieren. Aangifte op 08-08-1887 [ZA akte 74]. Johanna is overleden op 15-02-1956 in Vlissingen, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 25-04-1923 in Wissenkerke [ZA akte 7] met Cornelis van Strien, 34 jaar oud. Cornelis is geboren op 23-02-1889 in Wolphaartsdijk. Cornelis is overleden op 21-11-1957 in Nieuwdorp, 68 jaar oud. Beroep: koopman, los werkman. Cornelis: zoon van Jan van Strien en Adriana Saaman; weduwnaar van Maria Remijnse.
Kinderen van Johanna en Cornelis:
1 Maria Lena van Strien, geboren omstreeks 1925 in Wolphaartsdijk. Maria Lena is overleden op 17-06-1944 in Wolphaartsdijk, ongeveer 19 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16].
2 Johanna Cornelia van Strien, geboren in 12-1927 in Wolphaartsdijk. Johanna Cornelia is overleden op 05-09-1928 in Wolphaartsdijk, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 16]. Bij het overlijden van Johanna Cornelia: woonde in Ontario, Canada (?).
3 N.N. van Strien, levenloos geboren dochter op 04-11-1929 in Wolphaartsdijk. Aangifte [ZA akte 26].
XIII-gz Cornelis Jacob Nouse is geboren op 19-12-1867 in Wissenkerke, zoon van Hendrik Nouse en Jannetje Boot. Cornelis Jacob is overleden op 19-06-1929 in Yerseke, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: metselaar. Cornelis Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 28-06-1894 in Yerseke [akte 9] met Cornelia Hoogesteger, ongeveer 26 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1868 in Yerseke. Cornelia: dochter van Marinus Hoogesteger, arbeider, en Maatje Hamelink.

XIII-ha Jacoba Magdalena Nouse is geboren op 13-08-1871 in Wissenkerke, dochter van Hendrik Nouse en Jannetje Boot. Aangifte op 14-08-1871 [ZA akte 113]. Jacoba Magdalena trouwde, 34 jaar oud, op 26-07-1906 in Yerseke [akte 13] met Adriaan Hoebeke, ongeveer 46 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1860 in Yerseke. Beroep: oesterkweker. Adriaan: zoon van Marinus Hoebeke en Geertruid Pekaar; weduwnaar van Adriana de Vrede.

XIII-hb Adriana Sara Nouse is geboren omstreeks 1874 in Wissenkerke, dochter van Hendrik Nouse en Jannetje Boot. Adriana Sara trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-05-1897 in Delft [akte 75] met Nicolaas Krap, ongeveer 20 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1877 in Meppel. Nicolaas: zoon van Otto Krap en Johanna Aleida van Enst.

XIII-hc Jacob Cornelis Nouse is geboren op 22-11-1878 in Wissenkerke, zoon van Hendrik Nouse en Jannetje Boot. Aangifte op 22-11-1878 [ZA akte 126]. Jacob Cornelis is overleden op 01-04-1952 in Yerseke, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: timmermansknecht. Jacob Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 09-10-1902 in Colijnsplaat [akte 10] met Maria Pieternella Janse, ongeveer 23 jaar oud. Maria Pieternella is geboren omstreeks 1879 in Colijnsplaat. Maria Pieternella: dochter van Marinus Janse, timmermansknecht, en Pieternella Bastiaanse.

XIII-hd Sara Adriana Nouse is geboren omstreeks 1881 in Wissenkerke, dochter van Hendrik Nouse en Jannetje Boot. Sara Adriana trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-05-1903 in Yerseke [akte 12] met Marinus Paauwe, ongeveer 33 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1870 in Hoedekenskerke. Beroep: oesterkweker. Marinus: zoon van Marinus Paauwe en Dingena Pikkaart; gescheiden van Geertruida Scheele.

XIII-he Jacoba Sara Wisse is geboren op 08-12-1884 in Colijnsplaat, dochter van Cornelis Wisse en Pieternella Johanna Boot. Aangifte op 09-12-1884 [ZA akte 72]. Jacoba Sara is overleden op 02-10-1959 in Goes, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 220]. Jacoba Sara:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1908 in Colijnsplaat [akte 7] met Cornelis Willem de Mul, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis Willem is geboren omstreeks 1884 in Colijnsplaat. Cornelis Willem is overleden vóór 1924, hoogstens 40 jaar oud. Beroep: schipper. Cornelis Willem: zoon van Jacobus Cornelis de Mul, beurtschipper, en Wilhelmina Nieuwdorp.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 25-09-1924 in Krabbendijke [ZA akte 18] met Anthonij Butijn, ongeveer 40 jaar oud. Anthonij is geboren omstreeks 1884 in Krabbendijke. Beroep: koopman. Anthonij: zoon van Jan Butijn, koemelker, en Elisabeth Kole.

XIII-hf Maria Pieternella Broekhoven is geboren op 11-08-1858 in Kortgene, dochter van Cornelis Broekhoven en Maria Boot. Aangifte op 12-08-1858 [ZA akte 25]. Maria Pieternella is overleden op 29-12-1947 in Goes, 89 jaar oud. Aangifte [ZA akte 224]. Beroep: dienstmeid. Maria Pieternella trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1883 in Kortgene [akte 2] met Abraham Maas, ongeveer 24 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1859 in Aardenburg. Abraham is overleden in 1944, ongeveer 85 jaar oud. Beroep: schildersknecht. Abraham: zoon van Jacobus Marinus Maas en Suzanna Omon.

XIII-hg Cornelis Johannis Broekhoven is geboren op 04-10-1860 in Kortgene, zoon van Cornelis Broekhoven en Maria Boot. Aangifte op 04-10-1860 [ZA akte 28]. Cornelis Johannis is overleden op 12-03-1922 in Kortgene, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landmansknecht, veldarbeider. Cornelis Johannis:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1884 in Wissenkerke [akte 11] met Martina Kramer, ongeveer 22 jaar oud. Martina is geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke. Martina is overleden vóór 1885 in Wissenkerke, hoogstens 23 jaar oud. Beroep: dienstmeid. Martina: dochter van Cornelis Kramer, arbeider, en Adriana Kastelein, arbeidster.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 04-11-1885 in Wissenkerke [akte 21] met Cornelia van der Weele, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 30-11-1864 in Wissenkerke, dochter van Lieven van der Weele en Maria Santina Boot. Aangifte op 30-11-1864 [ZA akte 161]. Cornelia is overleden op 27-11-1948 in Kortgene, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 40]. Beroep: dienstmeid.

XIII-hh Willem Johannes Broekhoven is geboren op 21-04-1865 in Kortgene, zoon van Cornelis Broekhoven en Maria Boot. Aangifte op 22-04-1865 [ZA akte 20]. Willem Johannes is overleden op 18-09-1949 in Kortgene, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 44]. Beroep: veldarbeider. Willem Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 16-11-1893 in Kortgene [akte 5] met Cornelia Boon, ongeveer 25 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1868 in Kortgene. Beroep: arbeidster. Cornelia: dochter van Jacobus Boon (1825 Kortgene, 06-09-1884 Kortgene), getrouwd 05-05-1864 te Kortgene met Pieternella van Dis (1830 Kats, 28-08-1911 Kortgene), arbeidster.

XIII-hi Gerard Jacobus Broekhoven is geboren op 09-12-1868 in Kortgene, zoon van Cornelis Broekhoven en Maria Boot. Aangifte op 10-12-1868 [ZA akte 43]. Gerard Jacobus is overleden op 12-03-1953 in 's-Heer Arendskerke, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13 's-Heer Arendskerke, akte 24 Wolphaartsdijk]. Beroep: conducteur. Gerard Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 29-10-1891 in Kortgene [akte 9] met Jannetje Elisabeth van Halst, ongeveer 24 jaar oud. Jannetje Elisabeth is geboren omstreeks 1867 in Wissenkerke. Jannetje Elisabeth is overleden vóór 1953, hoogstens 86 jaar oud. Jannetje Elisabeth: dochter van Machiel van Halst, kleermaker, en Tannetje de Regt.

XIII-hj Gerard Boot is geboren op 25-11-1858 in Kortgene, zoon van Adriaan Boot en Maria Keukelaar. Aangifte op 25-11-1858 [ZA akte 38]. Gerard is overleden op 24-02-1930 in Kortgene, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeider, planter. Gerard trouwde, 35 jaar oud, op 24-05-1894 in Colijnsplaat [akte 13] met Jacoba Heijstek, 29 jaar oud. Jacoba is geboren op 18-08-1864 in Colijnsplaat. Aangifte op 19-08-1864 [ZA akte 70]. Jacoba is overleden op 12-09-1941 in Kortgene, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: arbeidster. Jacoba: dochter van Abraham Heijstek (1836-1906), arbeider, en Lena Clement (1837-1866).
Kinderen van Gerard en Jacoba:
1 Adriaan Boot, geboren op 10-03-1895 in Kortgene. Volgt XIV-mg.
2 Abraham Boot, geboren op 20-05-1896 in Kortgene. Aangifte op 20-05-1896 [ZA akte 20]. Abraham is overleden op 06-08-1896 in Kortgene, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 12].
3 N.N. Boot, levenloos geboren dochter op 01-06-1897 in Kortgene. Aangifte [ZA akte 13].
4 Lena Boot, geboren op 05-09-1899 in Kortgene. Volgt XIV-mh.
XIII-hk Izaäk Boot is geboren op 23-04-1870 in Kortgene, zoon van Adriaan Boot en Maria Keukelaar. Aangifte op 23-04-1870 [ZA akte 11]. Izaäk is overleden op 23-12-1947 om 23:25 in Kortgene, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 58]. Hij is begraven te Kortgene. Woonplaats: (woonde in 1870-1883 in Kortgene, inschrijving 01-09-1883 in Kortgene). Beroep: (veld)arbeider, tuinman/huisman bij familie Dankaerts, later wethouder en enige tijd loco-burgemeester van Kortgene. Religie: N.H., Gereformeerd.

Izaäk Boot

Installatie van burgemeester J.D. Koster in Kortgene in 1933, burgemeester van 1933 tot 1937.
Op de voorgrond van links naar rechts: wethouder I. Boot, een familielid van de burgemeester, wethouder L.J. Dorst, mevrouw Koster, de nieuwe burgemeester J.D. Koster, gemeentesecretaris A.A. Schuit en raadslid W.J. de Looff.
Daarachter staand van links naar rechts: gemeentebode-havenmeester R. de Korte, de raadsleden P. Hollestelle, Th. Wolse en Z.C. Salomé, vier familieleden van de burgemeester en raadslid P.L. Dees.
Izaäk trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1897 in Kortgene [akte 1] met Lena de Vos, 22 jaar oud. Lena is geboren op 10-04-1874 om 15:30 in Kortgene, dochter van Pieter de Vos en Hendrika Taselaar. Lena is overleden op 22-12-1943 om 13:00 in Kortgene, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 48]. Zij is begraven te Kortgene. Beroep: arbeidster. Religie: N.H., Gereformeerd, Geref. gemeente.

Izaäk Boot      Lena de Vos

Izaäk Boot in tuin Dankaerts en Lena de Vos in Noord-Bevelandse klederdracht, getekend door haar zoon Adriaan Boot

Kinderen van Izaäk en Lena:
1 Adriaan Boot, geboren op 18-03-1898 in Kortgene. Aangifte op 18-03-1898 [ZA akte 9]. Adriaan is overleden op 06-12-1898 in Kortgene, 8 maanden oud. Aangifte [ZA akte 22].
2 Hendrika Boot, geboren op 06-04-1899 in Kortgene. Volgt XIV-mi.
3 Maria Boot, geboren op 23-07-1900 in Kortgene. Volgt XIV-mj.
4 Jozina Boot, geboren op 18-01-1902 in Kortgene. Volgt XIV-mk.
5 Adriana Boot, geboren op 12-10-1903 in Kortgene. Volgt XIV-ml.
6 Pieter Boot, geboren op 05-12-1904 in Kortgene. Volgt XIV-mm.
7 Geertruida Boot, geboren op 17-02-1906 in Kortgene. Volgt XIV-mn.
8 Adriaan Boot, geboren op 03-10-1907 in Kortgene. Volgt XIV-mo.
9 Izaäk Boot, geboren op 17-01-1909 om 21:00 in Kortgene. Volgt XIV-mp.
10 Gerard Boot, geboren op 16-04-1910 in Kortgene. Aangifte op 16-04-1910 [ZA akte 14]. Hij is begraven te Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A.
11 Hendrik Boot, geboren op 07-01-1912 in Kortgene. Volgt XIV-mq.
12 Pieternella Boot, geboren op 07-11-1914 in Kortgene. Volgt XIV-mr.
13 Lena Boot (privé).
14 Jacoba Boot, geboren op 22-06-1919 in Kortgene. Jacoba is overleden op 07-05-1920 in Kortgene, 10 maanden oud. Aangifte [ZA akte 9].
De foto is genomen op Hoofdstraat 60 te Kortgene ongeveer 1938 door Johannes Hollestelle.
Op de foto van links naar rechts (zie nummering hierboven):
mannen: 6. Pieter, 8. Adriaan, 9. Izaak, 10. Gerard, 11. Hendrik.
vrouwen: 2. Hendrika, 3. Maria, 4. Jozina, 5. Adriana, 7. Geertruida, 12. Pieternella, 13. Lena.
zittend: Lena de Vos en Izaak Boot.
Het eerst en laatst geboren kind zijn reeds overleden.
XIII-hl Gerard de Bakker is geboren op 13-01-1864 in Wissenkerke, zoon van Joost de Bakker en Cornelia Boot. Aangifte op 13-01-1864 [ZA akte 6]. Gerard is overleden op 10-11-1922 in Wissenkerke, 58 jaar oud. Aangifte [ZA akte 43]. Beroep: veldarbeider. Gerard trouwde, 26 jaar oud, op 26-11-1890 in Wissenkerke [akte 27] met Maria Bardolf, 34 jaar oud. Maria is geboren op 09-04-1856 in Wissenkerke. Aangifte op 10-04-1856 [ZA akte 53]. Maria is overleden op 20-07-1927 in Wissenkerke, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: arbeidster. Maria: dochter van Marinus Bardolf en Maria Clement.

XIII-hm Cornelis den Bakker is geboren op 24-10-1867 in Wissenkerke, zoon van Joost de Bakker en Cornelia Boot. Aangifte op 25-10-1867 [ZA akte 144]. tweeling. Cornelis is overleden op 09-05-1941 in Wissenkerke, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 19]. Beroep: arbeider. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 03-08-1892 in Wissenkerke [akte 21] met Marina Elisabeth Clement, ongeveer 27 jaar oud. Marina Elisabeth is geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke. Beroep: arbeidster. Marina Elisabeth: dochter van Cornelis Clement, arbeider, en Martina Jacomina Priester, arbeidster.

XIII-hn Cornelia Wisse, dochter van Adriaan Wisse en Sara Verhulst. Cornelia trouwde met Marinus de Moor.
Kind van Cornelia en Marinus:
1 Marinus Adriaan de Moor. Volgt XIV-ms.
XIII-ho Cornelis Wisse is geboren op 20-12-1858 in Kortgene, zoon van Adriaan Wisse en Sara Verhulst. Aangifte op 20-12-1858 [ZA akte 40]. Cornelis is overleden op 16-11-1933 in Krabbendijke, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 25]. Beroep: schippersknecht, schipper, herbergier (1924). Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 22-11-1882 in Colijnsplaat [akte 16] met Pieternella Johanna Boot, 22 jaar oud. Pieternella Johanna is geboren op 10-12-1859 in Wissenkerke, dochter van Cornelis Boot en Jacoba Pieternella Johannisse(n). Aangifte op 10-12-1859 [ZA akte 133]. Pieternella Johanna is overleden op 04-03-1919 in Colijnsplaat, 59 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Bij het overlijden van Pieternella Johanna: Dreischor?. Beroep: arbeidster.
Kinderen van Cornelis en Pieternella Johanna:
1 Sara Jacoba Wisse, geboren op 09-04-1883 in Colijnsplaat. Aangifte op 09-04-1883 [ZA akte 17]. Sara Jacoba is overleden op 29-09-1883 in Colijnsplaat, 5 maanden oud. Aangifte [ZA akte 43].
2 Jacoba Sara Wisse, geboren op 08-12-1884 in Colijnsplaat. Volgt XIII-he.
3 Sara Cornelia Wisse, geboren op 29-03-1887 in Colijnsplaat. Aangifte op 29-03-1887 [ZA akte 16]. Sara Cornelia is overleden op 19-06-1887 in Colijnsplaat, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 21].
XIII-hp Gerard Israël is geboren op 18-04-1855 in Kortgene, zoon van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 19-04-1855 [ZA akte 21]. Gerard is overleden op 09-10-1938 in Wissenkerke, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 26]. Beroep: landmansknecht. Gerard trouwde, 24 jaar oud, op 17-09-1879 in Wissenkerke [akte 11] met Maria Janna Leendertse, ongeveer 21 jaar oud. Maria Janna is geboren omstreeks 1858 in Wissenkerke. Maria Janna is overleden vóór 1938, hoogstens 80 jaar oud. Maria Janna: dochter van Hendrik Leendertse en Lena Cornelia van Leeuwen, landbouwster.

XIII-hq Lena Israël is geboren op 28-10-1857 in Kortgene, dochter van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 28-10-1857 [ZA akte 28]. Lena is overleden op 19-06-1907 in Wissenkerke, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Lena trouwde, 28 jaar oud, op 16-12-1885 in Wissenkerke [akte 24] met Jan de Kam, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1860 in Wissenkerke, zoon van Jacobus de Kam en Sara Mullié. Beroep: landmansknecht, landbouwer.

XIII-hr Marinus Israël is geboren op 21-03-1859 in Kortgene, zoon van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 21-03-1859 [ZA akte 11]. Marinus is overleden op 23-12-1947 in Wissenkerke, 88 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Beroep: landmansknecht. Marinus trouwde, 22 jaar oud, op 30-11-1881 in Wissenkerke [akte 24] met Maria de Kam, 22 jaar oud. Maria is geboren op 25-02-1859 in Wissenkerke, dochter van Jacobus de Kam en Sara Mullié. Aangifte op 26-02-1859 [ZA akte 22]. Maria is overleden vóór 1881, hoogstens 22 jaar oud.

XIII-hs Cornelis Israël is geboren op 20-05-1861 in Kortgene, zoon van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 21-05-1861 [ZA akte 20]. Cornelis is overleden op 28-08-1938 in Kortgene, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: tekenkundige. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1885 in Kortgene [akte 7] met Jannetje Anna Wondergem, ongeveer 26 jaar oud. Jannetje Anna is geboren omstreeks 1859 in Kortgene. Jannetje Anna: dochter van Pieter Wondergem, bakker, en Lena Wondergem.

XIII-ht Pieter Israël is geboren op 14-09-1862 in Wissenkerke, zoon van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 15-09-1862 [ZA akte 30]. Pieter is overleden op 05-02-1942 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: timmermansknecht. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 28-01-1885 in Wissenkerke [akte 1] met Hendrika Jannetje Markusse, ongeveer 20 jaar oud. Hendrika Jannetje is geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke. Hendrika Jannetje is overleden vóór 1942, hoogstens 77 jaar oud. Hendrika Jannetje: dochter van Abraham Markusse en Blazina Meulenberg.

XIII-hu Adriaan Israël is geboren op 14-02-1864 in Kortgene, zoon van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 15-02-1864 [ZA akte 6]. Adriaan is overleden op 20-12-1941 in Wissenkerke, 77 jaar oud. Aangifte [ZA akte 31]. Beroep: landmansknecht, landbouwer. Adriaan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30-11-1887 in Wissenkerke [akte 18] met Maria Aartje van Leeuwen, ongeveer 23 jaar oud. Maria Aartje is geboren omstreeks 1864 in Kortgene. Maria Aartje is overleden vóór 1929, hoogstens 65 jaar oud. Maria Aartje: dochter van Jacob van Leeuwen, landman, en Cornelia Verhulst, landvrouw.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 09-10-1929 in Wissenkerke [ZA akte 32] met Adriana Maatje Marinissen, ongeveer 38 jaar oud. Adriana Maatje is geboren omstreeks 1891 in Wissenkerke. Adriana Maatje: dochter van Adriaan Marinissen en Pieternella Schipper.

XIII-hv Maria Israël is geboren op 09-03-1868 in Wissenkerke, dochter van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 09-03-1868 [ZA akte 38]. Maria is overleden op 20-01-1945 in Goes, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 28 Goes, akte 6 Wissenkerke]. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 09-12-1891 in Wissenkerke [akte 23] met Abraham Remijnse, ongeveer 21 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1870 in Wissenkerke. Abraham is overleden vóór 1945, hoogstens 75 jaar oud. Beroep: landmansknecht. Abraham: zoon van Dingenus Remijnse, landman, en Klazina Versluis, landvrouw.

XIII-hw Jannetje Israël is geboren op 14-06-1875 in Wissenkerke, dochter van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 15-06-1875 [ZA akte 63]. tweeling. Jannetje is overleden op 30-04-1955 in Wissenkerke, 79 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Jannetje trouwde, 18 jaar oud, op 18-04-1894 in Wissenkerke [akte 10] met Jacobus Wisse, ongeveer 21 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1873 in Ritthem (Vlissingen), zoon van Leendert Wisse en Neeltje Geschiere. Beroep: landmansknecht.

XIII-hx Pieternella Israël is geboren op 14-06-1875 in Wissenkerke, dochter van Pieter Israël en Levina Boot. Aangifte op 15-06-1875 [ZA akte 64]. tweeling. Pieternella is overleden op 28-02-1900 in Wissenkerke, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 16]. Pieternella trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1898 in Wissenkerke [akte 1] met Izaäk Wisse, ongeveer 28 jaar oud. Izaäk is geboren omstreeks 1870 in Ritthem (Vlissingen), zoon van Leendert Wisse en Neeltje Geschiere. Beroep: landmansknecht.

XIII-hy Tannetje Meulenberg is geboren op 29-10-1859 in Kortgene, dochter van Dirk Meulenberg en Adriana Boot. Aangifte op 29-10-1859 [ZA akte 45]. Tannetje is overleden op 22-01-1908 in Kortgene, 48 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Tannetje trouwde, 20 jaar oud, op 20-11-1879 in Kortgene [akte 9] met Adriaan Wiskerke, ongeveer 30 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1849 in Kortgene, zoon van Marinus Wiskerke en Pieternella Leendertse. Beroep: landmansknecht, landbouwer.

XIII-hz Cornelis Meulenberg is geboren op 13-08-1862 in Kortgene, zoon van Dirk Meulenberg en Adriana Boot. Aangifte op 14-08-1862 [ZA akte 24]. Cornelis is overleden op 19-06-1900 in Kortgene, 37 jaar oud. Aangifte [ZA akte 12]. Beroep: landmansknecht, veldarbeider. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 01-12-1887 in Kortgene [akte 9] met Johanna Wiskerke, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1862 in Kortgene, dochter van Marinus Wiskerke en Pieternella Leendertse.

XIII-ia Dirk Meulenberg is geboren op 20-10-1863 in Kortgene, zoon van Dirk Meulenberg en Adriana Boot. Aangifte op 20-10-1863 [ZA akte 39]. Dirk is overleden op 17-12-1946 in Kortgene, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 38]. Beroep: landbouwer. Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 19-01-1893 in Colijnsplaat [akte 1] met Anna Cornelia Schikker, ongeveer 27 jaar oud. Anna Cornelia is geboren omstreeks 1866 in Zierikzee. Anna Cornelia: dochter van Jacob Schikker en Jacomina van Neuren.

XIII-ib Lena Meulenberg is geboren op 30-11-1864 in Kortgene, dochter van Dirk Meulenberg en Adriana Boot. Aangifte op 01-12-1864 [ZA akte 51]. Lena is overleden op 10-06-1934 in Kortgene, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Lena trouwde, 22 jaar oud, op 09-06-1887 in Kortgene [akte 5] met Abraham Marcusse, ongeveer 25 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke. Beroep: landmansknecht. Abraham: zoon van Marcus Marcusse en Pieternella Dieleman.

XIII-ic Cornelia Meulenberg is geboren op 29-05-1867 in Kortgene, dochter van Dirk Meulenberg en Adriana Boot. Aangifte op 29-05-1867 [ZA akte 21]. Cornelia is overleden op 15-06-1907 in Kats, 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 30-11-1893 in Kortgene [akte 6] met David Cornelis Hage, ongeveer 23 jaar oud. David Cornelis is geboren omstreeks 1870 in Bruinisse. Beroep: landmansknecht, landbouwer. David Cornelis: zoon van Jacob Hage, landman, en Grietje Bolier.

XIII-id Levina Meulenberg is geboren op 26-11-1873 in Kortgene, dochter van Dirk Meulenberg en Adriana Boot. Aangifte op 27-11-1873 [ZA akte 34]. Levina is overleden op 25-07-1938 in Kortgene, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Levina trouwde, 24 jaar oud, op 17-03-1898 in Kortgene [akte 3] met Pieter Cornelis Markusse, ongeveer 28 jaar oud. Pieter Cornelis is geboren omstreeks 1870 in Kats. Beroep: landbouwersknecht. Pieter Cornelis: zoon van Aart Markusse, landbouwer, en Jacoba de Ridder.

XIII-ie Daniël Boot is geboren op 19-09-1873 in Wissenkerke, zoon van Adriaan Boot en Cornelia Kallewaard. Aangifte op 20-09-1873 [ZA akte 142]. Daniël is overleden op 14-02-1950 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 jaar oud. Hij is begraven op 17-02-1950 te Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Daniël trouwde met Jannetje Kok. Jannetje is geboren op 09-09-1872 in Krabbendijke. Aangifte op 09-09-1872 [ZA akte 34]. Jannetje is overleden op 30-03-1949 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1949 te Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Jannetje: Jennie Cook, dochter van John Cook en Nellie Oudkerk: Johannis Kok (ca 1848 Krabbendijke - U.S.A.), arbeider, getrouwd 15-05-1872 [ZA akte 8] met Neeltje Oudkerk (ca 1849 Krabbendijke - U.S.A.), dienstmeid.
Kinderen van Daniël en Jannetje:
1 Cornelia Boodt, geboren in 1896 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Volgt XIV-mt.
2 Nellie Boodt, geboren in 1897 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Volgt XIV-mu.
3 Adriana (Anna) Boodt, geboren op 22-02-1899 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Volgt XIV-mv.
4 Wilma Boodt, geboren op 27-02-1906 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Volgt XIV-mw.
XIII-if Cornelis Meulenberg is geboren omstreeks 1863 in Kortgene, zoon van Markus Meulenberg en Jannetje Boot. Cornelis is overleden op 26-04-1937 in Kortgene, ongeveer 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landarbeider. Cornelis trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 05-05-1898 in Kortgene [akte 4] met Leuntje de Nooijer, ongeveer 30 jaar oud. Leuntje is geboren omstreeks 1868 in Wissenkerke. Beroep: dienstbode. Leuntje: dochter van Marinus de Nooijer, arbeider, en Leuntje Clement.

XIII-ig Leendert Meulenberg is geboren omstreeks 1866 in Kortgene, zoon van Markus Meulenberg en Jannetje Boot. Leendert is overleden op 14-04-1932 in Kortgene, ongeveer 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: arbeider. Leendert trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-05-1890 in Kortgene [akte 4] met Anna Lous, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1868 in Borssele. Beroep: dienstmeid. Anna: dochter van Laurus Lous, slachter, en Janna Wagenaar.

XIII-ih Pieter Meulenberg is geboren omstreeks 1868 in Kortgene, zoon van Markus Meulenberg en Jannetje Boot. Pieter is overleden op 24-02-1930 in Kortgene, ongeveer 62 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: landmansknecht. Pieter trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 23-01-1889 in Wissenkerke [akte 1] met Christiana Oele, 24 jaar oud. Christiana is geboren op 27-09-1864 in Wissenkerke, dochter van Jan Oele en Christiana Sophia Vinke. Aangifte op 28-09-1864 [ZA akte 136]. Christiana is overleden op 08-08-1920 in Kortgene, 55 jaar oud [ZA Memories van Successie 1901-1927 Goes]. Beroep: dienstmeid.

XIII-ii Lena Meulenberg is geboren omstreeks 1870 in Kortgene, dochter van Markus Meulenberg en Jannetje Boot. Lena is overleden op 14-11-1948 in Goes, ongeveer 78 jaar oud. Aangifte [ZA akte 169]. Beroep: dienstbode. Lena trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-05-1897 in Kortgene [akte 4] met Machiel Frans van den Berge, ongeveer 26 jaar oud. Machiel Frans is geboren omstreeks 1871 in Wissenkerke. Beroep: wagenmaker. Machiel Frans: zoon van Jacobus van den Berge, wagenmaker, en Hendrika Versluis.

XIII-ij Lena Dirkje de Smit is geboren op 24-07-1869 in Wissenkerke, dochter van Eduwart (Eduard) de Smit en Anna Boot. Aangifte op 24-07-1869 [ZA akte 83]. Lena Dirkje is overleden op 13-04-1944 in Etten-Leur, 74 jaar oud. Aangifte [akte 57 Etten-Leur, akte 143 Middelburg]. Lena Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 20-11-1891 in Middelburg [akte 146] met Frans de Froije, ongeveer 27 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1864 in Arnemuiden. Beroep: landbouwersknecht. Frans: zoon van Jan Louis de Froije, landbouwer, en Francina van Eenennaam.

XIII-ik Dirkje Lena de Smit is geboren op 21-08-1870 in Wissenkerke, dochter van Eduwart (Eduard) de Smit en Anna Boot. Aangifte op 22-08-1870 [ZA akte 96]. Dirkje Lena is overleden op 18-08-1943 in Middelburg, 72 jaar oud. Aangifte [ZA akte 187]. Dirkje Lena trouwde, 25 jaar oud, op 20-03-1896 in Middelburg [akte 16] met Jan Adriaan (van) Meerendonk, ongeveer 27 jaar oud. Jan Adriaan is geboren omstreeks 1869 in Middelburg. Beroep: timmerman. Jan Adriaan: zoon van Jan van Meerendonk, brugwachter, en Maatje Cense.

XIII-il Eduard Cornelis de Smit is geboren op 23-06-1875 in Wissenkerke, zoon van Eduwart (Eduard) de Smit en Anna Boot. Aangifte op 23-06-1875 [ZA akte 68]. tweeling. Eduard Cornelis is overleden op 29-04-1949 in Middelburg, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 107]. Beroep: schepenjager. Eduard Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 30-11-1904 in Middelburg [akte 135] met Adriana Midavaine, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1881 in Serooskerke, Schouwen. Adriana: dochter van Daniel Midavaine, timmerman, en Willemina Schietekatte.

XIII-im Levina Anna de Smit is geboren op 23-06-1875 in Wissenkerke, dochter van Eduwart (Eduard) de Smit en Anna Boot. Aangifte op 23-06-1875 [ZA akte 69]. tweeling. Levina Anna is overleden op 04-10-1959 in Middelburg, 84 jaar oud. Aangifte [ZA akte 212]. Levina Anna trouwde, 26 jaar oud, op 18-10-1901 in Middelburg [akte 116] met Aart Bosdijk, ongeveer 21 jaar oud. Aart is geboren omstreeks 1880 in Middelburg. Beroep: fabrieksarbeider. Aart: zoon van Martinus Adrianus Bosdijk en Willemina van Liere.

XIII-in Anna Levina de Smit is geboren op 07-04-1879 in Wissenkerke, dochter van Eduwart (Eduard) de Smit en Anna Boot. Aangifte op 07-04-1879 [ZA akte 47]. Anna Levina is overleden op 22-11-1953 in Middelburg, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 222]. Anna Levina trouwde, 21 jaar oud, op 26-10-1900 in Middelburg [akte 118] met Abraham Vos, ongeveer 24 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1876 in Middelburg. Abraham is overleden vóór 1953, hoogstens 77 jaar oud. Beroep: pianomaker. Abraham: zoon van Jacobus Vos, sleper, en Paulina Wouters.

XIII-io Jacoba Hendrika Kallewaard is geboren op 01-07-1871 in Kortgene, dochter van Daniël Kallewaard en Aartje Willemijntje Boot. Aangifte op 01-07-1871 [ZA akte 16]. Jacoba Hendrika is overleden op 19-08-1940 in Kortgene, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Jacoba Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 11-12-1896 in Kortgene [akte 8] met Jan Adriaan Schippers, ongeveer 24 jaar oud. Jan Adriaan is geboren omstreeks 1872 in Kortgene. Beroep: timmerman. Jan Adriaan: zoon van Marinus Schippers en Cornelia Pieternella Soeters.

XIII-ip Lena Kallewaard is geboren op 31-08-1872 in Kortgene, dochter van Daniël Kallewaard en Aartje Willemijntje Boot. Aangifte op 31-08-1872 [ZA akte 20]. Lena is overleden op 05-07-1937 in Goes, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 77 Goes, akte 11 Kortgene]. Lena trouwde, 26 jaar oud, op 29-09-1898 in Kortgene [akte 7] met Jacobus Markusse, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1875 in Wolphaartsdijk. Beroep: landbouwersknecht. Jacobus: zoon van Adriaan Markusse en Cornelia de Pree.

XIII-iq Cornelis Pieter Kallewaard is geboren op 24-10-1874 in Kortgene, zoon van Daniël Kallewaard en Aartje Willemijntje Boot. Aangifte op 25-10-1874 [ZA akte 36]. Beroep: landbouwersknecht. Cornelis Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1899 in Kortgene [akte 7] met Cornelia Janse, ongeveer 19 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1880 in Colijnsplaat. Beroep: dienstbode. Cornelia: dochter van Jan Janse, landbouwer, en Maatje van de Linde.

XIII-ir Adriaan Kallewaard is geboren op 24-07-1884 in Kortgene, zoon van Daniël Kallewaard en Aartje Willemijntje Boot. Aangifte op 24-07-1884 [ZA akte 21]. Adriaan is overleden op 03-04-1918 in Kortgene, 33 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: boerenknecht, klein landbouwer. Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1912 in Colijnsplaat [akte 5] met Levina de Regt, ongeveer 27 jaar oud. Levina is geboren omstreeks 1885 in Colijnsplaat. Levina is overleden in 1937, ongeveer 52 jaar oud. Levina: dochter van Jan de Regt, boerenknecht, en Cornelia Versluis.

XIII-is Lena Cornelia Kloosterman is geboren op 28-06-1870 in Kortgene, dochter van Jacob Cornelisz Kloosterman en Prientje Boot. Aangifte op 29-06-1870 [ZA akte 20]. Lena Cornelia is overleden op 26-10-1934 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 jaar oud. Lena Cornelia trouwde met Adriaan van der Weele.

XIII-it Catharina Kloosterman is geboren op 27-10-1874 in Kapelle, dochter van Jacob Cornelisz Kloosterman en Prientje Boot. Aangifte op 28-10-1874 [ZA akte 79]. Catharina is overleden op 20-07-1973 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 98 jaar oud. Catharina trouwde met Harm Nieboer.

XIII-iu Adriaan Kloosterman is geboren op 14-11-1875 in Kapelle, zoon van Jacob Cornelisz Kloosterman en Prientje Boot. Aangifte op 15-11-1875 [ZA akte 74]. Adriaan is overleden op 01-09-1940 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 jaar oud. Adriaan trouwde, 35 jaar oud, op 07-09-1911 met Anna de Witte, 27 jaar oud. Anna is geboren op 08-11-1883, dochter van Marinus de Witte en Cornelia Bogaerdt. Anna is overleden op 07-10-1983 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 99 jaar oud.

XIII-iv Cornelia Kloosterman is geboren op 07-11-1883 in Kapelle, dochter van Jacob Cornelisz Kloosterman en Prientje Boot. Aangifte op 07-11-1883 [ZA akte 67]. Cornelia is overleden op 11-01-1929 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 45 jaar oud. Cornelia trouwde met Glen Hutchins.

XIII-iw Agatha Kloosterman is geboren op 02-08-1885 in Kapelle, dochter van Jacob Cornelisz Kloosterman en Prientje Boot. Aangifte op 03-08-1885 [ZA akte 36]. Agatha is overleden op 21-12-1967 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 82 jaar oud. Agatha trouwde met N.N. van der Laare.

XIII-ix Christiaan Kloosterman is geboren op 20-03-1887 in Kapelle, zoon van Jacob Cornelisz Kloosterman en Prientje Boot. Aangifte op 21-03-1887 [ZA akte 27]. Christiaan is overleden op 01-07-1916 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 29 jaar oud. Christiaan trouwde met Kitty Waling.

XIII-iy Jan Cornelis Breas is geboren op 25-07-1855 in Wissenkerke, zoon van Gerard Cornelis Breas en Katharina (Catharina) Cauwe. Jan Cornelis is overleden op 05-05-1942 in Wissenkerke, 86 jaar oud. Beroep: timmermansknecht. Jan Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 02-11-1881 in Wissenkerke [akte 18] met Elisabeth Semeijn, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1856 in Wissenkerke. Elisabeth: dochter van Abraham Semeijn, hoefsmid, en Josina Rademaker.
Kinderen van Jan Cornelis en Elisabeth:
1 Josina Katharina Breas, geboren omstreeks 1882 in Wissenkerke. Volgt XIV-mx.
2 Gerard Abraham Breas, geboren omstreeks 1883 in Wissenkerke. Volgt XIV-my.
3 N.N. Breas, levenloos geboren kind op 28-12-1887 in Wissenkerke.
XIII-iz Cornelis Jan Breas is geboren omstreeks 1857 in Wissenkerke, zoon van Gerard Cornelis Breas en Katharina (Catharina) Cauwe. Beroep: timmermansknecht. Cornelis Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 02-03-1887 in Wissenkerke met Aartje Maria de Looff, ongeveer 24 jaar oud. Aartje Maria is geboren omstreeks 1863 in Wissenkerke. Aartje Maria is overleden op 20-06-1942 in Wissenkerke, ongeveer 79 jaar oud.
Kind van Cornelis Jan en Aartje Maria:
1 N.N. Breas, levenloos geboren kind op 08-06-1890 in Wissenkerke.
XIII-ja Lientje Breas is geboren omstreeks 1862 in Wissenkerke, dochter van Gerard Cornelis Breas en Katharina (Catharina) Cauwe. Lientje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 21-05-1890 in Wissenkerke [akte 8] met Daniël Gillesse, ongeveer 25 jaar oud. Daniël is geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke. Daniël: zoon van Paulus Gillesse en Cornelia Wisse.

XIII-jb Dina Breas is geboren omstreeks 1863 in Wissenkerke, dochter van Gerard Cornelis Breas en Katharina (Catharina) Cauwe. Dina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 06-08-1890 in Wissenkerke [akte 13] met Adriaan Johannes Kuijper, ongeveer 35 jaar oud. Adriaan Johannes is geboren omstreeks 1855 in Goes. Adriaan Johannes: zoon van Dirk Kuijper en Maria van de Velde.

XIII-jc Cornelia Adriana Breas is geboren omstreeks 1865 in Wissenkerke, dochter van Gerard Cornelis Breas en Katharina (Catharina) Cauwe. Cornelia Adriana trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 23-11-1904 in Loosduinen [akte 27] met Jan de la Rie, ongeveer 35 jaar oud. beiden woonden te Loosduinen. Jan is geboren omstreeks 1869 in Zoeterwoude. Jan: zoon van Jan de la Rie en Jacoba Stafleu; weduwnaar van Maria Zonderwijk.

XIII-jd Pieternella Lena Breas is geboren omstreeks 1867 in Wissenkerke, dochter van Gerard Cornelis Breas en Katharina (Catharina) Cauwe. Pieternella Lena trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-11-1891 in Wissenkerke [akte 19] met Thomas de Looff, ongeveer 24 jaar oud. Thomas is geboren omstreeks 1867 in Wissenkerke. Thomas: zoon van Jacobus de Looff en Maria Mullie.

XIII-je Catharina Elisabeth Breas is geboren op 25-02-1869 in Wissenkerke, dochter van Gerard Cornelis Breas en Katharina (Catharina) Cauwe. Catharina Elisabeth is overleden op 03-12-1938 in Wissenkerke, 69 jaar oud. Catharina Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 07-08-1889 in Wissenkerke [akte 11] met Pieter Jeronimus, 20 jaar oud. Pieter is geboren op 09-10-1868 in Wissenkerke. Pieter is overleden op 07-12-1937 in Goes, 69 jaar oud. Beroep: koetsier. Pieter: zoon van Jacob Jan Jeronimus en Tona Kramer.

XIII-jf Leijntje Dirkje Breas is geboren omstreeks 1858 in Wissenkerke, dochter van Jan Breas en Anna de Smit. Leijntje Dirkje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-12-1883 in Wissenkerke met Marinus Marcusse, ongeveer 24 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1859 in Wissenkerke. Beroep: landmansknecht.

XIII-jg Margaretha Elisabeth Boot is geboren omstreeks 1903 in Rotterdam, dochter van Marinus Boot en Margaretha Elisabeth Nijs. Margaretha Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-01-1923 in Rotterdam [akte a26] met Jacob Noordzij, ongeveer 20 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1903 in Rotterdam. Jacob: zoon van Bastiaan Noordzij en Kornelia Hoogwerf.

XIII-jh Cornelia Groenleer is geboren op 12-07-1868 in Burgh, dochter van Cornelis Groenleer en Lena Rotte. Aangifte op 13-07-1868 [akte 15]. Cornelia is overleden op 23-09-1946 in Zierikzee, 78 jaar oud. Aangifte [akte 54]. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 12-11-1890 in Zierikzee [akte 60] met Adrianus Ringelberg, 32 jaar oud. Adrianus is geboren op 08-05-1858 in Zierikzee. Aangifte op 09-05-1868 [akte 106]. Adrianus is overleden op 23-03-1947 in Zierikzee, 88 jaar oud. Aangifte [akte 35]. Beroep: schaapherder. Adrianus: zoon van Hendrik Johannes Ringelberg en Willemina Koopman.
Kinderen van Cornelia en Adrianus:
1 Cornelis Ringelberg, geboren op 04-04-1892 in Sint Philipsland. Volgt XIV-mz.
2 Wilhelmina Ringelberg, geboren op 17-02-1894 in Sint Philipsland. Volgt XIV-na.
3 Leendert Adrianus Ringelberg, geboren op 23-02-1895 in Zierikzee. Aangifte [akte 169]. Leendert Adrianus is overleden op 06-07-1918 in Noordgouwe, 23 jaar oud. Aangifte [akte 14]. Beroep: schaapherder.
4 Adriaan Willem Ringelberg, geboren op 28-01-1898 in Zierikzee. Aangifte op 29-01-1898 [akte 16]. Adriaan Willem is overleden op 22-08-1898 in Zierikzee, 6 maanden oud. Aangifte [akte 86].
5 Lena Ringelberg, geboren op 09-02-1901 in Zierikzee. Aangifte op 11-02-1901 [akte 28]. Lena is overleden op 07-06-1901 in Zierikzee, 3 maanden oud. Aangifte [akte 59].
6 Marinus Ringelberg, geboren op 10-11-1903 in Zierikzee. Aangifte op 12-11-1903 [akte 221]. Marinus is overleden op 26-11-1910 in Zierikzee, 7 jaar oud. Aangifte [akte 110].
7 Adrianus Marinus Ringelberg, geboren omstreeks 1913 in Zierikzee. Adrianus Marinus is overleden op 04-04-1943 in Zierikzee, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte [akte 21].
XIII-ji Adriana Groenleer is geboren op 27-04-1870 in Burgh, dochter van Cornelis Groenleer en Lena Rotte. Aangifte op 28-04-1870 [akte 7]. Adriana:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 08-02-1896 in Burgh [akte 2] met Krijn Lemsom, 29 jaar oud. Krijn is geboren op 31-12-1866 in Burgh, zoon van Martinus Lemsom en Krina Fokker. Aangifte [akte 30]. Krijn is overleden op 21-12-1904 in Burgh, 37 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Beroep: landbouwer.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 23-10-1908 in Burgh [akte 10] met Cornelis de Glopper, 54 jaar oud. Cornelis is geboren op 27-12-1853 in Ellemeet, zoon van Adriaan Willem de Glopper en Kornelia (Cornelia) Delst. Aangifte op 28-12-1853 [akte 14].
Kinderen van Adriana en Krijn:
1 Krina Grietje Marina Lemsom, geboren op 09-03-1896 in Burgh. Volgt XIV-nb.
2 Cornelis Lemsom, geboren op 15-04-1897 in Haamstede. Volgt XIV-nc.
3 N.N. Lemsom, levenloos geboren zoon op 02-08-1899 in Haamstede. Aangifte [akte 9].
4 N.N. Lemsom, levenloos geboren zoon op 23-02-1901 in Burgh.
5 Adriana Krina Lemsom, geboren op 31-07-1905 in Burgh. Volgt XIV-nd.
Kind van Adriana en Cornelis:
1 N.N. de Glopper, levenloos geboren dochter op 27-10-1910 in Noordgouwe.
XIII-jj Cornelis Groenleer is geboren op 17-12-1872 in Burgh, zoon van Cornelis Groenleer en Lena Rotte. Aangifte op 18-12-1872 [akte 29]. Beroep: koopman in vodden en oud ijzer. Cornelis:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 12-03-1908 in Kats [akte 2] met Jozina van Dis, ongeveer 36 jaar oud. Jozina is geboren omstreeks 1872 in Kats. Jozina is overleden op 24-11-1918 in Zierikzee, ongeveer 46 jaar oud. Aangifte [akte 134]. Jozina: dochter van Adriaan van Dis en Elisabeth Ponse.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 30-03-1921 in Colijnsplaat [akte 4] met Lena Jerina Geelhoed, ongeveer 21 jaar oud. Lena Jerina is geboren omstreeks 1900 in Wissenkerke, dochter van Huibregt Geelhoed en Adriana Koole.
Kinderen van Cornelis en Jozina:
1 Adriaan Groenleer, geboren op 26-02-1910 in Zierikzee. Adriaan is overleden op 01-03-1910 in Zierikzee, 3 dagen oud.
2 Dingenus Groenleer, geboren in 12-1914 in Zierikzee. Dingenus is overleden op 11-08-1916 in Zierikzee, 1 jaar oud.
3 Simon Groenleer, geboren omstreeks 1916 in Zierikzee. Simon is overleden op 24-11-1918 in Zierikzee, ongeveer 2 jaar oud.
XIII-jk Andries van der Klooster is geboren op 04-07-1857 in Burgh, zoon van Jakob (Jacob) van der Klooster en Adriaantje van Loozen. Aangifte op 06-07-1857 [ZA akte 13]. Andries is overleden op 09-01-1941 in Burgh, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: schipper, lichtwachter. Andries:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1883 in Burgh [akte 4] met Cornelia van Dorp, ongeveer 22 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1861 in Haamstede. Cornelia is overleden op 06-06-1901 in Haamstede, ongeveer 40 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Cornelia: dochter van Hermanus van Dorp, lichtwachter, en Aaltje de Witte.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 07-08-1903 in Haamstede [akte 5] met Krijna Jacoba Lena den Dekker, ongeveer 34 jaar oud. Krijna Jacoba Lena is geboren omstreeks 1869 in Brouwershaven. Krijna Jacoba Lena is overleden op 07-02-1954 in Burgh, ongeveer 85 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Krijna Jacoba Lena: dochter van Hubertus den Dekker en Jannetje de Looze.
Kinderen van Andries en Cornelia:
1 Jacob van der Klooster, geboren op 14-02-1884 in Haamstede. Volgt XIV-ne.
2 Herman Albertus van der Klooster, geboren op 29-11-1888 in Haamstede. Volgt XIV-nf.
3 Adriaan Cornelis van der Klooster, geboren op 03-09-1890 in Haamstede. Aangifte op 05-09-1890 [ZA akte 22]. Adriaan Cornelis is overleden op 23-11-1890 in Haamstede, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 22].
Kind van Andries en Krijna Jacoba Lena:
1 Hubertus Willem van der Klooster (privé).
XIII-jl Cornelis (Kees) van der Klooster is geboren op 13-10-1859 in Burgh, zoon van Jakob (Jacob) van der Klooster en Adriaantje van Loozen. Aangifte op 14-10-1859 [ZA akte 19]. Cornelis is overleden op 24-10-1950 in Bergen op Zoom, 91 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7 Burgh]. Beroep: schipper reddingsboot. Kees:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1883 in Burgh [akte 5] met Grietje Marina Lemsom, 22 jaar oud. Grietje Marina is geboren op 26-06-1861 in Burgh, dochter van Martinus Lemsom en Krina Fokker. Grietje Marina is overleden op 06-04-1886 in Burgh, 24 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5].
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 08-08-1888 in Zierikzee [akte 35] met Bastiana Adriana Douw, 23 jaar oud. Bastiana Adriana is geboren op 19-07-1865 in Zierikzee, dochter van Willem Douw en Emmeke (Emma) van der Stam. Bastiana Adriana is overleden op 01-04-1919 in Burgh, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6].
Kinderen van Kees en Grietje Marina:
1 Adriana Krina van der Klooster, geboren op 13-03-1884 in Burgh. Volgt XIV-ng.
2 Marina Jacoba van der Klooster, geboren op 31-03-1886 in Burgh. Aangifte op 31-03-1886 [ZA akte 4]. Marina Jacoba is overleden op 03-05-1886 in Burgh, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 6].
Kinderen van Kees en Bastiana Adriana:
1 Jacob van der Klooster, geboren op 02-04-1892 in Burgh. Aangifte op 02-04-1892 [ZA akte 7]. Jacob is overleden op 22-02-1950 in Noordgouwe, 57 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5 Noordgouwe, akte 3 Burgh].
2 Willem van der Klooster, geboren op 07-08-1893 in Burgh. Volgt XIV-nh.
XIII-jm Dirk van der Klooster is geboren op 21-08-1861 in Burgh, zoon van Jakob (Jacob) van der Klooster en Adriaantje van Loozen. Aangifte op 21-08-1861 [ZA akte 30]. Dirk is overleden op 26-01-1931 in Burgh, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: dagloner, schipper. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 07-12-1887 in Haamstede [akte 6] met Maria Timmerman(s), ongeveer 19 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1868 in Noordwelle. Maria is overleden op 10-04-1943 in Burgh, ongeveer 75 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Maria: dochter van Jan Timmerman, arbeider, en Elizabeth Oole.
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Adriaantje Elizabeth van der Klooster, geboren op 30-09-1889 in Burgh. Volgt XIV-ni.
2 N.N. van der Klooster, levenloos geboren dochter op 01-09-1890 in Burgh. Aangifte [ZA akte 6].
XIII-jn Marinus (Marien) van der Klooster is geboren op 07-01-1864 in Burgh, zoon van Jakob (Jacob) van der Klooster en Adriaantje van Loozen. Aangifte op 08-01-1864 [ZA akte 3]. Marinus is overleden op 04-05-1958 in Kortgene, 94 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17]. Beroep: varensgezel, schipper van de reddingsboot van Burghsluis. Marien:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 15-09-1893 in Haamstede [akte 8] met Maria Blom, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1863 in Haamstede. Maria is overleden op 01-03-1894 in Burgh, ongeveer 31 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: naaister. Maria: dochter van Willem Blom, (veld)arbeider, en Adriana Oole, arbeidster.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 02-05-1908 in Kerkwerve [akte 4] met Neeltje Berrevoets, ongeveer 42 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1866 in Kerkwerve. Neeltje is overleden op 02-04-1949 in Kortgene, ongeveer 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 22]. Neeltje: dochter van Pieter Berrevoets en Neeltje Verton.
Kind van Marien en Maria:
1 Jacob Willem van der Klooster, geboren op 19-02-1894 in Burgh. Aangifte op 21-02-1894 [ZA akte 2]. Jacob Willem is overleden op 24-02-1894 in Burgh, 5 dagen oud. Aangifte [ZA akte 4].
XIII-jo Cornelia van der Klooster is geboren op 20-02-1867 in Burgh, dochter van Jakob (Jacob) van der Klooster en Adriaantje van Loozen. Aangifte op 21-02-1867 [ZA akte 8]. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 26-04-1890 in Burgh [akte 1] met Marinus Paase, 27 jaar oud. Marinus is geboren op 03-06-1862 in Zierikzee. Aangifte op 04-06-1862 [ZA akte 162]. Marinus is overleden op 13-11-1942 in Zierikzee, 80 jaar oud. Aangifte [ZA akte 87]. Beroep: metselaar. Marinus: zoon van Marinus Paase (10-01-1830 Zierikzee), metselaar, en Francina Pieterse (12-03-1822 Zierikzee).
Kinderen van Cornelia en Marinus:
1 Francina Paase, geboren op 07-09-1890 in Zierikzee. Volgt XIV-nj.
2 Jacob Paase, geboren op 06-09-1891 in Zierikzee. Volgt XIV-nk.
3 N.N. Paasse, levenloos geboren dochter op 08-08-1895 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 92].
4 Marina Paase, geboren op 08-08-1895 in Zierikzee. Aangifte op 09-08-1895 [ZA akte 120].
5 Adriaantje (Jeanne) Paase, geboren op 06-03-1899 in Zierikzee. Volgt XIV-nl.
6 Marina Paase, geboren op 25-09-1904 in Zierikzee. Aangifte [ZA akte 158]. Marina is overleden op 31-05-1916 in Zierikzee, 11 jaar oud. Aangifte [ZA akte 51].
XIII-jp Nelis van der Klooster is geboren op 27-11-1868 in Burgh, zoon van Jakob (Jacob) van der Klooster en Adriaantje van Loozen. Aangifte op 27-11-1868 [ZA akte 28]. Nelis is overleden op 09-12-1938 in Sint Philipsland, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21]. Beroep: lichtwachter. Nelis trouwde, 39 jaar oud, op 19-02-1908 in Zierikzee [akte 5] met Lena van Oeveren, ongeveer 40 jaar oud. Lena is geboren omstreeks 1868 in Zierikzee. Lena is overleden op 05-09-1937 in Sint Philipsland, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Lena: dochter van Maarten van Oeveren en Johanna Wilhelmina de Bakker, landbouwster.
Kind van Nelis en Lena:
1 Adriaantje Johanna van der Klooster (privé). Adriaantje Johanna trouwde met Willem van der Sluis (privé). Hij is een zoon van Leendert van der Sluis en Magdalena Jacoba Quant.
XIII-jq Santje van der Klooster is geboren op 29-01-1872 in Burgh, dochter van Jakob (Jacob) van der Klooster en Adriaantje van Loozen. Aangifte op 29-01-1872 [ZA akte 3]. Santje is overleden op 23-10-1955 in Kortgene, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 77]. Santje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-08-1895 in Burgh [akte 4] met Johannes van der Sluijs, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1867 in Brouwershaven. Johannes is overleden op 23-04-1905 in Noordgouwe, ongeveer 38 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4 Noordgouwe, akte 4 Brouwershaven]. Beroep: (beurt)schipper. Johannes: zoon van Cornelis van der Sluijs en Johanna van Verre.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 04-09-1907 in Brouwershaven [akte 5] met Laurens den Haan, ongeveer 36 jaar oud. Laurens is geboren omstreeks 1871 in Werkendam. Beroep: schipper. Laurens: zoon van Jan den Haan en Sara Catharina Kanters; weduwnaar van Aantje Petrina Dirksje Stuij.
Kinderen van Santje en Johannes:
1 Johanna van der Sluijs, geboren op 31-12-1895 in Brouwershaven. Aangifte op 31-12-1895 [ZA akte 39].
2 Jacob van der Sluijs (privé).
XIII-jr Lena Willemina Boot is geboren op 06-01-1861 in Burgh, dochter van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 07-01-1861 [ZA akte 2]. Lena Willemina is overleden op 01-10-1899 in Vinkeveen, 38 jaar oud. Aangifte op 02-10-1899 [akte 60]. Bij het overlijden van Lena Willemina: na het overlijden van Lena woonden de kinderen sinds 01-11-1899 bij hun grootouders. Beroep: (op 24-12-1879 als dienstbode werkzaam bij grootvader Willem Speelman komend van Renesse, vertrok op 28-11-1881 weer naar Renesse, kwam op 19-07-1884 weer terug bij grootvader Willem als dienstbode). Lena Willemina trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1888 in Vinkeveen en Waverveen [akte 13] met Arend van der Wende (Woude), 26 jaar oud. Arend is geboren op 28-01-1862 in Goedereede, zoon van Jan van der Wende en Jannetje Verhage. Arend is overleden op 18-09-1945 in Abcoude, 83 jaar oud. Woonplaats: Burgh (later verhuisd naar Amsterdam). Beroep: veldarbeider (1926), herbergier. Arend: later getrouwd op 19-04-1901 in Vinkeveen en Waverveen met Marina Mol (1862-1915).
Kinderen van Lena Willemina en Arend:
1 Jan van der Wende, geboren in 1889. Jan is overleden in 1894, 5 jaar oud.
2 Cente Cornelis van der Wende, geboren op 07-12-1890 in Burgh. Volgt XIV-nn.
3 Jannetje Elisabeth van der Wende, geboren op 24-10-1893 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt XIV-no.
4 Jan Willem van der Wende, geboren omstreeks 1895 in Mijdrecht. Volgt XIV-np.
5 Willem Teunis van der Wende, geboren omstreeks 1897 in Vinkeveen en Waverveen. Volgt XIV-nq.
6 Willem Theunis van der Wende, geboren op 01-09-1897 in Vinkeveen. Willem Theunis is overleden in 1899, 2 jaar oud. Willem Theunis: overlijden niet juist? dezelfde als Willem Teunis getrouwd in 1926?.
7 Lena Willemina van der Wende, geboren in 10-1899. Lena Willemina is overleden op 14-11-1899 in Vinkeveen en Waverveen, 1 maand oud. Aangifte op 18-11-1899 [akte 70].
XIII-js Willem Centesz Boot is geboren op 07-09-1862 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 08-09-1862 [ZA akte 18]. Willem Centesz is overleden op 07-07-1936 in Noordwelle, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Woonplaats: (woonde in 1888 in Renesse). Beroep: landbouwer op de Wippe te Noordwelle. Willem Centesz trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1888 in Noordwelle [akte 1] met Dirkje Krina van der Maas, 21 jaar oud. Dirkje Krina is geboren op 07-10-1866 in Noordwelle. Dirkje Krina is overleden op 14-12-1931 in Noordwelle, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Dirkje Krina: dochter van Marinus van der Maas, landbouwer, en Krina van Oeveren.
Kinderen van Willem Centesz en Dirkje Krina:
1 Elizabeth Krina Boot, geboren op 17-03-1889 in Noordwelle. Volgt XIV-nr.
2 Krina Elizabeth Boot, geboren op 14-02-1890 in Noordwelle. Volgt XIV-ns.
3 Cente Marinus Boot, geboren op 07-05-1891 in Noordwelle. Volgt XIV-nt.
4 Marina Maatje Boot, geboren op 22-01-1893 in Noordwelle. Volgt XIV-nu.
5 Marinus Cornelis Boot, geboren op 12-04-1894 in Noordwelle. Aangifte op 13-04-1894 [akte 4]. Marinus Cornelis is overleden op 19-07-1899 in Noordwelle, 5 jaar oud (oorzaak: verdronken). Aangifte [akte 6].
6 Cornelis Leendert Boot, geboren op 22-07-1895 in Noordwelle. Aangifte op 22-07-1895 [akte 8]. Cornelis Leendert is overleden op 25-01-1898 in Noordwelle, 2 jaar oud. Aangifte [akte 1].
7 Lena Jacoba Boot, geboren op 30-12-1896 in Noordwelle. Volgt XIV-nv.
XIII-jt Cornelis Centesz Boot is geboren op 09-10-1864 in Burgh, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 10-10-1864 [akte 25]. Cornelis Centesz is overleden op 06-11-1918 in Renesse, 54 jaar oud. Aangifte [akte 10]. Woonplaats: Renesse. Beroep: slager, landbouwer. Cornelis Centesz trouwde, 28 jaar oud, op 28-04-1893 in Renesse [akte 3] met Cornelia van der Schelde, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op 29-06-1865 in Renesse. Cornelia is overleden op 21-04-1949 in Renesse, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: landbouwster. Cornelia: dochter van Jakob van der Schelde (1835-1922), koopman, en Adriaantje Wesdorp (1840).
Kinderen van Cornelis Centesz en Cornelia:
1 Machiel Cornelis Boot, geboren op 02-10-1894 in Renesse. Volgt XIV-nw.
2 Jakob Adriaan Boot, geboren op 08-11-1896 in Renesse. Volgt XIV-nx.
XIII-ju Kaatje Boot is geboren op 11-02-1866 in Renesse, dochter van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 12-02-1866 [akte 7]. Kaatje is overleden op 15-03-1949 in Renesse, 83 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Woonplaats: (vertrok op 09-05-1887 naar Noordwelle en was toen in dienst bij J. de Vrieze, kwam op 07-05-1888 weer terug en vertrok in januari 1892 naar Middelburg). Kaatje trouwde, 27 jaar oud, op 31-03-1893 in Middelburg [akte 25] met Andries Geelhoed, 39 jaar oud. Andries is geboren op 14-06-1853 in Renesse. Aangifte [akte 12]. Andries is overleden op 14-03-1949 in Renesse, 95 jaar oud. Aangifte [akte 5]. Beroep: werkbaas, steenbakker. Andries: zoon van Johannis Geelhoed (1816-1887) en Janna van der Have (ca 1812-1900); getrouwd (1) op 12-10-1878 in Ellemeet met Dirkje van den Berge (1858-1891).
Kinderen van Kaatje en Andries:
1 Adrie Geelhoed. tussen 1884 en 1911.
2 Eliza Cente Geelhoed, geboren op 03-08-1893 in Middelburg. Aangifte op 04-08-1893 [ZA akte 338]. Eliza Cente is overleden op 25-08-1893 in Middelburg, 22 dagen oud. Aangifte [ZA akte 254].
3 Elizabeth Janna Geelhoed, geboren op 24-10-1894 in Middelburg. Volgt XIV-ny.
XIII-jv Janna Jacomina Boot is geboren op 16-02-1868 in Renesse, dochter van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 17-02-1868 [akte 5]. Janna Jacomina is overleden op 12-06-1941 in Amsterdam, 73 jaar oud. Woonplaats: (in november 1893 vertrokken naar Elkerzee). Janna Jacomina trouwde, 25 jaar oud, op 18-10-1893 in Renesse [akte 6] met Johannes Stoel, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 21-01-1866 in Elkerzee. Aangifte [akte 2]. Johannes is overleden op 24-05-1939 in Amsterdam, 73 jaar oud. Woonplaats: Amsterdam. Beroep: schoenmaker. Johannes: zoon van Dingeman Stoel (1827-1892) en Neeltje Verwest (1829-1893).
Kinderen van Janna Jacomina en Johannes:
1 Neeltje Elizabeth Stoel, geboren op 04-03-1895 in Elkerzee.
2 N.N. Stoel, levenloos geboren zoon op 06-05-1897 in Elkerzee. Aangifte [ZA akte 5].
3 Elizabeth Neeltje (Lies) Stoel (privé). Lies trouwde met N.N. Visser (privé).
XIII-jw Leendert Centesz Boot is geboren op 04-07-1870 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 04-07-1870 [akte 13]. Leendert Centesz is overleden op 29-12-1958 in Zierikzee, 88 jaar oud. Aangifte [ZA akte 125]. Hij is begraven te Scharendijke. Woonplaats: vanaf ?-02-1897 Middelburg. Beroep: veldwachter, politieagent. Leendert Centesz trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1897 in Haamstede [akte 2] met Henderieka Evertse, 23 jaar oud. Henderieka is geboren op 24-01-1874 in Haamstede, dochter van Paulus Evertse en Adriaantje (Adriana) Kwant. Zij is gedoopt op 01-03-1874 in Haamstede [DTB]. Henderieka is overleden op 21-08-1948 in Elkerzee, 74 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Zij is begraven te Scharendijke. Beroep: dienstbode.
Kinderen van Leendert Centesz en Henderieka:
1 Elizabeth Adriana Boot, geboren op 28-08-1898 in Middelburg. Volgt XIV-oa.
2 Adriana Elizabeth Boot, geboren op 11-03-1900 in Kerkwerve. Volgt XIV-ob.
3 Leendert Hendrik Boot, geboren op 11-02-1906 in Kerkwerve. Aangifte op 12-02-1906 [ZA akte 3]. Leendert Hendrik is overleden op 15-02-1906 in Kerkwerve, 4 dagen oud. Aangifte [akte 2].
4 Centina Paulina Boot, geboren op 06-04-1908 in Kerkwerve. Volgt XIV-oc.
5 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 06-07-1918 in Kerkwerve. Aangifte [ZA akte 5].
XIII-jx Job Centesz Boot is geboren op 22-12-1871 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 23-12-1871 [akte 32]. Job Centesz is overleden op 11-02-1968 in Haamstede, 96 jaar oud. Hij is begraven te Haamstede. Bij het overlijden van Job Centesz: Begraafplaats Vredehof. Woonplaats: Renesse. Beroep: landbouwer (verhuisde in juni 1895 naar Elkerzee en kwam in november 1895 weer terug naar Renesse, in maart 1900 vertrok hij naar Haamstede, woonde en boerde aldaar op de hoeve "De Schouwse Boer", waar zijn oudste dochter Elizabeth Marina werd geboren. Deze hoeve is nu Hotel "De Schouwse Boer". Later woonde en rentenierde hij op de Vertonsweg). Job Centesz trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1900 in Ellemeet [akte 1] met Anna Jacoba den Boer, 24 jaar oud. Anna Jacoba is geboren op 18-08-1875 in Ellemeet. Anna Jacoba is overleden op 18-12-1958 in Haamstede, 83 jaar oud. Aangifte [ZA akte 13]. Anna Jacoba: dochter van Iman den Boer (1838), landbouwer, en Marina Kosten (1847).
Kinderen van Job Centesz en Anna Jacoba:
1 Elizabeth Marina Boot, geboren op 15-08-1900 in Haamstede. Volgt XIV-od.
2 Marina Elizabeth Boot, geboren op 25-05-1902 in Haamstede. Volgt XIV-oe.
3 Cente Iman Boot, geboren op 06-01-1904 in Haamstede. Volgt XIV-of.
4 Iman Cente Boot, geboren op 04-06-1905 in Haamstede. Volgt XIV-og.
5 Lena Wilhelmina Boot, geboren op 09-02-1907 in Haamstede. Aangifte op 09-02-1907 [ZA akte 5]. Lena Wilhelmina is overleden op 15-04-1994 in Haamstede, 87 jaar oud. Zij is begraven te Haamstede. Woonplaats: Haamstede.
6 Toontje Jobina Boot, geboren op 21-02-1909 in Haamstede. Volgt XIV-oh.
7 Jobina Anna Jacoba Boot, geboren op 24-02-1913 in Haamstede. Volgt XIV-oi.
XIII-jy Nicolaas Centesz Boot is geboren op 06-06-1873 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 06-06-1873 [akte 12]. Nicolaas Centesz is overleden op 29-04-1948 in Rotterdam, 74 jaar oud. Woonplaats: (vertrok in maart 1895 naar Uithoorn en keerde in augustus 1898 van Nieuwer-Amstel weer terug naar Renesse. In november 1898 verhuisde hij met zijn gezin naar Serooskerke. Later woonde het gezin onder meer in Schiebroek en Hillegersberg (gemeente Rotterdam) aan de Kleiweg 70b, later vernummerd tot 89b). Beroep: slager. Nicolaas Centesz trouwde, 23 jaar oud, op 12-02-1897 in Vinkeveen [akte 6] met Leuntje Maria van der Wende (Woude), 22 jaar oud. Leuntje Maria is geboren op 06-10-1874 in Winkel, dochter van Jan van der Wende en Jannetje Verhage. Leuntje Maria is overleden op 06-05-1959 in Rotterdam, 84 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas Centesz en Leuntje Maria:
1 Elisabeth Lena Boot, geboren op 16-04-1898 in Nieuwer-Amstel. Volgt XIV-oj.
2 Jan Boot, geboren op 20-04-1899 in Serooskerke, Schouwen. Aangifte op 21-04-1899 [ZA akte 5]. Jan is overleden op 27-04-1899 in Serooskerke, Schouwen, 7 dagen oud. Aangifte [ZA akte 4].
3 Jan Boot, geboren op 13-04-1900 in Serooskerke, Schouwen. Volgt XIV-ok.
4 Willem Arend Cente Boot, geboren op 03-11-1907 in Rotterdam. Volgt XIV-ol.
XIII-jz Elieza Centesz Boot is geboren op 09-11-1876 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 10-11-1876 [akte 21]. Elieza Centesz is overleden op 19-05-1964 in Zierikzee, 87 jaar oud. Hij is begraven te Renesse. Woonplaats: Renesse. Beroep: landbouwer. Elieza Centesz trouwde, 30 jaar oud, op 25-10-1907 in Renesse [akte 8] met Toontje Verboom, 26 jaar oud. Toontje is geboren op 07-01-1881 in Noordgouwe. Toontje is overleden op 14-02-1955 in Renesse, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: dienstbode. Toontje: dochter van Willem Verboom, landbouwer, en Tona Janse.
Kinderen van Elieza Centesz en Toontje:
1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 16-03-1909 in Renesse. Aangifte [ZA akte 3].
2 Willem Tonus Boot, geboren op 15-06-1910 in Renesse. Aangifte op 17-06-1910 [ZA akte 11]. Willem Tonus is overleden op 17-11-1914 in Noordgouwe, 4 jaar oud. Aangifte [ZA akte 24 Noordgouwe, akte 9 Renesse].
3 Cente Cornelis Boot, geboren op 19-10-1911 in Renesse. Volgt XIV-om.
4 Elizabeth Lena Wilhelmina (Liesbeth) Boot, geboren op 14-12-1914 in Renesse. Volgt XIV-on.
5 Tona Wilhelmina Cornelia (Toos) Boot (privé). Toos trouwde, 23 jaar oud, op 12-12-1939 in Renesse met Pieter Manni, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 11-11-1912 in Zierikzee. Beroep: landarbeider.
6 Cornelis Willem Boot, geboren op 28-08-1919 in Renesse. Cornelis Willem is overleden op 07-09-1919 in Renesse, 10 dagen oud. Aangifte [ZA akte 10].
7 Cornelis Willem (Cor) Boot, geboren op 06-04-1922 in Renesse. Volgt XIV-op.
8 Cornelia (Dana) Boot (privé). Cornelia (Dana) trouwde met Klaas Jan Goedbloed (privé).
XIII-ka Cente Centesz Boot is geboren op 12-07-1878 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 12-07-1878 [akte 10]. Cente Centesz is overleden in 1916, 38 jaar oud. Woonplaats: Amsterdam (in mei 1901 vertrokken naar Ouder-Amstel). Beroep: groentenkweker. Cente Centesz trouwde, 27 jaar oud, op 14-06-1906 in Amsterdam-Watergraafsmeer met Maria Catharina van Wijngaarden, 30 jaar oud. Maria Catharina is geboren in 1876 in Nieuwer-Amstel. Maria Catharina: dochter van Goris van Wijngaarden en Maria Catharina Lunstroo.
Kinderen van Cente Centesz en Maria Catharina:
1 Willem Cente Boot (privé).
2 Maria Catharina Boot (privé).
3 Elizabeth Lena Wilhelmina Boot (privé).
4 Goris Boot, geboren op 18-11-1914 in Ouder-Amstel. Volgt XIV-or.
XIII-kb Machiel Cornelis Centesz Boot is geboren op 12-12-1879 in Renesse, zoon van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 12-12-1879 [akte 21]. Machiel Cornelis Centesz is overleden op 25-04-1977 in Haamstede, 97 jaar oud. Woonplaats: (woonde onder meer in Serooskerke in de 2e inlaag en na 1955 in Haamstede aan de Kloosterweg). Beroep: landbouwer. Machiel Cornelis Centesz trouwde, 28 jaar oud, op 06-03-1908 in Renesse [akte 1] met Janna van den Hoek, 23 jaar oud. Janna is geboren op 09-02-1885 in Kerkwerve, dochter van Gerrit van den Hoek en Johanna Tuinman. Janna is overleden op 11-12-1961 in Haamstede, 76 jaar oud. Zij is begraven te Haamstede.
Kinderen van Machiel Cornelis Centesz en Janna:
1 Elisabeth Lena Wilhelmina Boot, geboren op 18-04-1909 in Renesse. Volgt XIV-os.
2 Johanna Maatje Boot, geboren op 03-01-1911 in Renesse. Volgt XIV-ot.
3 Cente Cornelis Boot, geboren op 07-10-1912 in Renesse. 07-10-1913?. Cente Cornelis is overleden op 12-01-1965 in Tilburg, 52 jaar oud. Hij is begraven te Haamstede.
4 Gerritje Neeltje (Gerrie) Boot, geboren op 06-01-1915 in Renesse. Volgt XIV-ou.
5 Willem Jan Boot, geboren op 15-11-1917 in Renesse. Willem Jan is overleden op 08-09-1918 in Renesse, 9 maanden oud. Aangifte [ZA akte 8].
6 Cornelis Jan Boot, geboren op 03-02-1920 in Renesse. Volgt XIV-ov.
XIII-kc Jacomijntje Jacoba Boot is geboren op 23-09-1882 in Renesse, dochter van Cente Cornelisz Boot en Elisabeth Lena Speelman. Aangifte op 23-09-1882 [akte 16]. Jacomijntje Jacoba is overleden op 21-06-1975 in Goes, 92 jaar oud. Zij is begraven te Renesse. Woonplaats: (in oktober 1896 vertrokken naar Nieuwer-Amstel en in juni 1898 teruggekeerd naar Renesse). Jacomijntje Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1907 in Renesse [akte 6] met Govert Marinus de Vrieze, 29 jaar oud. Govert Marinus is geboren op 09-06-1877 in Noordwelle, zoon van Jan de Vrieze en Jannetje Schoof. Govert Marinus is overleden op 19-11-1930 in Noordwelle, 53 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Woonplaats: Renesse. Beroep: landbouwer.
Kinderen van Jacomijntje Jacoba en Govert Marinus:
1 Jan Cente Willem de Vrieze, geboren op 17-05-1908 in Noordwelle. Volgt XIV-ow.
2 Elizabeth J.C. de Vrieze (privé). Elizabeth J.C. trouwde met M.C. Geleijnse (privé).
XIII-kd Kornelis Boot is geboren op 04-04-1878 in Noordwelle, zoon van Job Boot en Adriaantje van de Repe. Aangifte op 04-04-1878 [ZA akte 7]. Kornelis trouwde, 31 jaar oud, op 02-03-1910 in Rotterdam [akte d8v] met Hendrica Onderstal, 30 jaar oud. Hendrica is geboren op 19-02-1880 in Kralingen. Hendrica: dochter van Bernardus Onderstal (1845-1920) en Anneke van Roekel (1840-1885).

XIII-ke Johannis Boot is geboren op 23-11-1881 in Noordwelle, zoon van Job Boot en Adriaantje van de Repe. Aangifte op 24-11-1881. Johannis trouwde, 37 jaar oud, op 21-05-1919 in Rotterdam [akte g41v] met Clasina Schellhammer, ongeveer 32 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1887 in Rotterdam. Clasina: dochter van Heinrich Carl Schellhammer en Francina Elizabeth Hammann.

XIII-kf Maatje de Vos is geboren op 27-01-1841 in Burgh, dochter van Cornelis de Vos en Santje Boot. Aangifte op 28-01-1841 [ZA akte 1]. Maatje is overleden op 21-04-1909 in Zierikzee, 68 jaar oud. Aangifte [ZA akte 68]. Beroep: dienstbode, arbeidster. Maatje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 09-02-1868 in Elkerzee [akte 1] met Marinus Berrevoets, 37 jaar oud. erkennen Suzanna, geboren 30-09-1867 te Elkerzee. Marinus is geboren op 03-06-1830 in Elkerzee, zoon van Jan Berrevoets en Grietje van Doeselaar. Marinus is overleden vóór 1882, hoogstens 52 jaar oud. Beroep: arbeider. Marinus: weduwnaar van Maria de Witte.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 14-06-1882 in Zierikzee [akte 28] met Adriaan van Steijn, 41 jaar oud. Adriaan is geboren op 23-09-1840 in Nieuwerkerk. Beroep: arbeider. Adriaan: zoon van Johannis van Steijn en Adriana van Tilburg; weduwnaar van Jannetje Klaasse.

XIII-kg Jan Konstand Dalebout is geboren op 22-03-1846 in Burgh, zoon van Jan Konstand Dalebout en Elizabeth Boot. Aangifte op 23-03-1846 [ZA akte 8]. Jan Konstand is overleden op 07-07-1920 in Renesse, 74 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: smid. Jan Konstand trouwde, 25 jaar oud, op 22-02-1872 in Tholen [akte 3] met Johanna Catelina Corstanje, ongeveer 31 jaar oud. Johanna Catelina is geboren omstreeks 1841 in Tholen. Johanna Catelina is overleden vóór 1920, hoogstens 79 jaar oud. Johanna Catelina: dochter van Cornelis Corstanje en Jacomina van IJwaarde.
Kind van Jan Konstand en Johanna Catelina:
1 Jan Cornelis Dalebout, geboren op 18-01-1874 in Tholen. Volgt XIV-oy.
XIII-kh Eliza Konstand Dalebout is geboren op 18-04-1857 in Burgh, zoon van Jan Konstand Dalebout en Elizabeth Boot. Aangifte op 19-04-1857 [ZA akte 9]. Beroep: timmerman. Eliza Konstand trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1882 in Burgh [akte 2] met Pieternella Johanna Beije, 25 jaar oud. Pieternella Johanna is geboren op 08-05-1857 in Burgh. Zij is gedoopt op 02-08-1857 in Burgh. Woonplaats: (emigreerde in 1882 naar Oranje Vrijstaat, Zuid-Afrika). Pieternella Johanna:
dochter van Gilles Beije en Grietje van Lillo:
Gillis Beije, geboren 15-12-1815 in Burgh, gedoopt 15-12-1815 in Burgh, overleden 14-05-1894 in Harrismith, Zuid-Afrika, op 78-jarige leeftijd, arbeider, zoon van Aard Beije en Pieternella Vis;
getrouwd op 31-jarige leeftijd op 11-06-1847 in Burgh met Grietje van Lillo, 31 jaar oud, geboren op 01-08-1815 in Westenschouwen, gedoopt in Burgh [DTB 1811-1908 D], overleden op 18-12-1900 in Harrismith, Zuid-Afrika, op 85-jarige leeftijd, naaister, dochter van Cornelis van Lillo en Dina Lepeltak, tapster.
Gillis vertrok met zijn vrouw Grietje i.v.m. familiebetrekkingen naar Oranje Vrijstaat in Zuid Afrika om daar te gaan rentenieren.
XIII-ki Elizabeth Neeltje Konstand Dalebout is geboren op 12-06-1864 in Burgh, dochter van Jan Konstand Dalebout en Elizabeth Boot. Aangifte op 13-06-1864 [ZA akte 17]. Elizabeth Neeltje Konstand is overleden op 05-06-1908 in Vlissingen, 43 jaar oud. Aangifte [ZA akte 129]. Elizabeth Neeltje Konstand trouwde, 20 jaar oud, op 12-07-1884 in Burgh [akte 4] met Pieter van Duivendijk, ongeveer 22 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1862 in Puttershoek. Beroep: scheepstimmerman. Pieter: zoon van Dirk van Duivendijk, scheepstimmerman, en Zoetje van der Wulp.

XIII-kj Frans Marinus Boot is geboren op 25-12-1860 in Tholen, zoon van Adrianus Boot en Maria van de Velde. Aangifte [ZA akte 109]. Frans Marinus is overleden op 23-02-1930 in Rilland-Bath, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3]. Beroep: landbouwer op de hoeve Speelhuis te Oud-Vossemeer. Religie: N.H.. Frans Marinus trouwde, 22 jaar oud, op 06-03-1883 in Oud-Vossemeer [akte 2] met Sara Rijstenbil, 25 jaar oud. Sara is geboren op 06-03-1858 in Oud-Vossemeer, dochter van Johannis Rijstenbil en Johanna Ruijtenburg. Sara is overleden op 06-04-1923 in Rilland-Bath, 65 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4]. Beroep: landbouwster. Religie: N.H.(archief Herman Boot)

Kinderen van Frans Marinus en Sara:
1 Adrianus Johannes Boot, geboren op 29-05-1883 in Tholen. Volgt XIV-oz.
2 Johannes Adrianus Boot, geboren op 01-06-1884 in Tholen. Volgt XIV-pa.
3 Maria Johanna Boot, geboren op 03-08-1885 in Oud-Vossemeer. Volgt XIV-pb.
4 Johanna Maria Boot, geboren op 22-03-1887 in Oud-Vossemeer. Volgt XIV-pc.
5 Cornelia Hendrika Boot, geboren op 18-09-1888 in Oud-Vossemeer. Volgt XIV-pd.
6 Anna Martina Boot, geboren op 14-01-1890 in Oud-Vossemeer. Volgt XIV-pe.
7 Jacoba Adriana Boot, geboren op 28-05-1891 in Oud-Vossemeer. Volgt XIV-pf.
8 Abraham Marinus (Bram) Boot, geboren op 01-08-1892 in Oud-Vossemeer. Volgt XIV-pg.
9 Elizabeth Janna Boot, geboren op 17-03-1894 in Rilland. Aangifte op 19-03-1894 [ZA akte 17]. Elizabeth Janna is overleden op 12-09-1900 in Rilland, 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 17].
10 Frans Marinus (Marien) Boot, geboren op 24-02-1896 in Rilland. Volgt XIV-ph.
11 Marina Pieternella Boot, geboren op 05-07-1897 in Rilland. Volgt XIV-pi.
12 Sara Francina Boot, geboren op 04-09-1898 in Rilland-Bath. Aangifte op 05-09-1898 [ZA akte 46]. Sara Francina is overleden op 04-10-1898 in Rilland-Bath, 1 maand oud. Aangifte [ZA akte 25].
13 Sara Francina Boot, geboren op 20-11-1899 in Rilland-Bath. Volgt XIV-pj.
14 Jacob Adrianus Boot, geboren op 16-08-1901 in Rilland-Bath. Aangifte op 16-08-1901 [ZA akte 54]. Jacob Adrianus is overleden op 27-10-1901 in Rilland-Bath, 2 maanden oud. Aangifte [ZA akte 26].
15 Jacob Adriaan Boot, geboren op 05-04-1903 in Rilland. Volgt XIV-pk.
XIII-kk Nicolaas van de Zande is geboren op 18-11-1873 in Burgh, zoon van Leendert van de Zande en Kaatje Speelman. Beroep: smid. Nicolaas trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1899 in Noordwelle met Neeltje Beije, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op 23-01-1878 in Kerkwerve, dochter van Pieter Beije en Cornelia (Kornelia) Dalebout. Neeltje is overleden op 05-05-1959 in Tholen, 81 jaar oud.

XIII-kl Kaatje van de Zande is geboren op 14-07-1880 in Burgh, dochter van Leendert van de Zande en Kaatje Speelman. Kaatje trouwde, 20 jaar oud, op 17-04-1901 in Burgh met Cornelis Jacobus Simmers, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis Jacobus is geboren omstreeks 1877 in Burgh. Beroep: slager.

XIII-km Arie van de Zande is geboren op 29-12-1881 in Burgh, zoon van Leendert van de Zande en Kaatje Speelman. Arie is overleden op 26-05-1933 in Burgh, 51 jaar oud. Aangifte [akte 6]. Beroep: landbouwer. Arie trouwde, 25 jaar oud, op 17-04-1907 in Burgh [akte 1] met Janna Willemina Dalebout, 21 jaar oud. Janna Willemina is geboren op 21-01-1886 in Ellemeet, dochter van Adriaan Dalebout en Martijna Boot. Aangifte op 22-01-1886 [ZA akte 1]. Janna Willemina is overleden op 05-12-1967 in Westenschouwen, 81 jaar oud.
Kinderen van Arie en Janna Willemina:
1 Leendert Adriaan van de Zande (privé).
2 Adriaan Willem van de Zande (privé).
3 Kaatje Martina van de Zande (privé).
4 Martinus Cente van de Zande, geboren op 19-02-1913 in Burgh. Martinus Cente is overleden op 02-08-1916 in Burgh, 3 jaar oud. Aangifte [akte 5].
5 Willem Pieter van de Zande (privé).
6 Martinus van de Zande (privé).
7 Cente van de Zande (privé).
8 Aaltje Pieternella van de Zande (privé).
9 Nico van de Zande (privé).
10 Pieter van de Zande, geboren op 31-01-1930 in Burgh. Pieter is overleden op 15-07-1931 in Burgh, 1 jaar oud. Aangifte [akte 7].
XIII-kn Janna van de Zande is geboren op 29-12-1881 in Burgh, dochter van Leendert van de Zande en Kaatje Speelman. Janna is overleden op 15-05-1973 in Poortvliet, 91 jaar oud. Zij is begraven te Tholen. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 20-03-1903 in Burgh [akte 3] met Thonis Boot, 28 jaar oud. Thonis is geboren op 15-02-1875 in Burgh, zoon van Jan Bartelsz Boot en Maatje van der Klooster. Aangifte op 16-02-1875 [ZA akte 3]. Thonis is overleden op 19-09-1945 in Tholen, 70 jaar oud. Aangifte [ZA akte 37]. Beroep: landbouwersknecht, landbouwer op de 'Irenehoeve' te Westenschouwen en op 'Bouwlust' te Tholen (verhuisde op 23-06-1904 van Burgh naar Haamstede en keerde op 10-05-1905 weer terug naar Burgh. Hij kocht toen van zijn neef Johannes Bartelsz. Boot een huis en bos en noemde dit 'Irene'. Op 03-03-1919 verhuisde hij met zijn gezin naar Tholen en verkocht toen de 'Irenehoeve' aan zijn broer Pieter Jansz. Boot).
Kinderen van Janna en Thonis:
1 Jan Leendert Boot, geboren op 15-09-1903 in Burgh. Aangifte op 16-09-1903 [ZA akte 13]. Jan Leendert is overleden op 16-02-1993 in Tholen, 89 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1993 te Tholen. Beroep: boer op "Bouwlust" tot 1962, daarna verkocht hij de boerderij.
2 Leendert Jan Boot, geboren op 18-02-1908 in Burgh. Volgt XIV-pl.
3 Marius Boot, geboren op 10-01-1911 in Burgh. Volgt XIV-pm.
4 Catharina (Kaatje) Boot (privé). Kaatje trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1940 in Tholen met Nicolaas Pieter van Nieuwenhuijzen, 38 jaar oud. Nicolaas Pieter is geboren op 24-01-1902 in Dinteloord. Nicolaas Pieter is overleden op 26-01-1965 in Dinteloord, 63 jaar oud. Beroep: landbouwer. Nicolaas Pieter: zoon van Pieter van Nieuwenhuijzen (1871), landbouwer, en Maria Vogelaar(1877).
5 Maatje Elizabeth Boot, geboren op 06-08-1920 in Tholen. Volgt XIV-po.
XIII-ko Jacoba Helena Verkerke is geboren op 07-08-1889 in Sint Philipsland, dochter van Jacobus Cornelis Verkerke en Cornelia Maria Boot. Aangifte [ZA akte 38]. Beroep: naaister. Jacoba Helena trouwde, 25 jaar oud, op 02-10-1914 in Sint Philipsland [akte 19] met Jan Izak van Putten, 34 jaar oud. Jan Izak is geboren op 28-04-1880 in Oud-Vossemeer. Beroep: veldarbeider. Jan Izak: zoon van Adriaan van Putten, arbeider, en Cornelia Verhage, arbeidster.

XIII-kp Helena Jacoba Verkerke is geboren op 27-12-1893 in Sint Philipsland, dochter van Jacobus Cornelis Verkerke en Cornelia Maria Boot. Aangifte [ZA akte 60]. Helena Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1919 in Sint Philipsland [akte 5] met Steven van de Velde, 34 jaar oud. Steven is geboren op 10-08-1884 in Poortvliet. Beroep: landbouwersknecht. Steven: zoon van Marinis van de Velde en Johanna Cornelia Wessel.

XIII-kq Cornelia Pieternella Verkerke is geboren op 26-01-1896 in Sint Philipsland, dochter van Jacobus Cornelis Verkerke en Cornelia Maria Boot. Aangifte [ZA akte 9]. Cornelia Pieternella trouwde, 23 jaar oud, op 28-02-1919 in Sint Philipsland [akte 4] met Gerardus van der Dussen, 24 jaar oud. Gerardus is geboren op 07-12-1894 in Sint Philipsland. Beroep: postbode. Gerardus: zoon van Gerrit van der Dussen, kleermaker, en Adriaantje Noordijk.

XIII-kr Leendrina Helena Bolijn is geboren op 27-03-1899 in Ouwerkerk, dochter van Adriaan Bolijn en Maria Antoinette Boot. Aangifte op 28-03-1899 [ZA akte 6]. Leendrina Helena trouwde, 25 jaar oud, op 27-09-1924 in Ouwerkerk [ZA akte 6] met Pieter Vijverberg, ongeveer 32 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1892 in Ouwerkerk. Beroep: landbouwer. Pieter: zoon van Willem Vijverberg en Elizabet Hendrikse.

XIII-kt Christiaan Johannes Cornelis Boot is geboren op 17-09-1910 in Burgh, zoon van Aalbrecht Jan Albertus Boot en Jacomina Schults. Aangifte op 17-09-1910 [ZA akte 7]. Christiaan Johannes Cornelis is overleden op 24-05-1978 in Bergen op Zoom, 67 jaar oud. Bij het overlijden van Christiaan Johannes Cornelis: Sint Annaland?. Beroep: onderwijzer. Christiaan Johannes Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1934 in Oud-Vossemeer [ZA akte 3] met Johanna Catharina Ampt, ongeveer 22 jaar oud. Johanna Catharina is geboren omstreeks 1912 in Oud-Vossemeer. Johanna Catharina is overleden op 01-09-1989 in Tholen, ongeveer 77 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Johanna Catharina: dochter van Marinus Johan Ampt, hotelhouder, en Jacoba Scherpenisse.
Kinderen van Christiaan Johannes Cornelis en Johanna Catharina:
1 Albertus Marinus Boot (privé). Albertus Marinus trouwde met C. Overbeeke (privé).
2 Marinus Cornelis Boot (privé).
XIII-ku Sophia Willemina Sara Boot is geboren op 17-10-1891 in Oud-Beijerland, dochter van Aalbregt Boot en Gerritje Sophia Baggerman. Sophia Willemina Sara is overleden op 24-01-1978 in Amersfoort, 86 jaar oud. Titel: mr.. Sophia Willemina Sara trouwde, 31 jaar oud, op 29-05-1923 in Ginneken met Adolf Frederik Bange, 40 jaar oud. Adolf Frederik is geboren op 17-03-1883 in Loppersum. Adolf Frederik is overleden op 29-01-1965 in Amersfoort, 81 jaar oud. Adolf Frederik: zoon van Willem George Frederik Bange en Helena Maria Ziessen.

XIII-kv Pieter Jacob Adrianus Boot is geboren op 13-10-1896 in Oud-Beijerland, zoon van Aalbregt Boot en Gerritje Sophia Baggerman. Aangifte op 13-10-1896 [akte 172]. Pieter Jacob Adrianus is overleden op 10-05-1940 in Loosduinen, 43 jaar oud (oorzaak: gesneuveld bij Ockenburg). Hij is begraven te Rhenen.


Naam: Ereveld Grebbeberg
Adres: Grebbeweg Rhenen
Zerk id-nummer 102677
Begraafplaatsnr. 235
(Plaats)aanduiding 09-351
 
 
Monument bij de ingang van het Militair Ereveld Grebbeberg.
De Stichting Nationaal Legermonument Grebbeberg gaf opdracht
voor het vervaardigen van het Leeuwenmonument
dat werd ontworpen door architect ir. J.J.P. Oud
en gemaakt door J. Raedecker en zijn zoon
en onthuld in 1953.
Bronnen: http://srs.ogs.nl/index.php?go=home.slachtoffer&id=17661 en http://www.grebbeberg.nl/

Beroep: handelsemployé, jurist, uitgever (reserve-kapitein bij het Wapen der Infanterie bij het 4-22 Depot Bataljon [BL/BK blz. 220] www.ogs.nl). Onderscheidingen: Bronzen Leeuw bij K.B. nr. 27 van 14-12-1949 (postuum)Oorlogsherinneringskruis1.br> Pieter Jacob Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 11-09-1923 in Leiden met Anthonia Sara Ballego, 22 jaar oud. Anthonia Sara is geboren op 13-08-1901 in Leiden, dochter van Johannes Gerardus Ballego en Cornelia Maria Brouwer. Anthonia Sara is overleden op 26-08-1991 in Voorburg, 90 jaar oud.
Kinderen van Pieter Jacob Adrianus en Anthonia Sara:
1 Albrecht Johannes Boot, geboren op 22-07-1924 in Calcutta, India. Volgt XIV-pq.
2 Pieter Jan Adolf Boot, geboren op 29-06-1927 in Gouda. Volgt XIV-pr.
3 Erik Boot (privé). Erik trouwde met Henriette Albertha Johanna Gerritsen (privé).
XIII-kw Nicolaas Jacob Bijkerk is geboren op 15-09-1893 in Burgh, zoon van Johannes Bijkerk en Grietje Boot. Aangifte op 16-09-1893 [ZA akte 17]. Nicolaas Jacob is overleden op 16-12-1982 in Haamstede, 89 jaar oud. Beroep: metselaar. Nicolaas Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1919 in Ellemeet [akte 5] met Jansje Pieternella Kooman, 21 jaar oud. Jansje Pieternella is geboren op 23-08-1897 in Ellemeet, dochter van Cornelis Kooman en Lena Verboom. Aangifte [akte 12]. Jansje Pieternella is overleden op 15-11-1989, 92 jaar oud.
Kind van Nicolaas Jacob en Jansje Pieternella:
1 Johannes Cornelis Bijkerk, geboren op 26-09-1920 in Burgh. Volgt XIV-pt.
XIII-kx Willemina Sara Boot is geboren op 11-09-1886 in Burgh, dochter van Johannes Boot en Joppa Lena Beukelaar. Aangifte op 11-09-1886 [ZA akte 16]. Woonplaats: Haamstede. Willemina Sara trouwde, 21 jaar oud, op 10-04-1908 in Burgh [akte 1] met Martinus de Roo, 22 jaar oud. Martinus is geboren op 25-01-1886 in Renesse, zoon van Cornelis de Roo en Adriana Legemate. Martinus is overleden op 11-11-1959 in Renesse, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 7]. Beroep: wagenmaker.
Kinderen van Willemina Sara en Martinus:
1 Adriana Joppa de Roo (privé).
2 Johannes Cornelis Hendrik de Roo (privé).
3 Cornelis de Roo, geboren omstreeks 1913 in Renesse. Cornelis is overleden op 24-02-1919 in Renesse, ongeveer 6 jaar oud. Aangifte [ZA akte 3].
XIII-ky Hendrik Boot is geboren op 14-11-1889 in Burgh, zoon van Johannes Boot en Joppa Lena Beukelaar. Aangifte op 14-11-1889 [ZA akte 21]. Hendrik is overleden op 07-04-1939 in Dreischor, 49 jaar oud. Aangifte [ZA akte 5]. Beroep: wagenmaker. Hendrik trouwde, 40 jaar oud, op 06-06-1930 in Dreischor [ZA akte 7] met Jacoba Kloote (Klotte), 43 jaar oud. Jacoba is geboren op 06-07-1886 in Dreischor. Jacoba: dochter van Jacob Kloote en Janna Bleijker.

XIII-kz Willemijntje Adriaantje Boot is geboren op 20-01-1895 in Burgh, dochter van Johannes Boot en Joppa Lena Beukelaar. Aangifte op 21-01-1895 [ZA akte 1]. Willemijntje Adriaantje trouwde, 25 jaar oud, op 12-03-1920 in Burgh [akte 1] met Anthonie Hanson, 25 jaar oud. Anthonie is geboren op 25-12-1894 in Haamstede, zoon van Pieter Hanson en Grietje de Bruine. Beroep: landbouwer.

XIII-la Jacoba Johanna Boot is geboren op 09-03-1902 in Burgh, dochter van Johannes Boot en Joppa Lena Beukelaar. Jacoba Johanna is overleden op 02-06-1977 in Zierikzee, 75 jaar oud. Jacoba Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 13-06-1930 in Burgh [ZA akte 3] met Johannes Pieter van den Hoek, 30 jaar oud. Johannes Pieter is geboren op 21-09-1899 in Noordwelle. Johannes Pieter is overleden op 22-06-1944 in Renesse, 44 jaar oud. Aangifte [ZA akte 10]. Beroep: landbouwer. Johannes Pieter: zoon van Marinus van den Hoek en Cornelia Oole.

XIII-lb Jannetje den Boer is geboren op 13-02-1887 in Haamstede, dochter van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte op 14-02-1887 [ZA akte 4]. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 23-08-1911 in Haamstede [akte 5] met Nehemia Willem de Vin, 23 jaar oud. Nehemia Willem is geboren op 09-10-1887 in Oosterland. Beroep: onderwijzer. Nehemia Willem: zoon van Adriaan Thomas de Vin, slotbewaarder, en Jakomina van der Maas.

XIII-lc Jacob den Boer is geboren op 06-01-1888 in Haamstede, zoon van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte op 06-01-1888 [ZA akte 1]. Beroep: landbouwer te Oude Tonge, later te Haamstede. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 22-05-1918 in Haamstede [akte 5] met Rimelia Anthonia Pieternella Cornelia de Bruine, 29 jaar oud. Rimelia Anthonia Pieternella Cornelia is geboren op 18-01-1889 in Haamstede, dochter van Jan de Bruine en Maatje Boot. Aangifte op 19-01-1889 [ZA akte 5]. Woonplaats: (Rusthuis Duinoord in Haamstede).

XIII-ld Marinus den Boer is geboren op 26-05-1889 in Haamstede, zoon van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte op 27-05-1889 [ZA akte 20]. Beroep: landbouwer. Marinus trouwde, 28 jaar oud, op 17-08-1917 in Haamstede [akte 9] met Martina Adriaantje Hanse, 24 jaar oud. Martina Adriaantje is geboren op 30-10-1892 in Haamstede, dochter van Maarten Olivier Hanse en Aaltje Willemina Dalebout. Martina Adriaantje is overleden op 10-06-1989 in Haamstede, 96 jaar oud [ZA Overlijdensberichten 1900-1999].

XIII-le Willemina Sara den Boer is geboren op 30-05-1890 in Haamstede, dochter van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte op 31-05-1890 [ZA akte 16]. Willemina Sara is overleden op 02-08-1959 in Haamstede, 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Bij het overlijden van Willemina Sara: op haar graf staat WILHELMINA Sara, geboren 29 mei 1890. Willemina Sara trouwde, 34 jaar oud, op 19-11-1924 in Haamstede [ZA akte 14] met Leendert Doeleman, 41 jaar oud. Leendert is geboren op 28-06-1883 in Dreischor. Leendert is overleden op 03-07-1948 in Haamstede, 65 jaar oud. Beroep: landbouwer. Leendert: zoon van Jan Doeleman en Cornelia Beije; weduwnaar van Kaatje Levina Kooman.

XIII-lf Tannetje den Boer is geboren op 10-09-1891 in Burgh, dochter van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte [ZA akte 19]. Tannetje is overleden op 15-12-1954 in Apeldoorn, 63 jaar oud. Aangifte op 16-12-1954 [akte 907]. Tannetje trouwde, 29 jaar oud, op 19-08-1921 in Haamstede [akte 7] met Leendert Kwant, 29 jaar oud. Leendert is geboren op 29-11-1891 in Haamstede. Beroep: landbouwer. Leendert: zoon van Simon Kwant, landbouwer, en Adriaantje Speelman.

XIII-lg Cornelis den Boer is geboren op 19-01-1893 in Burgh, zoon van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte op 20-01-1893 [ZA akte 1]. Beroep: landbouwer. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 19-04-1922 in Haamstede [akte 2] met Maria Stoffelina Hanse(n), 24 jaar oud. Maria Stoffelina is geboren op 10-07-1897 in Haamstede, dochter van Maarten Olivier Hanse en Aaltje Willemina Dalebout.

XIII-lh Janna den Boer is geboren op 18-06-1894 in Burgh, dochter van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte op 19-06-1894 [ZA akte 8]. Janna is overleden op 13-12-1944 in Haamstede, 50 jaar oud. Aangifte [ZA akte 29]. Janna trouwde, 27 jaar oud, op 19-08-1921 in Haamstede [akte 8] met Leendert Hanse, 27 jaar oud. Leendert is geboren op 18-04-1894 in Haamstede, zoon van Maarten Olivier Hanse en Aaltje Willemina Dalebout. Beroep: landbouwer.

XIII-li Maria den Boer is geboren op 20-02-1897 in Burgh, dochter van Jan den Boer en Cornelia Boot. Aangifte op 20-02-1897 [ZA akte 3]. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 13-10-1922 in Haamstede [akte 10] met Willem Gilijamse, 27 jaar oud. Willem is geboren op 08-09-1895 in Haamstede, zoon van Abraham Gilijamse en Hermina Laurina Hendrikse. Beroep: timmerman.

XIII-lj Maria Cornelia Boot is geboren op 11-03-1889 in Zierikzee, dochter van Nicolaas Boot en Janna (Jannetje) van Wouwe. Aangifte op 12-03-1889 [ZA akte 42]. Maria Cornelia is overleden op 09-04-1968 in Zierikzee, 79 jaar oud. Maria Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 25-09-1912 in Zierikzee [akte 40] met Cornelis Pieterse de Vlieger, 32 jaar oud. Cornelis Pieterse is geboren op 01-02-1880 in Zierikzee. Aangifte [akte 22]. Cornelis Pieterse is overleden op 22-05-1943 in Haamstede, 63 jaar oud. Aangifte [ZA akte 9]. Beroep: landbouwer. Cornelis Pieterse: zoon van Pieter de Vlieger, landbouwer, en Adriaantje Vink.

XIII-lk Jacob Marinus Boot is geboren op 15-07-1890 in Zierikzee, zoon van Nicolaas Boot en Janna (Jannetje) van Wouwe. Aangifte op 17-07-1890 [ZA akte 116]. Bij het overlijden van Jacob Marinus: 19-08-1940?. Woonplaats: (tot 30-09-1910 Zierikzee, vanaf 30-09-1910 Haarlem, inwoner van Den Haag (Bevolkingsregister 1913 - 1939)). Jacob Marinus trouwde, 33 jaar oud, op 30-11-1923 [DS] met Therese Emilie Kaczmareck, 31 jaar oud. Therese Emilie is geboren op 13-11-1892 in Eddinghausen, Duitsland. Bij het overlijden van Therese Emilie: 14-03-1939?.

XIII-ll Machiel Blom is geboren op 21-12-1893 in Haamstede, zoon van Leendert Johannis Blom en Thona (Tona) Boot. Aangifte op 21-12-1893 [ZA akte 22]. Machiel is overleden op 08-08-1955 in Haamstede, 61 jaar oud. Aangifte [ZA akte 14]. Beroep: landbouwer, hulp-strandvonder. Machiel trouwde, 28 jaar oud, op 28-12-1921 in Burgh [akte 7] met Martha Serena Johanna Fokker, 25 jaar oud. bruid kan wegens ontbreken B.S. in Zuid-Afrika geen geboorteakte overleggen. Martha Serena Johanna is geboren op 20-05-1896 in Harrismith, Vrijstaat, Zuid-Afrika, dochter van Janus Fokker en Trijntje (Treusie) van Klootwijk. Martha Serena Johanna is overleden op 08-10-1984 in Haamstede, 88 jaar oud.
Kind van Machiel en Martha Serena Johanna:
1 Leendert Janus Blom, geboren op 07-02-1924 in Haamstede. Volgt XIV-pu.
XIII-lm Jacob Blom is geboren op 19-07-1895 in Haamstede, zoon van Leendert Johannis Blom en Thona (Tona) Boot. Aangifte op 19-07-1895 [ZA akte 17]. Beroep: landbouwer. Jacob trouwde met Maatje Katharina van de Zande (privé).

XIII-ln Adriana Johanna van der Est is geboren op 03-09-1866 in Burgh, dochter van Dirk van der Est en Cornelia (Kornelia) van der Klooster. Aangifte op 04-09-1866 [ZA akte 16]. Adriana Johanna is overleden op 27-10-1905 in Bruinisse, 39 jaar oud. Aangifte [ZA akte 36]. Beroep: dienstbode. Adriana Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 21-06-1890 in Bruinisse [akte 6] met Adriaan van den Berge, 27 jaar oud. Adriaan is geboren op 14-02-1863 in Bruinisse. Beroep: varensgezel. Adriaan: zoon van Willem Albertus van den Berge en Jozina van den Berge.

XIII-lo Neeltje van der Est is geboren op 02-08-1868 in Burgh, dochter van Dirk van der Est en Cornelia (Kornelia) van der Klooster. Aangifte op 03-08-1868 [ZA akte 17]. Neeltje is overleden op 13-02-1935 in Bruinisse, 66 jaar oud. Aangifte [ZA akte 2]. Beroep: dienstbode. Neeltje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 23-06-1888 in Bruinisse [akte 10] met Marinus Hoek, 22 jaar oud. Marinus is geboren op 02-02-1866 in Bruinisse. Marinus is overleden op 25-04-1889 in Bruinisse, 23 jaar oud. Beroep: varensgezel. Marinus: zoon van Maarten Hoek, arbeider, en Neeltje van Vessem, arbeidster.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 30-04-1892 in Bruinisse [akte 7] met Willem Kik, 32 jaar oud. Willem is geboren op 20-09-1859 in Bruinisse. Willem is overleden op 12-06-1940 in Bruinisse, 80 jaar oud. Beroep: varensgezel. Willem: zoon van Jacob Kik, varensman, en Cornelia Vijverberg.

XIII-lp Philip van der Est is geboren op 04-07-1870 in Burgh, zoon van Dirk van der Est en Cornelia (Kornelia) van der Klooster. Aangifte op 05-07-1870 [ZA akte 12]. Philip is overleden op 23-11-1957 in Oost- en West-Souburg, 87 jaar oud. Aangifte [ZA akte 27]. Beroep: schippersknecht, schipper, wachtsman, nachtwacht. Philip trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1896 in Burgh [akte 6] met Anna Pieternella van der Klooster, 22 jaar oud. Anna Pieternella is geboren op 30-04-1874 in Burgh, dochter van Dirk van der Klooster en Maatje van der Nood (Noot). Aangifte op 01-05-1874 [ZA akte 9].
Kinderen van Philip en Anna Pieternella:
1 Dirk van der Est, geboren op 07-06-1897 in Haamstede. Volgt XIV-pv.
2 N.N. van der Est, levenloos geboren zoon op 24-02-1899 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 1].
3 N.N. van der Est, levenloos geboren zoon op 15-07-1900 in Haamstede. Aangifte [ZA akte 13].
4 Marius van der Est (privé). Marius trouwde, 24 jaar oud, op 27-01-1926 in Oost- en West-Souburg [ZA akte 5] met Jans Antonia Janse, ongeveer 29 jaar oud. Jans Antonia is geboren omstreeks 1897 in Middelburg. Jans Antonia: dochter van Jozias Janse en Leuntje de Rijke.
5 Cornelia Maatje van der Est (privé).
6 Maatje Neeltje van der Est (privé). Maatje Neeltje trouwde met Klaas Zuidema (privé).
XIII-lq Pieternella van der Est is geboren op 29-04-1873 in Bruinisse, dochter van Dirk van der Est en Cornelia (Kornelia) van der Klooster. Aangifte op 01-05-1873 [ZA akte 32]. Beroep: dienstmeid. Pieternella trouwde, 24 jaar oud, op 17-07-1897 in Bruinisse [akte 10] met Pieter Bastiaanse, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 17-01-1874 in Stavenisse. Beroep: onderofficier 3e Regiment Vesting Artillerie. Pieter: zoon van Andries Bastiaanse, gemeenteveldwachter, en Elizabeth Dorst.

XIII-lr Cornelia van der Est is geboren op 23-11-1875 in Bruinisse, dochter van Dirk van der Est en Cornelia (Kornelia) van der Klooster. Aangifte op 24-11-1875 [ZA akte 83]. Cornelia is overleden op 19-03-1961 in Bruinisse, 85 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-1961 te Bruinisse. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 30-06-1900 in Bruinisse [akte 11] met Engel de Ronde, 26 jaar oud. Engel is geboren op 13-06-1874 in Bruinisse. Engel is overleden op 07-04-1961 in Bruinisse, 86 jaar oud. Hij is begraven op 10-04-1961 te Bruinisse. Beroep: schipper. Engel: zoon van Jan de Ronde, schipper, en Lena Beekman.

XIII-ls Cornelis van der Est is geboren op 31-12-1877 in Bruinisse, zoon van Dirk van der Est en Cornelia (Kornelia) van der Klooster. Aangifte op 31-12-1877 [ZA akte 83]. Cornelis is overleden na 1952, minstens 75 jaar oud. Beroep: schippersknecht, varensgezel, machinist, veerbootkapitein R.E.T.. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 30-03-1900 in Burgh [akte 1] met Jacoba van der Klooster, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 12-09-1876 in Burgh, dochter van Dirk van der Klooster en Maatje van der Nood (Noot). Aangifte op 13-09-1876 [ZA akte 19]. Jacoba is overleden op 21-11-1952 in Bruinisse, 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 21].
Kinderen van Cornelis en Jacoba:
1 Cornelia Maatje van der Est, geboren op 31-07-1900 in Haamstede. Aangifte op 01-08-1900 [ZA akte 17]. Cornelia Maatje is overleden op 27-12-1900 in Bruinisse, 4 maanden oud.
2 Dirk van der Est (privé). Dirk trouwde met Wilhelmina Martina van Gelder (privé).
3 Cornelis Marius van der Est, geboren op 18-06-1903 in Bruinisse. Volgt XIV-pz.
4 Maatje Cornelia van der Est (privé). Maatje Cornelia trouwde met G. Boutkan (privé).
5 Johanna Adriana van der Est, geboren op 25-06-1906 in Numansdorp. Volgt XIV-qb.
6 Marius van der Est (privé). Marius trouwde met Lena van de(r) Meiden (privé).
7 Cornelia van der Est, geboren op 16-06-1909 in Bruinisse. Aangifte op 19-06-1909 [ZA akte 35]. Cornelia is overleden op 05-03-1910 in Bruinisse, 8 maanden oud.
8 Philippus van der Est, geboren op 31-08-1910 in Bruinisse. Volgt XIV-qd.
9 Nelis (Melis) van der Est (privé). Nelis (Melis) trouwde met Johanna Korpel (privé).
XIII-lt Janna van der Klooster is geboren op 01-11-1861 in Burgh, dochter van Dirk van der Klooster en Adriana van der Est. Aangifte op 02-11-1861 [ZA akte 38]. Janna is overleden op 29-07-1894 in Zierikzee, 32 jaar oud. Aangifte [ZA akte 85]. Beroep: dienstbode. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 22-02-1884 in Zierikzee [akte 3] met Cornelis Bastiaan Kloote, 26 jaar oud. Cornelis Bastiaan is geboren op 23-01-1858 in Zierikzee. Cornelis Bastiaan is overleden na 1894, minstens 36 jaar oud. Beroep: stoombootstoker. Cornelis Bastiaan: zoon van Marinus Kloote en Adriana Hugonia Kister, werkvrouw.
Kinderen van Janna en Cornelis Bastiaan:
1 Marinus Kloote, geboren op 22-08-1884 in Zierikzee. Volgt XIV-qf.
2 Dirk Kloote, geboren op 16-02-1886 in Zierikzee. Volgt XIV-qg.
3 Adriana Hugonia Kloote, geboren op 25-07-1889 in Zierikzee. Volgt XIV-qh.
4 Pieternella Cornelia Kloote, geboren op 26-08-1892 in Zierikzee. Volgt XIV-qi.
XIII-lu Philip van der Klooster is geboren op 29-10-1862 in Burgh, zoon van Dirk van der Klooster en Adriana van der Est. Aangifte op 30-10-1862 [ZA akte 28]. Philip is overleden op 26-07-1936 in Wemeldinge, 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 11]. Beroep: sleepbootkapitein. Philip trouwde, 34 jaar oud, op 04-03-1897 in Wemeldinge [akte 1] met Pieternella Willemina van Nieuwenhuijzen, 35 jaar oud. Pieternella Willemina is geboren op 14-09-1861 in Bruinisse. Pieternella Willemina is overleden op 01-01-1954 in Wemeldinge, 92 jaar oud. Aangifte [ZA akte 1]. Beroep: logementhoudster. Pieternella Willemina: dochter van Johannes van Nieuwenhuijzen en Neeltje Geertruida Boogaard, logementhoudster.
Kinderen van Philip en Pieternella Willemina:
1 Barendina Wilhelmina van den Klooster, geboren op 15-07-1885 in Wemeldinge. Aangifte op 17-07-1885 [ZA akte 45]. erkend door de ouders bij huwelijk dd 04-03-1897 te Wemeldinge. Barendina Wilhelmina is overleden op 19-01-1950 in Wemeldinge, 64 jaar oud. Aangifte [ZA akte 4].
2 Adriana Neeltje Geertruida van der Klooster, geboren op 03-12-1897 in Wemeldinge. Volgt XIV-qj.
3 Neeltje Johanna Geertruida van der Klooster, geboren op 20-04-1899 in Wemeldinge. Aangifte op 20-04-1899 [ZA akte 12].
XIII-lv Machiel van der Klooster is geboren op 05-12-1868 in Burgh, zoon van Dirk van der Klooster en Adriana van der Est. Aangifte op 07-12-1868 [ZA akte 29]. Machiel is overleden op 21-08-1940 in Middelburg, 71 jaar oud. Aangifte [ZA akte 231]. Beroep: varensgezel, schipper bij de domeinen. Machiel trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1896 in Veere [akte 7] met Jacoba Johanna Castel, 19 jaar oud. Jacoba Johanna is geboren op 26-08-1876 in Vrouwenpolder (Veere). Jacoba Johanna: dochter van Frans Castel, landbouwer, en Johanna Luitwieler.
Kinderen van Machiel en Jacoba Johanna:
1 Adriana van der Klooster, geboren op 08-10-1896 in Middelburg. Volgt XIV-qk.
2 Johanna Francina van der Klooster, geboren op 07-04-1898 in Middelburg. Volgt XIV-ql.
3 Dirkje van der Klooster, geboren op 22-02-1900 in Middelburg. Volgt XIV-qm.
4 Francina Jacoba van der Klooster (privé). Francina Jacoba trouwde met Jacobus Schipper (privé).
XIII-lw Pieter van der Klooster is geboren op 09-12-1872 in Burgh, zoon van Dirk van der Klooster en Adriana van der Est. Aangifte op 11-12-1872 [ZA akte 26]. Pieter:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 31-01-1900 in Rotterdam [akte b36v] met Pieternella Kwaak, ongeveer 35 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 01-02-1912 in Rotterdam (echtscheiding) [akte s11v]. Pieternella is geboren omstreeks 1865 in Tholen. Pieternella: dochter van Cornelis Kwaak en Cornelia van 't Hof.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 27-05-1914 in Rotterdam [akte h72v] met Gertrud Clasina Meijer, ongeveer 42 jaar oud. Gertrud Clasina is geboren omstreeks 1872 in Ruhrort (Duisburg), Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Gertrud Clasina: dochter van Johannes Meijer en Johanna van de Graef (Greef).

XIII-lx Wilhelmina van der Klooster is geboren op 10-07-1876 in Burgh, dochter van Dirk van der Klooster en Adriana van der Est. Aangifte op 12-07-1876 [ZA akte 17]. Beroep: werkvrouw. Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 25-11-1896 in Rotterdam met Gerrit de Meij, ongeveer 20 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1876 in Rotterdam. Gerrit: zoon van Peije Meij en Johanna van Linschoten.
Kinderen van Wilhelmina en Gerrit:
1 Peije de Meij, geboren omstreeks 1897 in Rotterdam. Volgt XIV-qo.
2 Johanna de Meij (privé). Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-09-1927 in Vlissingen [ZA akte 116] met Johannes van Biemen, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1899 in Vlissingen. Beroep: metaaldraaier. Johannes: zoon van Adrianus van Biemen, metaaldraaier, en Francina de Rijcke.
XIII-ly Jacob van der Klooster is geboren op 23-10-1880 in Burgh, zoon van Dirk van der Klooster en Adriana van der Est. Aangifte op 25-10-1880 [ZA akte 22]. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 28-12-1904 in Rotterdam [akte n96] met Aplonia de Ruiter, ongeveer 20 jaar oud. Aplonia is geboren omstreeks 1884 in Ridderkerk. Aplonia: dochter van Pieter Johannes de Ruiter en Grietje Kooij.

XIII-lz Johannes van der Klooster is geboren op 31-10-1884 in Veere, zoon van Dirk van der Klooster en Adriana van der Est. Aangifte op 01-11-1884 [ZA akte 21]. Johannes trouwde, 19 jaar oud, op 27-04-1904 in Rotterdam [akte d81] met Jacoba Capel, ongeveer 21 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1883 in Kralingen. Jacoba: dochter van Adriaan Capel en Anna de Bruin.

XIII-ma Bartel Speelman is geboren in 1889, zoon van Hendrik Speelman en Janna van Burgh. Bartel trouwde, 27 jaar oud, op 06-07-1916 in Brielle met Sara Elizabeth Dijkgraaf, 27 jaar oud. Sara Elizabeth is geboren in 1889.

XIII-mb Maria Speelman is geboren omstreeks 1889 in Burgh, dochter van Hendrik Speelman en Janna van Burgh. Maria is overleden na 1909, minstens 20 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 08-05-1909 in Burgh met Jan Geleijnse, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1886 in Haamstede, zoon van Pieter Geleijnse en Tona van der Pol. Jan is overleden na 1909, minstens 23 jaar oud.

XIII-mc Reijntje Speelman is geboren omstreeks 1891 in Burgh, dochter van Hendrik Speelman en Janna van Burgh. Reijntje is overleden na 1914, minstens 23 jaar oud. Reijntje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-04-1914 in Burgh [akte 1] met Adriaan de Glopper, ongeveer 30 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1884 in Burgh, zoon van Johannis de Glopper en Joppa van Burgh. Adriaan is overleden na 1914, minstens 30 jaar oud.

XIII-md Cornelis Fondse is geboren omstreeks 1865 in Burgh, zoon van Leendert Fondse en Janna Boot. Cornelis is overleden op 02-09-1941 in Burgh, ongeveer 76 jaar oud. Aangifte [ZA akte 15]. Beroep: arbeider. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 23-11-1889 in Burgh [akte 6] met Grietje Overbeke, ongeveer 31 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1858 in Burgh. Grietje is overleden vóór 1941, hoogstens 83 jaar oud. Beroep: arbeidster. Grietje: dochter van Adriaan Overbeke, arbeider, en Maria Krijger, arbeidster.
Kind van Cornelis en Grietje:
1 Maria Johanna Fondse, geboren op 02-03-1891 in Haamstede. Volgt XIV-qq.
XIII-me Adriaan Fondse is geboren omstreeks 1867 in Burgh, zoon van Leendert Fondse en Janna Boot. Adriaan is overleden op 18-11-1940 in Burgh, ongeveer 73 jaar oud. Aangifte [ZA akte 8]. Beroep: arbeider. Adriaan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-11-1890 in Burgh [akte 4] met Janna Kenters, ongeveer 22 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1868 in Burgh, dochter van Arnoldus Josephus Kenters en Maria Meganck.

XIII-mf Lena Fondse is geboren omstreeks 1868 in Burgh, dochter van Leendert Fondse en Janna Boot. Lena is overleden op 13-08-1937 in Renesse, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [ZA akte 6]. Beroep: dienstbode. Lena trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 12-11-1887 in Renesse [akte 4] met Jan Houtman, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1860 in Renesse. Beroep: arbeider. Jan: zoon van Jan Houtman en Adriaantje de Voogd, arbeidster.

XIII-mg Cornelia Fondse is geboren omstreeks 1870 in Burgh, dochter van Leendert Fondse en Janna Boot. Cornelia is overleden op 07-06-1895 in Elkerzee, ongeveer 25 jaar oud. Aangifte [ZA a